Geri Dön

DAGHL | Dagi Yatirim Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,53
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 59,70
BIST-100'deki Ağırlığı 3,57
F/K Oranı 10,64
Piyasa Değ. / Defter Değ. 10,46
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 16.152.484,24
Piyasa Değeri (TL) 377.700.000,00
Özsermaye (TL) 36.123.337,00
Sermaye (TL) 30.000.000,00
Net Kar (TL) 35.510.144,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DAGHL
Sektör YATIRIM FAALİYETLERİ
Adres Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:4\5 Bomonti - Şişli - İstanbul
Telefon 0212 346 15 15
Faks 0212 346 15 17
Web www.dagiholding.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DAGİ GİYİM SANAYİ VETİCARET A.Ş. 7.570.235,90 25,23
MAHMUT NEDİM KOÇ 4.518.228,39 15,06
TOPLAM 30.000.000,00 100,00
DİĞER 17.911.535,71 59,71
Toplam 60.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Dagi Giyim San.ve Tic.A.Ş 6.848.141,77 5,27
Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 8.492.245,27 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
09.11.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,78
03.06.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,40
05.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
20.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
02.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,30
05.08.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
25.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,19
10.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,27
08.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,49
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,47
31.05.1999 Rüçhan Hakkı / Nakit Temettü / Bölünme 1,24
10.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,15
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,24
21.08.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 107.124.494,00 276.210.693,00 199.268.952,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -104.579.483,00 -260.557.485,00 -186.422.051,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.545.011,00 15.653.208,00 12.846.901,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.545.011,00 15.653.208,00 12.846.901,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.595.253,00 -7.447.487,00 -4.426.579,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -86.292,00 -407.178,00 -360.025,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 642.783,00 696.706,00 615.632,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -391.426,00 -2.655.551,00 -645.869,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 114.823,00 5.839.698,00 8.030.060,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.122.924,00 36.970.858,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 12.122.520,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.237.747,00 42.810.556,00 20.152.580,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 15.009,00 3.937.282,00 4.114.358,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -1.039.343,00 -3.851.868,00 -6.742.762,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.213.413,00 42.895.970,00 17.524.176,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -836.241,00 -3.051.463,00 -1.145.290,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -773.948,00 -1.178.030,00 -35.092,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -62.293,00 -1.873.433,00 -1.110.198,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 377.172,00 39.844.507,00 16.378.886,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 377.172,00 39.844.507,00 16.378.886,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 -4.647.153,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 377.172,00 39.844.507,00 21.026.039,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -1.734.562,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -1.734.562,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 -1.734.562,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 377.172,00 38.109.945,00 16.378.886,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -2.223.797,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 147.453.067,00 142.893.256,00 98.850.741,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.592.787,00 1.471.867,00 549.765,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 49.238.139,00 47.115.215,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 679.913,00 651.817,00 1.007.255,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 673.960,00 645.864,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.953,00 5.953,00 1.007.255,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 710.742,00 200.030,00 200.384,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.620,00 15.930,00 10.620,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 700.122,00 184.100,00 189.764,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 84.425.302,00 77.521.236,00 85.545.133,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.306.775,00 8.791.154,00 2.865.803,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 749,00 1.008.497,00 1.534.413,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 6.498.660,00 6.133.440,00 7.147.988,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 147.453.067,00 142.893.256,00 98.850.741,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 9.916.949,00 8.470.487,00 30.484.098,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 22.266.878,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 6.397.327,00 4.759.539,00 4.960.293,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 231.526,00 214.964,00 251.849,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 302.747,00 268.183,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 157.370.016,00 151.363.743,00 129.334.839,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 113.680.873,00 108.143.016,00 111.167.503,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 637.821,00 19.778.265,00 23.086.281,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 843.827,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 87.523.074,00 35.968.247,00 83.473.009,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.891.242,00 0,00 48.369.691,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 65.631.832,00 35.968.247,00 35.103.318,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.512.791,00 4.002.133,00 2.474.801,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 1.154.927,00 651.858,00 211.474,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.154.927,00 651.858,00 211.474,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 15.739.052,00 45.577.663,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 614.229,00 616.984,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.497.224,00 1.547.866,00 816.205,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.334.106,00 1.384.748,00 653.187,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 163.118,00 163.118,00 163.018,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.755,00 0,00 261.906,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.565.806,00 7.474.562,00 4.152.232,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.724.785,00 2.794.849,00 2.722.769,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.724.785,00 2.794.849,00 2.722.769,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.008.279,00 1.911.421,00 1.369.239,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 121.246.679,00 115.617.578,00 115.319.735,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 36.123.337,00 35.746.165,00 14.015.104,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 36.123.337,00 35.746.165,00 14.015.104,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -47.973.965,00 -47.973.965,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.671.659,00 1.671.659,00 1.671.659,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.747.364,00 -1.747.364,00 -12.802,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.747.364,00 -1.747.364,00 -12.802,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.747.364,00 -1.747.364,00 -12.802,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.634.287,00 2.340.876,00 1.335.384,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 51.161.548,00 6.963.299,00 -20.805.176,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 377.172,00 44.491.660,00 21.026.039,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 157.370.016,00 151.363.743,00 129.334.839,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 18.858.189,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 843.827,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 23.086.281,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi