Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ECBYO
Sektör Portföy yöneticiliği
Adres Kanyon Ofis Büyükdere Cad.No.185 Kat:23 Levent- Şişli İstanbul
Telefon (0212) 319 59 99
Faks (0212) 319 57 90
Web http://www.eczacibasi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LIMITED 1.500.000,00 7,14
Diğer 8.453.754,63 40,26
ECZACIBAŞI GİRİŞİM PAZARLAMA TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş 3.150.000,00 15,00
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKET 6.846.245,37 32,60
LEVENT ÜLKÜ 1.050.000,00 5,00
Toplam 21.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
02.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
27.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
27.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
07.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
17.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
28.12.2005 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,19
27.09.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,23
30.07.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,34
10.07.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,34
03.07.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 65.002.023,00 53.214.452,00 42.951.312,00 27.580.444,00 66.323.055,00
Satışların Maliyeti (-) -59.315.084,00 -49.015.775,00 -40.468.115,00 -26.716.774,00 -61.182.007,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.686.939,00 4.198.677,00 2.483.197,00 863.670,00 5.141.048,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 5.686.939,00 4.198.677,00 2.483.197,00 863.670,00 5.141.048,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.635.418,00 -1.191.291,00 -818.326,00 -419.434,00 -2.128.230,00
Pazarlama Giderleri (-) -193.738,00 -161.460,00 -138.929,00 -84.672,00 -299.088,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 98.263,00 111.573,00 110.916,00 106.282,00 105,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -51.182,00 -41.668,00 -40.086,00 -38.294,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.904.864,00 2.915.831,00 1.596.772,00 427.552,00 2.713.835,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.904.864,00 2.915.831,00 1.596.772,00 427.552,00 2.713.835,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.904.864,00 2.915.831,00 1.596.772,00 427.552,00 2.713.835,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.904.864,00 2.915.831,00 1.596.772,00 427.552,00 2.713.835,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.904.864,00 2.915.831,00 1.596.772,00 427.552,00 2.713.835,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.904.864,00 2.915.831,00 1.596.772,00 427.552,00 2.713.835,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 47.442.190,00 46.389.039,00 44.620.473,00 47.486.352,00 47.828.467,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 15.660.890,00 12.748.371,00 13.058.735,00 8.677.137,00 23.518.717,00
Finansal Yatırımlar 31.372.472,00 33.022.217,00 30.649.453,00 36.997.854,00 20.290.986,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 31.372.472,00 33.022.217,00 30.649.453,00 36.997.854,00 20.290.986,00
Ticari Alacaklar 384.750,00 536.400,00 807.310,00 1.667.595,00 3.994.701,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 384.750,00 536.400,00 807.310,00 1.667.595,00 3.994.701,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 435,00 436,00 457,00 13.416,00 423,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 435,00 436,00 457,00 13.416,00 423,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 23.432,00 78.313,00 97.947,00 120.545,00 23.389,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 211,00 3.302,00 6.571,00 9.805,00 251,00
ARA TOPLAM 47.442.190,00 46.389.039,00 44.620.473,00 47.486.352,00 47.828.467,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 37.539,00 50.765,00 59.856,00 61.332,00 61.453,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 4.981,00 5.578,00 6.177,00 6.774,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.558,00 35.973,00 44.466,00 52.959,00 61.453,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 32.558,00 35.973,00 44.466,00 52.959,00 61.453,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 47.479.729,00 46.439.804,00 44.680.329,00 47.547.684,00 47.889.920,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 230.798,00 190.601,00 222.089,00 2.161.067,00 2.932.917,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 91.412,00 72.389,00 113.912,00 2.012.346,00 2.830.830,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.903,00 1.106,00 36.077,00 33.110,00 1.733,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 88.509,00 71.283,00 77.835,00 1.979.236,00 2.829.097,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 28.474,00 26.229,00 19.180,00 67.591,00 24.335,00
Diğer Borçlar 2.210,00 0,00 1.402,00 331,00 1.662,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.210,00 0,00 1.402,00 331,00 1.662,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 108.702,00 91.983,00 87.595,00 80.799,00 76.090,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 93.905,00 83.427,00 78.854,00 73.512,00 63.769,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.797,00 8.556,00 8.741,00 7.287,00 12.321,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.842,00 18.900,00 16.030,00 13.627,00 11.565,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 28.842,00 18.900,00 16.030,00 13.627,00 11.565,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.842,00 18.900,00 16.030,00 13.627,00 11.565,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 259.640,00 209.501,00 238.119,00 2.174.694,00 2.944.482,00
Ö Z K A Y N A K L A R 47.220.089,00 46.230.303,00 44.442.210,00 45.372.990,00 44.945.438,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 47.220.089,00 46.230.303,00 44.442.210,00 45.372.990,00 44.945.438,00
Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.372.944,00 1.372.944,00 1.372.944,00 1.372.944,00 1.372.944,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 134.454,00 134.454,00 134.454,00 134.454,00 134.454,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.281,00 528,00 528,00 528,00 528,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.281,00 528,00 528,00 528,00 528,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.281,00 528,00 528,00 528,00 528,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.283.094,00 2.283.094,00 2.283.094,00 2.178.094,00 2.178.094,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 18.523.452,00 18.523.452,00 18.054.418,00 20.259.418,00 17.545.583,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.904.864,00 2.915.831,00 1.596.772,00 427.552,00 2.713.835,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 47.479.729,00 46.439.804,00 44.680.329,00 47.547.684,00 47.889.920,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 9.214,00 9.213,00 1.599,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi