Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CMBTN
Sektör Hazır beton
Adres Kemalpaşa Caddesi No:19 Işıkkent İzmir
Telefon (0232) 472 01 72
Faks (0232) 472 11 71
Web http://www.cimbeton.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ 890.042,21 50,28
DİĞER 879.957,79 49,72
Toplam 1.770.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İlion Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 300.000,00 100,00
İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş 102.137,28 0,12
Tarih Açıklama Katsayı
30.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.09.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 75.973.451,00 35.906.295,00 254.679.989,00 198.636.493,00 133.438.402,00
Satışların Maliyeti (-) -71.489.616,00 -33.230.001,00 -244.710.227,00 -192.214.029,00 -130.158.219,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.483.835,00 2.676.294,00 9.969.762,00 6.422.464,00 3.280.183,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.483.835,00 2.676.294,00 9.969.762,00 6.422.464,00 3.280.183,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.062.584,00 -3.587.212,00 -15.407.738,00 -11.898.067,00 -7.662.207,00
Pazarlama Giderleri (-) -791.588,00 -399.150,00 -2.555.672,00 -2.237.045,00 -1.212.290,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.347.928,00 1.076.354,00 1.403.872,00 800.645,00 295.918,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -233.211,00 -44.774,00 -1.168.791,00 -1.401.836,00 -499.772,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.255.620,00 -278.488,00 -7.758.567,00 -8.313.839,00 -5.798.168,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 322.754,00 319.690,00 17.276.846,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -292.113,00 -222.659,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.932.866,00 41.202,00 9.518.279,00 -8.605.952,00 -6.020.827,00
Finansman Gelirleri 538.907,00 429.510,00 823.308,00 476.105,00 163.896,00
Finansman Giderleri (-) -580.691,00 -155.410,00 -448.088,00 -344.356,00 -288.536,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.974.650,00 315.302,00 9.893.499,00 -8.474.203,00 -6.145.467,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -59.641,00 -124.559,00 -313.974,00 1.636.518,00 1.187.818,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -33.906,00 -37.643,00 -27.949,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -59.641,00 -124.559,00 -280.068,00 1.674.161,00 1.215.767,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.034.291,00 190.743,00 9.579.525,00 -6.837.685,00 -4.957.649,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.034.291,00 190.743,00 9.579.525,00 -6.837.685,00 -4.957.649,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -2.034.291,00 190.743,00 9.579.525,00 -6.837.685,00 -4.957.649,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -1,15 0,11 5,41 -3,86 -2,80
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 20.479,00 20.479,00 -429.497,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 25.599,00 25.599,00 -536.871,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -5.120,00 -5.120,00 107.374,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 20.479,00 20.479,00 -429.497,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.013.812,00 211.222,00 9.150.028,00 -6.837.685,00 -4.957.649,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 60.239.260,00 61.453.345,00 80.546.813,00 98.729.994,00 106.972.832,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.424.820,00 4.311.263,00 9.852.984,00 8.241.590,00 3.239.589,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 55.365.996,00 53.658.516,00 67.481.940,00 85.415.216,00 98.772.668,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.626.465,00 3.692.497,00 3.788.128,00 1.738.751,00 2.285.761,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 51.739.531,00 49.966.019,00 63.693.812,00 83.676.465,00 96.486.907,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 372.892,00 369.227,00 204.878,00 298.716,00 236.400,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 2.708,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 372.892,00 369.227,00 204.878,00 296.008,00 236.400,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.385.468,00 2.828.489,00 2.798.773,00 3.980.725,00 3.615.177,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 321.662,00 132.879,00 116.670,00 237.496,00 411.129,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 74.134,00 137.183,00 83.253,00 55.326,00 21.201,00
Diğer Dönen Varlıklar 294.288,00 15.788,00 8.315,00 500.925,00 676.668,00
ARA TOPLAM 60.239.260,00 61.453.345,00 80.546.813,00 98.729.994,00 106.972.832,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 41.382.136,00 39.561.444,00 37.469.665,00 38.632.771,00 38.339.638,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.425.000,00 9.425.000,00 9.425.000,00 5.355.000,00 5.355.000,00
Maddi Duran Varlıklar 26.685.901,00 25.773.620,00 26.270.192,00 30.349.504,00 30.410.354,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 92.702,00 127.947,00 163.191,00 198.437,00 233.683,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 92.702,00 127.947,00 163.191,00 198.437,00 233.683,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 20.609,00 0,00 0,00 1.764.456,00 1.305.773,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 101.621.396,00 101.014.789,00 118.016.478,00 137.362.765,00 145.312.470,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.503.920,00 50.157.375,00 68.601.749,00 103.906.829,00 109.842.843,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 1.040.804,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.206.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 48.330.748,00 47.167.198,00 66.177.381,00 101.488.307,00 107.035.944,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24.373.185,00 26.825.471,00 37.850.571,00 63.393.756,00 67.223.383,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.957.563,00 20.341.727,00 28.326.810,00 38.094.551,00 39.812.561,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 641.219,00 649.447,00 745.712,00 776.889,00 739.713,00
Diğer Borçlar 783.134,00 117.115,00 92.744,00 102.161,00 1.000.008,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 680.088,00 67.115,00 42.744,00 52.161,00 1.000.008,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 103.046,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 319.541,00 172.531,00 534.516,00 316.700,00 299.235,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 22.444,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 685.180,00 708.586,00 738.971,00 1.075.351,00 622.074,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 189.180,00 245.095,00 148.971,00 455.160,00 350.338,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 496.000,00 463.491,00 590.000,00 620.191,00 271.736,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 102.050,00 301.694,00 312.425,00 147.421,00 123.425,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.339.400,00 2.854.304,00 1.622.841,00 1.651.761,00 1.785.416,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.820.009,00 1.328.983,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.530.071,00 1.328.983,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.314.250,00 1.275.871,00 1.503.070,00 1.614.389,00 1.748.333,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.314.250,00 1.275.871,00 1.503.070,00 1.614.389,00 1.748.333,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 205.141,00 249.450,00 119.771,00 37.372,00 37.083,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 55.843.320,00 53.011.679,00 70.224.590,00 105.558.590,00 111.628.259,00
Ö Z K A Y N A K L A R 45.778.076,00 48.003.110,00 47.791.888,00 31.804.175,00 33.684.211,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 45.778.076,00 48.003.110,00 47.791.888,00 31.804.175,00 33.684.211,00
Ödenmiş Sermaye 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 36.341.849,00 36.341.849,00 36.341.849,00 36.341.849,00 36.341.849,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 256.578,00 256.578,00 256.578,00 256.578,00 256.578,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.116.001,00 -1.116.001,00 -1.136.480,00 -706.983,00 -706.983,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.116.001,00 -1.116.001,00 -1.136.480,00 -706.983,00 -706.983,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.612.563,00 -1.612.563,00 -1.633.042,00 -1.203.545,00 -1.203.545,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.767.915,00 14.767.915,00 8.121.196,00 8.121.196,00 8.121.196,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -4.207.974,00 -4.207.974,00 -7.140.780,00 -7.140.780,00 -7.140.780,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.034.291,00 190.743,00 9.579.525,00 -6.837.685,00 -4.957.649,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 101.621.396,00 101.014.789,00 118.016.478,00 137.362.765,00 145.312.470,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi