Geri Dön

CONSE | Consus Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,95
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 32,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,56
F/K Oranı 9,45
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,55
Dibe Uzaklık 39,82
Piyasa Değeri (USD) 62.786.723,76
Piyasa Değeri (TL) 2.077.845.000,00
Özsermaye (TL) 1.337.879.343,00
Sermaye (TL) 385.500.000,00
Net Kar (TL) 219.976.375,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CONSE
Sektör
Adres ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ 193 APT BLOK NO: 193 İÇ KAPI NO: 2 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL
Telefon 0 212 244 60 00
Faks 0 212 244 61 61
Web www.consusenerji.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 196.572.550,00 50,99
TOPLAM 385.500.000,00 100,00
DİĞER 188.927.450,00 49,01
Toplam 771.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Doğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. 82.000.000,00 100,00
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. 181.000.000,00 100,00
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. 31.000.000,00 100,00
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. 43.000.000,00 100,00
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. 9.000.000,00 100,00
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Tenera Enerji Tic. A.Ş. 34.000.000,00 100,00
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 72.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 291.871.658,00 1.181.047.937,00 652.923.276,00 381.689.168,00 303.984.956,00
Satışların Maliyeti (-) 274.644.047,00 997.257.970,00 504.954.627,00 310.370.426,00 265.114.494,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 17.227.611,00 183.789.967,00 147.968.649,00 71.318.742,00 38.870.462,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 17.227.611,00 183.789.967,00 147.968.649,00 71.318.742,00 38.870.462,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 36.019.831,00 115.669.492,00 65.137.119,00 42.687.373,00 38.844.131,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.707.991,00 59.382.157,00 20.607.210,00 9.116.894,00 12.694.814,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 2.691.030,00 348.568.793,00 7.006.275,00 3.589.390,00 4.289.055,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -12.775.259,00 -221.066.161,00 96.432.465,00 34.158.873,00 8.432.090,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 10.759.536,00 12.536.159,00 8.923.755,00 7.836.882,00 11.044.066,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 854.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.870.305,00 -208.530.002,00 105.356.220,00 41.995.755,00 19.476.156,00
Finansman gelirleri 4.645.543,00 25.826.782,00 62.801.733,00 23.013.814,00 3.842.750,00
Finansman Giderleri (-) 123.693.709,00 283.304.583,00 137.028.602,00 61.743.776,00 39.572.388,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 9.156.337,00 -59.142.992,00 31.129.351,00 3.265.793,00 40.166.501,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.941.579,00 -268.575.477,00 -13.039.409,00 -11.218.457,00 18.996.241,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.941.579,00 -268.575.477,00 -13.039.409,00 -11.218.457,00 18.996.241,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 12.097.916,00 209.432.485,00 44.168.760,00 14.484.250,00 21.170.260,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 12.097.916,00 209.432.485,00 44.168.760,00 14.484.250,00 21.170.260,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 12.097.916,00 209.432.485,00 44.168.760,00 14.484.250,00 21.170.260,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 0,54 0,11 0,04 0,05
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 0,54 0,11 0,04 0,05
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.292.628,00 -2.320.223,00 -1.032.964,00 31.081,00 1.955.369,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.056.837,00 -3.093.631,00 -1.291.205,00 38.851,00 2.444.211,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -764.209,00 -773.408,00 -258.241,00 7.770,00 488.842,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -764.209,00 -773.408,00 -258.241,00 7.770,00 488.842,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -142.711.154,00 -519.030.186,00 161.740.572,00 139.294.675,00 172.078.258,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -145.003.782,00 -521.350.409,00 160.707.608,00 139.325.756,00 174.033.627,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -132.905.866,00 -311.917.924,00 204.876.368,00 153.810.006,00 195.203.887,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -132.905.866,00 -311.917.924,00 204.876.368,00 153.810.006,00 195.203.887,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,03 0,54 0,11 0,04 0,05
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 639.421.387,00 731.200.905,00 487.183.985,00 424.934.582,00 369.137.105,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 35.206.805,00 93.674.723,00 101.416.386,00 86.651.367,00 20.994.888,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 106.978.014,00 91.826.760,00 83.507.366,00 89.341.361,00 55.299.581,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.641.115,00 14.217.048,00 11.398.377,00 12.198.122,00 7.324.570,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 97.336.899,00 77.609.712,00 72.108.989,00 77.143.239,00 47.975.011,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 20.066.494,00 23.505.255,00 20.729.917,00 11.931.172,00 4.280.716,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 518.100,00 325.590,00 369.285,00 346.816,00 337.569,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.548.394,00 23.179.665,00 20.360.632,00 11.584.356,00 3.943.147,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 287.732.200,00 344.956.712,00 140.434.784,00 114.359.433,00 166.053.363,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 91.745.627,00 65.687.299,00 66.059.504,00 55.645.404,00 61.213.428,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 40.180.254,00 58.624.368,00 31.452.374,00 27.582.541,00 36.971.963,00
ARA TOPLAM 639.421.387,00 731.200.905,00 487.183.985,00 424.934.582,00 369.137.105,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.368.397.824,00 3.484.395.999,00 2.325.654.565,00 2.111.744.816,00 1.598.030.389,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.058.474.606,00 3.154.830.218,00 2.245.535.839,00 2.027.837.931,00 1.533.222.436,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.257.123,00 50.243.872,00 38.721.190,00 37.250.441,00 28.269.606,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.069.590,00 3.994.620,00 4.696.838,00 4.501.504,00 2.465.016,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 222.071.836,00 239.193.547,00 34.238.220,00 33.682.050,00 32.652.396,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.007.819.211,00 4.215.596.904,00 2.812.838.550,00 2.536.679.398,00 1.967.167.494,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.845.588.261,00 1.944.368.605,00 1.083.827.504,00 899.034.811,00 597.410.366,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 982.058.296,00 1.026.644.241,00 641.603.038,00 475.180.119,00 307.557.523,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 278.602.445,00 285.780.257,00 241.211.747,00 275.634.057,00 176.926.103,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 110.935.592,00 138.954.850,00 97.207.524,00 52.668.779,00 81.133.376,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 110.935.592,00 138.954.850,00 97.207.524,00 52.668.779,00 81.133.376,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.136.878,00 16.045.919,00 11.623.077,00 11.493.207,00 11.691.569,00
Diğer Borçlar 90.570.560,00 92.953.215,00 80.813.135,00 63.133.141,00 15.577.631,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 86.419.718,00 87.181.886,00 76.470.318,00 52.413.725,00 5.938.043,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.150.842,00 5.771.329,00 4.342.817,00 10.719.416,00 9.639.588,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 98.413,00 1.308.038,00 0,00 0,00 16.126,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 366.186.077,00 381.128.726,00 6.068.983,00 4.675.508,00 4.508.038,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.255.633,00 6.635.051,00 5.917.983,00 4.524.508,00 4.357.038,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 356.930.444,00 374.493.675,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 824.351.607,00 800.443.090,00 667.509.022,00 627.208.925,00 512.827.219,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 597.532.944,00 561.987.538,00 485.150.011,00 454.553.149,00 375.751.484,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.755.437,00 13.753.771,00 10.883.434,00 8.693.293,00 7.830.319,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.755.437,00 13.753.771,00 10.883.434,00 8.693.293,00 7.830.319,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 192.993.888,00 202.163.806,00 151.688.590,00 143.508.768,00 112.741.141,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.669.939.868,00 2.744.811.695,00 1.751.336.526,00 1.526.243.736,00 1.110.237.585,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.337.879.343,00 1.470.785.209,00 1.061.502.024,00 1.010.435.662,00 856.929.909,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.337.879.343,00 1.470.785.209,00 1.061.502.024,00 1.010.435.662,00 856.929.909,00
Ödenmiş Sermaye 385.500.000,00 385.500.000,00 385.500.000,00 385.500.000,00 385.500.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 12.169.172,00 12.169.172,00 12.169.172,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.675.579.740,00 1.675.579.740,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 346.551.896,00 346.551.896,00 147.572.453,00 147.572.453,00 147.572.453,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.710.626,00 -6.417.998,00 -2.692.263,00 -1.628.218,00 -558.772,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.710.626,00 -6.417.998,00 -2.692.263,00 -1.628.218,00 -558.772,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.710.626,00 -6.417.998,00 -2.692.263,00 -1.628.218,00 -558.772,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 424.027.405,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.099.524.067,00 -956.812.913,00 485.611.952,00 463.166.055,00 321.521.080,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -631.564.430,00 -585.121.349,00 -227.364.832,00 -180.884.725,00 -102.506.325,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.787.637,00 4.787.637,00 2.792.697,00 2.792.697,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 21.596.847,00 -219.383.759,00 -13.620.747,00 -13.620.747,00 -10.828.050,00
Net Dönem Karı/Zararı 12.097.916,00 240.980.606,00 44.168.760,00 14.484.250,00 1.554.026,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.007.819.211,00 4.215.596.904,00 2.812.838.550,00 2.536.679.398,00 1.967.167.494,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi