Geri Dön

DZGYO | Deniz Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DZGYO
Sektör Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres Büyükdere Caddesi No:141 K:22 Esentepe - Şişli - İstanbul
Telefon (212) 348 20 00
Faks (212) 336 61 84
Web www.denizgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DENİZBANK A.Ş. 299.683.562,31 74,92
TOPLAM 400.000.000,00 100,00
DİĞER 100.316.437,69 25,08
Toplam 800.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
15.04.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,86
20.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,40
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
07.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,18
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 760.577.603,00 397.864.783,00 194.862.930,00 145.263.282,00 665.907.057,00
Satışların Maliyeti (-) -683.191.059,00 -212.033.156,00 -82.757.031,00 -55.649.752,00 -389.914.736,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 77.386.544,00 185.831.627,00 112.105.899,00 89.613.530,00 275.992.321,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 77.386.544,00 185.831.627,00 112.105.899,00 89.613.530,00 275.992.321,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -52.915.695,00 -28.930.399,00 -15.910.982,00 -7.374.291,00 -22.090.398,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.915.974,00 -1.983.418,00 -1.632.641,00 -1.311.252,00 -107.218,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.317.813,00 1.925.877,00 1.504.358,00 1.498.782,00 291.621.659,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -262.324.032,00 -13.675.180,00 -9.020.772,00 -2.378.306,00 -3.072.507,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -234.451.344,00 143.168.507,00 87.045.862,00 80.048.463,00 542.343.857,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 16.654.155,00 165.874.868,00 160.223.765,00 405.272,00 8.324.955,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -217.797.189,00 309.043.375,00 247.269.627,00 80.453.735,00 550.668.812,00
Finansman Gelirleri 373.747.287,00 96.236.140,00 62.514.554,00 31.661.967,00 61.927.325,00
Finansman Giderleri (-) -35.612.481,00 -26.192.059,00 -17.247.480,00 -3.248.333,00 -6.587.898,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 68.875.327,00 379.087.456,00 292.536.701,00 108.867.369,00 606.008.239,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 68.875.327,00 379.087.456,00 292.536.701,00 108.867.369,00 606.008.239,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 68.875.327,00 379.087.456,00 292.536.701,00 108.867.369,00 606.008.239,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 68.875.327,00 379.087.456,00 292.536.701,00 108.867.369,00 606.008.239,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,17 0,95 0,73 0,27 1,52
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 281.612,00 -150.533,00 -150.533,00 0,00 -328.605,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 281.612,00 -150.533,00 -150.533,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 -328.605,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 281.612,00 -150.533,00 -150.533,00 0,00 -328.605,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 69.156.939,00 378.936.923,00 292.386.168,00 108.867.369,00 605.679.634,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 -328.605,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 968.136.878,00 497.372.770,00 1.116.817.737,00 932.790.382,00 857.403.878,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 25.094.785,00 3.483.747,00 136.635.883,00 590.372.142,00 409.727.085,00
Finansal Yatırımlar 217.958.111,00 209.881.523,00 646.701.079,00 0,00 19.794.728,00
Ticari Alacaklar 1.273.037,00 1.840.718,00 1.857.325,00 1.351.201,00 30.132.734,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 7.648,00 0,00 0,00 29.220.372,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.273.037,00 1.833.070,00 1.857.325,00 1.351.201,00 912.362,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 38.264,00 31.223,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 38.264,00 31.223,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 428.664.689,00 277.157.564,00 326.151.734,00 336.015.814,00 393.170.830,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 295.146.256,00 4.970.954,00 5.440.493,00 5.051.225,00 3.274.633,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.303.868,00
ARA TOPLAM 968.136.878,00 497.372.770,00 1.116.817.737,00 932.790.382,00 857.403.878,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.609.563.121,00 1.468.622.241,00 717.353.349,00 722.953.730,00 713.627.439,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.591.527.000,00 1.464.214.992,00 712.295.002,00 717.427.024,00 709.270.000,00
Maddi Duran Varlıklar 18.036.121,00 4.407.249,00 5.058.347,00 2.653.070,00 2.968.159,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.577.699.999,00 1.965.995.011,00 1.834.171.086,00 1.655.744.112,00 1.571.031.317,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 57.718.169,00 260.351.622,00 214.491.168,00 219.167.435,00 243.684.207,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.118.898,00 2.443.704,00 2.291.875,00 2.150.978,00 1.078.806,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.118.898,00 2.443.704,00 2.291.875,00 2.150.978,00 1.078.806,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.352.270,00 158.467.764,00 194.051.462,00 191.219.038,00 192.455.154,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 10.368,00 2.800.408,00 3.187,00 67.430,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.352.270,00 158.457.396,00 191.251.054,00 191.215.851,00 192.387.724,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 566.071,00 719.746,00 491.934,00 411.475,00 271.618,00
Diğer Borçlar 36.241.084,00 6.364.438,00 5.283.653,00 10.898.525,00 3.601.333,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 36.241.084,00 6.364.438,00 5.283.653,00 10.898.525,00 3.601.333,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.507.749,00 76.558.434,00 2.268.806,00 9.752.534,00 41.478.771,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.932.097,00 15.797.536,00 10.103.438,00 4.734.885,00 4.798.525,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.612.814,00 5.478.102,00 3.095.395,00 1.698.686,00 3.805.664,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.319.283,00 10.319.434,00 7.008.043,00 3.036.199,00 992.861,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 625.788,00 1.088.976,00 1.676.260,00 2.091.818,00 1.729.620,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 228.228,00 898.732,00 1.528.163,00 1.130.979,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 625.788,00 860.748,00 777.528,00 563.655,00 598.641,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 625.788,00 860.748,00 777.528,00 563.655,00 598.641,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 58.343.957,00 261.440.598,00 216.167.428,00 221.259.253,00 245.413.827,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.519.356.042,00 1.704.554.413,00 1.618.003.658,00 1.434.484.859,00 1.325.617.490,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.519.356.042,00 1.704.554.413,00 1.618.003.658,00 1.434.484.859,00 1.325.617.490,00
Ödenmiş Sermaye 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.237.879.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 400.841.490,00 54.942.249,00 54.942.249,00 54.942.249,00 54.942.249,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -181.715,00 -431.724,00 -431.724,00 -281.191,00 -281.191,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -181.715,00 -431.724,00 -431.724,00 -281.191,00 -281.191,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -181.715,00 -431.724,00 -431.724,00 -281.191,00 -281.191,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.442.965,00 10.748.825,00 10.748.825,00 10.748.825,00 3.181.476,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 377.498.626,00 860.207.607,00 860.207.607,00 860.207.607,00 261.766.717,00
Net Dönem Karı/Zararı 68.875.327,00 379.087.456,00 292.536.701,00 108.867.369,00 606.008.239,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.577.699.999,00 1.965.995.011,00 1.834.171.086,00 1.655.744.112,00 1.571.031.317,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 228.228,00 898.732,00 1.528.163,00 1.130.979,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi