Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CUSAN
Sektör Alüminyum, çelik ve diğer mamullerden cephe ve çatı kaplamaları, yapı elemanları
Adres Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:6-8 Beylikdüzü 34524 İSTANBUL
Telefon 0212 224 20 20
Faks 0212 225 90 23
Web http://www.cuhadaroglu.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 11.087.500,00 15,56
HALİL NEJAT ÇUHADAROĞLU 26.326.558,89 36,95
MURAT RUHİ ÇUHADAROĞLU 26.326.558,89 36,95
SEVİM ÇUHADAROĞLU 7.509.382,23 10,54
Toplam 71.250.000,01 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Çuhadaroğlu Alüminyum Sanyi ve Ticaret A.Ş. 6.654.000,00 66,54
Tarih Açıklama Katsayı
05.06.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
18.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 275.612.157,00 189.763.354,00 113.883.743,00 51.616.367,00 264.397.048,00
Satışların Maliyeti (-) -239.258.342,00 -165.360.503,00 -103.006.056,00 -46.549.452,00 -228.208.453,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 36.353.815,00 24.402.851,00 10.877.687,00 5.066.915,00 36.188.595,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 36.353.815,00 24.402.851,00 10.877.687,00 5.066.915,00 36.188.595,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -16.263.529,00 -11.776.838,00 -7.940.524,00 -3.669.071,00 -12.882.566,00
Pazarlama Giderleri (-) -20.564.936,00 -14.501.058,00 -9.335.279,00 -4.119.573,00 -14.873.957,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.367.784,00 -1.869.498,00 -1.305.253,00 -550.071,00 -1.972.526,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 62.369.164,00 49.166.316,00 20.861.918,00 9.535.395,00 31.819.824,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -57.380.757,00 -51.186.056,00 -15.049.528,00 -5.682.884,00 -27.269.835,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.145.973,00 -5.764.283,00 -1.890.979,00 580.711,00 11.009.535,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 200.041,00 198.201,00 198.020,00 0,00 479.651,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.346.014,00 -5.566.082,00 -1.692.959,00 580.711,00 11.489.186,00
Finansman Gelirleri 4.595.255,00 1.855.550,00 98.900,00 60.900,00 627.104,00
Finansman Giderleri (-) -11.311.770,00 -10.343.654,00 -2.118.394,00 -713.347,00 -2.349.334,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -4.370.501,00 -14.054.186,00 -3.712.453,00 -71.736,00 9.766.956,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -688.868,00 2.821.863,00 1.316.986,00 491.721,00 -1.529.055,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.948.348,00 -1.085.282,00 -1.195.835,00 -621.589,00 -6.657.697,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.259.480,00 3.907.145,00 2.512.821,00 1.113.310,00 5.128.642,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -5.059.369,00 -11.232.323,00 -2.395.467,00 419.985,00 8.237.901,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -5.059.369,00 -11.232.323,00 -2.395.467,00 419.985,00 8.237.901,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -4.520.287,00 -4.688.885,00 -1.856.888,00 -115.642,00 -2.558.647,00
- Ana Ortaklık Payları -539.082,00 -6.543.438,00 -538.579,00 535.627,00 10.796.548,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,01 -0,09 0,01 0,01 0,15
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -344.670,00 -420.600,00 -380.723,00 -374.226,00 9.891.200,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 11.582.982,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -430.837,00 -525.750,00 -475.904,00 -467.783,00 -259.396,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 86.167,00 105.150,00 95.181,00 93.557,00 -1.432.386,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -344.670,00 -420.600,00 -380.723,00 -374.226,00 9.891.200,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -5.404.039,00 -11.652.923,00 -2.776.190,00 45.759,00 18.129.101,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 51.879,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 238.364.331,00 204.983.342,00 201.581.037,00 174.898.508,00 180.884.301,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 63.801.291,00 12.192.375,00 6.036.535,00 8.790.350,00 30.049.837,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 67.677.763,00 82.931.846,00 74.743.944,00 56.655.538,00 71.706.975,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 67.677.763,00 82.931.846,00 74.743.944,00 56.655.538,00 71.706.975,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 637.727,00 351.078,00 2.285.939,00 112.616,00 254.542,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.998,00 13.899,00 11.809,00 4.720,00 4.762,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 626.729,00 337.179,00 2.274.130,00 107.896,00 249.780,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 60.241.441,00 55.779.240,00 65.827.725,00 57.224.976,00 46.813.087,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 15.841.722,00 24.510.543,00 17.069.838,00 9.353.587,00 5.643.254,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.628.000,00 2.628.000,00 2.628.000,00 2.628.000,00 2.628.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 223.354,00 212.805,00 91.844,00 1.138.519,00 1.736.548,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.823.341,00 2.375.653,00 4.752.254,00 4.646.390,00 1.038.172,00
ARA TOPLAM 238.364.331,00 204.983.342,00 201.581.037,00 174.898.508,00 180.884.301,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 88.650.906,00 91.752.314,00 88.771.078,00 89.285.683,00 88.038.463,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00
Maddi Duran Varlıklar 63.693.994,00 62.241.450,00 63.052.703,00 63.665.366,00 63.200.880,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 953.971,00 970.355,00 1.080.487,00 872.287,00 951.659,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.396.896,00 19.053.896,00 19.710.896,00 20.367.896,00 21.024.896,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 77.574,00 84.978,00 32.638,00 39.417,00 37.105,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 4.380.416,00 235.515,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 327.015.237,00 296.735.656,00 290.352.115,00 264.184.191,00 268.922.764,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 169.063.262,00 141.483.020,00 129.597.186,00 94.892.265,00 99.276.454,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.871.429,00 18.663.183,00 10.790.859,00 10.048.795,00 1.804.591,00
- Banka Kredileri 8.871.429,00 18.663.183,00 10.790.859,00 10.048.795,00 1.804.591,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 30.175.472,00 40.273.138,00 33.336.344,00 31.697.127,00 44.938.941,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 13.629,00 13.629,00 14.617,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 30.175.472,00 40.259.509,00 33.322.715,00 31.682.510,00 44.938.941,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.816.262,00 4.086.985,00 4.320.861,00 4.774.693,00 3.974.071,00
Diğer Borçlar 1.159.424,00 1.394.299,00 1.446.836,00 832.748,00 1.189.070,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.159.424,00 1.394.299,00 1.446.836,00 832.748,00 1.189.070,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 119.815.731,00 70.496.611,00 73.664.576,00 42.868.762,00 42.585.502,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 668.563,00 228.089,00 774.093,00 0,00 646.551,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.118.658,00 2.914.465,00 3.109.498,00 2.651.833,00 2.299.167,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.947.550,00 1.799.357,00 2.005.498,00 1.795.833,00 1.443.167,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.171.108,00 1.115.108,00 1.104.000,00 856.000,00 856.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.817.240,00 8.169.285,00 4.794.845,00 6.618.639,00 7.018.782,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.205.600,00 2.780.200,00 2.123.680,00 2.920.380,00 2.709.300,00
Banka Kredileri 1.205.600,00 2.780.200,00 2.123.680,00 2.920.380,00 2.709.300,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.640.506,00 2.648.477,00 2.671.165,00 2.532.639,00 1.936.995,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.640.506,00 2.648.477,00 2.671.165,00 2.532.639,00 1.936.995,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 971.134,00 2.740.608,00 0,00 1.165.620,00 2.372.487,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 173.880.502,00 149.652.305,00 134.392.031,00 101.510.904,00 106.295.236,00
Ö Z K A Y N A K L A R 153.134.735,00 147.083.351,00 155.960.084,00 162.673.287,00 162.627.528,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 144.441.985,00 138.549.293,00 144.590.793,00 149.561.747,00 149.373.320,00
Ödenmiş Sermaye 71.250.000,00 71.250.000,00 71.250.000,00 71.250.000,00 71.250.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.649.019,00 6.649.019,00 6.649.019,00 6.649.019,00 6.649.019,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.266.646,00 16.196.355,00 16.232.996,00 16.238.490,00 16.585.690,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.266.646,00 16.196.355,00 16.232.996,00 16.238.490,00 16.585.690,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.324.891,00 -1.395.182,00 -1.358.541,00 -1.353.047,00 -1.005.847,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.131.949,00 18.131.949,00 18.131.949,00 16.668.519,00 16.668.519,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 32.683.453,00 32.865.408,00 32.865.408,00 38.220.092,00 27.423.544,00
Net Dönem Karı/Zararı -539.082,00 -6.543.438,00 -538.579,00 535.627,00 10.796.548,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 8.692.750,00 8.534.058,00 11.369.291,00 13.111.540,00 13.254.208,00
TOPLAM KAYNAKLAR 327.015.237,00 296.735.656,00 290.352.115,00 264.184.191,00 268.922.764,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi