Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DZGYO
Sektör Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres Büyükdere Caddesi No:141 Kat:22 34394 Esentepe-Şişli-İstanbul
Telefon 0212 3485745
Faks 0212 3366184
Web http://www.denizgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 115.091.321,31 86,69
Diğer 17.676.476,75 13,31
Toplam 132.767.798,06 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
20.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,40
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
07.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,18
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 366.808.714,00 13.052.774,00 7.618.019,00 3.904.739,00 15.083.689,00
Satışların Maliyeti (-) -296.518.984,00 -2.176.425,00 -1.497.961,00 -670.719,00 -4.408.321,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 70.289.730,00 10.876.349,00 6.120.058,00 3.234.020,00 10.675.368,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 70.289.730,00 10.876.349,00 6.120.058,00 3.234.020,00 10.675.368,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.116.213,00 -6.453.790,00 -4.169.181,00 -2.386.622,00 -6.616.376,00
Pazarlama Giderleri (-) -259.420,00 -243.718,00 -116.004,00 -44.637,00 -474.975,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.824.653,00 271.528,00 227.509,00 215.063,00 1.118.630,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -56.044.154,00 -35.522,00 -21.623,00 -10.936,00 -43.938,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8.694.596,00 4.414.847,00 2.040.759,00 1.006.888,00 4.658.709,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 15.047.752,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 8.694.596,00 4.414.847,00 2.040.759,00 1.006.888,00 19.706.461,00
Finansman Gelirleri 3.475.443,00 1.631.630,00 720.945,00 533.416,00 12.833.241,00
Finansman Giderleri (-) -5.641.516,00 -2.931.547,00 -938.271,00 -580.179,00 -19.196.757,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 6.528.523,00 3.114.930,00 1.823.433,00 960.125,00 13.342.945,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 6.528.523,00 3.114.930,00 1.823.433,00 960.125,00 13.342.945,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 6.528.523,00 3.114.930,00 1.823.433,00 960.125,00 13.342.945,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 6.528.523,00 3.114.930,00 1.823.433,00 960.125,00 13.342.945,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,08 0,05 0,04 0,02 0,27
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 16.382,00 0,00 0,00 0,00 -26.407,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 16.382,00 0,00 0,00 0,00 -26.407,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 6.544.905,00 3.114.930,00 1.823.433,00 960.125,00 13.316.538,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 628.309.112,00 90.782.349,00 95.108.156,00 94.225.957,00 58.948.055,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.001.809,00 4.826.874,00 356.114,00 15.908.338,00 25.013.066,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.606.342,00 2.934.896,00 2.657.384,00 719.349,00 666.417,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.606.342,00 2.934.896,00 2.657.384,00 719.349,00 666.417,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 216,00 1.947.000,00 509.445,00 0,00 7.862,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 1.947.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 216,00 0,00 509.445,00 0,00 7.862,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 620.386.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.314.121,00 81.073.579,00 91.585.213,00 77.598.270,00 33.260.710,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 628.309.112,00 90.782.349,00 95.108.156,00 94.225.957,00 58.948.055,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 425.207.417,00 1.065.221.701,00 872.365.928,00 814.559.507,00 789.950.063,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 355.990.000,00 218.679.805,00 218.679.805,00 218.679.805,00 218.679.805,00
Maddi Duran Varlıklar 6.552.646,00 2.398.664,00 2.540.256,00 2.692.346,00 2.436.500,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 62.663.730,00 53.862.255,00 62.058.121,00 57.194.565,00 54.061.614,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.053.516.529,00 1.156.004.050,00 967.474.084,00 908.785.464,00 848.898.118,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 584.173.991,00 464.043.891,00 460.740.410,00 369.261.078,00 325.907.065,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 289.444.117,00 293.044.093,00 403.293.617,00 356.886.138,00 313.403.579,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 993.558,00 72.276,00 140.059,00 205.577,00 231.870,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 262.686.598,00 129.507.714,00 53.508.241,00 8.704.765,00 7.030.628,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 98.972.779,00 47.046.591,00 43.728.402,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 163.713.819,00 82.461.123,00 9.779.839,00 8.704.765,00 7.030.628,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 348.079,00 144.834,00 170.290,00 106.285,00 257.607,00
Diğer Borçlar 5.306.208,00 2.521.164,00 2.340.144,00 2.456.813,00 4.264.613,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.306.208,00 2.521.164,00 2.340.144,00 2.456.813,00 4.264.613,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 24.123.726,00 37.227.811,00 7.046,00 26.385,00 45.725,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.271.705,00 1.525.999,00 1.281.013,00 875.115,00 673.043,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.200.205,00 1.454.499,00 1.209.513,00 803.615,00 601.543,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 97.881.135,00 323.928.731,00 240.066.263,00 273.720.283,00 258.147.075,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.089.419,00 2.834.586,00 2.834.586,00 2.834.587,00 2.461.006,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 263.742,00 318.152,00 296.115,00 274.079,00 252.042,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 263.742,00 318.152,00 296.115,00 274.079,00 252.042,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 64.789.725,00 41.506.145,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 682.055.126,00 787.972.622,00 700.806.673,00 642.981.361,00 584.054.140,00
Ö Z K A Y N A K L A R 371.461.403,00 368.031.428,00 266.667.411,00 265.804.103,00 264.843.978,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 371.461.403,00 368.031.428,00 266.667.411,00 265.804.103,00 264.843.978,00
Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 54.692.642,00 54.692.642,00 54.620.122,00 54.620.122,00 54.620.122,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -47.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 -63.956,00 -63.956,00 -63.956,00 -63.956,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 -63.956,00 -63.956,00 -63.956,00 -63.956,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.181.476,00 3.181.476,00 3.181.476,00 3.181.476,00 3.181.476,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 157.106.336,00 104.537.919,00 104.537.919,00 104.537.919,00 91.194.974,00
Net Dönem Karı/Zararı 6.528.523,00 3.114.930,00 1.823.433,00 960.125,00 13.342.945,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.053.516.529,00 1.156.004.050,00 967.474.084,00 908.785.464,00 848.898.118,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 52.568.417,00 52.568.417,00 52.568.417,00 52.568.417,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi