Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,70
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 17,76
BIST-100'deki Ağırlığı 1,01
F/K Oranı 6,49
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,34
Dibe Uzaklık 99,98
Piyasa Değeri (USD) 187.736.733,45
Piyasa Değeri (TL) 1.084.104.540,96
Özsermaye (TL) 810.385.753,00
Sermaye (TL) 200.019.288,00
Net Kar (TL) 166.971.521,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DEVA
Sektör Beşeri ilaç, ilaç hammaddesi ve pazarlama
Adres Deva Holding A.S. Halkali Merkez Mh. Basin Ekspes Cad. No: 1 K. Cekmece 34303 Istanbul
Telefon 0212 692 92 92
Faks 0212 697 00 24
Web http://www.deva.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 35.594.527,64 17,80
EASTPHARMA S.A.R.L. 164.424.760,14 82,20
Toplam 200.019.287,78 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DEVATIS AG 100.000,00 100,00
DEVATIS Gmbh 150.000,00 100,00
DEVATIS Inc 2.000.000,00 100,00
DEVATIS Ltd. 4.177.177,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
07.06.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
11.02.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
21.04.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,21
20.07.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
11.06.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,49
26.04.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,20
26.05.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,93
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 317.971.750,00 1.040.677.048,00 734.722.239,00 504.570.932,00 254.696.414,00
Satışların Maliyeti (-) -152.164.228,00 -518.658.672,00 -367.740.655,00 -251.380.781,00 -131.283.727,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 165.807.522,00 522.018.376,00 366.981.584,00 253.190.151,00 123.412.687,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 165.807.522,00 522.018.376,00 366.981.584,00 253.190.151,00 123.412.687,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -23.957.544,00 -92.408.761,00 -68.509.470,00 -42.274.826,00 -19.918.683,00
Pazarlama Giderleri (-) -44.070.707,00 -148.395.640,00 -111.505.886,00 -75.520.213,00 -34.917.767,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -12.390.336,00 -35.783.934,00 -27.364.307,00 -18.053.456,00 -11.383.387,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.452.828,00 48.479.653,00 121.002.588,00 61.736.170,00 25.326.177,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.404.073,00 -16.673.492,00 -87.572.546,00 -56.215.986,00 -22.612.016,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 95.437.690,00 277.236.202,00 193.031.963,00 122.861.840,00 59.907.011,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 129.482,00 551.139,00 427.010,00 368.996,00 75.332,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 95.567.172,00 277.787.341,00 193.458.973,00 123.230.836,00 59.982.343,00
Finansman Giderleri (-) -31.080.648,00 -121.817.774,00 -89.300.410,00 -45.840.466,00 -18.053.810,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 64.486.524,00 155.969.567,00 104.158.563,00 77.390.370,00 41.928.533,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 484.973,00 -19.608.450,00 -13.182.402,00 -14.144.718,00 -7.567.440,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -484.355,00 -16.839.235,00 -16.594.898,00 -16.941.868,00 -9.969.729,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 969.328,00 -2.769.215,00 3.412.496,00 2.797.150,00 2.402.289,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 64.971.497,00 136.361.117,00 90.976.161,00 63.245.652,00 34.361.093,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 64.971.497,00 136.361.117,00 90.976.161,00 63.245.652,00 34.361.093,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 64.971.497,00 136.361.117,00 90.976.161,00 63.245.652,00 34.361.093,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.029.990.176,00 962.287.348,00 934.451.467,00 910.342.315,00 688.799.892,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 158.148.303,00 121.115.624,00 131.412.143,00 125.276.356,00 54.725.627,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 458.279.913,00 404.061.560,00 339.280.631,00 376.386.922,00 343.241.452,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.657.175,00 11.620.379,00 12.754.537,00 21.046.625,00 14.192.270,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 449.622.738,00 392.441.181,00 326.526.094,00 355.340.297,00 329.049.182,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.314.307,00 474.273,00 624.286,00 1.059.739,00 985.120,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 378.387.900,00 375.439.716,00 399.037.527,00 351.059.256,00 256.452.104,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 15.813.612,00 37.676.273,00 36.799.808,00 34.063.832,00 22.203.902,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 45.256,00 157.381,00 109.183,00 127.603,00 496.602,00
Diğer Dönen Varlıklar 18.000.885,00 23.362.521,00 27.187.889,00 22.368.607,00 10.695.085,00
ARA TOPLAM 1.029.990.176,00 962.287.348,00 934.451.467,00 910.342.315,00 688.799.892,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 753.984.140,00 706.152.981,00 693.281.210,00 685.747.899,00 652.279.876,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 421.977.037,00 401.535.401,00 386.346.304,00 373.996.374,00 364.766.196,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 276.090.796,00 273.764.900,00 266.784.425,00 266.557.343,00 241.703.196,00
- Şerefiye 1.782.731,00 1.782.731,00 1.782.731,00 1.782.731,00 1.782.731,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 274.308.065,00 271.982.169,00 265.001.694,00 264.774.612,00 239.920.465,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.273.836,00 5.661.694,00 13.283.906,00 12.668.560,00 12.301.832,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.783.974.316,00 1.668.440.329,00 1.627.732.677,00 1.596.090.214,00 1.341.079.768,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 616.534.461,00 584.100.327,00 558.829.166,00 545.354.332,00 450.254.845,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 304.880.902,00 307.211.508,00 251.181.960,00 233.732.740,00 73.186.947,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 104.897.930,00 85.699.382,00 123.051.401,00 117.138.195,00 95.137.235,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 12.367.649,00 5.713.990,00 14.856.654,00 8.543.739,00 4.800.935,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 92.530.281,00 79.985.392,00 108.194.747,00 108.594.456,00 90.336.300,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.564.591,00 6.339.968,00 9.770.070,00 10.432.971,00 12.525.397,00
Diğer Borçlar 3.016.301,00 2.493.842,00 1.842.767,00 1.474.158,00 1.204.583,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.016.301,00 2.493.842,00 1.842.767,00 1.474.158,00 1.204.583,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.919.918,00 3.229.696,00 5.380.693,00 5.185.592,00 4.048.118,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 706.728,00 897.933,00 800.604,00 7.272.947,00 9.969.729,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 38.486.148,00 38.851.048,00 37.964.103,00 42.497.433,00 36.071.159,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.047.876,00 25.384.459,00 26.598.518,00 28.632.247,00 23.665.642,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.438.272,00 13.466.589,00 11.365.585,00 13.865.186,00 12.405.517,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.501.337,00 1.944.017,00 1.482.159,00 4.979.417,00 1.012.984,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 357.054.102,00 337.932.105,00 373.899.214,00 382.640.750,00 251.548.610,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 301.249.223,00 284.710.473,00 322.332.405,00 336.046.869,00 208.485.687,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 23.624.888,00 20.539.235,00 21.364.296,00 21.435.693,00 21.175.317,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.624.888,00 20.539.235,00 21.364.296,00 21.435.693,00 21.175.317,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 973.588.563,00 922.032.432,00 932.728.380,00 927.995.082,00 701.803.455,00
Ö Z K A Y N A K L A R 810.385.753,00 746.407.897,00 695.004.297,00 668.095.132,00 639.276.313,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 810.385.753,00 746.407.897,00 695.004.297,00 668.095.132,00 639.276.313,00
Ödenmiş Sermaye 200.019.288,00 200.019.288,00 200.019.288,00 200.019.288,00 200.019.288,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -146.500,00 -146.500,00 -146.500,00 -146.500,00 -146.500,00
Sermaye Düzeltme Farkları 140.080.696,00 140.080.696,00 140.080.696,00 140.080.696,00 140.080.696,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.870.803,00 2.870.803,00 2.870.803,00 2.870.803,00 2.870.803,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.670.933,00 -4.670.933,00 -6.212.957,00 -6.212.957,00 -6.655.491,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.670.933,00 -4.670.933,00 -6.212.957,00 -6.212.957,00 -6.655.491,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.670.933,00 -4.670.933,00 -6.212.957,00 -6.212.957,00 -6.655.491,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 588.781,00 -696.642,00 -1.658.344,00 -837.000,00 -621.226,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 588.781,00 -696.642,00 -1.658.344,00 -837.000,00 -621.226,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 150.864.955,00 150.864.955,00 150.864.955,00 150.864.955,00 150.864.955,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 255.836.013,00 121.753.960,00 118.239.042,00 118.239.042,00 118.531.542,00
Net Dönem Karı/Zararı 64.971.497,00 136.361.117,00 90.976.161,00 63.245.652,00 34.361.093,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.783.974.316,00 1.668.440.329,00 1.627.732.677,00 1.596.090.214,00 1.341.079.768,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi