Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,61
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 34,39
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -40,03
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,92
Dibe Uzaklık 74,81
Piyasa Değeri (USD) 10.850.270,96
Piyasa Değeri (TL) 39.744.000,00
Özsermaye (TL) 43.337.402,00
Sermaye (TL) 5.400.000,00
Net Kar (TL) -992.749,00
 

DERİMOD Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
7,410 24 0,07 24 0,15 0 0,00
7,400 662 1,94 162 1,04 500 2,70
7,390 654 1,92 154 0,99 500 2,70
7,380 753 2,21 280 1,79 473 2,56
7,370 1.631 4,78 1.081 6,93 550 2,97
7,360 4.732 13,87 4.082 26,15 650 3,51
7,350 13.762 40,35 8.697 55,72 5.065 27,38
7,340 3.486 10,22 981 6,29 2.505 13,54
7,330 2.633 7,72 40 0,26 2.593 14,02
7,320 1.219 3,57 0 0,00 1.219 6,59
7,310 3.709 10,88 106 0,68 3.603 19,48
7,300 840 2,46 0 0,00 840 4,54
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
7,350 34.105 18.498 7,340 15.607 7,350
Konu Açıklama
BIST Kodu DERIM
Sektör Deri, kürk deri ve bunlardan mamul giysi imalat, ihracat ve ithalatı
Adres Yeşiltepe OSB Mah. Tabakhaneler Cad. No: 9/A Ergene - Tekirdag
Telefon (0282) 686 18 47
Faks (0282) 686 18 48
Web http://www.derimod.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DİĞER ORTAKLAR 2.006.745,00 37,16
Ümit Zaim 2.510.824,00 46,50
Zerrin Zaim 882.431,00 16,34
Toplam 5.400.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
01.06.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.06.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
21.09.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
02.08.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
05.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,15
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
20.01.1998 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,51
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 101.648.223,00 67.391.928,00 209.292.934,00 161.339.550,00 101.322.486,00
Satışların Maliyeti (-) -91.472.470,00 -60.785.783,00 -190.918.295,00 -146.236.349,00 -90.320.488,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 10.175.753,00 6.606.145,00 18.374.639,00 15.103.201,00 11.001.998,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 10.175.753,00 6.606.145,00 18.374.639,00 15.103.201,00 11.001.998,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.839.285,00 -1.219.477,00 -4.376.921,00 -3.325.137,00 -2.164.990,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.439.194,00 -2.711.999,00 -9.087.015,00 -6.734.629,00 -4.857.623,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 11.369.982,00 6.908.716,00 23.783.170,00 16.167.297,00 10.985.295,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -8.185.505,00 -4.065.497,00 -15.192.476,00 -10.380.095,00 -6.633.866,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.081.751,00 5.517.888,00 13.501.397,00 10.830.637,00 8.330.814,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 59.544,00 59.544,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -130.933,00 -107.219,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.081.751,00 5.517.888,00 13.501.397,00 10.830.637,00 8.330.814,00
Finansman Giderleri (-) -7.988.793,00 -2.909.854,00 -9.184.663,00 -6.786.353,00 -4.230.005,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -907.042,00 2.608.034,00 4.316.734,00 4.044.284,00 4.100.809,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -226.703,00 -540.725,00 -936.199,00 -850.525,00 -861.270,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -199.731,00 -1.163.730,00 -753.991,00 -595.960,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -226.703,00 -340.994,00 227.531,00 -96.534,00 -265.310,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.133.745,00 2.067.309,00 3.380.535,00 3.193.759,00 3.239.539,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.133.745,00 2.067.309,00 3.380.535,00 3.193.759,00 3.239.539,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.133.745,00 2.067.309,00 3.380.535,00 3.193.759,00 3.239.539,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -19.450,00 23.810,00 2.517.414,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 3.150.753,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 5.082,00 23.810,00 -3.985,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -1.016,00 0,00 797,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -24.532,00 0,00 -629.354,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -19.450,00 23.810,00 2.517.414,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.153.195,00 2.091.119,00 5.897.949,00 3.193.759,00 3.239.539,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 251.572.871,00 246.691.829,00 219.241.539,00 217.841.927,00 180.065.948,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 482.441,00 419.135,00 204.417,00 207.722,00 136.270,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 213.508.039,00 208.833.027,00 192.991.751,00 188.674.795,00 146.789.313,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 210.464.191,00 206.521.165,00 191.871.661,00 179.500.521,00 140.713.652,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.043.848,00 2.311.862,00 1.120.090,00 9.174.274,00 6.075.661,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.760.565,00 8.128.693,00 6.862.931,00 6.855.987,00 6.858.675,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.210.497,00 4.208.845,00 4.204.536,00 4.200.583,00 4.196.791,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.550.068,00 3.919.848,00 2.658.395,00 2.655.404,00 2.661.884,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 13.484.071,00 10.936.786,00 8.300.726,00 10.046.930,00 9.757.981,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 12.666.755,00 14.307.161,00 6.615.779,00 7.341.684,00 11.891.445,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 209.806,00 0,00 0,00 0,00 6.010,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.461.194,00 4.067.027,00 4.265.935,00 4.714.809,00 4.626.254,00
ARA TOPLAM 251.572.871,00 246.691.829,00 219.241.539,00 217.841.927,00 180.065.948,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 16.745.602,00 16.773.091,00 16.979.359,00 14.003.800,00 14.147.952,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 16.361.875,00 16.386.683,00 16.587.633,00 13.606.758,00 13.773.344,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.575,00 27.256,00 30.806,00 36.122,00 13.688,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 268.318.473,00 263.464.920,00 236.220.898,00 231.845.727,00 194.213.900,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 164.426.523,00 173.897.333,00 174.565.220,00 174.565.641,00 136.980.649,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 36.138.008,00 27.054.357,00 43.696.653,00 45.747.934,00 46.337.304,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 93.294.216,00 124.495.697,00 125.844.902,00 123.717.928,00 85.871.714,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 93.294.216,00 124.495.697,00 125.844.902,00 123.717.928,00 85.871.714,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 512.387,00 524.059,00 552.086,00 461.623,00 666.348,00
Diğer Borçlar 89.516,00 152.973,00 37.674,00 34.010,00 26.493,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 89.516,00 152.973,00 37.674,00 34.010,00 26.493,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 199.731,00 409.443,00 151.494,00 386.287,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 343.980,00 323.193,00 300.342,00 272.591,00 289.751,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 343.980,00 323.193,00 300.342,00 272.591,00 289.751,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 60.554.548,00 44.757.530,00 18.936.740,00 17.265.338,00 17.172.723,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 57.416.055,00 37.656.377,00 13.410.070,00 13.875.580,00 13.875.580,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.197.076,00 1.099.441,00 1.069.275,00 1.209.643,00 948.252,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.197.076,00 1.099.441,00 1.069.275,00 1.209.643,00 948.252,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 964.980,00 2.832.351,00 2.485.404,00 2.180.115,00 2.348.891,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 224.981.071,00 218.654.863,00 193.501.960,00 191.830.979,00 154.153.372,00
Ö Z K A Y N A K L A R 43.337.402,00 44.810.057,00 42.718.938,00 40.014.748,00 40.060.528,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 43.337.402,00 44.810.057,00 42.718.938,00 40.014.748,00 40.060.528,00
Ödenmiş Sermaye 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 496.828,00 496.828,00 496.828,00 496.828,00 496.828,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.678.200,00 12.791.798,00 12.767.988,00 10.250.574,00 10.250.574,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.838.083,00 12.931.937,00 12.931.937,00 10.411.335,00 10.411.335,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.205.002,00 1.205.002,00 984.482,00 984.482,00 984.482,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.691.117,00 22.849.120,00 19.689.105,00 19.689.105,00 19.689.105,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.133.745,00 2.067.309,00 3.380.535,00 3.193.759,00 3.239.539,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 268.318.473,00 263.464.920,00 236.220.898,00 231.845.727,00 194.213.900,00