Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CUSAN
Sektör Alüminyum, çelik ve diğer mamullerden cephe ve çatı kaplamaları, yapı elemanları
Adres Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No : 6-8 Beylikdüzü 34524 İSTANBUL
Telefon 0212 224 20 20
Faks 0212 225 90 23
Web www.cuhadaroglu.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HALİL NEJAT ÇUHADAROĞLU 23.082.917,00 32,40
MURAT RUHİ ÇUHADAROĞLU 23.082.917,00 32,40
SEVİM ÇUHADAROĞLU 6.584.166,00 9,24
TOPLAM 71.250.000,00 100,00
DİĞER 18.500.000,00 25,96
Toplam 142.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Çuhadaroğlu Alüminyum Sanyi ve Ticaret A.Ş. 6.654.000,00 66,54
Tarih Açıklama Katsayı
05.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
05.06.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
18.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 650.653.951,00 346.828.803,00 116.640.394,00 341.064.809,00 237.660.192,00
Satışların Maliyeti (-) -531.200.087,00 -275.238.785,00 -89.242.648,00 -263.362.598,00 -184.372.219,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 119.453.864,00 71.590.018,00 27.397.746,00 77.702.211,00 53.287.973,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 119.453.864,00 71.590.018,00 27.397.746,00 77.702.211,00 53.287.973,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -19.053.210,00 -12.044.272,00 -6.102.170,00 -18.480.241,00 -13.521.408,00
Pazarlama Giderleri (-) -25.207.721,00 -14.755.466,00 -6.924.846,00 -26.314.980,00 -19.112.079,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -728.342,00 -433.206,00 -15.873,00 -121.381,00 -177.094,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 74.669.557,00 61.386.029,00 25.110.277,00 58.036.916,00 38.165.405,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -47.391.437,00 -34.022.526,00 -20.970.488,00 -50.254.799,00 -32.161.351,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 101.742.711,00 71.720.577,00 18.494.646,00 40.567.726,00 26.481.446,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.681.842,00 1.406.761,00 20.403,00 3.349.533,00 524.434,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 103.424.553,00 73.127.338,00 18.515.049,00 43.917.259,00 27.005.880,00
Finansman Gelirleri 1.207.147,00 46.561,00 0,00 155.180,00 86.880,00
Finansman Giderleri (-) -8.075.427,00 -3.939.259,00 -1.129.118,00 -10.060.541,00 -6.951.414,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 96.556.273,00 69.234.640,00 17.385.931,00 34.011.898,00 20.141.346,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -19.785.352,00 -14.353.623,00 -6.619.711,00 -11.473.856,00 -8.870.934,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -11.570.846,00 -7.322.076,00 -1.242.438,00 -7.041.488,00 -6.335.403,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -8.214.506,00 -7.031.547,00 -5.377.273,00 -4.432.368,00 -2.535.531,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 76.770.921,00 54.881.017,00 10.766.220,00 22.538.042,00 11.270.412,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 76.770.921,00 54.881.017,00 10.766.220,00 22.538.042,00 11.270.412,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 14.514.549,00 10.988.429,00 2.084.854,00 -1.380.854,00 -2.974.290,00
- Ana Ortaklık Payları 62.256.372,00 43.892.588,00 8.681.366,00 23.918.896,00 14.244.702,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -430.660,00 -450.875,00 -15.638,00 12.399.352,00 -439.808,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 14.610.852,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -538.324,00 -563.594,00 -19.548,00 -938.019,00 -549.760,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 107.664,00 112.719,00 3.910,00 187.604,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 107.664,00 112.719,00 3.910,00 -1.273.481,00 109.952,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -430.660,00 -450.875,00 -15.638,00 12.399.352,00 -439.808,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 76.340.261,00 54.430.142,00 10.750.582,00 34.937.394,00 10.830.604,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 450.091.768,00 431.552.259,00 359.614.717,00 280.979.634,00 269.031.018,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 37.650.489,00 63.878.091,00 78.370.751,00 33.800.161,00 45.358.909,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 118.857.801,00 118.609.720,00 89.971.884,00 102.031.011,00 94.451.910,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.416,00 1.416,00 4.248,00 0,00 1.416,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 118.856.385,00 118.608.304,00 89.967.636,00 102.031.011,00 94.450.494,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.378.867,00 6.266.623,00 1.910.979,00 1.639.843,00 1.768.806,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.657,00 0,00 0,00 0,00 52.740,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.373.210,00 6.266.623,00 1.910.979,00 1.639.843,00 1.716.066,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 186.548.131,00 155.413.579,00 118.755.879,00 97.026.458,00 99.800.111,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 25.564.547,00 24.925.367,00 20.785.679,00 17.965.789,00 16.723.506,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 66.597,00 44.334,00 39.029,00 23.188,00 19.996,00
Diğer Dönen Varlıklar 22.279.653,00 11.411.856,00 7.988.833,00 3.018.524,00 4.285.391,00
ARA TOPLAM 450.091.768,00 431.552.259,00 359.614.717,00 280.979.634,00 269.031.018,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 127.564.328,00 121.205.532,00 116.497.339,00 117.056.459,00 83.779.501,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.141.802,00 3.141.802,00 2.891.802,00 2.891.802,00 510.000,00
Maddi Duran Varlıklar 82.677.005,00 78.785.985,00 72.712.464,00 72.850.010,00 57.797.152,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.502.342,00 5.111.715,00 4.680.799,00 4.358.764,00 4.113.540,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 646.088,00 685.667,00 750.773,00 817.745,00 27.482,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 577.656.096,00 552.757.791,00 476.112.056,00 398.036.093,00 352.810.519,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 281.809.824,00 281.096.398,00 239.751.911,00 177.596.403,00 173.618.540,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 46.132.264,00 45.032.702,00 20.862.564,00 23.391.467,00 33.862.553,00
- Banka Kredileri 46.132.264,00 45.032.702,00 20.862.564,00 23.391.467,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.244.417,00 5.170.964,00 7.516.116,00 9.563.334,00 9.653.810,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 77.615.024,00 69.139.631,00 54.990.218,00 40.842.448,00 25.282.556,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.513,00 9.540,00 15.012,00 15.012,00 30.024,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 77.598.511,00 69.130.091,00 54.975.206,00 40.827.436,00 25.252.532,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.341.784,00 4.368.981,00 4.224.791,00 3.003.125,00 6.192.095,00
Diğer Borçlar 3.139.579,00 1.895.622,00 1.390.766,00 1.274.141,00 881.547,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.139.579,00 1.895.622,00 1.390.766,00 1.274.141,00 881.547,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 136.691.941,00 145.144.536,00 139.789.410,00 77.742.889,00 91.202.329,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.226.134,00 6.057.175,00 1.242.438,00 685.365,00 3.260.015,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.418.681,00 4.286.787,00 3.235.193,00 3.682.665,00 3.283.635,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.975.681,00 3.072.268,00 2.590.674,00 2.204.665,00 2.003.527,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.443.000,00 1.214.519,00 644.519,00 1.478.000,00 1.280.108,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.551.733,00 30.276.973,00 30.272.933,00 25.103.060,00 8.006.810,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.220.658,00 11.739.138,00 13.823.138,00 14.424.737,00 810.079,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.220.658,00 11.739.138,00 13.823.138,00 14.424.737,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 6.595.449,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 6.595.449,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.189.716,00 11.001.702,00 9.456.237,00 4.082.874,00 791.436,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 314.361.557,00 311.373.371,00 270.024.844,00 202.699.463,00 181.625.350,00
Ö Z K A Y N A K L A R 263.294.539,00 241.384.420,00 206.087.212,00 195.336.630,00 171.185.169,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 244.714.780,00 226.333.349,00 199.901.394,00 191.232.297,00 168.649.615,00
Ödenmiş Sermaye 71.250.000,00 71.250.000,00 71.250.000,00 71.250.000,00 71.250.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.649.019,00 6.649.019,00 6.649.019,00 6.649.019,00 6.649.019,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 27.417.429,00 27.399.782,00 27.796.697,00 27.808.966,00 14.900.478,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 27.417.429,00 27.399.782,00 27.796.697,00 27.808.966,00 14.900.478,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.323.875,00 -3.341.522,00 -2.944.607,00 -2.932.338,00 -2.691.059,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.591.788,00 21.591.788,00 19.678.009,00 19.678.009,00 19.678.009,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 55.550.172,00 55.550.172,00 65.846.303,00 41.927.407,00 41.927.407,00
Net Dönem Karı/Zararı 62.256.372,00 43.892.588,00 8.681.366,00 23.918.896,00 14.244.702,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 18.579.759,00 15.051.071,00 6.185.818,00 4.104.333,00 2.535.554,00
TOPLAM KAYNAKLAR 577.656.096,00 552.757.791,00 476.112.056,00 398.036.093,00 352.810.519,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi