Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DOGUB
Sektör RENKLİ PERLİTLİ BETON KİREMİT İLE YER VE DUVAR KARO ÜRETİMİ VE SATIMI
Adres ERZİNCAN SİVAS KARAYOLU 14 KM PK 74 ERZİNCAN
Telefon (0446) 226 24 01
Faks (0446) 236 23 86
Web http://www.dogusanas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞÖZELLEŞTİRME FON 16.826.766,62 56,09
DİĞER 13.173.234,05 43,91
Toplam 30.000.000,67 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Doğu Halk Holding A.Ş. 801.662,00 40,08
Tarih Açıklama Katsayı
14.05.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,11
30.11.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,04
13.08.2008 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
11.02.2002 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,45
29.01.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,94
04.11.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,61
28.07.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,76
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.956.862,00 2.362.692,00 6.527.458,00 3.903.835,00 1.799.807,00
Satışların Maliyeti (-) -3.564.291,00 -1.734.699,00 -5.534.659,00 -3.792.518,00 -1.869.025,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.392.571,00 627.993,00 992.799,00 111.317,00 -69.218,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.392.571,00 627.993,00 992.799,00 111.317,00 -69.218,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.498.398,00 -543.894,00 -2.159.637,00 -1.628.544,00 -1.189.848,00
Pazarlama Giderleri (-) -57.682,00 -34.835,00 -119.593,00 -92.942,00 -65.649,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 769.973,00 62,00 426.176,00 424.973,00 91.349,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -24.887,00 -24.888,00 -609.885,00 -413.109,00 -411.286,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 581.577,00 24.438,00 -1.470.140,00 -1.598.305,00 -1.644.652,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -29.378,00 -28.381,00 -5.146,00 -16.837,00 -23.585,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 552.199,00 -3.943,00 -1.475.286,00 -1.615.142,00 -1.668.237,00
Finansman Gelirleri 615.415,00 433.227,00 223.076,00 72.532,00 74.024,00
Finansman Giderleri (-) -703.516,00 -421.108,00 -558.476,00 -174.180,00 -148.555,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 464.098,00 8.176,00 -1.810.686,00 -1.716.790,00 -1.742.768,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 166.889,00 79.036,00 16.928,00 -16.813,00 -7.708,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 166.889,00 79.036,00 16.928,00 -16.813,00 -7.708,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 630.987,00 87.212,00 -1.793.758,00 -1.733.603,00 -1.750.476,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 630.987,00 87.212,00 -1.793.758,00 -1.733.603,00 -1.750.476,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 630.987,00 87.212,00 -1.793.758,00 -1.733.603,00 -1.750.476,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,06 -0,06 -0,06
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -58.564,00 -213.987,00 -223.934,00 -212.798,00 -131.899,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -46.851,00 -171.190,00 -174.669,00 -165.982,00 -102.881,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -11.713,00 -42.797,00 -49.265,00 -46.816,00 -29.018,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -58.564,00 -213.987,00 -223.934,00 -212.798,00 -131.899,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 572.423,00 -126.775,00 -2.017.692,00 -1.946.401,00 -1.882.375,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 7.529.376,00 6.030.663,00 6.028.176,00 4.018.242,00 3.582.159,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 210.869,00 813.494,00 413.394,00 326.316,00 339.363,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.096.406,00 1.008.373,00 1.917.048,00 1.280.904,00 726.506,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.096.406,00 1.008.373,00 1.917.048,00 1.280.904,00 726.506,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.281,00 0,00 34.184,00 23.848,00 20.606,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.281,00 0,00 34.184,00 23.848,00 20.606,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.758.379,00 3.781.841,00 2.975.000,00 2.210.049,00 2.018.115,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 31.713,00 40.915,00 17.917,00 27.843,00 27.962,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 428.728,00 386.040,00 670.633,00 149.282,00 449.607,00
ARA TOPLAM 7.529.376,00 6.030.663,00 6.028.176,00 4.018.242,00 3.582.159,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 21.926.290,00 21.764.036,00 21.729.572,00 21.573.931,00 21.610.229,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.350.982,00 2.351.979,00 2.380.360,00 2.368.668,00 2.361.920,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 19.386.779,00 19.325.616,00 19.277.200,00 19.201.599,00 19.244.645,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 85.494,00 82.777,00 68.348,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 85.494,00 82.777,00 68.348,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 29.455.666,00 27.794.699,00 27.757.748,00 25.592.173,00 25.192.388,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.858.943,00 7.500.115,00 7.244.735,00 5.183.609,00 4.729.785,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 36.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 36.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 934.481,00 572.211,00 926.304,00 714.718,00 737.843,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 934.481,00 572.211,00 926.304,00 714.718,00 737.843,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 102.991,00 455.545,00 45.926,00 191.781,00 72.680,00
Diğer Borçlar 3.137.606,00 2.747.967,00 2.340.862,00 2.261.523,00 2.152.687,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.104.314,00 2.742.075,00 2.334.970,00 2.255.631,00 2.141.215,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 33.292,00 5.892,00 5.892,00 5.892,00 11.472,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 696.191,00 399.159,00 269.521,00 269.526,00 297.014,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 446.091,00 399.159,00 269.521,00 269.526,00 297.014,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 250.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.951.392,00 3.325.233,00 3.662.122,00 1.746.061,00 1.469.561,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.932.815,00 2.392.492,00 2.526.943,00 2.371.026,00 2.505.039,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 63.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 63.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 865.505,00 1.354.929,00 1.367.547,00 1.180.338,00 1.341.254,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 865.505,00 1.354.929,00 1.367.547,00 1.180.338,00 1.341.254,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.004.220,00 1.037.563,00 1.159.396,00 1.190.688,00 1.163.785,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.791.758,00 9.892.607,00 9.771.678,00 7.554.635,00 7.234.824,00
Ö Z K A Y N A K L A R 18.663.908,00 17.902.092,00 17.986.070,00 18.037.538,00 17.957.564,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 18.663.908,00 17.902.092,00 17.986.070,00 18.037.538,00 17.957.564,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.383.604,00 3.383.604,00 3.383.604,00 3.383.604,00 3.383.604,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.770.514,00 1.770.514,00 1.770.514,00 1.770.514,00 1.770.514,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.165.874,00 12.947.833,00 13.119.023,00 13.110.336,00 13.047.235,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.165.874,00 13.536.212,00 13.536.212,00 13.536.212,00 13.536.212,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 808,00 808,00 808,00 808,00 808,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -30.287.879,00 -30.287.879,00 -28.494.121,00 -28.494.121,00 -28.494.121,00
Net Dönem Karı/Zararı 630.987,00 87.212,00 -1.793.758,00 -1.733.603,00 -1.750.476,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 29.455.666,00 27.794.699,00 27.757.748,00 25.592.173,00 25.192.388,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi