Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,37
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 14,60
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 4,40
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,70
Dibe Uzaklık 25,00
Piyasa Değeri (USD) 30.814.620,55
Piyasa Değeri (TL) 112.800.000,00
Özsermaye (TL) 162.192.434,00
Sermaye (TL) 80.000.000,00
Net Kar (TL) 25.628.432,00
 

CREDITWEST FAKTORING Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
1,430 7.437 7,85 7.437 11,63 0 0,00
1,420 84.920 89,65 56.528 88,37 28.392 92,31
1,410 2.364 2,50 0 0,00 2.364 7,69
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
1,420 94.721 30.756 1,420 63.965 1,420
Konu Açıklama
BIST Kodu CRDFA
Sektör Factorıng
Adres Büyükdere cad. Enka Binası No:108 Kat:2-3 Esentepe/iST.
Telefon (0212) 356 19 10
Faks (0212) 356 19 11
Web http://www.creditwest.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALTINBAŞ HOLDİNG A Ş 67.999.838,83 85,00
DİĞER 12.000.161,17 15,00
Toplam 80.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
23.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,19
12.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,18
20.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,23
03.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
15.11.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
01.06.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
24.08.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,33
20.08.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
ESAS FAALİYET GELİRLERİ 66.541.737,00 33.357.862,00 134.815.274,00 101.318.391,00 69.616.859,00
FAKTORİNG GELİRLERİ 66.541.737,00 33.357.862,00 134.815.274,00 101.318.391,00 69.616.859,00
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 54.292.227,00 26.672.572,00 111.290.130,00 84.180.562,00 57.717.088,00
İskontolu 37.835.749,00 17.251.665,00 67.457.728,00 50.485.160,00 33.995.723,00
Diğer 16.456.478,00 9.420.907,00 43.832.402,00 33.695.402,00 23.721.365,00
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 12.249.510,00 6.685.290,00 23.525.144,00 17.137.829,00 11.899.771,00
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -37.568.462,00 -18.453.707,00 -76.630.350,00 -58.264.991,00 -40.497.325,00
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -20.076.091,00 -9.223.397,00 -42.041.445,00 -31.137.770,00 -21.374.342,00
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -16.394.340,00 -8.688.967,00 -33.587.608,00 -26.491.925,00 -18.693.702,00
Diğer Faiz Giderleri -171.405,00 -71.961,00 -93.070,00 -41.233,00 -27.263,00
Verilen Ücret ve Komisyonlar -926.626,00 -469.382,00 -908.227,00 -594.063,00 -402.018,00
BRÜT K/Z 28.973.275,00 14.904.155,00 58.184.924,00 43.053.400,00 29.119.534,00
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) -10.378.561,00 -4.481.038,00 -19.407.346,00 -14.506.466,00 -10.420.674,00
Personel Giderleri -5.784.526,00 -2.268.673,00 -9.865.558,00 -7.758.586,00 -5.741.726,00
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -46.359,00 -8.674,00 -138.766,00 -162.864,00 -165.480,00
Araştırma Geliştirme Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel İşletme Giderleri -4.547.676,00 -2.203.691,00 -9.403.022,00 -6.585.016,00 -4.513.468,00
BRÜT FAALİYET K/Z 18.594.714,00 10.423.117,00 38.777.578,00 28.546.934,00 18.698.860,00
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 6.791.327,00 5.194.814,00 13.267.948,00 8.752.654,00 5.640.601,00
Bankalardan Alınan Faizler 231.360,00 67.199,00 129.625,00 113.847,00 18.383,00
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Temettü Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Finansal İşlemlerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kambiyo İşlemleri Karı 6.262.703,00 4.925.672,00 10.987.566,00 7.465.353,00 5.217.110,00
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) -3.633.635,00 -1.884.351,00 -8.990.605,00 -6.671.959,00 -4.048.706,00
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -6.421.009,00 -4.993.003,00 -11.263.522,00 -7.614.237,00 -5.315.966,00
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şerefiye Değer Düşüş Gideri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Finansal İşlemlerden Zarar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kambiyo İşlemleri Zararı -6.421.010,00 -4.993.003,00 -11.130.771,00 -7.481.485,00 -5.206.788,00
NET FAALİYET K/Z 15.331.397,00 8.740.577,00 31.791.399,00 23.013.392,00 14.974.789,00
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 15.331.397,00 8.740.577,00 31.791.399,00 23.013.392,00 14.974.789,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) -3.085.069,00 -1.760.067,00 -6.399.414,00 -4.562.999,00 -2.964.908,00
Cari Vergi Karşılığı -3.092.021,00 -1.762.534,00 -6.406.146,00 -4.646.048,00 -3.049.610,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 2.467,00 0,00 -12.825,00 25.876,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 6.952,00 0,00 6.732,00 83.049,00 58.826,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 12.246.328,00 6.980.510,00 25.391.985,00 18.450.393,00 12.009.881,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 12.246.328,00 6.980.510,00 25.391.985,00 18.450.393,00 12.009.881,00
HİSSE BAŞINA KAZANÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,15 0,09 0,32 0,23 0,02
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 12.246.328,00 6.980.510,00 25.391.985,00 18.450.393,00 12.009.881,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
AKTİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 15.132,00 8.209,00 6.812,00 11.752,00 9.054,00
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BANKALAR 4.380.364,00 2.002.339,00 3.061.512,00 2.456.581,00 7.232.460,00
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAKTORİNG ALACAKLARI 699.957.097,00 680.886.762,00 715.267.561,00 687.411.686,00 742.171.112,00
İskontolu Faktoring Alacakları 528.333.813,00 474.769.636,00 439.945.143,00 421.227.477,00 457.760.941,00
Yurt İçi 548.859.982,00 489.408.396,00 449.119.130,00 432.613.659,00 472.031.252,00
Yurt Dışı 872.559,00 4.759.136,00 6.475.831,00 4.199.999,00 4.090.907,00
Kazanılmamış Gelirler (-) -21.398.728,00 -19.397.896,00 -15.649.818,00 -15.586.181,00 -18.361.218,00
Diğer Faktoring Alacakları 171.623.284,00 206.117.126,00 275.322.418,00 266.184.209,00 284.410.171,00
FİNANSMAN KREDİLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tüketici Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kredi Kartları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taksitli Ticari Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER ALACAKLAR 7.523.425,00 7.113.258,00 6.682.372,00 6.856.062,00 5.935.869,00
TAKİPTEKİ ALACAKLAR 2.954.077,00 2.994.078,00 3.477.570,00 5.796.216,00 5.796.217,00
Takipteki Faktoring Alacakları 24.568.046,00 22.866.477,00 21.515.307,00 29.588.954,00 27.622.459,00
Takipteki Finansman Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özel Karşılıklar (-) -21.613.969,00 -19.872.399,00 -18.037.737,00 -23.792.738,00 -21.826.242,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İŞTİRAKLER (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 263.671,00 286.635,00 314.321,00 395.122,00 446.728,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 292.657,00 286.432,00 308.837,00 216.680,00 227.201,00
Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer 292.657,00 286.432,00 308.837,00 216.680,00 227.201,00
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 945.892,00 1.295.108,00 1.152.306,00 1.710.664,00 1.735.160,00
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 107.851,00 103.366,00 100.899,00 201.244,00 205.190,00
DİĞER AKTİFLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 716.440.166,00 694.976.187,00 730.372.190,00 705.056.007,00 763.758.991,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 5.639.086,00 5.639.086,00 5.639.086,00 5.639.086,00 5.639.086,00
Satış Amaçlı 5.639.086,00 5.639.086,00 5.639.086,00 5.639.086,00 5.639.086,00
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKTİF TOPLAMI 722.079.252,00 700.615.273,00 736.011.276,00 710.695.093,00 769.398.077,00
PASİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALINAN KREDİLER 397.399.122,00 238.358.990,00 322.601.426,00 336.715.914,00 337.449.417,00
FAKTORİNG BORÇLARI 2.114.183,00 1.737.094,00 414.975,00 1.168.402,00 863.232,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 154.641.461,00 298.613.331,00 256.594.754,00 224.341.262,00 289.538.308,00
Bonolar 113.443.285,00 206.589.639,00 109.790.798,00 36.776.735,00 0,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahviller 41.198.176,00 92.023.692,00 146.803.956,00 187.564.527,00 289.538.308,00
DİĞER BORÇLAR 1.908.165,00 1.088.088,00 2.309.418,00 1.716.568,00 1.153.965,00
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 1.361.017,00 1.107.891,00 1.109.003,00 939.862,00 1.011.885,00
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 822.237,00 788.224,00 766.815,00 902.826,00 937.499,00
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 822.237,00 788.224,00 766.815,00 902.826,00 937.499,00
Diğer Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERTELENMİŞ GELİRLER 335.823,00 242.585,00 511.069,00 389.046,00 542.577,00
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 1.304.810,00 1.752.454,00 1.757.711,00 1.612.813,00 1.442.477,00
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖZKAYNAKLAR 162.192.434,00 156.926.616,00 149.946.105,00 142.908.400,00 136.458.717,00
Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Senedi İhraç Primleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -37.694,00 -37.694,00 -37.694,00 -133.807,00 -142.978,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar Yedekleri 44.531.841,00 44.531.841,00 44.531.841,00 44.531.841,00 44.531.841,00
Yasal Yedekler 19.011.528,00 19.011.528,00 19.011.528,00 19.011.528,00 19.011.528,00
Statü Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olağanüstü Yedekler 25.520.313,00 25.520.313,00 25.520.313,00 25.520.313,00 25.520.313,00
Diğer Kar Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar 37.698.287,00 32.432.469,00 25.451.958,00 18.510.366,00 12.069.854,00
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı 25.451.959,00 25.451.959,00 59.973,00 59.973,00 59.973,00
Net Dönem Kar veya Zararı 12.246.328,00 6.980.510,00 25.391.985,00 18.450.393,00 12.009.881,00
PASİF TOPLAMI 722.079.252,00 700.615.273,00 736.011.276,00 710.695.093,00 769.398.077,00
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00