Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DARDL
Sektör Gıda ürünleri işleme ve değerlendirme
Adres TARABYA MAH.HAYDAR ALİYEV CAD.NO:142 SARIYER /İSTANBUL
Telefon (0212) 223 88 30
Faks (0212) 223 88 95
Web http://www.dardanel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
OSMAN NİYAZİ ÖNEN 36.553.233,11 68,60
DİĞER 16.728.519,89 31,40
Toplam 53.281.753,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DARDANEL ENEZ KONSERVE SAN.A.Ş. 22.000.000,00 100,00
DARDANEL SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. 4.140.000,00 100,00
TON RADYO TELEVİZYONCULUK YAYINCILIK A.Ş. 320.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.01.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,11
23.02.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,19
12.05.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,04
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 211.048.404,00 519.098.445,00 352.811.450,00 235.786.155,00 110.247.663,00
Satışların Maliyeti (-) -148.327.116,00 -358.000.086,00 -246.085.446,00 -166.393.709,00 -78.938.640,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 62.721.288,00 161.098.359,00 106.726.004,00 69.392.446,00 31.309.023,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 62.721.288,00 161.098.359,00 106.726.004,00 69.392.446,00 31.309.023,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.217.926,00 -27.237.240,00 -19.503.900,00 -12.858.578,00 -6.944.317,00
Pazarlama Giderleri (-) -30.366.192,00 -73.461.556,00 -48.739.069,00 -28.914.433,00 -12.009.456,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -260.468,00 -1.687.507,00 -1.064.099,00 -680.492,00 -329.376,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.732.664,00 45.812.094,00 25.000.520,00 17.932.741,00 10.713.726,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.681.042,00 -44.650.245,00 -25.156.061,00 -18.537.923,00 -10.696.253,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 31.928.324,00 59.873.905,00 37.263.395,00 26.333.761,00 12.043.347,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 31.928.324,00 59.873.905,00 37.263.395,00 26.333.761,00 12.043.347,00
Finansman Gelirleri 57.213.734,00 6.215.417,00 6.215.417,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -25.461.533,00 -62.006.516,00 -42.994.087,00 -32.980.592,00 -19.865.268,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 63.680.525,00 4.082.806,00 484.725,00 -6.646.831,00 -7.821.921,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 291.606,00 1.240.300,00 595.364,00 217.910,00 42.720,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 291.606,00 1.240.300,00 595.364,00 217.910,00 42.720,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 63.972.131,00 5.323.106,00 1.080.089,00 -6.428.921,00 -7.779.201,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 63.972.131,00 5.323.106,00 1.080.089,00 -6.428.921,00 -7.779.201,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 63.972.131,00 5.323.106,00 1.080.089,00 -6.428.921,00 -7.779.201,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 275.324,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 275.324,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 275.324,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 63.972.131,00 5.598.430,00 1.080.089,00 -6.428.921,00 -7.779.201,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 229.554.420,00 140.383.746,00 80.290.454,00 69.417.416,00 74.531.766,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 109.812.958,00 13.789.059,00 2.120.083,00 4.573.383,00 4.534.912,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 69.869.282,00 82.899.881,00 41.245.526,00 34.808.666,00 36.176.856,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.266.697,00 22.376.530,00 6.135.237,00 7.323.723,00 18.071.023,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 61.602.585,00 60.523.351,00 35.110.289,00 27.484.943,00 18.105.833,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.233.432,00 4.169.232,00 2.501.259,00 3.716.881,00 3.737.509,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.233.432,00 4.169.232,00 2.501.259,00 3.716.881,00 3.737.509,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 24.544.666,00 29.961.329,00 15.740.354,00 16.685.577,00 15.242.232,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 14.816.621,00 4.754.996,00 16.293.775,00 9.242.917,00 13.360.518,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.277.461,00 4.809.249,00 2.389.457,00 389.992,00 1.479.739,00
ARA TOPLAM 229.554.420,00 140.383.746,00 80.290.454,00 69.417.416,00 74.531.766,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 37.243.792,00 30.943.844,00 26.860.402,00 26.579.800,00 23.600.431,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 30.469.578,00 26.230.640,00 21.578.949,00 21.067.274,00 17.671.161,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.529.748,00 1.767.568,00 1.814.520,00 1.862.493,00 1.906.387,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.529.748,00 1.767.568,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 220.785,00 267.546,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.023.644,00 2.678.053,00 2.152.505,00 1.775.051,00 1.603.893,00
Diğer Duran Varlıklar 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00
TOPLAM VARLIKLAR 266.798.212,00 171.327.590,00 107.150.856,00 95.997.216,00 98.132.197,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 312.259.931,00 329.971.022,00 266.890.609,00 270.408.494,00 269.123.508,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 111.812.063,00 100.304.441,00 35.279.915,00 32.155.092,00 23.014.264,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 36.465.416,00 65.182.581,00 47.797.771,00 52.253.404,00 51.310.713,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 104.887.235,00 104.431.155,00 106.072.810,00 110.392.619,00 121.124.183,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 361.107,00 0,00 151.873,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 104.887.235,00 104.431.155,00 105.711.703,00 110.392.619,00 120.972.310,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.430.548,00 3.869.934,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 815.930,00 857.796,00 15.601.987,00 16.518.942,00 15.624.008,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 815.930,00 857.796,00 15.601.987,00 16.518.942,00 15.624.008,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 44.374.148,00 47.705.163,00 49.558.795,00 48.708.826,00 46.040.592,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 3.990.531,00 3.957.687,00 3.736.024,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 3.990.531,00 3.957.687,00 3.736.024,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 501.371,00 543.048,00 473.536,00 420.291,00 348.420,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 165.555.994,00 116.346.412,00 119.768.432,00 112.605.917,00 117.376.164,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 154.872.404,00 106.714.354,00 110.545.767,00 103.444.712,00 108.336.891,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.866.009,00 8.724.286,00 8.289.181,00 8.098.681,00 7.893.485,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.866.009,00 8.724.286,00 8.289.181,00 8.098.681,00 7.893.485,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 80.468,00 26.483,00 68.215,00 68.215,00 72.246,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 477.815.925,00 446.317.434,00 386.659.041,00 383.014.411,00 386.499.672,00
Ö Z K A Y N A K L A R -211.017.713,00 -274.989.844,00 -279.508.185,00 -287.017.195,00 -288.367.475,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -211.017.713,00 -274.989.844,00 -279.508.185,00 -287.017.195,00 -288.367.475,00
Ödenmiş Sermaye 53.281.753,00 53.281.753,00 53.281.753,00 53.281.753,00 53.281.753,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.549.990,00 6.549.990,00 6.549.990,00 6.549.990,00 6.549.990,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.982.461,00 2.982.461,00 2.707.137,00 2.707.137,00 2.707.137,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.982.461,00 2.982.461,00 2.707.137,00 2.707.137,00 2.707.137,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 2.982.461,00 2.982.461,00 2.707.137,00 2.707.137,00 2.707.137,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -337.804.048,00 -343.127.154,00 -343.127.154,00 -343.127.154,00 -343.127.154,00
Net Dönem Karı/Zararı 63.972.131,00 5.323.106,00 1.080.089,00 -6.428.921,00 -7.779.201,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 266.798.212,00 171.327.590,00 107.150.856,00 95.997.216,00 98.132.197,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi