Geri Dön

DITAS | Ditas Dogan


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,74
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 31,74
BIST-100'deki Ağırlığı 5,92
F/K Oranı -25,83
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,98
Dibe Uzaklık 49,06
Piyasa Değeri (USD) 21.242.037,45
Piyasa Değeri (TL) 702.950.000,00
Özsermaye (TL) 354.183.304,00
Sermaye (TL) 42.500.000,00
Net Kar (TL) -27.211.898,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DITAS
Sektör Rotbaşı, rotil, rotkolu
Adres Kayseri Yolu 3.Km, 51100 NİĞDE
Telefon 0216 242 00 01
Faks 0 388 213 2026
Web www.ditas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş 58.005.482,84 68,24
TOPLAM 85.000.000,00 100,00
DİĞER 26.994.517,16 31,76
Toplam 170.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 101.279.551,00 84,98
Tarih Açıklama Katsayı
18.10.2023 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,95
08.11.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,61
29.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
23.02.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,51
10.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
18.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
28.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,99
06.09.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,00
28.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,28
31.05.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,52
15.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
01.06.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.05.1998 Bölünme 1,51
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 373.645.272,00 1.508.763.762,00 866.763.501,00 515.176.970,00 425.711.726,00
Satışların Maliyeti (-) 359.485.242,00 1.444.841.481,00 753.417.417,00 454.607.669,00 411.527.632,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 14.160.030,00 63.922.281,00 113.346.084,00 60.569.301,00 14.184.094,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 14.160.030,00 63.922.281,00 113.346.084,00 60.569.301,00 14.184.094,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 27.777.345,00 110.461.588,00 65.256.774,00 41.701.030,00 43.496.992,00
Pazarlama Giderleri (-) 23.451.413,00 85.052.275,00 38.665.677,00 23.077.311,00 23.728.450,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 6.464.175,00 38.039.522,00 11.587.726,00 6.886.110,00 6.043.984,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21.088.010,00 85.405.929,00 57.316.038,00 40.153.273,00 22.055.094,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 15.792.178,00 56.057.966,00 27.179.674,00 22.509.046,00 3.363.913,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -38.237.071,00 -140.283.141,00 27.972.271,00 6.549.077,00 -40.394.151,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 728.160,00 2.753.093,00 1.367.358,00 856.724,00 367.729,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 151.061,00 144.354,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -37.508.911,00 -137.530.048,00 29.188.568,00 7.261.447,00 -40.026.422,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 37.162.547,00 104.839.288,00 59.769.031,00 31.965.444,00 19.571.540,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -32.355.903,00 -3.870.377,00 -30.580.463,00 -24.703.997,00 4.921.448,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 4.932.218,00 34.026.099,00 -1.562.271,00 6.887.576,00 28.341.843,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 703.846,00 703.846,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.932.218,00 33.322.253,00 -2.266.117,00 6.887.576,00 28.341.843,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -37.288.121,00 -37.896.476,00 -29.018.192,00 -31.591.573,00 -23.420.395,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -37.288.121,00 -37.896.476,00 -29.018.192,00 -31.591.573,00 -23.420.395,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3.525.731,00 -21.744.825,00 -4.515.772,00 -4.981.955,00 -5.286.653,00
- Ana Ortaklık Payları -33.762.390,00 -16.151.651,00 -24.502.420,00 -26.609.618,00 -18.133.742,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,87 -0,88 -0,68 -0,63 0,55
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,87 -0,88 -0,68 -0,63 0,55
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 58.452.260,00 -31.305.480,00 -15.725.542,00 -16.773.912,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 77.936.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -41.740.642,00 -20.967.390,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 19.484.087,00 -10.435.162,00 -5.241.848,00 16.773.912,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 20.967.390,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 58.452.260,00 -31.305.480,00 -15.725.542,00 -16.773.912,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 21.164.139,00 -69.201.956,00 -44.743.734,00 -48.365.485,00 -23.420.395,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 21.164.139,00 -69.201.956,00 -44.743.734,00 -48.365.485,00 -23.420.395,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,87 -0,88 -0,68 -0,63 0,55
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 713.863.117,00 717.568.338,00 628.773.640,00 515.518.390,00 467.378.183,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 17.724.928,00 11.498.806,00 31.591.146,00 23.596.460,00 36.142.621,00
Finansal Yatırımlar 117.996,00 135.770,00 166.852,00 165.581,00 118.007,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 344.442.740,00 358.479.793,00 297.932.096,00 261.550.907,00 201.807.815,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 344.442.740,00 358.479.793,00 297.932.096,00 261.550.907,00 201.807.815,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.013.022,00 3.693.511,00 2.802.541,00 3.906.526,00 1.911.462,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.013.022,00 3.693.511,00 2.802.541,00 3.906.526,00 1.911.462,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 284.766.304,00 294.426.981,00 233.148.012,00 198.626.204,00 179.673.616,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 44.708.517,00 37.121.031,00 40.951.664,00 14.776.228,00 25.656.510,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 389.643,00 304.998,00 186.027,00 163.391,00 1.254.056,00
Diğer Dönen Varlıklar 18.699.967,00 11.907.448,00 21.995.302,00 12.733.093,00 20.814.096,00
ARA TOPLAM 713.863.117,00 717.568.338,00 628.773.640,00 515.518.390,00 467.378.183,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 665.623.732,00 646.975.701,00 321.142.406,00 247.371.726,00 230.527.246,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 78.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 409.793.738,00 450.414.120,00 186.345.805,00 130.862.163,00 113.077.369,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 107.833.033,00 98.046.142,00 32.719.853,00 29.268.464,00 27.225.810,00
- Şerefiye 9.000.826,00 9.000.826,00 2.890.023,00 2.890.023,00 2.890.023,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 98.832.207,00 89.045.316,00 29.829.830,00 26.378.441,00 24.335.787,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.378.910,00 27.795.215,00 60.065.771,00 49.863.708,00 49.689.002,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.379.486.849,00 1.364.544.039,00 949.916.046,00 762.890.116,00 697.905.429,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 834.999.392,00 818.008.302,00 710.606.679,00 523.903.887,00 487.321.548,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 474.978.080,00 422.253.640,00 361.048.972,00 227.480.429,00 232.419.492,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 361.048.972,00 226.597.675,00 232.419.492,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 53.233.797,00 33.424.932,00 28.746.602,00 26.988.751,00 32.059.504,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.653.468,00 9.826.187,00 9.711.983,00 9.862.691,00 9.529.869,00
Banka Kredileri 474.978.080,00 422.253.640,00 0,00 0,00 39.394.341,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 237.541.207,00 229.429.720,00 237.083.598,00 204.558.291,00 163.179.307,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.927.930,00 5.276.946,00 1.073.573,00 945.700,00 1.253.458,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 234.613.277,00 224.152.774,00 236.010.025,00 203.612.591,00 161.925.849,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.333.376,00 17.408.857,00 13.817.803,00 17.710.690,00 29.751.842,00
Diğer Borçlar 7.392.439,00 10.225.947,00 8.134.254,00 7.512.693,00 4.990.090,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.392.439,00 10.225.947,00 8.134.254,00 7.512.693,00 4.990.090,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 24.357.709,00 28.338.442,00 23.567.688,00 15.275.781,00 6.743.322,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.348.812,00 61.432.121,00 24.451.234,00 16.895.274,00 12.510.430,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.546.771,00 51.754.870,00 9.739.521,00 9.158.761,00 7.900.851,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.802.041,00 9.677.251,00 14.711.713,00 7.736.513,00 4.609.579,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.813.972,00 15.494.643,00 13.756.528,00 7.481.978,00 5.667.561,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 158.433.689,00 181.646.108,00 149.066.824,00 152.365.436,00 128.485.204,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 67.510.167,00 75.792.923,00 70.179.993,00 69.578.849,00 69.412.040,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 22.741.041,00 25.868.336,00 24.294.410,00 26.178.702,00 28.221.968,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 90.923.522,00 105.853.185,00 78.886.831,00 82.786.587,00 59.073.164,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 90.923.522,00 105.853.185,00 78.886.831,00 82.786.587,00 59.073.164,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 993.433.081,00 999.654.410,00 859.673.503,00 676.269.323,00 615.806.752,00
Ö Z K A Y N A K L A R 386.053.768,00 364.889.629,00 90.242.543,00 86.620.793,00 82.098.677,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 354.183.304,00 329.493.434,00 73.778.843,00 70.649.182,00 63.157.956,00
Ödenmiş Sermaye 85.000.000,00 85.000.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 514.733.771,00 514.733.771,00 15.137.609,00 15.137.609,00 15.137.609,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.972.889,00 2.972.889,00 533.477,00 533.477,00 533.477,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -33.291.762,00 -91.744.022,00 -54.294.094,00 0,00 -38.957.139,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -33.291.762,00 -91.744.022,00 -54.294.094,00 0,00 -38.957.139,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -91.744.022,00 -91.744.022,00 -54.294.094,00 0,00 -38.957.139,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 -55.316.558,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -55.316.558,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.129.502,00 23.129.502,00 7.602.807,00 7.602.807,00 7.602.807,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -204.598.706,00 -186.014.033,00 59.043.345,00 59.043.345,00 59.043.345,00
Net Dönem Karı/Zararı -33.762.390,00 -18.584.673,00 -24.502.420,00 -26.609.618,00 -22.702.143,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 31.870.464,00 35.396.195,00 16.463.700,00 15.971.611,00 18.940.721,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.379.486.849,00 1.364.544.039,00 949.916.046,00 762.890.116,00 697.905.429,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi