Geri Dön

DEVA | Deva Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DEVA
Sektör Beşeri ilaç, ilaç hammaddesi ve pazarlama
Adres HALKALI MERKEZ MH. BASIN EKSPRES CD. NO.1 34303 KÜÇÜKÇEKMECE-İSTANBUL
Telefon 0212-692 92 92
Faks 0212-697 02 08
Web www.deva.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EASTPHARMA S.A.R.L. 164.424.760,14 82,20
TOPLAM 200.019.287,78 100,00
DİĞER 35.594.527,64 17,80
Toplam 400.038.575,56 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DEVATIS AG 900.000,00 100,00
DEVATIS B.V. 100.000,00 100,00
DEVATIS d.o.o. BEOGRADE 200.000,00 100,00
DEVATIS de MEXICO, S.DE RL. DE C.V 8.999.999,00 100,00
DEVATIS Gmbh 4.000.000,00 100,00
DEVATIS Inc 5.000.000,00 100,00
DEVATIS Ltd. 4.177.177,00 100,00
DEVATIS PTY LTD 500.000,00 100,00
DEVATİS CANADA Inc 0,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
11.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
12.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
27.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
07.06.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
11.02.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
21.04.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,21
20.07.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
11.06.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,49
26.04.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,20
26.05.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,93
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 11.330.314.021,00 6.216.840.315,00 3.900.801.739,00 2.003.347.540,00 4.477.917.313,00
Satışların Maliyeti (-) 6.584.386.361,00 2.637.677.973,00 1.646.552.253,00 -838.236.517,00 -2.134.079.546,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.745.927.660,00 3.579.162.342,00 2.254.249.486,00 1.165.111.023,00 2.343.837.767,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.745.927.660,00 3.579.162.342,00 2.254.249.486,00 1.165.111.023,00 2.343.837.767,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 1.135.849.743,00 538.735.749,00 339.338.764,00 -141.710.489,00 -372.245.430,00
Pazarlama Giderleri (-) 1.515.269.663,00 759.850.385,00 473.983.507,00 -238.575.705,00 -558.467.150,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.072.360.123,00 117.418.696,00 77.315.436,00 -42.690.973,00 -163.059.873,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.113.021.283,00 382.421.393,00 176.001.825,00 62.340.264,00 468.525.952,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 125.985.390,00 61.871.855,00 20.775.223,00 -10.184.608,00 -27.906.194,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.009.484.024,00 2.483.707.050,00 1.518.838.381,00 794.289.512,00 1.690.685.072,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 396.598.401,00 457.214.650,00 441.170.799,00 56.613.586,00 155.311.043,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 3.222.317,00 0,00 -4.990.847,00 -7.056.633,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.406.082.425,00 2.937.699.383,00 1.960.009.180,00 845.912.251,00 1.838.939.482,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 1.621.406.675,00 778.388.478,00 443.172.469,00 -217.747.291,00 -539.388.451,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.975.558.207,00 2.159.310.905,00 1.516.836.711,00 628.164.960,00 1.299.551.031,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.409.860.284,00 227.416.790,00 168.922.843,00 -183.328.548,00 60.673.190,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 142.414.681,00 283.105.811,00 167.766.766,00 -157.291.324,00 -5.125.923,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.552.274.965,00 -55.689.021,00 1.156.077,00 -26.037.224,00 65.799.113,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.385.418.491,00 1.931.894.115,00 1.347.913.868,00 444.836.412,00 1.360.224.221,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.385.418.491,00 1.931.894.115,00 1.347.913.868,00 444.836.412,00 1.360.224.221,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.385.418.491,00 1.931.894.115,00 1.347.913.868,00 444.836.412,00 1.360.224.221,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,17 0,10 0,07 0,02 0,07
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,17 0,10 0,07 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -208.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 208.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 278.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 133.179.862,00 119.840.344,00 99.746.911,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 133.179.862,00 119.840.344,00 99.746.911,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 132.970.983,00 119.840.344,00 99.746.911,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 3.518.389.474,00 2.051.734.459,00 1.447.660.779,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 3.518.389.474,00 2.051.734.459,00 1.447.660.779,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,17 0,10 0,07 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 11.513.862.306,00 9.127.856.690,00 7.517.320.384,00 6.641.061.812,00 5.464.758.250,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.516.222.468,00 1.432.509.710,00 751.418.258,00 729.221.563,00 601.243.499,00
Finansal Yatırımlar 2.044.016.830,00 1.661.523.813,00 1.427.240.703,00 977.587.734,00 734.615.057,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.555.401.727,00 3.025.932.473,00 2.680.958.317,00 2.479.686.818,00 1.765.455.139,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 168.244.627,00 180.631.638,00 154.689.101,00 96.305.271,00 86.024.749,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.387.157.100,00 2.845.300.835,00 2.526.269.216,00 2.383.381.547,00 1.679.430.390,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 14.703.005,00 7.411.953,00 9.787.144,00 5.915.088,00 3.870.442,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 13.883,00 0,00 13.782.384,00 0,00 0,00
Stoklar 4.100.390.874,00 2.759.013.656,00 2.419.008.356,00 2.240.366.505,00 2.008.634.018,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 269.125.820,00 224.477.604,00 156.976.623,00 117.740.895,00 227.964.505,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.155.262,00 1.042.893,00 410.286,00 1.599.706,00 775.568,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.832.437,00 15.944.588,00 57.738.313,00 88.943.503,00 122.200.022,00
ARA TOPLAM 11.513.862.306,00 9.127.856.690,00 7.517.320.384,00 6.641.061.812,00 5.464.758.250,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 10.930.111.119,00 3.801.075.306,00 3.583.358.850,00 3.213.503.326,00 3.159.542.430,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.794.989.093,00 1.857.704.731,00 1.838.652.352,00 1.771.963.719,00 1.648.592.969,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.671.668.836,00 952.575.815,00 775.475.932,00 664.101.752,00 577.298.639,00
- Şerefiye 21.375.987,00 1.782.731,00 1.782.731,00 1.782.731,00 1.782.731,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.650.292.849,00 950.793.084,00 773.693.201,00 662.319.021,00 575.515.908,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 575.547.342,00 161.530.230,00 104.685.132,00 79.803.985,00 105.841.209,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 22.443.973.425,00 12.928.931.996,00 11.100.679.234,00 9.854.565.138,00 8.624.300.680,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.916.160.965,00 6.433.859.681,00 5.252.422.991,00 4.759.146.293,00 4.023.286.288,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.753.611.225,00 4.353.696.384,00 3.476.432.632,00 3.141.120.000,00 2.457.258.522,00
- Banka Kredileri 3.688.370.667,00 3.485.325.963,00 2.904.389.882,00 3.141.120.000,00 2.457.258.522,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 349.004.423,00 382.442.977,00 432.173.271,00 361.550.662,00 436.287.651,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 92.845.347,00 116.110.248,00 54.748.413,00 3.655.235,00 9.959.963,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 251.073.719,00 239.444.412,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 897.670.001,00 809.806.100,00 703.927.116,00 611.104.460,00 713.706.921,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 68.013.785,00 80.619.910,00 52.082.301,00 50.975.012,00 22.515.635,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 829.656.216,00 729.186.190,00 651.844.815,00 560.129.448,00 691.191.286,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 119.744.180,00 94.043.557,00 71.020.404,00 135.803.414,00 46.065.560,00
Diğer Borçlar 1.003.481,00 30.045.338,00 15.740.241,00 12.870.846,00 2.083.719,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.003.481,00 30.045.338,00 15.740.241,00 12.870.846,00 2.083.719,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 60.884.914,00 69.988.000,00 44.692.432,00 33.417.872,00 25.043.179,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 41.937.869,00 118.178.831,00 88.931.409,00 158.721.120,00 1.660.332,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 622.370.207,00 553.395.535,00 405.435.673,00 288.098.926,00 328.206.900,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 285.740.177,00 224.472.356,00 171.111.887,00 96.888.295,00 126.453.597,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 336.630.030,00 328.923.179,00 234.323.786,00 191.210.631,00 201.753.303,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 50.640.840,00 18.527.607,00 11.928.553,00 13.426.968,00 10.727.449,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 744.724.725,00 701.255.692,00 658.513.300,00 687.325.380,00 664.190.412,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 381.902.708,00 559.968.682,00 515.574.935,00 559.849.656,00 505.282.590,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 305.221.190,00 391.179.391,00 397.700.069,00 308.775.937,00 265.838.178,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 100.362.710,00 70.815.458,00 73.170.751,00 63.615.036,00 96.363.234,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 100.362.710,00 70.815.458,00 73.170.751,00 63.615.036,00 96.363.234,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.660.885.690,00 7.135.115.373,00 5.910.936.291,00 5.446.471.673,00 4.687.476.700,00
Ö Z K A Y N A K L A R 14.783.087.735,00 5.793.816.623,00 5.189.742.943,00 4.408.093.465,00 3.936.823.980,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.783.087.735,00 5.793.816.623,00 5.189.742.943,00 4.408.093.465,00 3.936.823.980,00
Ödenmiş Sermaye 200.019.288,00 200.019.288,00 200.019.288,00 200.019.288,00 200.019.288,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -146.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.784.967.941,00 140.080.696,00 140.080.696,00 140.080.696,00 140.080.696,00
Geri Alınmış Paylar (-) 28.847,00 28.847,00 28.847,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 39.017.645,00 2.870.803,00 2.870.803,00 2.870.803,00 2.870.803,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.061.535,00 -6.921.152,00 -6.921.152,00 -6.921.152,00 -6.921.152,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.061.535,00 -6.921.152,00 -6.921.152,00 -6.921.152,00 -6.921.152,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.061.535,00 -6.921.152,00 -6.921.152,00 -6.921.152,00 -6.921.152,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 78.508.149,00 52.075.076,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 218.994.768,00 171.915.420,00 151.821.987,00 78.508.149,00 52.075.076,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.046.147.890,00 150.864.955,00 150.864.955,00 150.864.955,00 150.864.955,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.131.761.343,00 3.203.121.345,00 3.203.121.345,00 3.397.863.161,00 2.037.638.940,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.385.418.491,00 1.931.894.115,00 1.347.913.868,00 444.836.412,00 1.360.224.221,00
Diğer Yedekler -20.002.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 22.443.973.425,00 12.928.931.996,00 11.100.679.234,00 9.854.565.138,00 8.624.300.680,00
İhraç Edilen Tahviller 0,00 0,00 0,00 102.186.851,00 101.560.369,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi