Geri Dön

DMSAS | Demisas Dokum


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,60
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 51,61
BIST-100'deki Ağırlığı 0,44
F/K Oranı 4,26
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,75
Dibe Uzaklık 99,99
Piyasa Değeri (USD) 23.424.625,40
Piyasa Değeri (TL) 769.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.030.552.273,00
Sermaye (TL) 100.000.000,00
Net Kar (TL) 180.572.635,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DMSAS
Sektör Her türlü demir, döküm , emayeli döküm kaplar üretimi
Adres Emek Mahallesi Aşiroğlu Caddesi No:147 41700 Darıca/Kocaeli
Telefon 0 262 233 10 14
Faks 0 262 677 46 99
Web www.demisas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 88.886.709,17 44,44
TOPLAM 200.000.000,00 100,00
DİĞER 111.113.290,83 55,56
Toplam 400.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kumsan Döküm Malz. San. ve Tic. A.Ş. 32.460,00 2,75
Tarih Açıklama Katsayı
26.02.2024 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,83
21.06.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,90
23.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
05.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
31.08.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,32
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
26.04.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 14,00
25.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
25.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,33
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 796.685.113,00 2.862.137.917,00 1.488.828.266,00 933.982.477,00 497.489.665,00
Satışların Maliyeti (-) 722.328.269,00 2.693.217.376,00 1.281.904.501,00 848.319.446,00 -456.127.020,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 74.356.844,00 168.920.541,00 206.923.765,00 85.663.031,00 41.362.645,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 74.356.844,00 168.920.541,00 206.923.765,00 85.663.031,00 41.362.645,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 14.535.242,00 57.431.255,00 33.356.236,00 22.324.214,00 -10.455.165,00
Pazarlama Giderleri (-) 22.641.381,00 78.944.588,00 41.917.708,00 27.004.748,00 -14.324.448,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 3.451.799,00 16.075.772,00 8.061.508,00 7.376.755,00 -2.509.158,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 144.736.208,00 260.755.455,00 221.344.801,00 148.057.094,00 64.503.716,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 149.370.506,00 158.697.691,00 184.653.292,00 122.280.134,00 -70.586.719,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 29.094.124,00 118.526.690,00 160.279.822,00 54.734.274,00 7.990.871,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 2.531.213,00 2.030.243,00 170.000,00 170.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 29.094.124,00 121.057.903,00 162.310.065,00 54.904.274,00 8.160.871,00
Finansman gelirleri 32.617.672,00 98.504.877,00 55.834.293,00 42.900.756,00 10.687.466,00
Finansman Giderleri (-) 89.533.637,00 415.902.714,00 241.458.550,00 160.705.771,00 -46.305.915,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 24.372.555,00 111.928.051,00 -23.314.192,00 -62.900.741,00 -27.457.578,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -15.367.100,00 -8.660.555,00 -13.038.066,00 -23.934.013,00 7.213.204,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -15.367.100,00 -8.660.555,00 -13.038.066,00 -23.934.013,00 7.213.204,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 39.739.655,00 120.588.606,00 -10.276.126,00 -38.966.728,00 -20.244.374,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 39.739.655,00 120.588.606,00 -10.276.126,00 -38.966.728,00 -20.244.374,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 39.739.655,00 120.588.606,00 -10.276.126,00 -38.966.728,00 -20.244.374,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,20 1,21 -0,10 -0,39 -0,20
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,20 1,21 -0,10 -0,39 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -10.831.436,00 127.659.268,00 229.152.954,00 224.264.624,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 120.827.095,00 330.133.295,00 330.133.295,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 6.832.173,00 -7.920.440,00 -14.438.213,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 10.831.436,00 0,00 93.059.901,00 91.430.458,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 14.441.915,00 0,00 -1.980.110,00 -3.609.553,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -10.831.436,00 127.659.268,00 229.152.954,00 224.264.624,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 28.908.219,00 248.247.874,00 218.876.828,00 185.297.896,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 28.908.219,00 248.247.874,00 218.876.828,00 185.297.896,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,20 1,21 -0,10 -0,39 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.217.615.762,00 1.155.779.127,00 1.001.531.336,00 1.002.000.099,00 950.153.028,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 310.756.496,00 301.958.487,00 215.630.180,00 236.579.614,00 175.006.232,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 71.458,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 554.266.194,00 580.249.569,00 510.898.047,00 457.150.051,00 461.996.877,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 580.249.569,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 554.266.194,00 0,00 510.898.047,00 457.150.051,00 461.996.877,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 22.037.453,00 15.713.566,00 25.223.648,00 29.441.006,00 20.538.574,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.037.453,00 15.713.566,00 25.223.648,00 29.441.006,00 20.538.574,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 285.169.796,00 242.986.400,00 220.378.079,00 235.791.434,00 215.223.865,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 42.689.002,00 13.113.048,00 28.266.301,00 16.604.392,00 27.021.103,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.696.821,00 1.758.057,00 1.135.081,00 520.356,00 4.907.718,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 25.913.246,00 45.387.201,00
ARA TOPLAM 1.217.615.762,00 1.155.779.127,00 1.001.531.336,00 1.002.000.099,00 950.153.028,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.304.740.009,00 1.136.673.406,00 767.751.854,00 775.146.641,00 787.768.865,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.239.513.777,00 1.092.668.250,00 755.351.765,00 764.960.783,00 777.406.890,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.078.758,00 2.817.774,00 824.600,00 874.354,00 1.057.613,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.939.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 44.513.874,00 26.058.250,00 0,00 0,00 573.009,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.522.355.771,00 2.292.452.533,00 1.769.283.190,00 1.777.146.740,00 1.737.921.893,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.354.415.363,00 1.379.393.679,00 1.261.401.183,00 1.185.160.253,00 1.160.250.361,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 875.242.450,00 822.219.288,00 903.894.863,00 859.471.046,00 793.460.314,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 47.434.971,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 386.509.080,00 425.971.649,00 272.758.160,00 281.375.164,00 265.464.994,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24.329.592,00 27.052.517,00 14.580.448,00 13.855.803,00 9.193.706,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 362.179.488,00 398.919.132,00 258.177.712,00 267.519.361,00 256.271.288,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 60.955.631,00 38.900.275,00 46.344.087,00 25.529.505,00 36.705.014,00
Diğer Borçlar 9.282.814,00 6.443.951,00 3.779.676,00 2.875.603,00 2.802.263,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.764,00 5.764,00 5.764,00 5.764,00 5.764,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.277.050,00 6.438.187,00 3.773.912,00 2.869.839,00 2.796.499,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 124.771,00 3.626.166,00 3.465.125,00 2.153.360,00 1.272.210,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 22.300.617,00 82.232.350,00 31.159.272,00 13.755.575,00 13.110.595,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20.050.503,00 79.982.236,00 28.909.158,00 11.562.240,00 10.951.959,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.250.114,00 2.250.114,00 2.250.114,00 2.193.335,00 2.158.636,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 137.388.135,00 129.956.822,00 141.462.611,00 259.146.023,00 185.743.562,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 101.340.466,00 108.015.298,00 95.510.209,00 192.666.836,00 142.884.717,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 36.047.669,00 21.941.524,00 25.447.816,00 58.499.991,00 42.858.845,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 36.047.669,00 21.941.524,00 25.447.816,00 58.499.991,00 42.858.845,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 20.504.586,00 7.979.196,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.491.803.498,00 1.509.350.501,00 1.402.863.794,00 1.444.306.276,00 1.345.993.923,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.030.552.273,00 783.102.032,00 366.419.396,00 332.840.464,00 391.927.970,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.030.552.273,00 783.102.032,00 366.419.396,00 332.840.464,00 391.927.970,00
Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 707.784.009,00 601.935.005,00 12.875.847,00 12.875.847,00 12.875.847,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 466.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 123.705.825,00 116.923.852,00 335.926.595,00 331.038.265,00 371.403.417,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 70.899.228,00 61.617.211,00 10.519.839,00 10.519.839,00 10.519.839,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -112.042.463,00 -217.962.642,00 -82.626.759,00 -82.626.759,00 -82.626.759,00
Net Dönem Karı/Zararı 39.739.655,00 120.588.606,00 -10.276.126,00 -38.966.728,00 -20.244.374,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.522.355.771,00 2.292.452.533,00 1.769.283.190,00 1.777.146.740,00 1.737.921.893,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi