Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ECZYT
Sektör Sinai ve ticaret şirketlere iştirak etmek
Adres Kanyon Ofis Büyükdere Cad.185 34394 Levent İstanbul
Telefon 0212 371 70 00
Faks 0212 37172 22
Web http://www.eczacibasiyatirim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ECZACIBAŞI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 85.653.273,74 81,57
DİĞER 19.346.726,26 18,43
Toplam 105.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Eczacıbaşı Holding A.Ş. 24.580.209,00 11,54
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. 11.615.860,35 10,29
EİS Eczacıbaşı İlaç. Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. 203.294.584,39 29,67
E-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 964.303,13 31,01
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 8.982.336,00 46,21
Tarih Açıklama Katsayı
28.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
14.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
22.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
28.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
10.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
04.11.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
11.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
06.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
07.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
19.06.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
02.07.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,27
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,11
18.01.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,26
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.04.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.07.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
15.03.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 11,00
22.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
04.08.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.703.922,00 -1.503.333,00 -4.893.322,00 -3.515.182,00 -2.381.231,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 127.376.131,00 39.477.917,00 65.188.306,00 56.677.485,00 40.798.732,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -35.130.751,00 -9.354.704,00 -16.502.337,00 -3.107.891,00 -3.104.385,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 88.541.458,00 28.619.880,00 43.792.647,00 50.054.412,00 35.313.116,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 88.397.143,00 44.139.882,00 96.912.943,00 100.007.535,00 60.398.525,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 176.938.601,00 72.759.762,00 140.705.590,00 150.061.947,00 95.711.641,00
Finansman Giderleri (-) -1.320,00 -734,00 -4.564,00 -3.678,00 -2.611,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 176.937.281,00 72.759.028,00 140.701.026,00 150.058.269,00 95.709.030,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -18.933.550,00 -2.710.237,00 -4.717.345,00 -6.095.195,00 -2.851.778,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -18.933.736,00 -2.714.030,00 -4.717.304,00 -6.094.922,00 -2.852.120,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 186,00 3.793,00 -41,00 -273,00 342,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 158.003.731,00 70.048.791,00 135.983.681,00 143.963.074,00 92.857.252,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 158.003.731,00 70.048.791,00 135.983.681,00 143.963.074,00 92.857.252,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 158.003.731,00 70.048.791,00 135.983.681,00 143.963.074,00 92.857.252,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,50 0,67 1,30 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 26.112.852,00 342.954,00 432.008.222,00 -34.631.092,00 -34.631.092,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 1.402.914,00 342.954,00 217.494.978,00 -11.635.367,00 -11.635.367,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 33.112.000,00 0,00 225.803.415,00 -24.206.026,00 -24.206.026,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -8.402.062,00 0,00 -11.290.171,00 1.210.301,00 1.210.301,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 26.112.852,00 342.954,00 432.008.222,00 -34.631.092,00 -34.631.092,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 184.116.583,00 70.391.745,00 567.991.903,00 109.331.982,00 58.226.160,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 311.996.898,00 133.907.366,00 107.320.293,00 116.338.278,00 102.766.576,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 311.641.667,00 131.927.510,00 83.041.369,00 116.076.286,00 102.490.061,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 285.798,00 1.773.856,00 22.766.386,00 246.636,00 246.636,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 285.798,00 1.773.856,00 22.766.386,00 246.636,00 246.636,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 69.433,00 102.596,00 776,00 15.356,00 29.879,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 103.404,00 1.511.762,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 311.996.898,00 133.907.366,00 107.320.293,00 116.338.278,00 102.766.576,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.652.775.845,00 2.842.381.846,00 2.796.100.987,00 2.318.457.860,00 2.278.667.700,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.629.729.686,00 1.627.151.371,00 1.581.084.370,00 1.353.722.417,00 1.314.113.407,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.898,00 2.157,00 2.397,00 2.647,00 2.897,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.898,00 2.157,00 2.397,00 2.647,00 2.897,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 35.438,00 34.448,00 62.387,00 17.219,00 16.876,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 9.166.770,00 8.901.750,00 8.657.642,00 8.425.641,00 8.240.543,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.964.772.743,00 2.976.289.212,00 2.903.421.280,00 2.434.796.138,00 2.381.434.276,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.596.441,00 3.476.319,00 996.339,00 3.526.655,00 1.266.747,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.756,00 15.117,00 17.563,00 16.751,00 15.977,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 509.594,00 640.024,00 895.719,00 311.888,00 306.542,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 506.194,00 635.774,00 894.829,00 311.346,00 306.158,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.400,00 4.250,00 890,00 542,00 384,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.981.250,00 2.714.030,00 0,00 3.140.548,00 887.784,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 92.841,00 107.148,00 83.057,00 57.468,00 56.444,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.263.014,00 54.661.469,00 54.665.262,00 42.169.725,00 42.173.593,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 4.703,00 9.186,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 46.262.631,00 54.661.086,00 54.664.879,00 42.164.639,00 42.164.024,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 62.859.455,00 58.137.788,00 55.661.601,00 45.696.380,00 43.440.340,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.901.913.288,00 2.918.151.424,00 2.847.759.679,00 2.389.099.758,00 2.337.993.936,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.901.913.288,00 2.918.151.424,00 2.847.759.679,00 2.389.099.758,00 2.337.993.936,00
Ödenmiş Sermaye 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 105.173.533,00 105.173.533,00 105.173.533,00 105.173.533,00 105.173.533,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.854.138.531,00 2.012.717.746,00 2.012.374.792,00 1.545.735.478,00 1.545.735.478,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.854.138.531,00 2.012.717.746,00 2.012.374.792,00 1.545.735.478,00 1.545.735.478,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -757.564,00 -757.564,00 -757.564,00 -757.564,00 -757.564,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.876.525,00 1.876.525,00 1.876.525,00 1.876.525,00 1.876.525,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.876.525,00 1.876.525,00 1.876.525,00 1.876.525,00 1.876.525,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 81.607.729,00 81.370.703,00 35.622.785,00 35.622.785,00 35.622.785,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 596.113.239,00 541.964.126,00 451.728.363,00 451.728.363,00 451.728.363,00
Net Dönem Karı/Zararı 158.003.731,00 70.048.791,00 135.983.681,00 143.963.074,00 92.857.252,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.964.772.743,00 2.976.289.212,00 2.903.421.280,00 2.434.796.138,00 2.381.434.276,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi