Geri Dön

CVKMD | Cvk Maden


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,09
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 5,85
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 3.532.412.328,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 301.841.221,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CVKMD
Sektör
Adres Kuruçeşme Mah. Muallimnaci Cad. No:105B Beşiktaş / İstanbul
Telefon 0212 257 21 32
Faks
Web www.cvkmadencilik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HÜSEYİN ÇEVİK 33.600.000,00 80,00
TOPLAM 42.000.000,00 100,00
DİĞER 8.400.000,00 20,00
Toplam 84.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. 48.103.000,00 96,21
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.778.765.813,00 944.142.780,00 445.606.547,00 192.337.960,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 983.619.755,00 433.251.147,00 204.287.250,00 -88.981.885,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 795.146.058,00 510.891.633,00 241.319.297,00 103.356.075,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 795.146.058,00 510.891.633,00 241.319.297,00 103.356.075,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 60.274.857,00 24.180.670,00 13.487.779,00 -4.869.713,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 134.881.110,00 67.000.572,00 32.922.001,00 -17.552.677,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 100.371.510,00 53.107.910,00 46.711.315,00 8.719.709,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 127.297.925,00 69.378.510,00 44.898.872,00 -14.491.321,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 573.063.676,00 403.439.791,00 196.721.960,00 75.162.073,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 69.002.493,00 57.878.035,00 35.293.551,00 3.924.051,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 46.442.251,00 752.392,00 293.317,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 595.623.918,00 460.565.434,00 231.722.194,00 79.086.124,00 0,00
Finansman gelirleri 230.724.342,00 115.010.132,00 66.668.793,00 1.936.205,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 31.006.662,00 14.774.534,00 11.617.311,00 -4.588.790,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 401.867.658,00 560.801.032,00 286.773.676,00 76.433.539,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 88.481.958,00 104.523.166,00 47.765.041,00 -15.290.077,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 125.016.327,00 73.725.188,00 28.754.082,00 -10.591.154,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -36.534.369,00 30.797.978,00 19.010.959,00 -4.698.923,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 313.385.700,00 456.277.866,00 239.008.635,00 61.143.462,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 313.385.700,00 456.277.866,00 239.008.635,00 61.143.462,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 11.544.479,00 7.258.420,00 2.770.322,00 1.012.498,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 301.841.221,00 449.019.446,00 236.238.313,00 60.130.964,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 20.231,72 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 377.726.831,00 -17.459.198,00 -2.730,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 502.159.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -286.452,00 -328.631,00 -3.412,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 124.146.656,00 17.130.567,00 -682,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 377.726.831,00 -17.459.198,00 -2.730,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 691.112.531,00 438.818.668,00 239.005.905,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 691.112.531,00 438.818.668,00 239.005.905,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.489.139.915,00 1.296.169.571,00 1.088.190.312,00 340.293.587,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 779.727.307,00 741.253.867,00 599.220.211,00 54.044.644,00 0,00
Finansal Yatırımlar 4.130.000,00 117.278.648,00 103.802.318,00 102.070,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 186.647.280,00 254.200.572,00 148.724.283,00 146.274.953,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 186.647.280,00 254.200.572,00 148.724.283,00 146.274.953,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 31.712.316,00 24.469.346,00 10.297.986,00 6.945.970,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.712.316,00 24.469.346,00 10.297.986,00 6.945.970,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 362.349.655,00 91.921.713,00 92.100.655,00 79.530.065,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 29.601.304,00 41.145.034,00 116.101.304,00 44.205.516,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 104.092,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 94.972.053,00 25.900.391,00 17.943.555,00 9.190.369,00 0,00
ARA TOPLAM 1.489.139.915,00 1.296.169.571,00 1.088.190.312,00 340.293.587,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.286.976.902,00 1.017.975.738,00 882.066.488,00 769.201.463,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 37.877.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.906.743.626,00 850.486.993,00 792.063.485,00 743.355.170,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.255.923,00 1.754.587,00 1.719.214,00 1.825.643,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 14.151.399,00 10.164.044,00 10.357.660,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.776.116.817,00 2.314.145.309,00 1.970.256.800,00 1.109.495.050,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 710.547.388,00 242.744.308,00 130.742.580,00 177.591.111,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 166.587.336,00 45.638.751,00 539.762,00 18.482.518,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.738.288,00 21.325.925,00 23.781.183,00 29.364.343,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 422.280.671,00 79.192.528,00 58.803.153,00 72.716.302,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 95.281.525,00 550.141,00 191.515,00 51.621,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 326.999.146,00 78.642.387,00 58.611.638,00 72.664.681,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.056.287,00 7.588.431,00 3.300.948,00 4.440.013,00 0,00
Diğer Borçlar 8.685.647,00 10.683.873,00 7.838.762,00 23.870.281,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 50.823,00 0,00 4.553.736,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.685.647,00 10.633.050,00 7.838.762,00 19.316.545,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 27.614.628,00 16.939.384,00 2.975.726,00 5.452.026,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26.067.259,00 44.799.409,00 19.099.430,00 10.419.520,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 28.517.272,00 16.576.007,00 14.403.616,00 12.846.108,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.539.767,00 3.226.601,00 1.898.341,00 1.518.121,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 24.977.505,00 0,00 12.505.275,00 11.327.987,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 483.208.800,00 204.455.674,00 172.381.656,00 160.895.997,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.909.922,00 15.099.200,00 19.260.379,00 21.867.535,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 34.635.448,00 23.572.925,00 19.774.936,00 19.765.577,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.808.624,00 7.218.631,00 5.820.739,00 6.559.516,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 26.826.824,00 0,00 13.954.197,00 13.206.061,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 437.721.458,00 165.555.293,00 132.649.670,00 118.493.532,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.193.756.188,00 447.199.982,00 303.124.236,00 338.487.108,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.582.360.629,00 1.866.945.327,00 1.667.132.564,00 771.007.942,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.532.412.328,00 1.850.758.097,00 1.655.171.158,00 760.809.017,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 35.000.000,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 164.019.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.017.061.835,00 725.733.845,00 725.733.845,00 14.625.267,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 365.322.135,00 255.843.550,00 273.037.744,00 272.891.530,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 365.322.135,00 255.843.550,00 273.037.744,00 272.891.530,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -383.900,00 -527.031,00 -287.560,00 -433.774,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.223.816,00 7.000.000,00 2.130.273,00 2.130.273,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.629.944.107,00 371.161.256,00 376.030.983,00 376.030.983,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 301.841.221,00 449.019.446,00 236.238.313,00 60.130.964,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 49.948.301,00 16.187.230,00 11.961.406,00 10.198.925,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.776.116.817,00 2.314.145.309,00 1.970.256.800,00 1.109.495.050,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi