Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CUSAN
Sektör Alüminyum, çelik ve diğer mamullerden cephe ve çatı kaplamaları, yapı elemanları
Adres Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:6-8 Beylikdüzü 34524 İSTANBUL
Telefon 0212 224 20 20
Faks 0212 225 90 23
Web http://www.cuhadaroglu.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 18.500.000,00 25,96
HALİL NEJAT ÇUHADAROĞLU 23.082.917,00 32,40
MURAT RUHİ ÇUHADAROĞLU 23.082.917,00 32,40
SEVİM ÇUHADAROĞLU 6.584.166,00 9,24
Toplam 71.250.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Çuhadaroğlu Alüminyum Sanyi ve Ticaret A.Ş. 6.654.000,00 66,54
Tarih Açıklama Katsayı
05.06.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
18.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 86.882.195,00 351.652.702,00 251.143.650,00 163.096.081,00 69.972.863,00
Satışların Maliyeti (-) -69.455.315,00 -296.815.113,00 -210.851.680,00 -133.739.523,00 -58.244.575,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 17.426.880,00 54.837.589,00 40.291.970,00 29.356.558,00 11.728.288,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 17.426.880,00 54.837.589,00 40.291.970,00 29.356.558,00 11.728.288,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.092.497,00 -18.451.356,00 -13.858.418,00 -9.223.639,00 -4.809.315,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.494.532,00 -26.010.157,00 -18.632.369,00 -12.155.021,00 -6.018.802,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -101.974,00 -158.065,00 -130.043,00 -77.511,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 11.308.521,00 47.489.554,00 38.338.863,00 28.065.575,00 13.817.652,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.972.263,00 -44.183.071,00 -33.759.680,00 -25.800.705,00 -14.670.409,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.074.135,00 13.524.494,00 12.250.323,00 10.165.257,00 47.414,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.514,00 874.925,00 783.200,00 702.575,00 666.982,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.080.649,00 14.399.419,00 13.033.523,00 10.867.832,00 714.396,00
Finansman Gelirleri 86.880,00 367.420,00 283.280,00 43.680,00 17.920,00
Finansman Giderleri (-) -1.584.036,00 -4.246.346,00 -3.066.112,00 -2.104.236,00 -1.170.685,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 5.583.493,00 10.520.493,00 10.250.691,00 8.807.276,00 -438.369,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.496.548,00 -2.245.575,00 -1.024.320,00 -1.178.516,00 -15.971,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -882.938,00 -4.587.081,00 -3.094.931,00 -1.796.300,00 -128.128,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.613.610,00 2.341.506,00 2.070.611,00 617.784,00 112.157,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.086.945,00 8.274.918,00 9.226.371,00 7.628.760,00 -454.340,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.086.945,00 8.274.918,00 9.226.371,00 7.628.760,00 -454.340,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -298.746,00 -3.054.178,00 -785.588,00 727.425,00 -4.124,00
- Ana Ortaklık Payları 1.385.691,00 11.329.096,00 10.011.959,00 6.901.335,00 -450.216,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02 0,16 0,14 0,10 -0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -422.354,00 -1.010.412,00 -783.566,00 -757.066,00 -747.790,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -527.943,00 -1.263.015,00 -979.457,00 0,00 -934.738,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 105.589,00 252.603,00 195.891,00 -757.066,00 186.948,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -422.354,00 -1.010.412,00 -783.566,00 -757.066,00 -747.790,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 664.591,00 7.264.506,00 8.442.805,00 6.871.694,00 -1.202.130,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 -946.332,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 213.114.436,00 212.356.396,00 212.575.444,00 236.257.690,00 233.269.783,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.714.454,00 18.807.158,00 16.184.518,00 37.999.145,00 61.006.953,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 89.368.226,00 83.773.637,00 83.206.664,00 87.012.585,00 66.698.678,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.275,00 4.213,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 89.357.951,00 83.769.424,00 83.206.664,00 87.012.585,00 66.698.678,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.281.616,00 3.660.411,00 2.204.626,00 2.824.892,00 662.922,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.169,00 40.775,00 16.410,00 7.403,00 9.455,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.270.447,00 3.619.636,00 2.188.216,00 2.817.489,00 653.467,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 95.793.688,00 85.586.294,00 89.862.613,00 83.099.460,00 65.030.294,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 14.444.763,00 13.490.602,00 11.755.807,00 18.458.542,00 21.356.184,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 171.556,00 166.933,00 158.607,00 129.025,00 2.748.802,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.697.342,00 3.652.013,00 5.940.730,00 4.947.305,00 3.085.030,00
ARA TOPLAM 213.114.436,00 212.356.396,00 212.575.444,00 236.257.690,00 233.269.783,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 88.434.576,00 90.349.951,00 89.830.177,00 90.156.012,00 92.551.271,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00
Maddi Duran Varlıklar 61.570.282,00 61.978.200,00 62.283.494,00 63.562.409,00 65.235.845,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.523.141,00 3.153.438,00 2.149.599,00 1.971.919,00 1.469.601,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 74.249,00 44.201,00 62.384,00 73.234,00 89.561,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 1.622.975,00 1.295.368,00 0,00 1.375.633,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 301.549.012,00 302.706.347,00 302.405.621,00 326.413.702,00 325.821.054,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 132.374.588,00 138.116.769,00 136.868.746,00 162.327.816,00 166.718.151,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 17.126.166,00 9.181.440,00 1.063.523,00 242.925,00 226.352,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.464.284,00 0,00 2.510.335,00 2.639.277,00 2.583.757,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 32.254.645,00 34.433.888,00 29.542.197,00 39.361.891,00 29.606.127,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 29.984,00 0,00 14.992,00 12.180,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 32.254.645,00 34.403.904,00 29.542.197,00 39.346.899,00 29.593.947,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.751.273,00 3.618.387,00 3.894.053,00 4.515.122,00 4.965.752,00
Diğer Borçlar 937.067,00 1.364.128,00 1.138.643,00 1.289.273,00 1.865.674,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 937.067,00 1.364.128,00 1.138.643,00 1.289.273,00 1.865.674,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 71.788.314,00 81.112.308,00 90.418.900,00 105.836.252,00 123.401.986,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 882.938,00 1.487.319,00 1.320.856,00 1.634.462,00 106.139,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.006.535,00 3.797.059,00 3.612.059,00 3.834.541,00 3.882.066,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.662.427,00 2.452.951,00 2.392.951,00 2.615.433,00 2.642.958,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.344.108,00 1.344.108,00 1.219.108,00 1.219.108,00 1.239.108,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.215.754,00 4.190.342,00 3.959.340,00 4.079.462,00 7.170.299,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.263.760,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.356.997,00 4.190.342,00 3.959.340,00 3.915.377,00 3.858.876,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.356.997,00 4.190.342,00 3.959.340,00 3.915.377,00 3.858.876,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.858.757,00 0,00 0,00 164.085,00 2.047.663,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 140.590.342,00 142.307.111,00 140.828.086,00 166.407.278,00 173.888.450,00
Ö Z K A Y N A K L A R 160.958.670,00 160.399.236,00 161.577.535,00 160.006.424,00 151.932.604,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 155.808.058,00 154.844.721,00 153.746.622,00 150.652.430,00 143.310.010,00
Ödenmiş Sermaye 71.250.000,00 71.250.000,00 71.250.000,00 71.250.000,00 71.250.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.649.019,00 6.649.019,00 6.649.019,00 6.649.019,00 6.649.019,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.917.932,00 15.340.286,00 15.559.324,00 15.575.756,00 15.584.887,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 14.917.932,00 15.340.286,00 15.559.324,00 15.575.756,00 15.584.887,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.673.605,00 -2.251.251,00 -2.032.213,00 -2.015.781,00 -2.006.650,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.694.408,00 18.694.408,00 18.694.408,00 18.694.408,00 18.131.949,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 42.911.008,00 31.581.912,00 31.581.912,00 31.581.912,00 32.144.372,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.385.691,00 11.329.096,00 10.011.959,00 6.901.335,00 -450.217,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.150.612,00 5.554.515,00 7.830.913,00 9.353.994,00 8.622.594,00
TOPLAM KAYNAKLAR 301.549.012,00 302.706.347,00 302.405.621,00 326.413.702,00 325.821.054,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi