Geri Dön

DOKTA | Doktas Dokumculuk


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,53
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 9,95
BIST-100'deki Ağırlığı 4,54
F/K Oranı 84,61
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,81
Dibe Uzaklık 44,98
Piyasa Değeri (USD) 210.125.937,93
Piyasa Değeri (TL) 6.522.120.000,00
Özsermaye (TL) 3.604.823.955,00
Sermaye (TL) 162.000.000,00
Net Kar (TL) 77.083.740,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DOKTA
Sektör Pik, sfero, alüminyum, çelik ve temper döküm
Adres Fatih mah.Gölyolu Üzeri No:26 16801 Orhangazi Bursa
Telefon +90 224 573 4263
Faks +90 224 573 4273
Web www.doktas.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇELİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 291.628.206,03 90,01
TOPLAM 324.000.000,00 100,00
DİĞER 32.371.793,97 9,99
Toplam 648.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Doktas Trading UK Ltd 14.288.715,00 100,00
Kumsan Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 301.200,00 25,10
Tarih Açıklama Katsayı
06.11.2023 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,98
02.06.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,38
28.02.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,70
18.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
23.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
03.08.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 6.978.251.715,00 4.397.288.308,00 2.192.923.639,00 6.380.697.108,00 4.592.140.218,00
Satışların Maliyeti (-) -5.656.875.609,00 -3.546.325.507,00 -1.893.894.423,00 -5.637.425.321,00 -4.097.453.089,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.321.376.106,00 850.962.801,00 299.029.216,00 743.271.787,00 494.687.129,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.321.376.106,00 850.962.801,00 299.029.216,00 743.271.787,00 494.687.129,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -202.884.932,00 -121.377.121,00 -61.555.962,00 -176.170.645,00 -126.397.338,00
Pazarlama Giderleri (-) -275.201.902,00 -167.277.036,00 -75.977.570,00 -283.039.437,00 -198.043.453,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -18.258.471,00 -10.899.908,00 -4.976.103,00 -27.017.425,00 -13.342.468,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 254.887.869,00 91.186.441,00 31.715.970,00 436.991.350,00 106.791.376,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -429.988.360,00 -185.468.728,00 -21.204.400,00 -389.735.775,00 -57.264.872,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 649.930.310,00 457.126.449,00 167.031.151,00 304.299.855,00 206.430.374,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 1.668.362,00 2.533.854,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.045.568,00 -2.804.571,00 -1.342.866,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 20.451.689,00 13.408.821,00 6.183.966,00 9.737.256,00 6.536.740,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 667.336.431,00 467.730.699,00 171.872.251,00 315.705.473,00 215.500.968,00
Finansman Gelirleri 154.164.457,00 127.352.952,00 17.361.125,00 50.811.532,00 38.890.373,00
Finansman Giderleri (-) -562.310.240,00 -295.696.880,00 -129.333.245,00 -325.647.850,00 -259.753.508,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 259.190.648,00 299.386.771,00 59.900.131,00 40.869.155,00 -5.362.167,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -171.500.413,00 -114.595.806,00 25.416.701,00 63.589.746,00 120.427.563,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.275.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -169.224.770,00 -114.595.806,00 25.416.701,00 63.589.746,00 120.427.563,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 87.690.235,00 184.790.965,00 85.316.832,00 104.458.901,00 115.065.396,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 87.690.235,00 184.790.965,00 85.316.832,00 104.458.901,00 115.065.396,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 87.690.235,00 184.790.965,00 85.316.832,00 104.458.901,00 115.065.396,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 109.639.668,00 66.955.482,00 67.228.217,00 511.613.573,00 -69.747.920,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 699.010.630,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 146.186.224,00 83.694.353,00 84.035.270,00 -170.933.233,00 -87.184.891,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -36.546.556,00 -16.738.871,00 -16.807.053,00 -16.463.824,00 17.436.971,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.085.558.593,00 1.003.161.016,00 107.777.756,00 368.070.709,00 257.768.100,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 1.085.558.593,00 0,00 0,00 0,00 257.768.100,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.195.198.261,00 1.070.116.498,00 175.005.973,00 879.684.282,00 188.020.180,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.282.888.496,00 1.254.907.463,00 260.322.805,00 984.143.183,00 303.085.576,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.132.593.322,00 3.128.046.425,00 2.587.151.790,00 2.489.697.409,00 2.286.264.883,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 231.800.244,00 210.988.385,00 167.312.351,00 170.173.137,00 60.545.641,00
Finansal Yatırımlar 5.733.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.002.421.046,00 1.052.525.099,00 836.650.868,00 726.238.513,00 680.060.630,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.707.412,00 740.225,00 422.716,00 0,00 12.353,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 997.713.634,00 1.051.784.874,00 836.228.152,00 726.238.513,00 680.048.277,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.435.978,00 7.883.063,00 7.204.116,00 1.340.761,00 643.734,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.435.978,00 7.883.063,00 7.204.116,00 1.340.761,00 643.734,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.688.952.164,00 1.549.851.939,00 1.240.054.166,00 1.295.639.960,00 1.203.405.467,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 73.640.043,00 133.587.830,00 40.895.243,00 2.085.071,00 48.232.638,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 127.610.008,00 173.210.109,00 295.035.046,00 294.219.967,00 293.376.773,00
ARA TOPLAM 3.132.593.322,00 3.128.046.425,00 2.587.151.790,00 2.489.697.409,00 2.286.264.883,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 7.054.326.556,00 6.721.649.840,00 4.891.729.461,00 4.615.946.104,00 3.571.916.569,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 33.001.350,00 27.213.797,00 23.633.394,00 17.750.175,00 14.597.817,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 6.537.118.618,00 6.252.647.393,00 4.587.016.751,00 4.319.111.045,00 3.151.306.023,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 236.654.197,00 227.613.660,00 167.211.525,00 153.138.347,00 145.019.208,00
- Şerefiye 32.916.349,00 31.922.526,00 23.635.187,00 22.603.266,00 20.567.545,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 203.737.848,00 195.691.134,00 143.576.338,00 130.535.081,00 124.451.663,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 56.816.956,00 39.201.489,00 27.017.704,00 53.001.829,00 94.756.159,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 26.691.626,00 15.412.608,00 108.120.816,00
Diğer Duran Varlıklar 182.026.285,00 166.527.301,00 53.904.961,00 51.551.630,00 46.882.463,00
TOPLAM VARLIKLAR 10.186.919.878,00 9.849.696.265,00 7.478.881.251,00 7.105.643.513,00 5.858.181.452,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.099.663.236,00 3.648.287.203,00 3.010.701.337,00 2.927.573.832,00 2.970.065.960,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.212.029.392,00 1.205.818.097,00 1.664.050.246,00 1.660.820.756,00 1.194.103.113,00
- Banka Kredileri 2.080.788.051,00 1.096.079.707,00 1.592.395.956,00 1.606.849.669,00 1.142.599.754,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 464.183.998,00 999.102.382,00 195.669.004,00 218.347.407,00 519.422.044,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 874.416.378,00 834.862.080,00 896.974.772,00 882.003.152,00 1.025.671.587,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 83.515.826,00 46.069.466,00 189.212.720,00 260.138.962,00 372.166.420,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 790.900.552,00 788.792.614,00 707.762.052,00 621.864.190,00 653.505.167,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 155.369.798,00 96.612.045,00 131.439.634,00 71.772.998,00 56.791.941,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 1.066.521,00 61.465.977,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 52.897.221,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 1.066.521,00 8.568.756,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 78.733.451,00 78.091.701,00 43.357.458,00 49.033.626,00 59.402.414,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.756.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 168.626.576,00 184.537.059,00 55.215.042,00 37.910.090,00 34.651.951,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 79.380.333,00 147.381.466,00 27.651.082,00 16.845.609,00 20.527.681,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 89.246.243,00 37.155.593,00 27.563.960,00 21.064.481,00 14.124.270,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 27.977.101,00 33.848.776,00 23.995.181,00 6.619.282,00 18.556.933,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.482.432.687,00 2.624.560.378,00 1.885.921.650,00 1.856.134.221,00 1.592.651.877,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.103.779.953,00 2.277.691.401,00 1.690.301.970,00 1.584.317.594,00 1.409.372.138,00
Banka Kredileri 1.890.209.801,00 2.076.568.331,00 1.553.849.200,00 1.492.057.771,00 1.336.280.206,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 213.570.152,00 201.123.070,00 136.452.770,00 92.259.823,00 73.091.932,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 152.333.351,00 203.647.738,00 195.619.680,00 271.816.627,00 183.279.739,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 152.333.351,00 203.647.738,00 195.619.680,00 271.816.627,00 183.279.739,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 226.319.383,00 143.221.239,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.582.095.923,00 6.272.847.581,00 4.896.622.987,00 4.783.708.053,00 4.562.717.837,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.604.823.955,00 3.576.848.684,00 2.582.258.264,00 2.321.935.460,00 1.295.463.615,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.604.823.955,00 3.576.848.684,00 2.582.258.264,00 2.321.935.460,00 1.295.463.615,00
Ödenmiş Sermaye 162.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 45.195.347,00 45.195.347,00 45.195.347,00 45.195.347,00 45.195.347,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 161.041,00 161.041,00 161.041,00 161.041,00 161.041,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 715.079.389,00 675.717.348,00 679.312.228,00 615.406.156,00 35.508.149,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 715.079.389,00 675.717.348,00 679.312.228,00 615.406.156,00 35.508.149,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 715.079.389,00 675.717.348,00 679.312.228,00 615.406.156,00 35.508.149,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.969.701.620,00 1.887.309.805,00 991.926.545,00 884.148.790,00 773.846.181,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.969.701.620,00 1.887.309.805,00 991.926.545,00 884.148.790,00 773.846.181,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.035.194,00 16.035.194,00 16.035.194,00 16.035.194,00 16.035.194,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 687.786.944,00 684.464.799,00 681.142.654,00 573.361.608,00 571.898.122,00
Net Dönem Karı/Zararı 87.690.235,00 184.790.965,00 85.316.832,00 104.458.901,00 115.065.396,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 10.186.919.878,00 9.849.696.265,00 7.478.881.251,00 7.105.643.513,00 5.858.181.452,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi