Geri Dön

DGNMO | Doganlar Mobilya


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,83
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 50,62
BIST-100'deki Ağırlığı 4,54
F/K Oranı 10,24
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,40
Dibe Uzaklık 93,61
Piyasa Değeri (USD) 129.562.390,66
Piyasa Değeri (TL) 4.021.500.000,00
Özsermaye (TL) 744.631.838,00
Sermaye (TL) 350.000.000,00
Net Kar (TL) 392.849.844,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DGNMO
Sektör Mobilya üretimi
Adres İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul
Telefon 216 4250002
Faks 216 4250008
Web www.doganlarmobilyagrubu.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 174.569.552,79 49,88
TOPLAM 350.000.000,00 100,00
DİĞER 175.430.447,21 50,12
Toplam 700.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.164.250,00 100,00
3K Mobilya ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. 15.700.000,00 100,00
D'Afrik Senegal Furniture S.A. 10.000.000,00 100,00
Dogtas Bulgarıa EOOD 40.000,00 100,00
Dogtas Furnıture USA INC. 100.000,00 100,00
Dogtas Germany GMBH 1.200.000,00 100,00
Dogtas Holland B.V. 1.650.000,00 100,00
Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd.Şti. 490.000,00 100,00
Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Ltd.Şti. 1.000.000,00 100,00
Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. 19.250.000,00 100,00
FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi 1.430.000,00 14,00
Kelebek Furniture UK Limited 1.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
13.01.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,18
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.503.219.969,00 2.612.140.559,00 1.116.486.408,00 3.831.311.833,00 2.517.093.232,00
Satışların Maliyeti (-) -2.804.704.587,00 -1.679.953.734,00 -723.523.641,00 -2.422.078.267,00 -1.615.606.715,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.698.515.382,00 932.186.825,00 392.962.767,00 1.409.233.566,00 901.486.517,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.698.515.382,00 932.186.825,00 392.962.767,00 1.409.233.566,00 901.486.517,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -207.406.896,00 -131.513.219,00 -65.628.546,00 -162.384.081,00 -113.781.956,00
Pazarlama Giderleri (-) -925.789.398,00 -545.099.352,00 -241.890.243,00 -819.572.465,00 -496.728.158,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -33.623.266,00 -19.543.213,00 -10.139.922,00 -25.195.100,00 -16.685.196,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 284.372.766,00 184.865.593,00 32.708.967,00 158.747.048,00 172.569.724,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -145.656.034,00 -67.758.685,00 -18.291.262,00 -138.727.409,00 -116.926.790,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 670.412.554,00 353.137.949,00 89.721.761,00 422.101.559,00 329.934.141,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 16.153.438,00 8.932.946,00 2.080.245,00 25.286.343,00 16.105.814,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -392.677,00 -214.000,00 -197.169,00 -3.123.172,00 -1.080.654,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 686.173.315,00 361.856.895,00 91.604.837,00 444.264.730,00 344.959.301,00
Finansman Gelirleri 111.526.375,00 90.320.751,00 56.828.759,00 134.675.005,00 99.168.772,00
Finansman Giderleri (-) -426.260.854,00 -294.704.522,00 -111.730.283,00 -436.012.730,00 -308.051.637,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 371.438.836,00 157.473.124,00 36.703.313,00 142.927.005,00 136.076.436,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -21.123.913,00 -2.588.876,00 -6.689.316,00 36.907.148,00 1.245.499,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -21.123.913,00 -2.588.876,00 -6.689.316,00 36.907.148,00 1.245.499,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 350.314.923,00 154.884.248,00 30.013.997,00 179.834.153,00 137.321.935,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 350.314.923,00 154.884.248,00 30.013.997,00 179.834.153,00 137.321.935,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -19.999,00 -18.132,00 -2.766,00 -15.674,00 -12.970,00
- Ana Ortaklık Payları 350.334.922,00 154.902.380,00 30.016.763,00 179.849.827,00 137.334.905,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -17.008.320,00 -17.833.470,00 -1.032.154,00 147.884.078,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 210.587.989,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 15.897.532,00 14.797.332,00 -1.290.192,00 -37.291.727,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -32.905.852,00 -32.630.802,00 258.038,00 -25.412.184,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -17.730.522,00 -22.530.150,00 7.643.183,00 6.273.404,00 -3.145.320,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -13.007.183,00 -13.134.576,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 10.361.912,00 9.598.270,00 -3.180.043,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 1.574.447,00 3.131.858,00 -2.072.382,00 -1.919.654,00 636.009,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -34.738.842,00 -40.363.620,00 6.611.029,00 154.157.482,00 -3.145.320,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 315.576.081,00 114.520.628,00 36.625.026,00 333.991.635,00 134.176.615,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.021.042.656,00 2.444.235.349,00 2.127.891.029,00 1.816.440.865,00 1.731.182.431,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 267.269.319,00 244.680.201,00 201.316.230,00 294.333.290,00 127.838.362,00
Finansal Yatırımlar 0,00 9.549.662,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 722.634.682,00 575.623.509,00 508.228.997,00 414.412.530,00 371.222.794,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.432.136,00 37.680.254,00 3.127.720,00 2.494.909,00 3.217.334,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 720.202.546,00 537.943.255,00 505.101.277,00 411.917.621,00 368.005.460,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 265.499.369,00 207.973.501,00 46.492.825,00 25.600.729,00 60.734.583,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 237.315.772,00 180.921.353,00 5.701.095,00 6.495.128,00 7.151.182,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.183.597,00 27.052.148,00 40.791.730,00 19.105.601,00 53.583.401,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.405.877.662,00 1.096.515.795,00 1.040.942.579,00 883.199.525,00 909.798.430,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 288.920.076,00 270.692.021,00 264.914.994,00 127.184.260,00 169.571.740,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.753.520,00 1.283.323,00 1.347.941,00 1.320.530,00 1.074.582,00
Diğer Dönen Varlıklar 69.088.028,00 37.917.337,00 64.647.463,00 70.390.001,00 90.941.940,00
ARA TOPLAM 3.021.042.656,00 2.444.235.349,00 2.127.891.029,00 1.816.440.865,00 1.731.182.431,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.731.475.086,00 1.676.124.069,00 1.472.800.218,00 1.432.651.445,00 1.069.008.558,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 9.469.958,00 9.469.958,00 9.469.958,00 9.469.958,00 9.469.958,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.312.642.294,00 1.219.390.826,00 1.145.974.554,00 1.107.692.021,00 796.947.559,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.364.742,00 48.609.314,00 58.752.282,00 49.313.030,00 47.085.060,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 600.750,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.752.517.742,00 4.120.359.418,00 3.600.691.247,00 3.249.092.310,00 2.800.190.989,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.238.946.981,00 2.671.873.739,00 2.407.983.239,00 1.988.996.186,00 1.825.483.855,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 227.885.050,00 188.358.976,00 391.428.826,00 182.724.183,00 350.738.280,00
- Banka Kredileri 80.536.333,00 42.373.094,00 288.464.287,00 79.951.870,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 930.930.870,00 790.733.747,00 443.164.514,00 329.663.261,00 282.870.182,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.482.606.506,00 1.107.919.210,00 1.038.345.075,00 985.168.142,00 934.341.370,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.482.606.506,00 1.107.919.210,00 1.038.345.075,00 985.168.142,00 934.341.370,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 113.986.524,00 64.361.251,00 101.724.091,00 60.308.708,00 40.897.622,00
Diğer Borçlar 7.557.444,00 6.884.447,00 6.392.600,00 5.920.904,00 4.858.723,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 75.433,00 93.473,00 559.779,00 14.050,00 492.464,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.482.011,00 6.790.974,00 5.832.821,00 5.906.854,00 4.366.259,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 419.658.847,00 461.645.117,00 376.654.970,00 383.347.839,00 175.085.083,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 56.321.740,00 51.970.991,00 50.273.163,00 41.863.149,00 36.692.595,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 28.494.342,00 25.446.590,00 28.777.000,00 20.947.521,00 21.193.509,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 27.827.398,00 26.524.401,00 21.496.163,00 20.915.628,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 768.971.296,00 811.560.659,00 633.678.590,00 731.502.272,00 645.928.302,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 671.464.513,00 734.901.625,00 560.945.182,00 664.487.886,00 616.781.836,00
Banka Kredileri 346.242.512,00 381.487.419,00 292.072.525,00 424.046.493,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 325.222.001,00 353.414.206,00 268.872.657,00 240.441.393,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 27.564.239,00 27.264.406,00 47.099.477,00 53.629.209,00 7.938.549,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.578.963,00 23.976.133,00 44.829.603,00 50.960.335,00 6.328.524,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.985.276,00 3.288.273,00 2.269.874,00 2.668.874,00 1.610.025,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 60.264.642,00 39.870.302,00 17.047.182,00 8.577.664,00 16.954.291,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.007.918.277,00 3.483.434.398,00 3.041.661.829,00 2.720.498.458,00 2.471.412.157,00
Ö Z K A Y N A K L A R 744.599.465,00 636.925.020,00 559.029.418,00 528.593.852,00 328.778.832,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 744.631.838,00 636.955.526,00 559.044.558,00 528.606.226,00 328.788.502,00
Ödenmiş Sermaye 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları -159.069.767,00 -159.069.767,00 -159.069.767,00 -159.069.767,00 -159.069.767,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.460.292,00 9.460.292,00 9.460.292,00 9.460.292,00 9.460.292,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 408.316.969,00 407.491.819,00 424.293.135,00 425.325.289,00 277.441.211,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -102.997.792,00 -107.797.420,00 -77.624.087,00 -85.267.270,00 -94.685.994,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.441.327,00 3.441.327,00 3.441.327,00 3.441.327,00 3.441.327,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.490.187,00 -7.490.187,00 -7.490.187,00 -187.340.014,00 -187.340.014,00
Net Dönem Karı/Zararı 350.334.922,00 154.902.380,00 30.016.763,00 179.849.827,00 137.334.905,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -32.373,00 -30.506,00 -15.140,00 -12.374,00 -9.670,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.752.517.742,00 4.120.359.418,00 3.600.691.247,00 3.249.092.310,00 2.800.190.989,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi