Geri Dön

DMSAS | Demisas Dokum


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,59
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 51,61
BIST-100'deki Ağırlığı 6,10
F/K Oranı -4,36
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,88
Dibe Uzaklık 99,99
Piyasa Değeri (USD) 21.079.400,09
Piyasa Değeri (TL) 688.000.000,00
Özsermaye (TL) 366.419.396,00
Sermaye (TL) 100.000.000,00
Net Kar (TL) -157.619.041,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DMSAS
Sektör Her türlü demir, döküm , emayeli döküm kaplar üretimi
Adres Emek Mahallesi Aşiroğlu Caddesi No:147 41700 Darıca/Kocaeli
Telefon 0 262 233 10 14
Faks 0 262 677 46 99
Web www.demisas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 88.886.709,17 44,44
TOPLAM 200.000.000,00 100,00
DİĞER 111.113.290,83 55,56
Toplam 400.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kumsan Döküm Malz. San. ve Tic. A.Ş. 32.460,00 2,75
Tarih Açıklama Katsayı
26.02.2024 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,83
21.06.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,90
23.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
05.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
31.08.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,32
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
26.04.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 14,00
25.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
25.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,33
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.488.828.266,00 933.982.477,00 497.489.665,00 1.409.162.831,00 1.133.326.243,00
Satışların Maliyeti (-) -1.281.904.501,00 -848.319.446,00 -456.127.020,00 -1.448.831.139,00 -1.005.919.591,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 206.923.765,00 85.663.031,00 41.362.645,00 -39.668.308,00 127.406.652,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 206.923.765,00 85.663.031,00 41.362.645,00 -39.668.308,00 127.406.652,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -33.356.236,00 -22.324.214,00 -10.455.165,00 -22.639.405,00 -15.793.066,00
Pazarlama Giderleri (-) -41.917.708,00 -27.004.748,00 -14.324.448,00 -59.486.221,00 -45.191.951,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8.061.508,00 -7.376.755,00 -2.509.158,00 -6.226.060,00 -4.081.672,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 221.344.801,00 148.057.094,00 64.503.716,00 131.452.268,00 96.656.791,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -184.653.292,00 -122.280.134,00 -70.586.719,00 -98.524.435,00 -85.861.794,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 160.279.822,00 54.734.274,00 7.990.871,00 -95.092.161,00 73.134.960,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.030.243,00 170.000,00 170.000,00 77.419,00 76.741,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 162.310.065,00 54.904.274,00 8.160.871,00 -95.014.742,00 73.211.701,00
Finansman gelirleri 55.834.293,00 42.900.756,00 10.687.466,00 25.893.273,00 22.418.671,00
Finansman Giderleri (-) -241.458.550,00 -160.705.771,00 -46.305.915,00 -97.435.025,00 -62.055.759,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -23.314.192,00 -62.900.741,00 -27.457.578,00 -166.556.494,00 33.574.613,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 13.038.066,00 23.934.013,00 7.213.204,00 60.015.405,00 7.227.213,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -291.655,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 13.038.066,00 23.934.013,00 7.213.204,00 60.015.405,00 7.518.868,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -10.276.126,00 -38.966.728,00 -20.244.374,00 -106.541.089,00 40.801.826,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -10.276.126,00 -38.966.728,00 -20.244.374,00 -106.541.089,00 40.801.826,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -10.276.126,00 -38.966.728,00 -20.244.374,00 -106.541.089,00 40.801.826,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,10 -0,39 -0,20 -1,07 0,41
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.001.531.336,00 1.002.000.099,00 950.153.028,00 743.095.428,00 851.927.944,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 215.630.180,00 236.579.614,00 175.006.232,00 31.298.937,00 69.113.539,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 71.458,00 71.458,00 0,00
Ticari Alacaklar 510.898.047,00 457.150.051,00 461.996.877,00 399.079.737,00 457.627.327,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 510.898.047,00 457.150.051,00 461.996.877,00 399.079.737,00 457.627.327,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 25.223.648,00 29.441.006,00 20.538.574,00 15.849.595,00 12.186.767,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 25.223.648,00 29.441.006,00 20.538.574,00 15.849.595,00 12.186.767,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 220.378.079,00 235.791.434,00 215.223.865,00 220.267.929,00 239.099.281,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 28.266.301,00 16.604.392,00 27.021.103,00 26.145.935,00 26.961.171,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.135.081,00 520.356,00 4.907.718,00 4.798.164,00 4.467.095,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 25.913.246,00 45.387.201,00 45.583.673,00 42.472.764,00
ARA TOPLAM 1.001.531.336,00 1.002.000.099,00 950.153.028,00 743.095.428,00 851.927.944,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 767.751.854,00 775.146.641,00 787.768.865,00 400.291.556,00 218.914.258,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 755.351.765,00 764.960.783,00 777.406.890,00 333.414.711,00 198.215.898,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 824.600,00 874.354,00 1.057.613,00 857.578,00 985.691,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 573.009,00 59.517.249,00 14.324.403,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.769.283.190,00 1.777.146.740,00 1.737.921.893,00 1.143.386.984,00 1.070.842.202,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.261.401.183,00 1.185.160.253,00 1.160.250.361,00 933.033.392,00 786.190.333,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 903.894.863,00 859.471.046,00 793.460.314,00 601.307.933,00 482.748.292,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 47.434.971,00 22.473.173,00 2.667.054,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 272.758.160,00 281.375.164,00 265.464.994,00 276.794.967,00 268.622.596,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.580.448,00 13.855.803,00 9.193.706,00 8.203.115,00 9.933.002,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 258.177.712,00 267.519.361,00 256.271.288,00 268.591.852,00 258.689.594,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 46.344.087,00 25.529.505,00 36.705.014,00 12.585.811,00 12.397.271,00
Diğer Borçlar 3.779.676,00 2.875.603,00 2.802.263,00 3.597.201,00 3.634.777,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.764,00 5.764,00 5.764,00 5.764,00 5.764,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.773.912,00 2.869.839,00 2.796.499,00 3.591.437,00 3.629.013,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.465.125,00 2.153.360,00 1.272.210,00 1.047.429,00 1.364.380,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 31.159.272,00 13.755.575,00 13.110.595,00 15.226.878,00 14.755.963,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 28.909.158,00 11.562.240,00 10.951.959,00 13.034.416,00 12.326.399,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.250.114,00 2.193.335,00 2.158.636,00 2.192.462,00 2.429.564,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 141.462.611,00 259.146.023,00 185.743.562,00 62.811.024,00 67.481.544,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 95.510.209,00 192.666.836,00 142.884.717,00 5.235.105,00 24.548.715,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 25.447.816,00 58.499.991,00 42.858.845,00 57.575.919,00 42.932.829,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.447.816,00 58.499.991,00 42.858.845,00 57.575.919,00 42.932.829,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20.504.586,00 7.979.196,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.402.863.794,00 1.444.306.276,00 1.345.993.923,00 995.844.416,00 853.671.877,00
Ö Z K A Y N A K L A R 366.419.396,00 332.840.464,00 391.927.970,00 147.542.568,00 217.170.325,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 366.419.396,00 332.840.464,00 391.927.970,00 147.542.568,00 217.170.325,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 12.875.847,00 12.875.847,00 12.875.847,00 12.875.847,00 12.875.847,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 335.926.595,00 331.038.265,00 371.403.417,00 106.773.641,00 29.058.483,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.519.839,00 10.519.839,00 10.519.839,00 10.519.839,00 10.519.839,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -82.626.759,00 -82.626.759,00 -82.626.759,00 23.914.330,00 23.914.330,00
Net Dönem Karı/Zararı -10.276.126,00 -38.966.728,00 -20.244.374,00 -106.541.089,00 40.801.826,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.769.283.190,00 1.777.146.740,00 1.737.921.893,00 1.143.386.984,00 1.070.842.202,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi