Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DOGUB
Sektör RENKLİ PERLİTLİ BETON KİREMİT İLE YER VE DUVAR KARO ÜRETİMİ VE SATIMI
Adres ERZİNCAN SİVAS KARAYOLU 14 KM PK 74 ERZİNCAN
Telefon (0446) 226 24 01
Faks (0446) 236 23 86
Web http://www.dogusanas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞÖZELLEŞTİRME FON 11.217.845,16 53,12
DİĞER 9.899.875,30 46,88
Toplam 21.117.720,46 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Doğu Halk Holding A.Ş. 801.662,00 40,08
Tarih Açıklama Katsayı
14.05.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,11
30.11.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,04
13.08.2008 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
11.02.2002 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,45
29.01.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,94
04.11.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,61
28.07.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,76
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.657.299,00 494.102,00 4.271.551,00 3.104.191,00 1.862.859,00
Satışların Maliyeti (-) -1.648.095,00 -479.074,00 -3.880.522,00 -2.828.998,00 -1.634.401,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.204,00 15.028,00 391.029,00 275.193,00 228.458,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.204,00 15.028,00 391.029,00 275.193,00 228.458,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.389.031,00 -805.647,00 -1.634.573,00 -1.112.591,00 -795.094,00
Pazarlama Giderleri (-) -50.211,00 -22.152,00 -144.742,00 -109.319,00 -82.265,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 117.789,00 112.748,00 442.329,00 199.333,00 168.425,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -373.170,00 -163.343,00 -694.633,00 -242.352,00 -196.328,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.685.419,00 -863.366,00 -1.640.590,00 -989.736,00 -676.804,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 20.698,00 -1.558,00 40.957,00 58.922,00 31.062,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.664.721,00 -864.924,00 -1.599.633,00 -930.814,00 -645.742,00
Finansman Gelirleri 279.088,00 70.839,00 337.427,00 187.425,00 109.636,00
Finansman Giderleri (-) -722.978,00 -348.744,00 -1.024.909,00 -652.139,00 -437.547,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.108.611,00 -1.142.829,00 -2.287.115,00 -1.395.528,00 -973.653,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 32.381,00 55.266,00 104.415,00 42.750,00 35.158,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 32.381,00 55.266,00 104.415,00 42.750,00 35.158,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.076.230,00 -1.087.563,00 -2.182.700,00 -1.352.778,00 -938.495,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.076.230,00 -1.087.563,00 -2.182.700,00 -1.352.778,00 -938.495,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -2.076.230,00 -1.087.563,00 -2.182.700,00 -1.352.778,00 -938.495,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,07 0,05 -0,11 -0,07 -0,05
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -78.816,00 -59.211,00 -96.897,00 -150.832,00 -21.573,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -101.046,00 -75.911,00 -124.227,00 -193.374,00 -27.658,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 22.230,00 16.700,00 27.330,00 42.542,00 6.085,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -78.816,00 -59.211,00 -96.897,00 -150.832,00 -21.573,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.155.046,00 -1.146.774,00 -2.279.597,00 -1.503.610,00 -960.068,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.961.202,00 2.860.411,00 3.130.278,00 3.332.602,00 4.267.688,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 365.916,00 17.792,00 119.259,00 414.121,00 274.078,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 480.239,00 401.034,00 814.427,00 950.063,00 1.698.018,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 480.239,00 401.034,00 814.427,00 950.063,00 1.698.018,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 16.550,00 11.920,00 6.559,00 20.862,00 10.637,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.550,00 11.920,00 6.559,00 20.862,00 10.637,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.012.057,00 2.298.653,00 2.122.230,00 1.788.851,00 1.988.978,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 44.335,00 37.955,00 6.245,00 17.668,00 15.235,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 418,00 418,00 418,00
Diğer Dönen Varlıklar 42.105,00 93.057,00 61.140,00 140.619,00 280.324,00
ARA TOPLAM 2.961.202,00 2.860.411,00 3.130.278,00 3.332.602,00 4.267.688,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 17.632.203,00 17.670.011,00 17.712.493,00 17.759.388,00 17.773.168,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.320.256,00 2.298.000,00 2.299.558,00 2.317.523,00 2.289.663,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 15.308.283,00 15.352.177,00 15.393.101,00 15.438.201,00 15.479.841,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 20.593.405,00 20.530.422,00 20.842.771,00 21.091.990,00 22.040.856,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.745.743,00 10.631.204,00 9.889.504,00 9.210.535,00 9.738.089,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 898.239,00 901.328,00 550.077,00 320.760,00 551.888,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 898.239,00 901.328,00 550.077,00 320.760,00 551.888,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 37.148,00 71.156,00 23.528,00 49.711,00 143.775,00
Diğer Borçlar 484,00 8.110.700,00 7.855.907,00 7.603.084,00 7.433.330,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 484,00 8.110.700,00 7.853.529,00 7.595.227,00 7.433.330,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 2.378,00 7.857,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 268.533,00 240.846,00 253.630,00 238.022,00 212.974,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 268.533,00 240.846,00 253.630,00 238.022,00 212.974,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 541.339,00 1.307.174,00 1.206.362,00 998.958,00 1.396.122,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.012.478,00 2.128.068,00 2.153.765,00 2.081.635,00 1.959.405,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.254.774,00 1.274.810,00 1.261.941,00 1.267.327,00 1.101.048,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.254.774,00 1.274.810,00 1.261.941,00 1.267.327,00 1.101.048,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 757.704,00 729.289,00 767.855,00 814.308,00 858.357,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 123.969,00 123.969,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.758.221,00 12.759.272,00 12.043.269,00 11.292.170,00 11.697.494,00
Ö Z K A Y N A K L A R 16.835.184,00 7.771.150,00 8.799.502,00 9.799.820,00 10.343.362,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.835.184,00 7.771.150,00 8.799.502,00 9.799.820,00 10.343.362,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.383.604,00 3.383.604,00 3.383.604,00 3.383.604,00 3.383.604,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.770.514,00 1.737.418,00 1.737.418,00 1.737.418,00 1.737.418,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.540.708,00 9.521.103,00 9.461.892,00 9.407.957,00 9.537.216,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.882.762,00 9.882.762,00 9.882.762,00 9.882.762,00 9.537.216,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 808,00 808,00 808,00 808,00 808,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -25.784.220,00 -25.784.220,00 -23.601.520,00 -23.377.189,00 -23.377.189,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.076.230,00 -1.087.563,00 -2.182.700,00 -1.352.778,00 -938.495,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 20.593.405,00 20.530.422,00 20.842.771,00 21.091.990,00 22.040.856,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 16.170,00 16.170,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi