Geri Dön

DURDO | Duran Dogan Basim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,68
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 32,03
BIST-100'deki Ağırlığı 3,64
F/K Oranı 6,45
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,65
Dibe Uzaklık 75,51
Piyasa Değeri (USD) 90.620.749,50
Piyasa Değeri (TL) 1.737.652.871,70
Özsermaye (TL) 476.429.598,00
Sermaye (TL) 35.447.835,00
Net Kar (TL) 269.324.586,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DURDO
Sektör Baskılı karton ambalaj üretim,her türlü ofset baskı
Adres Hadımköy Mah.Mustafa İnan.Cd.No.41 Arnavutköy/İstanbul
Telefon 0212 771 46 06
Faks 0212 771 46 26
Web www.durandogan.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DİKRAN ACEMYAN 2.651.152,03 7,57
DİKRAN MİHRAN ACEMYAN 3.249.138,42 9,28
İBRAHİM OKAN DURAN 2.783.351,70 7,95
LGR INTERNATIONAL SOCİETE ANONYME 10.500.001,16 30,00
OKTAY DURAN 2.813.961,11 8,04
TOPLAM 35.000.000,00 100,00
DİĞER 13.002.395,58 37,16
Toplam 70.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AVANTGARDE SÜRDÜRÜLEBILIR KAGITÇILIK SANAYI VE TICARET A.Ş. 250.000,00 100,00
DUDO UK 1,00 100,00
DURAN DOGAN EUROPE B.V 10.000,00 100,00
DURAN DOĞAN DIŞ TİCARET A.Ş. 49.960,00 99,92
Tarih Açıklama Katsayı
03.12.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,11
27.03.2009 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
16.05.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,21
22.09.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.241.670.494,00 877.486.120,00 578.063.447,00 268.651.142,00 528.698.589,00
Satışların Maliyeti (-) -677.327.832,00 -545.312.931,00 -352.984.305,00 -170.351.684,00 -340.321.920,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 564.342.662,00 332.173.189,00 225.079.142,00 98.299.458,00 188.376.669,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 564.342.662,00 332.173.189,00 225.079.142,00 98.299.458,00 188.376.669,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -68.104.004,00 -42.151.655,00 -26.083.972,00 -13.093.996,00 -36.608.252,00
Pazarlama Giderleri (-) -161.365.839,00 -123.790.984,00 -81.120.704,00 -33.077.903,00 -79.589.787,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 88.761.494,00 99.034.774,00 63.415.650,00 20.724.863,00 120.903.413,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -73.486.081,00 -65.287.388,00 -39.942.041,00 -8.337.157,00 -65.061.373,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 350.148.232,00 199.977.936,00 141.348.075,00 64.515.265,00 128.020.670,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.235.918,00 1.474.435,00 121.764,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -7.974.157,00 -4.817.650,00 -2.002.807,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 343.409.993,00 196.634.721,00 139.467.032,00 64.515.265,00 128.020.670,00
Finansman Giderleri (-) -122.231.707,00 -109.562.055,00 -76.049.179,00 -28.747.299,00 -119.767.820,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 221.178.286,00 87.072.666,00 63.417.853,00 35.767.966,00 8.252.850,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 48.146.470,00 -16.242.881,00 -15.862.478,00 -4.847.516,00 -6.929.096,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -38.444.130,00 -30.837.624,00 -22.486.164,00 -9.189.720,00 -11.184.851,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 86.590.600,00 14.594.743,00 6.623.686,00 4.342.204,00 4.255.755,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 269.324.756,00 70.829.785,00 47.555.375,00 30.920.450,00 1.323.754,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 269.324.756,00 70.829.785,00 47.555.375,00 30.920.450,00 1.323.754,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 170,00 -398,00 -603,00 -148,00 -604,00
- Ana Ortaklık Payları 269.324.586,00 70.830.183,00 47.555.978,00 30.920.598,00 1.324.358,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,08 0,00 0,01 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 640.869.736,00 540.137.278,00 515.609.330,00 443.233.264,00 339.225.174,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 51.982.544,00 15.837.592,00 22.189.202,00 18.776.195,00 14.941.401,00
Finansal Yatırımlar 10.881.998,00 11.686.903,00 8.092.037,00 210.516,00 0,00
Ticari Alacaklar 224.255.406,00 207.945.073,00 224.006.663,00 203.977.776,00 149.666.901,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 224.255.406,00 207.945.073,00 224.006.663,00 203.977.776,00 149.666.901,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 48.829,00 82.429,00 146.418,00 52.219,00 71.347,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 48.829,00 82.429,00 146.418,00 52.219,00 71.347,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 331.659.912,00 268.339.115,00 232.818.755,00 186.211.857,00 141.137.959,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 11.829.878,00 18.633.206,00 13.356.142,00 21.010.084,00 16.906.856,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.211.169,00 17.612.960,00 15.000.113,00 12.994.617,00 16.500.710,00
ARA TOPLAM 640.869.736,00 540.137.278,00 515.609.330,00 443.233.264,00 339.225.174,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 448.267.762,00 222.776.268,00 214.860.239,00 209.815.400,00 208.543.905,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 84.197.952,00 82.878.268,00 80.241.372,00 73.855.130,00 74.785.614,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.672.380,00 2.662.298,00 2.844.095,00 2.980.770,00 3.012.419,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.961.627,00 861.854,00 1.520.750,00 1.854.997,00 1.539.178,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 67.549.098,00 21.708.551,00 13.217.628,00 12.066.960,00 8.123.999,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.089.137.498,00 762.913.546,00 730.469.569,00 653.048.664,00 547.769.079,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 533.843.691,00 496.110.325,00 477.320.871,00 393.463.521,00 317.814.890,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 175.834.971,00 135.523.691,00 135.117.372,00 101.232.435,00 62.469.212,00
- Banka Kredileri 175.834.971,00 135.523.691,00 135.117.372,00 101.232.435,00 62.469.212,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 108.462.530,00 116.253.463,00 126.345.543,00 136.630.070,00 129.692.683,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 43.801.225,00 44.257.708,00 41.939.526,00 39.189.737,00 37.030.913,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 134.280.230,00 154.133.884,00 154.266.396,00 119.745.033,00 98.314.062,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.163.078,00 5.768.690,00 4.872.631,00 7.427.127,00 5.992.782,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 126.117.152,00 148.365.194,00 149.393.765,00 112.317.906,00 92.321.280,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.468.458,00 6.901.633,00 5.604.277,00 4.578.191,00 3.368.627,00
Diğer Borçlar 45.789.029,00 4.574.886,00 5.091.872,00 51.827,00 479.185,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 45.789.029,00 4.531.630,00 4.958.801,00 0,00 450.257,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 43.256,00 133.071,00 51.827,00 28.928,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 12.602.419,00 33.183.060,00 11.965.436,00 13.682.946,00 7.910.913,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.855.681,00 9.226.429,00 13.650.898,00 9.170.731,00 5.744.194,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.278.643,00 1.937.388,00 5.655.386,00 2.775.407,00 6.932.167,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.173.893,00 1.846.645,00 5.506.284,00 2.711.919,00 6.880.432,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 104.750,00 90.743,00 149.102,00 63.488,00 51.735,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 37.322.459,00 33.427.048,00 18.674.417,00 4.646.885,00 1.958.743,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 78.863.811,00 133.782.540,00 141.909.253,00 156.572.910,00 158.103.058,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 59.542.628,00 76.171.811,00 88.506.350,00 106.439.407,00 111.698.229,00
Banka Kredileri 39.042.091,00 45.965.820,00 53.951.033,00 63.507.155,00 66.030.736,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20.500.537,00 30.205.991,00 34.555.317,00 42.932.252,00 45.667.493,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 18.902.634,00 17.047.979,00 14.424.906,00 11.529.028,00 8.769.358,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.902.634,00 17.047.979,00 14.424.906,00 11.529.028,00 8.769.358,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 3.799.800,00 3.756.647,00 5.466.636,00 6.809.743,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 612.707.502,00 629.892.865,00 619.230.124,00 550.036.431,00 475.917.948,00
Ö Z K A Y N A K L A R 476.429.996,00 133.020.681,00 111.239.445,00 103.012.233,00 71.851.131,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 476.429.598,00 133.020.851,00 111.239.820,00 103.012.153,00 71.850.903,00
Ödenmiş Sermaye 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 6.436.501,00 6.436.501,00 6.436.501,00 6.436.501,00 6.436.501,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 196.667.769,00 54.232.816,00 56.286.428,00 58.747.975,00 59.834.335,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 196.667.769,00 54.232.816,00 56.286.428,00 58.747.975,00 59.834.335,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.533.309,00 -6.538.642,00 -4.631.794,00 -2.315.091,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.625.643,00 -14.167.948,00 -14.581.622,00 -8.490.612,00 -9.674.631,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -11.625.643,00 -14.167.948,00 -14.581.622,00 -8.490.612,00 -9.674.631,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.214.481,00 2.214.481,00 2.214.481,00 1.369.501,00 1.369.501,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -21.593.316,00 -21.530.402,00 -21.677.166,00 -20.977.030,00 -22.444.381,00
Net Dönem Karı/Zararı 269.324.586,00 70.830.183,00 47.555.978,00 30.920.598,00 1.324.358,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 398,00 -170,00 -375,00 80,00 228,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.089.137.498,00 762.913.546,00 730.469.569,00 653.048.664,00 547.769.079,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 7.168.415,00 0,00 0,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0,00 0,00 923.622,00 210.516,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi