Geri Dön

BYDNR | Baydoner Restoranlari


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,02
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 3,40
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 613.921.982,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 89.987.050,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BYDNR
Sektör
Adres Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi, Megapol Tower No:41 Kat:20 Bayraklı / İzmir
Telefon 2324644235
Faks 2324644236
Web www.baydoner.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FERUDUN TUNÇER 33.000.000,00 39,29
LEVENT YILMAZ 33.000.000,00 39,29
TOPLAM 84.000.000,00 100,00
DİĞER 18.000.000,00 21,42
Toplam 168.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
APK Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 50.000,00 50,00
APZ Gıda Anonim Şirketi 15.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.101.260.181,00 647.379.639,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -847.970.211,00 -495.529.116,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 253.289.970,00 151.850.523,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 253.289.970,00 151.850.523,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -103.669.992,00 -59.943.444,00 0,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -15.411.876,00 -9.082.695,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 23.773.293,00 14.205.338,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -43.799.493,00 -24.255.741,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 114.181.902,00 72.773.981,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.622.011,00 3.726.067,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -52.254,00 -16.228,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 593.716,00 613.190,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 119.345.375,00 77.097.010,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 44.399.442,00 21.239.424,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -70.483.355,00 -42.643.358,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 93.261.462,00 55.693.076,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.274.412,00 7.375.456,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -24.053.301,00 -12.532.876,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 20.778.889,00 19.908.332,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 89.987.050,00 63.068.532,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 89.987.050,00 63.068.532,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 89.987.050,00 63.068.532,00 0,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,25 0,90 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -5.955.162,00 -5.530.202,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 4.765.136,00 5.331.749,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -1.191.284,00 -1.332.937,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -10.720.298,00 -10.861.951,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -5.955.162,00 -5.530.202,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 84.031.888,00 57.538.330,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 621.232.899,00 322.131.334,00 0,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 365.824.784,00 138.603.658,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 49.412.389,00 45.986.451,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 175.151,00 168.137,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 49.237.238,00 45.818.314,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 14.329.392,00 14.439.180,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.329.392,00 14.439.180,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 129.922.013,00 88.852.766,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 60.261.312,00 33.733.858,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.483.009,00 515.421,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 621.232.899,00 322.131.334,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 521.065.677,00 505.679.597,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 12.593.716,00 12.613.190,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 268.746.535,00 249.043.203,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.490.822,00 34.401.662,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.490.822,00 34.401.662,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.142.298.576,00 827.810.931,00 0,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 356.529.683,00 329.820.236,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 107.488.028,00 119.000.361,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 16.005.811,00 40.734.917,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.549.247,00 14.549.776,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 141.257.878,00 108.189.958,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 4.939,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 141.257.878,00 108.185.019,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 43.130.017,00 35.657.349,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 1.597.177,00 1.337.560,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.597.177,00 1.337.560,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.572.610,00 10.990.419,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.640.067,00 11.145.186,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 24.969.646,00 21.279.158,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.554.466,00 9.219.021,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.415.180,00 12.060.137,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.128.701,00 4.859.377,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 171.846.911,00 188.172.480,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 145.517.468,00 161.390.565,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 6.247.691,00 9.342.935,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 139.269.777,00 152.047.630,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.152.821,00 4.596.098,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.152.821,00 4.596.098,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.976.906,00 20.989.116,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 528.376.594,00 517.992.716,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 613.921.982,00 309.818.215,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 613.921.982,00 309.818.215,00 0,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 84.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 263.610.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 146.847.876,00 -3.863.066,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 146.847.876,00 -3.863.066,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.288.026,00 -3.863.066,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 151.135.902,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 151.135.902,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.118.066,00 5.118.065,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 24.358.782,00 24.358.782,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 89.987.050,00 63.068.532,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.142.298.576,00 827.810.931,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi