Geri Dön

DYOBY | Dyo Boya


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DYOBY
Sektör Her türlü boya imalatı ve satışı
Adres AOSB MAHALLESİ 10003 SOK. NO:2/8 ÇİĞLİ/İZMİR
Telefon 232-328 08 80
Faks 232-376 80 55
Web www.dyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 100.000.000,00 100,00
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 74.531.266,69 74,53
DİĞER 25.468.733,31 25,47
Toplam 200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DYO AFRICA PAINTS AND VARNISHES LLC (TASFİYE HALİNDE) 8.391.600,00 99,90
DYO BALKAN SRL 2.896.580,00 98,39
KEMİPEX JOINT-STOCK CO. 436.645,02 100,00
MEDITERRANEAN TRADE FOR PAINTS (TASFİYE HALİNDE) 1.903.000,00 15,00
Tarih Açıklama Katsayı
03.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.11.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,30
29.08.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
26.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
17.03.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.527.744.854,00 4.789.263.543,00 2.783.371.694,00 1.236.637.451,00 4.247.501.032,00
Satışların Maliyeti (-) 6.528.573.810,00 3.376.502.999,00 1.970.414.474,00 -877.789.631,00 -3.036.553.136,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.999.171.044,00 1.412.760.544,00 812.957.220,00 358.847.820,00 1.210.947.896,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.999.171.044,00 1.412.760.544,00 812.957.220,00 358.847.820,00 1.210.947.896,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 345.661.778,00 182.165.182,00 113.713.659,00 -54.594.923,00 -130.524.609,00
Pazarlama Giderleri (-) 802.726.811,00 448.659.567,00 272.409.778,00 -116.260.741,00 -407.702.118,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 191.366.365,00 98.842.100,00 60.432.485,00 -22.224.441,00 -62.551.394,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 293.168.919,00 211.754.276,00 162.348.903,00 25.870.618,00 285.988.409,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 776.904.025,00 487.587.095,00 406.176.181,00 -59.527.457,00 -387.914.593,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 175.680.984,00 407.260.876,00 122.574.020,00 132.110.876,00 508.243.591,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.694.685,00 2.916.842,00 2.887.348,00 1.975.681,00 4.311.322,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 1.826.541,00 920.062,00 388.389,00 -106.379,00 -622.969,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 178.549.128,00 409.257.656,00 125.072.979,00 133.980.178,00 511.931.944,00
Finansman gelirleri 235.676.850,00 92.418.141,00 125.541.050,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 1.823.572.829,00 1.018.118.332,00 704.843.121,00 -97.471.165,00 -247.498.449,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 94.877.310,00 -516.442.535,00 -454.229.092,00 48.257.083,00 315.974.044,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -231.634.860,00 -138.052.826,00 -95.241.007,00 -9.750.747,00 -30.926.449,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 3.927.066,00 0,00 0,00 33.624,00 -3.643.916,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -235.561.926,00 -138.052.826,00 -95.241.007,00 -9.784.371,00 -27.282.533,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 326.512.170,00 -378.389.709,00 -358.988.085,00 38.506.336,00 285.047.595,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 326.512.170,00 -378.389.709,00 -358.988.085,00 38.506.336,00 285.047.595,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 326.512.170,00 -378.389.709,00 -358.988.085,00 38.506.336,00 285.047.595,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 3,27 -3,78 -3,59 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 3,27 -3,78 -3,59 0,39 2,85
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -89.381.500,00 -28.967.970,00 -12.897.809,00 -11.003.690,00 830.159.754,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -77.294.313,00 0,00 0,00 0,00 925.640.289,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -16.116.249,00 -19.337.896,00 -4.873.051,00 -13.754.613,00 -60.609.007,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -4.029.062,00 9.630.074,00 8.024.758,00 2.750.923,00 -34.871.528,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -4.029.062,00 -3.867.579,00 -974.611,00 2.750.923,00 12.121.801,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 12.067.657,00 -53.301.206,00 -45.171.472,00 -4.251.685,00 -44.572.512,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 12.067.657,00 -53.301.206,00 0,00 -4.251.685,00 -44.572.512,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -77.313.843,00 -82.269.176,00 -58.069.281,00 -15.255.375,00 785.587.242,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 249.198.327,00 -460.658.885,00 -417.057.366,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 249.198.327,00 -460.658.885,00 -417.057.366,00 23.250.961,00 1.070.634.837,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 3,27 -3,78 -3,59 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 11.748.070,00 51.540.549,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.215.470.752,00 4.012.310.878,00 3.869.584.660,00 3.723.731.150,00 2.471.009.130,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 463.105.572,00 189.761.512,00 189.632.699,00 207.590.617,00 299.711.068,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.337.850.006,00 2.391.769.924,00 2.291.703.669,00 2.328.125.889,00 1.131.070.969,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 65.895.217,00 72.709.690,00 72.511.805,00 46.902.504,00 48.399.991,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.271.954.789,00 2.319.060.234,00 2.219.191.864,00 2.281.223.385,00 1.082.670.978,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 29.313.224,00 26.334.673,00 23.987.710,00 52.727.820,00 32.401.192,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.200.583,00 10.076.243,00 11.168.966,00 41.813.450,00 20.687.367,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.112.641,00 16.258.430,00 12.818.744,00 10.914.370,00 11.713.825,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 56.483.263,00 0,00 0,00
Stoklar 1.202.673.707,00 1.250.917.013,00 1.068.359.724,00 981.106.835,00 837.408.600,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 26.041.687,00 15.370.518,00 16.500.104,00 11.493.815,00 7.287.920,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.916.547,00 2.930.936,00 36.597.177,00 37.966.173,00 36.036.648,00
Diğer Dönen Varlıklar 126.564.078,00 132.263.780,00 184.087.792,00 102.309.265,00 124.167.657,00
ARA TOPLAM 4.189.464.821,00 4.009.348.356,00 3.867.352.138,00 3.721.320.414,00 2.468.084.054,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 26.005.931,00 2.962.522,00 2.232.522,00 2.410.736,00 2.925.076,00
DURAN VARLIKLAR 6.185.338.396,00 3.417.219.673,00 3.350.427.382,00 2.609.414.360,00 2.608.502.791,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.737.270.381,00 1.930.009.410,00 1.885.169.361,00 1.871.884.753,00 1.870.034.202,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.362.555.624,00 1.476.474.532,00 1.458.428.333,00 729.054.444,00 728.982.017,00
- Şerefiye 24.103.188,00 2.955.051,00 2.955.051,00 2.955.051,00 2.955.051,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.338.452.436,00 1.473.519.481,00 1.455.473.282,00 726.099.393,00 726.026.966,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 26.264.670,00 4.906.235,00 1.003.795,00 481.076,00 2.861.404,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 337,00 338,00 338,00 338,00 338,00
TOPLAM VARLIKLAR 10.400.809.148,00 7.429.530.551,00 7.220.012.042,00 6.333.145.510,00 5.079.511.921,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.209.778.330,00 4.038.419.988,00 3.738.830.047,00 3.685.565.072,00 2.291.292.570,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.047.247.450,00 847.317.028,00 731.514.298,00 717.437.324,00 648.683.941,00
- Banka Kredileri 639.307.200,00 477.242.445,00 595.197.979,00 470.021.005,00 465.875.260,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 119.965.187,00 83.728.988,00 107.739.404,00 95.636.723,00 107.232.744,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.836.918,00 3.748.765,00 1.681.804,00 2.096.892,00 2.320.204,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 14.212.927,00 23.754.052,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.968.923.857,00 2.028.917.468,00 1.684.536.765,00 1.343.347.801,00 1.228.500.323,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 437.447.790,00 392.125.368,00 343.185.891,00 278.684.648,00 261.429.822,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.531.476.067,00 1.636.792.100,00 1.341.350.874,00 1.064.663.153,00 967.070.501,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 33.852.643,00 35.560.052,00 58.929.285,00 44.800.816,00 16.464.388,00
Diğer Borçlar 20.143.803,00 29.848.841,00 25.758.203,00 136.427.123,00 31.921.814,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.085.000,00 2.085.000,00 2.085.000,00 127.409.314,00 20.493.541,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.058.803,00 27.763.841,00 23.673.203,00 9.017.809,00 11.428.273,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 993.176.865,00 872.616.951,00 1.027.084.521,00 1.296.317.965,00 253.211.578,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 33.624,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 24.316.955,00 127.730.817,00 103.267.571,00 46.106.505,00 5.244.158,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.689.701,00 1.728.575,00 1.573.595,00 1.610.614,00 1.267.304,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22.627.254,00 126.002.242,00 101.693.976,00 44.495.891,00 3.976.854,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.566.868.158,00 2.240.928.096,00 2.287.398.009,00 1.003.603.125,00 1.064.492.999,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.224.392.892,00 2.102.469.003,00 1.981.182.350,00 693.248.114,00 28.874.991,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 36.458.988,00 33.261.016,00 4.607.158,00 5.375.064,00 5.120.939,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 73.927.903,00 67.960.938,00 71.137.831,00 106.233.513,00 124.743.505,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 73.927.903,00 67.960.938,00 71.137.831,00 106.233.513,00 124.743.505,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 258.171.955,00 20.562.491,00 61.768.987,00 156.018.684,00 148.985.236,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.776.646.488,00 6.279.348.084,00 6.026.228.056,00 4.689.168.197,00 3.355.785.569,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.624.162.660,00 1.150.182.467,00 1.193.783.986,00 1.643.977.313,00 1.723.726.352,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.624.162.660,00 1.150.182.467,00 1.193.783.986,00 1.643.977.313,00 1.723.726.352,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.201.924.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 523.739,00 48.141,00 48.141,00 48.141,00 48.141,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 697.586.062,00 1.337.117.049,00 1.361.827.343,00 1.372.489.696,00 1.392.154.712,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 697.586.062,00 1.337.117.049,00 1.361.827.343,00 1.372.489.696,00 1.392.154.712,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -96.880.760,00 -81.852.573,00 -70.280.696,00 -77.385.946,00 -66.382.256,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 -142.353.408,00 -138.101.723,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -229.956.666,00 -191.402.929,00 -183.273.195,00 -142.353.408,00 -138.101.723,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 36.739.995,00 19.048.691,00 19.048.691,00 19.048.691,00 1.690.217,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.490.833.260,00 263.761.224,00 255.121.091,00 256.237.857,00 82.887.410,00
Net Dönem Karı/Zararı 326.512.170,00 -378.389.709,00 -358.988.085,00 38.506.336,00 285.047.595,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 10.400.809.148,00 7.429.530.551,00 7.220.012.042,00 6.333.145.510,00 5.079.511.921,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 436.986,00 436.986,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi