Geri Dön

DYOBY | Dyo Boya


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DYOBY
Sektör Her türlü boya imalatı ve satışı
Adres AOSB MAHALLESİ 10003 SOK. NO:2/8 ÇİĞLİ/İZMİR
Telefon 232-328 08 80
Faks 232-376 80 55
Web www.dyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 100.000.000,00 100,00
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 74.531.266,69 74,53
DİĞER 25.468.733,31 25,47
Toplam 200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DYO AFRICA PAINTS AND VARNISHES LLC (TASFİYE HALİNDE) 8.391.600,00 99,90
DYO BALKAN SRL 2.896.580,00 98,39
KEMİPEX JOINT-STOCK CO. 436.645,02 100,00
MEDITERRANEAN TRADE FOR PAINTS (TASFİYE HALİNDE) 1.903.000,00 15,00
Tarih Açıklama Katsayı
03.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.11.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,30
29.08.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
26.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
17.03.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.783.371.694,00 1.236.637.451,00 4.247.501.032,00 3.069.111.343,00 2.033.626.796,00
Satışların Maliyeti (-) -1.970.414.474,00 -877.789.631,00 -3.036.553.136,00 -2.175.187.045,00 -1.415.425.224,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 812.957.220,00 358.847.820,00 1.210.947.896,00 893.924.298,00 618.201.572,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 812.957.220,00 358.847.820,00 1.210.947.896,00 893.924.298,00 618.201.572,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -113.713.659,00 -54.594.923,00 -130.524.609,00 -88.309.362,00 -52.514.597,00
Pazarlama Giderleri (-) -272.409.778,00 -116.260.741,00 -407.702.118,00 -279.955.136,00 -173.377.948,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -60.432.485,00 -22.224.441,00 -62.551.394,00 -44.596.301,00 -27.996.805,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 162.348.903,00 25.870.618,00 285.988.409,00 274.899.770,00 197.537.604,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -406.176.181,00 -59.527.457,00 -387.914.593,00 -329.657.447,00 -226.977.061,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 122.574.020,00 132.110.876,00 508.243.591,00 426.305.822,00 334.872.765,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.887.348,00 1.975.681,00 4.311.322,00 504.430,00 347.580,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -388.389,00 -106.379,00 -622.969,00 -572.639,00 -137.384,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 125.072.979,00 133.980.178,00 511.931.944,00 426.237.613,00 335.082.961,00
Finansman Gelirleri 125.541.050,00 11.748.070,00 51.540.549,00 32.646.377,00 26.448.285,00
Finansman Giderleri (-) -704.843.121,00 -97.471.165,00 -247.498.449,00 -175.231.933,00 -109.240.971,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -454.229.092,00 48.257.083,00 315.974.044,00 283.652.057,00 252.290.275,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 95.241.007,00 -9.750.747,00 -30.926.449,00 -36.472.227,00 -37.763.353,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 33.624,00 -3.643.916,00 -33.282.071,00 -34.540.642,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 95.241.007,00 -9.784.371,00 -27.282.533,00 -3.190.156,00 -3.222.711,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -358.988.085,00 38.506.336,00 285.047.595,00 247.179.830,00 214.526.922,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -358.988.085,00 38.506.336,00 285.047.595,00 247.179.830,00 214.526.922,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -358.988.085,00 38.506.336,00 285.047.595,00 247.179.830,00 214.526.922,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -3,59 0,39 2,85 2,47 2,15
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -12.897.809,00 -11.003.690,00 830.159.754,00 -9.812.536,00 -11.104.529,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 925.640.289,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -4.873.051,00 -13.754.613,00 -60.609.007,00 -12.265.670,00 -13.880.661,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 974.611,00 2.750.923,00 12.121.801,00 2.453.134,00 2.776.132,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -8.024.758,00 2.750.923,00 -34.871.528,00 2.453.134,00 2.776.132,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -45.171.472,00 -4.251.685,00 -44.572.512,00 -29.426.102,00 -24.311.558,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 -4.251.685,00 -44.572.512,00 -29.426.102,00 -24.311.558,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -58.069.281,00 -15.255.375,00 785.587.242,00 -39.238.638,00 -35.416.087,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -417.057.366,00 23.250.961,00 1.070.634.837,00 207.941.192,00 179.110.835,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.869.584.660,00 3.723.731.150,00 2.471.009.130,00 2.693.373.926,00 2.773.120.457,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 189.632.699,00 207.590.617,00 299.711.068,00 376.903.225,00 359.525.439,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.930.338,00
Ticari Alacaklar 2.291.703.669,00 2.328.125.889,00 1.131.070.969,00 1.334.847.267,00 1.563.711.585,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 72.511.805,00 46.902.504,00 48.399.991,00 56.876.397,00 43.882.435,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.219.191.864,00 2.281.223.385,00 1.082.670.978,00 1.277.970.870,00 1.519.829.150,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 23.987.710,00 52.727.820,00 32.401.192,00 70.603.358,00 77.721.472,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.168.966,00 41.813.450,00 20.687.367,00 61.851.316,00 62.082.222,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.818.744,00 10.914.370,00 11.713.825,00 8.752.042,00 15.639.250,00
Türev Araçlar 56.483.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.068.359.724,00 981.106.835,00 837.408.600,00 881.179.640,00 744.521.362,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 16.500.104,00 11.493.815,00 7.287.920,00 7.300.080,00 12.308.253,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 36.597.177,00 37.966.173,00 36.036.648,00 15.920.000,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 184.087.792,00 102.309.265,00 124.167.657,00 1.312.695,00 7.094.347,00
ARA TOPLAM 3.867.352.138,00 3.721.320.414,00 2.468.084.054,00 2.688.066.265,00 2.767.812.796,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.232.522,00 2.410.736,00 2.925.076,00 5.307.661,00 5.307.661,00
DURAN VARLIKLAR 3.350.427.382,00 2.609.414.360,00 2.608.502.791,00 980.675.611,00 975.144.068,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 436.986,00 436.986,00 436.986,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.885.169.361,00 1.871.884.753,00 1.870.034.202,00 946.596.238,00 939.328.818,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.458.428.333,00 729.054.444,00 728.982.017,00 25.061.536,00 26.118.884,00
- Şerefiye 2.955.051,00 2.955.051,00 2.955.051,00 2.955.051,00 2.955.051,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.455.473.282,00 726.099.393,00 726.026.966,00 22.106.485,00 23.163.833,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.003.795,00 481.076,00 2.861.404,00 1.860.482,00 1.790.002,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 338,00 338,00 338,00 338,00 338,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.220.012.042,00 6.333.145.510,00 5.079.511.921,00 3.674.049.537,00 3.748.264.525,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.738.830.047,00 3.685.565.072,00 2.291.292.570,00 2.583.646.413,00 2.679.058.890,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 731.514.298,00 717.437.324,00 648.683.941,00 637.476.285,00 640.080.480,00
- Banka Kredileri 595.197.979,00 470.021.005,00 465.875.260,00 538.728.173,00 546.131.273,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 107.739.404,00 95.636.723,00 107.232.744,00 123.887.430,00 132.428.614,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.681.804,00 2.096.892,00 2.320.204,00 1.481.607,00 2.296.144,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.684.536.765,00 1.343.347.801,00 1.228.500.323,00 1.379.325.355,00 1.311.293.263,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 343.185.891,00 278.684.648,00 261.429.822,00 324.860.684,00 285.265.002,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.341.350.874,00 1.064.663.153,00 967.070.501,00 1.054.464.671,00 1.026.028.261,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 58.929.285,00 44.800.816,00 16.464.388,00 9.532.656,00 8.287.099,00
Diğer Borçlar 25.758.203,00 136.427.123,00 31.921.814,00 10.596.901,00 10.074.969,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.085.000,00 127.409.314,00 20.493.541,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 23.673.203,00 9.017.809,00 11.428.273,00 10.596.901,00 10.074.969,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.027.084.521,00 1.296.317.965,00 253.211.578,00 337.734.946,00 493.294.372,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 33.624,00 0,00 18.986.037,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 103.267.571,00 46.106.505,00 5.244.158,00 85.092.840,00 64.614.056,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.573.595,00 1.610.614,00 1.267.304,00 1.179.033,00 1.176.626,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 101.693.976,00 44.495.891,00 3.976.854,00 83.913.807,00 63.437.430,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.287.398.009,00 1.003.603.125,00 1.064.492.999,00 229.370.417,00 237.003.285,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.981.182.350,00 693.248.114,00 28.874.991,00 62.153.648,00 73.611.188,00
Banka Kredileri 33.006.616,00 14.212.927,00 23.754.052,00 56.446.738,00 67.893.925,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.607.158,00 5.375.064,00 5.120.939,00 5.706.910,00 5.717.263,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 71.137.831,00 106.233.513,00 124.743.505,00 77.151.159,00 73.616.930,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 71.137.831,00 106.233.513,00 124.743.505,00 77.151.159,00 73.616.930,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 61.768.987,00 156.018.684,00 148.985.236,00 90.065.610,00 89.775.167,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.026.228.056,00 4.689.168.197,00 3.355.785.569,00 2.813.016.830,00 2.916.062.175,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.193.783.986,00 1.643.977.313,00 1.723.726.352,00 861.032.707,00 832.202.350,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.193.783.986,00 1.643.977.313,00 1.723.726.352,00 861.032.707,00 832.202.350,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 48.141,00 48.141,00 48.141,00 48.141,00 48.141,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.361.827.343,00 1.372.489.696,00 1.392.154.712,00 558.607.347,00 563.845.903,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.361.827.343,00 1.372.489.696,00 1.392.154.712,00 558.607.347,00 563.845.903,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -70.280.696,00 -77.385.946,00 -66.382.256,00 -27.707.586,00 -28.999.579,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -183.273.195,00 -142.353.408,00 -138.101.723,00 -122.955.313,00 -117.840.769,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -183.273.195,00 -142.353.408,00 -138.101.723,00 -122.955.313,00 -117.840.769,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.048.691,00 19.048.691,00 1.690.217,00 1.690.217,00 1.690.217,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 255.121.091,00 256.237.857,00 82.887.410,00 76.462.485,00 69.931.936,00
Net Dönem Karı/Zararı -358.988.085,00 38.506.336,00 285.047.595,00 247.179.830,00 214.526.922,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.220.012.042,00 6.333.145.510,00 5.079.511.921,00 3.674.049.537,00 3.748.264.525,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi