Geri Dön

EDATA | E-Data Teknoloji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EDATA
Sektör
Adres Fatih Sultan Mah.2720 Sokak HL Ofis Blok No:4A İç Kapı No:49 Etimesgut / ANKARA
Telefon 0850 577 90 90
Faks +90 312 473 50 30
Web www.e-data.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
OSMAN SUNGUR 62.400.000,00 46,22
TAHİR FATİH MUTLU 30.065.757,00 22,27
TOPLAM 135.000.000,00 100,00
DİĞER 42.534.243,00 31,51
Toplam 270.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
26.05.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 636.800.194,00 302.240.824,00 119.942.372,00 590.453.868,00 361.340.476,00
Satışların Maliyeti (-) -548.438.028,00 -251.843.590,00 -99.795.907,00 -484.785.569,00 -291.729.777,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 88.362.166,00 50.397.234,00 20.146.465,00 105.668.299,00 69.610.699,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 88.362.166,00 50.397.234,00 20.146.465,00 105.668.299,00 69.610.699,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.285.277,00 -6.980.380,00 -8.725.624,00 -11.104.516,00 -7.950.046,00
Pazarlama Giderleri (-) -28.270.571,00 -18.552.180,00 -3.425.494,00 -21.233.663,00 -13.166.885,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 84.948.429,00 43.316.887,00 2.643.680,00 19.785.347,00 18.186.639,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -48.341.751,00 -651.832,00 -475.103,00 -14.897.090,00 -11.338.874,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 85.412.996,00 67.529.729,00 10.163.924,00 78.218.377,00 55.341.533,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 119.454.785,00 9.153.188,00 3.430.194,00 25.142.443,00 24.292.334,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 204.461.899,00 76.682.917,00 13.594.118,00 104.352.120,00 79.633.867,00
Finansman gelirleri 22.632.417,00 2.800.615,00 632.253,00 26.161.635,00 23.035.901,00
Finansman Giderleri (-) -6.117.154,00 -403.869,00 -250.786,00 -9.779.093,00 -8.481.782,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 220.977.162,00 79.079.663,00 13.975.585,00 120.734.662,00 94.187.986,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -46.191.831,00 -13.748.558,00 -2.262.758,00 -17.095.598,00 -13.125.303,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -25.752.734,00 -13.659.275,00 -1.935.382,00 -17.842.178,00 -13.310.493,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -20.439.097,00 -89.283,00 -327.376,00 746.580,00 185.190,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 174.785.331,00 65.331.105,00 11.712.827,00 103.639.064,00 81.062.683,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 174.785.331,00 65.331.105,00 11.712.827,00 103.639.064,00 81.062.683,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 174.785.331,00 65.331.105,00 11.712.827,00 103.639.064,00 81.062.683,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 650.227.571,00 432.710.182,00 369.936.785,00 364.695.692,00 318.398.890,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 28.051.093,00 51.721.654,00 10.717.920,00 38.808.076,00 140.565.379,00
Finansal Yatırımlar 91.552.249,00 70.387.643,00 89.986.200,00 47.079.978,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 91.552.249,00 70.387.643,00 89.986.200,00 47.079.978,00 0,00
Ticari Alacaklar 347.591.396,00 176.931.101,00 122.868.081,00 201.250.113,00 103.914.696,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 47.381.165,00 46.081.352,00 24.340.498,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 300.210.231,00 130.849.749,00 98.527.583,00 201.250.113,00 103.914.696,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 2.624,00 84.840,00 170.820,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 2.624,00 84.840,00 170.820,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 139.996.002,00 97.632.074,00 79.809.020,00 63.829.769,00 59.139.890,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 38.428.214,00 33.519.922,00 63.708.685,00 11.121.344,00 6.648.281,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.608.617,00 2.517.788,00 2.844.255,00 2.521.572,00 7.959.824,00
ARA TOPLAM 650.227.571,00 432.710.182,00 369.936.785,00 364.695.692,00 318.398.890,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 112.266.746,00 32.824.268,00 30.055.315,00 30.840.524,00 28.265.408,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 98.300.000,00 18.898.769,00 18.995.959,00 19.092.082,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 6.935.586,00 5.732.290,00 5.921.352,00 6.209.542,00 24.133.496,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 679.024,00 744.373,00 861.282,00 762.211,00 858.385,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 823.422,00 585.329,00 912.705,00 590.436,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 762.494.317,00 465.534.450,00 399.992.100,00 395.536.216,00 346.664.298,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 303.018.792,00 130.527.663,00 117.307.879,00 117.369.945,00 93.949.835,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 151.140.583,00 0,00 121.970,00 12.819,00 18.000.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 923.913,00 839.459,00 1.083.800,00 1.463.334,00 1.719.550,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 109.773.949,00 106.679.610,00 93.903.059,00 99.391.776,00 63.684.536,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.256,00 0,00 0,00 0,00 272.089,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 109.752.693,00 106.679.610,00 93.903.059,00 99.391.776,00 63.412.447,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.644.243,00 1.189.616,00 2.907.485,00 714.191,00 405.934,00
Diğer Borçlar 4.446.406,00 5.125.962,00 6.410.368,00 4.577.496,00 2.112.249,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.446.406,00 5.125.962,00 6.410.368,00 4.577.496,00 2.112.249,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 21.351.000,00 4.324.164,00 10.528.563,00 6.184.738,00 1.122.131,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.194.938,00 11.735.650,00 1.928.752,00 4.495.826,00 6.642.671,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 543.760,00 633.202,00 423.882,00 529.765,00 262.764,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 543.760,00 633.202,00 423.882,00 529.765,00 262.764,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.506.714,00 9.365.102,00 5.710.566,00 6.274.241,00 4.251.816,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.103.000,00 6.316.234,00 3.431.792,00 3.616.965,00 2.526.677,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.103.000,00 6.316.234,00 3.431.792,00 3.616.965,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.877.322,00 3.048.868,00 2.278.774,00 2.657.276,00 1.725.139,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.877.322,00 3.048.868,00 2.278.774,00 2.657.276,00 1.725.139,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.526.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 331.525.506,00 139.892.765,00 123.018.445,00 123.644.186,00 98.201.651,00
Ö Z K A Y N A K L A R 430.968.811,00 325.641.685,00 276.973.655,00 271.892.030,00 248.462.647,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 430.968.811,00 325.641.685,00 276.973.655,00 271.892.030,00 248.462.647,00
Ödenmiş Sermaye 135.000.000,00 135.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 20.926.098,00 20.926.098,00 59.749.395,00 59.749.395,00 59.749.395,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -575.071,00 -575.071,00 -575.071,00 -575.071,00 -1.428.073,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -575.071,00 -575.071,00 -575.071,00 -575.071,00 -1.428.073,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -575.071,00 -575.071,00 -575.071,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.282.452,00 13.155.352,00 1.573.902,00 1.573.902,00 1.573.902,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 99.258.551,00 103.385.651,00 166.143.804,00 62.504.740,00 62.504.740,00
Net Dönem Karı/Zararı 174.785.331,00 65.331.105,00 11.712.827,00 103.639.064,00 81.062.683,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 762.494.317,00 465.534.450,00 399.992.100,00 395.536.216,00 346.664.298,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi