Geri Dön

DGGYO | Dogus Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DGGYO
Sektör Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkule dayalı portföy yönetimi
Adres Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi No:4/7 Doğuş Center Maslak, 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Telefon 0212 335 28 50
Faks 0212 335 28 99
Web www.dogusgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 312.013.516,22 93,98
TOPLAM 332.007.786,00 100,00
DİĞER 19.994.269,78 6,02
Toplam 664.015.572,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
17.05.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,39
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 177.000.038,00 112.840.472,00 46.055.002,00 151.169.448,00 108.104.608,00
Satışların Maliyeti (-) -32.362.002,00 -19.900.932,00 -9.224.110,00 -22.825.259,00 -15.052.836,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 144.638.036,00 92.939.540,00 36.830.892,00 128.344.189,00 93.051.772,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 144.638.036,00 92.939.540,00 36.830.892,00 128.344.189,00 93.051.772,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -14.320.742,00 -10.134.575,00 -2.714.407,00 -9.196.504,00 -6.781.425,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 146.551.878,00 155.888.811,00 3.746.010,00 393.826.046,00 8.319.561,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.732.712,00 -13.780.136,00 -3.283.089,00 -15.774.652,00 -6.171.343,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 264.136.460,00 224.913.640,00 34.579.406,00 497.199.079,00 88.418.565,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 264.136.460,00 224.913.640,00 34.579.406,00 497.199.079,00 88.418.565,00
Finansman Gelirleri 901.976,00 507.100,00 1.151.834,00 7.374.279,00 6.597.566,00
Finansman Giderleri (-) -389.682.565,00 -271.940.759,00 -174.891.225,00 -833.350.730,00 -233.042.755,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -124.644.129,00 -46.520.019,00 -139.159.985,00 -328.777.372,00 -138.026.624,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -124.644.129,00 -46.520.019,00 -139.159.985,00 -328.777.372,00 -138.026.624,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 6.927.363,00 99.501.068,00 20.019.192,00
DÖNEM KARI/ZARARI -124.644.129,00 -46.520.019,00 -132.232.622,00 -229.276.304,00 -118.007.432,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -124.644.129,00 -46.520.019,00 -132.232.622,00 -229.276.304,00 -118.007.432,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,38 -0,14 -0,40 -0,69 -0,36
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -116.737,00 225.410,00 172.921,00 0,00 91.940,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -116.737,00 225.410,00 172.921,00 0,00 91.940,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -116.737,00 225.410,00 172.921,00 0,00 91.940,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -124.760.866,00 -46.294.609,00 -132.059.701,00 -229.276.304,00 -117.915.492,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 86.440.442,00 70.706.904,00 410.779.795,00 410.506.872,00 340.491.564,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 30.166.119,00 28.369.084,00 24.252.617,00 12.429.664,00 16.366.339,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 53.445.470,00 39.452.934,00 32.591.336,00 45.918.703,00 36.596.476,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 48.422.543,00 37.199.436,00 29.519.742,00 40.996.390,00 29.927.631,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.022.927,00 2.253.498,00 3.071.594,00 4.922.313,00 6.668.845,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 58.399,00 58.400,00 58.400,00 3.127,00 60.862,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 58.399,00 58.400,00 58.400,00 3.127,00 60.862,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.842.626,00 2.424.906,00 3.914.687,00 529.274,00 1.778.061,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 332.963,00 287.672,00 269.060,00 257.532,00 244.780,00
Diğer Dönen Varlıklar 594.865,00 113.908,00 458.695,00 2.133.572,00 9.416.479,00
ARA TOPLAM 86.440.442,00 70.706.904,00 61.544.795,00 61.271.872,00 64.462.997,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 349.235.000,00 349.235.000,00 276.028.567,00
DURAN VARLIKLAR 2.121.848.050,00 2.123.255.606,00 2.031.632.363,00 2.029.402.417,00 1.647.344.762,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.116.631.681,00 2.116.293.900,00 2.025.145.557,00 2.024.881.828,00 1.642.957.119,00
Maddi Duran Varlıklar 597.281,00 578.276,00 772.471,00 716.647,00 664.109,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 145.494,00 109.495,00 128.241,00 128.357,00 128.358,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 128.357,00 128.358,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 1.664.394,00 3.140.597,00 2.452.756,00 206.502,00 205.601,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.208.288.492,00 2.193.962.510,00 2.442.412.158,00 2.439.909.289,00 1.987.836.326,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 420.118.614,00 397.907.782,00 459.677.450,00 348.755.440,00 175.335.008,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 328.533.151,00 317.582.483,00 379.398.579,00 283.342.595,00 125.362.011,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 66.647.101,00 65.568.186,00 66.561.821,00 63.365.715,00 41.227.846,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 58.401.362,00 58.258.441,00 58.334.228,00 56.810.389,00 39.744.185,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.245.739,00 7.309.745,00 8.227.593,00 6.555.326,00 1.483.661,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 164.322,00 176.819,00 131.800,00 101.707,00 99.171,00
Diğer Borçlar 346.593,00 773.058,00 3.243.502,00 371.430,00 379.948,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 346.593,00 773.058,00 3.243.502,00 371.430,00 379.948,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.062.770,00 867.194,00 633.378,00 262.550,00 924.005,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 17.480.000,00 8.538.687,00 6.973.614,00 1.138.933,00 5.525.503,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.189.649,00 1.707.715,00 1.148.643,00 1.108.896,00 1.122.828,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.290.351,00 6.830.972,00 5.824.971,00 30.037,00 4.402.675,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.884.677,00 4.401.355,00 2.734.756,00 172.510,00 1.816.524,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.507.569.623,00 1.436.988.216,00 1.709.433.288,00 1.685.792.728,00 1.295.779.385,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.503.954.050,00 1.433.744.310,00 1.706.671.170,00 1.682.713.838,00 1.293.497.893,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.183.079,00 1.145.859,00 782.936,00 899.947,00 645.958,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.183.079,00 1.145.859,00 782.936,00 899.947,00 645.958,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.927.688.237,00 1.834.895.998,00 2.169.110.738,00 2.034.548.168,00 1.471.114.393,00
Ö Z K A Y N A K L A R 280.600.255,00 359.066.512,00 273.301.420,00 405.361.121,00 516.721.933,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 280.600.255,00 359.066.512,00 273.301.420,00 405.361.121,00 516.721.933,00
Ödenmiş Sermaye 332.007.786,00 332.007.786,00 332.007.786,00 332.007.786,00 332.007.786,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 261.639.202,00 261.639.202,00 261.639.202,00 261.639.202,00 261.639.202,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -208.677,00 133.470,00 80.981,00 -91.940,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -208.677,00 133.470,00 80.981,00 -91.940,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -208.677,00 133.470,00 80.981,00 -91.940,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.056.295,00 5.056.295,00 5.056.295,00 5.056.295,00 5.056.295,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -193.250.222,00 -193.250.222,00 -193.250.222,00 36.026.082,00 36.026.082,00
Net Dönem Karı/Zararı -124.644.129,00 -46.520.019,00 -132.232.622,00 -229.276.304,00 -118.007.432,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.208.288.492,00 2.193.962.510,00 2.442.412.158,00 2.439.909.289,00 1.987.836.326,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi