Geri Dön

CANTE | Can2 Termik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,25
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 23,02
BIST-100'deki Ağırlığı 0,78
F/K Oranı -1,08
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,03
Dibe Uzaklık 49,29
Piyasa Değeri (USD) 18.082.865,70
Piyasa Değeri (TL) 598.400.000,00
Özsermaye (TL) 18.893.502.234,00
Sermaye (TL) 320.000.000,00
Net Kar (TL) -556.070.300,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CANTE
Sektör Elektrik Üretim
Adres Barbaros Mahallesi, Başak Cengiz Sokak, Varyap Meridian Sitesi No:1 1D/Villa 4 34746 Batı Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Telefon 0216 474 1 474
Faks 0216 474 0 474
Web www.can2termik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. 2.799.982.397,49 40,00
TOPLAM 7.000.000.000,00 100,00
DİĞER 4.200.017.602,51 60,00
Toplam 14.000.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Çan2 Trakya Kömür Maden A.Ş. 550.000,00 100,00
Denarius Pumping Services LLC 6.500,00 65,00
Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. 6.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.06.2024 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 7,46
10.11.2023 Bölünme 1,00
05.05.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.253.074.375,00 5.830.921.755,00 3.495.751.015,00 2.154.258.514,00 2.093.659.888,00
Satışların Maliyeti (-) 1.034.466.406,00 4.860.499.685,00 2.715.173.792,00 1.710.761.285,00 1.659.728.169,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 218.607.969,00 970.422.070,00 780.577.223,00 443.497.229,00 433.931.719,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 218.607.969,00 970.422.070,00 780.577.223,00 443.497.229,00 433.931.719,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 103.917.277,00 111.723.748,00 50.029.985,00 29.427.536,00 233.542.961,00
Pazarlama Giderleri (-) 25.858.947,00 73.152.992,00 24.334.360,00 6.028.167,00 2.228.992,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 37.219.200,00 132.188.983,00 86.178.803,00 47.014.873,00 12.325.602,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 36.371.987,00 313.187.612,00 146.650.816,00 33.512.423,00 24.054.939,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 89.678.958,00 604.546.701,00 645.740.865,00 421.543.976,00 186.430.429,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 2.732.911,00 2.192.426,00 1.748.386,00 784.680,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 1.086.036,00 904.166,00 904.165,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 89.678.958,00 606.193.576,00 647.029.125,00 422.388.197,00 187.215.109,00
Finansman gelirleri 9.917.487,00 1.121.365.364,00 641.158.192,00 331.719.643,00 473.902.840,00
Finansman Giderleri (-) 138.182.054,00 914.988.507,00 462.320.525,00 314.942.630,00 394.520.261,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -245.510.484,00 -104.558.596,00 825.866.792,00 439.165.210,00 228.226.065,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 286.053.563,00 -551.319.546,00 -258.683.197,00 -109.022.595,00 -108.032.988,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 2.161.805,00 140.340,00 12.918,00 0,00 7.840.393,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 283.891.758,00 -551.459.886,00 -258.696.115,00 -109.022.595,00 -115.873.381,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -531.564.047,00 446.760.950,00 1.084.549.989,00 548.187.805,00 336.259.053,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -531.564.047,00 446.760.950,00 1.084.549.989,00 548.187.805,00 336.259.053,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -531.564.047,00 446.760.950,00 1.084.549.989,00 548.187.805,00 336.259.053,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.055.344,00 -877.922,00 363.070,00 959.787,00 5.193.164,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 1.407.126,00 -1.170.562,00 484.093,00 1.279.716,00 6.491.455,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 351.782,00 -292.640,00 121.023,00 319.929,00 1.298.291,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 39.916.886,00 -531.991.859,00 -580.095.002,00 -647.295.626,00 -171.219.718,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 53.222.515,00 -773.170.950,00 -837.308.475,00 -926.909.307,00 -214.024.647,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 13.305.629,00 -241.179.091,00 -257.213.473,00 -279.613.681,00 -42.804.929,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 40.972.230,00 -532.869.781,00 -579.731.932,00 -646.335.839,00 -166.026.554,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -490.591.817,00 -86.108.831,00 504.818.057,00 -98.148.034,00 170.232.499,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -490.591.817,00 -86.108.831,00 504.818.057,00 -98.148.034,00 170.232.499,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.865.070.027,00 4.880.486.764,00 4.123.927.185,00 3.822.427.951,00 3.577.129.340,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 192.555.142,00 129.100.171,00 312.197.369,00 34.721.476,00 112.515.995,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.184.860.378,00 2.559.073.633,00 2.376.946.213,00 2.522.628.775,00 2.642.149.968,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 407.285.506,00 506.305.872,00 544.317.075,00 544.093.230,00 531.836.709,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.777.574.872,00 2.052.767.761,00 1.832.629.138,00 1.978.535.545,00 2.110.313.259,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 27.620.684,00 14.995.046,00 12.601.443,00 67.540.169,00 63.196.138,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 15.409.099,00 8.983.185,00 6.256.363,00 63.969.644,00 60.584.555,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.211.585,00 6.011.861,00 6.345.080,00 3.570.525,00 2.611.583,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.809.768.204,00 1.453.684.648,00 882.953.339,00 747.778.442,00 640.732.718,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 162.647.313,00 195.426.728,00 104.298.828,00 46.205.099,00 46.045.964,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 170.245,00 6.620.472,00 5.431.268,00 5.155.900,00 88.721,00
Diğer Dönen Varlıklar 487.448.061,00 521.586.066,00 429.498.725,00 398.398.090,00 72.399.836,00
ARA TOPLAM 4.865.070.027,00 4.880.486.764,00 4.123.927.185,00 3.822.427.951,00 3.577.129.340,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 14.884.349.062,00 15.558.596.265,00 6.144.718.013,00 6.020.645.881,00 5.635.702.198,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 13.531.874.868,00 13.650.160.528,00 4.972.443.008,00 4.993.264.664,00 4.941.354.200,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 13.531.874.868,00 13.650.160.528,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 172.292.199,00 176.837.166,00 54.530.301,00 52.289.270,00 42.054.436,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 172.292.199,00 176.837.166,00 54.530.301,00 52.289.270,00 42.054.436,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 34.258.687,00 39.114.595,00 33.335.746,00 32.538.682,00 1.017.279,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.070.987.540,00 1.620.189.834,00 1.029.201.179,00 887.704.415,00 604.254.156,00
Diğer Duran Varlıklar 57.378.823,00 58.298.991,00 47.003.750,00 46.468.137,00 45.314.736,00
TOPLAM VARLIKLAR 19.749.419.089,00 20.439.083.029,00 10.268.645.198,00 9.843.073.832,00 9.212.831.538,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 784.740.364,00 939.869.757,00 2.149.524.884,00 2.927.392.677,00 2.444.994.629,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.843.463,00 5.378.583,00 4.279.544,00 3.545.724,00 723.441,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 50.931,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.642.257,00 7.750.599,00 48.985.384,00 552.143.876,00 309.289.220,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 2.043.155.372,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 427.745.867,00 551.963.809,00 606.523.436,00 553.338.795,00 330.503.288,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 427.745.867,00 551.963.809,00 606.523.436,00 553.338.795,00 330.503.288,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 46.785.448,00 36.937.249,00 31.927.685,00 25.594.237,00 20.895.945,00
Diğer Borçlar 189.105.127,00 244.638.285,00 1.361.704.570,00 1.683.803.227,00 1.738.242.082,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 57.635.258,00 67.146.345,00 1.142.612.130,00 1.453.947.965,00 1.476.165.051,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 131.469.869,00 177.491.940,00 219.092.440,00 229.855.262,00 262.077.031,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 9.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.085.358,00 134.439,00 12.918,00 0,00 4.615.524,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 17.271.009,00 16.878.603,00 16.798.939,00 13.220.600,00 11.385.581,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.932.235,00 14.384.111,00 14.997.719,00 11.607.663,00 9.773.736,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.338.774,00 2.494.492,00 1.801.220,00 1.612.937,00 1.611.845,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 71.933.477,00 67.314.304,00 72.370.376,00 88.601.224,00 28.788.903,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.176.491,00 136.147.426,00 198.176.948,00 2.602.935.680,00 2.055.937.598,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 912.621,00 2.482.645,00 87.037.625,00 2.498.986.148,00 2.043.582.845,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 912.621,00 2.482.645,00 3.333.729,00 4.511.888,00 427.473,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.658.031,00 7.791.162,00 6.252.787,00 5.139.659,00 3.152.279,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.446.955,00 7.550.293,00 6.045.136,00 4.933.692,00 2.947.997,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 211.076,00 240.869,00 207.651,00 205.967,00 204.282,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 48.922,00 45.587.950,00 27.893.406,00 13.916.860,00 8.041.436,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 18.932.421,00 24.385.883,00 23.454.361,00 25.869.472,00 261.265,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 855.916.855,00 1.076.017.183,00 2.347.701.832,00 5.530.328.357,00 4.500.932.227,00
Ö Z K A Y N A K L A R 18.893.502.234,00 19.363.065.846,00 7.920.943.366,00 4.312.745.475,00 4.711.899.311,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 18.893.502.234,00 19.363.065.846,00 7.920.943.366,00 4.312.745.475,00 4.711.899.311,00
Ödenmiş Sermaye 938.116.903,00 938.116.903,00 800.000.000,00 800.000.000,00 320.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 -1.399.068,00 -1.399.068,00 -1.399.068,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.800.108.738,00 1.752.531.700,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.634.615.338,00 3.634.615.338,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.261.805.450,00 -1.498.329.652,00 2.827.664.591,00 2.828.453.308,00 2.830.825.091,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 2.828.960.622,00 2.829.152.622,00 2.829.562.979,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -3.548.815,00 -4.604.160,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 -1.346.276.666,00 -1.413.477.290,00 -937.401.381,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 -1.346.276.666,00 -1.413.477.290,00 -937.401.381,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 47.064.563,00 47.064.563,00 27.307.069,00 27.307.069,00 27.307.068,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.792.547.990,00 12.278.488.653,00 1.523.673.651,00 1.523.673.651,00 2.001.300.399,00
Net Dönem Karı/Zararı -531.564.048,00 514.059.337,00 1.084.549.989,00 548.187.805,00 471.267.202,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 19.749.419.089,00 20.439.083.029,00 10.268.645.198,00 9.843.073.832,00 9.212.831.538,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi