Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,52
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 6,41
BIST-100'deki Ağırlığı 7,90
F/K Oranı 11,22
Piyasa Değ. / Defter Değ. 16,05
Dibe Uzaklık 45,01
Piyasa Değeri (USD) 186.595.215,46
Piyasa Değeri (TL) 764.704.512,00
Özsermaye (TL) 47.639.757,00
Sermaye (TL) 66.844.800,00
Net Kar (TL) 68.127.774,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu COMDO
Sektör Pik, sfero, alüminyum, çelik ve temper döküm
Adres Gölyolu Üzeri No:26 Orhangazi Bursa
Telefon (0224) 573 42 63
Faks (0224) 573 42 73
Web http://www.componenta.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
COMPONENTA CORPORATION 62.543.859,83 93,57
DİĞER 4.300.940,17 6,43
Toplam 66.844.800,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Componenta UK Ltd. 287.850,00 100,00
Kumsan Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 301.200,00 25,10
Tarih Açıklama Katsayı
18.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
23.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
03.08.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.066.330.776,00 761.175.819,00 497.099.967,00 213.124.692,00 723.144.289,00
Satışların Maliyeti (-) -807.473.506,00 -606.974.049,00 -398.599.832,00 -170.031.108,00 -601.660.991,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 258.857.270,00 154.201.770,00 98.500.135,00 43.093.584,00 121.483.298,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 258.857.270,00 154.201.770,00 98.500.135,00 43.093.584,00 121.483.298,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -44.990.803,00 -31.246.491,00 -19.685.607,00 -10.079.372,00 -39.433.160,00
Pazarlama Giderleri (-) -66.319.217,00 -41.149.154,00 -27.113.819,00 -16.105.862,00 -69.567.111,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.378.968,00 -3.331.376,00 -2.179.485,00 -1.051.172,00 -4.818.385,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.658.194,00 28.238.661,00 12.846.102,00 13.429.283,00 37.277.299,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -22.004.327,00 0,00 0,00 -6.655.399,00 -38.385.078,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 137.822.149,00 106.713.410,00 62.367.326,00 22.631.062,00 6.556.863,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.401.564,00 2.330.609,00 2.294.834,00 2.260.398,00 21.038.491,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 781.531,00 655.092,00 305.414,00 131.351,00 382.261,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 141.005.244,00 109.699.111,00 64.967.574,00 25.022.811,00 27.977.615,00
Finansman Gelirleri 8.070.387,00 5.613.934,00 2.068.169,00 21.026.643,00 54.434.498,00
Finansman Giderleri (-) -71.883.170,00 -56.883.244,00 -30.474.512,00 -38.701.072,00 -127.245.194,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 77.192.461,00 58.429.801,00 36.561.231,00 7.348.382,00 -44.833.081,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -9.064.687,00 -2.319.598,00 697.623,00 -451.203,00 12.616.778,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 671.484,00 -109.688,00 -54.752,00 -57.017,00 -98.049,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -9.736.171,00 -2.209.910,00 752.375,00 -394.186,00 12.714.827,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 68.127.774,00 56.110.203,00 37.258.854,00 6.897.179,00 -32.216.303,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 68.127.774,00 56.110.203,00 37.258.854,00 6.897.179,00 -32.216.303,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 68.127.774,00 56.110.203,00 37.258.854,00 6.897.179,00 -32.216.303,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,84 0,01 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.787.964,00 -2.772.482,00 -1.106.481,00 -1.387.982,00 -8.952.256,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.746.183,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -5.984.955,00 -3.465.603,00 -1.383.101,00 -1.734.978,00 -8.444.138,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 1.196.991,00 693.121,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 276.620,00 346.996,00 2.238.065,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 15.301.321,00 7.267.917,00 3.268.171,00 7.887.109,00 55.917.778,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 15.301.321,00 7.267.917,00 3.268.171,00 7.887.109,00 55.917.778,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 10.513.357,00 4.495.435,00 2.161.690,00 6.499.127,00 46.965.522,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 78.641.131,00 60.605.638,00 39.420.544,00 13.396.306,00 14.749.219,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 277.381.300,00 265.111.901,00 204.989.988,00 176.401.874,00 176.454.875,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 17.464.098,00 48.627.467,00 6.815.636,00 5.289.540,00 6.520.316,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 123.713.249,00 95.639.527,00 91.240.137,00 76.671.817,00 36.926.779,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 123.713.249,00 95.639.527,00 91.240.137,00 76.671.817,00 36.926.779,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.473.715,00 914.912,00 603.893,00 582.485,00 485.244,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.473.715,00 914.912,00 603.893,00 582.485,00 485.244,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 121.150.955,00 112.345.298,00 96.200.124,00 84.013.040,00 119.575.627,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.807.138,00 2.470.787,00 4.293.234,00 3.048.357,00 7.457.418,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 919.103,00 283.423,00 283.422,00 283.422,00 283.422,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.853.042,00 4.830.487,00 5.553.542,00 6.513.213,00 5.206.069,00
ARA TOPLAM 277.381.300,00 265.111.901,00 204.989.988,00 176.401.874,00 176.454.875,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 771.122.709,00 801.519.668,00 777.017.976,00 769.936.150,00 735.288.280,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.637.272,00 5.243.523,00 4.686.316,00 4.191.460,00 4.060.133,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 607.050.269,00 562.062.780,00 544.353.331,00 537.527.650,00 509.810.648,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.582.887,00 6.226.167,00 6.493.039,00 7.111.488,00 7.498.083,00
- Şerefiye 5.119.918,00 4.753.570,00 4.538.818,00 4.431.442,00 4.206.485,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.462.969,00 1.472.597,00 1.954.221,00 2.680.046,00 3.291.598,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 80.524.911,00 79.880.353,00 77.035.458,00 73.399.010,00
Diğer Duran Varlıklar 8.956.246,00 15.342.163,00 18.268.807,00 20.106.871,00 22.205.729,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.048.504.009,00 1.066.631.569,00 982.007.964,00 946.338.024,00 911.743.155,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 347.985.528,00 377.709.101,00 855.039.490,00 841.334.096,00 821.094.090,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 190.584.119,00 172.295.096,00 130.071.240,00 132.138.812,00 121.331.389,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 101.317.805,00 143.787.053,00 150.954.823,00 156.073.398,00 165.695.156,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 238.329,00 15.683.701,00 13.469.170,00 18.653.352,00 17.519.221,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 101.079.476,00 128.103.352,00 137.485.653,00 137.420.046,00 148.175.935,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.075.191,00 16.164.113,00 13.032.811,00 14.558.355,00 14.086.008,00
Diğer Borçlar 6.261.210,00 5.726.848,00 8.125.442,00 7.094.600,00 9.130.179,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.261.210,00 5.726.848,00 8.125.442,00 7.094.600,00 9.130.179,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 18.817.393,00 16.926.932,00 12.181.741,00 8.645.031,00 10.001.709,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.667.314,00 2.998.132,00 3.313.738,00 1.691.321,00 1.089.264,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.150.079,00 13.928.800,00 8.868.003,00 6.953.710,00 8.912.445,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.108.446,00 12.634.679,00 15.937.748,00 14.401.289,00 10.206.036,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 652.878.724,00 590.981.691,00 50.212.791,00 54.272.483,00 53.313.926,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 605.944.247,00 555.589.295,00 16.074.247,00 427.017,00 19.216.421,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 35.016.817,00 34.187.886,00 33.748.580,00 34.119.182,00 33.577.659,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 35.016.817,00 34.187.886,00 33.748.580,00 34.119.182,00 33.577.659,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.553.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.000.864.252,00 968.690.792,00 905.252.281,00 895.606.579,00 874.408.016,00
Ö Z K A Y N A K L A R 47.639.757,00 97.940.777,00 76.755.683,00 50.731.445,00 37.335.139,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 47.639.757,00 97.940.777,00 76.755.683,00 50.731.445,00 37.335.139,00
Ödenmiş Sermaye 66.844.800,00 66.844.800,00 66.844.800,00 66.844.800,00 66.844.800,00
Sermaye Düzeltme Farkları 45.195.347,00 45.195.347,00 45.195.347,00 45.195.347,00 45.195.347,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 161.041,00 161.041,00 161.041,00 161.041,00 161.041,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 40.636.228,00 43.133.258,00 45.200.595,00 45.278.859,00 47.009.977,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 40.636.228,00 43.133.258,00 45.200.595,00 45.278.859,00 47.009.977,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -23.032.373,00 -21.016.891,00 -19.350.890,00 -19.632.391,00 -18.244.409,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 172.403.448,00 163.987.823,00 159.988.077,00 164.607.015,00 156.719.906,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 172.403.448,00 163.987.823,00 159.988.077,00 164.607.015,00 156.719.906,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.035.194,00 16.035.194,00 16.035.194,00 16.035.194,00 16.035.194,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 62.481.740,00 62.000.192,00 61.598.856,00 61.239.091,00 93.112.258,00
Net Dönem Karı/Zararı 68.127.774,00 56.110.203,00 37.258.854,00 6.897.179,00 -32.216.303,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.048.504.009,00 1.066.631.569,00 982.007.964,00 946.338.024,00 911.743.155,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi