Geri Dön

DURDO | Duran Dogan Basim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DURDO
Sektör Baskılı karton ambalaj üretim,her türlü ofset baskı
Adres Hadımköy Mah.Mustafa İnan.Cd.No.41 Arnavutköy/İstanbul
Telefon 0212 771 46 06
Faks 0212 771 46 26
Web www.durandogan.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DİKRAN ACEMYAN 2.765.776,03 7,90
DİKRAN MİHRAN ACEMYAN 3.415.237,42 9,76
İBRAHİM OKAN DURAN 2.783.351,70 7,95
LGR INTERNATIONAL SOCİETE ANONYME 10.500.001,16 30,00
OKTAY DURAN 2.906.068,11 8,30
TOPLAM 35.000.000,00 100,00
DİĞER 12.629.565,58 36,09
Toplam 70.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DUDO UK 100,00 1,00
DURAN DOGAN EUROPE B.V 100,00 1,00
DURAN DOĞAN DIŞ TİCARET A.Ş. 99,92 49.960,00
Tarih Açıklama Katsayı
03.12.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,11
27.03.2009 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
16.05.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,21
22.09.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 268.651.142,00 528.698.589,00 345.267.634,00 214.013.969,00 98.296.291,00
Satışların Maliyeti (-) -170.351.684,00 -340.321.920,00 -220.011.226,00 -140.818.178,00 -72.685.969,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 98.299.458,00 188.376.669,00 125.256.408,00 73.195.791,00 25.610.322,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 98.299.458,00 188.376.669,00 125.256.408,00 73.195.791,00 25.610.322,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -13.093.996,00 -36.608.252,00 -23.420.831,00 -14.726.558,00 -7.579.991,00
Pazarlama Giderleri (-) -33.077.903,00 -79.589.787,00 -51.082.143,00 -28.111.682,00 -8.875.273,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.724.863,00 120.903.413,00 32.561.885,00 30.526.218,00 20.132.764,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -8.337.157,00 -65.061.373,00 -15.334.347,00 -13.256.472,00 -8.433.826,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 64.515.265,00 128.020.670,00 67.980.972,00 47.627.297,00 20.853.996,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 64.515.265,00 128.020.670,00 67.980.972,00 47.627.297,00 20.853.996,00
Finansman Giderleri (-) -28.747.299,00 -119.767.820,00 -37.931.624,00 -35.146.617,00 -21.508.874,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 35.767.966,00 8.252.850,00 30.049.348,00 12.480.680,00 -654.878,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.847.516,00 -6.929.096,00 -7.553.340,00 -2.319.806,00 -445.838,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -9.189.720,00 -11.184.851,00 -5.379.123,00 -1.438.733,00 -16.200,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.342.204,00 4.255.755,00 -2.174.217,00 -881.073,00 -429.638,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 30.920.450,00 1.323.754,00 22.496.008,00 10.160.874,00 -1.100.716,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 30.920.450,00 1.323.754,00 22.496.008,00 10.160.874,00 -1.100.716,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -148,00 -604,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 30.920.598,00 1.324.358,00 22.496.008,00 10.160.874,00 -1.100.716,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 443.233.264,00 339.225.174,00 220.440.295,00 229.627.562,00 192.396.897,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 18.776.195,00 14.941.401,00 16.315.145,00 28.292.144,00 34.826.270,00
Finansal Yatırımlar 210.516,00 0,00 337.020,00 356.398,00 339.545,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 210.516,00 0,00 337.020,00 356.398,00 339.545,00
Ticari Alacaklar 203.977.776,00 149.666.901,00 91.296.784,00 99.124.863,00 85.399.842,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 203.977.776,00 149.666.901,00 91.296.784,00 99.124.863,00 85.399.842,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 52.219,00 71.347,00 77.166,00 53.516,00 34.290,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 52.219,00 71.347,00 77.166,00 53.516,00 34.290,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 186.211.857,00 141.137.959,00 95.356.148,00 86.052.522,00 61.120.291,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 21.010.084,00 16.906.856,00 10.968.372,00 7.810.269,00 9.044.225,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.994.617,00 16.500.710,00 6.089.660,00 7.937.850,00 1.632.434,00
ARA TOPLAM 443.233.264,00 339.225.174,00 220.440.295,00 229.627.562,00 192.396.897,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 209.815.400,00 208.543.905,00 203.879.554,00 203.488.461,00 182.373.309,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 73.855.130,00 74.785.614,00 73.435.155,00 71.611.541,00 51.366.941,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.980.770,00 3.012.419,00 2.626.258,00 2.831.509,00 2.960.104,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.854.997,00 1.539.178,00 570.396,00 455.994,00 447.244,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.066.960,00 8.123.999,00 3.733.082,00 4.007.799,00 2.170.973,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 653.048.664,00 547.769.079,00 424.319.849,00 433.116.023,00 374.770.206,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 393.463.521,00 317.814.890,00 199.161.075,00 204.353.051,00 159.316.476,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 101.232.435,00 62.469.212,00 12.887.500,00 58.239.709,00 42.375.702,00
- Banka Kredileri 101.232.435,00 62.469.212,00 12.887.500,00 58.239.709,00 42.375.702,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 136.630.070,00 129.692.683,00 89.957.816,00 63.069.167,00 62.980.916,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 39.189.737,00 37.030.913,00 26.586.875,00 0,00 25.478.056,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 119.745.033,00 98.314.062,00 79.761.224,00 67.562.843,00 43.791.849,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.427.127,00 5.992.782,00 0,00 3.044.553,00 861.255,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 112.317.906,00 92.321.280,00 79.761.224,00 64.518.290,00 42.930.594,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.578.191,00 3.368.627,00 3.604.900,00 3.227.019,00 3.182.974,00
Diğer Borçlar 51.827,00 479.185,00 2.094.920,00 362.545,00 178.575,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 450.257,00 2.050.661,00 313.227,00 146.612,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 51.827,00 28.928,00 44.259,00 49.318,00 31.963,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 13.682.946,00 7.910.913,00 4.984.872,00 5.960.461,00 3.589.655,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.170.731,00 5.744.194,00 1.769.125,00 1.198.599,00 35.189,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.775.407,00 6.932.167,00 1.886.210,00 2.415.659,00 1.440.824,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.711.919,00 6.880.432,00 1.813.857,00 2.359.727,00 1.393.533,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 63.488,00 51.735,00 72.353,00 55.932,00 47.291,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.646.885,00 1.958.743,00 1.264.532,00 1.367.139,00 1.049.332,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 156.572.910,00 158.103.058,00 127.896.912,00 143.859.079,00 141.179.520,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 106.439.407,00 111.698.229,00 89.030.978,00 106.148.901,00 107.270.565,00
Banka Kredileri 63.507.155,00 66.030.736,00 49.680.866,00 62.779.638,00 59.728.494,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 42.932.252,00 45.667.493,00 39.350.112,00 43.369.263,00 47.542.071,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.529.028,00 8.769.358,00 9.767.418,00 9.546.507,00 9.081.492,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.529.028,00 8.769.358,00 9.767.418,00 9.546.507,00 9.081.492,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.466.636,00 6.809.743,00 8.471.516,00 7.434.671,00 5.279.263,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 550.036.431,00 475.917.948,00 327.057.987,00 348.212.130,00 300.495.996,00
Ö Z K A Y N A K L A R 103.012.233,00 71.851.131,00 97.261.862,00 84.903.893,00 74.274.210,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 103.012.153,00 71.850.903,00 97.212.787,00 84.854.749,00 74.224.953,00
Ödenmiş Sermaye 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 6.436.501,00 6.436.501,00 6.436.501,00 6.436.501,00 6.436.501,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 58.747.975,00 59.834.335,00 58.364.605,00 58.376.759,00 59.048.578,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 58.747.975,00 59.834.335,00 58.364.605,00 58.376.759,00 59.048.578,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.315.091,00 0,00 -2.880.694,00 -2.954.529,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.490.612,00 -9.674.631,00 -3.975.427,00 -3.745.872,00 -3.785.897,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -8.490.612,00 -9.674.631,00 -3.975.427,00 -3.745.872,00 -3.785.897,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.369.501,00 1.369.501,00 1.369.501,00 1.369.501,00 1.369.501,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -20.977.030,00 -22.444.381,00 -22.483.621,00 -22.748.234,00 -22.748.234,00
Net Dönem Karı/Zararı 30.920.598,00 1.324.358,00 22.496.008,00 10.160.874,00 -1.100.716,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 80,00 228,00 49.075,00 49.144,00 49.257,00
TOPLAM KAYNAKLAR 653.048.664,00 547.769.079,00 424.319.849,00 433.116.023,00 374.770.206,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi