Geri Dön

BURVA | Burcelik Vana


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BURVA
Sektör Yüksek kaliteli endüstriel vanalar ve bu ürünler için yedek parça üretim ve satışı
Adres FETHİYE ORGANİZE SANAYİ MAHALLESİ SARI CAD. NO:21 NİLÜFER / BURSA
Telefon 224 243 11 07
Faks 224 241 77 85
Web www.burcelikvana.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 2.955.042,07 40,22
TOPLAM 7.347.672,00 100,00
DİĞER 4.392.629,93 59,78
Toplam 14.695.344,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Burçelik Dış Ticaret Ldt Şti 25.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
06.02.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
12.12.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,11
30.04.2010 Bölünme 0,51
22.06.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,31
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 32.150.881,00 167.008.324,00 110.408.923,00 45.542.604,00 40.297.952,00
Satışların Maliyeti (-) 23.368.007,00 159.980.716,00 83.193.155,00 31.668.777,00 35.404.415,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.782.874,00 7.027.608,00 27.215.768,00 13.873.827,00 4.893.537,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 8.782.874,00 7.027.608,00 27.215.768,00 13.873.827,00 4.893.537,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 4.835.300,00 14.078.422,00 7.073.574,00 4.124.564,00 3.398.960,00
Pazarlama Giderleri (-) 2.561.343,00 6.103.480,00 3.361.421,00 1.901.693,00 1.769.882,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.959.751,00 21.941.512,00 15.605.740,00 12.491.440,00 2.557.857,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 9.256.229,00 18.469.969,00 12.784.489,00 10.846.894,00 2.783.667,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.910.247,00 -9.682.751,00 19.602.024,00 9.492.116,00 -501.115,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 70.001,00 154.123,00 32.343,00 32.343,00 28.341,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 410.767,00 56.975,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.251.013,00 -9.585.603,00 19.634.367,00 9.524.459,00 -472.774,00
Finansman gelirleri 1.413.590,00 3.754.239,00 1.920.122,00 1.405.683,00 218.186,00
Finansman Giderleri (-) 1.399.930,00 10.638.690,00 6.685.925,00 3.815.208,00 2.167.505,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.378.223,00 4.321.985,00 14.868.564,00 7.114.934,00 407.998,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.585.189,00 1.226.486,00 3.245.705,00 1.443.225,00 973.375,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 620.592,00 2.203.505,00 2.909.068,00 777.292,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 964.597,00 -977.019,00 336.637,00 665.933,00 973.375,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 793.034,00 3.095.499,00 11.622.859,00 5.671.709,00 -565.377,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 793.034,00 3.095.499,00 11.622.859,00 5.671.709,00 -565.377,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 793.034,00 3.095.499,00 11.622.859,00 5.671.709,00 -565.377,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -354.916,00 -862.513,00 -52.483,00 -34.577,00 -141.984,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -720.322,00 -796.000,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 247.100,00 -354.018,00 -69.977,00 -34.577,00 -189.313,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -118.306,00 -287.505,00 -17.494,00 0,00 -47.329,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 61.775,00 -88.505,00 0,00 0,00 -47.329,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 8.644,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 -8.644,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -354.916,00 -862.513,00 -52.483,00 -25.933,00 -141.984,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 438.118,00 2.232.986,00 11.570.376,00 5.645.776,00 -707.361,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 438.118,00 2.232.986,00 11.570.376,00 5.645.776,00 -707.361,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 141.455.023,00 116.786.723,00 74.646.293,00 110.122.211,00 57.813.476,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.967.063,00 30.503.049,00 4.660.072,00 3.311.081,00 6.211.968,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 23.495.131,00 26.452.854,00 26.117.952,00 40.119.701,00 14.977.454,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 16.807,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 23.495.131,00 26.452.854,00 26.117.952,00 40.119.701,00 14.960.647,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.346.694,00 1.539.590,00 6.252.993,00 3.480.464,00 1.227.107,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.346.694,00 1.539.590,00 6.252.993,00 3.480.464,00 1.227.107,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 53.422.703,00 32.881.132,00 28.185.865,00 27.872.275,00 18.003.562,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 54.089.316,00 23.253.973,00 6.032.145,00 32.603.029,00 16.154.679,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 620.592,00 817.924,00 0,00 0,00 148.874,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.513.524,00 1.338.201,00 3.397.266,00 2.735.661,00 1.089.832,00
ARA TOPLAM 141.455.023,00 116.786.723,00 74.646.293,00 110.122.211,00 57.813.476,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 32.770.679,00 35.267.825,00 15.029.985,00 15.343.767,00 15.419.817,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 31.366.092,00 33.735.262,00 14.327.112,00 14.587.394,00 14.880.789,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 751.697,00 822.848,00 309.547,00 331.290,00 353.034,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 102.456,00 126.902,00 91.141,00 106.994,00 158.153,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 174.225.702,00 152.054.548,00 89.676.278,00 125.465.978,00 73.233.293,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 110.067.179,00 87.845.538,00 59.160.660,00 100.087.406,00 51.638.415,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.889.048,00 5.447.304,00 25.396.361,00 28.984.530,00 12.541.204,00
- Banka Kredileri 4.666.849,00 5.334.302,00 25.319.683,00 28.902.986,00 12.479.471,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.047.255,00 2.245.553,00 2.610.604,00 4.024.029,00 4.472.344,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 14.706,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 964.504,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.202.898,00 3.773.076,00 18.804.698,00 18.833.744,00 6.472.484,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 277.631,00 80.923,00 101.199,00 371.343,00 165.689,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.925.267,00 3.692.153,00 18.703.499,00 18.462.401,00 6.306.795,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.573.160,00 1.124.349,00 1.001.726,00 317.958,00 2.689.474,00
Diğer Borçlar 1.369.151,00 383.654,00 293.474,00 218.314,00 135.508,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.369.151,00 383.654,00 293.474,00 218.314,00 135.508,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 94.337.324,00 74.013.755,00 8.303.055,00 46.621.728,00 25.064.962,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 620.592,00 0,00 2.131.776,00 738.699,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 890.469,00 776.008,00 597.952,00 348.404,00 262.439,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 890.469,00 776.008,00 597.952,00 348.404,00 262.439,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 137.282,00 81.839,00 21.014,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.959.782,00 12.367.005,00 5.489.402,00 6.276.956,00 4.309.057,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.820.844,00 3.072.096,00 1.662.971,00 2.173.748,00 964.504,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 947.741,00 950.003,00 505.037,00 443.668,00 599.361,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 947.741,00 950.003,00 505.037,00 443.668,00 599.361,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.191.197,00 8.344.906,00 3.321.394,00 3.659.540,00 2.745.192,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 122.026.961,00 100.212.543,00 64.650.062,00 106.364.362,00 55.947.472,00
Ö Z K A Y N A K L A R 52.198.741,00 51.842.005,00 25.026.216,00 19.101.616,00 17.285.821,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 52.198.741,00 51.842.005,00 25.026.216,00 19.101.616,00 17.285.821,00
Ödenmiş Sermaye 7.347.672,00 7.347.672,00 7.347.672,00 7.347.672,00 7.347.672,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 102.497.714,00 102.497.714,00 173.775,00 173.775,00 173.775,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.247.060,00 9.247.060,00 514.929,00 514.929,00 514.929,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.811.084,00 4.247.382,00 6.216.314,00 6.242.864,00 7.168.614,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.811.084,00 4.247.382,00 6.216.314,00 6.242.864,00 7.168.614,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.723.968,00 -1.909.293,00 -1.679.892,00 -1.653.342,00 -1.717.293,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.353.668,00 1.353.668,00 73.429,00 73.429,00 73.429,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -72.851.491,00 -76.413.296,00 -922.762,00 -922.762,00 -922.762,00
Net Dönem Karı/Zararı 793.034,00 3.561.805,00 11.622.859,00 5.671.709,00 2.930.164,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 174.225.702,00 152.054.548,00 89.676.278,00 125.465.978,00 73.233.293,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi