Geri Dön

ECZYT | Eczacibasi Yatirim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,90
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 18,42
BIST-100'deki Ağırlığı 0,22
F/K Oranı 24,70
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,47
Dibe Uzaklık 43,70
Piyasa Değeri (USD) 738.219.798,84
Piyasa Değeri (TL) 24.045.000.000,00
Özsermaye (TL) 16.367.091.094,00
Sermaye (TL) 105.000.000,00
Net Kar (TL) 973.377.784,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ECZYT
Sektör Sinai ve ticaret şirketlere iştirak etmek
Adres Kanyon Ofis Büyükdere Cad.185 34394 Levent İstanbul
Telefon 0212 371 70 00
Faks 0212 371 72 22
Web www.eyh.eczacibasi.com.tr, www.eczacibasi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ECZACIBAŞI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 85.653.273,74 81,57
TOPLAM 105.000.000,00 100,00
DİĞER 19.346.726,26 18,43
Toplam 210.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Eczacıbaşı Holding A.Ş. 98.320.800,00 11,54
EİS Eczacıbaşı İlaç. Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. 209.803.928,00 30,62
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 8.982.336,00 46,21
Tarih Açıklama Katsayı
27.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
14.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
22.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
28.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
10.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
04.11.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
11.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
06.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
07.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
19.06.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
02.07.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,27
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,11
18.01.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,26
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.04.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.07.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
15.03.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 11,00
22.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
04.08.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -24.756.118,00 -13.419.706,00 -8.106.332,00 -4.174.953,00 -12.607.302,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 550.158.516,00 403.709.115,00 324.582.392,00 19.803.216,00 219.881.053,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -88.416.275,00 -59.983.817,00 -43.159.778,00 -40.305.512,00 -31.417.067,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 436.986.123,00 330.305.592,00 273.316.282,00 -24.677.249,00 175.856.684,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 895.288.271,00 112.184.757,00 182.289.423,00 102.121.016,00 1.337.757.516,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.332.274.394,00 442.490.349,00 455.605.705,00 77.443.767,00 1.513.614.200,00
Finansman Giderleri (-) -28.942,00 -22.099,00 -14.933,00 -7.564,00 -13.045,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.008.355.483,00 442.468.250,00 455.590.772,00 77.436.203,00 1.513.601.155,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -34.977.699,00 -17.859.678,00 -10.953.575,00 -16.028,00 -26.707.081,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -34.977.699,00 -17.859.815,00 -10.953.266,00 0,00 -26.708.300,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 137,00 -309,00 -16.028,00 1.219,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 973.377.784,00 424.608.572,00 444.637.197,00 77.420.175,00 1.486.894.074,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 973.377.784,00 424.608.572,00 444.637.197,00 77.420.175,00 1.486.894.074,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 973.377.784,00 424.608.572,00 444.637.197,00 77.420.175,00 1.486.894.074,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 9,27 4,04 4,29 0,74 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 675.556.761,00 14.306.223,00 8.676.359,00 -29.167.943,00 3.151.267.561,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 18.602.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 352.340.359,00 14.306.223,00 8.676.359,00 -29.167.943,00 1.755.709.914,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.469.008.049,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 21.598.190,00 0,00 0,00 0,00 -73.450.402,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 35.164.674,00 -5.276.553,00 -2.434.068,00 13.749.568,00 12.604.563,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 35.164.674,00 -5.276.553,00 -2.434.068,00 13.749.568,00 12.604.563,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 710.721.435,00 9.029.670,00 6.242.291,00 -15.418.375,00 3.163.872.124,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.684.099.219,00 433.638.242,00 450.879.488,00 62.001.800,00 4.650.766.198,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 773.211.781,00 624.721.882,00 571.543.890,00 388.258.974,00 413.607.557,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 772.057.340,00 624.263.446,00 570.657.170,00 203.990.583,00 163.335.695,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 183.114.495,00 249.647.114,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 307.636,00 307.636,00 620.452,00 620.974,00 308.584,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 307.636,00 307.636,00 620.452,00 620.974,00 308.584,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 133.092,00 247.031,00 322.308,00 4.296,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 180.792,00 311.868,00
Diğer Dönen Varlıklar 846.805,00 17.708,00 19.237,00 29.822,00 0,00
ARA TOPLAM 773.211.781,00 624.721.882,00 571.543.890,00 388.258.974,00 413.607.557,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 15.910.299.474,00 8.741.426.073,00 8.807.804.464,00 8.791.456.287,00 8.704.053.559,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10.890.059.897,00 5.861.023.384,00 5.928.340.672,00 5.912.531.206,00 5.825.828.569,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.066,00 69.443,00 80.683,00 91.923,00 103.164,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.066,00 69.443,00 80.683,00 91.923,00 103.164,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 34.610,00 29.758,00 29.758,00 65.745,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 14.443.754,00 14.090.780,00 13.134.525,00 12.542.535,00 11.854.874,00
TOPLAM VARLIKLAR 16.683.511.255,00 9.366.147.955,00 9.379.348.354,00 9.179.715.261,00 9.117.661.116,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 116.022.419,00 7.976.507,00 11.923.320,00 1.647.207,00 1.634.245,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.687,00 19.135,00 17.700,00 16.386,00 13.568,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.608.815,00 1.578.180,00 1.051.813,00 1.374.026,00 1.367.200,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.551.248,00 1.578.180,00 971.066,00 1.374.026,00 1.366.794,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 57.567,00 0,00 80.747,00 0,00 406,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.360.661,00 6.071.127,00 10.443.449,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 102.032.256,00 308.065,00 410.358,00 256.795,00 253.477,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 200.397.742,00 138.949.570,00 138.955.339,00 138.976.047,00 138.936.664,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 66.808,00 72.564,00 77.887,00 82.875,00 59.521,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 200.330.934,00 138.877.006,00 138.877.452,00 138.893.172,00 138.877.143,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 316.420.161,00 146.926.077,00 150.878.659,00 140.623.254,00 140.570.909,00
Ö Z K A Y N A K L A R 16.367.091.094,00 9.219.221.878,00 9.228.469.695,00 9.039.092.007,00 8.977.090.207,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.367.091.094,00 9.219.221.878,00 9.228.469.695,00 9.039.092.007,00 8.977.090.207,00
Ödenmiş Sermaye 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.234.498.687,00 105.173.533,00 105.173.533,00 105.173.533,00 105.173.533,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.699.335.843,00 5.840.691.374,00 5.835.061.510,00 5.797.217.208,00 5.826.385.151,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.912.411,00 2.482.840.093,00 2.482.840.093,00 2.482.840.093,00 2.482.840.093,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 2.912.411,00 -757.564,00 -757.564,00 -757.564,00 -757.564,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 55.933.439,00 12.241.569,00 15.084.054,00 31.267.690,00 17.518.122,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 1.876.525,00 1.876.525,00 1.876.525,00 1.876.525,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 55.933.439,00 10.365.044,00 13.207.529,00 29.391.165,00 15.641.597,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 287.796.487,00 71.109.759,00 69.774.344,00 69.774.344,00 69.774.344,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.011.148.854,00 2.660.397.071,00 2.653.739.057,00 2.853.239.057,00 1.366.344.983,00
Net Dönem Karı/Zararı 973.377.784,00 424.608.572,00 444.637.197,00 77.420.175,00 1.486.894.074,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 16.683.511.255,00 9.366.147.955,00 9.379.348.354,00 9.179.715.261,00 9.117.661.116,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 65.745,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi