Geri Dön

DERIM | Derimod


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DERIM
Sektör Deri, kürk deri ve bunlardan mamul giysi imalat, ihracat ve ithalatı
Adres Marmaracık OSB Mah. Mimar Sinan Cad. No: 7 Ergene - Tekirdağ
Telefon 0 212 547 16 04  (7 HAT)
Faks 0 212 510 94 93
Web www.derimod.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DERİMOD DERİ KONF PAZARLAMA SAN VE TİC AŞ 19.727.970,00 36,53
TOPLAM 54.000.000,00 100,00
ÜMİT ZAİM 14.784.410,00 27,38
ZERRİN ZAİM 4.905.740,00 9,08
DİĞER 14.581.880,00 27,01
Toplam 108.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
26.01.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,77
24.09.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,09
01.06.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.06.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
21.09.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
02.08.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
05.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,15
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
20.01.1998 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,51
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 681.248.435,00 385.553.127,00 190.065.365,00 376.919.122,00 238.616.198,00
Satışların Maliyeti (-) -595.232.043,00 -330.012.649,00 -163.833.923,00 -322.167.654,00 -218.000.829,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 86.016.392,00 55.540.478,00 26.231.442,00 54.751.468,00 20.615.369,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 86.016.392,00 55.540.478,00 26.231.442,00 54.751.468,00 20.615.369,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.935.640,00 -4.940.151,00 -1.774.261,00 -5.564.196,00 -3.590.678,00
Pazarlama Giderleri (-) -25.168.978,00 -16.029.682,00 -6.581.425,00 -16.595.265,00 -10.630.909,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 51.177.391,00 25.869.492,00 9.695.896,00 48.936.240,00 53.597.077,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -68.855.802,00 -43.069.171,00 -18.665.129,00 -63.843.866,00 -47.477.261,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 33.233.363,00 17.370.966,00 8.906.523,00 17.684.381,00 12.513.598,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 33.233.363,00 17.370.966,00 8.906.523,00 17.684.381,00 12.513.598,00
Finansman Gelirleri 3.034.601,00 2.575.223,00 273.955,00 1.110.694,00 320.014,00
Finansman Giderleri (-) -10.653.016,00 -7.135.136,00 -2.878.673,00 -17.261.156,00 -14.380.740,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 25.614.948,00 12.811.053,00 6.301.805,00 1.533.919,00 -1.547.128,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.649.272,00 -2.768.754,00 -1.168.107,00 1.196.865,00 1.517.928,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.502.837,00 -1.369.330,00 -454.203,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.146.435,00 -1.399.424,00 -713.904,00 1.196.865,00 1.517.928,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 17.965.676,00 10.042.299,00 5.133.698,00 2.730.784,00 -29.200,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 17.965.676,00 10.042.299,00 5.133.698,00 2.730.784,00 -29.200,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 17.965.676,00 10.042.299,00 5.133.698,00 2.730.784,00 -29.200,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -909.890,00 -568.859,00 12.030,00 -770.663,00 -253.420,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.137.362,00 -711.074,00 15.038,00 -963.329,00 -316.775,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 227.472,00 142.215,00 -3.008,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 227.472,00 142.215,00 -3.008,00 192.666,00 63.355,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -909.890,00 -568.859,00 12.030,00 -770.663,00 -253.420,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 17.055.786,00 9.473.440,00 5.145.728,00 1.960.121,00 -282.620,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 625.362.534,00 530.816.024,00 470.221.969,00 387.548.530,00 341.970.624,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 56.574.367,00 57.621.978,00 96.592.670,00 52.667.822,00 8.382.958,00
Finansal Yatırımlar 10.322,00 4.976,00 4.976,00 4.976,00 4.976,00
Ticari Alacaklar 373.286.444,00 271.361.003,00 247.827.698,00 236.016.972,00 293.283.545,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 371.671.907,00 269.231.346,00 246.397.281,00 235.056.264,00 292.714.096,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.614.537,00 2.129.657,00 1.430.417,00 960.708,00 569.449,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 200.733,00 186.096,00 174.319,00 164.732,00 155.786,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 184.155,00 128.765,00 156.660,00 147.073,00 138.127,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.578,00 57.331,00 17.659,00 17.659,00 17.659,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 845.306,00 224.318,00
Stoklar 31.721.281,00 48.235.157,00 40.839.408,00 34.324.274,00 19.279.116,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 162.774.143,00 151.648.087,00 83.731.140,00 62.853.510,00 19.387.289,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 6.198,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 795.244,00 1.758.727,00 1.051.758,00 664.740,00 1.252.636,00
ARA TOPLAM 625.362.534,00 530.816.024,00 470.221.969,00 387.548.530,00 341.970.624,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.273.343,00 6.197.128,00 4.697.899,00 5.467.249,00 5.832.311,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.715.359,00 1.807.334,00 871.534,00 918.041,00 983.453,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.055,00 1.670.809,00 2.211.106,00 2.928.018,00 3.119.770,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 629.635.877,00 537.013.152,00 474.919.868,00 393.015.779,00 347.802.935,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 505.656.336,00 414.345.915,00 360.183.552,00 310.286.851,00 264.862.212,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 43.439.041,00 47.968.709,00 30.556.372,00 44.279.623,00 60.680.204,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 725.152,00 4.534.676,00 7.130.475,00 6.761.928,00 15.596.275,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 449.303.644,00 355.855.025,00 319.003.779,00 256.768.212,00 186.482.044,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 449.303.644,00 355.855.025,00 319.003.779,00 256.768.212,00 186.482.044,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.731.102,00 2.289.292,00 1.134.856,00 376.589,00 745.963,00
Diğer Borçlar 2.581.762,00 573.400,00 149.189,00 665.026,00 212.617,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.581.762,00 573.400,00 149.189,00 665.026,00 212.617,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.148.170,00 971.222,00 454.203,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.987.783,00 1.826.396,00 1.189.875,00 1.435.473,00 1.145.109,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.632.783,00 1.271.396,00 1.189.875,00 885.473,00 800.109,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 355.000,00 555.000,00 0,00 550.000,00 345.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.044.304,00 12.314.346,00 8.711.136,00 8.957.708,00 11.412.244,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.658.420,00 2.672.131,00 2.895.004,00 3.836.556,00 7.620.137,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 3.738.907,00 2.758.947,00 2.586.455,00 2.136.360,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 3.738.907,00 2.758.947,00 2.586.455,00 2.136.360,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 511.700.640,00 426.660.261,00 368.894.688,00 319.244.559,00 276.274.456,00
Ö Z K A Y N A K L A R 117.935.237,00 110.352.891,00 106.025.180,00 73.771.220,00 71.528.479,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 117.935.237,00 110.352.891,00 106.025.180,00 73.771.220,00 71.528.479,00
Ödenmiş Sermaye 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 496.828,00 496.828,00 496.828,00 496.828,00 496.828,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.759.923,00 21.759.923,00 21.759.924,00 21.651.692,00 21.651.692,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.393.120,00 -2.052.089,00 -1.471.200,00 -1.483.230,00 -965.987,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.393.120,00 -2.052.089,00 -1.471.200,00 -1.483.230,00 -965.987,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.393.120,00 -2.052.089,00 -1.471.200,00 -1.483.230,00 -965.987,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.485.994,00 1.485.994,00 1.485.994,00 1.485.994,00 1.485.994,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 24.619.936,00 24.619.936,00 24.619.936,00 21.889.152,00 21.889.152,00
Net Dönem Karı/Zararı 17.965.676,00 10.042.299,00 5.133.698,00 2.730.784,00 -29.200,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 629.635.877,00 537.013.152,00 474.919.868,00 393.015.779,00 347.802.935,00
- Banka Kredileri 0,00 47.968.709,00 30.556.372,00 44.279.623,00 60.680.204,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 570.582,00 477.399,00 448.247,00 420.875,00
Banka Kredileri 0,00 754.020,00 0,00 2.786.171,00 6.446.887,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 1.918.111,00 0,00 1.050.385,00 1.173.250,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi