Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,27
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 14,04
BIST-100'deki Ağırlığı 1,38
F/K Oranı -167,62
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,07
Dibe Uzaklık 62,14
Piyasa Değeri (USD) 147.983.541,10
Piyasa Değeri (TL) 606.000.000,00
Özsermaye (TL) 148.905.860,00
Sermaye (TL) 100.000.000,00
Net Kar (TL) -3.615.419,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DYOBY
Sektör Her türlü boya imalatı ve satışı
Adres ŞEHİT FETHİ BEY CAD. NO:120 ALSANCAK-İZMİR
Telefon (0232) 482 22 00
Faks (0232) 484 17 89
Web http://www.dyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 15.488.733,31 15,49
TÜRK HAVA YOLLARI PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI 9.980.000,00 9,98
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 74.531.266,69 74,53
Toplam 100.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DYO AFRICA PAINTS AND VARNISHES 8.391.600,00 99,90
DYO BALKAN SRL 2.896.580,00 98,39
KEMİPEX JOINT-STOCK CO. 436.645,02 100,00
MEDITERRANEAN TRADE FOR PAINTS 1.903.000,00 15,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.11.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,30
29.08.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
26.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
17.03.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 923.679.065,00 683.180.279,00 422.781.591,00 164.912.212,00 773.251.091,00
Satışların Maliyeti (-) -666.763.497,00 -491.252.577,00 -306.198.295,00 -116.482.313,00 -509.643.777,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 256.915.568,00 191.927.702,00 116.583.296,00 48.429.899,00 263.607.314,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 256.915.568,00 191.927.702,00 116.583.296,00 48.429.899,00 263.607.314,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -47.594.883,00 -33.608.354,00 -21.989.071,00 -10.742.413,00 -41.000.113,00
Pazarlama Giderleri (-) -125.075.991,00 -93.365.796,00 -62.425.714,00 -24.951.732,00 -112.696.772,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -17.866.313,00 -13.795.420,00 -8.911.951,00 -4.503.117,00 -17.385.295,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 93.755.558,00 61.207.860,00 52.235.412,00 54.349.700,00 56.443.262,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -103.910.614,00 -66.247.381,00 -55.380.876,00 -55.721.115,00 -77.827.252,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 56.223.325,00 46.118.611,00 20.111.096,00 6.861.222,00 71.141.144,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 846.391,00 95.982,00 52.010,00 33.901,00 262.505,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -533.397,00 -43.543,00 -43.543,00 -39.434,00 -121.110,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 56.536.319,00 46.171.050,00 20.119.563,00 6.855.689,00 71.282.539,00
Finansman Gelirleri 37.020.384,00 34.458.581,00 6.920.390,00 4.409.033,00 18.028.357,00
Finansman Giderleri (-) -101.966.359,00 -79.483.024,00 -36.772.200,00 -18.815.366,00 -79.527.748,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -8.409.656,00 1.146.607,00 -9.732.247,00 -7.550.644,00 9.783.148,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 4.794.237,00 952.307,00 1.224.864,00 64.281,00 1.749.804,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -29.305,00 -27.544,00 -28.023,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.823.542,00 979.851,00 1.252.887,00 64.281,00 1.749.804,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -3.615.419,00 2.098.914,00 -8.507.383,00 -7.486.363,00 11.532.952,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -3.615.419,00 2.098.914,00 -8.507.383,00 -7.486.363,00 11.532.952,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -3.615.419,00 2.098.914,00 -8.507.383,00 -7.486.363,00 11.532.952,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,04 0,02 -0,09 -0,08 0,12
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 38.685.955,00 -992.391,00 -947.370,00 -217.829,00 -637.026,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 53.233.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.176.455,00 -1.240.489,00 -1.184.213,00 -272.286,00 -796.283,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 235.291,00 248.098,00 236.843,00 54.457,00 159.257,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -3.824.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -9.546.716,00 248.098,00 236.843,00 54.457,00 159.257,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -5.838.791,00 -3.201.654,00 -1.699.550,00 -2.414.470,00 -2.953.515,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -6.059.661,00 -3.422.524,00 -1.853.494,00 -2.569.850,00 -3.241.686,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 276.088,00 276.088,00 192.430,00 194.225,00 360.214,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -55.218,00 -55.218,00 -38.486,00 -38.845,00 -72.043,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 32.847.164,00 -4.194.045,00 -2.646.920,00 -2.632.299,00 -3.590.541,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 29.231.745,00 -2.095.131,00 -11.154.303,00 -10.118.662,00 7.942.411,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 523.683.558,00 698.508.907,00 720.753.223,00 797.386.980,00 453.671.001,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 24.596.796,00 29.803.793,00 23.038.921,00 15.281.570,00 27.854.841,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 344.834.022,00 527.234.414,00 573.615.755,00 671.609.511,00 316.161.295,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.762.171,00 4.137.348,00 3.940.090,00 4.348.576,00 6.149.788,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 340.071.851,00 523.097.066,00 569.675.665,00 667.260.935,00 310.011.507,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.172.457,00 2.904.042,00 2.696.979,00 3.855.581,00 3.162.260,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.172.457,00 2.904.042,00 2.696.979,00 3.855.581,00 3.162.260,00
Türev Araçlar 502.532,00 612.051,00 0,00 0,00 417.854,00
Stoklar 135.605.164,00 131.849.898,00 114.705.178,00 99.126.077,00 93.330.968,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.911.910,00 2.306.685,00 2.514.187,00 2.219.993,00 1.202.135,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 160.724,00 99.481,00 169.822,00 740.890,00 949.075,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.142.147,00 317.086,00 268.172,00 275.523,00 6.314.738,00
ARA TOPLAM 520.925.752,00 695.127.450,00 717.009.014,00 793.109.145,00 449.393.166,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.757.806,00 3.381.457,00 3.744.209,00 4.277.835,00 4.277.835,00
DURAN VARLIKLAR 396.055.261,00 341.094.620,00 339.722.487,00 335.456.760,00 324.766.262,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 383.452.651,00 329.218.703,00 327.000.822,00 320.099.399,00 312.736.008,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.659.247,00 7.083.300,00 7.067.231,00 6.480.522,00 6.659.198,00
- Şerefiye 2.955.051,00 2.955.051,00 2.955.051,00 2.955.051,00 2.955.051,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.704.196,00 4.128.249,00 4.112.180,00 3.525.471,00 3.704.147,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.332.066,00 1.475.948,00 827.060,00 1.915.236,00 1.474.861,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 338,00 7.104,00 7.104,00 7.104,00 7.104,00
TOPLAM VARLIKLAR 919.738.819,00 1.039.603.527,00 1.060.475.710,00 1.132.843.740,00 778.437.263,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 475.156.135,00 623.481.656,00 620.911.014,00 723.471.260,00 333.387.474,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 31.939.999,00 92.972.691,00 11.630.690,00 68.211.771,00 6.249.999,00
- Banka Kredileri 31.939.999,00 92.972.691,00 11.630.690,00 68.211.771,00 6.249.999,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 283.874.865,00 282.245.600,00 252.265.692,00 177.330.609,00 175.125.097,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 114.163.317,00 116.487.199,00 72.956.104,00 43.169.144,00 49.653.261,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 169.711.548,00 165.758.401,00 179.309.588,00 134.161.465,00 125.471.836,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.037.990,00 3.743.001,00 4.247.010,00 2.623.613,00 3.186.005,00
Diğer Borçlar 4.039.487,00 10.367.869,00 20.062.749,00 5.058.035,00 8.686.591,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 952.133,00 2.514.811,00 13.920.753,00 1.547.068,00 5.953.621,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.087.354,00 7.853.058,00 6.141.996,00 3.510.967,00 2.732.970,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 20.338.719,00 74.753.916,00 166.699.716,00 346.969.987,00 36.358.892,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.784.584,00 69.307.875,00 59.657.000,00 25.273.364,00 1.633.014,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 390.920,00 340.660,00 362.834,00 464.699,00 465.955,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.393.664,00 68.967.215,00 59.294.166,00 24.808.665,00 1.167.059,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 16.762,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 295.676.824,00 298.542.887,00 331.044.884,00 299.817.027,00 325.375.674,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 241.017.884,00 251.270.365,00 279.889.606,00 239.232.855,00 269.118.359,00
Banka Kredileri 241.017.884,00 251.270.365,00 279.889.606,00 239.232.855,00 269.118.359,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 20.388.325,00 20.008.316,00 19.926.850,00 18.621.911,00 18.141.318,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.388.325,00 20.008.316,00 19.926.850,00 18.621.911,00 18.141.318,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.135.347,00 9.614.532,00 9.336.019,00 10.707.370,00 10.787.263,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 770.832.959,00 922.024.543,00 951.955.898,00 1.023.288.287,00 658.763.148,00
Ö Z K A Y N A K L A R 148.905.860,00 117.578.984,00 108.519.812,00 109.555.453,00 119.674.115,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 148.905.860,00 117.578.984,00 108.519.812,00 109.555.453,00 119.674.115,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 48.141,00 48.141,00 48.141,00 48.141,00 48.141,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 152.101.666,00 113.390.852,00 114.311.934,00 115.918.113,00 117.012.690,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 152.101.666,00 113.390.852,00 114.311.934,00 115.918.113,00 117.012.690,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.914.092,00 -6.965.319,00 -6.920.298,00 -6.190.757,00 -5.972.928,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.532.247,00 -4.895.110,00 -3.393.006,00 -4.107.926,00 -1.693.456,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -7.532.247,00 -4.895.110,00 -3.326.080,00 -4.042.436,00 -1.472.586,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 -66.926,00 -65.490,00 -220.870,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 416.144,00 416.144,00 416.144,00 416.144,00 416.144,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -92.512.425,00 -93.479.957,00 -94.356.018,00 -95.232.656,00 -107.642.356,00
Net Dönem Karı/Zararı -3.615.419,00 2.098.914,00 -8.507.383,00 -7.486.363,00 11.532.952,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 919.738.819,00 1.039.603.527,00 1.060.475.710,00 1.132.843.740,00 778.437.263,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi