Geri Dön

BVSAN | Bulbuloglu Vinc


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,38
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 5,76
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 1.041.112.446,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 246.434.689,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BVSAN
Sektör
Adres Ahi Evran Osb Mah. Oğuz Cad. No:21 Sincan / ANKARA
Telefon +90 312 267 29 29
Faks +90 312 267 02 95
Web www.bvs.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BÜLBÜLOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 17.100.000,00 45,48
ÖNDER BÜLBÜLOĞLU 9.000.000,00 23,94
TOPLAM 37.600.000,00 100,00
DİĞER 11.500.000,00 30,58
Toplam 75.200.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bülbüloğlu Çelik End.San.ve Tic.A.Ş. 2.125.000,00 85,00
Bülbüloğlu Kongre Turizmi Ve Otel İnş.İç Ve Dış Tic.A.Ş. 12.128.000,00 75,80
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.121.350.079,00 998.217.521,00 431.951.889,00 209.717.284,00 1.079.599.157,00
Satışların Maliyeti (-) -1.632.084.082,00 -823.743.845,00 -362.646.108,00 -170.802.084,00 -910.875.519,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 489.265.997,00 174.473.676,00 69.305.781,00 38.915.200,00 168.723.638,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 489.265.997,00 174.473.676,00 69.305.781,00 38.915.200,00 168.723.638,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -127.840.959,00 -68.070.447,00 -39.553.051,00 -17.758.529,00 -37.847.435,00
Pazarlama Giderleri (-) -26.876.150,00 -13.876.290,00 -7.896.162,00 -3.603.653,00 -11.558.690,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 361.478.267,00 131.206.229,00 33.788.710,00 18.492.304,00 101.886.720,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -525.572.311,00 -216.502.821,00 -51.380.652,00 -28.082.828,00 -151.187.241,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 170.454.844,00 7.230.347,00 4.264.626,00 7.962.494,00 70.016.992,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 171.026.857,00 8.051.079,00 4.836.639,00 8.534.507,00 69.807.105,00
Finansman Gelirleri 201.183.646,00 125.464.821,00 159.267.819,00 21.969.901,00 42.601.552,00
Finansman Giderleri (-) -115.449.411,00 -26.409.630,00 -120.417.927,00 -10.453.272,00 -37.068.767,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 315.240.604,00 107.106.270,00 43.686.531,00 20.051.136,00 75.339.890,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -25.941.144,00 -7.922.080,00 369.618,00 1.159.557,00 -8.272.530,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -27.494.582,00 -5.949.128,00 -1.390.262,00 1.632.626,00 -11.447.044,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.553.438,00 -1.972.952,00 1.759.880,00 -473.069,00 3.174.514,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 289.299.460,00 99.184.190,00 44.056.149,00 21.210.693,00 67.067.360,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 289.299.460,00 99.184.190,00 44.056.149,00 21.210.693,00 67.067.360,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 42.864.771,00 4.099.417,00 696.822,00 841.386,00 3.713.966,00
- Ana Ortaklık Payları 246.434.689,00 95.084.773,00 43.359.327,00 20.369.307,00 63.353.394,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -101.369.324,00 -6.691.375,00 -4.379.080,00 -4.760.899,00 230.614.445,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -105.539.088,00 0,00 0,00 0,00 255.857.938,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -14.468.553,00 -8.665.572,00 -5.450.984,00 -6.038.955,00 1.729.377,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.972.870,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 18.638.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 1.974.197,00 1.071.904,00 1.278.056,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -101.369.324,00 -6.691.375,00 -4.379.080,00 -4.760.899,00 230.614.445,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 187.930.136,00 92.492.815,00 39.677.069,00 16.449.794,00 297.681.805,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.428.071.777,00 1.423.723.442,00 1.531.413.562,00 1.104.036.136,00 837.266.083,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 168.155.026,00 115.507.926,00 122.473.980,00 262.801.621,00 103.665.861,00
Finansal Yatırımlar 119.059.376,00 157.441.310,00 158.715.531,00 660.742,00 660.692,00
Ticari Alacaklar 467.447.206,00 230.847.254,00 289.864.322,00 245.738.286,00 319.298.948,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.502.358,00 5.463.499,00 502.715,00 451.433,00 5.166.870,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 464.944.848,00 225.383.755,00 289.361.607,00 245.286.853,00 314.132.078,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 27.460.969,00 26.941.997,00 17.050.458,00 11.840.648,00 16.364.937,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.644.964,00 5.776.965,00 5.745.792,00 5.460.338,00 11.860.093,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.816.005,00 21.165.032,00 11.304.666,00 6.380.310,00 4.504.844,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 521.216.749,00 738.097.192,00 758.656.244,00 460.001.458,00 295.603.703,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 63.149.938,00 51.948.915,00 81.150.149,00 54.652.919,00 22.415.810,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 591.678,00 591.678,00 1.378.685,00 998.820,00 26.762,00
Diğer Dönen Varlıklar 60.920.387,00 102.276.722,00 102.063.093,00 67.280.542,00 67.384.218,00
ARA TOPLAM 1.428.071.777,00 1.423.723.442,00 1.531.413.562,00 1.104.036.136,00 837.266.083,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.097.908.699,00 627.418.470,00 606.996.754,00 574.566.896,00 512.302.650,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.010.454.979,00 567.826.076,00 541.926.662,00 488.104.900,00 429.570.655,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.010.454.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.494.150,00 5.954.625,00 5.002.134,00 22.067.115,00 21.410.047,00
- Şerefiye 20.494.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 50.529.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.640.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.525.980.476,00 2.051.141.912,00 2.138.410.316,00 1.678.603.032,00 1.349.568.733,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.048.090.277,00 792.639.620,00 1.017.926.751,00 850.537.480,00 750.496.873,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 64.475.986,00 32.196.952,00 32.933.264,00 12.584.149,00 12.557.474,00
- Banka Kredileri 64.127.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 29.437.751,00 10.159.985,00 10.163.766,00 1.380.205,00 3.135.814,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 418.752.005,00 361.622.067,00 335.941.928,00 305.557.474,00 298.987.146,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 494.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 418.257.069,00 361.622.067,00 335.941.928,00 305.557.474,00 298.987.146,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.410.068,00 21.653.926,00 14.886.360,00 22.444.677,00 9.855.743,00
Diğer Borçlar 4.998.475,00 7.692.948,00 11.830.243,00 19.225.391,00 17.501.218,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.941.913,00 2.054.298,00 2.513.014,00 2.725.704,00 3.313.683,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.056.562,00 5.638.650,00 9.317.229,00 16.499.687,00 14.187.535,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 447.430.867,00 335.340.905,00 589.696.417,00 470.478.425,00 389.492.521,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22.820.424,00 5.428.283,00 5.393.798,00 7.453.968,00 6.991.582,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.392.579,00 8.525.172,00 6.386.061,00 5.618.154,00 5.833.212,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.631.826,00 7.642.906,00 0,00 0,00 4.646.186,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 760.753,00 882.266,00 646.931,00 760.813,00 1.187.026,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29.372.122,00 10.019.382,00 10.694.914,00 5.795.037,00 6.142.163,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 351.357.121,00 575.165.062,00 489.920.358,00 220.729.620,00 230.440.468,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.767.648,00 73.117.909,00 9.627.443,00 1.312.941,00 788.863,00
Banka Kredileri 12.327.323,00 32.196.952,00 32.933.264,00 12.241.302,00 12.214.876,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 440.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 43.330.338,00 34.211.147,00 27.200.273,00 23.178.873,00 23.961.645,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 43.330.338,00 34.211.147,00 27.200.273,00 23.178.873,00 23.961.645,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16.997.029,00 27.738.486,00 24.922.070,00 24.843.172,00 27.776.719,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.399.447.398,00 1.367.804.682,00 1.507.847.109,00 1.071.267.100,00 980.937.341,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.126.533.078,00 683.337.230,00 630.563.207,00 607.335.932,00 368.631.392,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.041.112.446,00 643.146.040,00 593.645.725,00 570.573.631,00 332.321.885,00
Ödenmiş Sermaye 37.600.000,00 37.600.000,00 37.600.000,00 37.600.000,00 30.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 151.195.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 328.174.439,00 214.654.746,00 214.654.746,00 214.654.746,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 143.971.562,00 239.259.342,00 241.484.473,00 241.402.399,00 245.774.706,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 143.971.562,00 239.259.342,00 241.484.473,00 241.402.399,00 245.774.706,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.144.413,00 -10.553.322,00 -8.328.191,00 -8.410.265,00 -4.037.958,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27.913.833,00 3.123.770,00 3.123.770,00 3.123.770,00 3.123.770,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 105.821.970,00 85.842.933,00 85.842.933,00 85.842.933,00 22.489.539,00
Net Dönem Karı/Zararı 246.434.689,00 95.084.773,00 43.359.327,00 20.369.307,00 63.353.394,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 85.420.632,00 40.191.190,00 36.917.482,00 36.762.301,00 36.309.507,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.525.980.476,00 2.051.141.912,00 2.138.410.316,00 1.678.603.032,00 1.349.568.733,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 -32.419.524,00 -32.419.524,00 -32.419.524,00 -32.419.524,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi