Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DIRIT
Sektör VİZON TİPİ BATTANİYE İMALATI
Adres Bahçelievler Mah. 102. Cad. No: 35/1 MERKEZ/ISPARTA
Telefon 0246 2183238
Faks 0246 5565410
Web http://www.diriteks.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DİRİİPLİK - DİRİLİŞ İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 924.000,00 42,00
DİRİTAŞ - DİRİLİŞ DIŞ TİCARET A.Ş. 497.000,00 99,40
Tarih Açıklama Katsayı
30.10.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,14
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.543.648,00 1.543.648,00 1.510.481,00 1.043.831,00 5.033.924,00
Satışların Maliyeti (-) -3.374.864,00 -3.204.619,00 -2.775.807,00 -1.724.962,00 -8.133.465,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -1.831.216,00 -1.660.971,00 -1.265.326,00 -681.131,00 -3.099.541,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -1.831.216,00 -1.660.971,00 -1.265.326,00 -681.131,00 -3.099.541,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.679.303,00 -688.006,00 -608.655,00 -188.633,00 -1.035.436,00
Pazarlama Giderleri (-) -20.586,00 0,00 0,00 0,00 -64.926,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 240.181,00 792.828,00 145.842,00 135.011,00 420.549,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.708.508,00 -1.364.382,00 -1.066.561,00 -239.381,00 -666.311,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -4.999.432,00 -2.920.531,00 -2.794.700,00 -974.134,00 -4.445.665,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 398.468,00 0,00 627.727,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -510.169,00 -351.784,00 -462.984,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -5.111.133,00 -3.272.315,00 -2.629.957,00 -974.134,00 -4.445.665,00
Finansman gelirleri 8.213,00 9.361,00 9.361,00 7.840,00 15.619,00
Finansman Giderleri (-) -2.076.111,00 -1.942.648,00 -1.549.344,00 -1.047.512,00 -2.163.941,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -7.179.031,00 -5.205.602,00 -4.169.940,00 -2.013.806,00 -6.593.987,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 452.438,00 343.766,00 211.564,00 -12.486,00 414.290,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 452.438,00 343.766,00 211.564,00 -12.486,00 414.290,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -6.726.593,00 -4.861.836,00 -3.958.376,00 -2.026.292,00 -6.179.697,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -6.726.593,00 -4.861.836,00 -3.958.376,00 -2.026.292,00 -6.179.697,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.009,00 -266.392,00 -266.392,00 -270.635,00 -1.001.344,00
- Ana Ortaklık Payları -6.730.602,00 -4.595.444,00 -3.691.984,00 -1.755.657,00 -5.178.353,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 514.566,00 753.957,00 746.958,00 3.321.651,00 3.780.244,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 17.876,00 23.093,00 20.976,00 93.361,00 215.847,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 92.771,00 338.557,00 308.883,00 737.729,00 269.705,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 219.974,00 198.916,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 92.771,00 118.583,00 109.967,00 737.729,00 269.705,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 117.565,00 22.565,00 22.565,00 22.565,00 200.960,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 117.565,00 22.565,00 22.565,00 22.565,00 200.960,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 79.806,00 175.226,00 175.226,00 2.040.375,00 2.647.698,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 13.716,00 19.007,00 51.249,00 76.890,00 27.576,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 192.832,00 175.509,00 168.059,00 350.731,00 418.458,00
ARA TOPLAM 514.566,00 753.957,00 746.958,00 3.321.651,00 3.780.244,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 12.453.608,00 12.715.658,00 13.119.338,00 18.145.702,00 18.521.801,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 664.862,00 829.574,00 738.473,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 11.785.587,00 11.882.537,00 12.377.251,00 18.141.381,00 18.503.735,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.654,00 2.806,00 3.109,00 3.816,00 4.100,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 13.461,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 12.968.174,00 13.469.615,00 13.866.296,00 21.467.353,00 22.302.045,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.986.394,00 5.588.958,00 4.537.208,00 5.701.775,00 8.139.045,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.035.593,00 962.553,00 569.343,00 63.709,00 3.004.027,00
- Banka Kredileri 2.903.313,00 962.553,00 569.343,00 63.709,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 3.076.334,00 2.754.899,00 3.176.681,00 0,00
Banka Kredileri 132.280,00 6.125.566,00 6.447.001,00 9.371.097,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 482.412,00 475.663,00 177.116,00 514.693,00 499.818,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 482.412,00 475.663,00 177.116,00 514.693,00 499.818,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 854.851,00 360.440,00 360.440,00 337.756,00 184.488,00
Diğer Borçlar 783.037,00 469.360,00 419.790,00 1.033.504,00 671.896,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 415.390,00 310.546,00 305.917,00 978.115,00 630.680,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 367.647,00 158.814,00 113.873,00 55.389,00 41.216,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 107.180,00 70.114,00 73.792,00 394.797,00 210.767,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 723.321,00 174.494,00 7.334,00 6.141,00 198.949,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 399.756,00 0,00 7.334,00 6.141,00 24.455,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 323.565,00 174.494,00 0,00 0,00 174.494,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 174.494,00 174.494,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.753.012,00 6.510.192,00 7.024.738,00 10.599.755,00 6.948.734,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.513.272,00 6.125.566,00 6.447.001,00 9.371.097,00 5.742.132,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 86.255,00 144.582,00 262.246,00 233.680,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 86.255,00 144.582,00 262.246,00 233.680,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 239.740,00 298.371,00 433.155,00 966.412,00 972.922,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.739.406,00 12.099.150,00 11.561.946,00 16.301.530,00 15.087.779,00
Ö Z K A Y N A K L A R -771.232,00 1.370.465,00 2.304.350,00 5.165.823,00 7.214.266,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -774.675,00 1.366.810,00 2.300.695,00 4.141.093,00 5.916.733,00
Ödenmiş Sermaye 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -72.419,00 -72.419,00 -72.419,00 -72.419,00 -72.419,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18.907,00 18.907,00 18.907,00 18.907,00 18.907,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.865.388,00 10.871.715,00 10.902.140,00 13.334.681,00 13.354.664,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.865.388,00 10.871.715,00 10.902.140,00 13.334.681,00 13.354.664,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -46.764,00 -40.437,00 -10.012,00 -69.327,00 -49.344,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 534.645,00 534.645,00 534.645,00 534.645,00 534.645,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -16.040.594,00 -16.040.594,00 -16.040.594,00 -18.569.064,00 -13.390.711,00
Net Dönem Karı/Zararı -6.730.602,00 -4.595.444,00 -3.691.984,00 -1.755.657,00 -5.178.353,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.443,00 3.655,00 3.655,00 1.024.730,00 1.297.533,00
TOPLAM KAYNAKLAR 12.968.174,00 13.469.615,00 13.866.296,00 21.467.353,00 22.302.045,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi