Geri Dön

DIRIT | Diriteks Dirilis Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,04
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 93,76
BIST-100'deki Ağırlığı 7,83
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 93,76
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 50.312.361,00
Sermaye (TL) 10.650.000,00
Net Kar (TL) 27.701.832,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DIRIT
Sektör VİZON TİPİ BATTANİYE İMALATI
Adres Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA
Telefon 0216 218 00 93
Faks
Web www.diriteks.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DİRİİPLİK - DİRİLİŞ İPLİK SAN.VE TİC.A.Ş. 924.000,00 42,00
DİRİTAŞ - DİRİLİŞ DIŞ TİCARET A.Ş. 497.000,00 99,40
Tarih Açıklama Katsayı
30.10.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,14
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 115.678,00 115.678,00 115.678,00 120.819.514,00 103.845.597,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 -96.531.417,00 -99.615.584,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 115.678,00 115.678,00 115.678,00 24.288.097,00 4.230.013,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 115.678,00 115.678,00 115.678,00 24.288.097,00 4.230.013,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.188.584,00 -1.954.713,00 -4.745.306,00 -10.350.343,00 -195.989,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 0,00 0,00 0,00 1.016.949,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.743.903,00 -10.479.718,00 -11.378.332,00 -14.408.711,00 -18.875.259,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -14.816.809,00 -12.318.753,00 -16.007.960,00 545.992,00 -14.841.235,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 76.388,00 76.388,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -126.438,00 -126.438,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -14.943.247,00 -12.445.191,00 -16.007.960,00 622.380,00 -14.764.847,00
Finansman gelirleri 4.050.672,00 0,00 0,00 2.987.155,00 2.531.685,00
Finansman Giderleri (-) -437.806,00 -437.730,00 -437.730,00 -9.027.875,00 -9.300.574,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -11.330.381,00 -12.882.921,00 -16.445.690,00 -5.418.340,00 -21.533.736,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 11.237.271,00 10.786.226,00 16.832.544,00 16.118.430,00 4.396.455,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 -918.227,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 11.237.271,00 10.786.226,00 16.832.544,00 17.036.657,00 4.396.455,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -93.110,00 -2.096.695,00 386.854,00 10.700.090,00 -17.137.281,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -93.110,00 -2.096.695,00 386.854,00 10.700.090,00 -17.137.281,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -372,00 -8.387,00 0,00 42.800,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -92.738,00 -2.088.308,00 386.854,00 10.657.290,00 -17.137.281,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 12.944.657,00 10.251.223,00 11.380.699,00 9.419.049,00 34.719.443,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 154.829,00 67.896,00 44.736,00 63.116,00 17.783,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 8.103.393,00 6.305.978,00 8.533.034,00 8.533.034,00 36.167.308,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.103.393,00 6.305.978,00 8.533.034,00 8.533.034,00 36.167.308,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 905.000,00 905.000,00 83.675,00 83.675,00 -3.022.524,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.564,00 2.564,00 2.564,00 2.564,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 902.436,00 902.436,00 81.111,00 81.111,00 -3.022.524,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.558.774,00 2.558.773,00 2.558.773,00 711.013,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 516.209,00 160.480,00 160.481,00 25.140,00 420.406,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 706.452,00 253.096,00 0,00 3.071,00 1.136.470,00
ARA TOPLAM 12.944.657,00 10.251.223,00 11.380.699,00 9.419.049,00 34.719.443,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 58.453.775,00 58.000.940,00 60.631.885,00 55.895.319,00 25.229.832,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 54.651.595,00 54.651.595,00 50.003.984,00 46.271.697,00 18.109.444,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 713.232,00 713.233,00 919.718,00 714.881,00 5.477,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 714.881,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.477,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.088.443,00 2.635.607,00 4.205.703,00 5.711.398,00 4.954.237,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 71.398.432,00 68.252.163,00 72.012.584,00 65.314.368,00 59.949.275,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.076.406,00 19.935.514,00 18.138.671,00 19.972.493,00 56.216.428,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.454.584,00 10.454.584,00 10.454.584,00 10.454.584,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.657.328,00 1.657.328,00 1.657.328,00 1.657.328,00 1.657.328,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.403.239,00 3.619.809,00 2.223.859,00 3.199.812,00 51.789.820,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 1.016.949,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.403.239,00 3.619.809,00 2.223.859,00 2.182.863,00 51.789.820,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.035.838,00 2.147.389,00 2.021.526,00 2.027.026,00 1.818.688,00
Diğer Borçlar 942.598,00 761.565,00 761.565,00 761.565,00 756.284,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 784.656,00 760.123,00 760.123,00 760.123,00 756.284,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 157.942,00 1.442,00 1.442,00 1.442,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.568.062,00 758.362,00 642.514,00 582.245,00 29.844,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.757,00 536.477,00 377.295,00 1.289.933,00 164.464,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.792,00 0,00 0,00 0,00 8.201.123,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 7.643.342,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.792,00 0,00 0,00 0,00 557.781,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.078.198,00 19.935.514,00 18.138.671,00 19.972.493,00 64.417.551,00
Ö Z K A Y N A K L A R 50.320.234,00 48.316.649,00 53.873.913,00 45.341.875,00 -4.468.276,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 50.312.361,00 48.316.791,00 53.862.788,00 45.283.393,00 -4.468.276,00
Ödenmiş Sermaye 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 256.125,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 256.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 45.728.838,00 45.728.838,00 45.219.808,00 37.914.998,00 13.107.300,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 45.709.779,00 45.709.779,00 41.557.428,00 36.164.913,00 13.107.300,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.995.939,00 -3.995.939,00 2.049.608,00 0,00 476.817,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 539.036,00 539.037,00 495.307,00 0,00 495.307,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.272.961,00 -3.272.962,00 -4.938.789,00 -14.434.202,00 -12.060.420,00
Net Dönem Karı/Zararı -92.738,00 -2.088.308,00 386.854,00 10.657.290,00 -17.137.280,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.873,00 -142,00 11.125,00 58.482,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 71.398.432,00 68.252.163,00 72.012.584,00 65.314.368,00 59.949.275,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 495.307,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 420.406,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi