Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,96
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 40,91
BIST-100'deki Ağırlığı 6,45
F/K Oranı 4,19
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,52
Dibe Uzaklık 46,68
Piyasa Değeri (USD) 117.685.738,96
Piyasa Değeri (TL) 632.107.756,80
Özsermaye (TL) 416.075.761,00
Sermaye (TL) 100.975.680,00
Net Kar (TL) 150.982.326,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CEMTS
Sektör Vasıflı Çelik Üretimi
Adres Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:3 Bursa
Telefon (0224) 243 12 30
Faks (0224) 243 13 18
Web http://www.cemtas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 42.685.521,13 42,27
Toplam 42.685.521,13 42,27
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi 1.784.550,52 1,70
Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. 75.762,00 1,26
Tarih Açıklama Katsayı
28.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.06.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.09.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
15.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
29.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,45
15.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
15.05.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,55
17.04.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
18.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
28.04.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,75
24.09.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,83
14.11.1997 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,70
20.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 561.102.713,00 339.813.998,00 170.819.717,00 456.467.809,00 314.232.763,00
Satışların Maliyeti (-) -401.071.467,00 -257.444.546,00 -132.921.454,00 -363.466.257,00 -246.792.542,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 160.031.246,00 82.369.452,00 37.898.263,00 93.001.552,00 67.440.221,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 160.031.246,00 82.369.452,00 37.898.263,00 93.001.552,00 67.440.221,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.144.173,00 -5.667.890,00 -2.763.121,00 -8.101.098,00 -5.931.599,00
Pazarlama Giderleri (-) -24.876.378,00 -14.089.188,00 -6.332.385,00 -20.935.900,00 -14.877.064,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.170.680,00 -2.371.116,00 -1.752.932,00 -2.937.668,00 -2.571.121,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 66.785.434,00 22.771.796,00 7.416.214,00 14.788.049,00 6.866.110,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.207.993,00 -3.535.589,00 -1.212.042,00 -4.782.539,00 -2.840.223,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 180.417.456,00 79.477.465,00 33.253.997,00 71.032.396,00 48.086.324,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 18.720.798,00 8.941.063,00 2.631.039,00 7.091.773,00 3.888.637,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -11.576.548,00 -4.834.997,00 -850.935,00 -5.371.401,00 -4.509.695,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 43.341.452,00 43.341.452,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 187.561.706,00 83.583.531,00 35.034.101,00 116.094.220,00 90.806.718,00
Finansman Giderleri (-) -16.560.902,00 -13.137.174,00 -5.658.623,00 -11.109.200,00 -6.234.766,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 171.000.804,00 70.446.357,00 29.375.478,00 104.997.220,00 84.584.152,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -36.543.521,00 -14.582.126,00 -5.757.954,00 -14.035.135,00 -10.147.110,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -37.452.265,00 -15.423.348,00 -6.286.193,00 -14.814.802,00 -10.912.108,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 908.744,00 841.222,00 528.239,00 779.667,00 764.998,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 134.457.283,00 55.864.231,00 23.617.524,00 90.962.085,00 74.437.042,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 134.457.283,00 55.864.231,00 23.617.524,00 90.962.085,00 74.437.042,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 134.457.283,00 55.864.231,00 23.617.524,00 90.962.085,00 74.437.042,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,33 0,55 0,23 0,90 0,74
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.298.735,00 -1.460.503,00 -856.008,00 -672.688,00 -675.964,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.665.045,00 -1.872.440,00 -1.097.446,00 -812.453,00 -816.548,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 366.310,00 411.937,00 241.438,00 162.491,00 163.310,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 -22.726,00 -22.726,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 366.310,00 411.937,00 241.438,00 162.491,00 163.310,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.298.735,00 -1.460.503,00 -856.008,00 -672.688,00 -675.964,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 133.158.548,00 54.403.728,00 22.761.516,00 90.289.397,00 73.761.078,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 12.200,00 12.200,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0,00 0,00 0,00 -22.726,00 -22.726,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 411.075.267,00 358.702.005,00 348.059.029,00 303.672.327,00 237.404.290,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.065.050,00 14.877.113,00 16.016.998,00 20.534.907,00 13.609.642,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 175.620.179,00 123.435.505,00 135.037.099,00 100.608.440,00 66.271.606,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 175.620.179,00 123.435.505,00 135.037.099,00 100.608.440,00 66.271.606,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 28.429.677,00 43.486.425,00 37.301.955,00 36.289.210,00 33.515.181,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 28.135.297,00 43.214.059,00 37.038.969,00 35.973.377,00 33.199.703,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 294.380,00 272.366,00 262.986,00 315.833,00 315.478,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 176.545.382,00 161.163.554,00 136.586.279,00 122.049.032,00 98.737.275,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.414.147,00 5.165.673,00 9.072.632,00 9.142.903,00 12.715.220,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.000.832,00 10.573.735,00 14.044.066,00 15.047.835,00 12.555.366,00
ARA TOPLAM 411.075.267,00 358.702.005,00 348.059.029,00 303.672.327,00 237.404.290,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 148.400.541,00 141.209.247,00 137.972.212,00 144.166.466,00 141.737.371,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 9.188.547,00 9.027.937,00 10.277.122,00 9.741.757,00 9.402.693,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 127.101.570,00 121.242.449,00 118.031.192,00 107.632.387,00 108.385.066,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.364.608,00 4.214.940,00 3.423.458,00 3.694.527,00 1.892.848,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.485.806,00 1.596.649,00 1.241.950,00 1.048.033,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.745.731,00 6.723.836,00 6.240.355,00 5.470.678,00 5.456.828,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 559.475.808,00 499.911.252,00 486.031.241,00 447.838.793,00 379.141.661,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 112.470.089,00 131.267.902,00 149.989.310,00 139.909.819,00 97.933.725,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.095.496,00 73.145.729,00 90.311.070,00 87.212.326,00 48.781.965,00
- Banka Kredileri 30.095.496,00 73.145.729,00 90.311.070,00 87.212.326,00 48.781.965,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 48.473.328,00 35.918.439,00 30.982.847,00 32.489.564,00 27.591.346,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 84.433,00 248.647,00 134.154,00 52.731,00 58.416,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.388.895,00 35.669.792,00 30.848.693,00 32.436.833,00 27.532.930,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.424.908,00 3.073.830,00 2.911.413,00 2.426.507,00 2.778.578,00
Diğer Borçlar 457,00 5.940.054,00 5.939.869,00 126,00 126,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 441,00 5.939.868,00 5.939.869,00 126,00 126,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16,00 186,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.940.687,00 1.580.915,00 1.562.820,00 1.964.232,00 3.407.023,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22.005.350,00 9.126.091,00 6.277.419,00 3.896.498,00 4.650.369,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 680.793,00 742.922,00 752.073,00 971.232,00 833.743,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 680.793,00 742.922,00 752.073,00 971.232,00 833.743,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.833.151,00 1.739.922,00 1.444.646,00 1.887.203,00 1.433.413,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.929.958,00 31.322.409,00 30.363.202,00 19.072.018,00 8.879.299,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00
Banka Kredileri 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.929.958,00 11.322.409,00 10.363.202,00 9.072.018,00 8.879.299,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.929.958,00 11.322.409,00 10.363.202,00 9.072.018,00 8.879.299,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 143.400.047,00 162.590.311,00 180.352.512,00 158.981.837,00 106.813.024,00
Ö Z K A Y N A K L A R 416.075.761,00 337.320.941,00 305.678.729,00 288.856.956,00 272.328.637,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 416.075.761,00 337.320.941,00 305.678.729,00 288.856.956,00 272.328.637,00
Ödenmiş Sermaye 100.975.680,00 100.975.680,00 100.975.680,00 100.975.680,00 100.975.680,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.651.272,00 -4.813.040,00 -4.208.545,00 -3.352.537,00 -3.355.813,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.651.272,00 -4.813.040,00 -4.208.545,00 -3.352.537,00 -3.355.813,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.689.153,00 -4.850.921,00 -4.246.426,00 -3.390.418,00 -3.393.694,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.463.543,00 17.463.543,00 17.463.543,00 12.688.520,00 12.688.520,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 167.830.527,00 167.830.527,00 167.830.527,00 87.583.208,00 87.583.208,00
Net Dönem Karı/Zararı 134.457.283,00 55.864.231,00 23.617.524,00 90.962.085,00 74.437.042,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 559.475.808,00 499.911.252,00 486.031.241,00 447.838.793,00 379.141.661,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi