Geri Dön

CMBTN | Cimbeton


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,57
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 49,65
BIST-100'deki Ağırlığı 0,86
F/K Oranı 158,42
Piyasa Değ. / Defter Değ. 78,32
Dibe Uzaklık 57,80
Piyasa Değeri (USD) 229.824.863,69
Piyasa Değeri (TL) 7.469.400.000,00
Özsermaye (TL) 95.369.858,00
Sermaye (TL) 1.770.000,00
Net Kar (TL) 47.150.440,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CMBTN
Sektör Hazır beton
Adres Işıklar Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No: 5 Bornova İZMİR
Telefon 02324721050
Faks 02324721055
Web www.cimbeton.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ 890.042,21 50,28
TOPLAM 1.770.000,00 100,00
DİĞER 879.957,79 49,72
Toplam 3.540.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş 102.137,28 0,12
Tarih Açıklama Katsayı
30.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.09.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.599.987.990,00 940.111.263,00 450.389.753,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -1.510.473.270,00 -874.946.964,00 -430.104.804,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 89.514.720,00 65.164.299,00 20.284.949,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 89.514.720,00 65.164.299,00 20.284.949,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -62.881.015,00 -37.485.368,00 -17.749.545,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.273.912,00 -4.188.952,00 -1.735.347,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.320.530,00 7.401.781,00 1.448.709,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.951.031,00 -13.802.429,00 -2.615.428,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 18.729.292,00 17.089.331,00 -366.662,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 37.474.050,00 24.248.294,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -1.279.780,00 -2.206.165,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 56.203.342,00 40.057.845,00 -2.572.827,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -17.985.189,00 -12.401.505,00 -6.414.306,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 38.218.153,00 27.656.340,00 -8.987.133,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -10.652.592,00 -10.184.420,00 875.247,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -167.007,00 -2.478.298,00 -385.534,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -10.485.585,00 -7.706.122,00 1.260.781,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 27.565.561,00 17.471.920,00 -8.111.886,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 27.565.561,00 17.471.920,00 -8.111.886,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 27.565.561,00 17.471.920,00 -8.111.886,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15,57 9,87 -4,58 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 99.526,00 99.526,00 -728.330,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -238.233,00 -238.233,00 -910.413,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 337.759,00 337.759,00 182.083,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 99.526,00 99.526,00 -728.330,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 27.665.087,00 17.571.446,00 -8.840.216,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 678.148.767,00 518.845.733,00 464.104.368,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 23.462.046,00 2.340.023,00 17.130.461,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 582.564.271,00 480.246.625,00 421.134.083,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.063.002,00 97.968,00 265.666,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 581.501.269,00 480.148.657,00 420.868.417,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.900.213,00 6.092.673,00 4.352.770,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 544.307,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.900.213,00 5.548.366,00 4.352.770,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 52.673.070,00 25.333.877,00 15.250.624,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.409.418,00 4.259.767,00 6.236.430,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.855.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 6.284.470,00 572.768,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 678.148.767,00 518.845.733,00 464.104.368,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 258.197.178,00 254.799.709,00 238.773.999,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 59.965.000,00 59.965.000,00 35.720.000,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 101.936.398,00 83.317.825,00 73.928.045,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.648,00 55.817,00 67.537,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.648,00 55.817,00 67.537,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 936.345.945,00 773.645.442,00 702.878.367,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 803.995.960,00 645.573.572,00 601.890.290,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 58.878.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 80.520.288,00 90.594.211,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 703.646.576,00 503.715.695,00 445.719.470,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 394.976.668,00 273.155.146,00 263.262.346,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 308.669.908,00 230.560.549,00 182.457.124,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.964.146,00 3.451.644,00 2.352.436,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 1.842.569,00 996.236,00 999.894,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.421.135,00 574.802,00 578.460,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 421.434,00 421.434,00 421.434,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 19.795.721,00 33.654.759,00 45.884.072,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 2.056.117,00 385.534,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.396.839,00 12.843.976,00 12.491.221,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.775.172,00 1.734.249,00 2.005.463,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.621.667,00 11.109.727,00 10.485.758,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.471.946,00 8.334.857,00 3.463.452,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.980.127,00 42.795.653,00 42.123.522,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.323.079,00 30.297.601,00 38.140.087,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20.953.685,00 29.569.604,00 37.063.960,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.471.604,00 3.092.071,00 3.388.681,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.471.604,00 3.092.071,00 3.388.681,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.185.444,00 9.405.981,00 594.754,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 840.976.087,00 688.369.225,00 644.013.812,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 95.369.858,00 85.276.217,00 58.864.555,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 95.369.858,00 85.276.217,00 58.864.555,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 36.341.849,00 36.341.849,00 36.341.849,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 256.578,00 256.578,00 256.578,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.627.555,00 -4.627.555,00 -5.455.411,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.627.555,00 -4.627.555,00 -5.455.411,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.075.840,00 -5.075.840,00 -5.951.973,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.052.449,00 7.052.449,00 7.052.449,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 27.010.976,00 27.010.976,00 27.010.976,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 27.565.561,00 17.471.920,00 -8.111.886,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 936.345.945,00 773.645.442,00 702.878.367,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 79.020.257,00 89.055.708,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi