Geri Dön

DURDO | Duran Dogan Basim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DURDO
Sektör Baskılı karton ambalaj üretim,her türlü ofset baskı
Adres Hadımköy Mah.Mustafa İnan.Cd.No.41 Arnavutköy/İstanbul
Telefon 0212 771 46 06
Faks 0212 771 46 26
Web www.durandogan.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DİKRAN ACEMYAN 7.289.005,66 7,29
DİKRAN MİHRAN ACEMYAN 9.277.538,16 9,28
İBRAHİM OKAN DURAN 7.952.433,26 7,95
LGR INTERNATIONAL SOCİETE ANONYME 30.000.002,71 30,00
OKTAY DURAN 8.039.803,01 8,04
TOPLAM 100.000.000,00 100,00
DİĞER 37.441.217,20 37,44
Toplam 200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AVANTGARDE SÜRDÜRÜLEBILIR KAGITÇILIK SANAYI VE TICARET A.Ş. 250.000,00 100,00
DUDO UK 1,00 100,00
DURAN DOGAN EUROPE B.V 10.000,00 100,00
DURAN DOĞAN DIŞ TİCARET A.Ş. 49.960,00 99,92
Tarih Açıklama Katsayı
24.01.2024 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,86
19.12.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
21.11.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
17.10.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
19.09.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
15.08.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
03.12.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,11
27.03.2009 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
16.05.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,21
22.09.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.507.557.392,00 901.370.821,00 533.179.085,00 268.084.088,00 1.241.670.494,00
Satışların Maliyeti (-) 1.180.033.846,00 665.222.153,00 408.276.757,00 -252.746.418,00 -677.327.832,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 327.523.546,00 236.148.668,00 124.902.328,00 15.337.670,00 564.342.662,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 327.523.546,00 236.148.668,00 124.902.328,00 15.337.670,00 564.342.662,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 118.527.961,00 62.806.875,00 38.283.922,00 -19.722.897,00 -68.104.004,00
Pazarlama Giderleri (-) 129.488.079,00 75.404.663,00 44.245.256,00 -21.550.273,00 -161.365.839,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 362.270.534,00 166.581.334,00 188.707.230,00 20.242.061,00 88.761.494,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 262.140.884,00 63.457.831,00 108.845.819,00 -7.213.106,00 -73.486.081,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 179.637.156,00 201.060.633,00 122.234.561,00 -12.906.545,00 350.148.232,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 12.577.814,00 192.667,00 5.030.294,00 0,00 1.235.918,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 137.175,00 1.576.086,00 1.599.889,00 -1.576.086,00 -7.974.157,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 192.077.795,00 199.677.214,00 125.664.966,00 -14.482.631,00 343.409.993,00
Finansman gelirleri 3.798.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 181.801.342,00 155.255.269,00 117.517.014,00 -23.700.638,00 -122.231.707,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 84.008.991,00 44.421.945,00 8.147.952,00 -38.183.269,00 221.178.286,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -32.705.751,00 -6.783.560,00 -13.526.657,00 1.754.364,00 48.146.470,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 22.598.550,00 6.309.276,00 1.636.375,00 -46.302,00 -38.444.130,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -55.304.301,00 -13.092.836,00 -15.163.032,00 1.800.666,00 86.590.600,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 116.714.742,00 51.205.505,00 21.674.609,00 -36.428.905,00 269.324.756,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 116.714.742,00 51.205.505,00 21.674.609,00 -36.428.905,00 269.324.756,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -4.313,00 -3.049,00 -4.086,00 -1.658,00 170,00
- Ana Ortaklık Payları 116.719.055,00 51.208.554,00 21.678.695,00 -36.427.247,00 269.324.586,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,10 0,01 0,01 -0,01 0,08
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,10 0,01 0,01 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 3.853.263,00 -21.070.431,00 -20.142.595,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 -13.912.665,00 -13.912.665,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -4.740.886,00 -9.543.688,00 -8.306.573,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 28.818.470,00 -2.385.922,00 -2.076.643,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -1.185.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -597.281,00 -8.020.897,00 -9.237.495,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.255.982,00 -29.091.328,00 -29.380.090,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 119.970.724,00 22.114.177,00 -7.705.481,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 119.970.724,00 22.114.177,00 -7.705.481,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 2,10 0,01 0,01 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 831.250.880,00 603.718.089,00 655.772.578,00 560.118.917,00 640.869.736,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 26.236.678,00 25.481.027,00 39.188.628,00 43.454.229,00 51.982.544,00
Finansal Yatırımlar 1.087.227,00 0,00 14.566.494,00 9.395.862,00 10.881.998,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 443.817.643,00 310.680.210,00 279.529.032,00 224.645.525,00 224.255.406,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 443.817.643,00 310.680.210,00 279.529.032,00 224.645.525,00 224.255.406,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.582.383,00 161.667,00 64.587,00 52.597,00 48.829,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.582.383,00 161.667,00 64.587,00 52.597,00 48.829,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 314.927.750,00 237.045.377,00 288.583.065,00 245.838.944,00 331.659.912,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 37.809.694,00 22.664.906,00 24.014.411,00 31.203.762,00 11.829.878,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 789.505,00 7.684.902,00 9.826.361,00 5.527.998,00 10.211.169,00
ARA TOPLAM 831.250.880,00 603.718.089,00 655.772.578,00 560.118.917,00 640.869.736,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 991.697.369,00 479.542.154,00 477.921.698,00 463.709.782,00 448.267.762,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 379.954.470,00 110.126.375,00 106.868.607,00 87.820.833,00 84.197.952,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.392.918,00 2.275.264,00 2.405.601,00 2.520.525,00 2.672.380,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 292.300,00 13.360.046,00 10.852.332,00 7.267.153,00 13.961.627,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 74.978.523,00 69.115.188,00 70.876.109,00 70.160.949,00 67.549.098,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.822.948.249,00 1.083.260.243,00 1.133.694.276,00 1.023.828.699,00 1.089.137.498,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 639.434.387,00 541.834.387,00 590.977.058,00 509.287.658,00 533.843.691,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 112.593.648,00 132.678.163,00 174.481.162,00 176.835.806,00 175.834.971,00
- Banka Kredileri 74.391.748,00 132.678.163,00 174.481.162,00 176.835.806,00 175.834.971,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 114.153.678,00 103.139.392,00 106.087.243,00 100.578.986,00 108.462.530,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 38.332.785,00 46.544.551,00 42.640.456,00 43.801.225,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 32.647.088,00 39.042.091,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 220.108.316,00 151.190.353,00 178.142.562,00 111.393.513,00 134.280.230,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.362.763,00 4.542.485,00 10.456.541,00 6.469.095,00 8.163.078,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 210.745.553,00 146.647.868,00 167.686.021,00 104.924.418,00 126.117.152,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.856.048,00 12.661.780,00 16.965.971,00 23.289.574,00 7.468.458,00
Diğer Borçlar 90.472.781,00 69.762.897,00 58.461.121,00 41.797.627,00 45.789.029,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 40.790.750,00 68.085.406,00 56.409.600,00 41.765.000,00 45.789.029,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 49.682.031,00 1.677.491,00 2.051.521,00 32.627,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 42.467.173,00 38.201.537,00 31.126.531,00 22.574.035,00 12.602.419,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.699.482,00 4.863.589,00 1.511.284,00 8.921.106,00 8.855.681,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 13.895.573,00 5.843.244,00 3.849.234,00 5.017.197,00 2.278.643,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.764.532,00 5.592.323,00 3.680.050,00 4.888.363,00 2.173.893,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 131.041,00 250.921,00 169.184,00 128.834,00 104.750,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.187.688,00 22.795.551,00 19.653.587,00 18.241.164,00 37.322.459,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 96.807.621,00 73.789.399,00 76.900.419,00 81.417.684,00 78.863.811,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 58.551.166,00 62.815.592,00 66.486.084,00 70.454.785,00 59.542.628,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.058.416,00 30.099.360,00 31.747.707,00 37.807.697,00 20.500.537,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 37.609.087,00 10.914.014,00 10.354.543,00 10.813.417,00 18.902.634,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 37.609.087,00 10.914.014,00 10.354.543,00 10.813.417,00 18.902.634,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 736.242.008,00 615.623.786,00 667.877.477,00 590.705.342,00 612.707.502,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.086.706.241,00 467.636.457,00 465.816.799,00 433.123.357,00 476.429.996,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.086.710.455,00 467.639.108,00 465.820.487,00 433.124.617,00 476.429.598,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 370.003.830,00 6.436.501,00 6.436.501,00 6.436.501,00 6.436.501,00
Geri Alınmış Paylar (-) 4.156.965,00 2.907.716,00 2.907.716,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 59.859,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 187.693.850,00 155.950.798,00 155.662.036,00 193.423.028,00 196.667.769,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 187.693.850,00 175.597.338,00 176.525.174,00 193.423.028,00 196.667.769,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -25.220.124,00 -14.691.075,00 -13.763.239,00 -10.778.050,00 -7.533.309,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 -19.646.540,00 -20.863.138,00 -13.723.159,00 -11.625.643,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -34.698.626,00 0,00 0,00 -13.723.159,00 -11.625.643,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.277.063,00 7.000.000,00 2.214.481,00 2.214.481,00 2.214.481,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 331.812.389,00 149.945.751,00 247.731.270,00 247.731.270,00 -21.593.316,00
Net Dönem Karı/Zararı 116.719.055,00 51.208.554,00 21.678.695,00 -36.427.247,00 269.324.586,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -4.214,00 -2.651,00 -3.688,00 -1.260,00 398,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.822.948.249,00 1.083.260.243,00 1.133.694.276,00 1.023.828.699,00 1.089.137.498,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi