Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,81
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 48,97
BIST-100'deki Ağırlığı 7,91
F/K Oranı -27,24
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,44
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 17.456.793,45
Piyasa Değeri (TL) 71.160.000,00
Özsermaye (TL) 49.457.749,00
Sermaye (TL) 6.000.000,00
Net Kar (TL) -2.612.256,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DENCM
Sektör Her Türlü Şekil ve Cinsleriyle Cam Üretimi
Adres Bahçelievler Mah. 4013 Sokak No:10 20014 DENİZLİ
Telefon 0258 295 40 00
Faks 0258 377 24 79
Web http://www.denizlicam.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DENİZLİ CAM SAN VE TİC A Ş MENSUPLARI YARD VE EK 400.000,00 6,67
PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3.059.999,95 51,00
DİĞER 2.540.000,05 42,33
Toplam 6.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,31
15.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,42
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
20.11.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 81.881.537,00 52.220.947,00 33.945.693,00 16.365.463,00 64.202.412,00
Satışların Maliyeti (-) -64.841.273,00 -44.939.968,00 -28.501.331,00 -13.791.078,00 -60.865.693,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 17.040.264,00 7.280.979,00 5.444.362,00 2.574.385,00 3.336.719,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 17.040.264,00 7.280.979,00 5.444.362,00 2.574.385,00 3.336.719,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.686.263,00 -8.120.288,00 -5.363.006,00 -3.073.450,00 -10.103.403,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.509.066,00 -3.569.072,00 -2.271.520,00 -1.075.800,00 -4.449.479,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -91.862,00 -72.111,00 -45.527,00 -21.274,00 -594.190,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.761.796,00 1.036.800,00 757.276,00 773.378,00 1.489.554,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.189.588,00 -629.507,00 -617.347,00 -420.440,00 -815.860,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.325.281,00 -4.073.199,00 -2.095.762,00 -1.243.201,00 -11.136.659,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 129.514,00 129.791,00 129.514,00 6.400,00 1.003.062,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 19.768,00 19.768,00 19.768,00 19.768,00 -56.190,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.474.563,00 -3.923.640,00 -1.946.480,00 -1.217.033,00 -10.189.787,00
Finansman gelirleri 718.287,00 557.090,00 349.146,00 192.771,00 356.655,00
Finansman Giderleri (-) -4.363.498,00 -3.155.735,00 -2.068.885,00 -1.093.374,00 -2.490.057,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.170.648,00 -6.522.285,00 -3.666.219,00 -2.117.636,00 -12.323.189,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -441.608,00 562.777,00 17.937,00 359.138,00 3.407.001,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -441.608,00 562.777,00 17.937,00 359.138,00 3.407.001,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.612.256,00 -5.959.508,00 -3.648.282,00 -1.758.498,00 -8.916.188,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.612.256,00 -5.959.508,00 -3.648.282,00 -1.758.498,00 -8.916.188,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -2.612.256,00 -5.959.508,00 -3.648.282,00 -1.758.498,00 -8.916.188,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 37.804.411,00 36.996.456,00 36.163.722,00 36.259.285,00 29.657.691,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 243.941,00 98.636,00 96.277,00 33.899,00 56.136,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 15.140.129,00 11.254.944,00 10.005.663,00 4.858.283,00 8.159.731,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.510.260,00 4.780.282,00 4.530.651,00 102,00 3.021.248,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.629.869,00 6.474.662,00 5.475.012,00 4.858.181,00 5.138.483,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 141.427,00 137.490,00 255.749,00 8.031.605,00 1.700.714,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 187.429,00 7.966.680,00 1.656.713,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 141.427,00 137.490,00 68.320,00 64.925,00 44.001,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 20.942.798,00 23.549.118,00 24.264.401,00 22.054.405,00 19.259.971,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.265.490,00 1.491.089,00 1.496.177,00 1.217.026,00 291.213,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 70.626,00 465.179,00 45.455,00 64.067,00 189.926,00
ARA TOPLAM 37.804.411,00 36.996.456,00 36.163.722,00 36.259.285,00 29.657.691,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 54.449.970,00 56.943.411,00 57.036.108,00 67.260.822,00 67.656.726,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 9.444.130,00 9.424.362,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 51.465.383,00 51.774.953,00 52.404.239,00 52.818.700,00 53.585.259,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 51.465.383,00 51.774.953,00 52.404.239,00 52.818.700,00 53.585.259,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.904,00 56.155,00 64.406,00 72.657,00 80.908,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.904,00 56.155,00 64.406,00 72.657,00 80.908,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.936.683,00 5.112.303,00 4.567.463,00 4.908.664,00 4.549.526,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 92.254.381,00 93.939.867,00 93.199.830,00 103.520.107,00 97.314.417,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.989.346,00 40.214.159,00 36.993.493,00 45.449.470,00 37.117.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.013.417,00 0,00 0,00 0,00 621,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.462.063,00 6.124.041,00 5.764.067,00 5.576.242,00 4.737.058,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 661.308,00 696.807,00 273.765,00 794.761,00 1.657.216,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.800.755,00 5.427.234,00 5.490.302,00 4.781.481,00 3.079.842,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 937.923,00 873.771,00 880.888,00 938.281,00 797.038,00
Diğer Borçlar 6.865.661,00 28.789.180,00 25.644.986,00 34.868.013,00 28.619.895,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.735.419,00 28.087.005,00 24.948.811,00 34.171.838,00 28.574.526,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 130.242,00 702.175,00 696.175,00 696.175,00 45.369,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.055.725,00 1.665.058,00 1.124.072,00 992.404,00 688.427,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.166.338,00 650.859,00 2.210.350,00 1.141.354,00 404.309,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 490.631,00 568.973,00 1.963.677,00 1.004.374,00 404.309,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 675.707,00 81.886,00 246.673,00 136.980,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.488.219,00 2.111.250,00 1.369.130,00 1.933.176,00 1.869.652,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.807.286,00 4.802.199,00 4.971.602,00 4.946.118,00 5.314.400,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.807.286,00 4.802.199,00 4.971.602,00 4.946.118,00 5.314.400,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.807.286,00 4.802.199,00 4.971.602,00 4.946.118,00 5.314.400,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 42.796.632,00 45.016.358,00 41.965.095,00 50.395.588,00 42.431.400,00
Ö Z K A Y N A K L A R 49.457.749,00 48.923.509,00 51.234.735,00 53.124.519,00 54.883.017,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 49.457.749,00 48.923.509,00 51.234.735,00 53.124.519,00 54.883.017,00
Ödenmiş Sermaye 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 20.891.542,00 20.891.542,00 20.891.542,00 20.891.542,00 20.891.542,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.052,00 9.052,00 9.052,00 9.052,00 9.052,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 29.395.542,00 32.208.554,00 32.208.554,00 32.208.554,00 32.208.554,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 29.395.542,00 32.208.554,00 32.208.554,00 32.208.554,00 32.208.554,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.531.555,00 -218.132,00 -218.132,00 -218.132,00 -218.132,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 699.583,00 699.583,00 699.583,00 699.583,00 699.583,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -4.925.714,00 -4.925.714,00 -4.925.714,00 -4.925.714,00 3.990.474,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.612.256,00 -5.959.508,00 -3.648.282,00 -1.758.498,00 -8.916.188,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 92.254.381,00 93.939.867,00 93.199.830,00 103.520.107,00 97.314.417,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi