Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DZGYO
Sektör Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres Büyükdere Caddesi No:141 K:22 Esentepe - Şişli - İstanbul
Telefon (212) 348 20 00
Faks (212) 336 61 84
Web www.denizgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 299.683.545,46 74,92
TOPLAM 400.000.000,00 100,00
DİĞER 100.316.454,54 25,08
Toplam 800.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
15.04.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,86
20.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,40
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
07.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,18
Gelir Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 288.624.927,00 206.302.462,00 8.789.434,00 366.808.714,00 13.052.774,00
Satışların Maliyeti (-) -222.513.568,00 -165.102.469,00 -6.169.691,00 -296.518.984,00 -2.176.425,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 66.111.359,00 41.199.993,00 2.619.743,00 70.289.730,00 10.876.349,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 66.111.359,00 41.199.993,00 2.619.743,00 70.289.730,00 10.876.349,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.413.236,00 -7.588.858,00 -3.579.605,00 -8.116.213,00 -6.453.790,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.857.889,00 -1.025.979,00 0,00 -259.420,00 -243.718,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.702.586,00 1.923.996,00 216.183,00 2.824.653,00 271.528,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.261.441,00 -4.413.352,00 -511.729,00 -56.044.154,00 -35.522,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 47.281.379,00 30.095.800,00 -1.255.408,00 8.694.596,00 4.414.847,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 47.281.379,00 30.095.800,00 -1.255.408,00 8.694.596,00 4.414.847,00
Finansman Gelirleri 3.981.684,00 2.239.537,00 12.061.285,00 3.475.443,00 1.631.630,00
Finansman Giderleri (-) -33.368.498,00 -24.727.463,00 -8.705.016,00 -5.641.516,00 -2.931.547,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 17.894.565,00 7.607.874,00 2.100.861,00 6.528.523,00 3.114.930,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 17.894.565,00 7.607.874,00 2.100.861,00 6.528.523,00 3.114.930,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 17.894.565,00 7.607.874,00 2.100.861,00 6.528.523,00 3.114.930,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 17.894.565,00 7.607.874,00 2.100.861,00 6.528.523,00 3.114.930,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,05 0,03 0,01 0,08 0,05
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 16.382,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 16.382,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 17.894.565,00 7.607.874,00 2.100.861,00 6.544.905,00 3.114.930,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 746.374.304,00 724.596.168,00 643.352.656,00 628.309.112,00 90.782.349,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 70.248.009,00 15.200.436,00 6.990.865,00 3.001.809,00 4.826.874,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 7.802.723,00 15.097.688,00 8.945.188,00 2.606.342,00 2.934.896,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.802.723,00 15.097.688,00 8.945.188,00 2.606.342,00 2.934.896,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 17.289.818,00 391.825,00 619,00 216,00 1.947.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.098.930,00 336.524,00 0,00 0,00 1.947.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.190.888,00 55.301,00 619,00 216,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 638.874.700,00 677.556.817,00 620.386.624,00 620.386.624,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 761.299,00 16.349.402,00 7.029.360,00 2.314.121,00 81.073.579,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.397.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 746.374.304,00 724.596.168,00 643.352.656,00 628.309.112,00 90.782.349,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 389.101.684,00 425.323.513,00 419.102.829,00 425.207.417,00 1.065.221.701,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 351.604.720,00 373.833.308,00 351.600.000,00 355.990.000,00 218.679.805,00
Maddi Duran Varlıklar 5.411.709,00 5.258.944,00 6.607.805,00 6.552.646,00 2.398.664,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 30.022.995,00 44.000.737,00 60.893.983,00 62.663.730,00 53.862.255,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.135.475.988,00 1.149.919.681,00 1.062.455.485,00 1.053.516.529,00 1.156.004.050,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 401.515.064,00 414.677.106,00 412.155.430,00 584.173.991,00 464.043.891,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.757,00 10.542.002,00 134.085.644,00 289.444.117,00 293.044.093,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 663.061,00 565.674,00 943.966,00 993.558,00 72.276,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 663.061,00 565.674,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 378.997.867,00 384.665.118,00 216.850.117,00 262.686.598,00 129.507.714,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 116.984.196,00 99.480.909,00 98.972.779,00 98.972.779,00 47.046.591,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 262.013.671,00 285.184.209,00 117.877.338,00 163.713.819,00 82.461.123,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 157.608,00 432.680,00 522.682,00 348.079,00 144.834,00
Diğer Borçlar 1.200.943,00 916.641,00 1.980.101,00 5.306.208,00 2.521.164,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.200.943,00 916.641,00 1.980.101,00 5.306.208,00 2.521.164,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 17.718.175,00 16.113.988,00 56.242.514,00 24.123.726,00 37.227.811,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.756.653,00 1.441.003,00 1.530.406,00 1.271.705,00 1.525.999,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.373.025,00 1.369.503,00 1.458.906,00 1.200.205,00 1.454.499,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.383.628,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 94.355.349,00 105.923.691,00 89.237.791,00 97.881.135,00 323.928.731,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.235.327,00 2.431.526,00 2.089.419,00 2.089.419,00 2.834.586,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.235.327,00 2.431.526,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 339.579,00 314.300,00 280.594,00 263.742,00 318.152,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 339.579,00 314.300,00 280.594,00 263.742,00 318.152,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 495.870.413,00 520.600.797,00 501.393.221,00 682.055.126,00 787.972.622,00
Ö Z K A Y N A K L A R 639.605.575,00 629.318.884,00 561.062.264,00 371.461.403,00 368.031.428,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 639.605.575,00 629.318.884,00 561.062.264,00 371.461.403,00 368.031.428,00
Ödenmiş Sermaye 400.000.000,00 400.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 54.942.249,00 54.942.249,00 54.692.642,00 54.692.642,00 54.692.642,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -47.574,00 -47.574,00 -47.574,00 -47.574,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -47.574,00 -47.574,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -47.574,00 -47.574,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 -63.956,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 -63.956,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.181.476,00 3.181.476,00 3.181.476,00 3.181.476,00 3.181.476,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 163.634.859,00 163.634.859,00 163.634.859,00 157.106.336,00 104.537.919,00
Net Dönem Karı/Zararı 17.894.565,00 7.607.874,00 2.100.861,00 6.528.523,00 3.114.930,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.135.475.988,00 1.149.919.681,00 1.062.455.485,00 1.053.516.529,00 1.156.004.050,00
Banka Kredileri 0,00 10.542.002,00 0,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 52.568.417,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi