Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CEMTS
Sektör Vasıflı Çelik Üretimi
Adres Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:3 Bursa
Telefon (0224) 243 12 30
Faks (0224) 243 13 18
Web http://www.cemtas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 58.290.158,87 57,73
Diğer 42.685.521,13 42,27
Toplam 100.975.680,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi 8.432.343,00 1,69
Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. 757.620,00 1,26
Tarih Açıklama Katsayı
05.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.06.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.06.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.09.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
15.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
29.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,45
15.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
15.05.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,55
17.04.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
18.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
28.04.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,75
24.09.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,83
14.11.1997 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,70
20.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 605.153.986,00 292.439.484,00 788.294.209,00 508.426.821,00 319.580.313,00
Satışların Maliyeti (-) -457.236.798,00 -232.374.038,00 -645.842.193,00 -428.261.233,00 -277.155.163,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 147.917.188,00 60.065.446,00 142.452.016,00 80.165.588,00 42.425.150,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 147.917.188,00 60.065.446,00 142.452.016,00 80.165.588,00 42.425.150,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.890.354,00 -3.999.707,00 -16.347.812,00 -11.589.204,00 -7.454.877,00
Pazarlama Giderleri (-) -27.408.185,00 -11.945.144,00 -33.068.585,00 -22.812.954,00 -14.646.443,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.609.591,00 -763.036,00 -4.923.860,00 -4.205.769,00 -1.989.853,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 26.628.118,00 13.703.371,00 38.167.344,00 30.669.241,00 15.413.072,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.477.316,00 -10.069.074,00 -12.710.518,00 -5.445.448,00 -2.685.712,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 126.159.860,00 46.991.856,00 113.568.585,00 66.781.454,00 31.061.337,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 26.574.008,00 14.850.601,00 104.365.874,00 58.719.148,00 26.249.684,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -29.646.446,00 -18.091.688,00 -47.168.324,00 -18.310.275,00 -12.400.200,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 123.087.422,00 43.750.769,00 170.766.135,00 107.190.327,00 44.910.821,00
Finansman Giderleri (-) -337.052,00 -315.295,00 -3.733.158,00 -2.056.722,00 -1.147.628,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 122.750.370,00 43.435.474,00 167.032.977,00 105.133.605,00 43.763.193,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -30.907.340,00 -8.644.462,00 -28.210.867,00 -14.948.752,00 -3.110.375,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -37.602.586,00 -12.168.373,00 -22.346.862,00 -13.747.882,00 -1.305.161,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 6.695.246,00 3.523.911,00 -5.864.005,00 -1.200.870,00 -1.805.214,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 91.843.030,00 34.791.012,00 138.822.110,00 90.184.853,00 40.652.818,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 91.843.030,00 34.791.012,00 138.822.110,00 90.184.853,00 40.652.818,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 91.843.030,00 34.791.012,00 138.822.110,00 90.184.853,00 40.652.818,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,91 0,35 1,37 0,89 0,40
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.114.078,00 -1.132.900,00 -951.495,00 -1.617.406,00 -904.237,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.392.597,00 -1.416.125,00 -2.041.691,00 -2.073.597,00 -1.159.278,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 278.519,00 283.225,00 408.338,00 456.191,00 255.041,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 681.858,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 278.519,00 283.225,00 408.338,00 456.191,00 255.041,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.114.078,00 -1.132.900,00 -951.495,00 -1.617.406,00 -904.237,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 90.728.952,00 33.658.112,00 137.870.615,00 88.567.447,00 39.748.581,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 558.062.680,00 536.586.603,00 500.127.879,00 518.080.052,00 403.520.289,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 75.033.371,00 83.850.083,00 103.601.610,00 210.980.785,00 115.651.029,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 16.005.315,00
Ticari Alacaklar 158.177.900,00 185.358.187,00 158.138.013,00 119.270.907,00 104.390.505,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 158.177.900,00 185.358.187,00 158.138.013,00 119.270.907,00 104.390.505,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 862.500,00 467.526,00 239.642,00 444.649,00 230.888,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 862.500,00 467.526,00 239.642,00 444.649,00 230.888,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 303.769.727,00 252.114.908,00 223.718.070,00 170.271.584,00 154.210.283,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.063.762,00 9.679.427,00 7.825.633,00 12.602.768,00 8.257.554,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.155.420,00 5.116.472,00 6.604.911,00 4.509.359,00 4.774.715,00
ARA TOPLAM 558.062.680,00 536.586.603,00 500.127.879,00 518.080.052,00 403.520.289,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 219.487.045,00 198.599.327,00 198.598.183,00 176.572.344,00 167.378.368,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 29.640.368,00 34.193.833,00 37.603.873,00 20.573.913,00 13.456.491,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 176.665.892,00 155.095.194,00 155.783.795,00 146.409.242,00 144.256.870,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.962.652,00 4.259.156,00 3.966.507,00 3.634.193,00 4.515.504,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.764,00 9.764,00 8.884,00 14.182,00 13.261,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.217.413,00 5.050.784,00 1.243.648,00 5.954.636,00 5.149.143,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 777.549.725,00 735.185.930,00 698.726.062,00 694.652.396,00 570.898.657,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 94.134.214,00 109.074.111,00 89.824.000,00 134.792.380,00 61.276.247,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.943,00 24.600,00 8.854.769,00 58.073.527,00 17.689.903,00
- Banka Kredileri 2.943,00 24.600,00 8.854.769,00 58.073.527,00 17.689.903,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 50.375.612,00 57.651.773,00 51.393.832,00 37.915.661,00 28.261.277,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 271.434,00 327.716,00 77.944,00 48.858,00 159.220,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 50.104.178,00 57.324.057,00 51.315.888,00 37.866.803,00 28.102.057,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.891.171,00 3.353.802,00 3.001.813,00 6.654.091,00 6.198.289,00
Diğer Borçlar 2.544,00 17.820.658,00 3.898.628,00 3.898.628,00 3.898.628,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.544,00 17.820.658,00 3.898.628,00 3.898.628,00 3.898.628,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.970.731,00 10.838.580,00 6.912.278,00 8.894.873,00 1.670.627,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25.368.452,00 12.069.928,00 8.308.149,00 12.284.366,00 351.041,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 934.430,00 919.520,00 908.060,00 893.599,00 1.520.137,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 934.430,00 919.520,00 908.060,00 893.599,00 1.520.137,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.588.331,00 6.395.250,00 6.546.471,00 6.177.635,00 1.686.345,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.390.600,00 18.157.748,00 16.786.864,00 16.366.128,00 15.629.246,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 18.390.600,00 18.157.748,00 16.786.864,00 16.366.128,00 15.629.246,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.390.600,00 18.157.748,00 16.786.864,00 16.366.128,00 15.629.246,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 112.524.814,00 127.231.859,00 106.610.864,00 151.158.508,00 76.905.493,00
Ö Z K A Y N A K L A R 665.024.911,00 607.954.071,00 592.115.198,00 543.493.888,00 493.993.164,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 665.024.911,00 607.954.071,00 592.115.198,00 543.493.888,00 493.993.164,00
Ödenmiş Sermaye 100.975.680,00 100.975.680,00 100.975.680,00 100.975.680,00 100.975.680,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.896.611,00 -8.915.433,00 -7.782.533,00 -7.766.586,00 -7.735.275,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.896.611,00 -8.915.433,00 -7.782.533,00 -7.766.586,00 -7.735.275,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.616.350,00 -9.635.172,00 -8.502.272,00 -8.486.325,00 -7.773.156,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.740.430,00 37.740.430,00 29.272.804,00 29.272.804,00 29.272.804,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 443.362.382,00 443.362.382,00 330.827.137,00 330.827.137,00 330.827.137,00
Net Dönem Karı/Zararı 91.843.030,00 34.791.012,00 138.822.110,00 90.184.853,00 40.652.818,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 777.549.725,00 735.185.930,00 698.726.062,00 694.652.396,00 570.898.657,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi