Geri Dön

DZGYO | Deniz Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,55
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,08
BIST-100'deki Ağırlığı 4,27
F/K Oranı 2,60
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,11
Dibe Uzaklık 99,94
Piyasa Değeri (USD) 65.272.036,80
Piyasa Değeri (TL) 1.886.100.775,23
Özsermaye (TL) 1.704.554.413,00
Sermaye (TL) 403.875.969,00
Net Kar (TL) 724.757.084,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DZGYO
Sektör Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres Büyükdere Caddesi No:141 K:22 Esentepe - Şişli - İstanbul
Telefon (212) 348 20 00
Faks (212) 336 61 84
Web www.denizgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 299.683.559,15 74,92
TOPLAM 400.000.000,00 100,00
DİĞER 100.316.440,85 25,08
Toplam 800.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
15.04.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,86
20.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,40
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
07.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,18
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 397.864.783,00 194.862.930,00 145.263.282,00 665.907.057,00 666.272.682,00
Satışların Maliyeti (-) -212.033.156,00 -82.757.031,00 -55.649.752,00 -389.914.736,00 -414.749.457,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 185.831.627,00 112.105.899,00 89.613.530,00 275.992.321,00 251.523.225,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 185.831.627,00 112.105.899,00 89.613.530,00 275.992.321,00 251.523.225,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -28.930.399,00 -15.910.982,00 -7.374.291,00 -22.090.398,00 -12.386.203,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.983.418,00 -1.632.641,00 -1.311.252,00 -107.218,00 -14.307.134,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.925.877,00 1.504.358,00 1.498.782,00 291.621.659,00 742.788,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -13.675.180,00 -9.020.772,00 -2.378.306,00 -3.072.507,00 -2.832.003,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 143.168.507,00 87.045.862,00 80.048.463,00 542.343.857,00 222.740.673,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 165.874.868,00 160.223.765,00 405.272,00 8.324.955,00 6.971.529,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 309.043.375,00 247.269.627,00 80.453.735,00 550.668.812,00 229.712.202,00
Finansman Gelirleri 96.236.140,00 62.514.554,00 31.661.967,00 61.927.325,00 36.854.613,00
Finansman Giderleri (-) -26.192.059,00 -17.247.480,00 -3.248.333,00 -6.587.898,00 -6.228.204,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 379.087.456,00 292.536.701,00 108.867.369,00 606.008.239,00 260.338.611,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 379.087.456,00 292.536.701,00 108.867.369,00 606.008.239,00 260.338.611,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 379.087.456,00 292.536.701,00 108.867.369,00 606.008.239,00 260.338.611,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 379.087.456,00 292.536.701,00 108.867.369,00 606.008.239,00 260.338.611,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,95 0,73 0,27 1,52 0,65
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -150.533,00 -150.533,00 0,00 -328.605,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -150.533,00 -150.533,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 -328.605,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -150.533,00 -150.533,00 0,00 -328.605,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 378.936.923,00 292.386.168,00 108.867.369,00 605.679.634,00 260.338.611,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0,00 0,00 0,00 -328.605,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 497.372.770,00 1.116.817.737,00 932.790.382,00 857.403.878,00 820.420.505,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.483.747,00 136.635.883,00 590.372.142,00 409.727.085,00 358.340.531,00
Finansal Yatırımlar 209.881.523,00 646.701.079,00 0,00 19.794.728,00 18.441.302,00
Ticari Alacaklar 1.840.718,00 1.857.325,00 1.351.201,00 30.132.734,00 37.742.623,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.648,00 0,00 0,00 29.220.372,00 36.789.376,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.833.070,00 1.857.325,00 1.351.201,00 912.362,00 953.247,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 38.264,00 31.223,00 0,00 0,00 5.470.100,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.264,00 31.223,00 0,00 0,00 5.470.100,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 277.157.564,00 326.151.734,00 336.015.814,00 393.170.830,00 398.568.860,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.970.954,00 5.440.493,00 5.051.225,00 3.274.633,00 1.857.089,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.303.868,00 0,00
ARA TOPLAM 497.372.770,00 1.116.817.737,00 932.790.382,00 857.403.878,00 820.420.505,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.468.622.241,00 717.353.349,00 722.953.730,00 713.627.439,00 383.644.990,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.464.214.992,00 712.295.002,00 717.427.024,00 709.270.000,00 378.780.652,00
Maddi Duran Varlıklar 4.407.249,00 5.058.347,00 2.653.070,00 2.968.159,00 3.283.251,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.965.995.011,00 1.834.171.086,00 1.655.744.112,00 1.571.031.317,00 1.204.065.495,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 260.351.622,00 214.491.168,00 219.167.435,00 243.684.207,00 222.114.223,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.443.704,00 2.291.875,00 2.150.978,00 1.078.806,00 1.011.779,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.443.704,00 2.291.875,00 2.150.978,00 1.078.806,00 1.011.779,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 158.467.764,00 194.051.462,00 191.219.038,00 192.455.154,00 205.692.197,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.368,00 2.800.408,00 3.187,00 67.430,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 158.457.396,00 191.251.054,00 191.215.851,00 192.387.724,00 205.692.197,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 719.746,00 491.934,00 411.475,00 271.618,00 262.242,00
Diğer Borçlar 6.364.438,00 5.283.653,00 10.898.525,00 3.601.333,00 10.513.497,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.364.438,00 5.283.653,00 10.898.525,00 3.601.333,00 10.513.497,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 76.558.434,00 2.268.806,00 9.752.534,00 41.478.771,00 862.244,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 15.797.536,00 10.103.438,00 4.734.885,00 4.798.525,00 3.772.264,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.478.102,00 3.095.395,00 1.698.686,00 3.805.664,00 2.892.312,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.319.434,00 7.008.043,00 3.036.199,00 992.861,00 879.952,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.088.976,00 1.676.260,00 2.091.818,00 1.729.620,00 1.674.805,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 228.228,00 898.732,00 1.528.163,00 1.130.979,00 1.426.165,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 228.228,00 898.732,00 1.528.163,00 1.130.979,00 1.426.165,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 860.748,00 777.528,00 563.655,00 598.641,00 248.640,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 860.748,00 777.528,00 563.655,00 598.641,00 248.640,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 261.440.598,00 216.167.428,00 221.259.253,00 245.413.827,00 223.789.028,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.704.554.413,00 1.618.003.658,00 1.434.484.859,00 1.325.617.490,00 980.276.467,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.704.554.413,00 1.618.003.658,00 1.434.484.859,00 1.325.617.490,00 980.276.467,00
Ödenmiş Sermaye 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 54.942.249,00 54.942.249,00 54.942.249,00 54.942.249,00 54.942.249,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -431.724,00 -431.724,00 -281.191,00 -281.191,00 47.414,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -431.724,00 -431.724,00 -281.191,00 -281.191,00 47.414,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -431.724,00 -431.724,00 -281.191,00 -281.191,00 47.414,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.748.825,00 10.748.825,00 10.748.825,00 3.181.476,00 3.181.476,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 860.207.607,00 860.207.607,00 860.207.607,00 261.766.717,00 261.766.717,00
Net Dönem Karı/Zararı 379.087.456,00 292.536.701,00 108.867.369,00 606.008.239,00 260.338.611,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.965.995.011,00 1.834.171.086,00 1.655.744.112,00 1.571.031.317,00 1.204.065.495,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi