Geri Dön

EBEBK | Ebebek Magazacilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,32
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,76
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 2.966.151.924,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 354.257.012,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu EBEBK
Sektör
Adres İçerenköy Mh. Değirmen Yolu Cd.No:37 D:6 Ataşehir / İstanbul
Telefon 0216 325 73 25
Faks 0216 428 33 54
Web www.ebebek.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET AFİF TOPBAŞ 26.409.567,00 16,51
FATMA HANDE TOPBAŞ 9.369.022,00 5,86
FATMA ZEHRA ÜLKER 9.352.856,00 5,85
HALİL ERDOĞMUŞ 17.306.188,00 10,82
MAHMUD MUHAMMED TOPBAŞ 25.585.250,00 15,99
MUSA TOPBAŞ 25.210.000,00 15,76
TOPLAM 160.000.000,00 100,00
DİĞER 46.767.117,00 29,21
Toplam 320.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ebebek Deutschland Retail Services GmbH 25.000,00 100,00
Ebebek UK Retail Services Ltd 1.446.650,00 100,00
Ebebek USA Retail Services Inc 10.000,00 100,00
Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş. 10.733.100,00 70,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.556.549.914,00 11.359.056.626,00 6.321.955.296,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 2.499.592.991,00 8.159.265.254,00 4.014.902.663,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.056.956.923,00 3.199.791.372,00 2.307.052.633,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.056.956.923,00 3.199.791.372,00 2.307.052.633,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 139.679.069,00 402.185.025,00 192.124.828,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 905.440.100,00 2.491.690.482,00 1.303.068.690,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.414.501,00 28.804.451,00 19.028.574,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 203.432.221,00 750.890.380,00 363.814.663,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -187.179.966,00 -416.170.064,00 467.073.026,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 17.873.466,00 70.770.344,00 18.374.236,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -169.306.500,00 -345.399.720,00 485.447.262,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 2.855.364,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 111.139.779,00 365.933.528,00 231.408.293,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 144.657.707,00 453.677.308,00 254.038.969,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 91.316.918,00 151.282.703,00 66.930.479,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 905.492,00 88.617.079,00 49.592.474,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 90.411.426,00 62.665.624,00 17.338.005,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 53.340.789,00 302.394.605,00 187.108.490,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 53.340.789,00 302.394.605,00 187.108.490,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.183.143,00 295.239,00 -5.925.909,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 52.157.646,00 302.099.366,00 193.034.399,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.182.889,00 47.039.897,00 -25.145.008,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.454.954,00 56.447.877,00 -31.431.260,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -272.065,00 9.407.980,00 -6.286.252,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -272.065,00 9.407.980,00 -6.286.252,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 2.795.048,00 8.782.069,00 3.426.589,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 2.795.048,00 8.782.069,00 3.426.589,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.612.159,00 55.821.966,00 -21.718.419,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 54.952.948,00 358.216.571,00 165.390.071,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 54.952.948,00 358.216.571,00 165.390.071,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.358.752.828,00 4.428.442.442,00 3.797.294.433,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 945.839.446,00 866.114.647,00 465.732.330,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 133.868.429,00 121.033.202,00 411.428.535,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 411.428.535,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 76.633.242,00 43.165.331,00 61.669.902,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 76.633.242,00 43.165.331,00 61.669.902,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.847.484,00 3.108.140,00 2.641.419,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.847.484,00 3.108.140,00 2.641.419,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.253.000.311,00 2.730.978.820,00 2.395.149.135,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 633.827.380,00 397.477.007,00 234.827.032,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 312.736.536,00 266.565.295,00 225.846.080,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 5.358.752.828,00 4.428.442.442,00 3.797.294.433,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.334.181.155,00 1.832.074.034,00 1.007.467.979,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.164.515.494,00 902.519.452,00 410.760.575,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 307.015.528,00 239.492.623,00 74.414.094,00 0,00 0,00
- Şerefiye 178.574.029,00 155.195.903,00 29.123.542,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87.943.534,00 60.003.310,00 32.528.137,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 34.057.286,00 11.566.198,00 471.838,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 38.228.337,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.692.933.983,00 6.260.516.476,00 4.804.762.412,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.873.548.899,00 3.094.857.984,00 2.824.475.914,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 882.072.574,00 570.040.561,00 471.400.149,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 740.944.515,00 458.933.992,00 415.104.426,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.817.700.619,00 2.372.444.556,00 2.235.307.380,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24.839.745,00 21.406.722,00 75.365.927,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.792.860.874,00 2.351.037.834,00 2.159.941.453,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 43.724.607,00 55.011.451,00 25.022.368,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 46.011.891,00 32.599.673,00 35.884.337,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 54.279.485,00 40.447.545,00 33.339.903,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.356.507,00 3.306.156,00 2.688.863,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.356.507,00 3.306.156,00 2.688.863,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.403.216,00 21.008.042,00 20.832.914,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 850.608.561,00 633.299.887,00 508.329.963,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 509.515.336,00 420.779.054,00 375.785.673,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 509.515.336,00 420.779.054,00 375.785.673,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 71.221.252,00 54.721.290,00 119.507.071,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 49.130.195,00 36.300.606,00 102.045.182,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 22.091.057,00 18.420.684,00 17.461.889,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 256.667.758,00 144.727.232,00 1.722.978,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 9.210.389,00 8.800.000,00 7.006.580,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.724.157.460,00 3.728.157.871,00 3.332.805.877,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.968.776.523,00 2.532.358.605,00 1.471.956.535,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.966.151.924,00 2.531.105.858,00 1.483.958.449,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 209.425.222,00 161.061.697,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.314.440.925,00 1.142.360.102,00 1.038.467.239,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -19.523.270,00 -15.939.341,00 -63.030.236,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -19.523.270,00 -15.939.341,00 -63.030.236,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -19.523.270,00 -15.939.341,00 -63.030.236,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.810.741,00 7.835.398,00 2.852.054,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.506.521,00 4.506.521,00 4.506.521,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.233.334.139,00 769.182.115,00 148.128.472,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 52.157.646,00 302.099.366,00 193.034.399,00 0,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.624.599,00 1.252.747,00 -12.001.914,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.692.933.983,00 6.260.516.476,00 4.804.762.412,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi