Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,05
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 27,32
BIST-100'deki Ağırlığı 7,97
F/K Oranı 6,99
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,96
Dibe Uzaklık 49,06
Piyasa Değeri (USD) 8.975.984,10
Piyasa Değeri (TL) 52.400.000,00
Özsermaye (TL) 26.751.647,00
Sermaye (TL) 10.000.000,00
Net Kar (TL) 7.500.587,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DITAS
Sektör Rotbaşı, rotil, rotkolu
Adres Kayseri Yolu 3. Km. 51100 Niğde
Telefon (0388) 232 41 00
Faks (0388) 213 20 26
Web http://www.ditas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 2.738.184,58 27,38
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş 7.261.815,42 72,62
Toplam 10.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ditas Amerika LLC 3.500.000,00 100,00
Ditas Trading (Shanghai) Co.Ltd. 600.000,00 100,00
D-Stroy Ltd 100.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
30.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
18.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
28.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,99
06.09.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,00
28.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,28
31.05.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,52
15.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
01.06.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.05.1998 Bölünme 1,51
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 26.909.435,00 115.616.615,00 85.703.157,00 54.758.035,00 25.870.349,00
Satışların Maliyeti (-) -20.588.876,00 -82.401.031,00 -60.875.382,00 -39.921.512,00 -18.672.094,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.320.559,00 33.215.584,00 24.827.775,00 14.836.523,00 7.198.255,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 6.320.559,00 33.215.584,00 24.827.775,00 14.836.523,00 7.198.255,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.468.784,00 -9.313.682,00 -6.496.449,00 -4.408.344,00 -2.403.093,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.362.329,00 -10.171.570,00 -7.499.510,00 -4.512.405,00 -2.110.988,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -75.260,00 -1.418.625,00 -1.057.101,00 -758.893,00 -397.361,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.837.927,00 11.399.930,00 11.965.034,00 4.739.856,00 1.489.831,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.058.012,00 -6.863.836,00 -4.299.584,00 -2.196.302,00 -566.366,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.194.101,00 16.847.801,00 17.440.165,00 7.700.435,00 3.210.278,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 40.838,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.194.101,00 16.888.639,00 17.440.165,00 7.700.435,00 3.210.278,00
Finansman Giderleri (-) -1.298.010,00 -9.645.539,00 -13.332.494,00 -4.790.616,00 -2.047.183,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 896.091,00 7.243.100,00 4.107.671,00 2.909.819,00 1.163.095,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 190.695,00 328.063,00 531.996,00 166.485,00 -5.733,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.825,00 -33.931,00 -25.651,00 -15.131,00 -11.966,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 196.520,00 361.994,00 557.647,00 181.616,00 6.233,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.086.786,00 7.571.163,00 4.639.667,00 3.076.304,00 1.157.362,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.086.786,00 7.571.163,00 4.639.667,00 3.076.304,00 1.157.362,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.086.786,00 7.571.163,00 4.639.667,00 3.076.304,00 1.157.362,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,11 0,76 0,46 0,31 0,12
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -2.033.999,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -2.542.499,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 508.500,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 74.731,00 26.244,00 -41.592,00 -2.182,00 27.568,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 74.731,00 26.244,00 -41.592,00 -2.182,00 27.568,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 74.731,00 -2.007.755,00 -41.592,00 -2.182,00 27.568,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.161.517,00 5.563.408,00 4.598.075,00 3.074.122,00 1.184.930,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 56.511.335,00 50.821.888,00 57.737.031,00 51.485.899,00 48.487.636,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.675.807,00 2.777.671,00 2.818.190,00 3.105.354,00 2.253.852,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 26.583.763,00 24.410.175,00 31.169.719,00 28.529.677,00 25.651.099,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 26.583.763,00 24.410.175,00 31.169.719,00 28.529.677,00 25.651.099,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 164.118,00 115.589,00 71.997,00 196.314,00 93.428,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 164.118,00 115.589,00 71.997,00 196.314,00 93.428,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 16.996,00
Stoklar 18.512.524,00 21.422.052,00 20.074.523,00 16.948.636,00 17.495.034,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.722.292,00 906.289,00 1.952.409,00 1.577.416,00 1.467.003,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 7.589,00 111.632,00
Diğer Dönen Varlıklar 852.831,00 1.190.112,00 1.650.193,00 1.120.913,00 1.398.592,00
ARA TOPLAM 56.511.335,00 50.821.888,00 57.737.031,00 51.485.899,00 48.487.636,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 33.376.314,00 32.969.241,00 32.007.316,00 30.695.406,00 30.541.462,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 29.910.580,00 29.693.904,00 29.984.471,00 29.032.858,00 29.218.094,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.070.524,00 1.007.366,00 400.078,00 415.812,00 252.015,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.810.563,00 1.614.043,00 1.301.196,00 925.165,00 749.782,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 89.887.649,00 83.791.129,00 89.744.347,00 82.181.305,00 79.029.098,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.700.377,00 33.107.245,00 39.061.973,00 36.106.720,00 33.422.041,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.263.696,00 3.616.800,00 7.207.412,00 9.026.249,00 4.197.060,00
- Banka Kredileri 10.110.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 15.293.846,00 17.180.013,00 15.596.084,00 13.640.585,00 16.103.057,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 284.802,00 303.908,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.293.846,00 17.180.013,00 15.596.084,00 13.355.783,00 15.799.149,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.794.036,00 2.494.874,00 2.612.316,00 2.054.900,00 3.051.673,00
Diğer Borçlar 5.067.181,00 914.613,00 415.526,00 829.809,00 1.259.269,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.930.199,00 828.291,00 343.109,00 745.464,00 833.793,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.136.982,00 86.322,00 72.417,00 84.345,00 425.476,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 726.399,00 930.339,00 724.435,00 495.779,00 67.908,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.041,00 4.342,00 9.089,00 15.131,00 11.966,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.330.262,00 1.119.650,00 2.285.583,00 2.303.111,00 1.661.192,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 988.077,00 920.844,00 1.465.203,00 1.594.789,00 1.294.969,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 342.185,00 198.806,00 820.380,00 708.322,00 366.223,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.435.625,00 21.093.754,00 22.057.577,00 18.973.741,00 20.395.405,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.415.817,00 12.328.556,00 16.369.348,00 13.514.934,00 14.918.514,00
Banka Kredileri 12.291.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.019.808,00 8.765.198,00 5.688.229,00 5.458.807,00 5.476.891,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.019.808,00 8.765.198,00 5.688.229,00 5.458.807,00 5.476.891,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 63.136.002,00 54.200.999,00 61.119.550,00 55.080.461,00 53.817.446,00
Ö Z K A Y N A K L A R 26.751.647,00 29.590.130,00 28.624.797,00 27.100.844,00 25.211.652,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 26.751.647,00 29.590.130,00 28.624.797,00 27.100.844,00 25.211.652,00
Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 15.137.609,00 15.137.609,00 15.137.609,00 15.137.609,00 15.137.609,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.332.193,00 -4.332.193,00 -2.298.194,00 -2.298.194,00 -2.298.194,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.332.193,00 -4.332.193,00 -2.298.194,00 -2.298.194,00 -2.298.194,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.332.193,00 -4.332.193,00 -2.298.194,00 -2.298.194,00 -2.298.194,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 275.240,00 200.509,00 132.673,00 172.083,00 201.833,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 275.240,00 200.509,00 132.673,00 172.083,00 201.833,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 2.219.392,00 2.219.392,00 2.219.392,00 2.219.392,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.565.470,00 -1.206.350,00 -1.206.350,00 -1.206.350,00 -1.206.350,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.086.786,00 7.571.163,00 4.639.667,00 3.076.304,00 1.157.362,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 89.887.649,00 83.791.129,00 89.744.347,00 82.181.305,00 79.029.098,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 303.991,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi