Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DYOBY
Sektör Her türlü boya imalatı ve satışı
Adres ŞEHİT FETHİ BEY CAD. NO:120 ALSANCAK-İZMİR
Telefon (0232) 482 22 00
Faks (0232) 484 17 89
Web http://www.dyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 13.604.233,31 13,60
TÜRK HAVA YOLLARI PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI 11.864.500,00 11,87
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 74.531.266,69 74,53
Toplam 100.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DYO AFRICA PAINTS AND VARNISHES 8.391.600,00 99,90
DYO BALKAN SRL 2.896.580,00 98,39
KEMİPEX JOINT-STOCK CO. 436.645,02 100,00
MEDITERRANEAN TRADE FOR PAINTS 1.903.000,00 15,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.11.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,30
29.08.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
26.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
17.03.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 280.506.534,00 1.134.431.323,00 859.102.380,00 587.808.591,00 267.411.240,00
Satışların Maliyeti (-) -187.092.255,00 -774.035.926,00 -584.290.146,00 -396.472.766,00 -179.802.592,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 93.414.279,00 360.395.397,00 274.812.234,00 191.335.825,00 87.608.648,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 93.414.279,00 360.395.397,00 274.812.234,00 191.335.825,00 87.608.648,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.099.608,00 -55.556.466,00 -40.773.412,00 -26.350.703,00 -12.220.460,00
Pazarlama Giderleri (-) -31.330.552,00 -131.916.180,00 -101.123.845,00 -66.623.133,00 -30.612.258,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -6.473.143,00 -23.537.494,00 -17.417.529,00 -11.837.174,00 -5.497.992,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.145.171,00 141.477.295,00 121.106.263,00 77.603.366,00 34.693.044,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -26.521.379,00 -167.731.042,00 -139.287.326,00 -93.277.147,00 -38.540.657,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 27.134.768,00 123.131.510,00 97.316.385,00 70.851.034,00 35.430.325,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 675.170,00 229.117,00 215.094,00 205.094,00 69.656,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -39.282,00 -314.008,00 -9.014,00 -9.014,00 -4.634,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 27.770.656,00 123.046.619,00 97.522.465,00 71.047.114,00 35.495.347,00
Finansman Gelirleri 5.133.227,00 10.349.209,00 8.443.030,00 6.061.907,00 3.730.365,00
Finansman Giderleri (-) -29.248.335,00 -135.771.532,00 -106.688.372,00 -76.407.668,00 -35.638.938,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.655.548,00 -2.375.704,00 -722.877,00 701.353,00 3.586.774,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.863.588,00 22.583.201,00 19.734.464,00 19.404.158,00 1.566.542,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -342.064,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.863.588,00 22.925.265,00 19.734.464,00 19.404.158,00 1.566.542,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.791.960,00 20.207.497,00 19.011.587,00 20.105.511,00 5.153.316,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.791.960,00 20.207.497,00 19.011.587,00 20.105.511,00 5.153.316,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.791.960,00 20.207.497,00 19.011.587,00 20.105.511,00 5.153.316,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02 0,20 0,19 0,20 0,05
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -78.497,00 49.520.840,00 -764.218,00 -1.046.744,00 -501.862,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 58.226.660,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -98.121,00 -1.071.860,00 -955.273,00 -1.308.430,00 -627.328,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 19.624,00 214.372,00 191.055,00 261.686,00 125.466,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 19.624,00 -7.633.960,00 191.055,00 261.686,00 125.466,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -5.459.615,00 -12.989.748,00 -6.927.860,00 -9.401.086,00 -5.450.401,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -5.459.615,00 -12.989.748,00 -6.927.860,00 -9.401.086,00 -5.450.401,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -5.538.112,00 36.531.092,00 -7.692.078,00 -10.447.830,00 -5.952.263,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -3.746.152,00 56.738.589,00 11.319.509,00 9.657.681,00 -798.947,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.213.241.813,00 606.464.840,00 784.539.461,00 824.861.167,00 844.222.072,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 67.134.282,00 29.042.245,00 37.844.454,00 25.991.496,00 54.750.842,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 936.910.735,00 384.485.877,00 551.306.950,00 563.528.580,00 610.384.559,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.590.496,00 12.223.841,00 8.374.851,00 7.751.319,00 6.250.182,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 922.320.239,00 372.262.036,00 542.932.099,00 555.777.261,00 604.134.377,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.152.165,00 2.415.911,00 3.513.054,00 23.927.625,00 3.189.956,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 330.031,00 21.159.766,00 74.030,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.152.165,00 2.415.911,00 3.183.023,00 2.767.859,00 3.115.926,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 191.856.294,00 168.142.318,00 175.828.862,00 195.084.474,00 158.362.251,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.997.828,00 3.014.101,00 2.522.734,00 3.105.794,00 4.347.656,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.062.502,00 2.182.959,00 1.835.378,00 1.521.917,00 1.509.387,00
Diğer Dönen Varlıklar 646.687,00 5.953.959,00 460.559,00 473.811,00 449.951,00
ARA TOPLAM 1.205.760.493,00 595.237.370,00 773.311.991,00 813.633.697,00 832.994.602,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.481.320,00 11.227.470,00 11.227.470,00 11.227.470,00 11.227.470,00
DURAN VARLIKLAR 463.662.970,00 471.843.157,00 421.007.519,00 426.440.305,00 421.803.239,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 437.593.021,00 443.224.785,00 393.394.081,00 399.528.172,00 398.142.595,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.303.031,00 14.950.827,00 12.163.306,00 11.515.340,00 11.309.784,00
- Şerefiye 2.955.051,00 2.955.051,00 2.955.051,00 2.955.051,00 2.955.051,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.347.980,00 11.995.776,00 9.208.255,00 8.560.289,00 8.354.733,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 212.282,00 211.733,00 766.542,00 790.303,00 1.272.602,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 338,00 338,00 338,00 338,00 338,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.676.904.783,00 1.078.307.997,00 1.205.546.980,00 1.251.301.472,00 1.266.025.311,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.262.589.905,00 633.630.803,00 850.267.207,00 904.892.901,00 905.618.326,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 253.383.652,00 190.813.009,00 231.583.416,00 259.705.684,00 269.889.537,00
- Banka Kredileri 253.383.652,00 190.813.009,00 231.583.416,00 259.705.684,00 269.889.537,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 124.200.252,00 155.994.466,00 182.696.705,00 196.096.384,00 170.707.854,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.691.658,00 6.954.556,00 7.018.163,00 5.696.086,00 2.409.730,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 312.389.627,00 244.903.665,00 268.970.425,00 339.700.651,00 255.345.532,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 99.710.140,00 62.438.366,00 82.875.804,00 97.307.534,00 74.721.981,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 212.679.487,00 182.465.299,00 186.094.621,00 242.393.117,00 180.623.551,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.959.651,00 4.329.241,00 4.453.328,00 5.493.532,00 6.040.336,00
Diğer Borçlar 11.139.687,00 4.166.866,00 11.439.047,00 5.312.313,00 14.220.210,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.193.880,00 1.158.821,00 3.600.066,00 0,00 2.788.864,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.945.807,00 3.008.045,00 7.838.981,00 5.312.313,00 11.431.346,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 540.684.051,00 30.259.328,00 117.350.923,00 63.802.848,00 160.387.713,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 15.832.985,00 3.164.228,00 33.773.363,00 34.781.489,00 29.021.570,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 694.651,00 615.112,00 614.020,00 671.657,00 661.310,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.138.334,00 2.549.116,00 33.159.343,00 34.109.832,00 28.360.260,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 231.354.295,00 257.970.459,00 213.992.118,00 206.782.744,00 231.237.786,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 194.634.292,00 223.814.218,00 157.734.866,00 178.714.664,00 187.225.318,00
Banka Kredileri 187.978.497,00 187.536.387,00 149.627.485,00 170.679.574,00 180.167.438,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.655.795,00 6.576.831,00 8.107.381,00 8.035.090,00 7.057.880,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 26.579.431,00 25.859.633,00 24.299.358,00 24.146.011,00 22.116.563,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 26.579.431,00 25.859.633,00 24.299.358,00 24.146.011,00 22.116.563,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.140.572,00 8.296.608,00 3.662.394,00 3.922.069,00 21.895.905,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.493.944.200,00 891.601.262,00 1.064.259.325,00 1.111.675.645,00 1.136.856.112,00
Ö Z K A Y N A K L A R 182.960.583,00 186.706.735,00 141.287.655,00 139.625.827,00 129.169.199,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 182.960.583,00 186.706.735,00 141.287.655,00 139.625.827,00 129.169.199,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 48.141,00 48.141,00 48.141,00 48.141,00 48.141,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 204.718.403,00 207.599.703,00 160.149.508,00 162.703.908,00 166.094.105,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 204.718.403,00 207.599.703,00 160.149.508,00 162.703.908,00 166.094.105,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.721.534,00 -9.643.037,00 -9.549.767,00 -9.832.293,00 -9.287.411,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -41.676.636,00 -36.217.021,00 -30.155.133,00 -32.628.359,00 -28.677.674,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -41.676.636,00 -36.217.021,00 -30.155.133,00 -32.628.359,00 -28.677.674,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 416.144,00 416.144,00 416.144,00 416.144,00 416.144,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -82.337.429,00 -105.347.729,00 -108.182.592,00 -111.019.518,00 -113.864.833,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.791.960,00 20.207.497,00 19.011.587,00 20.105.511,00 5.153.316,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.676.904.783,00 1.078.307.997,00 1.205.546.980,00 1.251.301.472,00 1.266.025.311,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi