Geri Dön

CVKMD | Cvk Maden


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,29
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 4,59
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 1.850.758.097,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 449.019.446,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CVKMD
Sektör
Adres Kuruçeşme Mah. Muallimnaci Cad. No:105B Beşiktaş / İstanbul
Telefon 0212 257 21 32
Faks
Web www.cvkmadencilik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HÜSEYİN ÇEVİK 33.600.000,00 80,00
TOPLAM 42.000.000,00 100,00
DİĞER 8.400.000,00 20,00
Toplam 84.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. 48.103.000,00 96,21
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 944.142.780,00 445.606.547,00 192.337.960,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -433.251.147,00 -204.287.250,00 -88.981.885,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 510.891.633,00 241.319.297,00 103.356.075,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 510.891.633,00 241.319.297,00 103.356.075,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -24.180.670,00 -13.487.779,00 -4.869.713,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -67.000.572,00 -32.922.001,00 -17.552.677,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 53.107.910,00 46.711.315,00 8.719.709,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -69.378.510,00 -44.898.872,00 -14.491.321,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 403.439.791,00 196.721.960,00 75.162.073,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 57.878.035,00 35.293.551,00 3.924.051,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -752.392,00 -293.317,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 460.565.434,00 231.722.194,00 79.086.124,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 115.010.132,00 66.668.793,00 1.936.205,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -14.774.534,00 -11.617.311,00 -4.588.790,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 560.801.032,00 286.773.676,00 76.433.539,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -104.523.166,00 -47.765.041,00 -15.290.077,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -73.725.188,00 -28.754.082,00 -10.591.154,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -30.797.978,00 -19.010.959,00 -4.698.923,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 456.277.866,00 239.008.635,00 61.143.462,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 456.277.866,00 239.008.635,00 61.143.462,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 7.258.420,00 2.770.322,00 1.012.498,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 449.019.446,00 236.238.313,00 60.130.964,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 20.231,72 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.296.169.571,00 1.088.190.312,00 340.293.587,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 741.253.867,00 599.220.211,00 54.044.644,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 117.278.648,00 103.802.318,00 102.070,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 254.200.572,00 148.724.283,00 146.274.953,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 254.200.572,00 148.724.283,00 146.274.953,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 24.469.346,00 10.297.986,00 6.945.970,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.469.346,00 10.297.986,00 6.945.970,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 91.921.713,00 92.100.655,00 79.530.065,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 41.145.034,00 116.101.304,00 44.205.516,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 25.900.391,00 17.943.555,00 9.190.369,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.296.169.571,00 1.088.190.312,00 340.293.587,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.017.975.738,00 882.066.488,00 769.201.463,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 850.486.993,00 792.063.485,00 743.355.170,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.754.587,00 1.719.214,00 1.825.643,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.151.399,00 10.164.044,00 10.357.660,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.314.145.309,00 1.970.256.800,00 1.109.495.050,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 242.744.308,00 130.742.580,00 177.591.111,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 45.638.751,00 539.762,00 18.482.518,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 21.325.925,00 23.781.183,00 29.364.343,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 79.192.528,00 58.803.153,00 72.716.302,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 550.141,00 191.515,00 51.621,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 78.642.387,00 58.611.638,00 72.664.681,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.588.431,00 3.300.948,00 4.440.013,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 10.683.873,00 7.838.762,00 23.870.281,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 50.823,00 0,00 4.553.736,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.633.050,00 7.838.762,00 19.316.545,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 16.939.384,00 2.975.726,00 5.452.026,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 44.799.409,00 19.099.430,00 10.419.520,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 16.576.007,00 14.403.616,00 12.846.108,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.226.601,00 1.898.341,00 1.518.121,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 12.505.275,00 11.327.987,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 204.455.674,00 172.381.656,00 160.895.997,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.099.200,00 19.260.379,00 21.867.535,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 23.572.925,00 19.774.936,00 19.765.577,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.218.631,00 5.820.739,00 6.559.516,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 13.954.197,00 13.206.061,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 165.555.293,00 132.649.670,00 118.493.532,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 447.199.982,00 303.124.236,00 338.487.108,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.866.945.327,00 1.667.132.564,00 771.007.942,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.850.758.097,00 1.655.171.158,00 760.809.017,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 42.000.000,00 42.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 725.733.845,00 725.733.845,00 14.625.267,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 255.843.550,00 273.037.744,00 272.891.530,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 255.843.550,00 273.037.744,00 272.891.530,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -527.031,00 -287.560,00 -433.774,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.000.000,00 2.130.273,00 2.130.273,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 371.161.256,00 376.030.983,00 376.030.983,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 449.019.446,00 236.238.313,00 60.130.964,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 16.187.230,00 11.961.406,00 10.198.925,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.314.145.309,00 1.970.256.800,00 1.109.495.050,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 104.092,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi