Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DEVA
Sektör Beşeri ilaç, ilaç hammaddesi ve pazarlama
Adres Deva Holding A.S. Halkali Merkez Mh. Basin Ekspes Cad. No: 1 K. Cekmece 34303 Istanbul
Telefon 0212 692 92 92
Faks 0212 697 00 24
Web http://www.deva.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 35.594.527,64 17,80
EASTPHARMA S.A.R.L. 164.424.760,14 82,20
Toplam 200.019.287,78 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DEVATIS AG 100.000,00 100,00
DEVATIS Gmbh 150.000,00 100,00
DEVATIS Inc 2.000.000,00 100,00
DEVATIS Ltd. 4.177.177,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
07.06.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
11.02.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
21.04.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,21
20.07.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
11.06.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,49
26.04.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,20
26.05.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,93
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 679.892.388,00 317.971.750,00 1.040.677.048,00 734.722.239,00 504.570.932,00
Satışların Maliyeti (-) -317.864.125,00 -152.164.228,00 -518.658.672,00 -367.740.655,00 -251.380.781,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 362.028.263,00 165.807.522,00 522.018.376,00 366.981.584,00 253.190.151,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 362.028.263,00 165.807.522,00 522.018.376,00 366.981.584,00 253.190.151,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -49.143.737,00 -23.957.544,00 -92.408.761,00 -68.509.470,00 -42.274.826,00
Pazarlama Giderleri (-) -88.998.584,00 -44.070.707,00 -148.395.640,00 -111.505.886,00 -75.520.213,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -26.497.338,00 -12.390.336,00 -35.783.934,00 -27.364.307,00 -18.053.456,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 23.697.574,00 15.452.828,00 48.479.653,00 121.002.588,00 61.736.170,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -15.480.802,00 -5.404.073,00 -16.673.492,00 -87.572.546,00 -56.215.986,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 205.605.376,00 95.437.690,00 277.236.202,00 193.031.963,00 122.861.840,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 129.482,00 551.139,00 427.010,00 368.996,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 205.605.376,00 95.567.172,00 277.787.341,00 193.458.973,00 123.230.836,00
Finansman Giderleri (-) -72.704.213,00 -31.080.648,00 -121.817.774,00 -89.300.410,00 -45.840.466,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 132.901.163,00 64.486.524,00 155.969.567,00 104.158.563,00 77.390.370,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 4.504.221,00 484.973,00 -19.608.450,00 -13.182.402,00 -14.144.718,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.090.040,00 -484.355,00 -16.839.235,00 -16.594.898,00 -16.941.868,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.594.261,00 969.328,00 -2.769.215,00 3.412.496,00 2.797.150,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 137.405.384,00 64.971.497,00 136.361.117,00 90.976.161,00 63.245.652,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 137.405.384,00 64.971.497,00 136.361.117,00 90.976.161,00 63.245.652,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 137.405.384,00 64.971.497,00 136.361.117,00 90.976.161,00 63.245.652,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.081.703.126,00 1.029.990.176,00 962.287.348,00 934.451.467,00 910.342.315,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 151.006.226,00 158.148.303,00 121.115.624,00 131.412.143,00 125.276.356,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 504.450.368,00 458.279.913,00 404.061.560,00 339.280.631,00 376.386.922,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20.577.418,00 8.657.175,00 11.620.379,00 12.754.537,00 21.046.625,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 483.872.950,00 449.622.738,00 392.441.181,00 326.526.094,00 355.340.297,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.338.105,00 1.314.307,00 474.273,00 624.286,00 1.059.739,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 390.006.154,00 378.387.900,00 375.439.716,00 399.037.527,00 351.059.256,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 23.556.393,00 15.813.612,00 37.676.273,00 36.799.808,00 34.063.832,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 92.976,00 45.256,00 157.381,00 109.183,00 127.603,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.252.904,00 18.000.885,00 23.362.521,00 27.187.889,00 22.368.607,00
ARA TOPLAM 1.081.703.126,00 1.029.990.176,00 962.287.348,00 934.451.467,00 910.342.315,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 797.619.819,00 753.984.140,00 706.152.981,00 693.281.210,00 685.747.899,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 460.549.023,00 421.977.037,00 401.535.401,00 386.346.304,00 373.996.374,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 279.570.705,00 276.090.796,00 273.764.900,00 266.784.425,00 266.557.343,00
- Şerefiye 1.782.731,00 1.782.731,00 1.782.731,00 1.782.731,00 1.782.731,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 277.787.974,00 274.308.065,00 271.982.169,00 265.001.694,00 264.774.612,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.898.769,00 7.273.836,00 5.661.694,00 13.283.906,00 12.668.560,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.879.322.945,00 1.783.974.316,00 1.668.440.329,00 1.627.732.677,00 1.596.090.214,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 731.544.305,00 616.534.461,00 584.100.327,00 558.829.166,00 545.354.332,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 326.090.201,00 304.880.902,00 307.211.508,00 251.181.960,00 233.732.740,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 105.837.195,00 104.897.930,00 85.699.382,00 123.051.401,00 117.138.195,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.571.243,00 12.367.649,00 5.713.990,00 14.856.654,00 8.543.739,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 97.265.952,00 92.530.281,00 79.985.392,00 108.194.747,00 108.594.456,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.191.734,00 14.564.591,00 6.339.968,00 9.770.070,00 10.432.971,00
Diğer Borçlar 3.571.942,00 3.016.301,00 2.493.842,00 1.842.767,00 1.474.158,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.571.942,00 3.016.301,00 2.493.842,00 1.842.767,00 1.474.158,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.502.463,00 3.919.918,00 3.229.696,00 5.380.693,00 5.185.592,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 733.140,00 706.728,00 897.933,00 800.604,00 7.272.947,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 57.586.930,00 38.486.148,00 38.851.048,00 37.964.103,00 42.497.433,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 41.219.988,00 23.047.876,00 25.384.459,00 26.598.518,00 28.632.247,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.366.942,00 15.438.272,00 13.466.589,00 11.365.585,00 13.865.186,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.347.439,00 3.501.337,00 1.944.017,00 1.482.159,00 4.979.417,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 264.649.261,00 357.054.102,00 337.932.105,00 373.899.214,00 382.640.750,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 206.818.915,00 301.249.223,00 284.710.473,00 322.332.405,00 336.046.869,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 24.289.179,00 23.624.888,00 20.539.235,00 21.364.296,00 21.435.693,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.289.179,00 23.624.888,00 20.539.235,00 21.364.296,00 21.435.693,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 996.193.566,00 973.588.563,00 922.032.432,00 932.728.380,00 927.995.082,00
Ö Z K A Y N A K L A R 883.129.379,00 810.385.753,00 746.407.897,00 695.004.297,00 668.095.132,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 883.129.379,00 810.385.753,00 746.407.897,00 695.004.297,00 668.095.132,00
Ödenmiş Sermaye 200.019.288,00 200.019.288,00 200.019.288,00 200.019.288,00 200.019.288,00
Sermaye Düzeltme Farkları 140.080.696,00 140.080.696,00 140.080.696,00 140.080.696,00 140.080.696,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.870.803,00 2.870.803,00 2.870.803,00 2.870.803,00 2.870.803,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.670.933,00 -4.670.933,00 -4.670.933,00 -6.212.957,00 -6.212.957,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.670.933,00 -4.670.933,00 -4.670.933,00 -6.212.957,00 -6.212.957,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.670.933,00 -4.670.933,00 -4.670.933,00 -6.212.957,00 -6.212.957,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 898.520,00 588.781,00 -696.642,00 -1.658.344,00 -837.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 898.520,00 588.781,00 -696.642,00 -1.658.344,00 -837.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 150.864.955,00 150.864.955,00 150.864.955,00 150.864.955,00 150.864.955,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 255.689.513,00 255.836.013,00 121.753.960,00 118.239.042,00 118.239.042,00
Net Dönem Karı/Zararı 137.405.384,00 64.971.497,00 136.361.117,00 90.976.161,00 63.245.652,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.879.322.945,00 1.783.974.316,00 1.668.440.329,00 1.627.732.677,00 1.596.090.214,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 -146.500,00 -146.500,00 -146.500,00 -146.500,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi