Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CLEBI
Sektör Yerli ve yabancı havayollarının yolcu ve kargo uçaklarına ramp, yolcu trafik, yük kontrol, kargo ve temsil gibi tüm standart yer hizmetlerini verir ve yakıt ikmali sağlar
Adres Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İSTANBUL
Telefon (0212) 952 92 00
Faks (0212) 952 92 07
Web http://www.celebihandling.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Çelebi Havacılık Holding A.Ş. 21.848.528,00 89,91
Diğer 2.451.472,00 10,09
Toplam 24.300.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited 828.800.000,00 74,00
Celebi Ground Handling Delhi Private Limited 24.405.570,00 99,90
Celebi Ground Handling Europe S.L. 10.000,00 100,00
Celebi Ground Handling Hungary Födli Kiszolgalo Korlatolt Felelösségü Tarsasag 200.000.000,00 100,00
Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. 113.965.800,00 99,97
Celebi Nas Airport Services India Private Limited 314.640.000,00 57,00
Celebi Tanzania Aviation Services Limited 65.000.000,00 65,00
KSU Aviation Pvt. Ltd. 10.000.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
16.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
26.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
27.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
27.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
05.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
28.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.03.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,25
31.03.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
04.01.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
17.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
11.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
23.08.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
13.10.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
26.08.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,29
21.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,30
03.09.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
13.08.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
29.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
06.03.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 401.883.516,00 1.877.885.618,00 1.279.870.060,00 748.783.115,00 310.950.666,00
Satışların Maliyeti (-) -317.253.270,00 -1.334.612.924,00 -848.105.195,00 -543.675.710,00 -234.925.156,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 84.630.246,00 543.272.694,00 431.764.865,00 205.107.405,00 76.025.510,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 84.630.246,00 543.272.694,00 431.764.865,00 205.107.405,00 76.025.510,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -52.484.715,00 -229.556.624,00 -170.647.765,00 -105.595.783,00 -48.844.135,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 92.024.555,00 87.186.678,00 47.280.893,00 60.300.692,00 31.520.213,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -75.152.490,00 -105.479.670,00 -63.969.444,00 -26.621.430,00 -13.703.685,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 49.017.596,00 295.423.078,00 244.428.549,00 133.190.884,00 44.997.903,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.877.790,00 4.410.868,00 2.846.497,00 2.216.816,00 1.593.936,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.256.447,00 -1.268.361,00 -263,00 -263,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 4.928.861,00 24.794.204,00 16.446.463,00 7.160.667,00 3.786.072,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 55.567.800,00 323.359.789,00 263.721.246,00 142.568.104,00 50.377.911,00
Finansman gelirleri 22.411.830,00 54.942.443,00 36.760.108,00 15.992.574,00 7.797.947,00
Finansman Giderleri (-) -112.978.529,00 -163.380.638,00 -110.514.164,00 -137.299.970,00 -63.999.628,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -34.998.899,00 214.921.594,00 189.967.190,00 21.260.708,00 -5.823.770,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.461.251,00 -19.457.693,00 -23.953.697,00 10.298.594,00 12.457.477,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.320.000,00 -55.074.586,00 -48.848.360,00 -12.102.691,00 -3.814.803,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.858.749,00 35.616.893,00 24.894.663,00 22.401.285,00 16.272.280,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -38.460.150,00 195.463.901,00 166.013.493,00 31.559.302,00 6.633.707,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -38.460.150,00 195.463.901,00 166.013.493,00 31.559.302,00 6.633.707,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.113.249,00 3.108.822,00 3.502.123,00 783.548,00 -709.092,00
- Ana Ortaklık Payları -40.573.399,00 192.355.079,00 162.511.370,00 30.775.754,00 7.342.799,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 829.176.662,00 623.151.811,00 655.151.129,00 540.403.452,00 623.731.203,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 395.916.773,00 209.130.875,00 226.283.905,00 118.478.885,00 252.976.103,00
Finansal Yatırımlar 26.018.939,00 57.747.115,00 57.202.504,00 42.232.346,00 62.726.125,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 26.018.939,00 57.747.115,00 57.202.504,00 42.232.346,00 62.726.125,00
Ticari Alacaklar 208.575.410,00 216.999.043,00 259.337.064,00 238.224.034,00 189.434.409,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.543.130,00 3.873.386,00 2.231.654,00 2.227.822,00 1.481.339,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 205.032.280,00 213.125.657,00 257.105.410,00 235.996.212,00 187.953.070,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 131.383.269,00 70.402.501,00 49.956.027,00 66.480.103,00 67.041.837,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 30.078.401,00 26.647.884,00 25.930.965,00 26.264.070,00 26.572.386,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 101.304.868,00 43.754.617,00 24.025.062,00 40.216.033,00 40.469.451,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325.748,00
Stoklar 19.029.501,00 16.524.734,00 15.933.835,00 15.497.373,00 14.437.940,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 29.946.116,00 29.502.211,00 30.834.465,00 46.999.240,00 28.039.698,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.059.838,00 6.456.151,00 73.851,00 52.336,00 163.355,00
Diğer Dönen Varlıklar 15.246.816,00 16.389.181,00 15.529.478,00 12.439.135,00 7.585.988,00
ARA TOPLAM 829.176.662,00 623.151.811,00 655.151.129,00 540.403.452,00 623.731.203,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.714.498.104,00 1.596.437.877,00 1.573.432.448,00 1.625.590.732,00 1.661.629.108,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 139.266.215,00 129.954.118,00 118.006.885,00 113.756.268,00 108.230.666,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 476.755.541,00 457.159.082,00 426.630.883,00 423.297.307,00 380.229.181,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 288.985.220,00 285.431.765,00 276.144.176,00 302.552.668,00 279.329.317,00
- Şerefiye 60.862.172,00 60.932.266,00 57.053.768,00 61.259.368,00 46.027.959,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 228.123.048,00 224.499.499,00 219.090.408,00 241.293.300,00 233.301.358,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.185.114,00 20.038.235,00 0,00 17.305.038,00 12.006.951,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 110.829.501,00 102.587.821,00 69.647.872,00 68.308.887,00 64.225.577,00
Diğer Duran Varlıklar 20.296.376,00 21.874.312,00 16.337.169,00 26.047.965,00 20.467.914,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.543.674.766,00 2.219.589.688,00 2.228.583.577,00 2.165.994.184,00 2.285.360.311,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 990.377.938,00 820.739.957,00 837.344.599,00 733.704.897,00 527.601.270,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 91.375.909,00 21.421.438,00 100.186.733,00 92.153.058,00 0,00
- Banka Kredileri 91.375.909,00 21.421.438,00 12.817.641,00 7.330.642,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 635.489.582,00 534.989.770,00 454.508.235,00 379.923.702,00 306.797.042,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 113.830.896,00 93.959.280,00 0,00 0,00 88.049.231,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 128.189.824,00 134.699.626,00 124.099.499,00 128.604.173,00 95.798.241,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 12.814.154,00 21.948.013,00 20.344.653,00 14.974.736,00 8.242.803,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 115.375.670,00 112.751.613,00 103.754.846,00 113.629.437,00 87.555.438,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 54.849.399,00 53.986.507,00 63.476.523,00 60.317.458,00 49.947.904,00
Diğer Borçlar 22.882.029,00 18.401.711,00 17.231.676,00 15.005.416,00 15.373.081,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.882.029,00 18.401.711,00 17.231.676,00 15.005.416,00 15.373.081,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 26.355.102,00 17.032.046,00 19.305.956,00 21.035.308,00 32.075.463,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 7.569.141,00 28.186.453,00 7.294.307,00 314.051,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 23.547.198,00 23.779.048,00 20.630.932,00 21.326.314,00 19.448.292,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16.815.092,00 16.996.522,00 16.134.285,00 16.824.160,00 14.823.791,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.732.106,00 6.782.526,00 4.496.647,00 4.502.154,00 4.624.501,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.688.895,00 8.860.670,00 9.718.592,00 8.045.161,00 7.847.196,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 999.051.438,00 826.412.767,00 876.421.343,00 1.025.175.999,00 1.270.679.006,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 889.339.863,00 704.550.286,00 777.412.749,00 925.792.133,00 1.168.264.996,00
Banka Kredileri 384.761.712,00 339.762.727,00 344.276.874,00 460.595.316,00 605.074.059,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 487.194.553,00 364.787.559,00 433.135.875,00 465.196.817,00 563.190.937,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 25.970.422,00 28.354.292,00 0,00 29.499.027,00 28.725.419,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.970.422,00 28.354.292,00 0,00 29.499.027,00 28.725.419,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24.558.389,00 21.497.424,00 1.133.441,00 1.093.711,00 3.712.387,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 59.182.764,00 55.204.459,00 51.424.013,00 51.417.186,00 49.660.692,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.989.429.376,00 1.647.152.724,00 1.713.765.942,00 1.758.880.896,00 1.798.280.276,00
Ö Z K A Y N A K L A R 554.245.390,00 572.436.964,00 514.817.635,00 407.113.288,00 487.080.035,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 486.199.203,00 510.178.196,00 454.445.581,00 347.186.077,00 443.215.740,00
Ödenmiş Sermaye 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -24.024.964,00 -24.024.964,00 -24.295.721,00 -24.222.104,00 -24.478.059,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -24.024.964,00 -24.024.964,00 -24.295.721,00 -24.222.104,00 -24.478.059,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -24.024.964,00 -24.024.964,00 -24.295.721,00 -24.222.104,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 154.284.535,00 136.376.158,00 110.758.010,00 135.160.505,00 125.518.176,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 154.284.535,00 136.376.158,00 110.758.010,00 135.160.505,00 125.518.176,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 63.387.956,00 63.387.956,00 63.387.956,00 63.387.956,00 50.630.456,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 308.825.075,00 117.783.967,00 117.783.966,00 117.783.966,00 259.902.368,00
Net Dönem Karı/Zararı -40.573.399,00 192.355.079,00 162.511.370,00 30.775.754,00 7.342.799,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 68.046.187,00 62.258.768,00 60.372.054,00 59.927.211,00 43.864.295,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.543.674.766,00 2.219.589.688,00 2.228.583.577,00 2.165.994.184,00 2.285.360.311,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi