Geri Dön

BVSAN | Bulbuloglu Vinc


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,29
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 4,59
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 643.146.040,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 158.438.167,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BVSAN
Sektör
Adres Ahi Evran Osb Mah. Oğuz Cad. No:21 Sincan / ANKARA
Telefon +90 312 267 29 29
Faks +90 312 267 02 95
Web www.bvs.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BÜLBÜLOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 17.100.000,00 45,48
ÖNDER BÜLBÜLOĞLU 9.000.000,00 23,94
TOPLAM 37.600.000,00 100,00
DİĞER 11.500.000,00 30,58
Toplam 75.200.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bülbüloğlu Çelik End.San.ve Tic.A.Ş. 2.125.000,00 85,00
Bülbüloğlu Kongre Turizmi Ve Otel İnş.İç Ve Dış Tic.A.Ş. 12.128.000,00 75,80
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 998.217.521,00 431.951.889,00 209.717.284,00 1.079.599.157,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -823.743.845,00 -362.646.108,00 -170.802.084,00 -910.875.519,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 174.473.676,00 69.305.781,00 38.915.200,00 168.723.638,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 174.473.676,00 69.305.781,00 38.915.200,00 168.723.638,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -68.070.447,00 -39.553.051,00 -17.758.529,00 -37.847.435,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -13.876.290,00 -7.896.162,00 -3.603.653,00 -11.558.690,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 131.206.229,00 33.788.710,00 18.492.304,00 101.886.720,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -216.502.821,00 -51.380.652,00 -28.082.828,00 -151.187.241,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.230.347,00 4.264.626,00 7.962.494,00 70.016.992,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 8.051.079,00 4.836.639,00 8.534.507,00 69.807.105,00 0,00
Finansman Gelirleri 125.464.821,00 159.267.819,00 21.969.901,00 42.601.552,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -26.409.630,00 -120.417.927,00 -10.453.272,00 -37.068.767,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 107.106.270,00 43.686.531,00 20.051.136,00 75.339.890,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.922.080,00 369.618,00 1.159.557,00 -8.272.530,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.949.128,00 -1.390.262,00 1.632.626,00 -11.447.044,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.972.952,00 1.759.880,00 -473.069,00 3.174.514,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 99.184.190,00 44.056.149,00 21.210.693,00 67.067.360,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 99.184.190,00 44.056.149,00 21.210.693,00 67.067.360,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.099.417,00 696.822,00 841.386,00 3.713.966,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 95.084.773,00 43.359.327,00 20.369.307,00 63.353.394,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -6.691.375,00 -4.379.080,00 -4.760.899,00 230.614.445,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 255.857.938,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -8.665.572,00 -5.450.984,00 -6.038.955,00 1.729.377,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 -26.972.870,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.974.197,00 1.071.904,00 1.278.056,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -6.691.375,00 -4.379.080,00 -4.760.899,00 230.614.445,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 92.492.815,00 39.677.069,00 16.449.794,00 297.681.805,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.423.723.442,00 1.531.413.562,00 1.104.036.136,00 837.266.083,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 115.507.926,00 122.473.980,00 262.801.621,00 103.665.861,00 0,00
Finansal Yatırımlar 157.441.310,00 158.715.531,00 660.742,00 660.692,00 0,00
Ticari Alacaklar 230.847.254,00 289.864.322,00 245.738.286,00 319.298.948,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.463.499,00 502.715,00 451.433,00 5.166.870,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 225.383.755,00 289.361.607,00 245.286.853,00 314.132.078,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 26.941.997,00 17.050.458,00 11.840.648,00 16.364.937,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.776.965,00 5.745.792,00 5.460.338,00 11.860.093,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.165.032,00 11.304.666,00 6.380.310,00 4.504.844,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 738.097.192,00 758.656.244,00 460.001.458,00 295.603.703,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 51.948.915,00 81.150.149,00 54.652.919,00 22.415.810,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 591.678,00 1.378.685,00 998.820,00 26.762,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 102.276.722,00 102.063.093,00 67.280.542,00 67.384.218,00 0,00
ARA TOPLAM 1.423.723.442,00 1.531.413.562,00 1.104.036.136,00 837.266.083,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 627.418.470,00 606.996.754,00 574.566.896,00 512.302.650,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 567.826.076,00 541.926.662,00 488.104.900,00 429.570.655,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.954.625,00 5.002.134,00 22.067.115,00 21.410.047,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.051.141.912,00 2.138.410.316,00 1.678.603.032,00 1.349.568.733,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 792.639.620,00 1.017.926.751,00 850.537.480,00 750.496.873,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 32.196.952,00 32.933.264,00 12.584.149,00 12.557.474,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.159.985,00 10.163.766,00 1.380.205,00 3.135.814,00 0,00
Banka Kredileri 32.196.952,00 32.933.264,00 12.241.302,00 12.214.876,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 361.622.067,00 335.941.928,00 305.557.474,00 298.987.146,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 361.622.067,00 335.941.928,00 305.557.474,00 298.987.146,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.653.926,00 14.886.360,00 22.444.677,00 9.855.743,00 0,00
Diğer Borçlar 7.692.948,00 11.830.243,00 19.225.391,00 17.501.218,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.054.298,00 2.513.014,00 2.725.704,00 3.313.683,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.638.650,00 9.317.229,00 16.499.687,00 14.187.535,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 335.340.905,00 589.696.417,00 470.478.425,00 389.492.521,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.428.283,00 5.393.798,00 7.453.968,00 6.991.582,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.525.172,00 6.386.061,00 5.618.154,00 5.833.212,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.642.906,00 0,00 0,00 4.646.186,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 882.266,00 646.931,00 760.813,00 1.187.026,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.019.382,00 10.694.914,00 5.795.037,00 6.142.163,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 575.165.062,00 489.920.358,00 220.729.620,00 230.440.468,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 73.117.909,00 9.627.443,00 1.312.941,00 788.863,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 34.211.147,00 27.200.273,00 23.178.873,00 23.961.645,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 34.211.147,00 27.200.273,00 23.178.873,00 23.961.645,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27.738.486,00 24.922.070,00 24.843.172,00 27.776.719,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.367.804.682,00 1.507.847.109,00 1.071.267.100,00 980.937.341,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 683.337.230,00 630.563.207,00 607.335.932,00 368.631.392,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 643.146.040,00 593.645.725,00 570.573.631,00 332.321.885,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 37.600.000,00 37.600.000,00 37.600.000,00 30.000.000,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -32.419.524,00 -32.419.524,00 -32.419.524,00 -32.419.524,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 214.654.746,00 214.654.746,00 214.654.746,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 239.259.342,00 241.484.473,00 241.402.399,00 245.774.706,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 239.259.342,00 241.484.473,00 241.402.399,00 245.774.706,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.553.322,00 -8.328.191,00 -8.410.265,00 -4.037.958,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.123.770,00 3.123.770,00 3.123.770,00 3.123.770,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 85.842.933,00 85.842.933,00 85.842.933,00 22.489.539,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 95.084.773,00 43.359.327,00 20.369.307,00 63.353.394,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 40.191.190,00 36.917.482,00 36.762.301,00 36.309.507,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.051.141.912,00 2.138.410.316,00 1.678.603.032,00 1.349.568.733,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi