Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DZGYO
Sektör Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres Büyükdere Caddesi No:141 Kat:22 34394 Esentepe-Şişli-İstanbul
Telefon 0212 3485745
Faks 0212 3366184
Web http://www.denizgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 40.082.350,31 80,17
Diğer 9.917.649,69 19,84
Toplam 50.000.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
07.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,18
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.904.739,00 15.083.689,00 11.175.743,00 7.420.074,00 3.702.077,00
Satışların Maliyeti (-) -670.719,00 -4.408.321,00 -3.347.092,00 -2.009.953,00 -850.568,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.234.020,00 10.675.368,00 7.828.651,00 5.410.121,00 2.851.509,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.234.020,00 10.675.368,00 7.828.651,00 5.410.121,00 2.851.509,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.386.622,00 -6.616.376,00 -5.157.845,00 -3.492.579,00 -1.812.511,00
Pazarlama Giderleri (-) -44.637,00 -474.975,00 -414.301,00 -392.952,00 -203.189,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 215.063,00 1.118.630,00 1.014.296,00 786.395,00 752.602,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.936,00 -43.938,00 -42.691,00 -17.859,00 -13.074,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.006.888,00 4.658.709,00 3.228.110,00 2.293.126,00 1.575.337,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 15.047.752,00 210.935,00 210.937,00 207.037,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.006.888,00 19.706.461,00 3.439.045,00 2.504.063,00 1.782.374,00
Finansman Gelirleri 533.416,00 12.833.241,00 10.992.588,00 8.769.136,00 999.831,00
Finansman Giderleri (-) -580.179,00 -19.196.757,00 -14.001.021,00 -9.582.036,00 -862.447,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 960.125,00 13.342.945,00 430.612,00 1.691.163,00 1.919.758,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 960.125,00 13.342.945,00 430.612,00 1.691.163,00 1.919.758,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 960.125,00 13.342.945,00 430.612,00 1.691.163,00 1.919.758,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 960.125,00 13.342.945,00 430.612,00 1.691.163,00 1.919.758,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02 0,27 0,01 0,03 0,04
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -26.407,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 -26.407,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 960.125,00 13.316.538,00 430.612,00 1.691.163,00 1.919.758,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 94.225.957,00 58.948.055,00 111.045.819,00 130.697.450,00 99.242.205,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 15.908.338,00 25.013.066,00 34.161.057,00 50.206.651,00 5.640,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 4.348.862,00
Ticari Alacaklar 719.349,00 666.417,00 919.427,00 709.656,00 1.236.859,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 719.349,00 666.417,00 919.427,00 709.656,00 1.236.859,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 7.862,00 7.863,00 177.539,00 287,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 7.862,00 7.863,00 177.539,00 287,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 77.598.270,00 33.260.710,00 75.957.472,00 79.603.604,00 93.650.557,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 94.225.957,00 58.948.055,00 111.045.819,00 130.697.450,00 99.242.205,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 814.559.507,00 789.950.063,00 673.498.528,00 603.453.511,00 498.615.958,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 218.679.805,00 218.679.805,00 203.835.488,00 202.600.789,00 201.623.019,00
Maddi Duran Varlıklar 2.692.346,00 2.436.500,00 2.790.621,00 2.778.055,00 318.611,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 57.194.565,00 54.061.614,00 45.452.414,00 40.625.108,00 31.357.988,00
TOPLAM VARLIKLAR 908.785.464,00 848.898.118,00 784.544.347,00 734.150.961,00 597.858.163,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 369.261.078,00 325.907.065,00 292.605.135,00 262.081.001,00 156.109.571,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 356.886.138,00 313.403.579,00 269.219.781,00 251.216.091,00 145.314.286,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 205.577,00 231.870,00 255.743,00 440.843,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 8.704.765,00 7.030.628,00 7.139.267,00 7.259.336,00 7.636.107,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.704.765,00 7.030.628,00 7.139.267,00 7.259.336,00 7.636.107,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 106.285,00 257.607,00 115.979,00 142.319,00 774.252,00
Diğer Borçlar 2.456.813,00 4.264.613,00 1.858.464,00 1.887.211,00 905.417,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.456.813,00 4.264.613,00 1.858.464,00 1.887.211,00 905.417,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 26.385,00 45.725,00 12.613.603,00 6.140,00 706.219,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 875.115,00 673.043,00 1.355.648,00 1.129.061,00 773.290,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 803.615,00 601.543,00 1.284.148,00 1.057.561,00 703.290,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 70.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 273.720.283,00 258.147.075,00 242.308.887,00 221.184.517,00 191.053.046,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.834.587,00 2.461.006,00 2.643.995,00 2.475.326,00 2.475.326,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 274.079,00 252.042,00 345.476,00 324.340,00 303.203,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 274.079,00 252.042,00 345.476,00 324.340,00 303.203,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 64.789.725,00 41.506.145,00 29.745.882,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 642.981.361,00 584.054.140,00 534.914.022,00 483.265.518,00 347.162.617,00
Ö Z K A Y N A K L A R 265.804.103,00 264.843.978,00 249.630.325,00 250.885.443,00 250.695.546,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 265.804.103,00 264.843.978,00 249.630.325,00 250.885.443,00 250.695.546,00
Ödenmiş Sermaye 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 52.568.417,00 52.568.417,00 52.568.417,00 52.568.417,00 52.568.417,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 54.620.122,00 54.620.122,00 52.913.347,00 52.909.664,00 52.607.420,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -63.956,00 -63.956,00 -37.549,00 -37.549,00 -37.549,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -63.956,00 -63.956,00 -37.549,00 -37.549,00 -37.549,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.181.476,00 3.181.476,00 3.181.476,00 3.181.476,00 3.181.476,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 104.537.919,00 91.194.974,00 91.194.974,00 91.194.974,00 91.194.974,00
Net Dönem Karı/Zararı 960.125,00 13.342.945,00 430.612,00 1.691.163,00 1.919.758,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 908.785.464,00 848.898.118,00 784.544.347,00 734.150.961,00 597.858.163,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.475.326,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi