Geri Dön

CLEBI | Celebi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CLEBI
Sektör Yerli ve yabancı havayollarının yolcu ve kargo uçaklarına ramp, yolcu trafik, yük kontrol, kargo ve temsil gibi tüm standart yer hizmetlerini verir ve yakıt ikmali sağlar
Adres Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İSTANBUL
Telefon (0212) 952 92 00
Faks (0212) 952 92 07
Web www.celebihandling.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇELEBİ HAVACILIK HOLDİNG A.Ş. 21.848.528,00 89,91
TOPLAM 24.300.000,00 100,00
DİĞER 2.451.472,00 10,09
Toplam 48.600.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Celebi Airport Services India Private Limited 24.405.570,00 99,90
Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited 828.800.000,00 74,00
Celebi Ground Handling Hungary Födli Kiszolgalo Korlatolt Felelösségü Tarsasag 200.000.000,00 100,00
Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. 108.963.667,00 99,97
Celebi Nas Airport Services India Private Limited 314.640.000,00 57,00
Celebi Tanzania Aviation Services Limited 65.000.000,00 65,00
KSU Aviation Pvt. Ltd. 13.610.100,00 57,65
Tarih Açıklama Katsayı
27.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
04.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.08.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
16.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
26.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
27.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
27.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
05.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
28.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.03.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,25
31.03.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
04.01.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
17.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
11.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
23.08.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
13.10.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
26.08.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,29
21.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,30
03.09.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
13.08.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
29.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
06.03.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.094.758.659,00 2.560.188.835,00 1.716.699.052,00 974.405.046,00 451.090.935,00
Satışların Maliyeti (-) -751.623.267,00 -1.728.319.360,00 -1.156.251.572,00 -716.093.973,00 -334.868.125,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 343.135.392,00 831.869.475,00 560.447.480,00 258.311.073,00 116.222.810,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 343.135.392,00 831.869.475,00 560.447.480,00 258.311.073,00 116.222.810,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -121.804.654,00 -278.201.455,00 -198.527.086,00 -132.266.125,00 -59.435.964,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 25.784.225,00 60.483.487,00 203.689.098,00 171.340.875,00 116.220.702,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -44.826.361,00 -88.395.811,00 -240.626.591,00 -196.068.968,00 -135.171.555,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 202.288.602,00 525.755.696,00 324.982.901,00 101.316.855,00 37.835.993,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 120.053,00 84.541.331,00 18.134.145,00 85.579,00 2.311.930,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -787,00 -1.219.124,00 -5.449.674,00 -449.222,00 -9.092,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -1.910.106,00 3.781.303,00 2.658.502,00 2.204.156,00 1.162.430,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 200.497.762,00 612.859.206,00 340.325.874,00 103.157.368,00 41.301.261,00
Finansman gelirleri 44.793.343,00 188.534.725,00 127.125.317,00 107.563.755,00 33.767.364,00
Finansman Giderleri (-) -57.987.881,00 -171.358.032,00 -301.955.018,00 -255.177.126,00 -121.435.051,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 187.303.224,00 630.035.899,00 165.496.173,00 -44.456.003,00 -46.366.426,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -45.674.407,00 -65.112.502,00 -11.029.328,00 3.499.001,00 68.395,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -34.019.718,00 -60.961.994,00 -39.302.013,00 -25.715.731,00 -12.801.752,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -11.654.689,00 -4.150.508,00 28.272.685,00 29.214.732,00 12.870.147,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 141.628.817,00 564.923.397,00 154.466.845,00 -40.957.002,00 -46.298.031,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 141.628.817,00 564.923.397,00 154.466.845,00 -40.957.002,00 -46.298.031,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 12.906.734,00 31.469.501,00 21.448.486,00 12.814.109,00 6.978.003,00
- Ana Ortaklık Payları 128.722.083,00 533.453.896,00 133.018.359,00 -53.771.111,00 -53.276.034,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,05 0,00 0,06 -0,02 -0,02
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.075.057.510,00 1.929.753.409,00 1.215.785.472,00 1.057.970.475,00 1.048.499.296,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.126.032.436,00 1.093.962.834,00 587.350.071,00 490.056.877,00 464.236.611,00
Finansal Yatırımlar 20.609.289,00 63.208.735,00 62.110.060,00 76.048.356,00 61.891.966,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 20.609.289,00 49.130.668,00 14.212.145,00 10.381.181,00 61.891.966,00
Ticari Alacaklar 484.602.204,00 380.688.778,00 301.589.558,00 236.122.011,00 255.281.976,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.797.942,00 589.742,00 2.444.153,00 2.189.223,00 12.346.507,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 480.804.262,00 380.099.036,00 299.145.405,00 233.932.788,00 242.935.469,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 308.670.174,00 279.619.410,00 177.719.808,00 170.938.254,00 179.569.953,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 66.695.831,00 60.554.654,00 42.380.305,00 41.440.703,00 40.411.579,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 241.974.343,00 219.064.756,00 135.339.503,00 129.497.551,00 139.158.374,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 37.870.710,00 40.821.021,00 23.408.398,00 23.788.117,00 22.845.093,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 74.664.936,00 48.588.050,00 34.982.309,00 41.536.864,00 39.614.602,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.221.994,00 8.197.661,00 7.339.620,00 9.687.547,00 10.333.949,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.385.767,00 14.666.920,00 21.285.648,00 9.792.449,00 14.725.146,00
ARA TOPLAM 2.075.057.510,00 1.929.753.409,00 1.215.785.472,00 1.057.970.475,00 1.048.499.296,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.885.364.787,00 3.535.073.478,00 2.148.176.057,00 2.139.765.129,00 2.087.617.443,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 20.603.733,00 20.391.743,00 12.920.675,00 13.834.681,00 12.381.694,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 981.342.552,00 874.801.839,00 523.191.843,00 525.920.877,00 518.327.888,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 890.034.062,00 821.266.380,00 574.989.122,00 575.641.503,00 565.645.172,00
- Şerefiye 133.439.646,00 119.963.138,00 85.474.267,00 86.789.157,00 80.446.075,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 756.594.416,00 701.303.242,00 489.514.855,00 488.852.346,00 485.199.097,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 259.968.329,00 256.168.334,00 198.543.661,00 196.709.994,00 178.971.597,00
Diğer Duran Varlıklar 59.474.248,00 57.404.380,00 38.914.015,00 35.121.222,00 25.120.417,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.960.422.297,00 5.464.826.887,00 3.363.961.529,00 3.197.735.604,00 3.136.116.739,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.715.658.471,00 1.689.558.051,00 1.137.032.091,00 1.141.084.634,00 1.097.702.083,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 343.042.158,00 369.181.951,00 275.973.771,00 280.914.940,00 254.706.250,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 678.637.508,00 674.004.935,00 443.715.704,00 491.854.616,00 490.080.724,00
Banka Kredileri 143.961.205,00 0,00 0,00 513.311.578,00 576.188.974,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 246.559.821,00 293.952.430,00 183.694.441,00 152.605.070,00 143.079.175,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.810.712,00 11.780.141,00 9.159.464,00 5.392.007,00 5.014.482,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 241.749.109,00 282.172.289,00 174.534.977,00 147.213.063,00 138.064.693,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 145.754.609,00 102.203.827,00 78.968.454,00 72.349.302,00 64.026.369,00
Diğer Borçlar 65.731.049,00 58.426.581,00 38.413.826,00 28.161.017,00 27.956.310,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 65.731.049,00 58.426.581,00 38.413.826,00 28.161.017,00 27.956.310,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 54.719.517,00 53.572.646,00 25.158.451,00 27.048.617,00 32.956.132,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 61.807.234,00 49.917.869,00 28.894.826,00 28.495.246,00 23.660.490,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 77.106.287,00 63.115.169,00 47.094.885,00 46.222.146,00 46.956.880,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 67.586.916,00 54.068.019,00 39.239.770,00 38.362.553,00 39.356.613,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.519.371,00 9.047.150,00 7.855.115,00 7.859.593,00 7.600.267,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 42.300.288,00 25.182.643,00 15.117.733,00 13.433.680,00 14.279.753,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.242.307.153,00 2.105.423.750,00 1.363.785.256,00 1.403.468.960,00 1.435.699.302,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.795.324.120,00 1.697.489.920,00 1.106.567.076,00 1.152.516.615,00 1.197.316.179,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.146.740.460,00 0,00 0,00 639.205.037,00 621.127.205,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 48.148.678,00 45.879.138,00 35.306.256,00 37.616.824,00 31.490.254,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 48.148.678,00 45.879.138,00 35.306.256,00 37.616.824,00 31.490.254,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 89.698.996,00 85.460.436,00 34.996.041,00 32.986.872,00 35.038.949,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 267.252.761,00 235.346.924,00 158.911.814,00 152.249.596,00 144.403.128,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.957.965.624,00 3.794.981.801,00 2.500.817.347,00 2.544.553.594,00 2.533.401.385,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.002.456.673,00 1.669.845.086,00 863.144.182,00 653.182.010,00 602.715.354,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.639.595.227,00 1.353.924.062,00 614.690.858,00 418.434.046,00 380.935.723,00
Ödenmiş Sermaye 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 136.590.380,00 86.094.176,00 -28.161.716,00 -27.074.649,00 -27.110.446,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -34.956.456,00 -34.956.456,00 -28.161.716,00 -27.074.649,00 -27.110.446,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -34.956.456,00 -34.956.456,00 -28.161.716,00 -27.074.649,00 -27.110.446,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 171.546.836,00 121.050.632,00 388.666.930,00 378.112.521,00 339.693.784,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 719.661.583,00 613.208.705,00 388.666.930,00 378.112.521,00 339.693.784,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 74.387.905,00 74.387.905,00 74.387.905,00 74.387.905,00 74.387.905,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 555.933.276,00 22.479.380,00 22.479.380,00 22.479.380,00 22.940.514,00
Net Dönem Karı/Zararı 128.722.083,00 533.453.896,00 133.018.359,00 -53.771.111,00 -53.276.034,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 362.861.446,00 315.921.024,00 248.453.324,00 234.747.964,00 221.779.631,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.960.422.297,00 5.464.826.887,00 3.363.961.529,00 3.197.735.604,00 3.136.116.739,00
- Banka Kredileri 0,00 170.104.575,00 173.655.002,00 184.979.864,00 174.591.914,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 15.756.100,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi