Geri Dön

DARDL | Dardanel


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DARDL
Sektör Gıda ürünleri işleme ve değerlendirme
Adres İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon 0212 223 88 30
Faks 0212 223 88 95
Web www.dardanel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NİYAZİ ÖNEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 402.085.564,24 68,60
TOPLAM 586.099.283,00 100,00
DİĞER 184.013.718,76 31,40
Toplam 1.172.198.566,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇANAKKALE DARDANEL SPOR KULÜBÜ A.Ş. 4.140.000,00 100,00
DARDANEL DAĞITIM A.Ş. 22.000.000,00 100,00
DARDANEL DIŞ TİCARET A.Ş. 1.000.000,00 100,00
DARDANEL GREECE S.A. 20.000.000,00 100,00
DARDANEL MİDYE ÜRETİM A.Ş. 500.000,00 100,00
TON RADYO TELEVİZYONCULUK YAYINCILIK A.Ş. 640.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
12.08.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 6,29
27.01.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,11
23.02.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,19
12.05.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,04
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.238.307.162,00 6.467.566.572,00 3.713.846.587,00 2.262.212.608,00 1.732.279.630,00
Satışların Maliyeti (-) 1.583.403.325,00 4.557.310.057,00 2.599.318.389,00 1.647.782.759,00 1.278.714.504,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 654.903.837,00 1.910.256.515,00 1.114.528.198,00 614.429.849,00 453.565.126,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 654.903.837,00 1.910.256.515,00 1.114.528.198,00 614.429.849,00 453.565.126,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 133.002.610,00 315.164.317,00 153.597.424,00 94.425.522,00 98.117.712,00
Pazarlama Giderleri (-) 295.938.391,00 1.044.039.719,00 518.256.051,00 328.569.517,00 283.226.176,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 8.922.765,00 18.794.968,00 10.106.799,00 6.291.865,00 7.295.531,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 145.348.316,00 671.606.331,00 431.525.847,00 222.921.354,00 75.124.417,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 150.526.342,00 509.927.991,00 321.842.883,00 132.213.422,00 42.299.618,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 211.862.045,00 693.935.851,00 542.250.888,00 275.850.877,00 97.750.506,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 4.737.458,00 4.418.177,00 4.410.512,00 6.230.763,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 211.862.045,00 698.673.309,00 546.669.065,00 280.261.389,00 103.981.269,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 273.517.551,00 992.917.334,00 539.132.436,00 413.267.280,00 161.029.176,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -63.889.103,00 -227.931.564,00 7.536.629,00 -133.005.891,00 -67.250.430,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 69.025.855,00 -166.960.895,00 1.649.277,00 859.999,00 321.607.580,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 6.611.558,00 0,00 3.909.589,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 69.025.855,00 -173.572.453,00 1.649.277,00 -3.049.590,00 321.607.580,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -132.914.958,00 -60.970.669,00 5.887.352,00 -133.865.890,00 -388.858.010,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -132.914.958,00 -60.970.669,00 5.887.352,00 -133.865.890,00 -388.858.010,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -132.914.958,00 -60.970.669,00 5.887.352,00 -133.865.890,00 -388.858.010,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 290.774.605,00 -8.121.423,00 -8.121.423,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 350.758.039,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -26.517.859,00 -10.151.778,00 -10.151.778,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 33.465.575,00 -2.030.355,00 -2.030.355,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 21.550.450,00 148.185.596,00 67.373.361,00 87.925.402,00 76.426.262,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 21.550.450,00 148.185.596,00 67.373.361,00 87.925.402,00 76.426.262,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 21.550.450,00 438.960.201,00 59.251.938,00 79.803.979,00 76.426.262,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -111.364.508,00 377.989.532,00 65.139.290,00 -54.061.911,00 -312.431.748,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -111.364.508,00 377.989.532,00 65.139.290,00 -54.061.911,00 -312.431.748,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.834.156.970,00 2.470.985.544,00 2.057.888.997,00 1.639.639.991,00 1.259.994.149,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 97.495.854,00 119.047.476,00 152.374.778,00 57.350.545,00 6.906.922,00
Finansal Yatırımlar 173.639,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 768.900.517,00 918.540.947,00 405.148.120,00 327.819.499,00 258.034.678,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 457.699.388,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 768.900.517,00 460.841.559,00 405.148.120,00 327.819.499,00 258.034.678,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 566.954.598,00 75.767.348,00 57.338.205,00 50.209.938,00 66.996.693,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 432.302.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 134.652.173,00 75.767.348,00 57.338.205,00 50.209.938,00 66.996.693,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 868.713.264,00 963.800.486,00 631.995.185,00 523.461.494,00 440.196.198,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 520.826.670,00 352.386.816,00 796.695.203,00 667.831.491,00 475.958.059,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 245.603.656,00 139.444.843,00 431.565.661,00 405.775.814,00 335.543.350,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 3.245.518,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.092.428,00 38.196.953,00 14.337.506,00 12.967.024,00 11.901.599,00
ARA TOPLAM 2.834.156.970,00 2.470.985.544,00 2.057.888.997,00 1.639.639.991,00 1.259.994.149,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.347.315.711,00 5.401.188.040,00 2.802.978.768,00 2.701.741.526,00 2.550.947.494,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 4.851.056.132,00 4.912.021.809,00 2.554.220.505,00 2.461.351.010,00 2.367.174.172,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 303.747.916,00 321.927.102,00 229.745.555,00 221.752.360,00 167.286.667,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 303.747.916,00 321.927.102,00 229.745.555,00 221.752.360,00 167.286.667,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 156.959.921,00 131.909.302,00 12.992.951,00 12.341.917,00 10.018.540,00
Diğer Duran Varlıklar 2.452.211,00 2.629.608,00 2.025.789,00 1.689.281,00 1.248.167,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.181.472.681,00 7.872.173.584,00 4.860.867.765,00 4.341.381.517,00 3.810.941.643,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.655.954.537,00 3.329.579.212,00 2.563.612.893,00 2.161.897.088,00 1.595.327.497,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.603.578.215,00 2.442.747.190,00 1.687.477.942,00 1.387.095.287,00 929.574.816,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 64.207.464,00 83.036.068,00 47.949.519,00 52.352.552,00 98.745.567,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 816.606.746,00 677.631.327,00 699.913.440,00 600.573.470,00 417.625.002,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 6.852.260,00 3.257.134,00 959.629,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 816.606.746,00 670.779.067,00 696.656.306,00 599.613.841,00 417.625.002,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 67.667.648,00 42.071.575,00 47.637.076,00 40.373.517,00 40.436.203,00
Diğer Borçlar 43.401.890,00 28.226.205,00 22.382.148,00 27.413.187,00 51.412.958,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 43.401.890,00 28.226.205,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 22.382.148,00 27.413.187,00 51.412.958,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 28.797.376,00 32.372.756,00 39.146.375,00 33.749.834,00 42.245.316,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 1.848.480,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 22.184.924,00 16.540.784,00 13.699.346,00 13.984.123,00 9.933.430,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 22.184.924,00 16.540.784,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.510.274,00 6.953.307,00 5.407.047,00 6.355.118,00 3.505.725,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 300.410.069,00 206.121.789,00 287.597.126,00 289.027.884,00 283.854.254,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.268.780,00 26.920.199,00 21.854.985,00 33.071.960,00 30.105.138,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 77.002.567,00 73.139.342,00 43.021.984,00 38.585.667,00 36.366.805,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 77.002.567,00 73.139.342,00 43.021.984,00 38.585.667,00 36.366.805,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 200.138.722,00 106.062.248,00 222.720.157,00 217.370.257,00 217.382.311,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.956.364.606,00 3.535.701.001,00 2.851.210.019,00 2.450.924.972,00 1.879.181.751,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.225.108.075,00 4.336.472.583,00 2.009.657.746,00 1.890.456.545,00 1.931.759.892,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.225.108.075,00 4.336.472.583,00 2.009.657.746,00 1.890.456.545,00 1.931.759.892,00
Ödenmiş Sermaye 586.099.283,00 586.099.283,00 586.099.283,00 586.099.283,00 586.099.283,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.165.580.006,00 2.165.580.006,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 58.440.734,00 58.440.734,00 8.057.772,00 8.057.772,00 8.057.772,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.213.207.443,00 1.213.207.444,00 1.514.462.849,00 1.514.462.849,00 1.522.584.272,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.213.207.443,00 1.213.207.444,00 1.514.462.849,00 1.514.462.849,00 1.522.584.272,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 28.399.456,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 224.945.939,00 203.395.488,00 84.731.877,00 105.283.918,00 28.399.456,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 54.858.234,00 54.858.234,00 2.935.735,00 2.935.735,00 2.935.735,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 54.891.394,00 125.044.246,00 -192.517.122,00 -192.517.122,00 -192.517.122,00
Net Dönem Karı/Zararı -132.914.958,00 -70.152.852,00 5.887.352,00 -133.865.890,00 -23.799.504,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.181.472.681,00 7.872.173.584,00 4.860.867.765,00 4.341.381.517,00 3.810.941.643,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi