Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CMENT
Sektör Klinker, çimento ,gaz beton ,doğal kaoze taş
Adres Kemalpasa Cad. No:4 35070 Işıkkent/İzmir
Telefon (0232) 472 10 50
Faks (0232) 472 10 55
Web http://www.cimentas.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AALBORG PORTLAND ESPANA S.L 85.198.814,11 97,80
Diğer 1.913.649,09 2,20
Toplam 87.112.463,20 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Destek Organizasyon Temizlik Akaryakıt Tabldot Servis San. ve Tic. A.Ş. 49.993,00 99,99
imbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. 890.042,00 50,28
Kars Çimento San. ve Tic. A.Ş. 1.751.429,00 58,38
Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi Nakliye ve Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 180.160.293,00 25,68
Yapıtek Yapı Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş. 36.345,00 2,00
Tarih Açıklama Katsayı
24.11.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
27.06.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,07
15.06.2006 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
30.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
24.02.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
10.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.09.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
30.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
19.04.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
19.01.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 813.275.000,00 564.065.000,00 338.089.000,00 131.663.000,00 970.249.000,00
Satışların Maliyeti (-) -794.964.000,00 -555.659.000,00 -336.027.000,00 -141.653.000,00 -840.788.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 18.311.000,00 8.406.000,00 2.062.000,00 -9.990.000,00 129.461.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 18.311.000,00 8.406.000,00 2.062.000,00 -9.990.000,00 129.461.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -119.674.000,00 -88.803.000,00 -58.941.000,00 -28.629.000,00 -121.034.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -25.759.000,00 -17.508.000,00 -12.607.000,00 -4.810.000,00 -30.384.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.091.000,00 15.547.000,00 11.940.000,00 8.639.000,00 17.053.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -25.112.000,00 -19.173.000,00 -16.161.000,00 -11.158.000,00 -83.623.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -132.143.000,00 -101.531.000,00 -73.707.000,00 -45.948.000,00 -88.527.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 41.014.000,00 152.000,00 152.000,00 4.000,00 92.970.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -18.769.000,00 0,00 0,00 0,00 -962.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -109.898.000,00 -101.379.000,00 -73.555.000,00 -45.944.000,00 3.481.000,00
Finansman Gelirleri 19.768.000,00 14.900.000,00 11.575.000,00 7.238.000,00 16.333.000,00
Finansman Giderleri (-) -21.954.000,00 -14.504.000,00 -12.493.000,00 -5.517.000,00 -37.725.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -112.084.000,00 -100.983.000,00 -74.473.000,00 -44.223.000,00 -17.911.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 8.240.000,00 8.639.000,00 7.848.000,00 5.836.000,00 -29.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -7.007.000,00 -5.052.000,00 -2.155.000,00 -580.000,00 -3.378.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 15.247.000,00 13.691.000,00 10.003.000,00 6.416.000,00 3.349.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -103.844.000,00 -92.344.000,00 -66.625.000,00 -38.387.000,00 -17.940.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -103.844.000,00 -92.344.000,00 -66.625.000,00 -38.387.000,00 -17.940.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -21.088.000,00 -9.289.000,00 -9.300.000,00 -6.162.000,00 -12.418.000,00
- Ana Ortaklık Payları -82.756.000,00 -83.055.000,00 -57.325.000,00 -32.225.000,00 -5.522.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,96 -0,96 -0,66 -0,37 -0,06
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.498.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 -1.454.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -5.622.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 -1.817.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.124.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 363.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.141.000,00 707.000,00 1.053.000,00 1.019.000,00 6.003.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 1.141.000,00 707.000,00 1.053.000,00 1.019.000,00 6.003.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.357.000,00 728.000,00 1.074.000,00 1.040.000,00 4.549.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -107.201.000,00 -91.616.000,00 -65.551.000,00 -37.347.000,00 -13.391.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 529.401.000,00 538.873.000,00 534.214.000,00 529.091.000,00 585.669.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 93.216.000,00 86.752.000,00 72.053.000,00 81.018.000,00 90.449.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 267.009.000,00 262.559.000,00 235.455.000,00 199.635.000,00 252.298.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 40.000,00 805.000,00 784.000,00 699.000,00 623.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 266.969.000,00 261.754.000,00 234.671.000,00 198.936.000,00 251.675.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 8.273.000,00 6.836.000,00 12.707.000,00 8.321.000,00 7.188.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 75.000,00 286.000,00 288.000,00 264.000,00 241.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.198.000,00 6.550.000,00 12.419.000,00 8.057.000,00 6.947.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 428.000,00
Stoklar 137.607.000,00 154.978.000,00 186.845.000,00 207.537.000,00 206.224.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 11.532.000,00 15.062.000,00 13.092.000,00 10.913.000,00 15.524.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 510.000,00 462.000,00 369.000,00 5.868.000,00 5.597.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.254.000,00 12.224.000,00 13.693.000,00 15.799.000,00 7.961.000,00
ARA TOPLAM 529.401.000,00 538.873.000,00 534.214.000,00 529.091.000,00 585.669.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.171.193.000,00 1.145.694.000,00 1.161.038.000,00 1.164.080.000,00 1.155.266.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 410.260.000,00 369.750.000,00 369.750.000,00 369.750.000,00 369.750.000,00
Maddi Duran Varlıklar 492.290.000,00 508.767.000,00 519.768.000,00 526.227.000,00 527.486.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 200.120.000,00 198.166.000,00 199.382.000,00 199.848.000,00 198.202.000,00
- Şerefiye 194.797.000,00 192.568.000,00 193.475.000,00 193.609.000,00 191.772.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.323.000,00 5.598.000,00 5.907.000,00 6.239.000,00 6.430.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 22.937.000,00 22.472.000,00 24.712.000,00 25.098.000,00 25.104.000,00
Diğer Duran Varlıklar 35.715.000,00 35.210.000,00 34.807.000,00 34.202.000,00 33.397.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.700.594.000,00 1.684.567.000,00 1.695.252.000,00 1.693.171.000,00 1.740.935.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 345.955.000,00 323.398.000,00 298.200.000,00 265.098.000,00 352.033.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 4.148.000,00 3.818.000,00 3.817.000,00 513.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.676.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.676.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 226.917.000,00 196.849.000,00 168.493.000,00 140.018.000,00 253.501.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 32.285.000,00 42.831.000,00 38.432.000,00 33.618.000,00 112.012.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 194.632.000,00 154.018.000,00 130.061.000,00 106.400.000,00 141.489.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.632.000,00 6.894.000,00 9.007.000,00 8.439.000,00 5.161.000,00
Diğer Borçlar 62.369.000,00 54.489.000,00 63.637.000,00 61.891.000,00 46.756.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 61.464.000,00 53.416.000,00 62.242.000,00 60.777.000,00 44.370.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 905.000,00 1.073.000,00 1.395.000,00 1.114.000,00 2.386.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.617.000,00 5.549.000,00 8.246.000,00 10.800.000,00 8.561.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.021.000,00 2.885.000,00 1.560.000,00 572.000,00 1.406.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 29.600.000,00 34.385.000,00 30.492.000,00 33.833.000,00 28.018.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.674.000,00 2.975.000,00 2.421.000,00 2.939.000,00 1.563.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 26.926.000,00 31.410.000,00 28.071.000,00 30.894.000,00 26.455.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.123.000,00 18.199.000,00 12.947.000,00 5.728.000,00 8.117.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 152.026.000,00 142.601.000,00 152.417.000,00 155.236.000,00 154.702.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.228.000,00 5.339.000,00 4.418.000,00 4.708.000,00 260.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.228.000,00 5.339.000,00 4.418.000,00 4.708.000,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 56.241.000,00 47.855.000,00 49.820.000,00 50.270.000,00 49.785.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.933.000,00 19.183.000,00 20.070.000,00 20.887.000,00 22.082.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 31.308.000,00 28.672.000,00 29.750.000,00 29.383.000,00 27.703.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35.357.000,00 38.083.000,00 43.808.000,00 47.741.000,00 54.625.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 497.981.000,00 465.999.000,00 450.617.000,00 420.334.000,00 506.735.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.202.613.000,00 1.218.568.000,00 1.244.635.000,00 1.272.837.000,00 1.234.200.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 940.828.000,00 944.237.000,00 970.122.000,00 994.403.000,00 1.018.495.000,00
Ödenmiş Sermaye 87.112.000,00 87.112.000,00 87.112.000,00 87.112.000,00 87.112.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 20.069.000,00 20.069.000,00 20.069.000,00 20.069.000,00 20.069.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -3.381.000,00 -3.381.000,00 -3.381.000,00 -3.381.000,00 -3.381.000,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 161.554.000,00 161.554.000,00 161.554.000,00 161.554.000,00 161.554.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 81.182.000,00 84.694.000,00 84.694.000,00 84.694.000,00 84.683.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 81.182.000,00 84.694.000,00 84.694.000,00 84.694.000,00 84.683.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -19.199.000,00 -15.687.000,00 -15.687.000,00 -15.687.000,00 -15.698.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.133.000,00 9.938.000,00 10.093.000,00 10.057.000,00 9.483.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 10.133.000,00 9.938.000,00 10.093.000,00 10.057.000,00 9.483.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 63.407.000,00 63.407.000,00 63.407.000,00 63.407.000,00 63.345.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 603.508.000,00 603.899.000,00 603.899.000,00 603.116.000,00 601.152.000,00
Net Dönem Karı/Zararı -82.756.000,00 -83.055.000,00 -57.325.000,00 -32.225.000,00 -5.522.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 261.785.000,00 274.331.000,00 274.513.000,00 278.434.000,00 215.705.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.700.594.000,00 1.684.567.000,00 1.695.252.000,00 1.693.171.000,00 1.740.935.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi