Geri Dön

DITAS | Ditas Dogan


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DITAS
Sektör Rotbaşı, rotil, rotkolu
Adres Kayseri Yolu 3.Km, 51100 NİĞDE
Telefon 0 388 232 4100
Faks 0 212 997 0305
Web www.ditas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş 29.002.741,42 68,24
MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3.450.000,00 8,12
TOPLAM 42.500.000,00 100,00
DİĞER 10.047.258,58 23,64
Toplam 85.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 420.000,00 70,00
Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 7.875.000,00 70,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.11.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,61
29.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
23.02.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,51
10.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
18.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
28.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,99
06.09.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,00
28.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,28
31.05.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,52
15.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
01.06.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.05.1998 Bölünme 1,51
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 524.111.130,00 341.006.963,00 157.728.625,00 258.035.502,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -437.332.298,00 -273.313.606,00 -123.679.519,00 -185.065.045,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 86.778.832,00 67.693.357,00 34.049.106,00 72.970.457,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 86.778.832,00 67.693.357,00 34.049.106,00 72.970.457,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -34.318.831,00 -21.646.668,00 -11.667.505,00 -20.223.297,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -24.780.165,00 -14.262.874,00 -6.296.177,00 -17.976.885,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.281.994,00 -2.472.761,00 -966.057,00 -4.891.123,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 26.931.969,00 22.051.744,00 9.070.306,00 30.889.480,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -27.197.241,00 -18.489.603,00 -6.518.473,00 -27.053.575,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 23.132.570,00 32.873.195,00 17.671.200,00 33.715.057,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 14.590.300,00 3.700.250,00 1.376.985,00 781.540,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.375.027,00 -1.367.461,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 36.347.843,00 35.205.984,00 19.048.185,00 34.496.597,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -37.040.252,00 -22.528.557,00 -11.772.764,00 -7.020.747,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -692.409,00 12.677.427,00 7.275.421,00 27.475.850,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 4.696.213,00 2.110.773,00 320.452,00 -127.096,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -1.104.395,00 -2.176.591,00 -804.507,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.696.213,00 3.215.168,00 2.497.043,00 677.411,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.003.804,00 14.788.200,00 7.595.873,00 27.348.754,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.003.804,00 14.788.200,00 7.595.873,00 27.348.754,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -780.321,00 2.906.632,00 780.949,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 4.784.125,00 11.881.568,00 6.814.924,00 27.348.754,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 -5.861.922,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -7.327.403,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 1.465.481,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 -220.337,00 -277.759,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 -220.337,00 -277.759,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 -220.337,00 -6.139.681,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.003.804,00 14.788.200,00 7.375.536,00 21.209.073,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 378.713.527,00 301.320.485,00 298.832.233,00 206.362.277,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.169.075,00 13.944.875,00 18.338.634,00 19.905.212,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 159.834.300,00 138.224.084,00 123.425.621,00 93.669.390,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 159.834.300,00 138.224.084,00 123.425.621,00 93.669.390,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.614.971,00 1.825.446,00 1.076.915,00 2.171.849,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 102.096,00 102.096,00 101.152,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.614.971,00 1.723.350,00 974.819,00 2.070.697,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 154.945.139,00 125.683.280,00 111.780.620,00 80.529.941,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 23.856.342,00 10.893.513,00 32.237.889,00 4.683.592,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.231.628,00 165.114,00 0,00 53.793,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 16.062.072,00 10.584.173,00 11.972.554,00 5.348.500,00 0,00
ARA TOPLAM 378.713.527,00 301.320.485,00 298.832.233,00 206.362.277,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 170.570.042,00 164.977.409,00 160.672.055,00 156.677.042,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 29.396,00 29.396,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 111.109.456,00 109.936.915,00 97.302.266,00 98.218.516,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.715.008,00 29.507.343,00 31.689.302,00 28.001.179,00 0,00
- Şerefiye 2.890.023,00 2.890.023,00 2.890.023,00 2.890.023,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.824.985,00 26.617.320,00 28.799.279,00 25.111.156,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 27.241,00 0,00 11.806.821,00 9.309.779,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 549.283.569,00 466.297.894,00 459.504.288,00 363.039.319,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 345.024.062,00 255.236.227,00 258.169.100,00 181.100.018,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 45.607.065,00 88.853.445,00 86.886.801,00 22.976.567,00 0,00
- Banka Kredileri 45.607.065,00 88.853.445,00 0,00 22.976.567,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 95.219.427,00 19.851.645,00 19.492.985,00 22.165.774,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.776.628,00 3.941.550,00 4.066.813,00 3.327.063,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 150.616.764,00 122.115.740,00 114.941.618,00 89.137.904,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 150.616.764,00 122.115.740,00 114.941.618,00 89.137.904,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.102.505,00 6.767.608,00 7.001.624,00 7.299.870,00 0,00
Diğer Borçlar 28.317.645,00 2.923.466,00 896.869,00 30.545.708,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 25.000.000,00 0,00 0,00 2.685.687,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.317.645,00 2.923.466,00 896.869,00 27.860.021,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.789.760,00 5.448.937,00 18.930.067,00 2.830.588,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 966.103,00 1.820.154,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.233.602,00 7.186.907,00 6.776.392,00 4.658.956,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.253.804,00 4.937.986,00 5.855.352,00 2.512.896,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.979.798,00 2.248.921,00 921.040,00 2.146.060,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.137.294,00 1.122.376,00 1.422.590,00 1.484.651,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 98.750.703,00 104.768.467,00 101.854.651,00 105.162.947,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 61.598.679,00 67.384.892,00 57.578.384,00 62.131.434,00 0,00
Banka Kredileri 41.360.049,00 47.356.590,00 85.910.650,00 46.156.521,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.816.894,00 18.392.054,00 15.120.323,00 13.954.965,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 34.387.024,00 32.342.270,00 30.297.515,00 28.252.761,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 34.387.024,00 32.342.270,00 30.297.515,00 28.252.761,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 1.453.805,00 13.978.752,00 13.978.752,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 443.774.765,00 360.004.694,00 360.023.751,00 286.262.965,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 105.508.804,00 106.293.200,00 99.480.537,00 76.776.354,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 80.581.697,00 77.679.140,00 72.992.160,00 66.397.573,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 15.137.609,00 15.137.609,00 15.137.609,00 15.137.609,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 294.504,00 294.504,00 294.504,00 294.504,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.114.016,00 -12.011.743,00 -12.114.016,00 -12.011.743,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -12.114.016,00 -12.114.016,00 -12.114.016,00 -12.114.016,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 102.273,00 0,00 -118.064,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 102.273,00 102.273,00 -118.064,00 102.273,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.681.024,00 3.681.024,00 20.049.366,00 5.968.266,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 32.696.178,00 32.696.178,00 16.927.837,00 3.660.183,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 4.784.125,00 11.881.568,00 6.814.924,00 27.348.754,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 24.927.107,00 28.614.060,00 26.488.377,00 10.378.781,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 549.283.569,00 466.297.894,00 459.504.288,00 363.039.319,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -12.114.016,00 -12.114.016,00 -12.114.016,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi