Geri Dön

EDATA | E-Data Teknoloji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,02
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,27
BIST-100'deki Ağırlığı 0,34
F/K Oranı 28,05
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,38
Dibe Uzaklık 31,66
Piyasa Değeri (USD) 24.088.952,26
Piyasa Değeri (TL) 790.650.000,00
Özsermaye (TL) 573.718.213,00
Sermaye (TL) 45.000.000,00
Net Kar (TL) 28.182.248,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EDATA
Sektör
Adres Fatih Sultan Mah.2720 Sokak HL Ofis Blok No:4A İç Kapı No:49 Etimesgut / ANKARA
Telefon 0850 577 90 90
Faks +90 312 473 50 30
Web www.e-data.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
OSMAN SUNGUR 60.990.160,00 45,18
TAHİR FATİH MUTLU 30.065.757,00 22,27
TOPLAM 135.000.000,00 100,00
DİĞER 43.944.083,00 32,55
Toplam 270.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
26.05.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 205.901.813,00 1.157.048.036,00 636.800.194,00 302.240.824,00 119.942.372,00
Satışların Maliyeti (-) 160.692.690,00 1.047.642.002,00 548.438.028,00 251.843.590,00 -99.795.907,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 45.209.123,00 109.406.034,00 88.362.166,00 50.397.234,00 20.146.465,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 45.209.123,00 109.406.034,00 88.362.166,00 50.397.234,00 20.146.465,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 4.867.307,00 22.044.839,00 11.285.277,00 6.980.380,00 -8.725.624,00
Pazarlama Giderleri (-) 23.203.987,00 60.633.771,00 28.270.571,00 18.552.180,00 -3.425.494,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.602.299,00 52.174.687,00 84.948.429,00 43.316.887,00 2.643.680,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 2.713.724,00 13.573.747,00 48.341.751,00 651.832,00 -475.103,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 20.026.404,00 65.328.364,00 85.412.996,00 67.529.729,00 10.163.924,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.501.241,00 129.969.030,00 119.454.785,00 9.153.188,00 3.430.194,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 298.360,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 22.804.369,00 193.752.281,00 204.461.899,00 76.682.917,00 13.594.118,00
Finansman gelirleri 35.121.734,00 146.274.448,00 22.632.417,00 2.800.615,00 632.253,00
Finansman Giderleri (-) 17.714.827,00 103.051.085,00 6.117.154,00 403.869,00 -250.786,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -17.626.285,00 88.754.277,00 220.977.162,00 79.079.663,00 13.975.585,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 7.767.478,00 23.465.439,00 46.191.831,00 13.748.558,00 -2.262.758,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 7.882.547,00 33.251.177,00 25.752.734,00 13.659.275,00 -1.935.382,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -115.069,00 -9.785.738,00 20.439.097,00 89.283,00 -327.376,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -25.393.763,00 65.288.838,00 174.785.331,00 65.331.105,00 11.712.827,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -25.393.763,00 65.288.838,00 174.785.331,00 65.331.105,00 11.712.827,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -25.393.763,00 65.288.838,00 174.785.331,00 65.331.105,00 11.712.827,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -379.942,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -506.589,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -126.647,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 -379.942,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -25.393.763,00 64.908.896,00 174.785.331,00 65.331.105,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -25.393.763,00 64.908.896,00 174.785.331,00 65.331.105,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 548.849.334,00 591.120.482,00 650.227.571,00 432.710.182,00 369.936.785,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 35.234.410,00 55.186.883,00 28.051.093,00 51.721.654,00 10.717.920,00
Finansal Yatırımlar 182.063.153,00 138.435.833,00 91.552.249,00 70.387.643,00 89.986.200,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 182.063.153,00 138.435.833,00 91.552.249,00 70.387.643,00 89.986.200,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 183.245.701,00 269.371.904,00 347.591.396,00 176.931.101,00 122.868.081,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 43.768.219,00 58.261.868,00 47.381.165,00 46.081.352,00 24.340.498,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 139.477.482,00 211.110.036,00 300.210.231,00 130.849.749,00 98.527.583,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 108.156,00 118.718,00 0,00 0,00 2.624,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 108.156,00 118.718,00 0,00 0,00 2.624,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 124.152.076,00 109.147.972,00 139.996.002,00 97.632.074,00 79.809.020,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 23.784.839,00 18.728.534,00 38.428.214,00 33.519.922,00 63.708.685,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 260.999,00 130.638,00 4.608.617,00 2.517.788,00 2.844.255,00
ARA TOPLAM 548.849.334,00 591.120.482,00 650.227.571,00 432.710.182,00 369.936.785,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 153.099.826,00 134.985.034,00 112.266.746,00 32.824.268,00 30.055.315,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 123.610.770,00 107.428.192,00 98.300.000,00 18.898.769,00 18.995.959,00
Maddi Duran Varlıklar 14.522.303,00 13.738.710,00 6.935.586,00 5.732.290,00 5.921.352,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.078.583,00 1.224.431,00 679.024,00 744.373,00 861.282,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.064.868,00 6.039.962,00 0,00 823.422,00 585.329,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 701.949.160,00 726.105.516,00 762.494.317,00 465.534.450,00 399.992.100,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 123.138.599,00 196.971.111,00 303.018.792,00 130.527.663,00 117.307.879,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.431.792,00 29.209.156,00 151.140.583,00 0,00 121.970,00
- Banka Kredileri 0,00 28.496.141,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 923.913,00 839.459,00 1.083.800,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 87.737.685,00 134.707.895,00 109.773.949,00 106.679.610,00 93.903.059,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 542.228,00 21.256,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 87.737.685,00 134.165.667,00 109.752.693,00 106.679.610,00 93.903.059,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.422.907,00 1.681.439,00 1.644.243,00 1.189.616,00 2.907.485,00
Diğer Borçlar 19.521.114,00 19.361.275,00 4.446.406,00 5.125.962,00 6.410.368,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.521.114,00 19.361.275,00 4.446.406,00 5.125.962,00 6.410.368,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.172.156,00 3.688.353,00 21.351.000,00 4.324.164,00 10.528.563,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.870.918,00 7.607.744,00 13.194.938,00 11.735.650,00 1.928.752,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 982.027,00 715.249,00 543.760,00 633.202,00 423.882,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 982.027,00 715.249,00 543.760,00 633.202,00 423.882,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.092.348,00 8.455.541,00 28.506.714,00 9.365.102,00 5.710.566,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 2.886.577,00 6.103.000,00 6.316.234,00 3.431.792,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 2.886.577,00 6.103.000,00 6.316.234,00 3.431.792,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.092.348,00 5.568.964,00 2.877.322,00 3.048.868,00 2.278.774,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.092.348,00 5.568.964,00 2.877.322,00 3.048.868,00 2.278.774,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 19.526.392,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 128.230.947,00 205.426.652,00 331.525.506,00 139.892.765,00 123.018.445,00
Ö Z K A Y N A K L A R 573.718.213,00 520.678.864,00 430.968.811,00 325.641.685,00 276.973.655,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 573.718.213,00 520.678.864,00 430.968.811,00 325.641.685,00 276.973.655,00
Ödenmiş Sermaye 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 45.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 290.779.231,00 235.038.087,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 15.809.397,00 13.739.700,00 15.708.550,00 11.581.450,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 80.326.465,00 69.810.479,00 20.926.098,00 20.926.098,00 59.749.395,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 172.889,00 150.255,00 -575.071,00 -575.071,00 -575.071,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 172.889,00 150.255,00 -575.071,00 -575.071,00 -575.071,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 172.889,00 0,00 -575.071,00 -575.071,00 -575.071,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.105.905,00 20.080.983,00 17.282.452,00 13.155.352,00 1.573.902,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 85.536.883,00 9.049.922,00 99.258.551,00 103.385.651,00 166.143.804,00
Net Dönem Karı/Zararı -25.393.763,00 65.288.838,00 174.785.331,00 65.331.105,00 11.712.827,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 701.949.160,00 726.105.516,00 762.494.317,00 465.534.450,00 399.992.100,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi