Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,70
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 34,39
BIST-100'deki Ağırlığı 0,21
F/K Oranı 9,80
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,09
Dibe Uzaklık 74,81
Piyasa Değeri (USD) 9.400.633,90
Piyasa Değeri (TL) 49.680.000,00
Özsermaye (TL) 45.510.416,00
Sermaye (TL) 5.400.000,00
Net Kar (TL) 5.071.705,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DERIM
Sektör Deri, kürk deri ve bunlardan mamul giysi imalat, ihracat ve ithalatı
Adres Yeşiltepe OSB Mah. Tabakhaneler Cad. No: 9/A Ergene - Tekirdag
Telefon (0282) 686 18 47
Faks (0282) 686 18 48
Web http://www.derimod.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DİĞER ORTAKLAR 2.006.745,00 37,16
Ümit Zaim 2.510.824,00 46,50
Zerrin Zaim 882.431,00 16,34
Toplam 5.400.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
01.06.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.06.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
21.09.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
02.08.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
05.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,15
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
20.01.1998 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,51
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 178.492.964,00 129.641.089,00 80.704.594,00 241.451.969,00 161.067.388,00
Satışların Maliyeti (-) -155.576.061,00 -113.410.009,00 -71.423.514,00 -219.658.040,00 -147.462.476,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 22.916.903,00 16.231.080,00 9.281.080,00 21.793.929,00 13.604.912,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 22.916.903,00 16.231.080,00 9.281.080,00 21.793.929,00 13.604.912,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.729.556,00 -1.957.482,00 -675.426,00 -4.046.821,00 -3.386.724,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.821.471,00 -5.082.402,00 -2.608.779,00 -9.059.070,00 -6.412.861,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 53.566.661,00 25.810.211,00 10.957.579,00 33.234.117,00 20.642.206,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -40.165.914,00 -18.507.043,00 -8.919.248,00 -20.254.216,00 -10.871.998,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 25.766.623,00 16.494.364,00 8.035.206,00 21.667.939,00 13.575.535,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 25.766.623,00 16.494.364,00 8.035.206,00 21.667.939,00 13.575.535,00
Finansman Giderleri (-) -21.971.939,00 -14.690.492,00 -6.994.271,00 -20.785.106,00 -13.533.141,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.794.684,00 1.803.872,00 1.040.935,00 882.833,00 42.394,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 132.009,00 1.065.795,00 -333.212,00 -159.564,00 -464.137,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -270.422,00 -335.334,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 132.009,00 1.065.795,00 -62.790,00 175.770,00 -464.137,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.926.693,00 2.869.667,00 707.723,00 723.269,00 -421.743,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.926.693,00 2.869.667,00 707.723,00 723.269,00 -421.743,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.926.693,00 2.869.667,00 707.723,00 723.269,00 -421.743,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 57.601,00 65.435,00 1.293,00 -1.782.578,00 -33.452,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 -2.591.772,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 57.601,00 65.435,00 20.001,00 36.405,00 -14.664,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 -18.708,00 772.789,00 -18.788,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 57.601,00 65.435,00 1.293,00 -1.782.578,00 -33.452,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 3.984.294,00 2.935.102,00 709.016,00 -1.059.309,00 -455.195,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -4.000,00 -7.281,00 2.933,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 289.653.157,00 295.554.434,00 325.579.350,00 304.787.255,00 281.207.661,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.561.904,00 300.671,00 2.928.793,00 1.031.178,00 1.138.672,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 261.999.489,00 256.917.401,00 281.079.873,00 271.641.946,00 237.045.662,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 257.165.420,00 249.738.070,00 277.412.273,00 268.382.840,00 234.983.600,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.834.069,00 7.179.331,00 3.667.600,00 3.259.106,00 2.062.062,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.009.546,00 5.753.157,00 6.680.904,00 6.176.812,00 6.786.749,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.225.203,00 4.225.203,00 4.225.203,00 4.210.497,00 4.210.497,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 784.343,00 1.527.954,00 2.455.701,00 1.966.315,00 2.576.252,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 11.914.136,00 18.295.551,00 15.702.665,00 11.422.122,00 24.378.877,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.436.573,00 9.694.170,00 14.464.251,00 10.511.775,00 6.187.286,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 273.840,00 272.541,00 0,00 0,00 212.610,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.457.669,00 4.320.943,00 4.722.864,00 4.003.422,00 5.457.805,00
ARA TOPLAM 289.653.157,00 295.554.434,00 325.579.350,00 304.787.255,00 281.207.661,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.612.824,00 2.579.202,00 14.125.146,00 14.263.362,00 16.812.488,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 460.099,00 504.134,00 13.683.953,00 13.756.671,00 16.431.440,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.825,00 30.834,00 35.213,00 19.213,00 21.896,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 753.255,00 1.685.082,00 46.828,00 128.326,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 291.265.981,00 298.133.636,00 339.704.496,00 319.050.617,00 298.020.149,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 192.635.497,00 203.169.097,00 234.522.351,00 219.257.055,00 187.683.866,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.504.851,00 35.271.051,00 34.166.603,00 34.309.812,00 31.656.733,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 125.792.278,00 111.139.432,00 147.689.123,00 147.456.390,00 127.488.063,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 125.792.278,00 111.139.432,00 147.689.123,00 147.456.390,00 127.488.063,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 763.689,00 691.541,00 686.135,00 567.824,00 536.904,00
Diğer Borçlar 139.958,00 125.288,00 86.853,00 182.872,00 110.900,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 139.958,00 125.288,00 86.853,00 182.872,00 110.900,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 685.030,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 266.753,00 120.499,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 247.714,00 350.582,00 375.808,00 426.048,00 334.353,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 247.714,00 350.582,00 375.808,00 426.048,00 334.353,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 53.120.068,00 50.503.315,00 61.148.329,00 56.468.762,00 66.300.881,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 51.840.846,00 49.116.139,00 54.735.198,00 54.237.148,00 62.884.756,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.279.222,00 1.387.176,00 1.361.631,00 1.382.230,00 1.289.778,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.279.222,00 1.387.176,00 1.361.631,00 1.382.230,00 1.289.778,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196.670,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 245.755.565,00 253.672.412,00 295.670.680,00 275.725.817,00 253.984.747,00
Ö Z K A Y N A K L A R 45.510.416,00 44.461.224,00 44.033.816,00 43.324.800,00 44.035.402,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 45.510.416,00 44.461.224,00 44.033.816,00 43.324.800,00 44.035.402,00
Ödenmiş Sermaye 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 496.828,00 496.828,00 496.828,00 496.828,00 496.828,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -77.224,00 -69.390,00 9.916.365,00 9.915.072,00 11.664.198,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -77.224,00 -69.390,00 9.916.365,00 9.915.072,00 11.839.878,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -77.224,00 -69.390,00 -118.824,00 -134.825,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.205.002,00 1.205.002,00 1.205.002,00 1.205.002,00 1.205.002,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 34.559.117,00 34.559.117,00 26.307.898,00 25.584.629,00 25.691.117,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.926.693,00 2.869.667,00 707.723,00 723.269,00 -421.743,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 291.265.981,00 298.133.636,00 339.704.496,00 319.050.617,00 298.020.149,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi