Geri Dön

CLEBI | Celebi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,78
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 10,05
BIST-100'deki Ağırlığı 0,35
F/K Oranı 22,49
Piyasa Değ. / Defter Değ. 7,87
Dibe Uzaklık 22,59
Piyasa Değeri (USD) 1.029.661.016,95
Piyasa Değeri (TL) 32.051.700.000,00
Özsermaye (TL) 4.070.757.922,00
Sermaye (TL) 24.300.000,00
Net Kar (TL) 1.424.994.750,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CLEBI
Sektör Yerli ve yabancı havayollarının yolcu ve kargo uçaklarına ramp, yolcu trafik, yük kontrol, kargo ve temsil gibi tüm standart yer hizmetlerini verir ve yakıt ikmali sağlar
Adres Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İSTANBUL
Telefon (0212) 952 92 00
Faks (0212) 952 92 07
Web www.celebihandling.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇELEBİ HAVACILIK HOLDİNG A.Ş. 21.848.528,00 89,91
TOPLAM 24.300.000,00 100,00
DİĞER 2.451.472,00 10,09
Toplam 48.600.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Celebi Airport Services India Private Limited 25.704.270,00 99,90
Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited 828.800.000,00 74,00
Celebi Ground Handling Hungary Födli Kiszolgalo Korlatolt Felelösségü Tarsasag 200.000.000,00 100,00
Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. 108.963.667,00 99,97
Celebi Nas Airport Services India Private Limited 325.680.000,00 59,00
Celebi Tanzania Aviation Services Limited 65.000.000,00 65,00
KSU Aviation Pvt. Ltd. 15.527.350,00 58,70
Tarih Açıklama Katsayı
17.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
27.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
04.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.08.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
16.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
26.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
27.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
27.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
05.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
28.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.03.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,25
31.03.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
04.01.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
17.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
11.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
23.08.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
13.10.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
26.08.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,29
21.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,30
03.09.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
13.08.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
29.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
06.03.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 7.671.180.261,00 4.080.793.676,00 1.746.217.197,00 6.072.008.541,00 4.393.650.997,00
Satışların Maliyeti (-) -4.962.435.696,00 -2.839.988.439,00 -1.342.060.575,00 -3.902.275.886,00 -2.766.156.514,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.708.744.565,00 1.240.805.237,00 404.156.622,00 2.169.732.655,00 1.627.494.483,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.708.744.565,00 1.240.805.237,00 404.156.622,00 2.169.732.655,00 1.627.494.483,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -687.188.461,00 -439.403.472,00 -205.713.112,00 -590.638.301,00 -419.686.705,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 189.657.761,00 283.179.172,00 46.516.563,00 137.751.907,00 137.936.574,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -180.603.177,00 -117.198.004,00 -51.255.942,00 -141.843.768,00 -71.228.408,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.030.610.688,00 967.382.933,00 193.704.131,00 1.575.002.493,00 1.274.515.944,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 26.277.775,00 19.361.389,00 25.271,00 813.475,00 690.010,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -302.087,00 -1.673.114,00 -822.841,00 -27.867.600,00 -5.761,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 -1.910.106,00 -1.910.106,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.056.586.376,00 985.071.208,00 192.906.561,00 1.546.038.262,00 1.273.290.087,00
Finansman gelirleri 269.954.281,00 130.470.186,00 55.246.887,00 200.039.323,00 124.084.460,00
Finansman Giderleri (-) -304.106.261,00 -121.658.239,00 -37.142.765,00 -284.931.130,00 -228.237.462,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.022.434.396,00 993.883.155,00 211.010.683,00 1.461.146.455,00 1.169.137.085,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -632.571.777,00 -340.190.573,00 -72.179.901,00 -302.736.702,00 -199.307.409,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -547.442.913,00 -269.838.833,00 -112.071.882,00 -300.775.570,00 -212.293.081,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -85.128.864,00 -70.351.740,00 39.891.981,00 -1.961.132,00 12.985.672,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.389.862.619,00 653.692.582,00 138.830.782,00 1.158.409.753,00 969.829.676,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 681.659,00 417.547,00 238.389,00 -4.419.592,00 -4.297.134,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.390.544.278,00 654.110.129,00 139.069.171,00 1.153.990.161,00 965.532.542,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 127.749.569,00 64.804.784,00 24.843.480,00 74.036.337,00 47.778.759,00
- Ana Ortaklık Payları 1.262.794.709,00 589.305.345,00 114.225.691,00 1.079.953.824,00 917.753.783,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,52 0,24 0,05 0,44 0,38
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.361.252.811,00 3.944.951.449,00 3.796.193.398,00 3.192.893.299,00 3.157.241.828,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.852.730.310,00 1.691.089.633,00 2.451.047.172,00 1.928.963.765,00 1.710.508.974,00
Finansal Yatırımlar 322.233.348,00 194.378.844,00 118.712.002,00 117.856.757,00 89.629.649,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 73.293.591,00 65.730.899,00 61.447.228,00 60.756.407,00 44.280.899,00
Ticari Alacaklar 1.155.283.964,00 1.135.038.003,00 679.557.506,00 552.654.268,00 622.013.671,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.629.623,00 42.981.001,00 307.748,00 1.682.036,00 3.598.778,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.153.654.341,00 1.092.057.002,00 679.249.758,00 550.972.232,00 618.414.893,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 420.949.922,00 367.628.397,00 271.229.273,00 391.046.292,00 444.401.091,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 138.323.590,00 72.672.541,00 90.437.746,00 84.869.838,00 114.881.741,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 282.626.332,00 294.955.856,00 180.791.527,00 306.176.454,00 329.519.350,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 140.972.538,00 120.131.901,00 82.846.978,00 64.668.039,00 46.816.245,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 388.246.671,00 377.481.407,00 158.411.258,00 95.196.252,00 193.740.778,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 22.381.957,00
Diğer Dönen Varlıklar 80.836.058,00 59.203.264,00 34.389.209,00 42.507.926,00 27.749.463,00
ARA TOPLAM 5.361.252.811,00 3.944.951.449,00 3.796.193.398,00 3.192.893.299,00 3.157.241.828,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 8.083.092.432,00 7.634.012.438,00 5.107.689.436,00 4.857.693.725,00 4.261.586.033,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 23.968.817,00 22.637.278,00 16.484.215,00 19.463.360,00 19.767.511,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.967.009.799,00 1.826.585.656,00 1.294.198.690,00 1.265.612.918,00 1.105.044.858,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.629.040.283,00 1.534.888.559,00 1.158.572.722,00 1.093.201.305,00 1.040.090.408,00
- Şerefiye 181.902.393,00 186.435.096,00 136.131.443,00 124.300.843,00 135.351.137,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.447.137.890,00 1.348.453.463,00 1.022.441.279,00 968.900.462,00 904.739.271,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 556.936.165,00 462.891.857,00 362.927.873,00 340.335.572,00 324.509.399,00
Diğer Duran Varlıklar 195.687.206,00 149.731.562,00 96.373.958,00 91.811.185,00 85.927.002,00
TOPLAM VARLIKLAR 13.444.345.243,00 11.578.963.887,00 8.903.882.834,00 8.050.587.024,00 7.418.827.861,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.364.269.712,00 3.795.808.223,00 2.868.797.084,00 2.139.547.574,00 2.184.714.258,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.469.900.850,00 1.264.107.239,00 930.182.013,00 692.168.864,00 243.989.387,00
- Banka Kredileri 958.278.260,00 788.324.160,00 583.665.875,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 683.233.199,00 654.738.966,00 566.443.367,00 317.667.889,00 751.248.946,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 788.748.368,00 587.909.475,00 434.748.642,00 446.286.492,00 422.514.720,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 29.423.960,00 31.068.590,00 14.997.283,00 3.291.944,00 18.415.261,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 759.324.408,00 556.840.885,00 419.751.359,00 442.994.548,00 404.099.459,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 449.342.997,00 388.394.503,00 333.493.681,00 219.634.885,00 202.946.619,00
Diğer Borçlar 130.231.321,00 84.214.613,00 40.109.512,00 28.420.155,00 69.210.031,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 130.231.321,00 84.214.613,00 40.109.512,00 28.420.155,00 69.210.031,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 116.153.451,00 129.389.205,00 85.991.180,00 94.585.719,00 91.149.167,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 474.658.161,00 228.997.871,00 99.555.882,00 165.854.988,00 224.573.234,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 102.291.057,00 90.526.173,00 80.189.347,00 57.192.656,00 91.932.129,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 88.501.364,00 77.887.609,00 69.630.376,00 46.513.558,00 83.187.707,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.789.693,00 12.638.564,00 10.558.971,00 10.679.098,00 8.744.422,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 149.710.308,00 367.530.178,00 298.083.460,00 117.735.926,00 87.150.025,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.349.215.728,00 4.084.716.448,00 2.516.189.525,00 2.659.133.119,00 2.291.936.738,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.336.945.964,00 3.167.713.475,00 1.917.644.480,00 1.999.554.338,00 1.751.921.965,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 171.970.662,00 156.469.024,00 88.724.574,00 143.103.765,00 53.392.307,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 171.970.662,00 156.469.024,00 88.724.574,00 143.103.765,00 53.392.307,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 327.725.401,00 229.752.249,00 98.892.210,00 122.139.556,00 109.220.876,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 501.106.203,00 470.626.735,00 348.627.553,00 324.900.195,00 326.538.164,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.713.485.440,00 7.880.524.671,00 5.384.986.609,00 4.798.680.693,00 4.476.650.996,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.730.859.803,00 3.698.439.216,00 3.518.896.225,00 3.251.906.331,00 2.942.176.865,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.070.757.922,00 3.086.040.788,00 3.021.154.979,00 2.792.439.059,00 2.478.376.283,00
Ödenmiş Sermaye 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 802.522.816,00 561.574.982,00 406.601.560,00 340.290.526,00 206.734.310,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -113.639.785,00 -113.873.920,00 -76.678.552,00 -76.678.552,00 -34.956.456,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -113.639.785,00 -113.873.920,00 -76.678.552,00 -76.678.552,00 -34.956.456,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 916.162.601,00 675.448.902,00 483.280.112,00 416.969.078,00 241.690.766,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.466.552.042,00 1.396.272.106,00 929.777.723,00 881.598.528,00 863.292.009,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 195.490.565,00 195.490.565,00 91.996.776,00 91.996.776,00 91.996.776,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 319.097.790,00 319.097.790,00 1.454.253.229,00 374.299.405,00 374.299.405,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.262.794.709,00 589.305.345,00 114.225.691,00 1.079.953.824,00 917.753.783,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 660.101.881,00 612.398.428,00 497.741.246,00 459.467.272,00 463.800.582,00
TOPLAM KAYNAKLAR 13.444.345.243,00 11.578.963.887,00 8.903.882.834,00 8.050.587.024,00 7.418.827.861,00
Banka Kredileri 0,00 1.174.816.960,00 378.046.690,00 498.445.840,00 543.914.824,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 1.992.896.515,00 1.539.597.790,00 1.501.108.498,00 1.208.007.141,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi