Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DMSAS
Sektör Her türlü demir, döküm , emayeli döküm kaplar üretimi
Adres Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147, Darıca / Kocaeli
Telefon
Faks
Web http://www.demisas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 29.167.238,78 55,56
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 23.332.761,22 44,44
Toplam 52.500.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kumsan Döküm Malz. San. ve Tic. A.Ş. 32.460,00 2,75
Tarih Açıklama Katsayı
31.08.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,32
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
26.04.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 14,00
25.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
25.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,33
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 169.211.301,00 81.859.261,00 272.190.990,00 195.590.271,00 131.763.387,00
Satışların Maliyeti (-) -139.362.441,00 -66.314.140,00 -232.948.488,00 -169.108.903,00 -114.396.153,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 29.848.860,00 15.545.121,00 39.242.502,00 26.481.368,00 17.367.234,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 29.848.860,00 15.545.121,00 39.242.502,00 26.481.368,00 17.367.234,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.702.807,00 -1.736.118,00 -6.770.200,00 -5.075.302,00 -3.482.940,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.128.260,00 -3.054.544,00 -10.072.175,00 -7.313.784,00 -4.886.310,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -37.397,00 -16.776,00 -64.573,00 -46.779,00 -30.093,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.342.851,00 5.796.689,00 20.634.160,00 13.034.274,00 9.917.056,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.808.094,00 -4.326.213,00 -17.664.789,00 -11.597.813,00 -9.584.496,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 25.515.153,00 12.208.159,00 25.304.925,00 15.481.964,00 9.300.451,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 29.901,00 12.858,00 96.452,00 81.569,00 81.569,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 25.545.054,00 12.221.017,00 25.401.377,00 15.563.533,00 9.382.020,00
Finansman gelirleri 1.943.676,00 894.183,00 6.405.108,00 4.497.781,00 3.596.153,00
Finansman Giderleri (-) -10.662.618,00 -5.315.748,00 -25.319.151,00 -18.133.849,00 -12.878.699,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 16.826.112,00 7.799.452,00 6.487.334,00 1.927.465,00 99.474,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.508.092,00 -1.651.154,00 -1.149.355,00 -402.499,00 -63.572,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.973.426,00 -914.560,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.465.334,00 -736.594,00 -1.149.355,00 -402.499,00 -63.572,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 15.318.020,00 6.148.298,00 5.337.979,00 1.524.966,00 35.902,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 15.318.020,00 6.148.298,00 5.337.979,00 1.524.966,00 35.902,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 15.318.020,00 6.148.298,00 5.337.979,00 1.524.966,00 35.902,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,44 0,18 0,15 0,04 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 146.957.589,00 128.623.296,00 129.583.432,00 108.682.252,00 105.735.773,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 14.817.981,00 10.501.342,00 19.145.460,00 9.282.926,00 6.601.851,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 87.407.717,00 78.963.748,00 75.986.659,00 58.860.058,00 63.226.802,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 87.407.717,00 78.963.748,00 75.986.659,00 58.860.058,00 63.226.802,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.721.024,00 1.208.088,00 780.845,00 1.085.841,00 1.377.534,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.721.024,00 1.208.088,00 780.845,00 1.085.841,00 1.377.534,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 40.995.975,00 35.853.875,00 31.866.101,00 37.562.496,00 33.024.042,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.453.039,00 1.558.705,00 1.345.269,00 996.522,00 1.128.277,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 123.253,00 112.898,00 45.573,00 27.376,00 9.574,00
Diğer Dönen Varlıklar 438.600,00 424.640,00 413.525,00 867.033,00 367.693,00
ARA TOPLAM 146.957.589,00 128.623.296,00 129.583.432,00 108.682.252,00 105.735.773,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 110.413.526,00 98.318.706,00 99.825.161,00 102.212.924,00 103.854.512,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 105.418.389,00 95.399.880,00 96.402.357,00 97.629.921,00 98.858.037,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 448.381,00 270.614,00 307.486,00 345.102,00 365.813,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 448.381,00 270.614,00 307.486,00 345.102,00 365.813,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.020.221,00 2.553.302,00 3.020.408,00 4.142.991,00 4.535.752,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 257.371.115,00 226.942.002,00 229.408.593,00 210.895.176,00 209.590.285,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 110.907.973,00 103.287.987,00 110.426.375,00 109.558.918,00 95.748.632,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 37.252.667,00 33.006.495,00 47.327.887,00 47.599.773,00 29.405.100,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 45.950.185,00 41.140.529,00 33.401.371,00 35.633.050,00 40.311.138,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.574.413,00 1.872.671,00 1.349.763,00 1.354.110,00 989.227,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 44.375.772,00 39.267.858,00 32.051.608,00 34.278.940,00 39.321.911,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.038.879,00 4.066.833,00 3.061.679,00 4.348.577,00 2.974.915,00
Diğer Borçlar 477.744,00 304.477,00 1.056.548,00 316.980,00 412.394,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.345,00 4.345,00 4.345,00 4.345,00 4.345,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 473.399,00 300.132,00 1.052.203,00 312.635,00 408.049,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 195.623,00 48.401,00 18.068,00 31.628,00 35.294,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.973.426,00 914.560,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.834.171,00 3.729.736,00 5.357.301,00 1.739.678,00 1.822.303,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.263.368,00 2.090.832,00 3.673.410,00 1.739.678,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.570.803,00 1.638.904,00 1.683.891,00 0,00 1.822.303,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 82.726,00 64.528,00 93.456,00 394.115,00 17.967,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62.779.871,00 57.522.135,00 57.920.686,00 44.337.022,00 58.546.814,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 45.466.626,00 41.482.106,00 43.449.252,00 28.761.540,00 42.699.140,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 17.313.245,00 16.040.029,00 14.471.434,00 15.575.482,00 15.847.674,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.313.245,00 16.040.029,00 14.471.434,00 15.575.482,00 15.847.674,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 173.687.844,00 160.810.122,00 168.347.061,00 153.895.940,00 154.295.446,00
Ö Z K A Y N A K L A R 83.683.271,00 66.131.880,00 61.061.532,00 56.999.236,00 55.294.839,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 83.683.271,00 66.131.880,00 61.061.532,00 56.999.236,00 55.294.839,00
Ödenmiş Sermaye 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 12.875.847,00 12.875.847,00 12.875.847,00 12.875.847,00 12.875.847,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.207.017,00 1.263.439,00 2.341.389,00 2.092.106,00 1.876.773,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.207.017,00 1.263.439,00 2.341.389,00 2.092.106,00 1.876.773,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.257.717,00 3.257.717,00 3.257.717,00 3.257.717,00 3.257.717,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.024.670,00 7.586.579,00 2.248.600,00 2.248.600,00 2.248.600,00
Net Dönem Karı/Zararı 15.318.020,00 6.148.298,00 5.337.979,00 1.524.966,00 35.902,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 257.371.115,00 226.942.002,00 229.408.593,00 210.895.176,00 209.590.285,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi