Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CMENT
Sektör Klinker, çimento ,gaz beton ,doğal kaoze taş
Adres Kemalpasa Cad. No:4 35070 Işıkkent/İzmir
Telefon (0232) 472 10 50
Faks (0232) 472 10 55
Web http://www.cimentas.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AALBORG PORTLAND ESPANA S.L 85.198.814,11 97,80
Diğer 1.913.649,09 2,20
Toplam 87.112.463,20 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Destek Organizasyon Temizlik Akaryakıt Tabldot Servis San. ve Tic. A.Ş. 49.993,00 99,99
imbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. 890.042,00 50,28
Kars Çimento San. ve Tic. A.Ş. 1.751.429,00 58,38
Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi Nakliye ve Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 180.160.293,00 25,68
Yapıtek Yapı Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş. 36.345,00 2,00
Tarih Açıklama Katsayı
24.11.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
27.06.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,07
15.06.2006 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
30.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
24.02.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
10.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.09.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
30.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
19.04.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
19.01.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 564.065.000,00 338.089.000,00 131.663.000,00 970.249.000,00 766.883.000,00
Satışların Maliyeti (-) -555.659.000,00 -336.027.000,00 -141.653.000,00 -840.788.000,00 -645.331.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.406.000,00 2.062.000,00 -9.990.000,00 129.461.000,00 121.552.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 8.406.000,00 2.062.000,00 -9.990.000,00 129.461.000,00 121.552.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -88.803.000,00 -58.941.000,00 -28.629.000,00 -121.034.000,00 -93.616.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -17.508.000,00 -12.607.000,00 -4.810.000,00 -30.384.000,00 -22.622.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.547.000,00 11.940.000,00 8.639.000,00 17.053.000,00 7.898.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -19.173.000,00 -16.161.000,00 -11.158.000,00 -83.623.000,00 -64.385.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -101.531.000,00 -73.707.000,00 -45.948.000,00 -88.527.000,00 -51.173.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 152.000,00 152.000,00 4.000,00 92.970.000,00 6.631.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -962.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -101.379.000,00 -73.555.000,00 -45.944.000,00 3.481.000,00 -44.542.000,00
Finansman Gelirleri 14.900.000,00 11.575.000,00 7.238.000,00 16.333.000,00 9.077.000,00
Finansman Giderleri (-) -14.504.000,00 -12.493.000,00 -5.517.000,00 -37.725.000,00 -35.102.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -100.983.000,00 -74.473.000,00 -44.223.000,00 -17.911.000,00 -70.567.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 8.639.000,00 7.848.000,00 5.836.000,00 -29.000,00 6.516.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.052.000,00 -2.155.000,00 -580.000,00 -3.378.000,00 -1.872.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 13.691.000,00 10.003.000,00 6.416.000,00 3.349.000,00 8.388.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -92.344.000,00 -66.625.000,00 -38.387.000,00 -17.940.000,00 -64.051.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -92.344.000,00 -66.625.000,00 -38.387.000,00 -17.940.000,00 -64.051.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -9.289.000,00 -9.300.000,00 -6.162.000,00 -12.418.000,00 -15.315.000,00
- Ana Ortaklık Payları -83.055.000,00 -57.325.000,00 -32.225.000,00 -5.522.000,00 -48.736.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,96 -0,66 -0,37 -0,06 -0,56
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 21.000,00 21.000,00 21.000,00 -1.454.000,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 26.000,00 26.000,00 26.000,00 -1.817.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 363.000,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 707.000,00 1.053.000,00 1.019.000,00 6.003.000,00 8.998.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 707.000,00 1.053.000,00 1.019.000,00 6.003.000,00 8.998.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 728.000,00 1.074.000,00 1.040.000,00 4.549.000,00 8.998.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -91.616.000,00 -65.551.000,00 -37.347.000,00 -13.391.000,00 -55.053.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 538.873.000,00 534.214.000,00 529.091.000,00 585.669.000,00 632.601.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 86.752.000,00 72.053.000,00 81.018.000,00 90.449.000,00 66.903.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 262.559.000,00 235.455.000,00 199.635.000,00 252.298.000,00 338.417.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 805.000,00 784.000,00 699.000,00 623.000,00 1.250.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 261.754.000,00 234.671.000,00 198.936.000,00 251.675.000,00 337.167.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.836.000,00 12.707.000,00 8.321.000,00 7.188.000,00 6.514.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 286.000,00 288.000,00 264.000,00 241.000,00 269.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.550.000,00 12.419.000,00 8.057.000,00 6.947.000,00 6.245.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 428.000,00 0,00
Stoklar 154.978.000,00 186.845.000,00 207.537.000,00 206.224.000,00 181.907.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 15.062.000,00 13.092.000,00 10.913.000,00 15.524.000,00 28.870.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 462.000,00 369.000,00 5.868.000,00 5.597.000,00 5.827.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.224.000,00 13.693.000,00 15.799.000,00 7.961.000,00 4.163.000,00
ARA TOPLAM 538.873.000,00 534.214.000,00 529.091.000,00 585.669.000,00 632.601.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.145.694.000,00 1.161.038.000,00 1.164.080.000,00 1.155.266.000,00 1.107.655.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 369.750.000,00 369.750.000,00 369.750.000,00 369.750.000,00 299.922.000,00
Maddi Duran Varlıklar 508.767.000,00 519.768.000,00 526.227.000,00 527.486.000,00 543.051.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 198.166.000,00 199.382.000,00 199.848.000,00 198.202.000,00 201.551.000,00
- Şerefiye 192.568.000,00 193.475.000,00 193.609.000,00 191.772.000,00 194.881.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.598.000,00 5.907.000,00 6.239.000,00 6.430.000,00 6.670.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 22.472.000,00 24.712.000,00 25.098.000,00 25.104.000,00 27.875.000,00
Diğer Duran Varlıklar 35.210.000,00 34.807.000,00 34.202.000,00 33.397.000,00 32.705.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.684.567.000,00 1.695.252.000,00 1.693.171.000,00 1.740.935.000,00 1.740.256.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 323.398.000,00 298.200.000,00 265.098.000,00 352.033.000,00 440.556.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.148.000,00 3.818.000,00 3.817.000,00 513.000,00 96.244.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 196.849.000,00 168.493.000,00 140.018.000,00 253.501.000,00 280.282.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 42.831.000,00 38.432.000,00 33.618.000,00 112.012.000,00 97.060.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 154.018.000,00 130.061.000,00 106.400.000,00 141.489.000,00 183.222.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.894.000,00 9.007.000,00 8.439.000,00 5.161.000,00 7.070.000,00
Diğer Borçlar 54.489.000,00 63.637.000,00 61.891.000,00 46.756.000,00 17.690.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 53.416.000,00 62.242.000,00 60.777.000,00 44.370.000,00 16.481.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.073.000,00 1.395.000,00 1.114.000,00 2.386.000,00 1.209.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.549.000,00 8.246.000,00 10.800.000,00 8.561.000,00 14.308.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.885.000,00 1.560.000,00 572.000,00 1.406.000,00 663.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 34.385.000,00 30.492.000,00 33.833.000,00 28.018.000,00 16.108.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.975.000,00 2.421.000,00 2.939.000,00 1.563.000,00 5.228.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 31.410.000,00 28.071.000,00 30.894.000,00 26.455.000,00 10.880.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.199.000,00 12.947.000,00 5.728.000,00 8.117.000,00 8.191.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 142.601.000,00 152.417.000,00 155.236.000,00 154.702.000,00 106.819.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.339.000,00 4.418.000,00 4.708.000,00 260.000,00 331.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.339.000,00 4.418.000,00 4.708.000,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 47.855.000,00 49.820.000,00 50.270.000,00 49.785.000,00 54.649.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.183.000,00 20.070.000,00 20.887.000,00 22.082.000,00 20.435.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 28.672.000,00 29.750.000,00 29.383.000,00 27.703.000,00 34.214.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 38.083.000,00 43.808.000,00 47.741.000,00 54.625.000,00 51.839.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 465.999.000,00 450.617.000,00 420.334.000,00 506.735.000,00 547.375.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.218.568.000,00 1.244.635.000,00 1.272.837.000,00 1.234.200.000,00 1.192.881.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 944.237.000,00 970.122.000,00 994.403.000,00 1.018.495.000,00 982.029.000,00
Ödenmiş Sermaye 87.112.000,00 87.112.000,00 87.112.000,00 87.112.000,00 87.112.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 20.069.000,00 20.069.000,00 20.069.000,00 20.069.000,00 20.069.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -3.381.000,00 -3.381.000,00 -3.381.000,00 -3.381.000,00 -3.381.000,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 161.554.000,00 161.554.000,00 161.554.000,00 161.554.000,00 161.554.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 84.694.000,00 84.694.000,00 84.694.000,00 84.683.000,00 85.742.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 84.694.000,00 84.694.000,00 84.694.000,00 84.683.000,00 85.742.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.687.000,00 -15.687.000,00 -15.687.000,00 -15.698.000,00 -14.639.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.938.000,00 10.093.000,00 10.057.000,00 9.483.000,00 13.017.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 9.938.000,00 10.093.000,00 10.057.000,00 9.483.000,00 13.017.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 63.407.000,00 63.407.000,00 63.407.000,00 63.345.000,00 63.345.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 603.899.000,00 603.899.000,00 603.116.000,00 601.152.000,00 603.307.000,00
Net Dönem Karı/Zararı -83.055.000,00 -57.325.000,00 -32.225.000,00 -5.522.000,00 -48.736.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 274.331.000,00 274.513.000,00 278.434.000,00 215.705.000,00 210.852.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.684.567.000,00 1.695.252.000,00 1.693.171.000,00 1.740.935.000,00 1.740.256.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi