Geri Dön

DITAS | Ditas Dogan


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,73
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 31,74
BIST-100'deki Ağırlığı 3,10
F/K Oranı 1.604,34
Piyasa Değ. / Defter Değ. 19,10
Dibe Uzaklık 49,06
Piyasa Değeri (USD) 51.586.891,72
Piyasa Değeri (TL) 1.206.276.923,88
Özsermaye (TL) 63.157.956,00
Sermaye (TL) 42.654.771,00
Net Kar (TL) 751.882,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DITAS
Sektör Rotbaşı, rotil, rotkolu
Adres Kayseri Yolu 3.Km, 51100 NİĞDE
Telefon 0 388 232 4100
Faks 0850 222 12 80
Web www.ditas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş 29.002.741,42 68,24
MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3.922.500,00 9,23
TOPLAM 42.500.000,00 100,00
DİĞER 9.574.758,58 22,53
Toplam 85.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 41.359.551,00 70,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.11.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,61
29.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
23.02.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,51
10.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
18.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
28.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,99
06.09.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,00
28.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,28
31.05.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,52
15.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
01.06.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.05.1998 Bölünme 1,51
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 245.930.751,00 782.317.738,00 524.111.130,00 341.006.963,00 157.728.625,00
Satışların Maliyeti (-) -232.300.275,00 -650.207.892,00 -437.332.298,00 -273.313.606,00 -123.679.519,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 13.630.476,00 132.109.846,00 86.778.832,00 67.693.357,00 34.049.106,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 13.630.476,00 132.109.846,00 86.778.832,00 67.693.357,00 34.049.106,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -21.573.586,00 -48.090.692,00 -34.318.831,00 -21.646.668,00 -11.667.505,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.209.893,00 -39.906.277,00 -24.780.165,00 -14.262.874,00 -6.296.177,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.028.829,00 -5.926.209,00 -4.281.994,00 -2.472.761,00 -966.057,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 12.833.968,00 27.258.675,00 26.931.969,00 22.051.744,00 9.070.306,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.894.198,00 -32.236.421,00 -27.197.241,00 -18.489.603,00 -6.518.473,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -11.242.062,00 33.208.922,00 23.132.570,00 32.873.195,00 17.671.200,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 222.832,00 19.682.387,00 14.590.300,00 3.700.250,00 1.376.985,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -1.375.027,00 -1.367.461,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -11.019.230,00 52.891.309,00 36.347.843,00 35.205.984,00 19.048.185,00
Finansman Giderleri (-) -11.241.447,00 -72.394.258,00 -37.040.252,00 -22.528.557,00 -11.772.764,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -22.260.677,00 -19.502.949,00 -692.409,00 12.677.427,00 7.275.421,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.868.804,00 48.668.285,00 4.696.213,00 2.110.773,00 320.452,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -1.038.774,00 0,00 -1.104.395,00 -2.176.591,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.868.804,00 49.707.059,00 4.696.213,00 3.215.168,00 2.497.043,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -25.129.481,00 29.165.336,00 4.003.804,00 14.788.200,00 7.595.873,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -25.129.481,00 29.165.336,00 4.003.804,00 14.788.200,00 7.595.873,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.427.338,00 -1.103.613,00 -780.321,00 2.906.632,00 780.949,00
- Ana Ortaklık Payları -22.702.143,00 30.268.949,00 4.784.125,00 11.881.568,00 6.814.924,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -30.078.879,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -37.598.599,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 7.519.720,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 -220.337,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 -220.337,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 -30.078.879,00 0,00 0,00 -220.337,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -25.129.481,00 -913.543,00 4.003.804,00 14.788.200,00 7.375.536,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 467.378.183,00 429.162.130,00 378.713.527,00 301.320.485,00 298.832.233,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 36.142.621,00 43.059.014,00 21.169.075,00 13.944.875,00 18.338.634,00
Finansal Yatırımlar 118.007,00 117.996,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 201.807.815,00 193.701.057,00 159.834.300,00 138.224.084,00 123.425.621,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 201.807.815,00 193.701.057,00 159.834.300,00 138.224.084,00 123.425.621,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.911.462,00 1.663.983,00 1.614.971,00 1.825.446,00 1.076.915,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 102.096,00 102.096,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.911.462,00 1.663.983,00 1.614.971,00 1.723.350,00 974.819,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 179.673.616,00 162.479.738,00 154.945.139,00 125.683.280,00 111.780.620,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 25.656.510,00 18.817.631,00 23.856.342,00 10.893.513,00 32.237.889,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.254.056,00 1.298.756,00 1.231.628,00 165.114,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 20.814.096,00 8.023.955,00 16.062.072,00 10.584.173,00 11.972.554,00
ARA TOPLAM 467.378.183,00 429.162.130,00 378.713.527,00 301.320.485,00 298.832.233,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 230.527.246,00 226.897.808,00 170.570.042,00 164.977.409,00 160.672.055,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 29.396,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 113.077.369,00 109.326.305,00 111.109.456,00 109.936.915,00 97.302.266,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.225.810,00 25.172.437,00 31.715.008,00 29.507.343,00 31.689.302,00
- Şerefiye 2.890.023,00 2.890.023,00 2.890.023,00 2.890.023,00 2.890.023,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.335.787,00 22.282.414,00 28.824.985,00 26.617.320,00 28.799.279,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 49.689.002,00 52.557.806,00 27.241,00 0,00 11.806.821,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 697.905.429,00 656.059.938,00 549.283.569,00 466.297.894,00 459.504.288,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 487.321.548,00 407.055.095,00 345.024.062,00 255.236.227,00 258.169.100,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 232.419.492,00 204.944.021,00 45.607.065,00 88.853.445,00 86.886.801,00
- Banka Kredileri 232.419.492,00 204.944.021,00 45.607.065,00 88.853.445,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 32.059.504,00 29.252.993,00 95.219.427,00 19.851.645,00 19.492.985,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.529.869,00 7.456.284,00 2.776.628,00 3.941.550,00 4.066.813,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 163.179.307,00 142.313.919,00 150.616.764,00 122.115.740,00 114.941.618,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.253.458,00 1.092.827,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 161.925.849,00 141.221.092,00 150.616.764,00 122.115.740,00 114.941.618,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 29.751.842,00 5.865.374,00 9.102.505,00 6.767.608,00 7.001.624,00
Diğer Borçlar 4.990.090,00 5.933.731,00 28.317.645,00 2.923.466,00 896.869,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.990.090,00 5.933.731,00 3.317.645,00 2.923.466,00 896.869,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 6.743.322,00 8.570.143,00 7.789.760,00 5.448.937,00 18.930.067,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 966.103,00 1.820.154,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.510.430,00 9.204.639,00 7.233.602,00 7.186.907,00 6.776.392,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.900.851,00 5.359.585,00 5.253.804,00 4.937.986,00 5.855.352,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.609.579,00 3.845.054,00 1.979.798,00 2.248.921,00 921.040,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.667.561,00 970.275,00 1.137.294,00 1.122.376,00 1.422.590,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 128.485.204,00 141.776.685,00 98.750.703,00 104.768.467,00 101.854.651,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 69.412.040,00 70.432.761,00 61.598.679,00 67.384.892,00 57.578.384,00
Banka Kredileri 39.394.341,00 36.893.815,00 41.360.049,00 47.356.590,00 85.910.650,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28.221.968,00 32.347.563,00 18.816.894,00 18.392.054,00 15.120.323,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 59.073.164,00 71.343.924,00 34.387.024,00 32.342.270,00 30.297.515,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 59.073.164,00 71.343.924,00 34.387.024,00 32.342.270,00 30.297.515,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 1.453.805,00 13.978.752,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 615.806.752,00 548.831.780,00 443.774.765,00 360.004.694,00 360.023.751,00
Ö Z K A Y N A K L A R 82.098.677,00 107.228.158,00 105.508.804,00 106.293.200,00 99.480.537,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 63.157.956,00 85.860.099,00 80.581.697,00 77.679.140,00 72.992.160,00
Ödenmiş Sermaye 42.500.000,00 42.500.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 15.137.609,00 15.137.609,00 15.137.609,00 15.137.609,00 15.137.609,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 533.477,00 533.477,00 294.504,00 294.504,00 294.504,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -38.957.139,00 0,00 -12.114.016,00 -12.011.743,00 -12.114.016,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -38.957.139,00 0,00 -12.114.016,00 -12.114.016,00 -12.114.016,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -38.957.139,00 0,00 0,00 -12.114.016,00 -12.114.016,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 -38.957.139,00 102.273,00 0,00 -118.064,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 102.273,00 102.273,00 -118.064,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 -38.957.139,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.602.807,00 7.602.807,00 3.681.024,00 3.681.024,00 20.049.366,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 59.043.345,00 28.774.396,00 32.696.178,00 32.696.178,00 16.927.837,00
Net Dönem Karı/Zararı -22.702.143,00 30.268.949,00 4.784.125,00 11.881.568,00 6.814.924,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 18.940.721,00 21.368.059,00 24.927.107,00 28.614.060,00 26.488.377,00
TOPLAM KAYNAKLAR 697.905.429,00 656.059.938,00 549.283.569,00 466.297.894,00 459.504.288,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi