Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,49
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 32,02
BIST-100'deki Ağırlığı 0,05
F/K Oranı 609,79
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,85
Dibe Uzaklık 75,51
Piyasa Değeri (USD) 19.721.678,33
Piyasa Değeri (TL) 104.095.948,64
Özsermaye (TL) 36.570.283,00
Sermaye (TL) 16.575.788,00
Net Kar (TL) 170.709,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DURDO
Sektör Baskılı karton ambalaj üretim,her türlü ofset baskı
Adres ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, İSTASYON MAHALLESİ MUSTAFA İNAN CADDESİ NO:4134555, HADIMKÖY, ARNAVUTKÖY / İSTANBUL
Telefon (0212) 771 46 06
Faks
Web http://www.ddpack.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DİKRAN ACEMYAN 828.983,75 5,00
DİKRAN MİHRAN ACEMYAN 1.607.935,75 9,70
İBRAHİM OKAN DURAN 1.478.792,50 8,92
LGR INTERNATIONAL S.A. 4.570.840,93 27,58
OKTAY DURAN 1.376.296,25 8,30
DİĞER 6.712.938,32 40,50
Toplam 16.575.787,50 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DUDO İTH. VE İHR. PAZ. A.Ş. 49.960,00 99,92
Tarih Açıklama Katsayı
27.03.2009 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
16.05.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,21
22.09.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 138.353.868,00 77.162.407,00 39.044.601,00 145.465.109,00 103.539.036,00
Satışların Maliyeti (-) -96.872.447,00 -58.970.047,00 -30.905.214,00 -106.718.272,00 -77.220.153,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 41.481.421,00 18.192.360,00 8.139.387,00 38.746.837,00 26.318.883,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 41.481.421,00 18.192.360,00 8.139.387,00 38.746.837,00 26.318.883,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.611.134,00 -6.153.565,00 -3.011.718,00 -10.468.061,00 -7.604.842,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.120.002,00 -5.895.022,00 -2.781.001,00 -11.348.571,00 -7.514.266,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 36.634.285,00 8.234.784,00 4.287.778,00 18.315.945,00 12.352.984,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -30.917.472,00 -4.042.623,00 -2.234.308,00 -13.263.419,00 -9.635.353,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 26.467.098,00 10.335.934,00 4.400.138,00 21.982.731,00 13.917.406,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.809.626,00 1.507.695,00 1.507.695,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 28.276.724,00 11.843.629,00 5.907.833,00 21.982.731,00 13.917.406,00
Finansman Giderleri (-) -32.519.373,00 -11.457.221,00 -4.107.844,00 -11.455.582,00 -7.210.125,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -4.242.649,00 386.408,00 1.799.989,00 10.527.149,00 6.707.281,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 256.053,00 -463.719,00 -667.300,00 606.395,00 268.855,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.153.119,00 -1.803.393,00 -977.145,00 -284.259,00 268.855,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.409.172,00 1.339.674,00 309.845,00 890.654,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -3.986.596,00 -77.311,00 1.132.689,00 11.133.544,00 6.976.136,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -3.986.596,00 -77.311,00 1.132.689,00 11.133.544,00 6.976.136,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 47,00 -2,00 1,00 49,00 -7,00
- Ana Ortaklık Payları -3.986.643,00 -77.309,00 1.132.688,00 11.133.495,00 6.976.143,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 106.236.266,00 74.572.686,00 69.302.557,00 67.273.542,00 61.178.082,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.600.478,00 7.493.159,00 8.726.979,00 9.059.515,00 9.001.206,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 58.460.956,00 34.144.610,00 30.094.154,00 31.256.716,00 24.261.544,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 781.161,00 11.149,00 10.221,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 57.679.795,00 34.133.461,00 30.083.933,00 31.256.716,00 24.261.544,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 110.937,00 76.828,00 40.078,00 49.028,00 66.337,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 110.937,00 76.828,00 40.078,00 49.028,00 66.337,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 92.648,00
Stoklar 33.247.758,00 27.186.972,00 26.946.486,00 23.479.980,00 24.247.909,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.623.880,00 2.297.034,00 1.504.700,00 1.186.280,00 1.026.112,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.192.257,00 3.374.083,00 1.990.160,00 2.242.023,00 2.482.326,00
ARA TOPLAM 106.236.266,00 74.572.686,00 69.302.557,00 67.273.542,00 61.178.082,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 109.698.993,00 108.522.789,00 82.367.763,00 80.688.167,00 80.067.859,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 106.061.608,00 104.790.691,00 76.109.898,00 76.830.713,00 76.779.703,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.702.557,00 1.652.895,00 1.579.402,00 1.208.372,00 1.289.831,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.570.787,00 1.766.024,00 747.576,00 576.088,00 15.525,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 215.935.259,00 183.095.475,00 151.670.320,00 147.961.709,00 141.245.941,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 115.895.440,00 88.486.843,00 77.812.875,00 65.727.155,00 63.689.552,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 54.123.964,00 36.425.106,00 33.762.706,00 34.997.794,00 32.833.307,00
- Banka Kredileri 44.995.009,00 29.910.751,00 28.278.981,00 29.895.283,00 28.001.168,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 40.131.397,00 34.613.584,00 28.128.666,00 27.224.105,00 24.872.534,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 863.392,00 513.764,00 1.090.333,00 851.326,00 536.979,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.268.005,00 34.099.820,00 27.038.333,00 26.372.779,00 24.335.555,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.946.830,00 1.797.959,00 1.724.472,00 1.097.793,00 1.464.072,00
Diğer Borçlar 14.052.271,00 10.853.669,00 9.776.109,00 180.175,00 48.447,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.901.000,00 10.767.144,00 9.734.600,00 138.475,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 151.271,00 86.525,00 41.509,00 41.700,00 48.447,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.339.720,00 2.709.285,00 2.952.318,00 1.013.924,00 3.299.796,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 332.233,00 823.676,00 636.753,00 227.981,00 6.370,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 384.774,00 438.240,00 357.898,00 879.238,00 260.368,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 349.614,00 421.803,00 346.703,00 873.950,00 244.707,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 35.160,00 16.437,00 11.195,00 5.288,00 15.661,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.584.251,00 825.324,00 473.953,00 106.145,00 904.658,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.441.131,00 53.265.012,00 30.888.811,00 40.496.124,00 37.099.762,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 57.950.236,00 46.870.033,00 24.036.244,00 24.735.161,00 23.601.939,00
Banka Kredileri 24.166.686,00 20.889.237,00 24.036.244,00 2.263.600,00 1.801.954,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 33.783.550,00 25.980.796,00 0,00 22.471.561,00 21.799.985,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.110.054,00 3.997.877,00 4.396.873,00 4.209.250,00 4.112.363,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.110.054,00 3.997.877,00 4.396.873,00 4.209.250,00 4.112.363,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.165.499,00 2.397.102,00 2.455.694,00 2.520.713,00 1.000.660,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 179.336.571,00 141.751.855,00 108.701.686,00 106.223.279,00 100.789.314,00
Ö Z K A Y N A K L A R 36.598.688,00 41.343.620,00 42.968.634,00 41.738.430,00 40.456.627,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 36.570.283,00 41.315.259,00 42.940.265,00 41.710.016,00 40.427.120,00
Ödenmiş Sermaye 16.575.788,00 16.575.788,00 16.575.788,00 16.575.788,00 16.575.788,00
Sermaye Düzeltme Farkları 6.436.501,00 6.436.501,00 6.436.501,00 6.436.501,00 6.436.501,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 34.054.432,00 34.000.425,00 34.079.023,00 33.792.080,00 34.789.792,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 34.054.432,00 34.000.425,00 34.079.023,00 33.792.080,00 35.168.812,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.011.986,00 -1.072.441,00 -1.000.250,00 0,00 -1.357.469,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.931.610,00 -963.367,00 -737.198,00 -541.409,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -1.931.610,00 -963.367,00 0,00 -541.409,00 -379.020,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 325.455,00 325.455,00 325.455,00 325.455,00 325.455,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -14.908.860,00 -14.987.454,00 -14.877.212,00 -26.017.114,00 -24.681.779,00
Net Dönem Karı/Zararı -3.986.643,00 -77.309,00 1.132.688,00 11.133.495,00 6.976.143,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 28.405,00 28.361,00 28.369,00 28.414,00 29.507,00
TOPLAM KAYNAKLAR 215.935.259,00 183.095.475,00 151.670.320,00 147.961.709,00 141.245.941,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 3.650.476,00 1.806.200,00 1.719.327,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi