Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,95
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 32,04
BIST-100'deki Ağırlığı 4,81
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 75,51
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 48.943.279,00
Sermaye (TL) 35.000.000,00
Net Kar (TL) -21.315.333,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DURDO
Sektör Baskılı karton ambalaj üretim,her türlü ofset baskı
Adres ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, İSTASYON MAHALLESİ MUSTAFA İNAN CADDESİ NO:4134555, HADIMKÖY, ARNAVUTKÖY / İSTANBUL
Telefon (0212) 771 46 06
Faks
Web http://www.ddpack.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DİKRAN ACEMYAN 2.564.876,03 7,33
DİKRAN MİHRAN ACEMYAN 3.415.237,42 9,76
İBRAHİM OKAN DURAN 2.783.351,70 7,95
LGR INTERNATIONAL SOCİETE ANONYME 10.500.001,16 30,00
OKTAY DURAN 2.906.068,11 8,30
DİĞER 12.830.465,58 36,66
Toplam 35.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DUDO İTH. VE İHR. PAZ. A.Ş. 49.960,00 99,92
DUDO UK 1,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
03.12.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,11
27.03.2009 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
16.05.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,21
22.09.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 198.859.410,00 115.990.588,00 63.598.003,00 248.616.991,00 180.071.828,00
Satışların Maliyeti (-) -148.958.474,00 -88.068.882,00 -48.928.786,00 -179.180.068,00 -127.042.378,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 49.900.936,00 27.921.706,00 14.669.217,00 69.436.923,00 53.029.450,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 49.900.936,00 27.921.706,00 14.669.217,00 69.436.923,00 53.029.450,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.372.759,00 -10.129.067,00 -5.277.631,00 -17.939.212,00 -12.982.362,00
Pazarlama Giderleri (-) -19.136.455,00 -11.363.684,00 -5.388.278,00 -23.943.507,00 -17.913.955,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 35.832.054,00 11.158.580,00 6.574.662,00 30.911.787,00 19.472.614,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -16.474.529,00 -5.299.985,00 -2.641.719,00 -23.455.045,00 -18.878.817,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 34.749.247,00 12.287.550,00 7.936.251,00 35.010.946,00 22.726.930,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 284.856,00 21.042,00 129.879,00 2.608.846,00 769.690,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 35.034.103,00 12.308.592,00 8.066.130,00 37.619.792,00 23.496.620,00
Finansman Giderleri (-) -61.815.096,00 -27.470.298,00 -14.010.467,00 -24.483.075,00 -11.256.852,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -26.780.993,00 -15.161.706,00 -5.944.337,00 13.136.717,00 12.239.768,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 5.235.984,00 3.190.107,00 400.153,00 -3.014.391,00 -2.347.232,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -38.490,00 -14.329,00 -20.690,00 -3.429.290,00 -2.993.117,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.274.474,00 3.204.436,00 420.843,00 414.899,00 645.885,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -21.545.009,00 -11.971.599,00 -5.544.184,00 10.122.326,00 9.892.536,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -21.545.009,00 -11.971.599,00 -5.544.184,00 10.122.326,00 9.892.536,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 93,00 6,00 26,00 239,00 218,00
- Ana Ortaklık Payları -21.545.102,00 -11.971.605,00 -5.544.210,00 10.122.087,00 9.892.318,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,01 -0,01 0,00 0,01 0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 178.613.944,00 145.273.261,00 138.912.462,00 135.751.604,00 142.731.521,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 44.241.308,00 9.808.253,00 22.237.965,00 25.482.545,00 28.066.864,00
Finansal Yatırımlar 280.865,00 235.990,00 588.025,00 1.634.115,00 1.460.165,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 280.865,00 235.990,00 588.025,00 1.634.115,00 1.460.165,00
Ticari Alacaklar 60.533.463,00 58.985.852,00 62.217.860,00 53.162.380,00 52.555.013,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 60.533.463,00 58.985.852,00 62.217.860,00 53.162.380,00 52.555.013,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 65.417,00 33.837,00 26.937,00 43.037,00 74.287,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 65.417,00 33.837,00 26.937,00 43.037,00 74.287,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 64.276.085,00 65.062.075,00 47.426.067,00 51.456.750,00 50.641.270,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.635.371,00 4.584.210,00 4.045.825,00 2.640.226,00 7.349.954,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.581.435,00 6.563.044,00 2.369.783,00 1.332.551,00 2.583.968,00
ARA TOPLAM 178.613.944,00 145.273.261,00 138.912.462,00 135.751.604,00 142.731.521,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 167.461.419,00 167.207.697,00 163.786.825,00 135.746.649,00 130.077.218,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 43.164.405,00 44.103.076,00 63.503.522,00 43.425.150,00 118.399.447,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.067.806,00 3.053.603,00 2.886.274,00 2.928.547,00 2.825.164,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.193.812,00 5.751.469,00 5.145.743,00 5.462.309,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.611.412,00 4.022.853,00 2.511.228,00 2.054.685,00 2.193.600,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 346.075.363,00 312.480.958,00 302.699.287,00 271.498.253,00 272.808.739,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 172.229.446,00 132.176.301,00 114.991.830,00 86.827.180,00 92.617.391,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 61.734.860,00 29.321.223,00 28.654.161,00 25.227.159,00 44.578.975,00
- Banka Kredileri 61.734.860,00 29.321.223,00 28.654.161,00 25.227.159,00 35.364.426,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47.327.086,00 42.516.782,00 35.255.320,00 26.845.517,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20.943.439,00 21.037.449,00 16.001.273,00 11.405.288,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 36.390.933,00 34.372.337,00 28.942.267,00 26.275.396,00 35.924.858,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.274.039,00 722.880,00 484.872,00 1.358.279,00 285.812,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.116.894,00 33.649.457,00 28.457.395,00 24.917.117,00 35.639.046,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.747.962,00 2.486.031,00 2.373.270,00 1.933.761,00 2.130.455,00
Diğer Borçlar 18.407.099,00 15.723.063,00 14.539.428,00 328.081,00 1.054.215,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18.396.164,00 15.710.961,00 14.539.428,00 254.221,00 980.302,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.935,00 12.102,00 0,00 73.860,00 73.913,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.192.036,00 3.906.373,00 2.001.860,00 1.727.805,00 3.126.948,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22.550,00 0,00 515.860,00 501.430,00 2.029.650,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 744.319,00 1.751.485,00 1.416.672,00 1.793.103,00 970.568,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 708.880,00 1.723.359,00 1.400.673,00 1.780.786,00 947.336,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 35.439,00 28.126,00 15.999,00 12.317,00 23.232,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.636.024,00 907.394,00 192.216,00 1.410.457,00 643.854,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 124.866.431,00 121.046.707,00 123.488.643,00 114.133.265,00 107.977.407,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 116.797.997,00 110.604.438,00 110.696.396,00 88.698.077,00 80.257.738,00
Banka Kredileri 62.019.532,00 59.211.948,00 57.422.659,00 56.468.300,00 53.062.290,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 54.778.465,00 51.392.490,00 53.273.737,00 32.229.777,00 27.195.448,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.640.576,00 7.584.481,00 9.038.006,00 8.232.889,00 6.199.448,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.640.576,00 7.584.481,00 9.038.006,00 8.232.889,00 6.199.448,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 446.583,00 2.848.425,00 3.716.790,00 3.835.560,00 4.141.414,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 297.095.877,00 253.223.008,00 238.480.473,00 200.960.445,00 200.594.798,00
Ö Z K A Y N A K L A R 48.979.486,00 59.257.950,00 64.218.814,00 70.537.808,00 72.213.941,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 48.943.279,00 59.221.807,00 64.182.627,00 70.501.615,00 72.177.740,00
Ödenmiş Sermaye 16.575.788,00 16.575.788,00 16.575.788,00 16.575.788,00 16.575.788,00
Sermaye Düzeltme Farkları 6.436.501,00 6.436.501,00 6.436.501,00 6.436.501,00 6.436.501,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.363.662,00 42.177.926,00 40.598.569,00 41.253.735,00 42.861.448,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 42.363.662,00 42.177.926,00 40.598.569,00 41.253.735,00 42.861.448,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.078.337,00 -2.151.400,00 -2.003.558,00 -1.846.665,00 -1.512.311,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -3.078.337,00 -2.151.400,00 -2.003.558,00 -1.846.665,00 -1.512.311,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.329.527,00 1.329.527,00 778.019,00 778.019,00 778.020,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.856.020,00 6.819.850,00 7.336.298,00 -2.823.070,00 -2.859.244,00
Net Dönem Karı/Zararı -21.545.102,00 -11.971.605,00 -5.544.210,00 10.122.087,00 9.892.318,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.207,00 36.143,00 36.187,00 36.193,00 36.201,00
TOPLAM KAYNAKLAR 346.075.363,00 312.480.958,00 302.699.287,00 271.498.253,00 272.808.739,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -2.160.731,00 -3.775.148,00 -3.157.263,00 -1.585.723,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi