Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,67
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 22,07
BIST-100'deki Ağırlığı 8,54
F/K Oranı 5,95
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,70
Dibe Uzaklık 43,70
Piyasa Değeri (USD) 282.454.033,08
Piyasa Değeri (TL) 1.069.950.000,00
Özsermaye (TL) 1.530.982.444,00
Sermaye (TL) 105.000.000,00
Net Kar (TL) 179.791.923,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ECZYT
Sektör Sinai ve ticaret şirketlere iştirak etmek
Adres Kanyon Ofis Büyükdere Cad.185 34394 Levent İstanbul
Telefon 0212 371 70 00
Faks 0212 37172 22
Web http://www.eczacibasiyatirim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 23.183.571,27 22,08
ECZACIBAŞI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 81.816.428,73 77,92
Toplam 105.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Eczacıbaşı Holding A.Ş. 24.580.209,00 11,54
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. 11.615.860,35 10,29
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. 6.846.245,29 32,60
EİS Eczacıbaşı İlaç. Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. 160.093.449,90 29,20
E-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 964.303,00 31,01
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 2.405.707,00 49,50
Kaynak Teknigi San.ve Tic. A.Ş. 766.811,00 15,86
Tarih Açıklama Katsayı
10.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
04.11.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
11.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
06.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
07.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
19.06.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
02.07.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,27
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,11
18.01.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,26
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.04.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.07.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
15.03.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 11,00
22.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
04.08.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 53.214.452,00 42.951.312,00 27.580.444,00 66.323.055,00 47.511.426,00
Satışların Maliyeti (-) -49.015.775,00 -40.468.115,00 -26.716.774,00 -61.182.007,00 -43.410.323,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.198.677,00 2.483.197,00 863.670,00 5.141.048,00 4.101.103,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.198.677,00 2.483.197,00 863.670,00 5.141.048,00 4.101.103,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.367.010,00 -2.617.051,00 -1.433.125,00 -6.447.440,00 -4.628.060,00
Pazarlama Giderleri (-) -161.460,00 -138.929,00 -84.672,00 -299.088,00 -220.529,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 160.622.850,00 184.846.453,00 39.943.949,00 125.128.912,00 119.633.837,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.244.439,00 -3.035.453,00 -940.058,00 -1.726.131,00 -1.726.130,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 157.048.618,00 181.538.217,00 38.349.764,00 121.797.301,00 117.160.221,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -301.121,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 29.087.853,00 21.756.351,00 6.275.367,00 31.107.442,00 24.170.529,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 186.136.471,00 203.294.568,00 44.625.131,00 152.904.743,00 141.330.750,00
Finansman Giderleri (-) -57,00 -57,00 -57,00 -5.443,00 -5.266,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 186.136.414,00 203.294.511,00 44.625.074,00 152.899.300,00 141.325.484,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -17.758.299,00 -22.699.597,00 -7.352.176,00 -12.888.459,00 -14.973.720,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -27.875,00 -462.272,00 -168.536,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -17.758.299,00 -22.699.597,00 -7.324.301,00 -12.426.187,00 -14.805.184,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 168.378.115,00 180.594.914,00 37.272.898,00 140.010.841,00 126.351.764,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.124.723,00
DÖNEM KARI/ZARARI 168.378.115,00 180.594.914,00 37.272.898,00 140.010.841,00 126.351.764,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.965.270,00 1.076.206,00 288.165,00 1.829.093,00 1.549.094,00
- Ana Ortaklık Payları 166.412.845,00 179.518.708,00 36.984.733,00 138.181.748,00 124.802.670,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,60 1,71 0,35 0,00 -0,07
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 425.424.543,00 449.293.785,00 362.390.271,00 326.002.228,00 319.315.998,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 50.508.906,00 45.091.340,00 33.466.709,00 48.610.663,00 38.542.118,00
Finansal Yatırımlar 371.455.499,00 400.577.889,00 325.833.831,00 272.596.242,00 278.489.770,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 371.455.499,00 400.577.889,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.749.741,00 3.020.651,00 1.667.595,00 3.994.701,00 1.300.912,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.213.341,00 2.213.341,00 0,00 399.054,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 536.400,00 807.310,00 1.667.595,00 3.595.647,00 1.300.912,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 284.888,00 285.017,00 772.129,00 759.139,00 762.175,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 772.129,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 284.888,00 285.017,00 0,00 759.139,00 762.175,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 93.916,00 148.381,00 168.478,00 23.389,00 81.161,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 307.428,00 163.936,00 471.721,00 18.094,00 139.862,00
Diğer Dönen Varlıklar 24.165,00 6.571,00 9.808,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 425.424.543,00 449.293.785,00 362.390.271,00 326.002.228,00 319.315.998,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.203.898.808,00 1.196.342.514,00 1.246.641.255,00 1.239.371.227,00 1.014.094.982,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 620.777.779,00 620.777.779,00 622.491.584,00 0,00 491.589.392,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 569.789.464,00 618.555.811,00 611.460.513,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.578,00 6.177,00 6.774,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.973,00 44.466,00 52.959,00 61.453,00 70.030,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 35.973,00 44.466,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.214,00 9.213,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 5.882.019,00 5.715.415,00 5.530.136,00 5.355.285,00 5.157.492,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.629.323.351,00 1.645.636.299,00 1.609.031.526,00 1.565.373.455,00 1.333.410.980,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.400.499,00 631.702,00 2.575.601,00 3.516.791,00 599.186,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.235.646,00 464.864,00 2.366.118,00 3.233.076,00 450.846,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.106,00 356.873,00 99.148,00 398.648,00 352.961,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.234.540,00 107.991,00 2.266.970,00 2.834.428,00 97.885,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.500,00 19.180,00 67.591,00 24.335,00 21.551,00
Diğer Borçlar 1.729,00 1.402,00 331,00 1.661,00 2.352,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.729,00 1.402,00 331,00 1.661,00 2.352,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 91.983,00 87.595,00 80.799,00 76.090,00 59.538,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 83.427,00 78.854,00 73.512,00 63.769,00 51.379,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.556,00 8.741,00 7.287,00 12.321,00 8.159,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 46.641,00 58.661,00 60.762,00 181.629,00 64.899,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.097.813,00 71.036.241,00 55.643.317,00 48.332.179,00 44.183.399,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 18.900,00 16.030,00 13.627,00 11.565,00 9.528,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.900,00 16.030,00 13.627,00 11.565,00 9.528,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 66.078.913,00 71.020.211,00 55.629.690,00 48.320.614,00 44.173.871,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 67.498.312,00 71.667.943,00 58.218.918,00 51.848.970,00 44.782.585,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.561.825.039,00 1.573.968.356,00 1.550.812.608,00 1.513.524.485,00 1.288.628.395,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.530.982.444,00 1.544.014.825,00 1.520.231.743,00 1.483.231.785,00 1.258.615.694,00
Ödenmiş Sermaye 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 70.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 105.173.533,00 105.173.533,00 105.173.533,00 105.173.533,00 131.334.916,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 43.834,00 43.834,00 43.834,00 43.834,00 43.834,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -795.845,00 -862.202,00 -862.202,00 -862.202,00 -938.283,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -795.845,00 -862.202,00 -862.202,00 -862.202,00 -938.283,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -795.845,00 -862.202,00 -862.202,00 -862.202,00 -938.283,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 882.676.294,00 882.675.554,00 880.676.447,00 880.661.222,00 669.500.290,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.876.525,00 1.876.525,00 1.876.525,00 1.876.525,00 1.876.525,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 880.799.769,00 880.799.029,00 878.799.922,00 878.784.697,00 667.623.765,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30.221.683,00 30.221.683,00 27.269.021,00 27.269.021,00 36.107.638,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 242.250.100,00 242.243.715,00 365.946.377,00 227.764.629,00 227.764.629,00
Net Dönem Karı/Zararı 166.412.845,00 179.518.708,00 36.984.733,00 138.181.748,00 124.802.670,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 30.842.595,00 29.953.531,00 30.580.865,00 30.292.700,00 30.012.701,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.629.323.351,00 1.645.636.299,00 1.609.031.526,00 1.565.373.455,00 1.333.410.980,00
Diğer finansal yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 278.489.770,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi