Geri Dön

DEVA | Deva Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DEVA
Sektör Beşeri ilaç, ilaç hammaddesi ve pazarlama
Adres HALKALI MERKEZ MH. BASIN EKSPRES CD. NO.1 34303 KÜÇÜKÇEKMECE-İSTANBUL
Telefon 0212-692 92 92
Faks 0212-697 02 08
Web www.deva.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EASTPHARMA S.A.R.L. 164.424.760,14 82,20
TOPLAM 200.019.287,78 100,00
DİĞER 35.594.527,64 17,80
Toplam 400.038.575,56 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DEVATIS AG 400.000,00 100,00
DEVATIS de MEXICO, S.DE RL. DE C.V 49.999,00 100,00
DEVATIS Gmbh 150.000,00 100,00
DEVATIS Inc 2.000.000,00 100,00
DEVATIS Ltd. 4.177.177,00 100,00
DEVATIS PTY LTD 500.000,00 100,00
DEVATİS CANADA Inc 0,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
12.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
27.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
07.06.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
11.02.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
21.04.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,21
20.07.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
11.06.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,49
26.04.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,20
26.05.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,93
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 884.045.184,00 2.330.367.791,00 1.589.434.474,00 1.062.241.044,00 548.432.155,00
Satışların Maliyeti (-) -408.443.632,00 -971.238.808,00 -678.247.984,00 -472.497.481,00 -248.106.769,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 475.601.552,00 1.359.128.983,00 911.186.490,00 589.743.563,00 300.325.386,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 475.601.552,00 1.359.128.983,00 911.186.490,00 589.743.563,00 300.325.386,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -70.279.821,00 -197.458.690,00 -135.203.154,00 -89.997.147,00 -41.799.807,00
Pazarlama Giderleri (-) -100.387.678,00 -271.944.583,00 -176.004.437,00 -117.323.963,00 -54.616.889,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -50.958.984,00 -73.966.330,00 -43.843.347,00 -22.728.557,00 -9.593.418,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 121.914.495,00 559.474.118,00 122.154.006,00 113.538.721,00 74.303.951,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.917.658,00 -21.950.679,00 -20.575.209,00 -21.750.450,00 -29.143.851,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 368.971.906,00 1.353.282.819,00 657.714.349,00 451.482.167,00 239.475.372,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.209.976,00 17.684.613,00 13.495.337,00 10.858.917,00 8.246.185,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -17.671,00 -3.116,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 373.181.882,00 1.370.949.761,00 671.206.570,00 462.341.084,00 247.721.557,00
Finansman Giderleri (-) -82.141.410,00 -212.621.546,00 -143.168.810,00 -75.378.114,00 -24.798.908,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 291.040.472,00 1.158.328.215,00 528.037.760,00 386.962.970,00 222.922.649,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 60.066.868,00 11.759.261,00 14.446.298,00 15.760.250,00 287.553,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.123.966,00 -5.753.417,00 -2.774.765,00 -2.162.224,00 -1.106.566,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 62.190.834,00 17.512.678,00 17.221.063,00 17.922.474,00 1.394.119,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 351.107.340,00 1.170.087.476,00 542.484.058,00 402.723.220,00 223.210.202,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 351.107.340,00 1.170.087.476,00 542.484.058,00 402.723.220,00 223.210.202,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 351.107.340,00 1.170.087.476,00 542.484.058,00 402.723.220,00 223.210.202,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02 0,06 0,03 0,02 0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.925.512.420,00 3.373.444.633,00 2.483.329.202,00 2.297.146.302,00 2.093.977.583,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.405.494.526,00 1.310.974.419,00 903.251.544,00 775.611.855,00 579.713.059,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.206.929.033,00 971.104.658,00 785.818.375,00 764.106.336,00 823.976.987,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 80.631.544,00 68.045.894,00 57.361.968,00 63.771.936,00 118.646.389,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.126.297.489,00 903.058.764,00 728.456.407,00 700.334.400,00 705.330.598,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.521.483,00 1.422.041,00 1.814.612,00 2.908.831,00 2.602.679,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 11.822.428,00 22.832.293,00
Stoklar 1.206.149.033,00 975.785.591,00 735.143.949,00 681.972.452,00 617.005.888,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 69.223.702,00 91.683.109,00 56.468.441,00 59.508.933,00 42.149.537,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 663.089,00 290.599,00 372.299,00 354.983,00 492.552,00
Diğer Dönen Varlıklar 34.531.554,00 22.184.216,00 459.982,00 860.484,00 5.204.588,00
ARA TOPLAM 3.925.512.420,00 3.373.444.633,00 2.483.329.202,00 2.297.146.302,00 2.093.977.583,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.929.081.165,00 1.706.487.244,00 1.398.568.932,00 1.310.826.680,00 1.212.523.558,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.065.276.637,00 997.005.689,00 821.340.595,00 749.103.124,00 748.790.026,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 386.082.992,00 356.120.395,00 329.432.159,00 313.875.490,00 300.802.955,00
- Şerefiye 1.782.731,00 1.782.731,00 1.782.731,00 1.782.731,00 1.782.731,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 384.300.261,00 354.337.664,00 327.649.428,00 312.092.759,00 299.020.224,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 101.815.757,00 39.624.923,00 39.284.236,00 39.985.647,00 23.457.292,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.854.593.585,00 5.079.931.877,00 3.881.898.134,00 3.607.972.982,00 3.306.501.141,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.104.339.138,00 1.632.487.265,00 1.160.739.944,00 1.132.635.615,00 883.350.094,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.131.034.881,00 784.780.593,00 513.503.417,00 498.454.658,00 326.842.889,00
- Banka Kredileri 1.131.034.881,00 784.780.593,00 513.503.417,00 498.454.658,00 326.842.889,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 380.903.845,00 329.354.951,00 348.374.398,00 365.092.644,00 295.290.606,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.538.042,00 6.688.237,00 10.051.182,00 16.773.504,00 15.429.401,00
İhraç Edilen Tahviller 137.334.906,00 139.035.208,00 140.251.355,00 140.900.266,00 73.875.728,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 410.068.245,00 350.632.403,00 158.899.702,00 154.827.602,00 139.200.666,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 30.901.616,00 14.295.155,00 19.912.511,00 12.493.321,00 19.362.402,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 379.166.629,00 336.337.248,00 138.987.191,00 142.334.281,00 119.838.264,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.299.507,00 15.556.978,00 12.144.630,00 11.586.604,00 14.229.611,00
Diğer Borçlar 3.188.398,00 1.228.416,00 680.918,00 665.709,00 667.299,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.188.398,00 1.228.416,00 680.918,00 665.709,00 667.299,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 18.203.508,00 19.420.405,00 19.812.803,00 7.633.526,00 10.522.991,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.349.003,00 2.796.463,00 592.569,00 1.151.632,00 1.103.973,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 125.335.251,00 117.899.333,00 92.657.411,00 85.933.536,00 77.705.430,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 47.991.450,00 65.401.737,00 45.603.129,00 42.487.198,00 28.259.186,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 77.343.801,00 52.497.596,00 47.054.282,00 43.446.338,00 49.446.244,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.671.473,00 8.599.950,00 12.082.207,00 5.301.578,00 15.895.635,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 663.718.763,00 719.667.767,00 639.802.658,00 534.052.922,00 562.189.517,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 554.273.010,00 620.045.484,00 546.343.649,00 440.619.296,00 472.928.677,00
Banka Kredileri 290.387.012,00 356.804.690,00 368.736.331,00 267.491.448,00 280.554.898,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 164.106.351,00 163.461.147,00 77.827.671,00 73.348.201,00 62.694.460,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 53.503.253,00 43.942.290,00 39.695.740,00 40.440.541,00 36.667.713,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 53.503.253,00 43.942.290,00 39.695.740,00 40.440.541,00 36.667.713,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.768.057.901,00 2.352.155.032,00 1.800.542.602,00 1.666.688.537,00 1.445.539.611,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.086.535.684,00 2.727.776.845,00 2.081.355.532,00 1.941.284.445,00 1.860.961.530,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.086.535.684,00 2.727.776.845,00 2.081.355.532,00 1.941.284.445,00 1.860.961.530,00
Ödenmiş Sermaye 200.019.288,00 200.019.288,00 200.019.288,00 200.019.288,00 200.019.288,00
Sermaye Düzeltme Farkları 140.080.696,00 140.080.696,00 140.080.696,00 140.080.696,00 140.080.696,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.870.803,00 2.870.803,00 2.870.803,00 2.870.803,00 2.870.803,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.252.460,00 -5.252.460,00 -5.105.245,00 -5.105.245,00 -5.105.245,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.252.460,00 -5.252.460,00 -5.105.245,00 -5.105.245,00 -5.105.245,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.252.460,00 -5.252.460,00 -5.105.245,00 -5.105.245,00 -5.105.245,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 35.624.410,00 27.972.911,00 9.007.801,00 8.697.552,00 9.246.874,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 35.624.410,00 27.972.911,00 9.007.801,00 8.697.552,00 9.246.874,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 150.864.955,00 150.864.955,00 150.864.955,00 150.864.955,00 150.864.955,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.211.249.499,00 1.041.162.023,00 1.041.162.023,00 1.041.162.023,00 1.139.802.804,00
Net Dönem Karı/Zararı 351.107.340,00 1.170.087.476,00 542.484.058,00 402.723.220,00 223.210.202,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.854.593.585,00 5.079.931.877,00 3.881.898.134,00 3.607.972.982,00 3.306.501.141,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi