Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,91
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 5,46
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 20,54
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,22
Dibe Uzaklık 84,55
Piyasa Değeri (USD) 285.563.640,17
Piyasa Değeri (TL) 1.005.983.591,58
Özsermaye (TL) 827.596.291,00
Sermaye (TL) 332.007.786,00
Net Kar (TL) 48.987.999,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu DGGYO
Sektör Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkule dayalı portföy yönetimi
Adres Doğuş Power Center, Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No:4/23 34398 Maslak-Şişli/İSTANBUL
Telefon 0212 335 2850
Faks 0212 335 2899
Web http://www.dogusgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 224.840.228,22 94,08
DİĞER 14.160.102,78 5,92
Toplam 239.000.331,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
17.05.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,39
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 18.134.228,00 64.186.519,00 45.566.746,00 29.893.307,00 14.918.994,00
Satışların Maliyeti (-) -2.073.178,00 -8.214.218,00 -6.054.130,00 -4.271.467,00 -1.998.769,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 16.061.050,00 55.972.301,00 39.512.616,00 25.621.840,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 16.061.050,00 55.972.301,00 39.512.616,00 25.621.840,00 12.920.225,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.509.970,00 -10.090.069,00 -8.183.708,00 -3.245.425,00 -1.425.930,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 147.856,00 55.763.919,00 848.110,00 788.253,00 610.574,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.738.012,00 -6.424.200,00 -2.643.688,00 -1.150.709,00 -104.652,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 12.960.924,00 95.221.951,00 29.533.330,00 22.013.959,00 12.000.217,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 12.960.924,00 95.221.951,00 29.533.330,00 22.013.959,00 12.000.217,00
Finansman Gelirleri 4.512.649,00 3.210.464,00 2.642.198,00 1.994.981,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -16.423.066,00 -39.781.489,00 -11.443.542,00 -3.232.891,00 -2.217.746,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.050.507,00 58.650.926,00 20.731.986,00 20.776.049,00 10.713.434,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.050.507,00 58.650.926,00 20.731.986,00 20.776.049,00 10.713.434,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.050.507,00 58.650.926,00 20.731.986,00 20.776.049,00 10.713.434,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.050.507,00 58.650.926,00 20.731.986,00 20.776.049,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,25 0,09 0,09 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -46.520,00 -83.788,00 -22.560,00 -16.495,00 241,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -46.520,00 -83.788,00 -22.560,00 -16.495,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 241,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -46.520,00 -83.788,00 -22.560,00 -16.495,00 241,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 10.713.675,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.003.987,00 58.567.138,00 20.709.426,00 20.759.554,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 930.963,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 71.834.205,00 7.653.144,00 22.383.594,00 35.444.430,00 35.273.272,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 64.564.235,00 1.946.926,00 17.457.086,00 30.779.584,00 31.151.937,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.147.810,00 4.356.318,00 4.359.159,00 3.954.901,00 3.217.695,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 38.516,00 120.528,00 7,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.147.810,00 4.317.802,00 4.238.631,00 3.954.894,00 3.217.695,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 21.249,00 24.608,00 27.449,00 16.403,00 20.622,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.249,00 24.608,00 27.449,00 16.403,00 20.622,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.322.254,00 106.197,00 322.770,00 512.657,00 724.329,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 164.977,00 159.714,00 150.553,00 134.864,00 128.318,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.613.680,00 1.059.381,00 66.577,00 46.021,00 30.371,00
ARA TOPLAM 71.834.205,00 7.653.144,00 22.383.594,00 35.444.430,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.053.031.776,00 1.034.231.537,00 958.555.280,00 806.664.841,00 795.929.276,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.044.858.666,00 1.024.010.145,00 945.922.693,00 792.638.739,00 780.570.805,00
Maddi Duran Varlıklar 720.118,00 772.643,00 823.685,00 869.054,00 925.543,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 152.380,00 157.766,00 151.630,00 156.825,00 162.020,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 162.020,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 11.704,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.124.865.981,00 1.041.884.681,00 980.938.874,00 842.109.271,00 831.202.548,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 65.951.157,00 57.089.362,00 48.328.390,00 30.159.575,00 29.283.874,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 19.576.503,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 23.390.267,00 17.405.074,00 9.396.687,00 7.723.163,00 5.604.859,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 547.669,00 729.681,00 539.086,00 420.446,00 374.849,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.842.598,00 16.675.393,00 8.857.601,00 7.302.717,00 5.230.010,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 68.803,00 50.778,00 50.278,00 50.092,00 55.210,00
Diğer Borçlar 791.883,00 126.763,00 6.160.206,00 119.345,00 596.411,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 3.758.177,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 791.883,00 126.763,00 2.402.029,00 119.345,00 596.411,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 307.306,00 310.642,00 541.021,00 220.308,00 318.808,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.707.256,00 1.730.051,00 2.246.018,00 1.118.547,00 1.569.916,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.768.886,00 1.730.051,00 1.423.778,00 1.118.547,00 733.996,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 938.370,00 0,00 822.240,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.279.224,00 1.590.586,00 784.447,00 481.361,00 1.562.167,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 231.318.533,00 158.203.015,00 143.875.892,00 57.271.027,00 57.285.884,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 230.582.639,00 157.563.271,00 143.350.297,00 56.895.883,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 246.579,00 176.334,00 115.106,00 109.041,00 86.804,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 246.579,00 176.334,00 115.106,00 109.041,00 86.804,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 297.269.690,00 215.292.377,00 192.204.282,00 87.430.602,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 827.596.291,00 826.592.304,00 788.734.592,00 754.678.669,00 744.632.790,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 827.596.291,00 826.592.304,00 788.734.592,00 754.678.669,00 744.632.790,00
Ödenmiş Sermaye 239.000.331,00 239.000.331,00 239.000.331,00 227.208.155,00 227.208.155,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 249.751.377,00 249.751.377,00 249.751.377,00 223.452.917,00 223.452.917,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -132.497,00 -85.977,00 -24.749,00 -18.684,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -132.497,00 -85.977,00 -24.749,00 -18.684,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -132.497,00 -85.977,00 -24.749,00 -18.684,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 245.372,00 245.372,00 245.372,00 245.372,00 245.372,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 341.665.786,00 283.014.860,00 283.014.860,00 283.014.860,00 283.014.860,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.050.507,00 58.650.926,00 20.731.986,00 20.776.049,00 10.713.434,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.124.865.981,00 1.041.884.681,00 980.938.874,00 842.109.271,00 831.202.548,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 56.895.883,00 0,00
-Borç Karşılıkları 0,00 0,00 0,00 0,00 835.920,00
Finansal Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 56.961.578,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.948,00