Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DYOBY
Sektör Her türlü boya imalatı ve satışı
Adres ŞEHİT FETHİ BEY CAD. NO:120 ALSANCAK-İZMİR
Telefon (0232) 482 22 00
Faks (0232) 484 17 89
Web http://www.dyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 13.604.233,31 13,60
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 74.531.266,69 74,53
TÜRK HAVA YOLLARI PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI 11.864.500,00 11,87
Toplam 100.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DYO AFRICA PAINTS AND VARNISHES 8.391.600,00 99,90
DYO BALKAN SRL 2.896.580,00 98,39
KEMİPEX JOINT-STOCK CO. 436.645,02 100,00
MEDITERRANEAN TRADE FOR PAINTS 1.903.000,00 15,00
Tarih Açıklama Katsayı
30.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.11.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,30
29.08.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
26.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
17.03.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 470.995.271,00 1.480.792.906,00 1.086.764.941,00 615.156.768,00 280.506.534,00
Satışların Maliyeti (-) -322.801.098,00 -978.299.599,00 -718.644.880,00 -410.537.638,00 -187.092.255,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 148.194.173,00 502.493.307,00 368.120.061,00 204.619.130,00 93.414.279,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 148.194.173,00 502.493.307,00 368.120.061,00 204.619.130,00 93.414.279,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -17.585.702,00 -59.299.541,00 -43.604.487,00 -28.687.819,00 -15.099.608,00
Pazarlama Giderleri (-) -41.705.965,00 -146.737.286,00 -107.511.453,00 -65.030.888,00 -31.330.552,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.848.328,00 -24.916.031,00 -19.387.355,00 -12.585.738,00 -6.473.143,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17.876.423,00 21.528.106,00 28.779.531,00 19.626.321,00 13.145.171,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -56.496.169,00 -76.238.379,00 -79.861.460,00 -36.120.533,00 -26.521.379,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 42.434.432,00 216.830.176,00 146.534.837,00 81.820.473,00 27.134.768,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 921.538,00 1.028.464,00 910.205,00 675.170,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -61.757,00 -45.619,00 -43.420,00 -39.282,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 42.434.432,00 217.689.957,00 147.517.682,00 82.687.258,00 27.770.656,00
Finansman Gelirleri 6.207.782,00 20.955.394,00 13.313.667,00 7.977.560,00 5.133.227,00
Finansman Giderleri (-) -21.951.092,00 -92.206.027,00 -71.737.142,00 -51.477.218,00 -29.248.335,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 26.691.122,00 146.439.324,00 89.094.207,00 39.187.600,00 3.655.548,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.859.468,00 -12.869.658,00 -15.806.394,00 -6.615.229,00 -1.863.588,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.158.359,00 0,00 -2.353.398,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -701.109,00 -12.869.658,00 -13.452.996,00 -6.615.229,00 -1.863.588,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 21.831.654,00 133.569.666,00 73.287.813,00 32.572.371,00 1.791.960,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 21.831.654,00 133.569.666,00 73.287.813,00 32.572.371,00 1.791.960,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 21.831.654,00 133.569.666,00 73.287.813,00 32.572.371,00 1.791.960,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,22 1,34 0,73 0,33 0,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 100.975,00 -5.884.415,00 -1.569.870,00 -1.809.544,00 -78.497,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 126.218,00 -7.355.520,00 -1.962.338,00 -2.261.931,00 -98.121,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -25.243,00 1.471.105,00 392.468,00 452.387,00 19.624,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -25.243,00 1.471.105,00 392.468,00 452.387,00 19.624,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -6.009.181,00 -11.879.410,00 -14.458.875,00 -11.318.193,00 -5.459.615,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -6.009.181,00 -11.879.410,00 -14.458.875,00 -11.318.193,00 -5.459.615,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -5.908.206,00 -17.763.825,00 -16.028.745,00 -13.127.737,00 -5.538.112,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 15.923.448,00 115.805.841,00 57.259.068,00 19.444.634,00 -3.746.152,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.829.255.146,00 779.688.404,00 982.548.411,00 1.010.675.752,00 1.213.241.813,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 87.534.658,00 50.457.530,00 69.724.983,00 58.376.796,00 67.134.282,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.356.428.702,00 436.387.680,00 644.755.337,00 748.400.276,00 936.910.735,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.638.270,00 13.629.643,00 16.233.370,00 14.514.560,00 14.590.496,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.342.790.432,00 422.758.037,00 628.521.967,00 733.885.716,00 922.320.239,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 11.820.703,00 2.729.599,00 3.230.639,00 4.262.259,00 3.152.165,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.524.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.295.812,00 2.729.599,00 3.230.639,00 4.262.259,00 3.152.165,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 362.358.238,00 275.776.420,00 255.732.513,00 189.692.632,00 191.856.294,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.161.114,00 2.660.984,00 2.540.514,00 3.187.241,00 3.997.828,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 960.121,00 935.684,00 68.185,00 352.375,00 2.062.502,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.493.349,00 7.701.246,00 665.670,00 573.603,00 646.687,00
ARA TOPLAM 1.825.756.885,00 776.649.143,00 976.717.841,00 1.004.845.182,00 1.205.760.493,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.498.261,00 3.039.261,00 5.830.570,00 5.830.570,00 7.481.320,00
DURAN VARLIKLAR 468.409.482,00 450.048.859,00 449.290.597,00 458.268.790,00 463.662.970,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 421.627.706,00 424.244.257,00 424.894.286,00 431.557.125,00 437.593.021,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.756.839,00 17.260.485,00 15.570.353,00 14.826.199,00 14.303.031,00
- Şerefiye 2.955.051,00 2.955.051,00 2.955.051,00 2.955.051,00 2.955.051,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.801.788,00 14.305.434,00 12.615.302,00 11.871.148,00 11.347.980,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.009.417,00 66.462,00 212.282,00 212.279,00 212.282,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 338,00 338,00 338,00 338,00 338,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.297.664.628,00 1.229.737.263,00 1.431.839.008,00 1.468.944.542,00 1.676.904.783,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.797.252.416,00 749.911.597,00 982.779.527,00 1.039.694.088,00 1.262.589.905,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 243.370.742,00 173.476.716,00 179.044.585,00 215.509.951,00 253.383.652,00
- Banka Kredileri 243.370.742,00 173.476.716,00 179.044.585,00 215.509.951,00 253.383.652,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 112.477.286,00 122.465.284,00 126.317.223,00 132.035.973,00 124.200.252,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 595.218,00 2.457.892,00 3.406.643,00 5.693.157,00 5.691.658,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 535.502.261,00 378.003.286,00 467.059.967,00 316.749.233,00 312.389.627,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 167.894.355,00 104.840.348,00 164.538.245,00 104.231.407,00 99.710.140,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 367.607.906,00 273.162.938,00 302.521.722,00 212.517.826,00 212.679.487,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.426.794,00 5.599.021,00 6.078.283,00 5.298.987,00 4.959.651,00
Diğer Borçlar 21.640.624,00 4.770.057,00 10.734.743,00 12.103.643,00 11.139.687,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.033.724,00 1.502.126,00 2.035.898,00 1.566.032,00 1.193.880,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.606.900,00 3.267.931,00 8.698.845,00 10.537.611,00 9.945.807,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 831.106.962,00 60.337.462,00 150.270.116,00 328.538.933,00 540.684.051,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.158.359,00 0,00 1.950.723,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 42.569.388,00 5.259.771,00 41.321.197,00 29.457.368,00 15.832.985,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.009.844,00 807.074,00 798.869,00 700.079,00 694.651,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 41.559.544,00 4.452.697,00 40.522.328,00 28.757.289,00 15.138.334,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 193.378.652,00 177.313.090,00 205.093.678,00 223.099.085,00 231.354.295,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 136.063.201,00 120.996.941,00 154.285.790,00 178.880.586,00 194.634.292,00
Banka Kredileri 133.385.301,00 117.467.269,00 149.753.818,00 174.259.459,00 187.978.497,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.677.900,00 3.529.672,00 4.531.972,00 4.621.127,00 6.655.795,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 36.893.938,00 36.620.988,00 29.450.752,00 29.759.049,00 26.579.431,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 36.893.938,00 36.620.988,00 29.450.752,00 29.759.049,00 26.579.431,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20.421.513,00 19.695.161,00 21.357.136,00 14.459.450,00 10.140.572,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.990.631.068,00 927.224.687,00 1.187.873.205,00 1.262.793.173,00 1.493.944.200,00
Ö Z K A Y N A K L A R 307.033.560,00 302.512.576,00 243.965.803,00 206.151.369,00 182.960.583,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 307.033.560,00 302.512.576,00 243.965.803,00 206.151.369,00 182.960.583,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 48.141,00 48.141,00 48.141,00 48.141,00 48.141,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 188.036.473,00 190.608.063,00 197.685.399,00 200.215.408,00 204.718.403,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 188.036.473,00 190.608.063,00 197.685.399,00 200.215.408,00 204.718.403,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.426.477,00 -15.527.452,00 -11.212.907,00 -11.452.581,00 -9.721.534,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -54.105.612,00 -48.096.431,00 -50.675.896,00 -47.535.214,00 -41.676.636,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -54.105.612,00 -48.096.431,00 -50.675.896,00 -47.535.214,00 -41.676.636,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.690.217,00 416.144,00 416.144,00 416.144,00 416.144,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 49.532.687,00 -74.033.007,00 -76.795.798,00 -79.565.481,00 -82.337.429,00
Net Dönem Karı/Zararı 21.831.654,00 133.569.666,00 73.287.813,00 32.572.371,00 1.791.960,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.297.664.628,00 1.229.737.263,00 1.431.839.008,00 1.468.944.542,00 1.676.904.783,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi