Geri Dön

DARDL | Dardanel


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,85
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 31,40
BIST-100'deki Ağırlığı 6,10
F/K Oranı 83,65
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,88
Dibe Uzaklık 74,79
Piyasa Değeri (USD) 116.316.733,80
Piyasa Değeri (TL) 3.780.340.375,35
Özsermaye (TL) 2.009.657.746,00
Sermaye (TL) 586.099.283,00
Net Kar (TL) 45.193.662,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DARDL
Sektör Gıda ürünleri işleme ve değerlendirme
Adres İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon 0212 223 88 30
Faks 0212 223 88 95
Web www.dardanel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NİYAZİ ÖNEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 402.085.564,24 68,60
TOPLAM 586.099.283,00 100,00
DİĞER 184.013.718,76 31,40
Toplam 1.172.198.566,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇANAKKALE DARDANEL SPOR KULÜBÜ A.Ş. 4.140.000,00 100,00
DARDANEL DAĞITIM A.Ş. 22.000.000,00 100,00
DARDANEL GREECE S.A. 20.000.000,00 100,00
DARDANEL MİDYE ÜRETİM A.Ş. 500.000,00 100,00
TON RADYO TELEVİZYONCULUK YAYINCILIK A.Ş. 640.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
12.08.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 6,29
27.01.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,11
23.02.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,19
12.05.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,04
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.713.846.587,00 2.262.212.608,00 1.003.535.825,00 2.873.143.989,00 1.923.446.693,00
Satışların Maliyeti (-) -2.599.318.389,00 -1.647.782.759,00 -737.492.613,00 -2.183.103.578,00 -1.422.413.571,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.114.528.198,00 614.429.849,00 266.043.212,00 690.040.411,00 501.033.122,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.114.528.198,00 614.429.849,00 266.043.212,00 690.040.411,00 501.033.122,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -153.597.424,00 -94.425.522,00 -55.457.524,00 -117.874.981,00 -79.153.807,00
Pazarlama Giderleri (-) -518.256.051,00 -328.569.517,00 -162.798.628,00 -384.011.857,00 -264.100.768,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.106.799,00 -6.291.865,00 -3.722.916,00 -7.010.749,00 -5.228.818,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 431.525.847,00 222.921.354,00 43.480.115,00 201.482.927,00 155.548.929,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -321.842.883,00 -132.213.422,00 -24.481.897,00 -133.323.895,00 -105.968.509,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 542.250.888,00 275.850.877,00 63.062.362,00 249.301.856,00 202.130.149,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.418.177,00 4.410.512,00 3.610.604,00 105.794.489,00 820.508,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 546.669.065,00 280.261.389,00 66.672.966,00 355.096.345,00 202.950.657,00
Finansman Giderleri (-) -539.132.436,00 -413.267.280,00 -93.216.985,00 -279.627.793,00 -169.492.385,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.536.629,00 -133.005.891,00 -26.544.019,00 75.482.975,00 33.458.272,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.649.277,00 -859.999,00 2.744.515,00 -307.214,00 2.411.179,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -3.909.589,00 0,00 -1.848.480,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.649.277,00 3.049.590,00 2.744.515,00 1.541.266,00 2.411.179,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.887.352,00 -133.865.890,00 -23.799.504,00 75.175.761,00 35.869.451,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 5.887.352,00 -133.865.890,00 -23.799.504,00 75.175.761,00 35.869.451,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 5.887.352,00 -133.865.890,00 -23.799.504,00 75.175.761,00 35.869.451,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -8.121.423,00 -8.121.423,00 0,00 980.685.782,00 -2.445.450,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 1.114.184.924,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -10.151.778,00 -10.151.778,00 0,00 0,00 -2.445.450,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.030.355,00 2.030.355,00 0,00 -118.567.867,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 67.373.361,00 87.925.402,00 11.040.940,00 16.301.964,00 -6.314.168,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 67.373.361,00 87.925.402,00 11.040.940,00 16.301.964,00 -6.314.168,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 59.251.938,00 79.803.979,00 11.040.940,00 996.987.746,00 -8.759.618,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 65.139.290,00 -54.061.911,00 -12.758.564,00 1.072.163.507,00 27.109.833,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 14.423,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.057.888.997,00 1.639.639.991,00 1.259.994.149,00 1.062.467.701,00 1.140.951.638,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 152.374.778,00 57.350.545,00 6.906.922,00 15.735.494,00 12.604.712,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 405.148.120,00 327.819.499,00 258.034.678,00 166.837.296,00 575.762.717,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 241.194.349,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 405.148.120,00 327.819.499,00 258.034.678,00 166.837.296,00 334.568.368,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 57.338.205,00 50.209.938,00 66.996.693,00 55.618.228,00 35.588.550,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 57.338.205,00 50.209.938,00 66.996.693,00 55.618.228,00 35.588.550,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 631.995.185,00 523.461.494,00 440.196.198,00 365.583.481,00 304.256.609,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 796.695.203,00 667.831.491,00 475.958.059,00 428.742.470,00 186.827.294,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 431.565.661,00 405.775.814,00 335.543.350,00 259.876.441,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 14.337.506,00 12.967.024,00 11.901.599,00 29.950.732,00 25.911.756,00
ARA TOPLAM 2.057.888.997,00 1.639.639.991,00 1.259.994.149,00 1.062.467.701,00 1.140.951.638,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.802.978.768,00 2.701.741.526,00 2.550.947.494,00 2.497.840.340,00 984.358.088,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.554.220.505,00 2.461.351.010,00 2.367.174.172,00 2.324.552.417,00 958.459.246,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 229.745.555,00 221.752.360,00 167.286.667,00 159.525.513,00 10.242.327,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 229.745.555,00 221.752.360,00 167.286.667,00 159.525.513,00 10.242.327,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.992.951,00 12.341.917,00 10.018.540,00 7.314.560,00 5.336.829,00
Diğer Duran Varlıklar 2.025.789,00 1.689.281,00 1.248.167,00 1.196.135,00 21,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.860.867.765,00 4.341.381.517,00 3.810.941.643,00 3.560.308.041,00 2.125.309.726,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.563.612.893,00 2.161.897.088,00 1.595.327.497,00 1.339.290.362,00 1.103.301.682,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.687.477.942,00 1.387.095.287,00 929.574.816,00 858.618.786,00 718.166.833,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47.949.519,00 52.352.552,00 98.745.567,00 62.088.670,00 68.075.116,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 699.913.440,00 600.573.470,00 417.625.002,00 317.288.050,00 252.433.958,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.257.134,00 959.629,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 696.656.306,00 599.613.841,00 417.625.002,00 317.288.050,00 252.433.958,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 47.637.076,00 40.373.517,00 40.436.203,00 20.411.497,00 22.478.628,00
Diğer Borçlar 22.382.148,00 27.413.187,00 51.412.958,00 25.494.591,00 155.676,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.382.148,00 27.413.187,00 51.412.958,00 25.494.591,00 155.676,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 39.146.375,00 33.749.834,00 42.245.316,00 43.529.009,00 39.680.828,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 1.848.480,00 1.848.480,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 13.699.346,00 13.984.123,00 9.933.430,00 7.188.976,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.407.047,00 6.355.118,00 3.505.725,00 2.822.303,00 2.307.777,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 287.597.126,00 289.027.884,00 283.854.254,00 276.499.223,00 122.543.262,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.854.985,00 33.071.960,00 30.105.138,00 30.298.418,00 38.014.128,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 43.021.984,00 38.585.667,00 36.366.805,00 28.777.960,00 17.839.420,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 43.021.984,00 38.585.667,00 36.366.805,00 28.777.960,00 17.839.420,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 222.720.157,00 217.370.257,00 217.382.311,00 217.422.845,00 66.689.714,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.851.210.019,00 2.450.924.972,00 1.879.181.751,00 1.615.789.585,00 1.225.844.944,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.009.657.746,00 1.890.456.545,00 1.931.759.892,00 1.944.518.456,00 899.464.782,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.009.657.746,00 1.890.456.545,00 1.931.759.892,00 1.944.518.456,00 899.464.782,00
Ödenmiş Sermaye 586.099.283,00 586.099.283,00 586.099.283,00 586.099.283,00 586.099.283,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.057.772,00 8.057.772,00 8.057.772,00 8.057.772,00 8.057.772,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.514.462.849,00 1.514.462.849,00 1.522.584.272,00 1.522.584.272,00 539.453.040,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.514.462.849,00 1.514.462.849,00 1.522.584.272,00 1.522.584.272,00 539.453.040,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 84.731.877,00 105.283.918,00 28.399.456,00 17.358.516,00 -5.257.616,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 84.731.877,00 105.283.918,00 28.399.456,00 17.358.516,00 -5.257.616,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.935.735,00 2.935.735,00 2.935.735,00 2.935.735,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -192.517.122,00 -192.517.122,00 -192.517.122,00 -267.692.883,00 -264.757.148,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.887.352,00 -133.865.890,00 -23.799.504,00 75.175.761,00 35.869.451,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.860.867.765,00 4.341.381.517,00 3.810.941.643,00 3.560.308.041,00 2.125.309.726,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 -9.626.177,00 -126.608,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 7.430.129,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi