Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DGGYO
Sektör Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkule dayalı portföy yönetimi
Adres Doğuş Power Center, Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No:4/23 34398 Maslak-Şişli/İSTANBUL
Telefon 0212 335 2850
Faks 0212 335 2899
Web http://www.dogusgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 312.182.491,22 94,03
DİĞER 19.825.294,78 5,97
Toplam 332.007.786,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
17.05.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,39
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 83.057.072,00 40.673.714,00 142.174.875,00 102.395.750,00 64.584.328,00
Satışların Maliyeti (-) -10.157.388,00 -4.659.194,00 -20.609.450,00 -15.333.213,00 -11.088.042,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 72.899.684,00 36.014.520,00 121.565.425,00 87.062.537,00 53.496.286,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 72.899.684,00 36.014.520,00 121.565.425,00 87.062.537,00 53.496.286,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.452.886,00 -2.057.502,00 -9.148.669,00 -5.037.302,00 -3.320.319,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.606.138,00 4.053.787,00 28.746.273,00 21.750.393,00 9.935.847,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.261.021,00 -3.840.950,00 -115.531.736,00 -17.671.326,00 -15.700.743,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 70.791.915,00 34.169.855,00 25.631.293,00 86.104.302,00 44.411.071,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 70.791.915,00 34.169.855,00 25.631.293,00 86.104.302,00 44.411.071,00
Finansman Gelirleri 587.735,00 215.572,00 10.805.596,00 4.930.193,00 4.587.602,00
Finansman Giderleri (-) -208.769.692,00 -114.973.915,00 -397.302.077,00 -379.175.519,00 -173.274.214,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -137.390.042,00 -80.588.488,00 -360.865.188,00 -288.141.024,00 -124.275.541,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -137.390.042,00 -80.588.488,00 -360.865.188,00 -288.141.024,00 -124.275.541,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -137.390.042,00 -80.588.488,00 -360.865.188,00 -288.141.024,00 -124.275.541,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -137.390.042,00 -80.588.488,00 -360.865.188,00 -288.141.024,00 -124.275.541,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,41 -0,24 -1,09 -0,88 -0,38
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 91.940,00 91.940,00 112.332,00 91.941,00 91.941,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 91.940,00 91.940,00 112.332,00 91.941,00 91.941,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 91.940,00 91.940,00 112.332,00 91.941,00 91.941,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -137.298.102,00 -80.496.548,00 -360.752.856,00 -288.049.083,00 -124.183.600,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 55.103.786,00 61.342.760,00 40.228.154,00 51.453.904,00 53.288.433,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 17.103.684,00 18.429.504,00 10.948.060,00 3.811.088,00 3.322.019,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 21.649.321,00 23.950.260,00 9.873.991,00 44.161.346,00 43.860.835,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.120.950,00 18.261.119,00 3.348.312,00 37.872.382,00 39.153.925,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.528.371,00 5.689.141,00 6.525.679,00 6.288.964,00 4.706.910,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 60.862,00 10.459,00 387.169,00 150.531,00 33.848,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.862,00 10.459,00 387.169,00 150.531,00 33.848,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.963.188,00 4.185.504,00 761.658,00 1.910.206,00 3.082.625,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 240.332,00 221.393,00 209.464,00 206.774,00 201.594,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.086.399,00 14.545.640,00 18.047.812,00 1.213.959,00 2.787.512,00
ARA TOPLAM 55.103.786,00 61.342.760,00 40.228.154,00 51.453.904,00 53.288.433,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.923.253.388,00 1.923.665.946,00 1.923.018.413,00 1.990.286.349,00 1.980.408.875,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.918.785.083,00 1.918.399.449,00 1.918.268.154,00 1.921.493.471,00 1.921.368.598,00
Maddi Duran Varlıklar 640.525,00 627.857,00 623.197,00 589.225,00 585.467,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 124.558,00 124.558,00 124.558,00 124.557,00 124.442,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 124.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 205.601,00 910.897,00 24.545,00 14.359,00 17.191,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.978.357.174,00 1.985.008.706,00 1.963.246.567,00 2.041.740.253,00 2.033.697.308,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 163.748.630,00 163.391.008,00 121.587.363,00 98.255.961,00 80.580.558,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 117.361.532,00 115.986.509,00 81.030.591,00 79.162.472,00 62.025.038,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 40.526.711,00 35.830.084,00 37.273.317,00 4.597.753,00 3.583.411,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37.443.822,00 33.250.712,00 33.197.669,00 569.190,00 507.488,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.082.889,00 2.579.372,00 4.075.648,00 4.028.563,00 3.075.923,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 165.296,00 220.294,00 93.530,00 132.170,00 127.454,00
Diğer Borçlar 1.979.218,00 4.549.421,00 297.521,00 834.965,00 1.126.151,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.979.218,00 4.549.421,00 297.521,00 834.965,00 1.126.151,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 607.763,00 840.844,00 639.552,00 5.136.805,00 9.753.836,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.328.063,00 5.852.616,00 1.148.956,00 8.268.275,00 3.964.668,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 795.561,00 781.362,00 686.051,00 686.110,00 668.198,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 532.502,00 5.071.254,00 462.905,00 7.582.165,00 3.296.470,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.780.047,00 111.240,00 1.103.896,00 123.521,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.317.269.221,00 1.267.476.821,00 1.218.660.360,00 1.252.270.755,00 1.098.037.730,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.315.177.782,00 1.265.522.441,00 1.216.641.325,00 1.250.202.859,00 1.096.293.007,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 660.171,00 571.929,00 543.136,00 488.487,00 473.244,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 660.171,00 571.929,00 543.136,00 488.487,00 473.244,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.481.017.851,00 1.430.867.829,00 1.340.247.723,00 1.350.526.716,00 1.178.618.288,00
Ö Z K A Y N A K L A R 497.339.323,00 554.140.877,00 622.998.844,00 691.213.537,00 855.079.020,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 497.339.323,00 554.140.877,00 622.998.844,00 691.213.537,00 855.079.020,00
Ödenmiş Sermaye 332.007.786,00 332.007.786,00 332.007.786,00 332.007.786,00 332.007.786,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 261.639.202,00 261.639.202,00 252.935.267,00 249.751.377,00 249.751.377,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 -91.940,00 -112.331,00 -112.331,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 -91.940,00 -112.331,00 -112.331,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.056.295,00 5.056.295,00 5.056.295,00 5.056.295,00 5.056.295,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 36.026.082,00 36.026.082,00 396.891.270,00 396.891.270,00 396.891.270,00
Net Dönem Karı/Zararı -137.390.042,00 -80.588.488,00 -360.865.188,00 -288.141.024,00 -124.275.541,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.978.357.174,00 1.985.008.706,00 1.963.246.567,00 2.041.740.253,00 2.033.697.308,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -91.940,00 -112.331,00 -112.331,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi