Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CLEBI
Sektör Yerli ve yabancı havayollarının yolcu ve kargo uçaklarına ramp, yolcu trafik, yük kontrol, kargo ve temsil gibi tüm standart yer hizmetlerini verir ve yakıt ikmali sağlar
Adres Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon (216) 666 67 67
Faks (216) 666 67 67
Web http://www.celebihandling.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Çelebi Havacılık Holding A.Ş. 18.797.553,00 77,36
Diğer 5.502.447,00 22,64
Toplam 24.300.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited 828.800.000,00 74,00
Celebi Ground Handling Delhi Private Limited 23.866.110,00 99,90
Celebi Ground Handling Europe S.L. 10.000,00 100,00
Celebi Ground Handling Hungary Födli Kiszolgalo Korlatolt Felelösségü Tarsasag 200.000.000,00 100,00
Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. 113.965.800,00 99,97
Celebi Nas Airport Services India Private Limited 349.811.850,00 57,00
Tasfiye Halinde Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş. 1.807.586,01 94,80
Tarih Açıklama Katsayı
27.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
27.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
05.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
28.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.03.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,25
31.03.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
04.01.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
17.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
11.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
23.08.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
13.10.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
26.08.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,29
21.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,30
03.09.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
13.08.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
29.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
06.03.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 690.981.665,00 409.035.468,00 181.606.636,00 709.524.691,00 539.827.581,00
Satışların Maliyeti (-) -473.643.262,00 -299.586.133,00 -139.422.686,00 -543.115.464,00 -403.744.344,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 217.338.403,00 109.449.335,00 42.183.950,00 166.409.227,00 136.083.237,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 217.338.403,00 109.449.335,00 42.183.950,00 166.409.227,00 136.083.237,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -95.403.223,00 -63.566.622,00 -30.563.709,00 -104.949.972,00 -76.271.843,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16.027.550,00 13.477.488,00 6.517.501,00 8.429.655,00 6.746.995,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -11.393.590,00 -11.373.249,00 -7.699.896,00 -10.963.591,00 -7.624.528,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 126.569.140,00 47.986.952,00 10.437.846,00 58.925.319,00 58.933.861,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 448.937,00 448.165,00 479.091,00 1.481.129,00 1.017.499,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -428.864,00 -427.438,00 -359.391,00 -295.060,00 -2.497.173,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 6.477.274,00 3.651.061,00 1.641.195,00 7.781.721,00 4.918.573,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 133.066.487,00 51.658.740,00 12.198.741,00 67.893.109,00 62.372.760,00
Finansman gelirleri 12.266.898,00 9.130.424,00 8.382.016,00 24.668.179,00 11.806.625,00
Finansman Giderleri (-) -45.213.093,00 -30.483.236,00 -18.549.294,00 -54.145.006,00 -29.977.728,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 100.120.292,00 30.305.928,00 2.031.463,00 38.416.282,00 44.201.657,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -21.313.770,00 -6.731.772,00 -1.402.392,00 -10.876.557,00 -11.413.573,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -24.022.804,00 -9.151.629,00 -2.541.449,00 -13.172.856,00 -13.076.058,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.709.034,00 2.419.857,00 1.139.057,00 2.296.299,00 1.662.485,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 78.806.522,00 23.574.156,00 629.071,00 27.539.725,00 32.788.084,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 78.806.522,00 23.574.156,00 629.071,00 27.539.725,00 32.788.084,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.117.494,00 217.034,00 380.142,00 703.690,00 541.221,00
- Ana Ortaklık Payları 77.689.028,00 23.357.122,00 248.929,00 26.836.035,00 32.246.863,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 321.549.898,00 288.825.227,00 288.706.203,00 211.608.451,00 225.712.002,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 130.009.701,00 103.242.770,00 126.148.478,00 65.477.817,00 77.514.095,00
Finansal Yatırımlar 18.380.417,00 6.217.012,00 14.259.532,00 10.721.807,00 10.875.410,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 18.380.417,00 6.217.012,00 14.259.532,00 10.721.807,00 10.875.410,00
Ticari Alacaklar 128.227.435,00 131.586.844,00 115.647.132,00 94.556.073,00 95.704.445,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.420.345,00 1.377.304,00 1.222.879,00 1.038.242,00 914.220,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 126.807.090,00 130.209.540,00 114.424.253,00 93.517.831,00 94.790.225,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 8.285.524,00 5.860.931,00 5.909.776,00 8.275.515,00 6.115.705,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.285.524,00 5.860.931,00 5.909.776,00 8.275.515,00 6.115.705,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 12.156.003,00 11.306.470,00 11.120.614,00 11.195.832,00 11.133.668,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 23.375.170,00 28.736.111,00 12.353.031,00 14.862.907,00 18.248.237,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 116.707,00 47.177,00 1.307.224,00 2.418.139,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 998.941,00 1.827.912,00 1.960.416,00 4.100.361,00 6.120.442,00
ARA TOPLAM 321.549.898,00 288.825.227,00 288.706.203,00 211.608.451,00 225.712.002,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 516.340.318,00 514.179.976,00 502.230.430,00 478.214.077,00 423.767.293,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 20.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 56.007.179,00 53.485.069,00 44.942.790,00 40.033.913,00 31.698.418,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 152.689.714,00 154.166.230,00 157.162.177,00 156.759.806,00 152.200.536,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 152.689.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 191.410.013,00 192.235.228,00 178.635.274,00 169.728.079,00 148.041.125,00
- Şerefiye 33.564.764,00 32.071.514,00 34.100.370,00 32.556.051,00 28.022.867,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 157.845.249,00 160.163.714,00 144.534.904,00 137.172.028,00 120.018.258,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 17.602.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 48.768.596,00 47.694.116,00 47.171.326,00 42.357.043,00 35.881.519,00
Diğer Duran Varlıklar 18.504.258,00 21.825.818,00 22.098.471,00 19.021.995,00 15.351.385,00
TOPLAM VARLIKLAR 837.890.216,00 803.005.203,00 790.936.633,00 689.822.528,00 649.479.295,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 273.674.564,00 313.552.065,00 278.710.919,00 273.570.617,00 268.579.446,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.472.636,00 9.099.589,00 10.067.065,00 24.956.512,00 38.442.745,00
- Banka Kredileri 2.156.035,00 0,00 9.955.915,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 75.416.035,00 79.128.956,00 75.516.974,00 69.127.896,00 62.672.773,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.709.387,00 8.367.599,00 5.944.096,00 6.574.559,00 5.559.025,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 69.706.648,00 70.761.357,00 69.572.878,00 62.553.337,00 57.113.748,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 37.628.449,00 36.550.734,00 28.744.735,00 25.002.485,00 21.078.181,00
Diğer Borçlar 8.706.222,00 8.507.451,00 8.392.386,00 6.919.820,00 6.806.005,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.706.222,00 8.507.451,00 8.392.386,00 6.919.820,00 6.806.005,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.710.562,00 6.300.985,00 4.753.125,00 5.611.035,00 3.185.850,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.690.855,00 4.461.196,00 185.810,00 247.310,00 5.635.343,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.367.555,00 10.350.571,00 8.457.808,00 7.570.376,00 8.103.610,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.773.922,00 8.756.938,00 6.844.305,00 5.859.458,00 4.836.612,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.593.633,00 1.593.633,00 1.613.503,00 1.710.918,00 3.266.998,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.287.294,00 5.840.390,00 6.719.048,00 5.606.013,00 4.183.450,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 418.283.931,00 400.024.371,00 404.211.912,00 314.555.147,00 281.710.192,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 255.995.683,00 240.626.887,00 246.264.941,00 169.091.081,00 153.411.744,00
Banka Kredileri 248.620.123,00 0,00 246.082.071,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.375.560,00 0,00 182.870,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 22.059.532,00 21.448.340,00 21.761.834,00 21.540.508,00 23.186.368,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.059.532,00 21.448.340,00 21.761.834,00 21.540.508,00 23.186.368,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.368.320,00 5.925.444,00 6.086.285,00 5.825.508,00 5.795.018,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 122.531.575,00 120.635.389,00 120.270.484,00 109.006.172,00 91.462.002,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 691.958.495,00 713.576.436,00 682.922.831,00 588.125.764,00 550.289.638,00
Ö Z K A Y N A K L A R 145.931.721,00 89.428.767,00 108.013.802,00 101.696.764,00 99.189.657,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 136.353.826,00 80.739.829,00 92.240.191,00 87.487.517,00 87.031.841,00
Ödenmiş Sermaye 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -20.119.413,00 -18.782.349,00 -16.076.250,00 -16.076.250,00 -15.169.510,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -20.119.413,00 -18.782.349,00 -16.076.250,00 -16.076.250,00 -15.169.510,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -20.119.413,00 -18.782.349,00 -16.076.250,00 -16.076.250,00 -15.169.510,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 28.689.708,00 26.070.553,00 27.284.785,00 22.781.040,00 16.007.796,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 28.689.708,00 26.070.553,00 27.284.785,00 22.781.040,00 16.007.796,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 40.181.456,00 40.181.456,00 40.181.456,00 40.181.456,00 40.181.456,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -14.386.953,00 -14.386.953,00 16.301.271,00 -10.534.764,00 -10.534.764,00
Net Dönem Karı/Zararı 77.689.028,00 23.357.122,00 248.929,00 26.836.035,00 32.246.863,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.577.895,00 8.688.938,00 15.773.611,00 14.209.247,00 12.157.816,00
TOPLAM KAYNAKLAR 837.890.216,00 803.005.203,00 790.936.633,00 689.822.528,00 649.479.295,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 135.873.968,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi