Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,84
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 49,71
BIST-100'deki Ağırlığı 0,08
F/K Oranı 76,62
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,60
Dibe Uzaklık 57,80
Piyasa Değeri (USD) 15.368.191,13
Piyasa Değeri (TL) 61.914.600,00
Özsermaye (TL) 38.641.860,00
Sermaye (TL) 1.770.000,00
Net Kar (TL) 808.078,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CMBTN
Sektör Hazır beton
Adres Kemalpaşa Caddesi No:19 Işıkkent İzmir
Telefon (0232) 472 01 72
Faks (0232) 472 11 71
Web http://www.cimbeton.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. 890.042,00 50,29
Halka arz 878.860,00 49,66
Yapıtek Yapı Teknolojisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.098,00 0,06
Toplam 1.770.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İlion Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 300.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
30.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.09.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 187.724.581,00 128.041.614,00 83.861.225,00 37.788.433,00 208.933.798,00
Satışların Maliyeti (-) -180.309.917,00 -121.239.835,00 -79.726.667,00 -35.565.859,00 -196.291.685,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7.414.664,00 6.801.779,00 4.134.558,00 2.222.574,00 12.642.113,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 7.414.664,00 6.801.779,00 4.134.558,00 2.222.574,00 12.642.113,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -12.488.405,00 -9.205.733,00 -6.484.139,00 -3.168.155,00 -12.887.845,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.569.951,00 -1.099.633,00 -674.258,00 -266.284,00 -821.888,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.541.422,00 4.448.306,00 991.742,00 248.436,00 1.081.953,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -503.423,00 -123.229,00 -132.384,00 -139.261,00 -3.426.640,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.605.693,00 821.490,00 -2.164.481,00 -1.102.690,00 -3.412.307,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.110.445,00 304.155,00 239.400,00 208.871,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.760,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 504.752,00 1.125.645,00 -1.925.081,00 -893.819,00 -3.439.067,00
Finansman Gelirleri 322.251,00 243.924,00 148.626,00 52.070,00 169.525,00
Finansman Giderleri (-) -516.262,00 -272.518,00 -166.309,00 -105.377,00 -398.865,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 310.741,00 1.097.051,00 -1.942.764,00 -947.126,00 -3.668.407,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 497.337,00 419.308,00 404.355,00 217.623,00 -39.947,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -5.532,00 -12.701,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 497.337,00 424.840,00 417.056,00 217.623,00 -39.947,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 808.078,00 1.516.359,00 -1.538.409,00 -729.503,00 -3.708.354,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 808.078,00 1.516.359,00 -1.538.409,00 -729.503,00 -3.708.354,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 808.078,00 1.516.359,00 -1.538.409,00 -729.503,00 -3.708.354,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,46 0,86 -0,87 -0,41 -2,10
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -129.790,00 0,00 0,00 0,00 -77.665,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -127.754,00 0,00 0,00 0,00 -97.081,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.036,00 0,00 0,00 0,00 19.416,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -129.790,00 0,00 0,00 0,00 -77.665,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 678.288,00 1.516.359,00 -1.538.409,00 -729.503,00 -3.786.019,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 19.416,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 78.222.061,00 60.749.967,00 55.478.006,00 57.185.906,00 64.598.893,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 12.320.164,00 1.841.042,00 2.198.830,00 1.733.971,00 11.002.616,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 61.621.655,00 55.634.264,00 49.617.617,00 52.123.738,00 50.673.943,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.553.733,00 2.637.427,00 1.296.787,00 727.921,00 659.682,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 59.067.922,00 52.996.837,00 48.320.830,00 51.395.817,00 50.014.261,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 148.113,00 261.083,00 600.576,00 709.711,00 448.675,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 148.113,00 261.083,00 600.576,00 709.711,00 448.675,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.291.489,00 2.576.443,00 2.636.807,00 2.165.672,00 2.200.141,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 132.601,00 390.717,00 214.021,00 366.262,00 137.778,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 59.800,00 36.381,00 22.081,00 66.208,00 57.995,00
Diğer Dönen Varlıklar 648.239,00 10.037,00 188.074,00 20.344,00 77.745,00
ARA TOPLAM 78.222.061,00 60.749.967,00 55.478.006,00 57.185.906,00 64.598.893,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 37.815.975,00 33.287.622,00 33.667.653,00 32.275.347,00 32.366.081,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.355.000,00 2.510.000,00 2.510.000,00 2.510.000,00 2.510.000,00
Maddi Duran Varlıklar 30.382.815,00 28.742.534,00 28.910.667,00 28.197.101,00 28.461.864,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 304.174,00 339.520,00 375.998,00 381.973,00 416.815,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 304.174,00 339.520,00 375.998,00 381.973,00 416.815,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 77.878,00 28.250,00 29.499,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 116.038.036,00 94.037.589,00 89.145.659,00 89.461.253,00 96.964.974,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 75.464.383,00 52.793.594,00 50.923.554,00 50.226.994,00 56.734.368,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 73.807.178,00 51.228.079,00 46.335.523,00 43.730.417,00 52.140.589,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37.422.065,00 30.820.426,00 27.000.261,00 24.811.758,00 27.914.747,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 36.385.113,00 20.407.653,00 19.335.262,00 18.918.659,00 24.225.842,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 594.977,00 357.321,00 336.280,00 390.761,00 540.982,00
Diğer Borçlar 17.241,00 294.512,00 0,00 744.148,00 583.524,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17.241,00 294.512,00 0,00 744.148,00 583.524,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 450.609,00 560.393,00 645.650,00 1.769.646,00 80.632,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 5.532,00 12.701,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 339.734,00 161.589,00 3.454.422,00 3.346.264,00 3.237.151,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 138.734,00 128.089,00 308.507,00 204.232,00 83.416,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 201.000,00 33.500,00 3.145.915,00 3.142.032,00 3.153.735,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 254.644,00 186.168,00 138.978,00 245.758,00 151.490,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.931.793,00 1.764.064,00 1.796.942,00 2.000.190,00 2.267.034,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.906.838,00 1.718.276,00 1.742.121,00 1.775.435,00 1.824.656,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.906.838,00 1.718.276,00 1.742.121,00 1.775.435,00 1.824.656,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24.955,00 45.788,00 54.821,00 224.755,00 442.378,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 77.396.176,00 54.557.658,00 52.720.496,00 52.227.184,00 59.001.402,00
Ö Z K A Y N A K L A R 38.641.860,00 39.479.931,00 36.425.163,00 37.234.069,00 37.963.572,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 38.641.860,00 39.479.931,00 36.425.163,00 37.234.069,00 37.963.572,00
Ödenmiş Sermaye 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 36.341.849,00 36.341.849,00 36.341.849,00 36.341.849,00 36.341.849,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 256.578,00 256.578,00 256.578,00 256.578,00 256.578,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -706.983,00 -577.193,00 -577.193,00 -577.193,00 -577.193,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -706.983,00 -577.193,00 -577.193,00 -577.193,00 -577.193,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.203.545,00 -1.101.342,00 -1.101.342,00 -1.101.342,00 -1.101.342,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.121.196,00 8.121.196,00 8.121.196,00 8.121.196,00 8.121.196,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.948.858,00 -7.948.858,00 -7.948.858,00 -7.948.858,00 -4.240.504,00
Net Dönem Karı/Zararı 808.078,00 1.516.359,00 -1.538.409,00 -729.503,00 -3.708.354,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 116.038.036,00 94.037.589,00 89.145.659,00 89.461.253,00 96.964.974,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi