Geri Dön

DITAS | Ditas Dogan


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DITAS
Sektör Rotbaşı, rotil, rotkolu
Adres Kayseri Yolu 3.Km, 51100 NİĞDE
Telefon 0 388 232 4100
Faks 0 212 997 0305
Web www.ditas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş 17.742.854,49 68,24
TOPLAM 26.000.000,00 100,00
DİĞER 8.257.145,51 31,76
Toplam 52.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 420.000,00 70,00
Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 7.875.000,00 70,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
23.02.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,51
10.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
18.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
28.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,99
06.09.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,00
28.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,28
31.05.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,52
15.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
01.06.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.05.1998 Bölünme 1,51
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 157.728.625,00 258.035.502,00 0,00 0,00 54.420.944,00
Satışların Maliyeti (-) -123.679.519,00 -185.065.045,00 0,00 0,00 -37.030.158,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 34.049.106,00 72.970.457,00 0,00 0,00 17.390.786,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 34.049.106,00 72.970.457,00 0,00 0,00 17.390.786,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.667.505,00 -20.223.297,00 0,00 0,00 -3.634.560,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.296.177,00 -17.976.885,00 0,00 0,00 -3.267.562,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -966.057,00 -4.891.123,00 0,00 0,00 -1.078.098,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.070.306,00 30.889.480,00 0,00 0,00 4.866.278,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.518.473,00 -27.053.575,00 0,00 0,00 -2.694.092,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 17.671.200,00 33.715.057,00 0,00 0,00 11.582.752,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.376.985,00 781.540,00 0,00 0,00 229.376,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 19.048.185,00 34.496.597,00 0,00 0,00 11.812.128,00
Finansman Giderleri (-) -11.772.764,00 -7.020.747,00 0,00 0,00 -681.534,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.275.421,00 27.475.850,00 0,00 0,00 12.338.611,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 320.452,00 -127.096,00 0,00 0,00 -637.581,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.176.591,00 -804.507,00 0,00 0,00 -86.952,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.497.043,00 677.411,00 0,00 0,00 -550.629,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7.595.873,00 27.348.754,00 0,00 0,00 11.701.030,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 7.595.873,00 27.348.754,00 0,00 0,00 11.701.030,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 780.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 6.814.924,00 27.348.754,00 0,00 0,00 11.701.030,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -5.861.922,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -7.327.403,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 1.465.481,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -220.337,00 -277.759,00 0,00 0,00 91.270,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -220.337,00 -277.759,00 0,00 0,00 91.270,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -220.337,00 -6.139.681,00 0,00 0,00 91.270,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 7.375.536,00 21.209.073,00 0,00 0,00 11.792.300,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.208.017,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 298.832.233,00 206.362.277,00 0,00 0,00 82.606.657,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 18.338.634,00 19.905.212,00 0,00 0,00 9.407.662,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 123.425.621,00 93.669.390,00 0,00 0,00 47.351.011,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 123.425.621,00 93.669.390,00 0,00 0,00 47.351.011,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.076.915,00 2.171.849,00 0,00 0,00 83.040,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 102.096,00 101.152,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 974.819,00 2.070.697,00 0,00 0,00 83.040,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 111.780.620,00 80.529.941,00 0,00 0,00 20.399.797,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 32.237.889,00 4.683.592,00 0,00 0,00 2.742.124,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 53.793,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.972.554,00 5.348.500,00 0,00 0,00 2.623.023,00
ARA TOPLAM 298.832.233,00 206.362.277,00 0,00 0,00 82.606.657,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 160.672.055,00 156.677.042,00 0,00 0,00 45.926.480,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 29.396,00 29.396,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 97.302.266,00 98.218.516,00 0,00 0,00 30.727.644,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.689.302,00 28.001.179,00 0,00 0,00 7.227.744,00
- Şerefiye 2.890.023,00 2.890.023,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.799.279,00 25.111.156,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.806.821,00 9.309.779,00 0,00 0,00 3.490.169,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 459.504.288,00 363.039.319,00 0,00 0,00 128.533.137,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 258.169.100,00 181.100.018,00 0,00 0,00 53.589.542,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 86.886.801,00 22.976.567,00 0,00 0,00 7.012.941,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.492.985,00 22.165.774,00 0,00 0,00 2.607.127,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.066.813,00 3.327.063,00 0,00 0,00 25.301,00
Banka Kredileri 85.910.650,00 46.156.521,00 0,00 0,00 1.954.820,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 114.941.618,00 89.137.904,00 0,00 0,00 35.757.027,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 114.941.618,00 89.137.904,00 0,00 0,00 35.757.027,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.001.624,00 7.299.870,00 0,00 0,00 2.680.024,00
Diğer Borçlar 896.869,00 30.545.708,00 0,00 0,00 1.597.238,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 2.685.687,00 0,00 0,00 1.333.603,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 896.869,00 27.860.021,00 0,00 0,00 263.635,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 18.930.067,00 2.830.588,00 0,00 0,00 655.110,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.820.154,00 0,00 0,00 0,00 85.850,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.776.392,00 4.658.956,00 0,00 0,00 3.194.225,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.855.352,00 2.512.896,00 0,00 0,00 2.442.389,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 921.040,00 2.146.060,00 0,00 0,00 751.836,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.422.590,00 1.484.651,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.854.651,00 105.162.947,00 0,00 0,00 17.962.797,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 57.578.384,00 62.131.434,00 0,00 0,00 3.273.754,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.120.323,00 13.954.965,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 30.297.515,00 28.252.761,00 0,00 0,00 14.689.043,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30.297.515,00 28.252.761,00 0,00 0,00 14.689.043,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.978.752,00 13.978.752,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 360.023.751,00 286.262.965,00 0,00 0,00 71.552.339,00
Ö Z K A Y N A K L A R 99.480.537,00 76.776.354,00 0,00 0,00 56.980.798,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 72.992.160,00 66.397.573,00 0,00 0,00 56.980.798,00
Ödenmiş Sermaye 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 15.137.609,00 15.137.609,00 0,00 0,00 15.137.609,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 294.504,00 294.504,00 0,00 0,00 294.502,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.114.016,00 -12.011.743,00 0,00 0,00 -6.252.094,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -12.114.016,00 -12.114.016,00 0,00 0,00 -6.252.094,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.114.016,00 -12.114.016,00 0,00 0,00 -6.252.094,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -118.064,00 0,00 0,00 0,00 471.302,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -118.064,00 102.273,00 0,00 0,00 471.302,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.049.366,00 5.968.266,00 0,00 0,00 3.038.735,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.927.837,00 3.660.183,00 0,00 0,00 6.589.714,00
Net Dönem Karı/Zararı 6.814.924,00 27.348.754,00 0,00 0,00 11.701.030,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 26.488.377,00 10.378.781,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 459.504.288,00 363.039.319,00 0,00 0,00 128.533.137,00
- Banka Kredileri 0,00 22.976.567,00 0,00 0,00 7.012.941,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi