Geri Dön

CWENE | Cw Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,43
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 4,59
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 4.094.998.956,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 1.135.722.075,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CWENE
Sektör
Adres Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/ ANTALYA
Telefon 0 242 229 00 54
Faks 0 242 229 00 74
Web www.cw-enerji.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TARZAN TARIK SARVAN 88.760.139,00 71,73
TOPLAM 123.750.000,00 100,00
VOLKAN YILMAZ 6.300.000,00 5,09
DİĞER 28.689.861,00 23,18
Toplam 247.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CW International Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 1.000.000,00 100,00
Ereğli Organizasyon İnşaat Hayvancılık Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
TTATT AG 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 6.553.392.034,00 3.989.255.496,00 1.645.443.584,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -4.877.520.563,00 -3.273.372.494,00 -1.348.088.948,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.675.871.471,00 715.883.002,00 297.354.636,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.675.871.471,00 715.883.002,00 297.354.636,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -164.874.829,00 -85.564.808,00 -31.808.426,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -145.556.986,00 -88.172.207,00 -35.524.650,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -5.653.465,00 -2.840.645,00 -2.146.931,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 593.553.511,00 334.873.109,00 72.898.819,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -924.589.220,00 -542.684.472,00 -167.299.845,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.028.750.482,00 331.493.979,00 133.473.603,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 162.328.205,00 120.254.528,00 16.629.110,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -8.692.102,00 -12.639,00 -12.120,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.182.386.585,00 451.735.868,00 150.090.593,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -260.713.285,00 -173.639.602,00 -43.051.867,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 921.673.300,00 278.096.266,00 107.038.726,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -172.528.442,00 -1.845.795,00 -8.009.870,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -78.154.482,00 -74.503.580,00 -74.546.038,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -94.373.960,00 72.657.785,00 66.536.168,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 749.144.858,00 276.250.471,00 99.028.856,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 749.144.858,00 276.250.471,00 99.028.856,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 749.144.858,00 276.250.471,00 99.028.856,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 6,50 2,49 0,94 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.010.314,00 -4.990.571,00 -1.360.694,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.762.892,00 -6.238.214,00 -1.700.868,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 752.578,00 1.247.643,00 340.174,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 752.578,00 1.247.643,00 340.174,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 827.278,00 827.278,00 6.249,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 827.278,00 827.278,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 6.249,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.183.036,00 -4.163.293,00 -1.354.445,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 746.961.822,00 272.087.178,00 97.674.411,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 6.423.198.748,00 5.060.013.277,00 3.973.711.038,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 592.792.151,00 477.275.615,00 276.420.911,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 271.995.828,00 217.707.938,00 77.776.340,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 271.995.828,00 217.707.938,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.325.496.995,00 1.179.787.170,00 1.033.493.263,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.325.496.995,00 1.179.787.170,00 1.033.493.263,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.805.266,00 17.376.176,00 14.574.646,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 589.579,00 11.416.084,00 7.729.165,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.215.687,00 5.960.092,00 6.845.481,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 9.162.049,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.828.930.914,00 1.818.384.020,00 1.536.622.154,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 781.581.258,00 913.944.038,00 712.106.580,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 148.590,00 0,00 10.780,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 615.447.746,00 426.376.271,00 322.706.364,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 6.423.198.748,00 5.060.013.277,00 3.973.711.038,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.645.447.179,00 2.482.591.629,00 1.548.711.288,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.228.230.797,00 1.781.188.314,00 887.049.216,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 55.625.986,00 51.747.456,00 47.971.762,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 36.945.918,00 204.472.728,00 197.443.642,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 9.068.645.927,00 7.542.604.906,00 5.522.422.326,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.015.137.515,00 3.401.920.602,00 3.650.730.907,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.891.022,00 886.375,00 73.684.160,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 4.891.022,00 886.375,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 344.086.300,00 123.775.631,00 86.176.601,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 194.887.136,00 31.702.245,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 933.910.001,00 1.491.047.798,00 1.464.652.704,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 933.910.001,00 1.491.047.798,00 1.464.652.704,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 34.941.449,00 5.805.939,00 26.336.757,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 181.441.159,00 115.522.977,00 2.835.839,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.965.750,00 1.166.444,00 2.428.531,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 177.475.409,00 114.356.533,00 407.308,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.499.549.661,00 1.601.933.671,00 1.918.578.705,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.981.499,00 35.782.963,00 73.442.160,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.010.178,00 8.650.281,00 4.114.325,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.189.090,00 6.453.273,00 3.274.514,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 821.088,00 2.197.008,00 839.811,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.326.246,00 18.514.967,00 909.656,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 958.509.456,00 574.050.535,00 390.339.532,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 849.977.015,00 351.718.402,00 373.939.660,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 324.022.701,00 308.892.076,00 40.236.724,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 473.681.484,00 42.826.326,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 23.053.995,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 24.848.001,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.973.646.971,00 3.975.971.137,00 4.041.070.439,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.094.998.956,00 3.566.633.769,00 1.481.351.887,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.094.998.956,00 3.566.633.769,00 1.481.351.887,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 123.750.000,00 123.750.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.945.609.658,00 1.892.119.115,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 284.220.767,00 282.240.510,00 285.936.525,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 284.220.767,00 282.240.510,00 289.970.599,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.749.832,00 -7.730.089,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 887.167,00 887.167,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 887.167,00 887.167,00 66.138,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 970.386.506,00 970.386.506,00 970.386.506,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 749.144.858,00 276.250.471,00 99.028.856,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 9.068.645.927,00 7.542.604.906,00 5.522.422.326,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi