Geri Dön

CEOEM | Ceo Event Medya


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,54
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 47,73
BIST-100'deki Ağırlığı 6,03
F/K Oranı 103,41
Piyasa Değ. / Defter Değ. 6,02
Dibe Uzaklık 47,73
Piyasa Değeri (USD) 42.145.798,01
Piyasa Değeri (TL) 1.392.160.000,00
Özsermaye (TL) 231.410.488,00
Sermaye (TL) 44.000.000,00
Net Kar (TL) 13.462.369,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CEOEM
Sektör Gösteri, Kongre, Konferans, Ticari Fuar vb. etkinliklerin organizasyonu
Adres Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş, İstanbul
Telefon 0 (212) 221 65 01
Faks 0 (212) 210 82 79
Web www.ceoevent.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 44.000.000,00 100,00
YENİ VE ESKİ MEDYA REKLAM AJANSI ANONİM ŞİRKETİ. 21.575.000,00 49,03
DİĞER 22.425.000,00 50,97
Toplam 88.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Cef Fuarcılık A.Ş. 250.000,00 100,00
Uktaş Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Tes.İşl.Tic. A.Ş. 53.100,00 0,30
Tarih Açıklama Katsayı
15.09.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
20.04.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,25
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 12.594.527,00 482.442.297,00 128.091.611,00 93.446.495,00 6.249.023,00
Satışların Maliyeti (-) 10.917.397,00 439.926.394,00 111.415.840,00 78.564.466,00 7.488.290,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.677.130,00 42.515.903,00 16.675.771,00 14.882.029,00 -1.239.267,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.677.130,00 42.515.903,00 16.675.771,00 14.882.029,00 -1.239.267,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 5.731.926,00 19.131.908,00 9.989.126,00 5.887.738,00 5.066.123,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 20.585,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.019.914,00 34.945.801,00 24.676.420,00 4.930.342,00 3.750.536,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 5.151.051,00 17.070.194,00 6.938.156,00 4.439.295,00 3.217.040,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.185.933,00 41.239.017,00 24.424.909,00 9.485.338,00 -5.771.894,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.250,00 29.009.037,00 23.703.181,00 25.099.340,00 2.083.139,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.885.612,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 -626.414,00 -513.636,00 -384.600,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.179.683,00 69.621.640,00 47.614.454,00 34.200.078,00 -5.574.367,00
Finansman gelirleri 20.769.683,00 50.582.085,00 23.713.968,00 14.107.732,00 8.344.145,00
Finansman Giderleri (-) 244.276,00 907.132,00 425.077,00 59.037,00 41.011,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -10.673.300,00 42.751.700,00 70.903.345,00 48.248.773,00 -17.078.013,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 364.273,00 15.105.855,00 8.734.202,00 3.365.436,00 1.475.888,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 1.627.395,00 10.076.576,00 8.007.500,00 3.948.697,00 205.256,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.263.122,00 5.029.279,00 726.702,00 -583.261,00 1.270.632,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -11.037.573,00 27.645.845,00 62.169.143,00 44.883.337,00 -18.553.901,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -11.037.573,00 27.645.845,00 62.169.143,00 44.883.337,00 -18.553.901,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -11.037.573,00 27.645.845,00 62.169.143,00 44.883.337,00 -18.553.901,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -641.893,00 -14.626,00 -65.626,00 -57.570,00 -828.215,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -855.857,00 -19.501,00 -87.501,00 -71.962,00 -1.104.287,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -213.964,00 -4.875,00 -21.875,00 -14.392,00 -276.072,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -213.964,00 -4.875,00 -21.875,00 -14.392,00 -276.072,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 -439.646,00 927.500,00 130.111,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -641.893,00 -454.272,00 861.874,00 72.541,00 -828.215,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -11.679.466,00 27.191.573,00 63.031.017,00 44.955.878,00 -19.382.116,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -11.679.466,00 27.191.573,00 63.031.017,00 44.955.878,00 -19.382.116,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 447.417.955,00 547.766.139,00 248.910.189,00 209.347.046,00 129.941.513,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 165.018.154,00 100.904.435,00 48.648.150,00 23.718.968,00 26.631.604,00
Finansal Yatırımlar 111.719.027,00 128.708.395,00 102.704.375,00 105.756.487,00 77.845.566,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 121.820.485,00 291.105.396,00 36.639.038,00 61.133.471,00 17.529.784,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 121.820.485,00 291.105.396,00 36.639.038,00 61.133.471,00 17.529.784,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 86.601,00 99.646,00 51.557,00 3.781.815,00 3.811.527,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 51.557,00 3.061.162,00 3.061.162,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 86.601,00 99.646,00 0,00 720.653,00 750.365,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 44.447.892,00 22.541.156,00 60.381.459,00 14.742.716,00 3.795.714,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 511,00 345,00 182.335,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.325.796,00 4.407.111,00 485.099,00 213.244,00 144.983,00
ARA TOPLAM 447.417.955,00 547.766.139,00 248.910.189,00 209.347.046,00 129.941.513,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 12.403.111,00 12.543.687,00 23.716.698,00 16.652.824,00 13.582.192,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 528.218,00 528.218,00 1.721.929,00 1.053.576,00 880.002,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 9.036.364,00 9.230.961,00 3.605.956,00 3.511.101,00 2.802.359,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 9.498.730,00 3.198.059,00 1.061.750,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 459.821.066,00 560.309.826,00 272.626.887,00 225.999.870,00 143.523.705,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 218.529.261,00 306.337.586,00 87.273.660,00 66.256.748,00 27.919.311,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 851.769,00 980.076,00 913.834,00 673.521,00 96.305,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 147.359.105,00 242.134.020,00 51.425.778,00 40.348.204,00 19.914.747,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 147.359.105,00 242.134.020,00 51.425.778,00 40.348.204,00 19.914.747,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 418.414,00 338.946,00 317.495,00 446.246,00 212.047,00
Diğer Borçlar 3.314.477,00 1.811.176,00 851.021,00 5.837.585,00 681.874,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 448.443,00 515.995,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.866.034,00 1.295.181,00 851.021,00 5.837.585,00 681.874,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 64.899.186,00 59.284.137,00 28.955.443,00 14.679.477,00 6.254.017,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.268,00 618.514,00 3.992.794,00 3.604.856,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.677.042,00 1.170.717,00 817.295,00 666.859,00 760.321,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.677.042,00 1.170.717,00 817.295,00 666.859,00 760.321,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.881.317,00 10.882.286,00 13.044.701,00 5.509.735,00 3.672.518,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.213,00 285.295,00 392.170,00 530.539,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 23.213,00 285.295,00 392.170,00 530.539,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 1.319.291,00 1.249.110,00 2.000.106,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 1.319.291,00 1.249.110,00 2.000.106,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.596.030,00 9.073.115,00 11.333.240,00 3.730.086,00 1.672.412,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 228.410.578,00 317.219.872,00 100.318.361,00 71.766.483,00 31.591.829,00
Ö Z K A Y N A K L A R 231.410.488,00 243.089.954,00 172.308.526,00 154.233.387,00 111.931.876,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 231.410.488,00 243.089.954,00 172.308.526,00 154.233.387,00 111.931.876,00
Ödenmiş Sermaye 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 201.840.540,00 201.840.540,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 22.063.111,00 22.063.111,00 4.706.515,00 4.706.515,00 4.706.515,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.816.997,00 -1.175.104,00 -856.198,00 -848.142,00 -1.282.108,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.816.997,00 -1.175.104,00 -856.198,00 -848.142,00 -1.282.108,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.816.997,00 -1.175.104,00 -856.198,00 -848.142,00 -1.282.108,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 27.022,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -454.641,00 -454.641,00 954.522,00 157.133,00 27.022,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.692.173,00 15.380.069,00 6.174.366,00 6.174.366,00 6.174.366,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -41.876.125,00 -70.374.332,00 55.160.178,00 55.160.178,00 55.160.178,00
Net Dönem Karı/Zararı -11.037.573,00 31.810.311,00 62.169.143,00 44.883.337,00 3.145.903,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 459.821.066,00 560.309.826,00 272.626.887,00 225.999.870,00 143.523.705,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi