Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,05
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,18
BIST-100'deki Ağırlığı 0,09
F/K Oranı 4,36
Piyasa Değ. / Defter Değ. 19,79
Dibe Uzaklık 99,99
Piyasa Değeri (USD) 1.057.308,79
Piyasa Değeri (TL) 5.580.000,00
Özsermaye (TL) 281.956,00
Sermaye (TL) 6.000.000,00
Net Kar (TL) 1.278.487,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu COSMO
Sektör Holding
Adres Etiler Mah. Yanarsu Sokak Doğan Apt. No: 44 Kat: 2 Daire: 2 Beşiktaş/ İstanbul
Telefon 0212 352 74 25
Faks 0212 282 08 39
Web http://www.cosmosholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 1.751.436,00 29,19
HAKAN ERTAÇ 1.416.410,00 23,61
MEHMET AKÇAY 1.416.077,00 23,60
METİN AŞIK 1.416.077,00 23,60
Toplam 6.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Enerji Ofisi Akaryakıt Paz. Ve Dağıtım A.Ş. 3.000.000,00 60,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.06.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
09.02.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
01.02.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
24.04.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
14.02.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.03.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
14.03.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,21
04.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,51
18.05.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,91
17.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,93
01.05.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,63
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 14.502.397,00 8.766.122,00 4.127.088,00 16.093.953,00 12.436.314,00
Satışların Maliyeti (-) -10.834.842,00 -6.935.325,00 -3.507.845,00 -13.289.609,00 -10.300.043,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.667.555,00 1.830.797,00 619.243,00 2.804.344,00 2.136.271,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.667.555,00 1.830.797,00 619.243,00 2.804.344,00 2.136.271,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.158.284,00 -830.528,00 -396.078,00 -1.584.343,00 -1.072.471,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 125.776,00 81.832,00 36.357,00 184.236,00 303.575,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -54.026,00 -38.775,00 -20.841,00 -113.304,00 -187.193,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.581.021,00 1.043.326,00 238.681,00 1.290.933,00 1.180.182,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 46.540,00 46.540,00 363.134,00 56.467,00 43.166,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.770,00 -3.770,00 0,00 0,00 -10.567,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.623.791,00 1.086.096,00 601.815,00 1.347.400,00 1.212.781,00
Finansman Gelirleri 77.152,00 43.789,00 18.139,00 13.320,00 6.522,00
Finansman Giderleri (-) -68.039,00 -46.982,00 -25.019,00 -197.120,00 -171.102,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.632.904,00 1.082.903,00 594.935,00 1.163.600,00 1.048.201,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -578.838,00 -351.611,00 -143.563,00 -224.265,00 -266.569,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -604.882,00 -450.387,00 -161.481,00 -325.050,00 -287.121,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 26.044,00 98.776,00 17.918,00 100.785,00 20.552,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.054.066,00 731.292,00 451.372,00 939.335,00 781.632,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.054.066,00 731.292,00 451.372,00 939.335,00 781.632,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 861.832,00 317.090,00 185.013,00 412.538,00 341.088,00
- Ana Ortaklık Payları 1.192.234,00 414.202,00 266.359,00 526.797,00 440.544,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -59.209,00 37.040,00 30.604,00 33.377,00 -26.240,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -74.012,00 46.300,00 38.255,00 41.721,00 -32.859,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 14.803,00 -9.260,00 -7.651,00 -8.344,00 6.619,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 14.803,00 -9.260,00 -7.651,00 -8.344,00 6.619,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -59.209,00 37.040,00 30.604,00 33.377,00 -26.240,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.994.857,00 768.332,00 481.976,00 972.712,00 755.392,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 15.818.314,00 14.942.703,00 14.070.998,00 11.932.505,00 11.519.083,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.325.488,00 786.931,00 929.522,00 361.867,00 101.856,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.755.100,00 2.537.851,00 1.674.726,00 1.698.265,00 2.162.366,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.755.100,00 2.537.851,00 1.674.726,00 1.698.265,00 2.162.366,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 10.988.200,00 10.988.200,00 10.988.200,00 9.296.800,00 8.777.850,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 286.831,00 441.249,00 468.756,00 280.177,00 308.013,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 453.815,00 181.392,00 2.714,00 288.316,00 161.918,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 15.818.314,00 14.942.703,00 14.070.998,00 11.932.505,00 11.519.083,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.971.950,00 6.642.864,00 7.110.443,00 7.375.007,00 7.717.274,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 6.562.998,00 6.193.223,00 6.814.453,00 6.984.578,00 7.211.659,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.162,00 28.685,00 30.847,00 31.114,00 30.220,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 379.790,00 420.956,00 265.143,00 359.315,00 475.395,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 22.790.264,00 21.585.567,00 21.181.441,00 19.307.512,00 19.236.357,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.237.770,00 7.273.021,00 7.307.570,00 5.795.146,00 5.804.421,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 38.293,00 82.639,00 218.769,00 95.780,00 239.660,00
- Banka Kredileri 38.293,00 82.639,00 218.769,00 95.780,00 239.660,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.947.172,00 2.849.592,00 3.597.677,00 2.714.192,00 2.776.764,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 2.061.500,00 2.061.500,00 2.061.500,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.947.172,00 2.849.592,00 1.536.177,00 652.692,00 715.264,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 492.466,00 535.931,00 407.713,00 350.224,00 423.201,00
Diğer Borçlar 2.580.954,00 2.773.865,00 2.385.906,00 1.749.841,00 1.370.823,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.205.011,00 2.410.754,00 2.142.031,00 1.453.380,00 1.008.081,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 375.943,00 363.111,00 243.875,00 296.461,00 362.742,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.096,00 4.192,00 26.289,00 0,00 1.500,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 604.882,00 450.387,00 161.481,00 325.050,00 287.121,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 571.907,00 576.415,00 509.735,00 493.847,00 583.476,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 94.169,00 98.677,00 69.268,00 53.380,00 138.714,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 477.738,00 477.738,00 440.467,00 440.467,00 444.762,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.688.086,00 9.674.663,00 9.522.344,00 9.642.815,00 9.779.705,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 651.398,00 608.839,00 545.297,00 534.897,00 476.217,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 651.398,00 608.839,00 545.297,00 534.897,00 476.217,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.388.729,00 1.381.226,00 1.304.662,00 1.409.101,00 1.590.451,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 16.925.856,00 16.947.684,00 16.829.914,00 15.437.961,00 15.584.126,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.864.408,00 4.637.883,00 4.351.527,00 3.869.551,00 3.652.231,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 281.956,00 -438.287,00 -590.246,00 -875.016,00 -997.023,00
Ödenmiş Sermaye 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -13.759.010,00 -13.759.010,00 -13.759.010,00 -13.759.010,00 -13.759.010,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.325.712,00 3.325.712,00 3.325.712,00 3.325.712,00 3.325.712,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.357.777,00 1.607.658,00 1.789.334,00 2.105.305,00 2.293.191,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.357.777,00 1.607.658,00 1.789.334,00 2.105.305,00 2.293.191,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -35.799,00 21.990,00 17.874,00 -537,00 -36.291,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 199.928,00 199.928,00 199.928,00 199.928,00 199.928,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.965.315,00 1.773.223,00 1.587.431,00 726.252,00 502.612,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.192.234,00 414.202,00 266.359,00 526.797,00 440.544,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.582.452,00 5.076.170,00 4.941.773,00 4.744.567,00 4.649.254,00
TOPLAM KAYNAKLAR 22.790.264,00 21.585.567,00 21.181.441,00 19.307.512,00 19.236.357,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi