Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DITAS
Sektör Rotbaşı, rotil, rotkolu
Adres Kayseri Yolu 3. Km. 51100 Niğde
Telefon (0388) 232 41 00
Faks (0388) 213 20 26
Web http://www.ditas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 2.738.184,58 27,38
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş 7.261.815,42 72,62
Toplam 10.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ditas Amerika LLC 100.000,00 100,00
D-Stroy Ltd 3.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
30.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
18.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
28.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,99
06.09.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,00
28.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,28
31.05.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,52
15.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
01.06.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.05.1998 Bölünme 1,51
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 111.414.001,00 84.518.331,00 54.435.588,00 26.909.435,00 115.616.615,00
Satışların Maliyeti (-) -87.193.562,00 -65.245.440,00 -41.635.904,00 -20.588.876,00 -82.401.031,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 24.220.439,00 19.272.891,00 12.799.684,00 6.320.559,00 33.215.584,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 24.220.439,00 19.272.891,00 12.799.684,00 6.320.559,00 33.215.584,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.249.957,00 -8.238.264,00 -4.968.700,00 -2.468.784,00 -9.313.682,00
Pazarlama Giderleri (-) -10.404.758,00 -7.988.889,00 -5.157.575,00 -2.362.329,00 -10.171.570,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -449.614,00 -296.543,00 -179.583,00 -75.260,00 -1.418.625,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.019.334,00 4.207.040,00 3.741.464,00 1.837.927,00 11.399.930,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.633.414,00 -2.752.574,00 -1.740.448,00 -1.058.012,00 -6.863.836,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.502.030,00 4.203.661,00 4.494.842,00 2.194.101,00 16.847.801,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 100.000,00 0,00 0,00 0,00 40.838,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.602.030,00 4.203.661,00 4.494.842,00 2.194.101,00 16.888.639,00
Finansman Giderleri (-) -5.042.732,00 -1.693.539,00 -2.867.669,00 -1.298.010,00 -9.645.539,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 559.298,00 2.510.122,00 1.627.173,00 896.091,00 7.243.100,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 524.784,00 386.405,00 344.597,00 190.695,00 328.063,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -15.713,00 -11.687,00 -5.825,00 -33.931,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 524.784,00 402.118,00 356.284,00 196.520,00 361.994,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.084.082,00 2.896.527,00 1.971.770,00 1.086.786,00 7.571.163,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.084.082,00 2.896.527,00 1.971.770,00 1.086.786,00 7.571.163,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.084.082,00 2.896.527,00 1.971.770,00 1.086.786,00 7.571.163,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,11 0,29 0,20 0,11 0,76
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -379.983,00 0,00 0,00 0,00 -2.033.999,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -474.979,00 0,00 0,00 0,00 -2.542.499,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 94.996,00 0,00 0,00 0,00 508.500,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 101.856,00 75.331,00 85.973,00 74.731,00 26.244,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 101.856,00 75.331,00 85.973,00 74.731,00 26.244,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -278.127,00 75.331,00 85.973,00 74.731,00 -2.007.755,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 805.955,00 2.971.858,00 2.057.743,00 1.161.517,00 5.563.408,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 46.731.139,00 50.325.333,00 51.716.485,00 56.511.335,00 50.821.888,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.075.550,00 1.519.884,00 2.844.897,00 7.675.807,00 2.777.671,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 23.406.520,00 26.430.823,00 27.643.783,00 26.583.763,00 24.410.175,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 23.406.520,00 26.430.823,00 27.643.783,00 26.583.763,00 24.410.175,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 122.715,00 211.286,00 207.272,00 164.118,00 115.589,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 122.715,00 211.286,00 207.272,00 164.118,00 115.589,00
Türev Araçlar 0,00 307.458,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 18.660.750,00 18.362.684,00 17.964.057,00 18.512.524,00 21.422.052,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.592.136,00 2.003.966,00 2.171.046,00 2.722.292,00 906.289,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 856.895,00 1.489.232,00 885.430,00 852.831,00 1.190.112,00
ARA TOPLAM 46.731.139,00 50.325.333,00 51.716.485,00 56.511.335,00 50.821.888,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 38.355.549,00 37.458.078,00 36.155.060,00 33.376.314,00 32.969.241,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 29.977.746,00 32.044.054,00 30.540.735,00 29.910.580,00 29.693.904,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.868.594,00 920.337,00 987.412,00 1.070.524,00 1.007.366,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.233.823,00 2.016.161,00 1.970.327,00 1.810.563,00 1.614.043,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 85.086.688,00 87.783.411,00 87.871.545,00 89.887.649,00 83.791.129,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.155.776,00 38.151.470,00 37.730.148,00 41.700.377,00 33.107.245,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.712.705,00 2.784.164,00 7.523.985,00 10.263.696,00 3.616.800,00
- Banka Kredileri 5.712.705,00 2.782.620,00 7.205.770,00 10.110.080,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.573.047,00 5.613.031,00 5.509.604,00 7.220.916,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 20.695.270,00 22.840.491,00 18.339.544,00 15.293.846,00 17.180.013,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.695.270,00 22.840.491,00 18.339.544,00 15.293.846,00 17.180.013,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.408.380,00 1.832.458,00 2.011.611,00 1.794.036,00 2.494.874,00
Diğer Borçlar 1.343.849,00 2.458.882,00 1.703.932,00 5.067.181,00 914.613,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.247.040,00 2.345.722,00 1.596.510,00 3.930.199,00 828.291,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 96.809,00 113.160,00 107.422,00 1.136.982,00 86.322,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 309.380,00 455.619,00 917.335,00 726.399,00 930.339,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 774,00 1.131,00 4.041,00 4.342,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.113.145,00 2.166.051,00 1.601.728,00 1.330.262,00 1.119.650,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.921.624,00 1.239.754,00 945.769,00 988.077,00 920.844,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 191.521,00 926.297,00 655.959,00 342.185,00 198.806,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.534.827,00 21.069.953,00 22.493.524,00 21.435.625,00 21.093.754,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.125.029,00 11.239.127,00 13.167.330,00 12.415.817,00 12.328.556,00
Banka Kredileri 8.750.992,00 9.493.675,00 11.304.772,00 12.291.428,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.409.798,00 9.830.826,00 9.326.194,00 9.019.808,00 8.765.198,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.409.798,00 9.830.826,00 9.326.194,00 9.019.808,00 8.765.198,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 58.690.603,00 59.221.423,00 60.223.672,00 63.136.002,00 54.200.999,00
Ö Z K A Y N A K L A R 26.396.085,00 28.561.988,00 27.647.873,00 26.751.647,00 29.590.130,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 26.396.085,00 28.561.988,00 27.647.873,00 26.751.647,00 29.590.130,00
Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 15.137.609,00 15.137.609,00 15.137.609,00 15.137.609,00 15.137.609,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.712.176,00 -4.332.193,00 -4.332.193,00 -4.332.193,00 -4.332.193,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.712.176,00 -4.332.193,00 -4.332.193,00 -4.332.193,00 -4.332.193,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.712.176,00 -4.332.193,00 -4.332.193,00 -4.332.193,00 -4.332.193,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 302.365,00 275.840,00 286.482,00 275.240,00 200.509,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 302.365,00 275.840,00 286.482,00 275.240,00 200.509,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.018.735,00 3.018.735,00 3.018.735,00 0,00 2.219.392,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.565.470,00 1.565.470,00 1.565.470,00 1.565.470,00 -1.206.350,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.084.082,00 2.896.527,00 1.971.770,00 1.086.786,00 7.571.163,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 85.086.688,00 87.783.411,00 87.871.545,00 89.887.649,00 83.791.129,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi