Geri Dön

CEOEM | Ceo Event Medya


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,61
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 47,73
BIST-100'deki Ağırlığı 1,03
F/K Oranı 15,71
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,71
Dibe Uzaklık 47,73
Piyasa Değeri (USD) 31.696.795,33
Piyasa Değeri (TL) 983.840.000,00
Özsermaye (TL) 172.308.526,00
Sermaye (TL) 44.000.000,00
Net Kar (TL) 62.627.172,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CEOEM
Sektör Gösteri, Kongre, Konferans, Ticari Fuar vb. etkinliklerin organizasyonu
Adres Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş, İstanbul
Telefon 0 (212) 221 65 01
Faks 0 (212) 210 82 79
Web www.ceoevent.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 44.000.000,00 100,00
YENİ VE ESKİ MEDYA REKLAM AJANSI ANONİM ŞİRKETİ. 22.865.000,00 51,97
DİĞER 21.135.000,00 48,03
Toplam 88.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Cef Fuarcılık A.Ş. 250.000,00 100,00
Uktaş Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Tes.İşl.Tic. A.Ş. 53.100,00 0,30
Tarih Açıklama Katsayı
15.09.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
20.04.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,25
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 128.091.611,00 93.446.495,00 3.614.786,00 221.831.522,00 173.423.527,00
Satışların Maliyeti (-) -111.415.840,00 -78.564.466,00 -4.405.662,00 -213.618.052,00 -164.843.954,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 16.675.771,00 14.882.029,00 -790.876,00 8.213.470,00 8.579.573,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 16.675.771,00 14.882.029,00 -790.876,00 8.213.470,00 8.579.573,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.989.126,00 -5.887.738,00 -2.947.371,00 -10.474.618,00 -7.766.170,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24.676.420,00 4.930.342,00 2.090.240,00 5.700.687,00 5.195.135,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.938.156,00 -4.439.295,00 -1.568.768,00 -7.809.793,00 -4.967.583,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 24.424.909,00 9.485.338,00 -3.216.775,00 -4.370.254,00 1.040.955,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23.703.181,00 25.099.340,00 1.234.318,00 8.387.768,00 7.624.964,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -513.636,00 -384.600,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 47.614.454,00 34.200.078,00 -1.982.457,00 4.017.514,00 8.665.919,00
Finansman Gelirleri 23.713.968,00 14.107.732,00 4.874.681,00 21.484.108,00 17.234.963,00
Finansman Giderleri (-) -425.077,00 -59.037,00 -23.723,00 -143.162,00 -110.624,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 70.903.345,00 48.248.773,00 2.868.501,00 25.358.460,00 25.790.258,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -8.734.202,00 -3.365.436,00 277.402,00 2.512.882,00 1.623.055,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.007.500,00 -3.948.697,00 -118.732,00 -1.055.340,00 -1.918,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -726.702,00 583.261,00 396.134,00 3.568.222,00 1.624.973,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 62.169.143,00 44.883.337,00 3.145.903,00 27.871.342,00 27.413.313,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 62.169.143,00 44.883.337,00 3.145.903,00 27.871.342,00 27.413.313,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 62.169.143,00 44.883.337,00 3.145.903,00 27.871.342,00 27.413.313,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,41 0,00 0,07 0,63 0,62
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -65.626,00 -57.570,00 -491.533,00 -610.924,00 -358.545,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -87.501,00 -71.962,00 -614.420,00 -763.655,00 -448.181,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 21.875,00 14.392,00 122.887,00 152.731,00 89.636,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 21.875,00 14.392,00 122.887,00 152.731,00 89.636,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 927.500,00 130.111,00 0,00 27.022,00 13.952,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 27.022,00 13.952,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 861.874,00 72.541,00 -491.533,00 -583.902,00 -344.593,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 63.031.017,00 44.955.878,00 2.654.370,00 27.287.440,00 27.068.720,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 248.910.189,00 209.347.046,00 129.941.513,00 139.030.278,00 190.792.400,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 48.648.150,00 23.718.968,00 26.631.604,00 11.620.637,00 53.196.428,00
Finansal Yatırımlar 102.704.375,00 105.756.487,00 77.845.566,00 75.701.233,00 72.782.315,00
Ticari Alacaklar 36.639.038,00 61.133.471,00 17.529.784,00 43.506.794,00 42.383.790,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 36.639.038,00 61.133.471,00 17.529.784,00 43.506.794,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 51.557,00 3.781.815,00 3.811.527,00 2.987.738,00 2.999.568,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 51.557,00 3.061.162,00 3.061.162,00 2.804.806,00 2.816.606,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 720.653,00 750.365,00 182.932,00 182.962,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 60.381.459,00 14.742.716,00 3.795.714,00 4.485.232,00 15.618.816,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 511,00 345,00 182.335,00 567.433,00 1.457.514,00
Diğer Dönen Varlıklar 485.099,00 213.244,00 144.983,00 161.211,00 2.353.969,00
ARA TOPLAM 248.910.189,00 209.347.046,00 129.941.513,00 139.030.278,00 190.792.400,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 23.716.698,00 16.652.824,00 13.582.192,00 13.637.714,00 13.837.124,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.721.929,00 1.053.576,00 880.002,00 739.899,00 564.569,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.605.956,00 3.511.101,00 2.802.359,00 2.985.432,00 2.663.943,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.498.730,00 3.198.059,00 1.061.750,00 1.074.302,00 1.767.231,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 272.626.887,00 225.999.870,00 143.523.705,00 152.667.992,00 204.629.524,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 87.273.660,00 66.256.748,00 27.919.311,00 39.857.849,00 89.723.904,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 913.834,00 673.521,00 96.305,00 246.497,00 289.584,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 51.425.778,00 40.348.204,00 19.914.747,00 31.412.554,00 56.546.728,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 11.479,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 51.425.778,00 40.348.204,00 19.914.747,00 31.412.554,00 56.535.249,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 317.495,00 446.246,00 212.047,00 175.214,00 146.267,00
Diğer Borçlar 851.021,00 5.837.585,00 681.874,00 833.371,00 3.693.621,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 851.021,00 5.837.585,00 681.874,00 833.371,00 3.693.621,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 28.955.443,00 14.679.477,00 6.254.017,00 6.614.386,00 28.518.069,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.992.794,00 3.604.856,00 0,00 9.185,00 1.400,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 817.295,00 666.859,00 760.321,00 566.642,00 528.235,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 817.295,00 666.859,00 760.321,00 566.642,00 528.235,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.044.701,00 5.509.735,00 3.672.518,00 3.532.634,00 5.846.831,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 392.170,00 530.539,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 392.170,00 530.539,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.319.291,00 1.249.110,00 2.000.106,00 1.328.649,00 943.573,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.319.291,00 1.249.110,00 2.000.106,00 1.328.649,00 943.573,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.333.240,00 3.730.086,00 1.672.412,00 2.203.985,00 4.903.258,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 100.318.361,00 71.766.483,00 31.591.829,00 43.390.483,00 95.570.735,00
Ö Z K A Y N A K L A R 172.308.526,00 154.233.387,00 111.931.876,00 109.277.509,00 109.058.789,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 172.308.526,00 154.233.387,00 111.931.876,00 109.277.509,00 109.058.789,00
Ödenmiş Sermaye 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.706.515,00 4.706.515,00 4.706.515,00 4.706.515,00 4.706.515,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -856.198,00 -848.142,00 -1.282.108,00 -790.572,00 -538.193,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -856.198,00 -848.142,00 -1.282.108,00 -790.572,00 -538.193,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -856.198,00 -848.142,00 -1.282.108,00 -790.572,00 -538.193,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 954.522,00 157.133,00 27.022,00 27.022,00 13.952,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 954.522,00 157.133,00 27.022,00 27.022,00 13.952,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.174.366,00 6.174.366,00 6.174.366,00 5.039.620,00 5.039.620,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 55.160.178,00 55.160.178,00 55.160.178,00 28.423.582,00 28.423.582,00
Net Dönem Karı/Zararı 62.169.143,00 44.883.337,00 3.145.903,00 27.871.342,00 27.413.313,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 272.626.887,00 225.999.870,00 143.523.705,00 152.667.992,00 204.629.524,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi