Geri Dön

DERHL | Derluks Yatirim Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DERHL
Sektör Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak
Adres Tarabya Mah. Ahi Çelebi Cad. No : 7 Sarıyer /İSTANBUL
Telefon +90 212 571 71 71
Faks +90 212 416 00 78
Web www.derluks.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CEMAL GÜZELCİ 37.602.819,20 25,07
NUSRET ALTINBAS 8.750.840,00 5,83
TOPLAM 150.000.000,00 100,00
DİĞER 103.646.340,80 69,10
Toplam 300.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Soho Giyim ve Enerji A.Ş. 106.759.671,74 62,25
Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. 15.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
05.10.2023 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,93
20.09.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,35
11.05.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 885.637.399,00 526.172.251,00 251.521.611,00 630.122.991,00 437.841.495,00
Satışların Maliyeti (-) -752.403.870,00 -447.108.786,00 -210.372.832,00 -537.575.604,00 -369.474.071,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 133.233.529,00 79.063.465,00 41.148.779,00 92.547.387,00 68.367.424,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 133.233.529,00 79.063.465,00 41.148.779,00 92.547.387,00 68.367.424,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -39.496.377,00 -24.775.770,00 -11.601.472,00 -28.307.863,00 -18.648.138,00
Pazarlama Giderleri (-) -35.706.843,00 -20.987.542,00 -10.725.546,00 -24.552.776,00 -17.626.795,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 68.035.044,00 60.930.397,00 5.372.081,00 39.020.498,00 33.280.091,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.577.872,00 -2.215.905,00 -399.348,00 -10.326.705,00 -7.955.377,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 119.487.481,00 92.014.645,00 23.794.494,00 68.380.541,00 57.417.205,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.061.985,00 733.691,00 447.428,00 7.604.205,00 872.253,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.109,00 0,00 0,00 -66.973,00 -59.485,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 189.365,00 181.818,00 -1.584.914,00 49.145.043,00 45.650.005,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 120.737.722,00 92.930.154,00 22.657.008,00 125.062.816,00 103.879.978,00
Finansman Giderleri (-) -85.116.595,00 -61.156.276,00 -11.736.955,00 -43.901.058,00 -36.747.855,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 35.621.127,00 31.773.878,00 10.920.053,00 81.409.406,00 68.059.251,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -10.365.268,00 -6.988.262,00 -2.680.295,00 -7.232.916,00 -5.743.955,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -9.766.651,00 -4.734.060,00 -2.192.581,00 -7.211.825,00 -6.332.258,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -598.617,00 -2.254.202,00 -487.714,00 -21.091,00 588.303,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 25.255.859,00 24.785.616,00 8.239.758,00 74.176.490,00 62.315.296,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 25.255.859,00 24.785.616,00 8.239.758,00 74.176.490,00 62.315.296,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 25.255.859,00 24.785.616,00 8.239.758,00 74.176.490,00 62.315.296,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -708.062,00 -183.664,00 -487.318,00 -1.880.919,00 -773.854,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -944.083,00 -229.580,00 -609.147,00 -2.341.995,00 -959.982,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 -7.323,00 -5.869,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 236.021,00 45.916,00 121.829,00 468.399,00 191.997,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -17.869.344,00 -18.248.986,00 268.623,00 -9.133.066,00 -10.442.570,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar -17.869.344,00 -18.248.986,00 268.623,00 -9.133.066,00 -10.442.570,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -17.869.344,00 -18.248.986,00 268.623,00 -9.133.066,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -18.577.406,00 -18.432.650,00 -218.695,00 -11.013.985,00 -11.216.424,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 6.678.453,00 6.352.966,00 8.021.063,00 63.162.505,00 51.098.872,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 247.648,00 927.128,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 564.770.068,00 484.711.473,00 390.733.157,00 273.622.544,00 238.874.211,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 51.315.112,00 34.157.647,00 44.653.557,00 33.491.734,00 52.798.872,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 265.160.667,00 273.295.543,00 178.419.668,00 105.803.546,00 88.231.354,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 265.160.667,00 273.295.543,00 178.419.668,00 105.803.546,00 88.231.354,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.381.878,00 7.269.200,00 5.138.474,00 4.328.472,00 2.645.196,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.062.204,00 652.371,00 564.520,00 726.081,00 501.401,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.319.674,00 6.616.829,00 4.573.954,00 3.602.391,00 2.143.795,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 204.796.312,00 132.945.347,00 118.817.979,00 87.924.915,00 69.843.235,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 24.301.134,00 29.318.507,00 36.669.549,00 37.730.893,00 19.863.054,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.814.965,00 7.725.229,00 7.033.930,00 4.342.984,00 5.492.500,00
ARA TOPLAM 564.770.068,00 484.711.473,00 390.733.157,00 273.622.544,00 238.874.211,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 121.371.410,00 121.355.912,00 137.935.339,00 135.450.594,00 128.131.505,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 56.422.307,00 56.035.118,00 72.785.995,00 74.102.286,00 69.299.198,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.755.000,00 10.755.000,00 10.755.000,00 10.755.000,00 4.420.000,00
Maddi Duran Varlıklar 28.100.892,00 28.680.861,00 28.190.114,00 26.085.636,00 38.952.302,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.652.785,00 1.786.383,00 1.576.555,00 1.496.273,00 787.006,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.787.585,00 1.232.787,00 914.590,00 1.260.540,00 1.593.531,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 686.141.478,00 606.067.385,00 528.668.496,00 409.073.138,00 367.005.716,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 461.660.126,00 373.990.867,00 318.038.522,00 212.977.808,00 193.213.063,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 282.863.753,00 239.771.464,00 194.929.238,00 137.270.240,00 127.758.772,00
- Banka Kredileri 282.863.753,00 239.771.464,00 194.929.238,00 137.270.240,00 127.758.772,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 33.395.002,00 32.025.924,00 15.459.900,00 6.540.816,00 3.059.477,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.037.018,00 9.519.387,00 9.025.038,00 6.306.982,00 3.059.477,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 126.035.104,00 85.488.978,00 94.890.486,00 59.982.403,00 52.790.543,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 126.035.104,00 85.488.978,00 94.890.486,00 59.982.403,00 52.790.543,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.547.663,00 4.659.593,00 5.546.412,00 3.647.480,00 3.047.149,00
Diğer Borçlar 4.738.517,00 6.083.817,00 1.698.194,00 2.223.558,00 2.597.010,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.738.517,00 6.083.817,00 1.698.194,00 2.223.558,00 2.597.010,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.926.713,00 3.505.301,00 3.321.719,00 2.294.007,00 1.950.286,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.153.374,00 2.455.790,00 2.192.573,00 1.019.304,00 1.831.141,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 178.685,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 49.955.872,00 57.876.525,00 34.761.884,00 28.248.303,00 18.009.259,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 43.145.008,00 50.756.309,00 29.758.643,00 21.329.406,00 14.700.739,00
Banka Kredileri 18.484.308,00 25.994.427,00 8.522.507,00 126.112,00 2.419.939,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 24.660.700,00 24.761.882,00 21.236.136,00 21.203.294,00 12.280.800,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.282.451,00 3.905.254,00 3.948.877,00 5.356.927,00 3.308.520,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.282.451,00 3.905.254,00 3.948.877,00 5.356.927,00 3.308.520,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 889.641,00 2.180.533,00 19.935,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 511.615.998,00 431.867.392,00 352.800.406,00 241.226.111,00 211.222.322,00
Ö Z K A Y N A K L A R 174.525.480,00 174.199.993,00 175.868.090,00 167.847.027,00 155.783.394,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 174.525.480,00 174.199.993,00 175.868.090,00 167.847.027,00 155.783.394,00
Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 733.765,00 733.765,00 733.765,00 733.765,00 733.765,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.806.103,00 -3.281.705,00 -3.585.359,00 -3.098.041,00 -1.990.976,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.806.103,00 -3.281.705,00 -3.585.359,00 -3.098.041,00 -1.990.976,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.806.103,00 -3.281.705,00 -3.585.359,00 -3.098.041,00 -1.990.976,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -41.689.133,00 -42.068.775,00 -23.551.166,00 -23.819.789,00 -25.129.293,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -41.689.133,00 -42.068.775,00 -23.551.166,00 -23.819.789,00 -25.129.293,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.157.106,00 1.157.106,00 443.228,00 443.228,00 443.228,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 117.873.986,00 117.873.986,00 118.587.864,00 44.411.374,00 44.411.374,00
Net Dönem Karı/Zararı 25.255.859,00 24.785.616,00 8.239.758,00 74.176.490,00 62.315.296,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 686.141.478,00 606.067.385,00 528.668.496,00 409.073.138,00 367.005.716,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi