Geri Dön

CANTE | Can2 Termik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,25
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 23,02
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 3,67
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,72
Dibe Uzaklık 49,29
Piyasa Değeri (USD) 180.423.882,09
Piyasa Değeri (TL) 5.696.000.000,00
Özsermaye (TL) 7.920.943.366,00
Sermaye (TL) 320.000.000,00
Net Kar (TL) 1.552.312.054,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu CANTE
Sektör Elektrik Üretim
Adres Barbaros Mahallesi, Başak Cengiz Sokak, Varyap Meridian Sitesi No:1 1D/Villa 4 34746 Batı Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Telefon 0216 474 1 474
Faks 0216 474 0 474
Web www.can2termik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. 548.244.402,57 58,44
TOPLAM 938.116.902,57 100,00
DİĞER 389.872.500,00 41,56
Toplam 1.876.233.805,14 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Çan2 Trakya Kömür Maden A.Ş. 550.000,00 100,00
Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. 6.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
10.11.2023 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
05.05.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.495.751.015,00 2.154.258.514,00 1.226.475.685,00 5.812.540.889,00 3.217.285.731,00
Satışların Maliyeti (-) -2.715.173.792,00 -1.710.761.285,00 -973.295.052,00 -3.736.295.353,00 -1.936.465.815,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 780.577.223,00 443.497.229,00 253.180.633,00 2.076.245.536,00 1.280.819.916,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 780.577.223,00 443.497.229,00 253.180.633,00 2.076.245.536,00 1.280.819.916,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -50.029.985,00 -29.427.536,00 -14.382.761,00 -45.686.163,00 -35.583.045,00
Pazarlama Giderleri (-) -24.334.360,00 -6.028.167,00 -1.322.864,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 86.178.803,00 47.014.873,00 7.249.787,00 40.571.671,00 32.562.838,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -146.650.816,00 -33.512.423,00 -14.168.550,00 -78.044.561,00 -54.775.229,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 645.740.865,00 421.543.976,00 230.556.245,00 1.993.086.483,00 1.223.024.480,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.192.426,00 1.748.386,00 461.929,00 28.829.080,00 26.315.520,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -904.166,00 -904.165,00 0,00 -1.671,00 -133.367,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 647.029.125,00 422.388.197,00 231.018.174,00 2.021.913.892,00 1.249.206.633,00
Finansman Gelirleri 641.158.192,00 331.719.643,00 279.074.290,00 382.317.574,00 339.770.225,00
Finansman Giderleri (-) -462.320.525,00 -314.942.630,00 -102.979.212,00 -815.626.926,00 -441.059.484,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 825.866.792,00 439.165.210,00 407.113.252,00 1.588.604.540,00 1.147.917.374,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 258.683.197,00 109.022.595,00 64.153.950,00 548.421.929,00 521.347.030,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -12.918,00 0,00 -4.615.524,00 -28.460.456,00 -2.201.004,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 258.696.115,00 109.022.595,00 68.769.474,00 576.882.385,00 523.548.034,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.084.549.989,00 548.187.805,00 471.267.202,00 2.137.026.469,00 1.669.264.404,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.084.549.989,00 548.187.805,00 471.267.202,00 2.137.026.469,00 1.669.264.404,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.084.549.989,00 548.187.805,00 471.267.202,00 2.137.026.469,00 1.669.264.404,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 363.070,00 959.787,00 2.921.213,00 -1.038.509,00 -744.720,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 484.093,00 1.279.716,00 3.651.516,00 -1.298.136,00 -967.169,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -121.023,00 -319.929,00 -730.303,00 259.627,00 222.449,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -580.095.002,00 -647.295.626,00 -171.219.718,00 -340.988.653,00 -321.734.953,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -837.308.475,00 -926.909.307,00 -214.024.647,00 -423.865.116,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 -399.613.024,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 257.213.473,00 279.613.681,00 42.804.929,00 82.876.463,00 80.364.030,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -579.731.932,00 -646.335.839,00 -168.298.505,00 -342.027.162,00 -322.479.673,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 504.818.057,00 -98.148.034,00 302.968.697,00 1.794.999.307,00 1.346.784.731,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 -399.613.024,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.123.927.185,00 3.822.427.951,00 3.577.129.340,00 2.097.661.986,00 1.536.055.433,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 312.197.369,00 34.721.476,00 112.515.995,00 209.452.279,00 641.360.719,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.376.946.213,00 2.522.628.775,00 2.642.149.968,00 914.917.992,00 307.259.938,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 544.317.075,00 544.093.230,00 531.836.709,00 498.659.615,00 139.271.026,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.832.629.138,00 1.978.535.545,00 2.110.313.259,00 416.258.377,00 167.988.912,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 12.601.443,00 67.540.169,00 63.196.138,00 12.590.640,00 12.946.543,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.256.363,00 63.969.644,00 60.584.555,00 9.979.929,00 10.107.311,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.345.080,00 3.570.525,00 2.611.583,00 2.610.711,00 2.839.232,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 882.953.339,00 747.778.442,00 640.732.718,00 528.587.004,00 417.099.461,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 104.298.828,00 46.205.099,00 46.045.964,00 51.342.279,00 4.674.286,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.431.268,00 5.155.900,00 88.721,00 3.268.855,00 266.195,00
Diğer Dönen Varlıklar 429.498.725,00 398.398.090,00 72.399.836,00 377.502.937,00 152.448.291,00
ARA TOPLAM 4.123.927.185,00 3.822.427.951,00 3.577.129.340,00 2.097.661.986,00 1.536.055.433,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.144.718.013,00 6.020.645.881,00 5.635.702.198,00 5.495.364.595,00 5.424.734.984,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 4.972.443.008,00 4.993.264.664,00 4.941.354.200,00 4.919.883.315,00 4.902.272.152,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54.530.301,00 52.289.270,00 42.054.436,00 33.809.355,00 31.024.759,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54.530.301,00 52.289.270,00 42.054.436,00 33.809.355,00 31.024.759,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 33.335.746,00 32.538.682,00 1.017.279,00 889.057,00 2.859.328,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.029.201.179,00 887.704.415,00 604.254.156,00 490.995.261,00 433.900.633,00
Diğer Duran Varlıklar 47.003.750,00 46.468.137,00 45.314.736,00 47.864.509,00 52.440.260,00
TOPLAM VARLIKLAR 10.268.645.198,00 9.843.073.832,00 9.212.831.538,00 7.593.026.581,00 6.960.790.417,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.149.524.884,00 2.927.392.677,00 2.444.994.629,00 1.240.858.527,00 1.111.099.276,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.279.544,00 3.545.724,00 723.441,00 861.732,00 1.180.746,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 48.985.384,00 552.143.876,00 309.289.220,00 293.815.316,00 464.368.484,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 606.523.436,00 553.338.795,00 330.503.288,00 232.541.573,00 234.129.937,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 121.268,00 1.435.034,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 606.523.436,00 553.338.795,00 330.503.288,00 232.420.305,00 232.694.903,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.927.685,00 25.594.237,00 20.895.945,00 9.326.857,00 8.554.350,00
Diğer Borçlar 1.361.704.570,00 1.683.803.227,00 1.738.242.082,00 159.839.880,00 152.602.177,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.142.612.130,00 1.453.947.965,00 1.476.165.051,00 16.778.893,00 16.142.467,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 219.092.440,00 229.855.262,00 262.077.031,00 143.060.987,00 136.459.710,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 5.634.429,00 34.259.463,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.918,00 0,00 4.615.524,00 28.460.456,00 2.201.003,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 16.798.939,00 13.220.600,00 11.385.581,00 11.375.439,00 9.777.695,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.997.719,00 11.607.663,00 9.773.736,00 10.397.411,00 8.532.440,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.801.220,00 1.612.937,00 1.611.845,00 978.028,00 1.245.255,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 72.370.376,00 88.601.224,00 28.788.903,00 498.136.013,00 200.219.877,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 198.176.948,00 2.602.935.680,00 2.055.937.598,00 1.942.999.082,00 1.887.522.547,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 87.037.625,00 2.498.986.148,00 2.043.582.845,00 1.931.838.765,00 1.876.779.365,00
Banka Kredileri 83.703.896,00 2.494.474.260,00 2.043.155.372,00 1.931.248.633,00 1.876.037.697,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.333.729,00 4.511.888,00 427.473,00 590.132,00 741.668,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.252.787,00 5.139.659,00 3.152.279,00 3.312.062,00 2.981.566,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.045.136,00 4.933.692,00 2.947.997,00 3.109.464,00 2.783.357,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 207.651,00 205.967,00 204.282,00 202.598,00 198.209,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27.893.406,00 13.916.860,00 8.041.436,00 5.686.230,00 4.779.096,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 23.454.361,00 25.869.472,00 261.265,00 481.163,00 635.405,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.347.701.832,00 5.530.328.357,00 4.500.932.227,00 3.183.857.609,00 2.998.621.823,00
Ö Z K A Y N A K L A R 7.920.943.366,00 4.312.745.475,00 4.711.899.311,00 4.409.168.972,00 3.962.168.594,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.920.943.366,00 4.312.745.475,00 4.711.899.311,00 4.409.168.972,00 3.962.168.594,00
Ödenmiş Sermaye 800.000.000,00 800.000.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.399.068,00 -1.399.068,00 -1.399.068,00 -1.399.068,00 -1.399.068,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 185.332.488,00 185.332.488,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.827.664.591,00 2.828.453.308,00 2.830.825.091,00 2.828.142.236,00 2.829.650.223,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.828.960.622,00 2.829.152.622,00 2.829.562.979,00 2.829.801.337,00 2.831.015.535,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.346.276.666,00 -1.413.477.290,00 -937.401.381,00 -766.181.663,00 -746.927.963,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.346.276.666,00 -1.413.477.290,00 -937.401.381,00 -766.181.663,00 -746.927.963,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27.307.069,00 27.307.069,00 27.307.068,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.523.673.651,00 1.523.673.651,00 2.001.300.399,00 -293.751.490,00 -293.751.490,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.084.549.989,00 548.187.805,00 471.267.202,00 2.137.026.469,00 1.669.264.404,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 10.268.645.198,00 9.843.073.832,00 9.212.831.538,00 7.593.026.581,00 6.960.790.417,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 50.931,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi