Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,56
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 49,02
BIST-100'deki Ağırlığı 5,39
F/K Oranı 68,12
Piyasa Değ. / Defter Değ. 7,19
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 18.935.971,43
Piyasa Değeri (TL) 147.960.000,00
Özsermaye (TL) 20.568.094,00
Sermaye (TL) 10.800.000,00
Net Kar (TL) 2.171.929,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DAGHL
Sektör YATIRIM FAALİYETLERİ
Adres Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:4\5 Bomonti - Şişli - İstanbul
Telefon 0212 346 15 15
Faks 0212 346 15 17
Web http://www.dagiholding.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DAGİ GİYİM SANAYİ VETİCARET A.Ş. 3.346.954,00 30,99
EROS TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2.158.562,00 19,99
İBRAHİM YİĞİT YURTSEVEN 907.275,00 8,40
DİĞER 4.387.209,00 40,62
Toplam 10.800.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş 8.500.000,59 19,63
Tarih Açıklama Katsayı
03.06.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,40
05.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
20.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
02.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,30
05.08.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
25.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,19
10.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,27
08.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,49
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,47
31.05.1999 Rüçhan Hakkı / Nakit Temettü / Bölünme 1,24
10.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,15
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,24
21.08.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 7.049.289,00 7.049.289,00 0,00 85.163,00 85.163,00
Satışların Maliyeti (-) -7.048.667,00 -7.048.667,00 0,00 -82.140,00 -82.140,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 622,00 622,00 0,00 3.023,00 3.023,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 622,00 622,00 0,00 3.023,00 3.023,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -268.244,00 -127.330,00 -99.100,00 -405.946,00 -237.842,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 128.689,00 37.373,00 19.477,00 97.787,00 507.881,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -551,00 -311,00 -279,00 -1.515,00 -84.769,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -139.484,00 -89.646,00 -79.902,00 -306.651,00 188.293,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 100.308,00 100.308,00 100.308,00 161.276,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -47.892,00 -41.793,00 -142.298,00 -100.308,00 -151.325,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 2.735.209,00 1.993.240,00 -673.468,00 2.406.461,00 1.819.734,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.648.141,00 1.962.109,00 -795.360,00 2.160.778,00 1.856.702,00
Finansman Giderleri (-) -2.691,00 -2.517,00 -350,00 -40.453,00 -1.495,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.645.450,00 1.959.592,00 -795.710,00 2.120.447,00 1.855.329,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -622.316,00 -451.086,00 158.232,00 -527.189,00 -410.866,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 -15.757,00 -40.790,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -622.316,00 -451.086,00 158.232,00 -511.432,00 -370.076,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.023.134,00 1.508.506,00 -637.478,00 1.593.258,00 1.444.463,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.023.134,00 1.508.506,00 -637.478,00 1.593.258,00 1.444.463,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.023.134,00 1.508.506,00 -637.478,00 1.593.258,00 1.444.463,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.951,00 10.215,00 7.058,00 -11.473,00 -16.662,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.501,00 13.096,00 9.049,00 -14.709,00 -21.362,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -550,00 -2.881,00 -1.991,00 3.236,00 4.700,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.951,00 10.215,00 7.058,00 -11.473,00 -16.662,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.025.085,00 1.518.721,00 -630.420,00 1.581.785,00 1.427.801,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 122,00 122,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 390.285,00 438.177,00 274.522,00 293.161,00 211.014,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 25.594,00 74.746,00 15.979,00 10.553,00 6.830,00
Finansal Yatırımlar 151.510,00 157.627,00 57.268,00 99.412,00 48.538,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 70.262,00 59.679,00 53.880,00 46.799,00 43.259,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 61.950,00 51.330,00 46.020,00 38.940,00 35.400,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.312,00 8.349,00 7.860,00 7.859,00 7.859,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 25.564,00 30.042,00 31.286,00 21.827,00 4.928,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 117.355,00 116.083,00 116.109,00 114.570,00 107.459,00
ARA TOPLAM 390.285,00 438.177,00 274.522,00 293.161,00 211.014,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 22.975.714,00 22.233.745,00 19.567.037,00 20.240.505,00 19.653.778,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 22.975.714,00 22.233.745,00 19.567.037,00 20.240.505,00 19.653.778,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 23.365.999,00 22.671.922,00 19.841.559,00 20.533.666,00 19.864.792,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 511.402,00 466.913,00 388.593,00 292.253,00 179.385,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 417.020,00 378.175,00 274.262,00 160.082,00 9.207,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 400.627,00 362.365,00 257.224,00 151.082,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.393,00 15.810,00 17.038,00 9.000,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.122,00 4.559,00 25.094,00 28.747,00 33.104,00
Diğer Borçlar 53.850,00 58.587,00 80.258,00 75.439,00 77.026,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 51.421,00 58.587,00 64.746,00 74.224,00 75.811,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.429,00 0,00 15.512,00 1.215,00 1.215,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.752,00 15.752,00 0,00 15.517,00 40.550,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.658,00 9.840,00 8.979,00 12.468,00 19.498,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.658,00 9.840,00 8.979,00 12.468,00 19.498,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.286.503,00 2.143.279,00 1.540.377,00 1.698.404,00 1.559.985,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.963,00 42.638,00 49.944,00 51.730,00 56.131,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.963,00 42.638,00 49.944,00 51.730,00 56.131,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.269.540,00 2.100.641,00 1.490.433,00 1.646.674,00 1.503.854,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.797.905,00 2.610.192,00 1.928.970,00 1.990.657,00 1.739.370,00
Ö Z K A Y N A K L A R 20.568.094,00 20.061.730,00 17.912.589,00 18.543.009,00 18.125.422,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 20.568.094,00 20.061.730,00 17.912.589,00 18.543.009,00 18.125.422,00
Ödenmiş Sermaye 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.655.953,00 1.655.953,00 1.655.953,00 1.655.953,00 1.655.953,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.706,00 15.706,00 15.706,00 15.706,00 15.706,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.345.633,00 2.353.897,00 2.350.740,00 2.343.682,00 2.338.493,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -13.180,00 -4.916,00 2.350.740,00 -15.131,00 -20.320,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.180,00 -4.916,00 -8.073,00 -15.131,00 -20.320,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 851.267,00 851.267,00 851.267,00 851.267,00 851.267,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.876.401,00 2.876.401,00 2.876.401,00 1.283.143,00 1.019.540,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.023.134,00 1.508.506,00 -637.478,00 1.593.258,00 1.444.463,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 23.365.999,00 22.671.922,00 19.841.559,00 20.533.666,00 19.864.792,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi