Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,54
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 51,38
BIST-100'deki Ağırlığı 5,82
F/K Oranı 43,50
Piyasa Değ. / Defter Değ. 12,55
Dibe Uzaklık 98,32
Piyasa Değeri (USD) 6.181.450,53
Piyasa Değeri (TL) 48.300.000,00
Özsermaye (TL) 3.848.524,00
Sermaye (TL) 6.000.000,00
Net Kar (TL) 1.110.223,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu COSMO
Sektör Holding
Adres Etiler Mah. Yanarsu Sokak Doğan Apt. No: 44 Kat: 2 Daire: 2 Beşiktaş/ İstanbul
Telefon 0212 352 74 25
Faks 0212 282 08 39
Web http://www.cosmosholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AZİZ AKBAY 349.999,00 5,83
Diğer 1.421.017,00 23,68
HAKAN ERTAÇ 1.396.830,00 23,28
MEHMET AKÇAY 1.416.077,00 23,60
SITKI MURAT AŞIK 1.416.077,00 23,60
Toplam 6.000.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Enerji Ofisi Akaryakıt Paz. Ve Dağıtım A.Ş. 3.000.000,00 60,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.06.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
09.02.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
01.02.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
24.04.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
14.02.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.03.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
14.03.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,21
04.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,51
18.05.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,91
17.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,93
01.05.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,63
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 24.700.396,00 18.845.587,00 4.836.128,00 34.823.350,00 18.000.816,00
Satışların Maliyeti (-) -23.081.272,00 -17.792.414,00 -4.054.246,00 -28.882.624,00 -13.261.546,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.619.124,00 1.053.173,00 781.882,00 5.940.726,00 4.739.270,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.619.124,00 1.053.173,00 781.882,00 5.940.726,00 4.739.270,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -883.752,00 -550.852,00 -316.270,00 -1.207.537,00 -934.238,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 168.839,00 129.253,00 71.147,00 427.512,00 146.764,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -115.389,00 -97.527,00 -79.636,00 -94.659,00 -98.481,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 788.822,00 534.047,00 457.123,00 5.066.042,00 3.853.315,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 43.852,00 14.797,00 5.830,00 15.239,00 2.376,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 832.674,00 548.844,00 462.953,00 5.081.281,00 3.855.691,00
Finansman Gelirleri 251.934,00 177.953,00 88.503,00 749.499,00 523.171,00
Finansman Giderleri (-) -110.916,00 -82.971,00 -36.302,00 -179.668,00 -89.704,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 973.692,00 643.826,00 515.154,00 5.651.112,00 4.289.158,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -271.493,00 -171.334,00 -129.556,00 -1.275.375,00 -973.992,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -349.821,00 -197.349,00 -129.916,00 -1.427.474,00 -1.124.438,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 78.328,00 26.015,00 360,00 152.099,00 150.446,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 702.199,00 472.492,00 385.598,00 4.375.737,00 3.315.166,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 702.199,00 472.492,00 385.598,00 4.375.737,00 3.315.166,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 241.863,00 168.507,00 142.394,00 1.724.484,00 1.313.800,00
- Ana Ortaklık Payları 460.336,00 303.985,00 243.204,00 2.651.253,00 2.001.366,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -29.884,00 -38.934,00 -1.412,00 -200.822,00 -30.975,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -37.355,00 -48.668,00 -1.765,00 -251.027,00 -38.718,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 7.471,00 9.734,00 353,00 50.205,00 7.743,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 7.471,00 9.734,00 353,00 50.205,00 7.743,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -29.884,00 -38.934,00 -1.412,00 -200.822,00 -30.975,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 672.315,00 433.558,00 384.186,00 4.174.915,00 3.284.191,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 19.520.229,00 17.789.851,00 17.416.694,00 18.359.798,00 20.645.724,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.643.383,00 4.029.565,00 3.359.439,00 3.519.997,00 5.112.420,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.122.500,00 1.942.968,00 2.392.870,00 2.355.781,00 3.549.345,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.122.500,00 1.942.968,00 2.392.870,00 2.355.781,00 3.549.345,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.540.886,00 435.176,00 292.853,00 57.420,00 30.198,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.540.886,00 435.176,00 292.853,00 57.420,00 30.198,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 12.400.210,00 10.855.150,00 10.860.000,00 11.050.000,00 10.988.200,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 463.429,00 386.280,00 496.768,00 212.207,00 316.635,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 349.821,00 140.712,00 14.764,00 1.164.393,00 648.926,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 19.520.229,00 17.789.851,00 17.416.694,00 18.359.798,00 20.645.724,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.948.278,00 7.052.832,00 7.070.635,00 7.241.180,00 6.605.305,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.537.488,00 5.623.503,00 5.774.947,00 5.898.572,00 5.835.880,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 164.537,00 187.789,00 203.477,00 226.240,00 191.798,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 640.606,00 597.474,00 590.354,00 601.934,00 577.627,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 26.468.507,00 24.842.683,00 24.487.329,00 25.600.978,00 27.251.029,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.138.433,00 2.848.659,00 2.638.548,00 4.139.333,00 7.293.429,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 361.996,00 288.015,00 204.026,00 303.827,00 188.770,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 361.996,00 288.015,00 0,00 303.827,00 188.770,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.405.450,00 713.550,00 1.167.668,00 1.186.273,00 3.010.886,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.405.450,00 713.550,00 1.167.668,00 1.186.273,00 3.010.886,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 473.788,00 348.664,00 374.920,00 421.054,00 502.051,00
Diğer Borçlar 1.202.956,00 953.345,00 380.176,00 376.478,00 1.909.469,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17.569,00 2.408,00 0,00 135.826,00 1.550.824,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.185.387,00 950.937,00 380.176,00 240.652,00 358.645,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.412,00 8.462,00 15.873,00 19.085,00 7.554,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 349.821,00 197.349,00 129.916,00 1.427.474,00 1.124.438,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 337.010,00 339.274,00 365.969,00 405.142,00 550.261,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 97.054,00 99.318,00 126.013,00 127.012,00 126.407,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 239.956,00 239.956,00 239.956,00 278.130,00 423.854,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.829.151,00 10.731.858,00 10.635.987,00 10.633.037,00 10.019.716,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 378.001,00 420.024,00 407.478,00 407.478,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 378.001,00 420.024,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.519.905,00 1.373.671,00 1.262.430,00 1.247.187,00 1.021.536,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.519.905,00 1.373.671,00 1.262.430,00 1.247.187,00 1.021.536,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.295.501,00 1.302.419,00 1.330.335,00 1.342.628,00 1.362.436,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 14.967.584,00 13.580.517,00 13.274.535,00 14.772.370,00 17.313.145,00
Ö Z K A Y N A K L A R 11.500.923,00 11.262.166,00 11.212.794,00 10.828.608,00 9.937.884,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.848.524,00 3.686.516,00 3.649.178,00 3.406.856,00 2.862.854,00
Ödenmiş Sermaye 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -13.759.010,00 -13.759.010,00 -13.759.010,00 -13.759.010,00 -13.759.010,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.325.712,00 3.325.712,00 3.325.712,00 3.325.712,00 3.325.712,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 298.332,00 310.173,00 386.874,00 440.182,00 598.568,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 298.332,00 310.173,00 386.874,00 440.182,00 598.568,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -167.603,00 -173.260,00 -149.817,00 -148.935,00 -43.050,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 199.928,00 199.928,00 199.928,00 199.928,00 199.928,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.323.226,00 7.305.728,00 7.252.470,00 4.548.791,00 4.496.290,00
Net Dönem Karı/Zararı 460.336,00 303.985,00 243.204,00 2.651.253,00 2.001.366,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.652.399,00 7.575.650,00 7.563.616,00 7.421.752,00 7.075.030,00
TOPLAM KAYNAKLAR 26.468.507,00 24.842.683,00 24.487.329,00 25.600.978,00 27.251.029,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi