Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DURDO
Sektör Baskılı karton ambalaj üretim,her türlü ofset baskı
Adres ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, İSTASYON MAHALLESİ MUSTAFA İNAN CADDESİ NO:4134555, HADIMKÖY, ARNAVUTKÖY / İSTANBUL
Telefon (0212) 771 46 06
Faks
Web http://www.ddpack.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DİKRAN MİHRAN ACEMYAN 3.415.237,42 9,76
İBRAHİM OKAN DURAN 2.783.351,70 7,95
OKTAY DURAN 2.906.068,11 8,30
DİKRAN ACEMYAN 2.564.876,03 7,33
LGR INTERNATIONAL SOCİETE ANONYME 10.500.001,16 30,00
DİĞER 12.830.465,58 36,66
Toplam 35.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DUDO İTH. VE İHR. PAZ. A.Ş. 49.960,00 99,92
DUDO UK 1,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
03.12.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,11
27.03.2009 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
16.05.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,21
22.09.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 214.013.969,00 98.296.291,00 296.969.441,00 198.859.410,00 115.990.588,00
Satışların Maliyeti (-) -140.818.178,00 -72.685.969,00 -217.730.982,00 -148.958.474,00 -88.068.882,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 73.195.791,00 25.610.322,00 79.238.459,00 49.900.936,00 27.921.706,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 73.195.791,00 25.610.322,00 79.238.459,00 49.900.936,00 27.921.706,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -14.726.558,00 -7.579.991,00 -21.236.841,00 -15.372.759,00 -10.129.067,00
Pazarlama Giderleri (-) -28.111.682,00 -8.875.273,00 -27.634.820,00 -19.136.455,00 -11.363.684,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 30.526.218,00 20.132.764,00 34.235.254,00 35.832.054,00 11.158.580,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -13.256.472,00 -8.433.826,00 -16.310.800,00 -16.474.529,00 -5.299.985,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 47.627.297,00 20.853.996,00 48.291.252,00 34.749.247,00 12.287.550,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 255.780,00 284.856,00 21.042,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 47.627.297,00 20.853.996,00 48.547.032,00 35.034.103,00 12.308.592,00
Finansman Giderleri (-) -35.146.617,00 -21.508.874,00 -61.653.970,00 -61.815.096,00 -27.470.298,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 12.480.680,00 -654.878,00 -13.106.938,00 -26.780.993,00 -15.161.706,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.319.806,00 -445.838,00 2.075.381,00 5.235.984,00 3.190.107,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.438.733,00 -16.200,00 -38.490,00 -38.490,00 -14.329,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -881.073,00 -429.638,00 2.113.871,00 5.274.474,00 3.204.436,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10.160.874,00 -1.100.716,00 -11.031.557,00 -21.545.009,00 -11.971.599,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 10.160.874,00 -1.100.716,00 -11.031.557,00 -21.545.009,00 -11.971.599,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 93,00 6,00
- Ana Ortaklık Payları 10.160.874,00 -1.100.716,00 -11.031.557,00 -21.545.102,00 -11.971.605,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 229.627.562,00 192.396.897,00 190.260.007,00 178.613.944,00 145.273.261,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 28.292.144,00 34.826.270,00 47.808.660,00 44.241.308,00 9.808.253,00
Finansal Yatırımlar 356.398,00 339.545,00 278.426,00 280.865,00 235.990,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 356.398,00 339.545,00 278.426,00 280.865,00 235.990,00
Ticari Alacaklar 99.124.863,00 85.399.842,00 70.433.002,00 60.533.463,00 58.985.852,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 99.124.863,00 85.399.842,00 70.433.002,00 60.533.463,00 58.985.852,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 53.516,00 34.290,00 50.687,00 65.417,00 33.837,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 53.516,00 34.290,00 50.687,00 65.417,00 33.837,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 86.052.522,00 61.120.291,00 60.577.149,00 64.276.085,00 65.062.075,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.810.269,00 9.044.225,00 8.505.272,00 5.635.371,00 4.584.210,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.937.850,00 1.632.434,00 2.606.811,00 3.581.435,00 6.563.044,00
ARA TOPLAM 229.627.562,00 192.396.897,00 190.260.007,00 178.613.944,00 145.273.261,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 203.488.461,00 182.373.309,00 184.466.681,00 167.461.419,00 167.207.697,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 71.611.541,00 51.366.941,00 51.605.836,00 43.164.405,00 44.103.076,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.831.509,00 2.960.104,00 2.966.728,00 3.067.806,00 3.053.603,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 455.994,00 447.244,00 601.386,00 9.193.812,00 5.751.469,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.007.799,00 2.170.973,00 2.409.992,00 3.611.412,00 4.022.853,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 433.116.023,00 374.770.206,00 374.726.688,00 346.075.363,00 312.480.958,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 204.353.051,00 159.316.476,00 155.635.252,00 172.229.446,00 132.176.301,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 58.239.709,00 42.375.702,00 52.261.150,00 61.734.860,00 29.321.223,00
- Banka Kredileri 58.239.709,00 42.375.702,00 52.261.150,00 61.734.860,00 29.321.223,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 63.069.167,00 62.980.916,00 57.346.053,00 47.327.086,00 42.516.782,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 67.562.843,00 43.791.849,00 37.209.053,00 36.390.933,00 34.372.337,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.044.553,00 861.255,00 1.652.703,00 1.274.039,00 722.880,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 64.518.290,00 42.930.594,00 35.556.350,00 35.116.894,00 33.649.457,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.227.019,00 3.182.974,00 2.105.726,00 2.747.962,00 2.486.031,00
Diğer Borçlar 362.545,00 178.575,00 246.136,00 18.407.099,00 15.723.063,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 313.227,00 146.612,00 229.702,00 18.396.164,00 15.710.961,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 49.318,00 31.963,00 16.434,00 10.935,00 12.102,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.960.461,00 3.589.655,00 1.616.312,00 1.192.036,00 3.906.373,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.198.599,00 35.189,00 22.550,00 22.550,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.415.659,00 1.440.824,00 1.607.272,00 744.319,00 1.751.485,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.359.727,00 1.393.533,00 1.589.979,00 708.880,00 1.723.359,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 55.932,00 47.291,00 17.293,00 35.439,00 28.126,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.367.139,00 1.049.332,00 2.271.050,00 1.636.024,00 907.394,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 143.859.079,00 141.179.520,00 142.281.456,00 124.866.431,00 121.046.707,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 106.148.901,00 107.270.565,00 110.593.537,00 116.797.997,00 110.604.438,00
Banka Kredileri 62.779.638,00 59.728.494,00 0,00 62.019.532,00 59.211.948,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 43.369.263,00 47.542.071,00 0,00 54.778.465,00 51.392.490,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.546.507,00 9.081.492,00 8.225.143,00 7.640.576,00 7.584.481,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.546.507,00 9.081.492,00 8.225.143,00 7.640.576,00 7.584.481,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.434.671,00 5.279.263,00 5.446.976,00 446.583,00 2.848.425,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 348.212.130,00 300.495.996,00 297.916.708,00 297.095.877,00 253.223.008,00
Ö Z K A Y N A K L A R 84.903.893,00 74.274.210,00 76.809.980,00 48.979.486,00 59.257.950,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 84.854.749,00 74.224.953,00 76.760.727,00 48.943.279,00 59.221.807,00
Ödenmiş Sermaye 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 16.575.788,00 16.575.788,00
Sermaye Düzeltme Farkları 6.436.501,00 6.436.501,00 6.436.501,00 6.436.501,00 6.436.501,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 58.376.759,00 59.048.578,00 59.595.757,00 42.363.662,00 42.177.926,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 58.376.759,00 59.048.578,00 59.595.757,00 42.363.662,00 42.177.926,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.954.529,00 0,00 -1.914.155,00 0,00 -2.160.731,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.745.872,00 -3.785.897,00 -2.898.018,00 -3.078.337,00 -2.151.400,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -3.745.872,00 -3.785.897,00 -2.898.018,00 -3.078.337,00 -2.151.400,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.369.501,00 1.369.501,00 1.369.501,00 1.329.527,00 1.329.527,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -22.748.234,00 -22.748.234,00 -11.716.677,00 6.856.020,00 6.819.850,00
Net Dönem Karı/Zararı 10.160.874,00 -1.100.716,00 -11.031.557,00 -21.545.102,00 -11.971.605,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 49.144,00 49.257,00 49.253,00 36.207,00 36.143,00
TOPLAM KAYNAKLAR 433.116.023,00 374.770.206,00 374.726.688,00 346.075.363,00 312.480.958,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 25.478.056,00 23.172.785,00 20.943.439,00 21.037.449,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi