Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DEVA
Sektör Beşeri ilaç, ilaç hammaddesi ve pazarlama
Adres Deva Holding A.S. Halkali Merkez Mh. Basin Ekspes Cad. No: 1 K. Cekmece 34303 Istanbul
Telefon 0212 692 92 92
Faks 0212 697 00 24
Web http://www.deva.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 35.594.527,64 17,80
EASTPHARMA S.A.R.L. 164.424.760,14 82,20
Toplam 200.019.287,78 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DEVATIS AG 100.000,00 100,00
DEVATIS de MEXICO, S.DE RL. DE C.V 49.999,00 99,99
DEVATIS Gmbh 150.000,00 100,00
DEVATIS Inc 2.000.000,00 100,00
DEVATIS Ltd. 4.177.177,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
12.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
27.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
07.06.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
11.02.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
21.04.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,21
20.07.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
11.06.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,49
26.04.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,20
26.05.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,93
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 548.432.155,00 1.863.328.501,00 1.322.176.613,00 888.608.860,00 484.074.542,00
Satışların Maliyeti (-) -248.106.769,00 -852.464.567,00 -614.532.062,00 -414.145.698,00 -222.565.996,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 300.325.386,00 1.010.863.934,00 707.644.551,00 474.463.162,00 261.508.546,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 300.325.386,00 1.010.863.934,00 707.644.551,00 474.463.162,00 261.508.546,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -41.799.807,00 -139.409.602,00 -96.046.042,00 -62.528.925,00 -32.197.561,00
Pazarlama Giderleri (-) -54.616.889,00 -173.005.289,00 -121.945.562,00 -89.892.747,00 -54.682.050,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -9.593.418,00 -80.853.917,00 -62.938.436,00 -37.242.367,00 -17.118.182,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 74.303.951,00 151.832.673,00 145.085.125,00 69.243.328,00 39.150.309,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -29.143.851,00 -12.904.813,00 -21.769.112,00 -14.041.466,00 -7.736.446,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 239.475.372,00 756.522.986,00 550.030.524,00 340.000.985,00 188.924.616,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.246.185,00 5.731.559,00 3.472.233,00 2.088.844,00 713.899,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 247.721.557,00 762.254.545,00 553.502.757,00 342.089.829,00 189.638.515,00
Finansman Giderleri (-) -24.798.908,00 -115.715.010,00 -78.378.497,00 -58.977.314,00 -26.706.783,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 222.922.649,00 646.539.535,00 475.124.260,00 283.112.515,00 162.931.732,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 287.553,00 4.909.149,00 7.479.144,00 2.078.063,00 -1.135.045,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.106.566,00 -3.460.492,00 -6.126.459,00 -1.998.276,00 -1.086.207,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.394.119,00 8.369.641,00 13.605.603,00 4.076.339,00 -48.838,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 223.210.202,00 651.448.684,00 482.603.404,00 285.190.578,00 161.796.687,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 223.210.202,00 651.448.684,00 482.603.404,00 285.190.578,00 161.796.687,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 223.210.202,00 651.448.684,00 482.603.404,00 285.190.578,00 161.796.687,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.093.977.583,00 1.949.037.953,00 1.748.582.216,00 1.600.490.454,00 1.483.432.040,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 579.713.059,00 609.464.914,00 533.907.278,00 474.723.780,00 394.017.457,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 823.976.987,00 689.963.602,00 568.020.556,00 558.663.629,00 618.131.574,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 118.646.389,00 63.929.144,00 41.866.077,00 31.348.553,00 28.064.665,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 705.330.598,00 626.034.458,00 526.154.479,00 527.315.076,00 590.066.909,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.602.679,00 2.468.573,00 2.513.687,00 2.018.344,00 1.554.233,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 22.832.293,00 0,00 7.432.773,00 0,00 0,00
Stoklar 617.005.888,00 577.539.595,00 603.238.310,00 534.063.623,00 445.544.290,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 42.149.537,00 63.557.031,00 24.325.242,00 26.172.907,00 22.515.349,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 492.552,00 433.153,00 239.592,00 249.868,00 187.002,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.204.588,00 5.611.085,00 8.904.778,00 4.598.303,00 1.482.135,00
ARA TOPLAM 2.093.977.583,00 1.949.037.953,00 1.748.582.216,00 1.600.490.454,00 1.483.432.040,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.212.523.558,00 1.138.877.550,00 998.548.978,00 957.363.326,00 928.807.439,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 748.790.026,00 727.401.281,00 564.682.731,00 518.373.180,00 512.905.997,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 300.802.955,00 288.227.991,00 281.676.537,00 298.566.588,00 299.872.315,00
- Şerefiye 1.782.731,00 1.782.731,00 1.782.731,00 1.782.731,00 1.782.731,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 299.020.224,00 286.445.260,00 279.893.806,00 296.783.857,00 298.089.584,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 23.457.292,00 22.063.173,00 27.564.612,00 18.035.347,00 13.910.171,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.306.501.141,00 3.087.915.503,00 2.747.131.194,00 2.557.853.780,00 2.412.239.479,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 883.350.094,00 987.419.630,00 849.248.431,00 821.310.029,00 804.732.630,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 326.842.889,00 427.739.325,00 336.636.126,00 363.007.020,00 346.748.184,00
- Banka Kredileri 326.842.889,00 427.739.325,00 336.636.126,00 363.007.020,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 295.290.606,00 285.815.597,00 260.105.758,00 219.695.304,00 215.983.512,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.429.401,00 14.586.934,00 14.490.802,00 13.329.695,00 0,00
İhraç Edilen Tahviller 73.875.728,00 71.711.726,00 69.070.687,00 65.274.218,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 139.200.666,00 168.063.454,00 141.115.812,00 147.267.119,00 134.164.387,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 19.362.402,00 11.321.863,00 24.062.414,00 9.876.084,00 22.261.741,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 119.838.264,00 156.741.591,00 117.053.398,00 137.391.035,00 111.902.646,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.229.611,00 10.542.486,00 9.372.342,00 7.843.466,00 14.382.237,00
Diğer Borçlar 667.299,00 666.622,00 8.809.657,00 9.281.029,00 7.445.512,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 667.299,00 666.622,00 8.809.657,00 9.281.029,00 7.445.512,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 10.522.991,00 5.387.449,00 9.063.183,00 2.773.798,00 1.717.749,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.103.973,00 117.424,00 4.139.863,00 909.472,00 1.070.505,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 77.705.430,00 73.742.291,00 70.114.665,00 66.620.210,00 68.378.369,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 28.259.186,00 41.408.521,00 30.732.413,00 30.065.602,00 32.469.615,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 49.446.244,00 32.333.770,00 39.382.252,00 36.554.608,00 35.908.754,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.895.635,00 9.622.823,00 8.160.471,00 1.223.836,00 13.181.268,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 562.189.517,00 466.113.319,00 433.615.464,00 472.082.573,00 414.581.182,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 472.928.677,00 380.166.566,00 352.500.326,00 399.607.743,00 345.417.577,00
Banka Kredileri 280.554.898,00 193.996.441,00 195.132.644,00 242.757.974,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 62.694.460,00 56.490.806,00 27.688.363,00 27.170.450,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 36.667.713,00 33.218.834,00 33.058.581,00 32.547.004,00 31.085.388,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 36.667.713,00 33.218.834,00 33.058.581,00 32.547.004,00 31.085.388,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.445.539.611,00 1.453.532.949,00 1.282.863.895,00 1.293.392.602,00 1.219.313.812,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.860.961.530,00 1.634.382.554,00 1.464.267.299,00 1.264.461.178,00 1.192.925.667,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.860.961.530,00 1.634.382.554,00 1.464.267.299,00 1.264.461.178,00 1.192.925.667,00
Ödenmiş Sermaye 200.019.288,00 200.019.288,00 200.019.288,00 200.019.288,00 200.019.288,00
Sermaye Düzeltme Farkları 140.080.696,00 140.080.696,00 140.080.696,00 140.080.696,00 140.080.696,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.870.803,00 2.870.803,00 2.870.803,00 2.870.803,00 2.870.803,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.105.245,00 -5.105.245,00 -6.046.480,00 -6.046.480,00 -6.046.480,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.105.245,00 -5.105.245,00 -6.046.480,00 -6.046.480,00 -6.046.480,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.105.245,00 -5.105.245,00 -6.046.480,00 -6.046.480,00 -6.046.480,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.246.874,00 5.878.100,00 5.549.360,00 3.156.065,00 1.663.311,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 9.246.874,00 5.878.100,00 5.549.360,00 3.156.065,00 1.663.311,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 150.864.955,00 150.864.955,00 150.864.955,00 150.864.955,00 150.864.955,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.139.802.804,00 488.354.120,00 488.354.120,00 488.354.120,00 541.705.254,00
Net Dönem Karı/Zararı 223.210.202,00 651.448.684,00 482.603.404,00 285.190.578,00 161.796.687,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.306.501.141,00 3.087.915.503,00 2.747.131.194,00 2.557.853.780,00 2.412.239.479,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi