Geri Dön

BYDNR | Baydoner Restoranlari


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BYDNR
Sektör
Adres Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi, Megapol Tower No:41 Kat:20 Bayraklı / İzmir
Telefon 2324644235
Faks 2324644236
Web www.baydoner.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FERUDUN TUNÇER 33.000.000,00 39,29
LEVENT YILMAZ 33.000.000,00 39,29
TOPLAM 84.000.000,00 100,00
DİĞER 18.000.000,00 21,42
Toplam 168.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
APK Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 50.000,00 50,00
APZ Gıda Anonim Şirketi 15.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 594.330.947,00 1.944.761.266,00 1.101.260.181,00 647.379.639,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 469.795.559,00 1.504.872.064,00 847.970.211,00 495.529.116,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 124.535.388,00 439.889.202,00 253.289.970,00 151.850.523,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 124.535.388,00 439.889.202,00 253.289.970,00 151.850.523,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 71.745.233,00 188.253.396,00 103.669.992,00 59.943.444,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 14.010.669,00 32.228.951,00 15.411.876,00 9.082.695,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.858.361,00 39.190.364,00 23.773.293,00 14.205.338,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 10.308.526,00 77.971.187,00 43.799.493,00 24.255.741,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 38.329.321,00 180.626.032,00 114.181.902,00 72.773.981,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 713.659,00 6.119.880,00 4.622.011,00 3.726.067,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 1.868.655,00 52.254,00 16.228,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 798.825,00 818.381,00 593.716,00 613.190,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 39.841.805,00 185.695.638,00 119.345.375,00 77.097.010,00 0,00
Finansman gelirleri 41.635.703,00 80.641.344,00 44.399.442,00 21.239.424,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 38.155.364,00 124.423.259,00 70.483.355,00 42.643.358,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 75.335.841,00 211.674.252,00 93.261.462,00 55.693.076,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 3.101.046,00 50.350.419,00 3.274.412,00 -7.375.456,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 8.149.387,00 42.368.893,00 24.053.301,00 12.532.876,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -5.048.341,00 7.981.526,00 -20.778.889,00 -19.908.332,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 72.234.795,00 161.323.833,00 89.987.050,00 63.068.532,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 72.234.795,00 161.323.833,00 89.987.050,00 63.068.532,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 72.234.795,00 161.323.833,00 89.987.050,00 63.068.532,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,96 2,24 1,25 0,90 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,96 2,24 1,25 0,90 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.130.897,00 15.543.295,00 -5.955.162,00 -5.530.202,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.841.196,00 9.777.283,00 4.765.136,00 5.331.749,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 -8.898.285,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -710.299,00 -14.664.297,00 10.720.298,00 10.861.951,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 1.294.572,00 1.191.284,00 1.332.937,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.130.897,00 15.543.295,00 -5.955.162,00 -5.530.202,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 70.103.898,00 176.867.128,00 84.031.888,00 57.538.330,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 70.103.898,00 176.867.128,00 84.031.888,00 57.538.330,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,96 2,24 1,25 0,90 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 793.041.711,00 685.700.205,00 621.232.899,00 322.131.334,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 351.837.905,00 357.157.967,00 365.824.784,00 138.603.658,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 76.020.543,00 65.527.301,00 49.412.389,00 45.986.451,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.234.415,00 45.761,00 175.151,00 168.137,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 74.786.128,00 65.481.540,00 49.237.238,00 45.818.314,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 62.188.536,00 52.502.458,00 14.329.392,00 14.439.180,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 62.186.642,00 52.502.458,00 14.329.392,00 14.439.180,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 191.238.089,00 158.955.854,00 129.922.013,00 88.852.766,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 89.504.959,00 48.410.852,00 60.261.312,00 33.733.858,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.149.387,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 14.102.292,00 3.145.773,00 1.483.009,00 515.421,00 0,00
ARA TOPLAM 793.041.711,00 685.700.205,00 621.232.899,00 322.131.334,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.175.842.099,00 977.415.258,00 521.065.677,00 505.679.597,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 14.488.641,00 11.897.605,00 12.593.716,00 12.613.190,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 520.574.388,00 449.523.196,00 268.746.535,00 249.043.203,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 210.546.359,00 88.966.604,00 32.490.822,00 34.401.662,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 88.966.604,00 32.490.822,00 34.401.662,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.968.883.810,00 1.663.115.463,00 1.142.298.576,00 827.810.931,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 502.350.999,00 411.999.247,00 356.529.683,00 329.820.236,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 119.859.105,00 107.488.028,00 119.000.361,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 6.574.562,00 16.005.811,00 40.734.917,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 150.418.173,00 14.241.639,00 15.549.247,00 14.549.776,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 186.649.380,00 144.878.357,00 141.257.878,00 108.189.958,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 151.795,00 0,00 4.939,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 186.649.380,00 144.726.562,00 141.257.878,00 108.185.019,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 60.678.307,00 42.035.990,00 43.130.017,00 35.657.349,00 0,00
Diğer Borçlar 1.947.313,00 4.202.170,00 1.597.177,00 1.337.560,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.947.313,00 4.202.170,00 1.597.177,00 1.337.560,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 22.798.753,00 32.822.724,00 7.572.610,00 10.990.419,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.607.920,00 18.946.771,00 10.640.067,00 11.145.186,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 37.500.238,00 27.353.717,00 24.969.646,00 21.279.158,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 13.226.331,00 11.554.466,00 9.219.021,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 14.127.386,00 13.415.180,00 12.060.137,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.546.592,00 5.603.061,00 2.128.701,00 4.859.377,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 256.857.489,00 260.732.470,00 171.846.911,00 188.172.480,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 114.508.849,00 137.911.581,00 145.517.468,00 161.390.565,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 113.779.334,00 0,00 139.269.777,00 152.047.630,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.107.385,00 6.363.671,00 5.152.821,00 4.596.098,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.107.385,00 6.363.671,00 5.152.821,00 4.596.098,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 128.241.255,00 116.457.218,00 19.976.906,00 20.989.116,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 759.208.488,00 672.731.717,00 528.376.594,00 517.992.716,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.209.675.322,00 990.383.746,00 613.921.982,00 309.818.215,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.209.675.322,00 990.383.746,00 613.921.982,00 309.818.215,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 70.000.000,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 203.010.153,00 165.436.046,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 303.319.457,00 263.610.208,00 263.610.208,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -32.359.605,00 -26.271.299,00 146.847.876,00 -3.863.066,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -32.359.605,00 -26.271.299,00 146.847.876,00 -3.863.066,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.831.880,00 -3.216.467,00 -4.288.026,00 -3.863.066,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 151.135.902,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 151.135.902,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.989.710,00 8.681.901,00 5.118.066,00 5.118.065,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 569.480.812,00 333.603.057,00 24.358.782,00 24.358.782,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 72.234.795,00 161.323.833,00 89.987.050,00 63.068.532,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.968.883.810,00 1.663.115.463,00 1.142.298.576,00 827.810.931,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi