Geri Dön

DERHL | Derluks Yatirim Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,92
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 74,33
BIST-100'deki Ağırlığı 6,03
F/K Oranı 10,94
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,12
Dibe Uzaklık 86,36
Piyasa Değeri (USD) 25.796.059,74
Piyasa Değeri (TL) 852.000.000,00
Özsermaye (TL) 758.539.133,00
Sermaye (TL) 75.000.000,00
Net Kar (TL) 77.894.016,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DERHL
Sektör Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak
Adres Tarabya Mah. Ahi Çelebi Cad. No : 7 Sarıyer /İSTANBUL
Telefon +90 212 571 71 71
Faks +90 212 416 00 78
Web www.derluks.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.208.580,35 6,19
CEMAL GÜZELCİ 84.884.142,20 43,03
NUSRET ALTINBAŞ 35.207.702,00 17,85
TOPLAM 197.281.323,00 100,00
DİĞER 64.980.898,45 32,93
Toplam 394.562.646,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Soho Giyim ve Enerji A.Ş. 142.020.008,87 68,69
Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. 15.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2024 Bölünme 1,00
05.10.2023 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,93
20.09.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,35
11.05.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 486.706.803,00 1.788.919.278,00 885.637.399,00 526.172.251,00 456.456.621,00
Satışların Maliyeti (-) 394.237.314,00 1.491.615.730,00 752.403.870,00 447.108.786,00 386.209.434,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 92.469.489,00 297.303.548,00 133.233.529,00 79.063.465,00 70.247.187,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 92.469.489,00 297.303.548,00 133.233.529,00 79.063.465,00 70.247.187,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 28.010.371,00 98.006.972,00 39.496.377,00 24.775.770,00 22.263.661,00
Pazarlama Giderleri (-) 21.698.255,00 62.324.484,00 35.706.843,00 20.987.542,00 19.994.448,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 32.947.229,00 112.230.523,00 68.035.044,00 60.930.397,00 6.864.346,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 28.757.447,00 17.777.126,00 6.577.872,00 2.215.905,00 717.064,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 46.950.645,00 231.425.489,00 119.487.481,00 92.014.645,00 34.136.360,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.605.193,00 4.094.696,00 1.061.985,00 733.691,00 1.058.904,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 462.529,00 8.991.525,00 1.109,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 189.365,00 181.818,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 50.093.309,00 226.528.660,00 120.737.722,00 92.930.154,00 35.195.264,00
Finansman gelirleri 125.412,00 1.805.468,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 68.810.420,00 232.421.374,00 85.116.595,00 61.156.276,00 39.865.500,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 31.159.007,00 150.199.421,00 35.621.127,00 31.773.878,00 55.065.330,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 10.732.768,00 50.819.476,00 10.365.268,00 6.988.262,00 10.321.661,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 5.541.427,00 8.390.019,00 9.766.651,00 4.734.060,00 3.751.123,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.191.341,00 42.429.457,00 598.617,00 2.254.202,00 6.570.538,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 20.426.239,00 99.379.945,00 25.255.859,00 24.785.616,00 44.743.669,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 20.426.239,00 99.379.945,00 25.255.859,00 24.785.616,00 44.743.669,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 8.253.452,00 25.418.958,00 0,00 0,00 18.075.610,00
- Ana Ortaklık Payları 12.172.787,00 73.960.987,00 25.255.859,00 24.785.616,00 26.668.059,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 524.419,00 72.785.805,00 -708.062,00 -183.664,00 -678.768,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 90.979.180,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 699.226,00 -1.513.039,00 -944.083,00 -229.580,00 -905.024,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 174.807,00 16.680.336,00 -236.021,00 -45.916,00 -226.256,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -378.260,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -13.739.655,00 -74.590.523,00 -17.869.344,00 -18.248.986,00 -941.524,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -18.319.542,00 -99.454.032,00 0,00 0,00 -1.255.367,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 -17.869.344,00 -18.248.986,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -4.579.887,00 -24.863.509,00 0,00 0,00 -313.843,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -13.215.236,00 -1.804.718,00 -18.577.406,00 -18.432.650,00 -1.620.292,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 7.211.003,00 97.575.227,00 6.678.453,00 6.352.966,00 43.123.377,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 7.211.003,00 97.575.227,00 6.678.453,00 6.352.966,00 43.123.377,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 907.996.590,00 900.371.673,00 564.770.068,00 484.711.473,00 390.733.157,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 69.407.834,00 87.079.381,00 51.315.112,00 34.157.647,00 44.653.557,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 449.061.609,00 396.798.578,00 265.160.667,00 273.295.543,00 178.419.668,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 449.061.609,00 396.798.578,00 265.160.667,00 273.295.543,00 178.419.668,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 10.091.889,00 10.800.105,00 6.381.878,00 7.269.200,00 5.138.474,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 1.062.204,00 652.371,00 564.520,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.091.889,00 10.800.105,00 5.319.674,00 6.616.829,00 4.573.954,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 354.329.542,00 324.807.819,00 204.796.312,00 132.945.347,00 118.817.979,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.143.361,00 60.436.685,00 24.301.134,00 29.318.507,00 36.669.549,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.677.320,00 3.404.225,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 14.285.035,00 17.044.880,00 12.814.965,00 7.725.229,00 7.033.930,00
ARA TOPLAM 907.996.590,00 900.371.673,00 564.770.068,00 484.711.473,00 390.733.157,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.287.912.269,00 1.296.214.245,00 121.371.410,00 121.355.912,00 137.935.339,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 56.422.307,00 56.035.118,00 72.785.995,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 28.746.345,00 28.746.345,00 10.755.000,00 10.755.000,00 10.755.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.190.129.284,00 1.197.749.895,00 28.100.892,00 28.680.861,00 28.190.114,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.273.396,00 7.351.853,00 1.652.785,00 1.786.383,00 1.576.555,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 1.787.585,00 1.232.787,00 914.590,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.195.908.859,00 2.196.585.918,00 686.141.478,00 606.067.385,00 528.668.496,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 673.198.806,00 633.460.662,00 461.660.126,00 373.990.867,00 318.038.522,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 420.606.365,00 348.748.481,00 282.863.753,00 239.771.464,00 194.929.238,00
- Banka Kredileri 420.606.365,00 348.748.481,00 282.863.753,00 239.771.464,00 194.929.238,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 103.725.365,00 135.751.276,00 33.395.002,00 32.025.924,00 15.459.900,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.077.209,00 15.694.935,00 9.037.018,00 9.519.387,00 9.025.038,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 8.522.507,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 119.001.597,00 131.284.191,00 126.035.104,00 85.488.978,00 94.890.486,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 119.001.597,00 131.284.191,00 126.035.104,00 85.488.978,00 94.890.486,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.192.880,00 8.535.214,00 5.547.663,00 4.659.593,00 5.546.412,00
Diğer Borçlar 6.212.149,00 5.721.719,00 4.738.517,00 6.083.817,00 1.698.194,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.212.149,00 5.721.719,00 4.738.517,00 6.083.817,00 1.698.194,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.491.359,00 2.880.487,00 3.926.713,00 3.505.301,00 3.321.719,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.520.985,00 0,00 5.153.374,00 2.455.790,00 2.192.573,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.448.106,00 539.294,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 422.310.697,00 469.936.903,00 49.955.872,00 57.876.525,00 34.761.884,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 327.908.067,00 369.787.771,00 43.145.008,00 50.756.309,00 29.758.643,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 35.835.600,00 40.556.696,00 24.660.700,00 24.761.882,00 21.236.136,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.736.544,00 14.459.796,00 5.282.451,00 3.905.254,00 3.948.877,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.736.544,00 14.459.796,00 5.282.451,00 3.905.254,00 3.948.877,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 78.406.669,00 84.219.349,00 889.641,00 2.180.533,00 19.935,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.095.509.503,00 1.103.397.565,00 511.615.998,00 431.867.392,00 352.800.406,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.100.399.356,00 1.093.188.353,00 174.525.480,00 174.199.993,00 175.868.090,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 758.539.133,00 754.500.407,00 174.525.480,00 174.199.993,00 175.868.090,00
Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 295.296.252,00 295.296.252,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.991.056,00 1.991.056,00 733.765,00 733.765,00 733.765,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 46.668.432,00 46.249.555,00 -3.806.103,00 -3.281.705,00 -3.585.359,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 46.668.432,00 46.249.555,00 -3.806.103,00 -3.281.705,00 -3.585.359,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.641.219,00 -7.060.096,00 -3.806.103,00 -3.281.705,00 -3.585.359,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -128.411.410,00 -119.858.472,00 -41.689.133,00 -42.068.775,00 -23.551.166,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -128.411.410,00 -119.858.472,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.849.759,00 4.371.012,00 1.157.106,00 1.157.106,00 443.228,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 375.972.257,00 291.348.812,00 117.873.986,00 117.873.986,00 118.587.864,00
Net Dönem Karı/Zararı 12.172.787,00 85.102.192,00 25.255.859,00 24.785.616,00 8.239.758,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 341.860.223,00 338.687.946,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.195.908.859,00 2.196.585.918,00 686.141.478,00 606.067.385,00 528.668.496,00
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.551.166,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi