Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CMBTN
Sektör Hazır beton
Adres Kemalpaşa Caddesi No:19 Işıkkent İzmir
Telefon (0232) 472 01 72
Faks (0232) 472 11 71
Web http://www.cimbeton.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ 890.042,21 50,28
DİĞER 879.957,79 49,72
Toplam 1.770.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İlion Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 300.000,00 100,00
İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş 102.137,28 0,12
Tarih Açıklama Katsayı
30.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.09.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 42.152.963,00 176.127.327,00 120.365.564,00 75.973.451,00 35.906.295,00
Satışların Maliyeti (-) -41.119.369,00 -164.400.439,00 -112.963.369,00 -71.489.616,00 -33.230.001,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.033.594,00 11.726.888,00 7.402.195,00 4.483.835,00 2.676.294,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.033.594,00 11.726.888,00 7.402.195,00 4.483.835,00 2.676.294,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.111.824,00 -14.627.846,00 -10.681.648,00 -7.062.584,00 -3.587.212,00
Pazarlama Giderleri (-) -519.833,00 -1.568.016,00 -1.182.712,00 -791.588,00 -399.150,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 273.201,00 1.981.030,00 1.672.474,00 1.347.928,00 1.076.354,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -46.251,00 -1.474.907,00 -305.028,00 -233.211,00 -44.774,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -3.371.113,00 -3.962.851,00 -3.094.719,00 -2.255.620,00 -278.488,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 507,00 1.150.462,00 0,00 322.754,00 319.690,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -458.597,00 0,00 -155.249,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -3.829.203,00 -2.812.389,00 -3.249.968,00 -1.932.866,00 41.202,00
Finansman Gelirleri 66.036,00 689.726,00 617.911,00 538.907,00 429.510,00
Finansman Giderleri (-) -1.161.360,00 -1.216.743,00 -635.315,00 -580.691,00 -155.410,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -4.924.527,00 -3.339.406,00 -3.267.372,00 -1.974.650,00 315.302,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 144.504,00 657.708,00 -78.872,00 -59.641,00 -124.559,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 144.504,00 657.708,00 -78.872,00 -59.641,00 -124.559,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -4.780.023,00 -2.681.698,00 -3.346.244,00 -2.034.291,00 190.743,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -4.780.023,00 -2.681.698,00 -3.346.244,00 -2.034.291,00 190.743,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -4.780.023,00 -2.681.698,00 -3.346.244,00 -2.034.291,00 190.743,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -2,70 -1,52 -1,89 -1,15 0,11
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -482.971,00 20.479,00 20.479,00 20.479,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -603.714,00 25.599,00 25.599,00 25.599,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 120.743,00 -5.120,00 -5.120,00 -5.120,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 -482.971,00 20.479,00 20.479,00 20.479,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -4.780.023,00 -3.164.669,00 -3.325.765,00 -2.013.812,00 211.222,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 77.907.925,00 84.833.736,00 62.590.726,00 60.239.260,00 61.453.345,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.062.673,00 6.200.425,00 2.358.111,00 1.424.820,00 4.311.263,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 70.506.001,00 76.612.348,00 57.714.517,00 55.365.996,00 53.658.516,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 1.087.272,00 3.626.465,00 3.692.497,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 70.506.001,00 76.612.348,00 56.627.245,00 51.739.531,00 49.966.019,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 477.249,00 203.328,00 264.877,00 372.892,00 369.227,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 477.249,00 203.328,00 264.877,00 372.892,00 369.227,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.893.412,00 1.432.453,00 1.690.754,00 2.385.468,00 2.828.489,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 544.471,00 241.774,00 401.853,00 321.662,00 132.879,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 101.629,00 94.806,00 87.147,00 74.134,00 137.183,00
Diğer Dönen Varlıklar 322.490,00 48.602,00 73.467,00 294.288,00 15.788,00
ARA TOPLAM 77.907.925,00 84.833.736,00 62.590.726,00 60.239.260,00 61.453.345,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 67.208.854,00 44.764.209,00 42.575.372,00 41.382.136,00 39.561.444,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.240.000,00 10.240.000,00 9.425.000,00 9.425.000,00 9.425.000,00
Maddi Duran Varlıklar 26.623.658,00 26.583.054,00 26.270.100,00 26.685.901,00 25.773.620,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.727,00 32.925,00 57.456,00 92.702,00 127.947,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.727,00 32.925,00 57.456,00 92.702,00 127.947,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 803.184,00 658.680,00 61.226,00 20.609,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 145.116.779,00 129.597.945,00 105.166.098,00 101.621.396,00 101.014.789,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 90.357.516,00 80.252.835,00 56.196.499,00 52.503.920,00 50.157.375,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.804,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.474.909,00 2.607.235,00 2.168.774,00 1.642.048,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.857.436,00 2.127.325,00 1.708.745,00 1.206.993,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 71.715.942,00 74.933.069,00 51.986.257,00 48.330.748,00 47.167.198,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 41.387.980,00 37.519.176,00 23.510.369,00 24.373.185,00 26.825.471,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 30.327.962,00 37.413.893,00 28.475.888,00 23.957.563,00 20.341.727,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 490.170,00 504.444,00 832.820,00 641.219,00 649.447,00
Diğer Borçlar 44.182,00 436.897,00 184.669,00 783.134,00 117.115,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 392.723,00 87.578,00 680.088,00 67.115,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 44.182,00 44.174,00 97.091,00 103.046,00 50.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 862.008,00 463.054,00 271.055,00 319.541,00 172.531,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.367.058,00 1.146.053,00 621.312,00 685.180,00 708.586,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 270.601,00 157.587,00 181.818,00 189.180,00 245.095,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.096.457,00 988.466,00 439.494,00 496.000,00 463.491,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 403.247,00 162.083,00 131.612,00 102.050,00 301.694,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.912.067,00 4.717.891,00 4.503.476,00 3.339.400,00 2.854.304,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.652.655,00 3.334.913,00 3.272.586,00 1.820.009,00 1.328.983,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.524.546,00 3.334.913,00 3.144.890,00 1.530.071,00 1.328.983,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.259.412,00 1.382.978,00 965.901,00 1.314.250,00 1.275.871,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.259.412,00 1.382.978,00 965.901,00 1.314.250,00 1.275.871,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 264.989,00 205.141,00 249.450,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 105.269.583,00 84.970.726,00 60.699.975,00 55.843.320,00 53.011.679,00
Ö Z K A Y N A K L A R 39.847.196,00 44.627.219,00 44.466.123,00 45.778.076,00 48.003.110,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 39.847.196,00 44.627.219,00 44.466.123,00 45.778.076,00 48.003.110,00
Ödenmiş Sermaye 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 36.341.849,00 36.341.849,00 36.341.849,00 36.341.849,00 36.341.849,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 256.578,00 256.578,00 256.578,00 256.578,00 256.578,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.598.972,00 -1.598.972,00 -1.116.001,00 -1.116.001,00 -1.116.001,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.598.972,00 -1.598.972,00 -1.116.001,00 -1.116.001,00 -1.116.001,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.095.534,00 -2.095.534,00 -1.612.563,00 -1.612.563,00 -1.612.563,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.767.915,00 14.767.915,00 14.767.915,00 14.767.915,00 14.767.915,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -6.910.151,00 -4.228.453,00 -4.207.974,00 -4.207.974,00 -4.207.974,00
Net Dönem Karı/Zararı -4.780.023,00 -2.681.698,00 -3.346.244,00 -2.034.291,00 190.743,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 145.116.779,00 129.597.945,00 105.166.098,00 101.621.396,00 101.014.789,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi