Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DARDL
Sektör Gıda ürünleri işleme ve değerlendirme
Adres İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon (0212) 223 88 30
Faks (0212) 223 88 95
Web http://www.dardanel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
OSMAN NİYAZİ ÖNEN 36.553.233,11 68,60
DİĞER 16.728.519,89 31,40
Toplam 53.281.753,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇANAKKALE DARDANEL SPOR KULÜBÜ A.Ş. 4.140.000,00 100,00
DARDANEL DAĞITIM A.Ş. 22.000.000,00 100,00
DARDANEL GREECE S.A. 500.000,00 100,00
TON RADYO TELEVİZYONCULUK YAYINCILIK A.Ş. 640.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
12.08.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 6,29
27.01.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,11
23.02.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,19
12.05.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,04
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 569.468.487,00 281.489.543,00 943.938.945,00 665.482.926,00 462.297.506,00
Satışların Maliyeti (-) -396.407.282,00 -190.403.863,00 -669.490.192,00 -467.584.591,00 -326.440.132,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 173.061.205,00 91.085.680,00 274.448.753,00 197.898.335,00 135.857.374,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 173.061.205,00 91.085.680,00 274.448.753,00 197.898.335,00 135.857.374,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -22.641.741,00 -11.354.538,00 -33.384.244,00 -26.427.817,00 -15.070.593,00
Pazarlama Giderleri (-) -88.985.718,00 -47.944.445,00 -143.680.436,00 -88.008.674,00 -62.161.982,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -754.816,00 -312.802,00 -1.637.288,00 -1.125.868,00 -655.663,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 35.687.018,00 17.867.128,00 108.648.744,00 85.562.052,00 78.585.594,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -29.381.133,00 -13.699.416,00 -58.602.920,00 -33.404.960,00 -21.638.744,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 66.984.815,00 35.641.607,00 145.792.609,00 134.493.068,00 114.915.986,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 66.984.815,00 35.641.607,00 145.792.609,00 134.493.068,00 114.915.986,00
Finansman Giderleri (-) -92.747.436,00 -50.190.988,00 -115.174.165,00 -98.352.918,00 -54.409.283,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -25.762.621,00 -14.549.381,00 93.794.365,00 97.078.531,00 121.445.084,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.263.436,00 773.384,00 -1.923.544,00 -933.373,00 -5.604.904,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -1.667.240,00 -1.471.459,00 -5.862.583,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.263.436,00 773.384,00 -256.304,00 538.086,00 257.679,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -24.499.185,00 -13.775.997,00 91.870.821,00 96.145.158,00 115.840.180,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -24.499.185,00 -13.775.997,00 91.870.821,00 96.145.158,00 115.840.180,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -24.499.185,00 -13.775.997,00 91.870.821,00 96.145.158,00 115.840.180,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 292.697.511,00 289.325.501,00 304.829.536,00 269.942.357,00 175.442.357,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 292.697.138,00 289.325.128,00 305.112.902,00 270.059.154,00 175.559.154,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 373,00 373,00 -283.366,00 -116.797,00 -116.797,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 431.524,00 218.032,00 -13.735,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 431.524,00 218.032,00 -13.735,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 293.129.035,00 289.543.533,00 304.815.801,00 269.942.357,00 175.442.357,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 268.629.850,00 275.767.536,00 396.686.622,00 366.087.515,00 291.282.537,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 63.175.921,00 60.938.381,00 60.938.381,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 328.027.780,00 260.314.597,00 203.593.108,00 229.019.586,00 191.389.676,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 13.754.291,00 10.524.506,00 5.629.614,00 20.263.929,00 12.228.272,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 189.731.209,00 123.795.858,00 118.218.446,00 130.077.931,00 107.082.676,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 58.269.020,00 44.853.361,00 82.218,00 15.919.303,00 4.949.149,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 131.462.189,00 78.942.497,00 118.136.228,00 114.158.628,00 102.133.527,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 11.104.803,00 11.904.055,00 3.640.358,00 3.781.447,00 10.032.376,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.104.803,00 11.904.055,00 3.640.358,00 3.781.447,00 10.032.376,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 79.824.492,00 88.214.582,00 43.401.460,00 47.281.095,00 27.232.069,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 31.720.820,00 23.370.841,00 26.486.473,00 21.639.234,00 32.772.367,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.892.165,00 2.504.755,00 6.216.757,00 5.975.950,00 2.041.916,00
ARA TOPLAM 328.027.780,00 260.314.597,00 203.593.108,00 229.019.586,00 191.389.676,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 471.960.998,00 464.624.585,00 469.432.564,00 413.197.456,00 304.669.245,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 461.087.874,00 454.752.738,00 462.700.712,00 406.875.506,00 299.238.333,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.442.792,00 6.005.726,00 5.527.698,00 4.747.330,00 4.108.273,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.442.792,00 6.005.726,00 5.527.698,00 4.747.330,00 4.108.273,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 55.130,00 55.130,00 220.785,00 220.785,00 220.786,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.375.181,00 3.810.954,00 983.332,00 1.353.798,00 1.101.816,00
Diğer Duran Varlıklar 21,00 37,00 37,00 37,00 37,00
TOPLAM VARLIKLAR 799.988.778,00 724.939.182,00 673.025.672,00 642.217.042,00 496.058.921,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 468.771.249,00 409.029.179,00 332.725.809,00 325.055.469,00 284.335.415,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 221.047.246,00 204.874.328,00 153.862.467,00 165.102.167,00 118.208.232,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 78.316.799,00 66.901.632,00 61.563.514,00 63.558.841,00 60.701.120,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 116.256.748,00 124.061.564,00 106.628.748,00 79.752.193,00 90.235.965,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 116.256.748,00 124.061.564,00 106.628.748,00 79.752.193,00 90.235.965,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.711.799,00 5.583.453,00 4.317.799,00 4.151.492,00 4.216.041,00
Diğer Borçlar 598.760,00 651.039,00 698.130,00 775.274,00 802.256,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 598.760,00 651.039,00 698.130,00 775.274,00 802.256,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.537.106,00 3.786.182,00 3.590.220,00 4.282.053,00 2.179.613,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 707.996,00 840.805,00 933.853,00 1.387.547,00 6.402.773,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 244.533.907,00 221.289.913,00 220.925.725,00 226.063.902,00 195.430.812,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 195.272.660,00 173.380.575,00 176.217.774,00 185.934.928,00 165.907.833,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.532.144,00 13.558.349,00 10.948.568,00 11.095.537,00 10.830.774,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.532.144,00 13.558.349,00 10.948.568,00 11.095.537,00 10.830.774,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34.498.815,00 34.049.972,00 33.330.065,00 28.533.391,00 18.061.816,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 713.305.156,00 630.319.092,00 553.651.534,00 551.119.371,00 479.766.227,00
Ö Z K A Y N A K L A R 86.683.622,00 94.620.090,00 119.374.138,00 91.097.671,00 16.292.694,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 86.683.622,00 94.620.090,00 119.374.138,00 91.097.671,00 16.292.694,00
Ödenmiş Sermaye 53.281.753,00 53.281.753,00 53.281.753,00 53.281.753,00 53.281.753,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.549.990,00 6.549.990,00 6.549.990,00 6.549.990,00 6.549.990,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 295.396.626,00 292.024.596,00 304.033.216,00 272.924.818,00 178.424.819,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 295.396.626,00 292.024.596,00 304.033.216,00 272.924.818,00 178.424.819,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 2.699.488,00 2.699.468,00 2.699.095,00 2.865.664,00 2.865.665,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 431.524,00 218.032,00 -13.735,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 431.524,00 218.032,00 -13.735,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -242.154.446,00 -241.355.644,00 -334.025.267,00 -337.804.048,00 -337.804.048,00
Net Dönem Karı/Zararı -24.499.185,00 -13.775.997,00 91.870.821,00 96.145.158,00 115.840.180,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 799.988.778,00 724.939.182,00 673.025.672,00 642.217.042,00 496.058.921,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi