Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,50
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,96
BIST-100'deki Ağırlığı 9,33
F/K Oranı 10,69
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,48
Dibe Uzaklık 25,96
Piyasa Değeri (USD) 53.224.273,78
Piyasa Değeri (TL) 201.637.500,00
Özsermaye (TL) 135.974.458,00
Sermaye (TL) 71.250.000,00
Net Kar (TL) 18.865.868,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CUSAN
Sektör Alüminyum, çelik ve diğer mamullerden cephe ve çatı kaplamaları, yapı elemanları
Adres Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:6-8 Beylikdüzü 34524 İSTANBUL
Telefon 0212 224 20 20
Faks 0212 225 90 23
Web http://www.cuhadaroglu.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 11.087.500,00 15,56
HALİL NEJAT ÇUHADAROĞLU 26.326.558,89 36,95
MURAT RUHİ ÇUHADAROĞLU 26.326.558,89 36,95
SEVİM ÇUHADAROĞLU 7.509.382,23 10,54
Toplam 71.250.000,01 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Çuhadaroğlu Alüminyum Sanyi ve Ticaret A.Ş. 6.654.000,00 66,54
Tarih Açıklama Katsayı
29.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
18.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 184.564.033,00 119.189.179,00 53.153.173,00 190.884.500,00 135.096.069,00
Satışların Maliyeti (-) -162.388.245,00 -101.178.975,00 -44.364.089,00 -142.648.817,00 -105.940.053,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 22.175.788,00 18.010.204,00 8.789.084,00 48.235.683,00 29.156.016,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 22.175.788,00 18.010.204,00 8.789.084,00 48.235.683,00 29.156.016,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.228.077,00 -7.099.972,00 -3.886.369,00 -11.535.677,00 -8.247.630,00
Pazarlama Giderleri (-) -10.455.924,00 -6.879.171,00 -3.625.754,00 -12.910.907,00 -9.223.719,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.557.778,00 -1.199.565,00 -662.049,00 -2.145.191,00 -1.533.070,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 25.906.446,00 19.974.478,00 15.556.735,00 34.931.519,00 23.605.193,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -17.779.637,00 -13.789.607,00 -10.188.678,00 -16.322.121,00 -10.102.926,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8.060.818,00 9.016.367,00 5.982.969,00 40.253.306,00 23.653.864,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 391.461,00 391.461,00 172.793,00 2.236.948,00 152.548,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 8.452.279,00 9.407.828,00 6.155.762,00 42.490.254,00 23.806.412,00
Finansman Gelirleri 456.700,00 456.700,00 422.800,00 406.014,00 404.261,00
Finansman Giderleri (-) -1.672.894,00 -1.254.776,00 -948.973,00 -2.141.078,00 -1.363.896,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.236.085,00 8.609.752,00 5.629.589,00 40.755.190,00 22.846.777,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.604.467,00 -1.973.865,00 -1.384.831,00 -8.123.106,00 -4.804.061,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.006.631,00 -3.112.808,00 -2.028.446,00 -6.069.428,00 -4.952.953,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.402.164,00 1.138.943,00 643.615,00 -2.053.678,00 148.892,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.631.618,00 6.635.887,00 4.244.758,00 32.632.084,00 18.042.716,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 5.631.618,00 6.635.887,00 4.244.758,00 32.632.084,00 18.042.716,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.858.540,00 -467.042,00 -79.915,00 3.633.541,00 419.883,00
- Ana Ortaklık Payları 7.490.158,00 7.102.929,00 4.324.673,00 28.998.543,00 17.622.833,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,11 0,10 0,06 0,41 0,25
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -201.006,00 -167.946,00 -181.271,00 -471.629,00 -474.617,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -251.257,00 -209.932,00 -226.589,00 -589.536,00 -593.271,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 50.251,00 41.986,00 45.318,00 117.907,00 118.654,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -201.006,00 -167.946,00 -181.271,00 -471.629,00 -474.617,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 5.430.612,00 6.467.941,00 4.063.487,00 32.160.455,00 17.568.099,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 189.899.606,00 170.985.855,00 192.928.208,00 170.821.087,00 135.515.058,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 31.917.093,00 15.010.123,00 42.937.386,00 47.137.320,00 27.051.130,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 72.376.350,00 55.926.100,00 55.776.056,00 61.233.607,00 62.919.973,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 72.376.350,00 55.926.100,00 55.776.056,00 61.233.607,00 62.919.973,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 554.722,00 2.214.787,00 159.836,00 2.777.252,00 182.899,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.587,00 11.560,00 5.500,00 2.634.264,00 35.954,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 548.135,00 2.203.227,00 154.336,00 142.988,00 146.945,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 38.223.678,00 46.080.016,00 44.646.930,00 35.889.061,00 33.749.433,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.456.416,00 8.021.231,00 11.299.162,00 2.293.221,00 2.148.306,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.628.000,00 2.628.000,00 2.628.000,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 2.872.007,00 1.917.424,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.181.520,00 3.944.199,00 3.170.669,00 143.539,00 1.247.472,00
ARA TOPLAM 189.899.606,00 170.985.855,00 192.928.208,00 170.821.087,00 135.515.058,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 79.592.762,00 79.620.395,00 78.740.279,00 84.316.112,00 75.406.442,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 425.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00
Maddi Duran Varlıklar 51.427.032,00 51.798.389,00 50.666.177,00 49.095.647,00 63.127.665,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 933.924,00 989.569,00 896.989,00 815.205,00 756.594,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 21.681.896,00 22.338.896,00 22.995.896,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 269.492.368,00 250.606.250,00 271.668.487,00 255.137.199,00 210.921.500,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 110.828.454,00 89.816.974,00 100.007.761,00 87.325.945,00 59.659.032,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.744.298,00 3.308.802,00 5.520.826,00 4.829.158,00 5.152.231,00
- Banka Kredileri 2.744.298,00 3.308.802,00 5.520.826,00 4.829.158,00 5.152.231,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 36.445.875,00 35.149.295,00 29.971.781,00 22.375.867,00 9.337.105,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.629,00 13.629,00 1.012,00 20.250,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 36.432.246,00 35.135.666,00 29.970.769,00 22.355.617,00 9.337.105,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.589.046,00 2.540.950,00 2.889.909,00 4.407.274,00 2.115.439,00
Diğer Borçlar 996.898,00 1.213.261,00 950.314,00 4.711.122,00 760.917,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 996.898,00 1.213.261,00 950.314,00 4.711.122,00 760.917,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 60.623.016,00 40.322.191,00 52.921.164,00 43.955.321,00 36.316.890,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 866.783,00 1.004.424,00 2.028.446,00 898.703,00 1.179.397,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.082.874,00 2.326.064,00 2.190.136,00 1.908.901,00 1.030.489,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.245.874,00 1.489.064,00 1.353.136,00 1.071.901,00 990.489,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 837.000,00 837.000,00 837.000,00 837.000,00 40.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.734.874,00 9.822.907,00 11.098.812,00 11.312.827,00 9.356.395,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.353.920,00 3.202.400,00 3.908.300,00 3.709.900,00 4.032.960,00
Banka Kredileri 3.353.920,00 3.202.400,00 3.908.300,00 0,00 4.032.960,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.840.618,00 1.808.685,00 1.886.693,00 1.610.175,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.840.618,00 1.808.685,00 1.886.693,00 1.610.175,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.540.336,00 4.811.822,00 5.303.819,00 5.992.752,00 3.789.435,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 119.563.328,00 99.639.881,00 111.106.573,00 98.638.772,00 69.015.427,00
Ö Z K A Y N A K L A R 149.929.040,00 150.966.369,00 160.561.914,00 156.498.427,00 141.906.073,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 135.974.458,00 135.616.535,00 144.827.240,00 140.676.231,00 129.297.983,00
Ödenmiş Sermaye 71.250.000,00 71.250.000,00 71.250.000,00 71.250.000,00 71.250.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.649.019,00 6.649.019,00 6.649.019,00 6.649.019,00 6.649.019,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.493.218,00 6.522.524,00 6.511.485,00 6.685.149,00 6.682.611,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.493.218,00 6.522.524,00 6.511.485,00 6.685.149,00 6.682.611,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -999.602,00 -970.296,00 -981.335,00 -807.671,00 -810.209,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.751.808,00 16.751.808,00 14.504.321,00 14.504.321,00 14.504.321,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 27.340.255,00 27.340.255,00 41.587.742,00 12.589.199,00 12.589.199,00
Net Dönem Karı/Zararı 7.490.158,00 7.102.929,00 4.324.673,00 28.998.543,00 17.622.833,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 13.954.582,00 15.349.834,00 15.734.674,00 15.822.196,00 12.608.090,00
TOPLAM KAYNAKLAR 269.492.368,00 250.606.250,00 271.668.487,00 255.137.199,00 210.921.500,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi