Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,75
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 18,34
BIST-100'deki Ağırlığı 0,06
F/K Oranı 11,85
Piyasa Değ. / Defter Değ. 8,71
Dibe Uzaklık 22,59
Piyasa Değeri (USD) 246.206.557,29
Piyasa Değeri (TL) 1.426.410.000,00
Özsermaye (TL) 163.776.369,00
Sermaye (TL) 24.300.000,00
Net Kar (TL) 120.346.060,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CLEBI
Sektör Yerli ve yabancı havayollarının yolcu ve kargo uçaklarına ramp, yolcu trafik, yük kontrol, kargo ve temsil gibi tüm standart yer hizmetlerini verir ve yakıt ikmali sağlar
Adres Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon (216) 666 67 67
Faks (216) 666 67 67
Web http://www.celebihandling.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Çelebi Havacılık Holding A.Ş. 19.042.115,00 78,36
Diğer 5.257.885,00 21,64
Toplam 24.300.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited 828.800.000,00 74,00
Celebi Ground Handling Delhi Private Limited 23.866.110,00 99,90
Celebi Ground Handling Europe S.L. 10.000,00 100,00
Celebi Ground Handling Hungary Födli Kiszolgalo Korlatolt Felelösségü Tarsasag 200.000.000,00 100,00
Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. 113.965.800,00 99,97
Celebi Nas Airport Services India Private Limited 314.640.000,00 57,00
Tasfiye Halinde Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş. 1.807.586,01 94,80
Tarih Açıklama Katsayı
26.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
27.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
27.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
05.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
28.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.03.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,25
31.03.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
04.01.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
17.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
11.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
23.08.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
13.10.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
26.08.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,29
21.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,30
03.09.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
13.08.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
29.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
06.03.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 541.381.724,00 223.367.593,00 917.789.663,00 690.981.665,00 409.035.468,00
Satışların Maliyeti (-) -366.918.229,00 -165.472.032,00 -649.293.500,00 -473.643.262,00 -299.586.133,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 174.463.495,00 57.895.561,00 268.496.163,00 217.338.403,00 109.449.335,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 174.463.495,00 57.895.561,00 268.496.163,00 217.338.403,00 109.449.335,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -76.863.875,00 -34.552.059,00 -125.392.966,00 -95.403.223,00 -63.566.622,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 71.593.126,00 48.142.831,00 22.521.334,00 16.027.550,00 13.477.488,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -78.336.266,00 -45.485.827,00 -17.262.508,00 -11.393.590,00 -11.373.249,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 90.856.480,00 26.000.506,00 148.362.023,00 126.569.140,00 47.986.952,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.851.705,00 32.456,00 1.113.674,00 448.937,00 448.165,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -210.314,00 -27.150,00 -2.454.859,00 -428.864,00 -427.438,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 9.294.130,00 3.734.636,00 11.527.783,00 6.477.274,00 3.651.061,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 101.792.001,00 29.740.448,00 158.548.621,00 133.066.487,00 51.658.740,00
Finansman gelirleri 32.116.688,00 10.486.169,00 19.701.438,00 12.266.898,00 9.130.424,00
Finansman Giderleri (-) -68.931.987,00 -27.957.507,00 -70.866.589,00 -45.213.093,00 -30.483.236,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 64.976.702,00 12.269.110,00 107.383.470,00 100.120.292,00 30.305.928,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -5.136.715,00 -2.350.039,00 -20.982.295,00 -21.313.770,00 -6.731.772,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.766.944,00 -3.422.922,00 -25.914.945,00 -24.022.804,00 -9.151.629,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.630.229,00 1.072.883,00 4.932.650,00 2.709.034,00 2.419.857,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 59.839.987,00 9.919.071,00 86.401.175,00 78.806.522,00 23.574.156,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 59.839.987,00 9.919.071,00 86.401.175,00 78.806.522,00 23.574.156,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.498.413,00 330.068,00 1.039.567,00 1.117.494,00 217.034,00
- Ana Ortaklık Payları 58.341.574,00 9.589.003,00 85.361.608,00 77.689.028,00 23.357.122,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 415.796.894,00 319.011.700,00 283.355.296,00 321.549.898,00 288.825.227,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 138.817.778,00 132.882.657,00 113.572.241,00 130.009.701,00 103.242.770,00
Finansal Yatırımlar 15.169.825,00 15.833.948,00 13.369.356,00 18.380.417,00 6.217.012,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 15.169.825,00 15.833.948,00 13.369.356,00 18.380.417,00 6.217.012,00
Ticari Alacaklar 185.431.022,00 125.483.957,00 118.040.117,00 128.227.435,00 131.586.844,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.105.034,00 2.143.456,00 1.702.170,00 1.420.345,00 1.377.304,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 179.325.988,00 123.340.501,00 116.337.947,00 126.807.090,00 130.209.540,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 18.737.161,00 9.534.906,00 8.439.720,00 8.285.524,00 5.860.931,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.737.161,00 9.534.906,00 8.439.720,00 8.285.524,00 5.860.931,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 17.416.158,00 13.537.199,00 12.461.996,00 12.156.003,00 11.306.470,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 32.162.860,00 19.739.161,00 14.727.192,00 23.375.170,00 28.736.111,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.181.583,00 1.278.510,00 1.583.721,00 116.707,00 47.177,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.880.507,00 721.362,00 1.160.953,00 998.941,00 1.827.912,00
ARA TOPLAM 415.796.894,00 319.011.700,00 283.355.296,00 321.549.898,00 288.825.227,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 677.030.498,00 579.154.235,00 552.686.890,00 516.340.318,00 514.179.976,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 20.527,00 0,00 20.527,00 20.528,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 82.765.215,00 70.921.913,00 64.991.304,00 56.007.179,00 53.485.069,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 175.886.886,00 158.658.966,00 155.619.737,00 152.689.714,00 154.166.230,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 240.388.281,00 210.544.462,00 203.913.858,00 191.410.013,00 192.235.228,00
- Şerefiye 37.663.487,00 36.869.096,00 34.112.091,00 33.564.764,00 32.071.514,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 202.724.794,00 173.675.366,00 169.801.767,00 157.845.249,00 160.163.714,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 49.695.809,00 22.068.583,00 21.402.819,00 17.602.675,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 62.941.191,00 57.350.910,00 54.043.004,00 48.768.596,00 47.694.116,00
Diğer Duran Varlıklar 18.239.126,00 19.739.077,00 17.867.363,00 18.504.258,00 21.825.818,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.092.827.392,00 898.165.935,00 836.042.186,00 837.890.216,00 803.005.203,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 312.576.096,00 286.727.960,00 203.554.784,00 273.674.564,00 313.552.065,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.298.206,00 513.569,00 1.069.729,00 2.472.636,00 9.099.589,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 10.298.206,00 233.679.713,00 274.657.403,00 248.620.123,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 92.730.458,00 76.921.709,00 77.397.349,00 75.416.035,00 79.128.956,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 12.410.890,00 9.198.052,00 11.262.592,00 5.709.387,00 8.367.599,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 80.319.568,00 67.723.657,00 66.134.757,00 69.706.648,00 70.761.357,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 40.931.411,00 36.189.952,00 28.208.863,00 37.628.449,00 36.550.734,00
Diğer Borçlar 11.008.436,00 8.722.895,00 8.642.998,00 8.706.222,00 8.507.451,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.008.436,00 8.722.895,00 8.642.998,00 8.706.222,00 8.507.451,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 12.838.964,00 13.822.141,00 10.765.786,00 5.710.562,00 6.300.985,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.333.032,00 0,00 439.410,00 10.690.855,00 4.461.196,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 17.101.445,00 14.918.451,00 13.975.285,00 10.367.555,00 10.350.571,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.314.041,00 9.849.873,00 8.801.865,00 8.773.922,00 8.756.938,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.787.404,00 5.068.578,00 5.173.420,00 1.593.633,00 1.593.633,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.333.682,00 5.694.009,00 5.288.645,00 7.287.294,00 5.840.390,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 603.622.270,00 422.622.170,00 463.632.228,00 418.283.931,00 400.024.371,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 399.361.893,00 233.679.713,00 282.516.358,00 255.995.683,00 240.626.887,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 22.508.313,00 21.868.797,00 22.006.598,00 22.059.532,00 21.448.340,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.508.313,00 21.868.797,00 22.006.598,00 22.059.532,00 21.448.340,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.553.748,00 5.643.314,00 5.646.811,00 6.368.320,00 5.925.444,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 161.214.897,00 146.561.566,00 138.701.411,00 122.531.575,00 120.635.389,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 916.198.366,00 709.350.130,00 667.187.012,00 691.958.495,00 713.576.436,00
Ö Z K A Y N A K L A R 176.629.026,00 188.815.805,00 168.855.174,00 145.931.721,00 89.428.767,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 163.776.369,00 178.117.779,00 158.880.032,00 136.353.826,00 80.739.829,00
Ödenmiş Sermaye 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -20.750.606,00 -19.681.836,00 -18.927.043,00 -20.119.413,00 -18.782.349,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -20.750.606,00 -19.681.836,00 -18.927.043,00 -20.119.413,00 -18.782.349,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -20.750.606,00 -19.681.836,00 -18.927.043,00 -20.119.413,00 -18.782.349,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 67.274.291,00 52.754.502,00 42.350.965,00 28.689.708,00 26.070.553,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 67.274.291,00 52.754.502,00 42.350.965,00 28.689.708,00 26.070.553,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 50.630.456,00 43.097.456,00 43.097.456,00 40.181.456,00 40.181.456,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -16.019.346,00 68.058.654,00 -17.302.954,00 -14.386.953,00 -14.386.953,00
Net Dönem Karı/Zararı 58.341.574,00 9.589.003,00 85.361.608,00 77.689.028,00 23.357.122,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 12.852.657,00 10.698.026,00 9.975.142,00 9.577.895,00 8.688.938,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.092.827.392,00 898.165.935,00 836.042.186,00 837.890.216,00 803.005.203,00
- Banka Kredileri 0,00 513.569,00 726.913,00 2.156.035,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 7.858.955,00 7.375.560,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 152.689.714,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi