Geri Dön

DYOBY | Dyo Boya


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DYOBY
Sektör Her türlü boya imalatı ve satışı
Adres AOSB MAHALLESİ 10003 SOK. NO:2/8 ÇİĞLİ/İZMİR
Telefon 232-328 08 80
Faks 232-376 80 55
Web www.dyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 100.000.000,00 100,00
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 74.531.266,69 74,53
DİĞER 25.468.733,31 25,47
Toplam 200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DYO AFRICA PAINTS AND VARNISHES LLC (TASFİYE HALİNDE) 8.391.600,00 99,90
DYO BALKAN SRL 2.896.580,00 98,39
KEMİPEX JOINT-STOCK CO. 436.645,02 100,00
MEDITERRANEAN TRADE FOR PAINTS (TASFİYE HALİNDE) 1.903.000,00 15,00
Tarih Açıklama Katsayı
30.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.11.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,30
29.08.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
26.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
17.03.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.069.111.343,00 2.033.626.796,00 822.907.572,00 2.300.970.012,00 1.650.811.695,00
Satışların Maliyeti (-) -2.175.187.045,00 -1.415.425.224,00 -553.308.980,00 -1.687.561.690,00 -1.245.526.572,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 893.924.298,00 618.201.572,00 269.598.592,00 613.408.322,00 405.285.123,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 893.924.298,00 618.201.572,00 269.598.592,00 613.408.322,00 405.285.123,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -88.309.362,00 -52.514.597,00 -25.761.760,00 -75.552.484,00 -54.298.645,00
Pazarlama Giderleri (-) -279.955.136,00 -173.377.948,00 -65.440.051,00 -209.624.852,00 -151.999.200,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -44.596.301,00 -27.996.805,00 -12.874.254,00 -36.161.504,00 -26.923.741,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 274.899.770,00 197.537.604,00 81.844.127,00 84.168.984,00 25.590.252,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -329.657.447,00 -226.977.061,00 -122.488.781,00 -312.458.443,00 -86.300.639,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 426.305.822,00 334.872.765,00 124.877.873,00 63.780.023,00 111.353.150,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 504.430,00 347.580,00 133.851,00 599.126,00 417.079,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -572.639,00 -137.384,00 -125.118,00 -14.915,00 -14.915,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 426.237.613,00 335.082.961,00 124.886.606,00 64.364.234,00 111.755.314,00
Finansman Gelirleri 32.646.377,00 26.448.285,00 11.438.124,00 38.314.852,00 11.051.176,00
Finansman Giderleri (-) -175.231.933,00 -109.240.971,00 -48.998.162,00 -114.952.927,00 -80.224.726,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 283.652.057,00 252.290.275,00 87.326.568,00 -12.273.841,00 42.581.764,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -36.472.227,00 -37.763.353,00 -1.979.318,00 11.553.861,00 -3.815.972,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -33.282.071,00 -34.540.642,00 -4.467.286,00 -662.003,00 -9.372.635,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.190.156,00 -3.222.711,00 2.487.968,00 12.215.864,00 5.556.663,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 247.179.830,00 214.526.922,00 85.347.250,00 -719.980,00 38.765.792,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 247.179.830,00 214.526.922,00 85.347.250,00 -719.980,00 38.765.792,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 247.179.830,00 214.526.922,00 85.347.250,00 -719.980,00 38.765.792,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,47 2,15 0,85 -0,01 0,39
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -9.812.536,00 -11.104.529,00 -917.698,00 408.134.163,00 -956.221,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 492.942.951,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -12.265.670,00 -13.880.661,00 -1.147.123,00 -2.959.497,00 -1.195.276,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 2.453.134,00 2.776.132,00 229.425,00 591.899,00 239.055,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.453.134,00 2.776.132,00 229.425,00 -81.849.291,00 239.055,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -29.426.102,00 -24.311.558,00 -10.202.392,00 -45.432.780,00 -10.373.413,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -29.426.102,00 -24.311.558,00 -10.202.392,00 -45.432.780,00 -10.373.413,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -39.238.638,00 -35.416.087,00 -11.120.090,00 362.701.383,00 -11.329.634,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 207.941.192,00 179.110.835,00 74.227.160,00 361.981.403,00 27.436.158,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.693.373.926,00 2.773.120.457,00 2.452.771.176,00 1.404.210.836,00 1.502.930.526,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 376.903.225,00 359.525.439,00 146.515.472,00 171.191.581,00 65.157.281,00
Finansal Yatırımlar 0,00 2.930.338,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.334.847.267,00 1.563.711.585,00 1.575.723.647,00 686.053.927,00 945.969.534,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 56.876.397,00 43.882.435,00 33.747.856,00 25.578.500,00 16.418.731,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.277.970.870,00 1.519.829.150,00 1.541.975.791,00 660.475.427,00 929.550.803,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 70.603.358,00 77.721.472,00 5.055.195,00 3.203.726,00 5.027.085,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 61.851.316,00 62.082.222,00 123.459,00 103.394,00 1.038.879,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.752.042,00 15.639.250,00 4.931.736,00 3.100.332,00 3.988.206,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 881.179.640,00 744.521.362,00 700.493.127,00 514.365.575,00 474.444.738,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.300.080,00 12.308.253,00 7.860.117,00 4.513.525,00 5.269.501,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15.920.000,00 0,00 5.671.603,00 10.330.869,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.312.695,00 7.094.347,00 6.144.354,00 9.243.972,00 1.754.726,00
ARA TOPLAM 2.688.066.265,00 2.767.812.796,00 2.447.463.515,00 1.398.903.175,00 1.497.622.865,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 5.307.661,00 5.307.661,00 5.307.661,00 5.307.661,00 5.307.661,00
DURAN VARLIKLAR 980.675.611,00 975.144.068,00 966.594.365,00 965.684.282,00 458.227.711,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 946.596.238,00 939.328.818,00 933.928.779,00 934.466.311,00 424.915.950,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.061.536,00 26.118.884,00 22.091.303,00 21.413.286,00 18.809.064,00
- Şerefiye 2.955.051,00 2.955.051,00 2.955.051,00 2.955.051,00 2.955.051,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.106.485,00 23.163.833,00 19.136.252,00 18.458.235,00 15.854.013,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.860.482,00 1.790.002,00 127.566,00 106.107,00 3.845.831,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 338,00 338,00 338,00 338,00 338,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.674.049.537,00 3.748.264.525,00 3.419.365.541,00 2.369.895.118,00 1.961.158.237,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.583.646.413,00 2.679.058.890,00 2.438.914.374,00 1.459.604.410,00 1.438.102.140,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 637.476.285,00 640.080.480,00 439.896.315,00 288.514.945,00 251.217.809,00
- Banka Kredileri 538.728.173,00 546.131.273,00 439.896.315,00 288.514.945,00 251.217.809,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 123.887.430,00 132.428.614,00 152.065.418,00 126.742.952,00 144.156.747,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.481.607,00 2.296.144,00 2.218.125,00 2.771.662,00 3.662.960,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.379.325.355,00 1.311.293.263,00 1.049.185.947,00 917.323.429,00 744.528.961,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 324.860.684,00 285.265.002,00 233.245.501,00 241.669.030,00 182.991.574,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.054.464.671,00 1.026.028.261,00 815.940.446,00 675.654.399,00 561.537.387,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.532.656,00 8.287.099,00 7.841.980,00 6.489.895,00 6.605.663,00
Diğer Borçlar 10.596.901,00 10.074.969,00 5.662.660,00 6.207.713,00 10.634.396,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 127.044,00 68.885,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.596.901,00 10.074.969,00 5.662.660,00 6.080.669,00 10.565.511,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 337.734.946,00 493.294.372,00 732.212.060,00 94.312.431,00 218.640.379,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 18.986.037,00 0,00 0,00 964.171,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 85.092.840,00 64.614.056,00 52.049.994,00 20.013.045,00 61.351.586,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.179.033,00 1.176.626,00 1.434.095,00 1.041.609,00 1.036.272,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 83.913.807,00 63.437.430,00 50.615.899,00 18.971.436,00 60.315.314,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 229.370.417,00 237.003.285,00 253.132.492,00 257.199.193,00 204.509.827,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 62.153.648,00 73.611.188,00 111.278.844,00 115.913.635,00 149.883.561,00
Banka Kredileri 56.446.738,00 67.893.925,00 104.804.270,00 108.328.436,00 142.421.527,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.706.910,00 5.717.263,00 6.474.574,00 7.585.199,00 7.462.034,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 77.151.159,00 73.616.930,00 55.242.453,00 51.956.970,00 40.726.823,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 77.151.159,00 73.616.930,00 55.242.453,00 51.956.970,00 40.726.823,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 90.065.610,00 89.775.167,00 86.611.195,00 89.328.588,00 13.899.443,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.813.016.830,00 2.916.062.175,00 2.692.046.866,00 1.716.803.603,00 1.642.611.967,00
Ö Z K A Y N A K L A R 861.032.707,00 832.202.350,00 727.318.675,00 653.091.515,00 318.546.270,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 861.032.707,00 832.202.350,00 727.318.675,00 653.091.515,00 318.546.270,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 48.141,00 48.141,00 48.141,00 48.141,00 48.141,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 558.607.347,00 563.845.903,00 580.583.191,00 588.052.143,00 181.634.150,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 558.607.347,00 563.845.903,00 580.583.191,00 588.052.143,00 181.634.150,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -27.707.586,00 -28.999.579,00 -18.812.748,00 -17.895.050,00 -16.483.673,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -122.955.313,00 -117.840.769,00 -103.731.603,00 -93.529.211,00 -58.469.844,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -122.955.313,00 -117.840.769,00 -103.731.603,00 -93.529.211,00 -58.469.844,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.690.217,00 1.690.217,00 1.690.217,00 1.690.217,00 1.690.217,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 76.462.485,00 69.931.936,00 63.381.479,00 57.550.205,00 54.877.814,00
Net Dönem Karı/Zararı 247.179.830,00 214.526.922,00 85.347.250,00 -719.980,00 38.765.792,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.674.049.537,00 3.748.264.525,00 3.419.365.541,00 2.369.895.118,00 1.961.158.237,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.754.726,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi