Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CLEBI
Sektör Yerli ve yabancı havayollarının yolcu ve kargo uçaklarına ramp, yolcu trafik, yük kontrol, kargo ve temsil gibi tüm standart yer hizmetlerini verir ve yakıt ikmali sağlar
Adres Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İSTANBUL
Telefon (0212) 952 92 00
Faks (0212) 952 92 07
Web http://www.celebihandling.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Çelebi Havacılık Holding A.Ş. 21.848.528,00 89,91
Diğer 2.451.472,00 10,09
Toplam 24.300.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited 828.800.000,00 74,00
Celebi Ground Handling Delhi Private Limited 24.405.570,00 99,90
Celebi Ground Handling Europe S.L. 10.000,00 100,00
Celebi Ground Handling Hungary Födli Kiszolgalo Korlatolt Felelösségü Tarsasag 200.000.000,00 100,00
Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. 113.965.800,00 99,97
Celebi Nas Airport Services India Private Limited 314.640.000,00 57,00
Celebi Tanzania Aviation Services Limited 65.000.000,00 65,00
KSU Aviation Pvt. Ltd. 10.000.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
16.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
26.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
27.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
27.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
05.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
28.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.03.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,25
31.03.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
04.01.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
17.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
11.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
23.08.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
13.10.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
26.08.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,29
21.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,30
03.09.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
13.08.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
29.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
06.03.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.279.870.060,00 748.783.115,00 310.950.666,00 1.334.270.054,00 1.004.210.608,00
Satışların Maliyeti (-) -848.105.195,00 -543.675.710,00 -234.925.156,00 -877.169.122,00 -628.806.783,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 431.764.865,00 205.107.405,00 76.025.510,00 457.100.932,00 375.403.825,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 431.764.865,00 205.107.405,00 76.025.510,00 457.100.932,00 375.403.825,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -170.647.765,00 -105.595.783,00 -48.844.135,00 -186.745.255,00 -120.342.966,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 47.280.893,00 60.300.692,00 31.520.213,00 194.183.103,00 221.909.001,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -63.969.444,00 -26.621.430,00 -13.703.685,00 -188.608.265,00 -203.309.633,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 244.428.549,00 133.190.884,00 44.997.903,00 275.930.515,00 273.660.227,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.846.497,00 2.216.816,00 1.593.936,00 3.948.024,00 2.915.531,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -263,00 -263,00 0,00 -305.699,00 -347.435,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 16.446.463,00 7.160.667,00 3.786.072,00 23.371.805,00 16.303.170,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 263.721.246,00 142.568.104,00 50.377.911,00 302.944.645,00 292.531.493,00
Finansman gelirleri 36.760.108,00 15.992.574,00 7.797.947,00 77.551.573,00 81.722.836,00
Finansman Giderleri (-) -110.514.164,00 -137.299.970,00 -63.999.628,00 -165.684.117,00 -214.452.216,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 189.967.190,00 21.260.708,00 -5.823.770,00 214.812.101,00 159.802.113,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -23.953.697,00 10.298.594,00 12.457.477,00 -6.361.830,00 -5.815.549,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -48.848.360,00 -12.102.691,00 -3.814.803,00 -34.366.471,00 -21.325.584,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 24.894.663,00 22.401.285,00 16.272.280,00 28.004.641,00 15.510.035,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 166.013.493,00 31.559.302,00 6.633.707,00 208.450.271,00 153.986.564,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 166.013.493,00 31.559.302,00 6.633.707,00 208.450.271,00 153.986.564,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.502.123,00 783.548,00 -709.092,00 3.866.315,00 2.576.085,00
- Ana Ortaklık Payları 162.511.370,00 30.775.754,00 7.342.799,00 204.583.956,00 151.410.479,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 655.151.129,00 540.403.452,00 623.731.203,00 523.455.138,00 636.486.307,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 226.283.905,00 118.478.885,00 252.976.103,00 197.023.791,00 256.389.996,00
Finansal Yatırımlar 57.202.504,00 42.232.346,00 62.726.125,00 51.444.157,00 29.194.580,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 57.202.504,00 42.232.346,00 62.726.125,00 51.444.157,00 29.194.580,00
Ticari Alacaklar 259.337.064,00 238.224.034,00 189.434.409,00 175.331.861,00 266.054.077,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.231.654,00 2.227.822,00 1.481.339,00 1.608.646,00 2.193.383,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 257.105.410,00 235.996.212,00 187.953.070,00 173.723.215,00 263.860.694,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 49.956.027,00 66.480.103,00 67.041.837,00 57.689.178,00 33.031.144,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 25.930.965,00 26.264.070,00 26.572.386,00 24.164.660,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.025.062,00 40.216.033,00 40.469.451,00 33.524.518,00 33.031.144,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 1.325.748,00 0,00 0,00
Stoklar 15.933.835,00 15.497.373,00 14.437.940,00 14.113.626,00 14.744.127,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 30.834.465,00 46.999.240,00 28.039.698,00 21.045.610,00 33.297.114,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 73.851,00 52.336,00 163.355,00 251.958,00 216.729,00
Diğer Dönen Varlıklar 15.529.478,00 12.439.135,00 7.585.988,00 6.554.957,00 3.558.540,00
ARA TOPLAM 655.151.129,00 540.403.452,00 623.731.203,00 523.455.138,00 636.486.307,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.573.432.448,00 1.625.590.732,00 1.661.629.108,00 998.604.903,00 1.035.322.755,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 118.006.885,00 113.756.268,00 108.230.666,00 95.725.908,00 108.933.549,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 426.630.883,00 423.297.307,00 380.229.181,00 321.805.178,00 255.605.119,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 276.144.176,00 302.552.668,00 279.329.317,00 263.033.821,00 294.947.968,00
- Şerefiye 57.053.768,00 61.259.368,00 46.027.959,00 43.925.159,00 50.023.279,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 219.090.408,00 241.293.300,00 233.301.358,00 219.108.662,00 244.924.689,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 69.647.872,00 68.308.887,00 64.225.577,00 98.539.804,00 92.196.461,00
Diğer Duran Varlıklar 16.337.169,00 26.047.965,00 20.467.914,00 24.040.111,00 19.842.906,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.228.583.577,00 2.165.994.184,00 2.285.360.311,00 1.522.060.041,00 1.671.809.062,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 837.344.599,00 733.704.897,00 527.601.270,00 442.247.959,00 438.037.158,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 100.186.733,00 92.153.058,00 0,00 4.047.575,00 6.036.690,00
- Banka Kredileri 12.817.641,00 7.330.642,00 0,00 4.047.575,00 6.036.690,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 454.508.235,00 379.923.702,00 306.797.042,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 124.099.499,00 128.604.173,00 95.798.241,00 99.964.539,00 132.788.892,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20.344.653,00 14.974.736,00 8.242.803,00 9.649.715,00 11.250.215,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 103.754.846,00 113.629.437,00 87.555.438,00 90.314.824,00 121.538.677,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 63.476.523,00 60.317.458,00 49.947.904,00 39.211.242,00 56.831.956,00
Diğer Borçlar 17.231.676,00 15.005.416,00 15.373.081,00 12.845.993,00 14.028.902,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.231.676,00 15.005.416,00 15.373.081,00 12.845.993,00 14.028.902,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 19.305.956,00 21.035.308,00 32.075.463,00 15.698.571,00 14.378.345,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28.186.453,00 7.294.307,00 314.051,00 12.443.013,00 7.806.723,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 20.630.932,00 21.326.314,00 19.448.292,00 18.416.550,00 19.553.742,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16.134.285,00 16.824.160,00 14.823.791,00 12.474.484,00 13.304.819,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.496.647,00 4.502.154,00 4.624.501,00 5.942.066,00 6.248.923,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.718.592,00 8.045.161,00 7.847.196,00 9.878.674,00 10.513.613,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 876.421.343,00 1.025.175.999,00 1.270.679.006,00 726.724.568,00 890.210.985,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 777.412.749,00 925.792.133,00 1.168.264.996,00 488.025.051,00 637.048.699,00
Banka Kredileri 344.276.874,00 460.595.316,00 605.074.059,00 488.025.051,00 637.048.699,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 433.135.875,00 465.196.817,00 563.190.937,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 29.499.027,00 28.725.419,00 27.467.482,00 23.566.827,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 29.499.027,00 28.725.419,00 27.467.482,00 23.566.827,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.133.441,00 1.093.711,00 3.712.387,00 5.876.935,00 5.928.086,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 51.424.013,00 51.417.186,00 49.660.692,00 188.220.156,00 203.231.173,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.713.765.942,00 1.758.880.896,00 1.798.280.276,00 1.168.972.527,00 1.328.248.143,00
Ö Z K A Y N A K L A R 514.817.635,00 407.113.288,00 487.080.035,00 353.087.514,00 343.560.919,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 454.445.581,00 347.186.077,00 443.215.740,00 336.259.562,00 326.490.868,00
Ödenmiş Sermaye 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -24.295.721,00 -24.222.104,00 -24.478.059,00 -24.478.059,00 -21.222.658,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -24.295.721,00 -24.222.104,00 -24.478.059,00 -24.478.059,00 -21.222.658,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -24.295.721,00 -24.222.104,00 0,00 -24.478.059,00 -21.222.658,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 110.758.010,00 135.160.505,00 125.518.176,00 97.242.555,00 137.391.937,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 110.758.010,00 135.160.505,00 125.518.176,00 97.242.555,00 137.391.937,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 63.387.956,00 63.387.956,00 50.630.456,00 50.630.456,00 50.630.456,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 117.783.966,00 117.783.966,00 259.902.368,00 -16.019.346,00 -16.019.346,00
Net Dönem Karı/Zararı 162.511.370,00 30.775.754,00 7.342.799,00 204.583.956,00 151.410.479,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 60.372.054,00 59.927.211,00 43.864.295,00 16.827.952,00 17.070.051,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.228.583.577,00 2.165.994.184,00 2.285.360.311,00 1.522.060.041,00 1.671.809.062,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 17.305.038,00 12.006.951,00 43.673.520,00 64.765.846,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 88.049.231,00 0,00 0,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 20.527,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 255.605.119,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi