Geri Dön

CMBTN | Cimbeton


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CMBTN
Sektör Hazır beton
Adres Işıklar Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No: 5 Bornova İZMİR
Telefon 02324721050
Faks 02324721055
Web www.cimbeton.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ 890.042,21 50,28
TOPLAM 1.770.000,00 100,00
DİĞER 879.957,79 49,72
Toplam 3.540.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş 102.137,28 0,12
Tarih Açıklama Katsayı
30.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.09.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 803.161.744,00 483.365.026,00 164.301.252,00 454.542.825,00 312.182.951,00
Satışların Maliyeti (-) -747.248.073,00 -442.386.645,00 -165.325.289,00 -416.563.656,00 -294.023.393,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 55.913.671,00 40.978.381,00 -1.024.037,00 37.979.169,00 18.159.558,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 55.913.671,00 40.978.381,00 -1.024.037,00 37.979.169,00 18.159.558,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -30.728.471,00 -18.191.575,00 -7.793.403,00 -22.448.996,00 -15.549.866,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.560.029,00 -2.812.755,00 -1.020.491,00 -3.125.154,00 -2.282.873,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.726.909,00 6.510.100,00 1.518.851,00 4.607.100,00 2.941.253,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.552.423,00 -4.672.117,00 -2.379.176,00 -7.718.863,00 -3.580.748,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 17.799.657,00 21.812.034,00 -10.698.256,00 9.293.256,00 -312.676,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 12.389.286,00 9.521.272,00 108.689,00 2.182.008,00 4.890,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -269.643,00 0,00 -795.649,00 -881.445,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 30.188.943,00 31.063.663,00 -10.589.567,00 10.679.615,00 -1.189.231,00
Finansman Gelirleri 50.789,00 50.789,00 50.789,00 179.809,00 162.774,00
Finansman Giderleri (-) -12.044.539,00 -7.959.698,00 -3.673.968,00 -6.682.545,00 -4.730.361,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 18.195.193,00 23.154.754,00 -14.212.746,00 4.176.879,00 -5.756.818,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.991.155,00 -3.994.803,00 1.982.303,00 -1.083.816,00 1.372.834,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.991.155,00 -3.994.803,00 1.982.303,00 -1.083.816,00 1.372.834,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 15.204.038,00 19.159.951,00 -12.230.443,00 3.093.063,00 -4.383.984,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 15.204.038,00 19.159.951,00 -12.230.443,00 3.093.063,00 -4.383.984,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 15.204.038,00 19.159.951,00 -12.230.443,00 3.093.063,00 -4.383.984,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 8,59 10,82 -6,91 1,75 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 -247.992,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -309.990,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 61.998,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 -247.992,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 15.204.038,00 19.159.951,00 -12.230.443,00 2.845.071,00 -4.383.984,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 344.475.572,00 318.695.598,00 199.110.189,00 177.733.240,00 159.227.883,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.098.014,00 10.356.810,00 8.199.613,00 5.965.434,00 1.967.994,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 319.204.527,00 291.951.533,00 182.833.240,00 167.759.758,00 151.722.936,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 214.010,00 724.434,00 297.694,00 299.834,00 329.487,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 318.990.517,00 291.227.099,00 182.535.546,00 167.459.924,00 151.393.449,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.614.287,00 2.506.437,00 1.543.699,00 347.221,00 609.723,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 189.299,00 132.515,00 137.228,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.614.287,00 2.506.437,00 1.354.400,00 214.706,00 472.495,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 11.474.082,00 11.717.430,00 4.191.098,00 2.842.057,00 3.220.462,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.078.961,00 1.920.138,00 1.482.227,00 797.117,00 1.116.119,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.701,00 5.701,00 5.701,00 5.568,00 4.752,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 237.549,00 854.611,00 16.085,00 585.897,00
ARA TOPLAM 344.475.572,00 318.695.598,00 199.110.189,00 177.733.240,00 159.227.883,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 156.846.069,00 158.714.727,00 121.791.167,00 78.325.060,00 75.072.904,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 23.760.000,00 23.760.000,00 14.240.000,00 14.240.000,00 12.065.000,00
Maddi Duran Varlıklar 69.104.908,00 68.274.726,00 37.216.433,00 33.451.201,00 30.303.056,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 94.081,00 107.610,00 121.137,00 134.666,00 136.918,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 94.081,00 107.610,00 121.137,00 134.666,00 136.918,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 4.761.379,00 2.779.076,00 5.173.728,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 501.321.641,00 477.410.325,00 320.901.356,00 256.058.300,00 234.300.787,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 430.884.590,00 393.344.039,00 266.413.801,00 208.882.577,00 195.088.842,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 43.568.591,00 40.141.360,00 34.876.995,00 16.098.360,00 16.295.353,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 43.160.983,00 39.541.726,00 34.091.494,00 15.438.125,00 15.617.770,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 359.403.208,00 335.463.840,00 218.027.783,00 183.330.092,00 170.954.457,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 206.439.910,00 216.626.337,00 143.801.477,00 107.906.867,00 116.483.080,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 152.963.298,00 118.837.503,00 74.226.306,00 75.423.225,00 54.471.377,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.142.399,00 940.478,00 663.081,00 666.473,00 583.494,00
Diğer Borçlar 1.069.152,00 1.407.440,00 773.940,00 1.169.705,00 1.416.835,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 295.212,00 623.096,00 0,00 395.765,00 642.895,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 773.940,00 784.344,00 773.940,00 773.940,00 773.940,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 15.961.849,00 5.613.266,00 5.463.887,00 3.875.654,00 3.197.954,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.209.116,00 8.544.614,00 5.761.085,00 2.900.382,00 2.100.046,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.176.744,00 721.886,00 956.073,00 666.120,00 523.948,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.032.372,00 7.822.728,00 4.805.012,00 2.234.262,00 1.576.098,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.530.275,00 1.233.041,00 847.030,00 841.911,00 540.703,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.588.732,00 29.262.054,00 30.925.318,00 11.383.043,00 10.648.320,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.583.727,00 27.046.054,00 29.888.260,00 10.279.067,00 9.760.520,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.528.107,00 26.937.619,00 29.729.674,00 10.279.067,00 9.583.429,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 792.926,00 1.000.273,00 1.037.058,00 1.103.976,00 887.800,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 792.926,00 1.000.273,00 1.037.058,00 1.103.976,00 887.800,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 212.079,00 1.215.727,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 450.473.322,00 422.606.093,00 297.339.119,00 220.265.620,00 205.737.162,00
Ö Z K A Y N A K L A R 50.848.319,00 54.804.232,00 23.562.237,00 35.792.680,00 28.563.625,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 50.848.319,00 54.804.232,00 23.562.237,00 35.792.680,00 28.563.625,00
Ödenmiş Sermaye 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 36.341.849,00 36.341.849,00 36.341.849,00 36.341.849,00 36.341.849,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 256.578,00 256.578,00 256.578,00 256.578,00 256.578,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.998.658,00 -1.998.658,00 -1.998.658,00 -1.998.658,00 -1.750.666,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.998.658,00 -1.998.658,00 -1.998.658,00 -1.998.658,00 -1.750.666,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.495.220,00 -2.495.220,00 -2.495.220,00 -2.495.220,00 -2.247.228,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.052.449,00 7.052.449,00 7.052.449,00 7.052.449,00 14.767.915,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.777.937,00 -7.777.937,00 -7.629.538,00 -10.722.601,00 -18.438.067,00
Net Dönem Karı/Zararı 15.204.038,00 19.159.951,00 -12.230.443,00 3.093.063,00 -4.383.984,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 501.321.641,00 477.410.325,00 320.901.356,00 256.058.300,00 234.300.787,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi