Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CEMTS
Sektör Vasıflı Çelik Üretimi
Adres Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:3 Bursa
Telefon (0224) 243 12 30
Faks (0224) 243 13 18
Web http://www.cemtas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 42.685.521,13 42,27
Toplam 42.685.521,13 42,27
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi 1.784.550,52 1,70
Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. 75.762,00 1,26
Tarih Açıklama Katsayı
28.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.06.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.06.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.09.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
15.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
29.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,45
15.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
15.05.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,55
17.04.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
18.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
28.04.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,75
24.09.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,83
14.11.1997 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,70
20.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 319.580.313,00 179.684.230,00 693.049.118,00 526.936.268,00 363.189.766,00
Satışların Maliyeti (-) -277.155.163,00 -160.407.078,00 -603.604.373,00 -452.968.857,00 -305.290.652,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 42.425.150,00 19.277.152,00 89.444.745,00 73.967.411,00 57.899.114,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 42.425.150,00 19.277.152,00 89.444.745,00 73.967.411,00 57.899.114,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.454.877,00 -3.448.709,00 -14.746.060,00 -10.767.991,00 -6.782.970,00
Pazarlama Giderleri (-) -14.646.443,00 -8.765.443,00 -31.344.188,00 -23.482.443,00 -16.069.181,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.989.853,00 -983.052,00 -5.011.359,00 -4.192.368,00 -1.684.939,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.413.072,00 9.319.916,00 22.964.711,00 17.420.605,00 15.494.906,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.685.712,00 -2.016.327,00 -11.989.132,00 -11.896.198,00 -6.132.522,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 31.061.337,00 13.383.537,00 49.318.717,00 41.049.016,00 42.724.408,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 26.249.684,00 13.096.344,00 37.340.619,00 25.985.430,00 18.461.293,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -12.400.200,00 -8.202.432,00 -22.930.264,00 -19.840.459,00 -11.891.433,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 44.910.821,00 18.277.449,00 63.729.072,00 47.193.987,00 49.294.268,00
Finansman Giderleri (-) -1.147.628,00 -632.433,00 -4.588.312,00 -3.600.641,00 -2.757.578,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 43.763.193,00 17.645.016,00 59.140.760,00 43.593.346,00 46.536.690,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.110.375,00 -2.130.179,00 -2.687.912,00 -1.659.345,00 -2.523.465,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.305.161,00 -854.701,00 -1.870.852,00 -1.124.105,00 -2.384.816,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.805.214,00 -1.275.478,00 -817.060,00 -535.240,00 -138.649,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 40.652.818,00 15.514.837,00 56.452.848,00 41.934.001,00 44.013.225,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 40.652.818,00 15.514.837,00 56.452.848,00 41.934.001,00 44.013.225,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 40.652.818,00 15.514.837,00 56.452.848,00 41.934.001,00 44.013.225,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,40 0,15 0,56 0,42 0,44
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -904.237,00 -855.570,00 -1.808.317,00 -1.839.315,00 -1.171.787,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.159.278,00 -1.096.884,00 -2.318.355,00 -2.358.096,00 -1.502.291,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 255.041,00 241.314,00 510.038,00 518.781,00 330.504,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 255.041,00 241.314,00 510.038,00 518.781,00 330.504,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -904.237,00 -855.570,00 -1.808.317,00 -1.839.315,00 -1.171.787,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 39.748.581,00 14.659.267,00 54.644.531,00 40.094.686,00 42.841.438,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 403.520.289,00 398.286.276,00 388.052.080,00 373.287.196,00 380.320.286,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 115.651.029,00 99.837.599,00 111.481.285,00 100.305.603,00 77.118.992,00
Finansal Yatırımlar 16.005.315,00 25.913.721,00 35.323.195,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 104.390.505,00 127.081.058,00 99.122.599,00 115.904.752,00 128.097.202,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 104.390.505,00 127.081.058,00 99.122.599,00 115.904.752,00 128.097.202,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 230.888,00 196.421,00 643.884,00 4.175.476,00 21.517.758,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 3.810.875,00 21.151.319,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 230.888,00 196.421,00 643.884,00 364.601,00 366.439,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 154.210.283,00 133.397.088,00 132.301.586,00 143.001.214,00 149.613.526,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.257.554,00 4.965.161,00 4.266.740,00 3.255.138,00 2.349.241,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.774.715,00 6.895.228,00 4.912.791,00 6.645.013,00 1.623.567,00
ARA TOPLAM 403.520.289,00 398.286.276,00 388.052.080,00 373.287.196,00 380.320.286,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 167.378.368,00 166.235.262,00 166.172.688,00 165.499.610,00 166.610.765,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 13.456.491,00 9.874.431,00 11.490.617,00 9.224.238,00 7.582.451,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 144.256.870,00 146.437.691,00 144.080.965,00 145.532.843,00 146.750.463,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.515.504,00 4.257.629,00 3.901.431,00 3.752.290,00 5.079.299,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.261,00 13.261,00 8.861,00 25.347,00 23.822,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.149.143,00 5.665.151,00 6.699.315,00 6.989.879,00 7.198.192,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 570.898.657,00 564.521.538,00 554.224.768,00 538.786.806,00 546.931.051,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 61.276.247,00 80.084.118,00 49.721.251,00 66.771.678,00 73.371.675,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 17.689.903,00 19.003.317,00 11.358.974,00 23.086.462,00 20.000.915,00
- Banka Kredileri 17.689.903,00 19.003.317,00 11.358.974,00 23.086.462,00 20.000.915,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 28.261.277,00 30.947.876,00 26.842.805,00 34.619.671,00 38.886.088,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 159.220,00 24.746,00 39.462,00 9.544,00 60.965,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.102.057,00 30.923.130,00 26.803.343,00 34.610.127,00 38.825.123,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.198.289,00 2.909.283,00 3.903.422,00 2.779.662,00 3.404.103,00
Diğer Borçlar 3.898.628,00 17.819.980,00 741,00 741,00 741,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.898.628,00 17.819.980,00 741,00 741,00 741,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.670.627,00 4.067.702,00 4.146.316,00 3.477.557,00 5.570.610,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 351.041,00 114.315,00 0,00 0,00 2.119.569,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.520.137,00 1.482.872,00 1.230.959,00 787.808,00 733.951,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.520.137,00 1.482.872,00 1.230.959,00 787.808,00 733.951,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.686.345,00 3.738.773,00 2.238.034,00 2.019.777,00 2.655.698,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.629.246,00 15.533.570,00 32.439.695,00 14.501.151,00 13.298.647,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 17.650.000,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.629.246,00 15.533.570,00 14.789.695,00 14.501.151,00 13.298.647,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.629.246,00 15.533.570,00 14.789.695,00 14.501.151,00 13.298.647,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 76.905.493,00 95.617.688,00 82.160.946,00 81.272.829,00 86.670.322,00
Ö Z K A Y N A K L A R 493.993.164,00 468.903.850,00 472.063.822,00 457.513.977,00 460.260.729,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 493.993.164,00 468.903.850,00 472.063.822,00 457.513.977,00 460.260.729,00
Ödenmiş Sermaye 100.975.680,00 100.975.680,00 100.975.680,00 100.975.680,00 100.975.680,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.735.275,00 -7.686.608,00 -6.831.038,00 -6.862.036,00 -6.194.508,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.735.275,00 -7.686.608,00 -6.831.038,00 -6.862.036,00 -6.194.508,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.773.156,00 -7.724.489,00 -6.868.919,00 -6.899.917,00 -6.232.389,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.272.804,00 29.272.804,00 25.211.405,00 25.211.405,00 25.211.405,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 330.827.137,00 330.827.137,00 296.254.927,00 296.254.927,00 296.254.927,00
Net Dönem Karı/Zararı 40.652.818,00 15.514.837,00 56.452.848,00 41.934.001,00 44.013.225,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 570.898.657,00 564.521.538,00 554.224.768,00 538.786.806,00 546.931.051,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 17.650.000,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi