Geri Dön

DOKTA | Doktas Dokumculuk


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,49
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 9,95
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı 12,88
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,05
Dibe Uzaklık 44,98
Piyasa Değeri (USD) 149.303.287,94
Piyasa Değeri (TL) 4.892.400.000,00
Özsermaye (TL) 4.642.060.293,00
Sermaye (TL) 162.000.000,00
Net Kar (TL) 379.845.263,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DOKTA
Sektör Pik, sfero, alüminyum, çelik ve temper döküm
Adres Fatih mah.Gölyolu Üzeri No:26 16801 Orhangazi Bursa
Telefon +90 224 573 4263
Faks +90 224 573 4273
Web www.doktas.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇELİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 291.693.706,03 90,03
TOPLAM 324.000.000,00 100,00
DİĞER 32.306.293,97 9,97
Toplam 648.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Doktas Trading UK Ltd 14.288.715,00 100,00
Kumsan Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 301.200,00 25,10
Tarih Açıklama Katsayı
06.11.2023 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,98
02.06.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,38
28.02.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,70
18.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
23.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
03.08.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.167.337.366,00 9.635.997.105,00 6.978.251.715,00 4.397.288.308,00 2.192.923.639,00
Satışların Maliyeti (-) 2.685.896.592,00 7.869.177.326,00 5.656.875.609,00 3.546.325.507,00 -1.893.894.423,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 481.440.774,00 1.766.819.779,00 1.321.376.106,00 850.962.801,00 299.029.216,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 481.440.774,00 1.766.819.779,00 1.321.376.106,00 850.962.801,00 299.029.216,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 154.950.275,00 274.402.555,00 202.884.932,00 121.377.121,00 -61.555.962,00
Pazarlama Giderleri (-) 109.279.973,00 389.061.946,00 275.201.902,00 167.277.036,00 -75.977.570,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 8.183.838,00 28.612.752,00 18.258.471,00 10.899.908,00 -4.976.103,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 131.061.777,00 232.497.391,00 254.887.869,00 91.186.441,00 31.715.970,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 85.490.831,00 541.854.124,00 429.988.360,00 185.468.728,00 -21.204.400,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 254.597.634,00 765.385.793,00 649.930.310,00 457.126.449,00 167.031.151,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 3.337.017,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 8.696.125,00 29.660.732,00 3.045.568,00 2.804.571,00 -1.342.866,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -71.703,00 35.898.639,00 20.451.689,00 13.408.821,00 6.183.966,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 245.829.806,00 774.960.717,00 667.336.431,00 467.730.699,00 171.872.251,00
Finansman gelirleri 6.094.995,00 252.517.360,00 154.164.457,00 127.352.952,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 225.036.430,00 695.310.002,00 562.310.240,00 295.696.880,00 -129.333.245,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 26.888.371,00 332.168.075,00 259.190.648,00 299.386.771,00 59.900.131,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 34.801.044,00 -140.906.693,00 171.500.413,00 114.595.806,00 25.416.701,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 195.627,00 3.258.983,00 2.275.643,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 34.605.417,00 -144.165.676,00 169.224.770,00 114.595.806,00 25.416.701,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -7.912.673,00 473.074.768,00 87.690.235,00 184.790.965,00 85.316.832,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -7.912.673,00 473.074.768,00 87.690.235,00 184.790.965,00 85.316.832,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -7.912.673,00 473.074.768,00 87.690.235,00 184.790.965,00 85.316.832,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -125.104.733,00 279.656.424,00 109.639.668,00 66.955.482,00 67.228.217,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 285.708.682,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -166.806.310,00 191.298.143,00 146.186.224,00 83.694.353,00 84.035.270,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -41.701.577,00 197.350.401,00 36.546.556,00 16.738.871,00 -16.807.053,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 308.711.509,00 1.513.118.145,00 1.085.558.593,00 1.003.161.016,00 107.777.756,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 1.085.558.593,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 183.606.776,00 1.792.774.569,00 1.195.198.261,00 1.070.116.498,00 175.005.973,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 175.694.103,00 2.265.849.337,00 1.282.888.496,00 1.254.907.463,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 175.694.103,00 2.265.849.337,00 1.282.888.496,00 1.254.907.463,00 260.322.805,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 17.361.125,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.254.341.596,00 3.578.725.528,00 3.132.593.322,00 3.128.046.425,00 2.587.151.790,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 125.018.249,00 223.876.603,00 231.800.244,00 210.988.385,00 167.312.351,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 5.733.839,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.762.673.225,00 1.069.064.062,00 1.002.421.046,00 1.052.525.099,00 836.650.868,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.591.588,00 703.238,00 4.707.412,00 740.225,00 422.716,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.760.081.637,00 1.068.360.824,00 997.713.634,00 1.051.784.874,00 836.228.152,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.867.962,00 668.579,00 2.435.978,00 7.883.063,00 7.204.116,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.867.962,00 668.579,00 2.435.978,00 7.883.063,00 7.204.116,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.207.225.345,00 1.987.202.887,00 1.688.952.164,00 1.549.851.939,00 1.240.054.166,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 79.017.369,00 90.755.706,00 73.640.043,00 133.587.830,00 40.895.243,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 76.539.446,00 207.157.691,00 127.610.008,00 173.210.109,00 295.035.046,00
ARA TOPLAM 4.254.341.596,00 3.578.725.528,00 3.132.593.322,00 3.128.046.425,00 2.587.151.790,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 8.696.248.964,00 8.021.860.556,00 7.054.326.556,00 6.721.649.840,00 4.891.729.461,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 85.615.398,00 74.469.310,00 33.001.350,00 27.213.797,00 23.633.394,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 7.963.492.635,00 7.449.033.851,00 6.537.118.618,00 6.252.647.393,00 4.587.016.751,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 302.625.731,00 306.224.986,00 236.654.197,00 227.613.660,00 167.211.525,00
- Şerefiye 39.460.727,00 36.934.047,00 32.916.349,00 31.922.526,00 23.635.187,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 263.165.004,00 269.290.939,00 203.737.848,00 195.691.134,00 143.576.338,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 178.806.700,00 72.746.085,00 56.816.956,00 39.201.489,00 27.017.704,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 77.935.853,00 67.507.616,00 0,00 0,00 26.691.626,00
Diğer Duran Varlıklar 87.772.647,00 42.106.538,00 182.026.285,00 166.527.301,00 53.904.961,00
TOPLAM VARLIKLAR 12.950.590.560,00 11.600.586.084,00 10.186.919.878,00 9.849.696.265,00 7.478.881.251,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.364.989.724,00 3.791.251.962,00 4.099.663.236,00 3.648.287.203,00 3.010.701.337,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.071.971.109,00 1.394.146.188,00 2.212.029.392,00 1.205.818.097,00 1.664.050.246,00
- Banka Kredileri 877.595.736,00 1.184.343.012,00 2.080.788.051,00 1.096.079.707,00 1.592.395.956,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 666.182.918,00 557.535.868,00 464.183.998,00 999.102.382,00 195.669.004,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.553.849.200,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.411.836.594,00 1.075.430.665,00 874.416.378,00 834.862.080,00 896.974.772,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 126.055.628,00 72.390.789,00 83.515.826,00 46.069.466,00 189.212.720,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.285.780.966,00 1.003.039.876,00 790.900.552,00 788.792.614,00 707.762.052,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 221.075.688,00 87.185.105,00 155.369.798,00 96.612.045,00 131.439.634,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 107.413.800,00 93.201.839,00 78.733.451,00 78.091.701,00 43.357.458,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 203.716,00 1.884.729,00 1.756.427,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 123.034.137,00 381.568.670,00 168.626.576,00 184.537.059,00 55.215.042,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 90.567.326,00 325.858.948,00 79.380.333,00 147.381.466,00 27.651.082,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 32.466.811,00 55.709.722,00 89.246.243,00 37.155.593,00 27.563.960,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 38.558.075,00 16.351.347,00 27.977.101,00 33.848.776,00 23.995.181,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.943.540.543,00 3.342.967.932,00 2.482.432.687,00 2.624.560.378,00 1.885.921.650,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.629.677.062,00 3.181.701.082,00 2.103.779.953,00 2.277.691.401,00 1.690.301.970,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 275.947.933,00 272.186.135,00 213.570.152,00 201.123.070,00 136.452.770,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 313.863.481,00 161.266.850,00 152.333.351,00 203.647.738,00 195.619.680,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 313.863.481,00 161.266.850,00 152.333.351,00 203.647.738,00 195.619.680,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 226.319.383,00 143.221.239,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.308.530.267,00 7.134.219.894,00 6.582.095.923,00 6.272.847.581,00 4.896.622.987,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.642.060.293,00 4.466.366.190,00 3.604.823.955,00 3.576.848.684,00 2.582.258.264,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.642.060.293,00 4.466.366.190,00 3.604.823.955,00 3.576.848.684,00 2.582.258.264,00
Ödenmiş Sermaye 324.000.000,00 324.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 45.195.347,00 45.195.347,00 45.195.347,00 45.195.347,00 45.195.347,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.739.752,00 1.739.752,00 161.041,00 161.041,00 161.041,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 613.521.080,00 742.729.351,00 715.079.389,00 675.717.348,00 679.312.228,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 613.521.080,00 742.729.351,00 715.079.389,00 675.717.348,00 679.312.228,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -174.676.278,00 -49.571.545,00 715.079.389,00 675.717.348,00 679.312.228,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 991.926.545,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.705.736.132,00 2.397.024.623,00 1.969.701.620,00 1.887.309.805,00 991.926.545,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.035.194,00 16.035.194,00 16.035.194,00 16.035.194,00 16.035.194,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.167.580.150,00 690.401.844,00 687.786.944,00 684.464.799,00 681.142.654,00
Net Dönem Karı/Zararı -7.912.673,00 473.074.768,00 87.690.235,00 184.790.965,00 85.316.832,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 12.950.590.560,00 11.600.586.084,00 10.186.919.878,00 9.849.696.265,00 7.478.881.251,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi