Geri Dön

DNISI | Dinamik Isi Makina Yalitim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,88
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 43,44
BIST-100'deki Ağırlığı 0,30
F/K Oranı -159,92
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,52
Dibe Uzaklık 43,44
Piyasa Değeri (USD) 39.316.585,03
Piyasa Değeri (TL) 1.289.871.000,00
Özsermaye (TL) 851.158.716,00
Sermaye (TL) 79.818.750,00
Net Kar (TL) -8.065.835,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DNISI
Sektör
Adres İbni Melek Osb Mh. TOSBİ Yol 3 Sk No:20 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİR
Telefon 02324491250
Faks 02325135138
Web www.dinamik-izmir.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÖKSEL GÜRPINAR 24.747.658,47 20,67
METİN AKDAŞ 42.773.343,56 35,73
TOPLAM 119.728.125,00 100,00
DİĞER 52.207.122,97 43,60
Toplam 239.456.250,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 93.668.704,00 359.587.925,00 205.042.796,00 126.010.885,00 62.270.087,00
Satışların Maliyeti (-) -69.375.160,00 -307.490.697,00 -160.621.555,00 -103.504.538,00 -53.019.378,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 24.293.544,00 52.097.228,00 44.421.241,00 22.506.347,00 9.250.709,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 24.293.544,00 52.097.228,00 44.421.241,00 22.506.347,00 9.250.709,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.142.637,00 -10.189.073,00 -5.444.750,00 -3.502.550,00 -1.523.611,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.497.395,00 -28.994.841,00 -15.152.783,00 -9.629.731,00 -3.921.454,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 -173.928,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.959.594,00 16.636.281,00 11.328.068,00 6.463.607,00 1.697.963,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.504.263,00 -15.991.347,00 -11.675.822,00 -7.029.888,00 -1.637.118,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 13.108.843,00 13.558.248,00 23.302.026,00 8.807.785,00 3.866.489,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 502.389,00 656.840,00 464.892,00 244.136,00 244.136,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -363.324,00 -1.530.920,00 -878.195,00 -878.195,00 -818.827,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 13.018.210,00 12.562.331,00 22.949.119,00 7.966.100,00 2.580.816,00
Finansman Gelirleri 18.980.477,00 74.678.592,00 48.270.487,00 35.704.452,00 5.489.663,00
Finansman Giderleri (-) -20.801.312,00 -35.991.826,00 -15.964.224,00 -9.887.071,00 -4.944.398,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.767.169,00 35.208.256,00 55.255.382,00 33.783.481,00 3.126.081,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -28.452.823,00 -19.917.124,00 -3.135.892,00 -1.214.410,00 -454.768,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.194.724,00 -874.635,00 -1.230.253,00 -504.183,00 -51.524,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -27.258.099,00 -19.042.489,00 -1.905.639,00 -710.227,00 -403.244,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -20.685.654,00 15.291.132,00 52.119.490,00 32.569.071,00 2.671.313,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -20.685.654,00 15.291.132,00 52.119.490,00 32.569.071,00 2.671.313,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -20.685.654,00 15.291.132,00 52.119.490,00 32.569.071,00 2.671.313,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,32 0,03
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 132.265.296,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 168.565.355,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 171.112,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -36.471.171,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 132.265.296,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -20.685.654,00 147.556.428,00 52.119.490,00 32.569.071,00 2.671.313,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -42.778,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 346.060.560,00 307.461.301,00 305.532.458,00 266.898.306,00 246.307.210,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 79.674.704,00 78.731.910,00 83.531.379,00 69.749.609,00 60.621.680,00
Finansal Yatırımlar 134.135.264,00 103.590.832,00 107.000.319,00 88.263.201,00 76.974.850,00
Ticari Alacaklar 77.654.069,00 70.439.089,00 72.351.387,00 67.681.705,00 55.881.798,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 328.289,00 3.540,00 3.540,00 5.900,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 77.325.780,00 70.435.549,00 72.347.847,00 67.675.805,00 55.881.798,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 965.317,00 965.317,00 1.070.217,00 1.859.309,00 519.790,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 1.070.217,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 965.317,00 965.317,00 0,00 1.859.309,00 519.790,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 50.371.654,00 44.891.985,00 34.211.470,00 37.325.835,00 34.681.007,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.549.597,00 7.981.913,00 7.367.686,00 2.018.647,00 14.446.187,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 709.955,00 705.527,00 0,00 0,00 979.361,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 154.728,00 0,00 0,00 2.202.537,00
ARA TOPLAM 346.060.560,00 307.461.301,00 305.532.458,00 266.898.306,00 246.307.210,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 843.416.864,00 742.843.923,00 382.239.787,00 375.880.472,00 368.394.671,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 834.563.134,00 734.397.623,00 375.156.566,00 375.509.429,00 367.849.121,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.219,00 11.169,00 6.162,00 6.451,00 6.740,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.219,00 11.169,00 6.162,00 6.451,00 6.740,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.189.477.424,00 1.050.305.224,00 687.772.245,00 642.778.778,00 614.701.881,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 152.080.573,00 141.655.108,00 143.159.906,00 129.471.547,00 131.717.408,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 77.721.357,00 77.509.004,00 77.759.326,00 74.340.302,00 79.136.080,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 35.905.181,00 35.350.591,00 32.514.944,00 18.292.133,00 13.367.141,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 16.243.747,00 17.499.330,00 23.258.945,00 26.946.358,00 28.848.795,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.243.747,00 17.499.330,00 23.258.945,00 26.946.358,00 28.847.556,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.604.134,00 4.227.035,00 3.389.416,00 2.854.146,00 5.053.089,00
Diğer Borçlar 2.800.520,00 359.793,00 2.571.494,00 979.225,00 366.857,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.800.520,00 359.793,00 2.571.494,00 979.225,00 366.857,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 11.305.362,00 6.020.815,00 2.328.942,00 5.035.425,00 4.333.241,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 575.840,00 396.118,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.500.272,00 688.540,00 760.999,00 627.840,00 612.205,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.392.127,00 580.395,00 653.204,00 520.045,00 504.410,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 108.145,00 108.145,00 107.795,00 107.795,00 107.795,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 186.238.135,00 150.943.776,00 83.631.469,00 71.876.780,00 71.451.780,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 67.824.104,00 57.005.860,00 64.725.997,00 54.959.987,00 54.539.613,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.693.326,00 4.475.310,00 3.986.456,00 3.193.189,00 3.495.546,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.693.326,00 4.475.310,00 3.986.456,00 3.193.189,00 3.495.546,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 116.720.705,00 89.462.606,00 14.919.016,00 13.723.604,00 13.416.621,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 338.318.708,00 292.598.884,00 226.791.375,00 201.348.327,00 203.169.188,00
Ö Z K A Y N A K L A R 851.158.716,00 757.706.340,00 460.980.870,00 441.430.451,00 411.532.693,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 851.158.716,00 757.706.340,00 460.980.870,00 441.430.451,00 411.532.693,00
Ödenmiş Sermaye 119.728.125,00 119.728.125,00 119.728.125,00 119.728.125,00 79.818.750,00
Sermaye Düzeltme Farkları 122.565.014,00 90.845.062,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 118.113.450,00 102.650.557,00 8.171.672,00 8.171.672,00 8.171.672,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 323.071.427,00 280.776.337,00 216.829.740,00 216.829.740,00 216.829.740,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 323.071.427,00 280.776.337,00 216.829.740,00 216.829.740,00 216.829.740,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 147.667,00 128.335,00 -39.247,00 -39.247,00 -39.247,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.940.439,00 20.806.262,00 8.591.755,00 8.591.755,00 3.510.112,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 164.425.915,00 127.608.865,00 55.540.088,00 55.540.088,00 100.531.106,00
Net Dönem Karı/Zararı -20.685.654,00 15.291.132,00 52.119.490,00 32.569.071,00 2.671.313,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.189.477.424,00 1.050.305.224,00 687.772.245,00 642.778.778,00 614.701.881,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 164.147,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi