Geri Dön

CMENT | Cimentas


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CMENT
Sektör Klinker, çimento ,gaz beton ,doğal kaoze taş
Adres Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No:4/B Bornova İzmir
Telefon 02324721050
Faks 02324721055
Web www.cimentas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AALBORG PORTLAND ESPANA S.L 84.439.389,11 96,93
TOPLAM 87.112.463,20 100,00
DİĞER 2.673.074,09 3,07
Toplam 174.224.926,40 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. 890.042,00 50,29
Destek Organizasyon Temizlik Akaryakıt Tabldot Servis San. ve Tic. A.Ş. 49.993,00 99,99
Kars Çimento San. ve Tic. A.Ş. 213.194.409,00 41,55
Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi Nakliye ve Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 180.160.293,00 23,72
Yapıtek Yapı Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş. 286.499,00 2,00
Tarih Açıklama Katsayı
24.11.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
27.06.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,07
15.06.2006 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
30.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
24.02.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
10.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.09.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
30.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
19.04.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
19.01.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.524.666.000,00 4.746.274.000,00 3.156.787.000,00 1.875.690.000,00 648.034.000,00
Satışların Maliyeti (-) -1.259.702.000,00 -3.960.152.000,00 -2.623.770.000,00 -1.569.507.000,00 -571.973.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 264.964.000,00 786.122.000,00 533.017.000,00 306.183.000,00 76.061.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 264.964.000,00 786.122.000,00 533.017.000,00 306.183.000,00 76.061.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -125.358.000,00 -284.500.000,00 -205.402.000,00 -126.213.000,00 -57.771.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -30.599.000,00 -107.065.000,00 -80.443.000,00 -50.403.000,00 -19.393.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 12.675.000,00 51.380.000,00 38.753.000,00 30.533.000,00 9.726.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -22.047.000,00 -150.976.000,00 -90.349.000,00 -59.970.000,00 -22.776.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 99.635.000,00 294.961.000,00 195.576.000,00 100.130.000,00 -14.153.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.250.000,00 751.181.000,00 463.238.000,00 463.237.000,00 580.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -48.375.000,00 -2.957.000,00 -7.000,00 -3.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 101.885.000,00 997.767.000,00 655.857.000,00 563.360.000,00 -13.576.000,00
Finansman Gelirleri 21.983.000,00 24.173.000,00 17.531.000,00 12.476.000,00 1.698.000,00
Finansman Giderleri (-) -32.164.000,00 -143.391.000,00 -110.955.000,00 -58.080.000,00 -20.586.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 91.704.000,00 878.549.000,00 562.433.000,00 517.756.000,00 -32.464.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -30.287.000,00 45.833.000,00 -78.149.000,00 -62.309.000,00 2.420.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -27.414.000,00 -10.909.000,00 -14.372.000,00 -6.478.000,00 -2.120.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.873.000,00 56.742.000,00 -63.777.000,00 -55.831.000,00 4.540.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 61.417.000,00 924.382.000,00 484.284.000,00 455.447.000,00 -30.044.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 61.417.000,00 924.382.000,00 484.284.000,00 455.447.000,00 -30.044.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -26.879.000,00 59.768.000,00 18.763.000,00 9.960.000,00 -13.354.000,00
- Ana Ortaklık Payları 88.296.000,00 864.614.000,00 465.521.000,00 445.487.000,00 -16.690.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,02 9,98 5,38 5,14 -0,19
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -8.007.000,00 -41.513.000,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -10.009.000,00 -51.891.000,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.002.000,00 10.378.000,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -4.988.000,00 1.455.000,00 57.695.000,00 91.631.000,00 105.736.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 1.567.000,00 -5.100.000,00 2.119.000,00 5.101.000,00 -1.424.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -6.555.000,00 6.555.000,00 55.576.000,00 86.530.000,00 107.160.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -12.995.000,00 -40.058.000,00 57.695.000,00 91.631.000,00 105.736.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 48.422.000,00 884.324.000,00 541.979.000,00 547.078.000,00 75.692.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.456.257.000,00 1.751.302.000,00 1.872.775.000,00 1.848.186.000,00 1.306.742.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 449.015.000,00 264.757.000,00 46.194.000,00 110.286.000,00 24.225.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.067.235.000,00 901.870.000,00 934.243.000,00 810.700.000,00 521.514.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.210.000,00 607.000,00 2.734.000,00 476.000,00 6.268.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.064.025.000,00 901.263.000,00 931.509.000,00 810.224.000,00 515.246.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 21.178.000,00 9.582.000,00 11.244.000,00 20.733.000,00 10.766.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 233.000,00 143.000,00 94.000,00 57.000,00 28.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.945.000,00 9.439.000,00 11.150.000,00 20.676.000,00 10.738.000,00
Türev Araçlar 0,00 8.513.000,00 72.177.000,00 112.376.000,00 139.169.000,00
Stoklar 810.075.000,00 494.352.000,00 703.174.000,00 680.865.000,00 519.471.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 70.733.000,00 42.364.000,00 44.581.000,00 36.742.000,00 35.809.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.215.000,00 4.737.000,00 68.000,00 18.000,00 17.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 33.806.000,00 25.127.000,00 61.094.000,00 76.466.000,00 55.771.000,00
ARA TOPLAM 2.456.257.000,00 1.751.302.000,00 1.872.775.000,00 1.848.186.000,00 1.306.742.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.702.033.000,00 2.636.819.000,00 2.220.840.000,00 2.195.973.000,00 1.708.356.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.356.965.000,00 1.376.715.000,00 1.108.785.000,00 1.108.785.000,00 689.880.000,00
Maddi Duran Varlıklar 732.430.000,00 720.287.000,00 662.953.000,00 640.251.000,00 573.283.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 238.866.000,00 238.757.000,00 293.799.000,00 292.861.000,00 290.883.000,00
- Şerefiye 174.543.000,00 174.543.000,00 229.949.000,00 228.855.000,00 226.178.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64.323.000,00 64.214.000,00 63.850.000,00 64.006.000,00 64.705.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 205.980.000,00 207.806.000,00 49.617.000,00 44.302.000,00 46.692.000,00
Diğer Duran Varlıklar 40.791.000,00 41.248.000,00 40.359.000,00 38.947.000,00 37.744.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.158.290.000,00 4.388.121.000,00 4.093.615.000,00 4.044.159.000,00 3.015.098.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.748.024.000,00 1.567.844.000,00 1.683.151.000,00 1.630.852.000,00 1.310.217.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 219.905.000,00 241.403.000,00 578.772.000,00 542.713.000,00 354.991.000,00
- Banka Kredileri 219.905.000,00 241.403.000,00 578.772.000,00 542.713.000,00 354.991.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 92.077.000,00 45.115.000,00 46.794.000,00 42.981.000,00 37.451.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 92.077.000,00 45.115.000,00 46.794.000,00 42.981.000,00 37.451.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 848.910.000,00 1.035.926.000,00 896.623.000,00 892.332.000,00 626.016.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.684.000,00 75.721.000,00 57.982.000,00 42.626.000,00 47.712.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 837.226.000,00 960.205.000,00 838.641.000,00 849.706.000,00 578.304.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 68.144.000,00 18.062.000,00 15.168.000,00 15.229.000,00 11.467.000,00
Diğer Borçlar 2.990.000,00 3.524.000,00 3.474.000,00 3.318.000,00 175.180.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 172.064.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.990.000,00 3.524.000,00 3.474.000,00 3.318.000,00 3.116.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 273.248.000,00 79.787.000,00 27.320.000,00 28.026.000,00 29.465.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26.815.000,00 1.061.000,00 7.900.000,00 4.365.000,00 2.125.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 194.727.000,00 127.312.000,00 98.835.000,00 86.277.000,00 59.346.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 28.494.000,00 23.240.000,00 16.204.000,00 10.854.000,00 15.869.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 166.233.000,00 104.072.000,00 82.631.000,00 75.423.000,00 43.477.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.208.000,00 15.654.000,00 8.265.000,00 15.611.000,00 14.176.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 328.501.000,00 332.791.000,00 269.188.000,00 272.526.000,00 206.274.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 39.555.000,00 10.638.000,00 21.948.000,00 30.400.000,00 33.975.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 39.555.000,00 10.638.000,00 21.948.000,00 30.400.000,00 33.975.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 141.554.000,00 171.665.000,00 109.304.000,00 107.813.000,00 88.961.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 48.002.000,00 81.745.000,00 28.273.000,00 28.709.000,00 28.004.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 93.552.000,00 89.920.000,00 81.031.000,00 79.104.000,00 60.957.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 146.799.000,00 149.817.000,00 137.188.000,00 133.487.000,00 82.435.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.076.525.000,00 1.900.635.000,00 1.952.339.000,00 1.903.378.000,00 1.516.491.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.081.765.000,00 2.487.486.000,00 2.141.276.000,00 2.140.781.000,00 1.498.607.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.139.854.000,00 2.082.687.000,00 1.756.421.000,00 1.753.456.000,00 1.212.789.000,00
Ödenmiş Sermaye 87.112.000,00 87.112.000,00 87.112.000,00 87.112.000,00 87.112.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 20.069.000,00 20.069.000,00 20.069.000,00 20.069.000,00 20.069.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -3.381.000,00 -3.381.000,00 -3.381.000,00 -3.381.000,00 -3.381.000,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 161.554.000,00 161.554.000,00 161.554.000,00 161.554.000,00 161.554.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 36.805.000,00 43.284.000,00 74.719.000,00 74.719.000,00 76.120.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 36.805.000,00 43.284.000,00 74.719.000,00 74.719.000,00 76.120.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -58.235.000,00 -52.694.000,00 -21.306.000,00 -21.306.000,00 -21.306.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.671.000,00 8.731.000,00 51.937.000,00 71.889.000,00 81.427.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 2.671.000,00 2.176.000,00 6.477.000,00 7.761.000,00 4.101.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 6.555.000,00 45.460.000,00 64.128.000,00 77.326.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.335.000,00 28.052.000,00 28.052.000,00 28.052.000,00 28.052.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.501.383.000,00 686.642.000,00 687.061.000,00 687.061.000,00 685.734.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 88.296.000,00 864.614.000,00 465.521.000,00 445.487.000,00 -16.690.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 941.911.000,00 404.799.000,00 384.855.000,00 387.325.000,00 285.818.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.158.290.000,00 4.388.121.000,00 4.093.615.000,00 4.044.159.000,00 3.015.098.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi