Geri Dön

CRDFA | Creditwest Faktoring


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CRDFA
Sektör Factorıng
Adres Büyükdere cad. Enka Binası No:108 Kat:1 34394 Esentepe/Şişli - İSTANBUL
Telefon 0312 287 01 27 -28
Faks 0312 287 01 29
Web www.creditwest.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALTINBAŞ HOLDİNG A Ş 29.049.971,04 29,05
TOPLAM 100.000.000,00 100,00
DİĞER 70.950.028,96 70,95
Toplam 200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Joint Company West Finance And Credit Bank 153.051.996,94 42,00
Tarih Açıklama Katsayı
18.10.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
26.12.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,29
21.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,22
23.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,19
12.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,18
20.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,23
03.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
15.11.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
01.06.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
24.08.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,33
20.08.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
ESAS FAALİYET GELİRLERİ 309.790.445,00 201.221.177,00 114.952.873,00 54.362.950,00 158.722.376,00
FAKTORİNG GELİRLERİ 309.790.445,00 201.221.177,00 114.952.873,00 54.362.950,00 158.722.376,00
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 268.124.916,00 174.188.215,00 99.492.409,00 47.006.860,00 140.137.701,00
İskontolu 248.251.765,00 160.203.968,00 92.508.927,00 44.004.800,00 125.018.731,00
Diğer 19.873.151,00 13.984.247,00 6.983.482,00 3.002.060,00 15.118.970,00
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 41.665.529,00 27.032.962,00 15.460.464,00 7.356.090,00 18.584.675,00
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -164.695.858,00 -107.653.319,00 -66.389.108,00 -30.385.378,00 -87.865.411,00
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -84.147.842,00 -55.181.769,00 -38.070.713,00 -15.637.305,00 -55.698.537,00
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -66.233.378,00 -41.381.369,00 -20.537.459,00 -12.010.022,00 -27.250.816,00
Diğer Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verilen Ücret ve Komisyonlar -13.781.864,00 -10.590.648,00 -7.467.815,00 -2.738.051,00 -4.916.058,00
BRÜT K/Z 145.094.587,00 93.567.858,00 48.563.765,00 23.977.572,00 70.856.965,00
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) -56.565.963,00 -40.579.929,00 -25.028.912,00 -12.384.019,00 -31.053.449,00
Personel Giderleri -36.356.164,00 -26.122.574,00 -16.089.730,00 -7.139.817,00 -19.141.174,00
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -2.918.121,00 -2.662.670,00 -1.454.585,00 -1.588.282,00 -1.757.617,00
Araştırma Geliştirme Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel İşletme Giderleri -17.291.678,00 -11.794.685,00 -7.484.597,00 -3.655.920,00 -10.154.658,00
BRÜT FAALİYET K/Z 88.528.624,00 52.987.929,00 23.534.853,00 11.593.553,00 39.803.516,00
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 51.765.296,00 39.736.478,00 29.609.293,00 8.303.685,00 30.395.453,00
Bankalardan Alınan Faizler 4.728.576,00 3.739.696,00 2.635.911,00 549.642,00 1.144.422,00
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 742.416,00 742.416,00 742.416,00 742.416,00 3.129.221,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Temettü Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Finansal İşlemlerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kambiyo İşlemleri Karı 41.810.623,00 32.051.990,00 23.678.868,00 4.930.784,00 19.034.001,00
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -41.799.586,00 -32.042.210,00 -23.671.355,00 -4.932.558,00 -18.974.403,00
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şerefiye Değer Düşüş Gideri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Finansal İşlemlerden Zarar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kambiyo İşlemleri Zararı -41.799.586,00 -32.042.210,00 -23.671.355,00 -4.932.558,00 -18.974.403,00
NET FAALİYET K/Z 92.779.628,00 58.012.399,00 27.409.634,00 14.475.377,00 41.943.168,00
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 95.586.658,00 65.320.156,00 30.878.182,00 15.934.160,00 41.189.946,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) -29.479.760,00 -19.031.305,00 -7.766.652,00 -3.862.337,00 -11.035.830,00
Cari Vergi Karşılığı -30.363.257,00 -19.424.416,00 -7.899.787,00 -4.358.879,00 -11.978.391,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 -363.407,00 -363.407,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 883.497,00 756.518,00 496.542,00 496.542,00 942.561,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 66.106.898,00 46.288.851,00 23.111.530,00 12.071.823,00 30.154.116,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 66.106.898,00 46.288.851,00 23.111.530,00 12.071.823,00 30.154.116,00
HİSSE BAŞINA KAZANÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,66 0,05 0,02 0,01 0,03
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 66.106.898,00 46.288.851,00 23.111.530,00 12.071.823,00 30.154.116,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
AKTİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BANKALAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAKTORİNG ALACAKLARI 742.389.663,00 590.652.259,00 484.733.232,00 595.385.591,00 507.805.740,00
İskontolu Faktoring Alacakları 667.684.128,00 533.942.349,00 427.608.541,00 535.318.822,00 452.863.122,00
Yurt İçi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dışı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Faktoring Alacakları 74.705.535,00 56.709.910,00 57.124.691,00 60.066.769,00 54.942.618,00
FİNANSMAN KREDİLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tüketici Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kredi Kartları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taksitli Ticari Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER ALACAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAKİPTEKİ ALACAKLAR 23.440.191,00 23.814.064,00 23.530.992,00 26.359.500,00 26.401.051,00
Takipteki Faktoring Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Takipteki Finansman Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özel Karşılıklar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İŞTİRAKLER (Net) 150.291.531,00 151.195.907,00 139.399.929,00 99.156.563,00 97.495.516,00
İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 15.236.708,00 10.640.433,00 10.984.501,00 11.651.200,00 1.806.766,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 588.038,00 616.584,00 645.129,00 446.865,00 702.058,00
Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 0,00 0,00 0,00 47.125,00 0,00
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 2.406.194,00 1.850.221,00 1.590.245,00 1.953.652,00 1.457.110,00
DİĞER AKTİFLER 17.443.259,00 14.099.339,00 12.031.851,00 15.147.296,00 15.119.789,00
ARA TOPLAM 952.784.984,00 822.296.372,00 704.512.744,00 748.307.648,00 706.124.277,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 3.074.201,00 3.074.201,00 3.074.201,00 3.074.201,00 3.074.201,00
Satış Amaçlı 3.074.201,00 3.074.201,00 3.074.201,00 3.074.201,00 3.074.201,00
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKTİF TOPLAMI 955.859.185,00 825.370.573,00 707.586.945,00 751.381.849,00 709.198.478,00
PASİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALINAN KREDİLER 253.367.299,00 245.035.156,00 237.454.674,00 295.819.191,00 277.162.737,00
FAKTORİNG BORÇLARI 1.324.086,00 2.347.203,00 3.644.939,00 2.336.872,00 3.528.263,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 6.525.220,00 1.516.113,00 1.628.255,00 1.719.165,00 1.715.749,00
Finansal Kiralama Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 291.367.061,00 197.921.908,00 128.472.335,00 160.595.382,00 154.142.799,00
Bonolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahviller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.348.667,00 704.397,00 444.739,00 377.031,00 223.308,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 10.446.817,00 9.709.474,00 7.920.464,00 7.830.279,00 5.881.998,00
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 10.106.569,00 9.369.226,00 7.580.216,00 7.490.031,00 5.541.750,00
Diğer Karşılıklar 340.248,00 340.248,00 340.248,00 340.248,00 340.248,00
ERTELENMİŞ GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 15.278.085,00 15.152.008,00 6.171.315,00 10.127.013,00 6.240.795,00
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖZKAYNAKLAR 376.201.950,00 352.984.314,00 321.850.224,00 272.576.916,00 260.302.829,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Senedi İhraç Primleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 96.819.487,00 93.419.898,00 85.463.129,00 47.161.814,00 67.714,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 67.714,00 46.959.550,00
Kar Yedekleri 113.215.592,00 113.215.592,00 113.215.592,00 83.061.474,00 83.061.476,00
Yasal Yedekler 30.413.984,00 30.413.984,00 30.413.984,00 28.897.538,00 28.897.538,00
Statü Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olağanüstü Yedekler 71.446.144,00 71.446.144,00 71.446.144,00 42.633.673,00 42.633.673,00
Diğer Kar Yedekleri 11.355.464,00 11.355.464,00 11.355.464,00 11.530.263,00 11.530.265,00
Kar veya Zarar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı 59.973,00 59.973,00 59.973,00 30.214.091,00 59.973,00
Net Dönem Kar veya Zararı 66.106.898,00 46.288.851,00 23.111.530,00 12.071.823,00 30.154.116,00
PASİF TOPLAMI 955.859.185,00 825.370.573,00 707.586.945,00 751.381.849,00 709.198.478,00
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi