Geri Dön

CONSE | Consus Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,03
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 32,00
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 157,29
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,43
Dibe Uzaklık 39,82
Piyasa Değeri (USD) 81.555.519,66
Piyasa Değeri (TL) 2.575.140.000,00
Özsermaye (TL) 1.061.502.024,00
Sermaye (TL) 385.500.000,00
Net Kar (TL) 16.371.460,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CONSE
Sektör
Adres ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ 193 APT BLOK NO: 193 İÇ KAPI NO: 2 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL
Telefon 0 212 244 60 00
Faks 0 212 244 61 61
Web www.consusenerji.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 196.572.550,00 50,99
TOPLAM 385.500.000,00 100,00
DİĞER 188.927.450,00 49,01
Toplam 771.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Doğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. 82.000.000,00 100,00
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. 181.000.000,00 100,00
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. 31.000.000,00 100,00
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. 43.000.000,00 100,00
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. 9.000.000,00 100,00
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Tenera Enerji Tic. A.Ş. 34.000.000,00 100,00
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 72.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 652.923.276,00 381.689.168,00 172.028.850,00 559.873.121,00 452.684.204,00
Satışların Maliyeti (-) -504.954.627,00 -310.370.426,00 -140.558.816,00 -407.222.447,00 -309.689.233,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 147.968.649,00 71.318.742,00 31.470.034,00 152.650.674,00 142.994.971,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 147.968.649,00 71.318.742,00 31.470.034,00 152.650.674,00 142.994.971,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -65.137.119,00 -42.687.373,00 -21.743.668,00 -39.718.034,00 -27.746.990,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.607.210,00 9.116.894,00 7.336.935,00 10.674.319,00 5.858.195,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.006.275,00 -3.589.390,00 -2.414.447,00 -20.364.570,00 -16.412.825,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 96.432.465,00 34.158.873,00 14.648.854,00 103.242.389,00 104.693.351,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.923.755,00 7.836.882,00 6.249.974,00 2.792.064,00 1.897.310,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 105.356.220,00 41.995.755,00 20.898.828,00 106.034.453,00 106.590.661,00
Finansman Gelirleri 62.801.733,00 23.013.814,00 1.521.898,00 49.604.081,00 30.589.526,00
Finansman Giderleri (-) -137.028.602,00 -61.743.776,00 -24.440.529,00 -91.244.730,00 -49.168.354,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 31.129.351,00 3.265.793,00 -2.019.803,00 64.393.804,00 88.011.833,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 13.039.409,00 11.218.457,00 3.573.829,00 -17.414.009,00 -13.234.738,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 13.039.409,00 11.218.457,00 3.573.829,00 -17.414.009,00 -13.234.738,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 44.168.760,00 14.484.250,00 1.554.026,00 46.979.795,00 74.777.095,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 44.168.760,00 14.484.250,00 1.554.026,00 46.979.795,00 74.777.095,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 44.168.760,00 14.484.250,00 1.554.026,00 46.979.795,00 74.777.095,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,11 0,04 0,00 0,13 0,21
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.032.964,00 31.081,00 1.100.527,00 -1.626.075,00 -183.347,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.291.205,00 38.851,00 1.375.659,00 -2.032.594,00 -229.184,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 258.241,00 -7.770,00 -275.132,00 406.519,00 45.837,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 258.241,00 -7.770,00 -275.132,00 406.519,00 45.837,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 161.740.572,00 139.294.675,00 -2.350.300,00 151.024.218,00 141.168.901,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 -1.343.120,00 181.080.225,00 162.163.241,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 160.707.608,00 139.325.756,00 -1.249.773,00 149.398.143,00 140.985.554,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 204.876.368,00 153.810.006,00 304.253,00 196.377.938,00 215.762.649,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 487.183.985,00 424.934.582,00 369.137.105,00 379.888.840,00 262.350.797,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 101.416.386,00 86.651.367,00 20.994.888,00 55.837.397,00 57.783.519,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 83.507.366,00 89.341.361,00 55.299.581,00 61.960.414,00 54.965.189,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.398.377,00 12.198.122,00 7.324.570,00 11.049.703,00 11.121.949,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 72.108.989,00 77.143.239,00 47.975.011,00 50.910.711,00 43.843.240,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 20.729.917,00 11.931.172,00 4.280.716,00 2.255.011,00 3.282.845,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 369.285,00 346.816,00 337.569,00 227.801,00 201.306,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.360.632,00 11.584.356,00 3.943.147,00 2.027.210,00 3.081.539,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 140.434.784,00 114.359.433,00 166.053.363,00 160.442.023,00 54.919.878,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 66.059.504,00 55.645.404,00 61.213.428,00 43.438.289,00 59.293.474,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 31.452.374,00 27.582.541,00 36.971.963,00 31.957.467,00 13.768.789,00
ARA TOPLAM 487.183.985,00 424.934.582,00 369.137.105,00 379.888.840,00 262.350.797,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.325.654.565,00 2.111.744.816,00 1.598.030.389,00 1.512.347.061,00 1.465.215.090,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.245.535.839,00 2.027.837.931,00 1.533.222.436,00 1.449.873.843,00 1.412.567.366,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 38.721.190,00 37.250.441,00 28.269.606,00 28.129.216,00 28.365.037,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.696.838,00 4.501.504,00 2.465.016,00 2.765.254,00 2.416.543,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 34.238.220,00 33.682.050,00 32.652.396,00 30.080.182,00 20.899.383,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.812.838.550,00 2.536.679.398,00 1.967.167.494,00 1.892.235.901,00 1.727.565.887,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.083.827.504,00 899.034.811,00 597.410.366,00 545.385.502,00 373.569.032,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 641.603.038,00 475.180.119,00 307.557.523,00 272.737.327,00 129.868.920,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 241.211.747,00 275.634.057,00 176.926.103,00 164.396.500,00 141.300.415,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 97.207.524,00 52.668.779,00 81.133.376,00 70.525.108,00 79.930.206,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 97.207.524,00 52.668.779,00 81.133.376,00 70.525.108,00 79.930.206,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.623.077,00 11.493.207,00 11.691.569,00 5.715.008,00 6.421.129,00
Diğer Borçlar 80.813.135,00 63.133.141,00 15.577.631,00 9.735.476,00 13.290.505,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 76.470.318,00 52.413.725,00 5.938.043,00 303.702,00 40.001,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.342.817,00 10.719.416,00 9.639.588,00 9.431.774,00 13.250.504,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 16.126,00 47.431,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.068.983,00 4.675.508,00 4.508.038,00 2.728.652,00 2.757.857,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.917.983,00 4.524.508,00 4.357.038,00 2.577.652,00 2.606.857,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 151.000,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 667.509.022,00 627.208.925,00 512.827.219,00 488.874.743,00 476.584.938,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 485.150.011,00 454.553.149,00 375.751.484,00 353.119.770,00 356.831.320,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.883.434,00 8.693.293,00 7.830.319,00 6.932.187,00 5.196.516,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.883.434,00 8.693.293,00 7.830.319,00 6.932.187,00 5.196.516,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 151.688.590,00 143.508.768,00 112.741.141,00 111.098.423,00 95.729.600,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.751.336.526,00 1.526.243.736,00 1.110.237.585,00 1.034.260.245,00 850.153.970,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.061.502.024,00 1.010.435.662,00 856.929.909,00 857.975.656,00 877.411.917,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.061.502.024,00 1.010.435.662,00 856.929.909,00 857.975.656,00 877.411.917,00
Ödenmiş Sermaye 385.500.000,00 385.500.000,00 385.500.000,00 385.500.000,00 385.500.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 12.169.172,00 12.169.172,00 12.169.172,00 12.169.172,00 12.169.172,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 147.572.453,00 147.572.453,00 147.572.453,00 148.922.453,00 148.974.003,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.692.263,00 -1.628.218,00 -558.772,00 -1.659.299,00 -216.571,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.692.263,00 -1.628.218,00 -558.772,00 -1.659.299,00 -216.571,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.692.263,00 -1.628.218,00 -558.772,00 -1.659.299,00 -216.571,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 485.611.952,00 463.166.055,00 321.521.080,00 323.871.380,00 314.016.063,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 712.976.784,00 644.050.780,00 424.027.405,00 425.370.525,00 406.453.542,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -227.364.832,00 -180.884.725,00 -102.506.325,00 -101.499.145,00 -92.437.479,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.792.697,00 2.792.697,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -13.620.747,00 -13.620.747,00 -10.828.050,00 -57.807.845,00 -57.807.845,00
Net Dönem Karı/Zararı 44.168.760,00 14.484.250,00 1.554.026,00 46.979.795,00 74.777.095,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.812.838.550,00 2.536.679.398,00 1.967.167.494,00 1.892.235.901,00 1.727.565.887,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi