Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BURVA
Sektör Yüksek kaliteli endüstriel vanalar ve bu ürünler için yedek parça üretim ve satışı
Adres Ata Center İş Merkezi Ahi Evran Cad. No:1 Kat:3 34398 Maslak/İstanbul
Telefon (212) 286 66 40
Faks (212) 286 66 44
Web http://www.burcelikvana.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. 3.268.438,07 44,48
Diğer 3.554.859,93 48,38
KENAN YURTBAY 524.374,00 7,14
Toplam 7.347.672,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
06.02.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
12.12.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,11
30.04.2010 Bölünme 0,51
22.06.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,31
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 11.339.684,00 7.386.552,00 4.646.450,00 2.233.824,00 16.550.121,00
Satışların Maliyeti (-) -6.598.825,00 -4.170.020,00 -2.752.233,00 -1.404.556,00 -12.684.697,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.740.859,00 3.216.532,00 1.894.217,00 829.268,00 3.865.424,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.740.859,00 3.216.532,00 1.894.217,00 829.268,00 3.865.424,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.950.490,00 -1.425.069,00 -943.417,00 -458.347,00 -1.512.567,00
Pazarlama Giderleri (-) -844.461,00 -603.099,00 -366.323,00 -194.089,00 -872.219,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 344.869,00 268.100,00 241.369,00 175.478,00 676.990,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -327.414,00 -283.287,00 -261.511,00 -221.781,00 -103.681,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.963.363,00 1.173.177,00 564.335,00 130.529,00 2.053.947,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21.040,00 11.501,00 11.501,00 11.501,00 45.323,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -58.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.925.952,00 1.184.678,00 575.836,00 142.030,00 2.099.270,00
Finansman gelirleri 105.465,00 60.885,00 28.472,00 19.215,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -1.965.984,00 -1.533.935,00 -890.718,00 -432.023,00 -1.862.442,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 65.433,00 -288.372,00 -286.410,00 -270.778,00 236.828,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -213.590,00 64.319,00 64.829,00 46.547,00 -155.748,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -213.590,00 64.319,00 64.829,00 46.547,00 -155.748,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -148.157,00 -224.053,00 -221.581,00 -224.231,00 81.080,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -148.157,00 -224.053,00 -221.581,00 -224.231,00 81.080,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -148.157,00 -224.053,00 -221.581,00 -224.231,00 81.080,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 13.249.564,00 12.304.248,00 11.542.676,00 11.821.108,00 10.738.437,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 411.300,00 696.915,00 768.410,00 166.182,00 967.569,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 7.319.980,00 4.690.880,00 3.016.693,00 3.454.802,00 2.924.211,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.560.146,00 463.490,00 466.655,00 1.356.536,00 1.231.133,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.759.834,00 4.227.390,00 2.550.038,00 2.098.266,00 1.693.078,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 81.806,00 48.366,00 37.948,00 18.120,00 51.437,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 81.806,00 48.366,00 37.948,00 18.120,00 51.437,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.701.099,00 4.880.359,00 5.613.695,00 5.341.174,00 4.515.699,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.412.417,00 1.117.398,00 884.180,00 1.465.643,00 1.012.121,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 627.874,00 430.379,00 326.394,00 918.772,00 403.091,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 381,00
Diğer Dönen Varlıklar 322.962,00 870.330,00 1.221.750,00 1.375.187,00 1.267.019,00
ARA TOPLAM 13.249.564,00 12.304.248,00 11.542.676,00 11.821.108,00 10.738.437,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.491.204,00 2.957.942,00 3.197.435,00 3.270.666,00 2.928.539,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 4.213.055,00 2.263.654,00 2.394.544,00 2.457.296,00 2.604.735,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.070,00 15.945,00 16.819,00 17.694,00 18.568,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.141,00 1.405,00 1.668,00 1.928,00 2.189,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 353.544,00 360.218,00 345.948,00 278.047,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 17.740.768,00 15.262.190,00 14.740.111,00 15.091.774,00 13.666.976,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.018.236,00 6.912.957,00 7.773.987,00 7.161.262,00 6.195.845,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.833.327,00 766.801,00 2.907.410,00 2.900.412,00 2.893.419,00
- Banka Kredileri 1.827.930,00 754.965,00 2.890.726,00 0,00 2.852.820,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.945.920,00 5.332.626,00 4.073.270,00 3.378.969,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 133.082,00 124.087,00 128.781,00 164.529,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 404.275,00 400.998,00 362.553,00 386.666,00 380.182,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26.798,00 10.736,00 9.990,00 58.886,00 47.708,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 377.477,00 390.262,00 352.563,00 327.780,00 332.474,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 140.570,00 163.334,00 201.422,00 195.578,00 147.118,00
Diğer Borçlar 51.239,00 48.132,00 29.601,00 26.706,00 41.820,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 51.239,00 48.132,00 29.601,00 26.706,00 41.820,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 577.783,00 134.936,00 128.068,00 211.712,00 93.310,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 65.122,00 64.482,00 71.663,00 61.219,00 54.773,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 65.122,00 64.482,00 71.663,00 61.219,00 54.773,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 1.648,00 0,00 0,00 936,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.416.141,00 3.595.674,00 2.234.749,00 3.208.129,00 2.448.807,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.497.619,00 3.244.124,00 1.890.472,00 2.867.140,00 2.133.821,00
Banka Kredileri 2.392.830,00 3.106.004,00 1.662.373,00 2.854.246,00 2.133.821,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 23.477,00 48.007,00 78.178,00 268.467,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 624.923,00 351.550,00 344.277,00 340.989,00 314.986,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 624.923,00 351.550,00 344.277,00 340.989,00 314.986,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 293.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 11.434.377,00 10.508.631,00 10.008.736,00 10.369.391,00 8.644.652,00
Ö Z K A Y N A K L A R 6.306.391,00 4.753.559,00 4.731.375,00 4.722.383,00 5.022.324,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.306.391,00 4.753.559,00 4.731.375,00 4.722.383,00 5.022.324,00
Ödenmiş Sermaye 7.347.672,00 7.347.672,00 7.347.672,00 7.347.672,00 7.347.672,00
Sermaye Düzeltme Farkları 173.775,00 173.775,00 173.775,00 173.775,00 173.775,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 514.929,00 514.929,00 514.929,00 514.929,00 514.929,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.552.321,00 75.385,00 50.729,00 44.387,00 120.097,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.552.321,00 75.385,00 50.729,00 44.387,00 120.097,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -671.935,00 -498.827,00 -523.483,00 -529.825,00 -454.115,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 73.429,00 73.429,00 73.429,00 73.429,00 73.429,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.207.578,00 -3.207.578,00 -3.207.578,00 -3.207.578,00 -3.288.658,00
Net Dönem Karı/Zararı -148.157,00 -224.053,00 -221.581,00 -224.231,00 81.080,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 17.740.768,00 15.262.190,00 14.740.111,00 15.091.774,00 13.666.976,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi