Geri Dön

DAGHL | Dagi Yatirim Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,67
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 59,70
BIST-100'deki Ağırlığı 5,76
F/K Oranı -11,21
Piyasa Değ. / Defter Değ. 16,88
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 16.431.045,35
Piyasa Değeri (TL) 539.400.000,00
Özsermaye (TL) 31.959.237,00
Sermaye (TL) 30.000.000,00
Net Kar (TL) -48.109.924,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DAGHL
Sektör YATIRIM FAALİYETLERİ
Adres Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:4\5 Bomonti - Şişli - İstanbul
Telefon 0212 346 15 15
Faks 0212 346 15 17
Web www.dagiholding.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MAHMUT NEDİM KOÇ 12.364.301,29 41,21
TOPLAM 30.000.000,00 100,00
DİĞER 17.635.698,71 58,79
Toplam 60.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 40.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
09.11.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,78
03.06.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,40
05.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
20.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
02.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,30
05.08.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
25.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,19
10.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,27
08.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,49
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,47
31.05.1999 Rüçhan Hakkı / Nakit Temettü / Bölünme 1,24
10.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,15
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,24
21.08.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 108.429.615,00 498.144.725,00 314.721.219,00 217.549.167,00 107.124.494,00
Satışların Maliyeti (-) 99.528.382,00 484.443.644,00 303.511.640,00 213.995.313,00 -104.579.483,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.901.233,00 13.701.081,00 11.209.579,00 3.553.854,00 2.545.011,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 8.901.233,00 13.701.081,00 11.209.579,00 3.553.854,00 2.545.011,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 8.295.667,00 16.285.756,00 7.379.194,00 3.522.803,00 -2.595.253,00
Pazarlama Giderleri (-) 135.759,00 429.071,00 173.430,00 173.430,00 -86.292,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.332.198,00 1.530.412,00 1.010.168,00 831.252,00 642.783,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 1.026.326,00 11.745.463,00 6.866.062,00 2.629.330,00 -391.426,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 775.679,00 -13.228.797,00 -2.198.939,00 -1.940.457,00 114.823,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.721.760,00 7.557.403,00 17.325.799,00 0,00 2.122.924,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 12.235,00 0,00 0,00 6.094.846,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.485.204,00 -5.671.394,00 15.126.860,00 -8.035.303,00 2.237.747,00
Finansman gelirleri 662,00 103.132,00 19.977,00 15.539,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 402.191,00 21.197.213,00 10.956.046,00 4.343.392,00 -1.039.343,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -3.362.273,00 -48.700.410,00 4.190.791,00 -12.363.156,00 1.213.413,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -571.293,00 -3.758.638,00 548.838,00 -74.869,00 -836.241,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 1.553.258,00 1.155.845,00 773.948,00 -773.948,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -571.293,00 -5.311.896,00 -607.007,00 -848.817,00 -62.293,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.790.980,00 -44.941.772,00 3.641.953,00 -12.288.287,00 377.172,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.790.980,00 -44.941.772,00 3.641.953,00 -12.288.287,00 377.172,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -2.790.980,00 -44.941.772,00 3.641.953,00 -12.288.287,00 377.172,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 8.976,00 -3.413.204,00 0,00 -1.809.923,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 11.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.992,00 3.413.204,00 0,00 1.809.923,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 4.550.939,00 0,00 2.413.231,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 8.976,00 -3.413.204,00 0,00 -1.809.923,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -2.782.004,00 -48.354.976,00 3.641.953,00 -14.098.210,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.782.004,00 -48.354.976,00 3.641.953,00 -14.098.210,00 377.172,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 15.009,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 103.652.746,00 96.555.469,00 146.457.297,00 127.842.255,00 147.453.067,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 368.148,00 1.892.855,00 622.743,00 651.438,00 1.592.787,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 64.441.014,00 41.020.369,00 49.238.139,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 10.506.334,00 3.435.614,00 948.489,00 1.830.258,00 679.913,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.486.662,00 0,00 940.549,00 912.151,00 673.960,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.672,00 3.435.614,00 7.940,00 918.107,00 5.953,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 277.577,00 258.147,00 205.313,00 726.449,00 710.742,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 45.930,00 33.930,00 24.930,00 15.930,00 10.620,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 231.647,00 224.217,00 180.383,00 710.519,00 700.122,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 84.821.170,00 81.571.294,00 71.849.280,00 73.698.809,00 84.425.302,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.505.119,00 553.151,00 2.995.206,00 3.574.983,00 4.306.775,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 43.188,00 39.468,00 766,00 749,00
Diğer Dönen Varlıklar 6.174.398,00 8.801.220,00 5.355.784,00 6.339.183,00 6.498.660,00
ARA TOPLAM 103.652.746,00 96.555.469,00 146.457.297,00 127.842.255,00 147.453.067,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 29.387.803,00 28.376.499,00 9.043.605,00 9.280.786,00 9.916.949,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 17.332.073,00 17.397.838,00 5.768.524,00 6.082.048,00 6.397.327,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.095.791,00 1.031.458,00 196.001,00 213.388,00 231.526,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 302.747,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 133.040.549,00 124.931.968,00 155.500.902,00 137.123.041,00 157.370.016,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 91.935.056,00 89.288.833,00 111.474.499,00 109.319.456,00 113.680.873,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.769.396,00 1.189.590,00 1.134.534,00 637.821,00 637.821,00
- Banka Kredileri 1.522.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 1.555.602,00 1.499.259,00 1.499.302,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 1.499.259,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 43.789.471,00 34.172.079,00 31.951.688,00 54.861.857,00 87.523.074,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 21.891.242,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 43.789.471,00 34.172.079,00 31.951.688,00 54.861.857,00 65.631.832,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.391.998,00 8.626.708,00 5.533.308,00 6.706.646,00 6.512.791,00
Diğer Borçlar 1.095.505,00 1.149.182,00 6.737.153,00 1.092.935,00 1.154.927,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.095.505,00 1.149.182,00 6.737.153,00 1.092.935,00 1.154.927,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 30.709.918,00 40.928.815,00 62.948.145,00 43.012.334,00 15.739.052,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 614.229,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.178.768,00 1.666.857,00 1.670.412,00 1.508.561,00 1.497.224,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 1.539.057,00 1.542.612,00 1.380.851,00 1.334.106,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 127.800,00 127.800,00 127.800,00 127.710,00 163.118,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.755,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.146.256,00 5.450.064,00 4.638.285,00 6.155.630,00 7.565.806,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.477.468,00 1.811.799,00 2.130.658,00 2.724.785,00 2.724.785,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.477.468,00 1.811.799,00 2.130.658,00 2.724.785,00 2.724.785,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.520.568,00 1.250.070,00 1.484.478,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.520.568,00 1.250.070,00 1.484.478,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.148.220,00 2.388.195,00 1.023.149,00 178.033,00 2.008.279,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 101.081.312,00 94.738.897,00 116.112.784,00 115.475.086,00 121.246.679,00
Ö Z K A Y N A K L A R 31.959.237,00 30.193.071,00 39.388.118,00 21.647.955,00 36.123.337,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 31.959.237,00 30.193.071,00 39.388.118,00 21.647.955,00 36.123.337,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -68.102.475,00 -63.132.586,00 -47.973.965,00 -47.973.965,00 -47.973.965,00
Sermaye Düzeltme Farkları 135.415.389,00 113.759.935,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 15.380.405,00 1.671.659,00 1.671.659,00 1.671.659,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.344.854,00 -8.129.268,00 -1.747.364,00 -3.557.287,00 -1.747.364,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.344.854,00 0,00 -1.747.364,00 -3.557.287,00 -1.747.364,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.344.854,00 0,00 -1.747.364,00 -3.557.287,00 -1.747.364,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.671.410,00 18.450.667,00 2.615.192,00 5.571.955,00 2.634.287,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -93.586.504,00 -31.194.310,00 51.180.643,00 48.223.880,00 51.161.548,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.790.980,00 -44.941.772,00 3.641.953,00 -12.288.287,00 377.172,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 133.040.549,00 124.931.968,00 155.500.902,00 137.123.041,00 157.370.016,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi