Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DAGHL
Sektör YATIRIM FAALİYETLERİ
Adres Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:4\5 Bomonti - Şişli - İstanbul
Telefon 0212 346 15 15
Faks 0212 346 15 17
Web http://www.dagiholding.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DAGİ GİYİM SANAYİ VETİCARET A.Ş. 3.346.954,00 30,99
EROS TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2.158.562,00 19,99
İBRAHİM YİĞİT YURTSEVEN 907.275,00 8,40
DİĞER 4.387.209,00 40,62
Toplam 10.800.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş 8.500.000,59 19,63
Tarih Açıklama Katsayı
03.06.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,40
05.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
20.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
02.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,30
05.08.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
25.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,19
10.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,27
08.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,49
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,47
31.05.1999 Rüçhan Hakkı / Nakit Temettü / Bölünme 1,24
10.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,15
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,24
21.08.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 7.049.289,00 7.049.289,00 7.049.289,00 0,00 85.163,00
Satışların Maliyeti (-) -7.048.667,00 -7.048.667,00 -7.048.667,00 0,00 -82.140,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 622,00 622,00 622,00 0,00 3.023,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 622,00 622,00 622,00 0,00 3.023,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -335.982,00 -268.244,00 -127.330,00 -99.100,00 -405.946,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 147.134,00 128.689,00 37.373,00 19.477,00 97.787,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -854,00 -551,00 -311,00 -279,00 -1.515,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -189.080,00 -139.484,00 -89.646,00 -79.902,00 -306.651,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 175.411,00 100.308,00 100.308,00 100.308,00 161.276,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -47.892,00 -41.793,00 -142.298,00 -100.308,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 17.670.475,00 2.735.209,00 1.993.240,00 -673.468,00 2.406.461,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 17.656.806,00 2.648.141,00 1.962.109,00 -795.360,00 2.160.778,00
Finansman Giderleri (-) -67.020,00 -2.691,00 -2.517,00 -350,00 -40.453,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 17.589.786,00 2.645.450,00 1.959.592,00 -795.710,00 2.120.447,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.933.846,00 -622.316,00 -451.086,00 158.232,00 -527.189,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.757,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.933.846,00 -622.316,00 -451.086,00 158.232,00 -511.432,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 13.655.940,00 2.023.134,00 1.508.506,00 -637.478,00 1.593.258,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 13.655.940,00 2.023.134,00 1.508.506,00 -637.478,00 1.593.258,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 13.655.940,00 2.023.134,00 1.508.506,00 -637.478,00 1.593.258,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 2.329,00 1.951,00 10.215,00 7.058,00 -11.473,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.986,00 2.501,00 13.096,00 9.049,00 -14.709,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -657,00 -550,00 -2.881,00 -1.991,00 3.236,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.329,00 1.951,00 10.215,00 7.058,00 -11.473,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 13.658.269,00 2.025.085,00 1.518.721,00 -630.420,00 1.581.785,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 519.816,00 390.285,00 438.177,00 274.522,00 293.161,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 31.885,00 25.594,00 74.746,00 15.979,00 10.553,00
Finansal Yatırımlar 274.505,00 151.510,00 157.627,00 57.268,00 99.412,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 50.754,00 70.262,00 59.679,00 53.880,00 46.799,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 61.950,00 51.330,00 46.020,00 38.940,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 50.754,00 8.312,00 8.349,00 7.860,00 7.859,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 46.222,00 25.564,00 30.042,00 31.286,00 21.827,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 116.450,00 117.355,00 116.083,00 116.109,00 114.570,00
ARA TOPLAM 519.816,00 390.285,00 438.177,00 274.522,00 293.161,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 37.910.980,00 22.975.714,00 22.233.745,00 19.567.037,00 20.240.505,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 37.910.980,00 22.975.714,00 22.233.745,00 19.567.037,00 20.240.505,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 38.430.796,00 23.365.999,00 22.671.922,00 19.841.559,00 20.533.666,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 609.548,00 511.402,00 466.913,00 388.593,00 292.253,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 17.812,00 417.020,00 378.175,00 274.262,00 160.082,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 400.627,00 362.365,00 257.224,00 151.082,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 17.812,00 16.393,00 15.810,00 17.038,00 9.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.884,00 21.122,00 4.559,00 25.094,00 28.747,00
Diğer Borçlar 508.808,00 53.850,00 58.587,00 80.258,00 75.439,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 508.808,00 51.421,00 58.587,00 64.746,00 74.224,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 2.429,00 0,00 15.512,00 1.215,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 64.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 15.752,00 15.752,00 0,00 15.517,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.946,00 3.658,00 9.840,00 8.979,00 12.468,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.946,00 3.658,00 9.840,00 8.979,00 12.468,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.604.218,00 2.286.503,00 2.143.279,00 1.540.377,00 1.698.404,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 23.041,00 16.963,00 42.638,00 49.944,00 51.730,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.041,00 16.963,00 42.638,00 49.944,00 51.730,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.581.177,00 2.269.540,00 2.100.641,00 1.490.433,00 1.646.674,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.213.766,00 2.797.905,00 2.610.192,00 1.928.970,00 1.990.657,00
Ö Z K A Y N A K L A R 32.217.030,00 20.568.094,00 20.061.730,00 17.912.589,00 18.543.009,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 32.217.030,00 20.568.094,00 20.061.730,00 17.912.589,00 18.543.009,00
Ödenmiş Sermaye 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.655.953,00 1.655.953,00 1.655.953,00 1.655.953,00 1.655.953,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.706,00 15.706,00 15.706,00 15.706,00 15.706,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.346.011,00 2.345.633,00 2.353.897,00 2.350.740,00 2.343.682,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -12.802,00 -13.180,00 -4.916,00 2.350.740,00 -15.131,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.802,00 -13.180,00 -4.916,00 -8.073,00 -15.131,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 851.267,00 851.267,00 851.267,00 851.267,00 851.267,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.892.153,00 2.876.401,00 2.876.401,00 2.876.401,00 1.283.143,00
Net Dönem Karı/Zararı 13.655.940,00 2.023.134,00 1.508.506,00 -637.478,00 1.593.258,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 38.430.796,00 23.365.999,00 22.671.922,00 19.841.559,00 20.533.666,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi