Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,15
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 52,71
BIST-100'deki Ağırlığı 2,83
F/K Oranı 64,95
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,93
Dibe Uzaklık 52,73
Piyasa Değeri (USD) 29.585.840,41
Piyasa Değeri (TL) 212.790.240,00
Özsermaye (TL) 72.515.073,00
Sermaye (TL) 8.424.000,00
Net Kar (TL) 3.276.121,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BURCE
Sektör Çelik döküm makine ve vana imalatı
Adres Organize Sanayi Bölgesi Yeşil C. No:20 16159 Bursa
Telefon (0224) 243 11 07
Faks (0224) 243 21 82
Web http://www.burcelik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 4.168.907,30 49,49
KÖMÜRCÜOĞLU İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. 4.255.092,70 50,51
Toplam 8.424.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Burçelik Dış Ticaret Ldt Şti 25.000,00 50,00
Burçelik Vana Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 3.328.346,00 45,30
Tarih Açıklama Katsayı
27.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 13,00
24.01.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
25.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
13.10.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
04.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
18.08.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
20.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 55.761.125,00 22.173.135,00 11.608.046,00 65.477.818,00 40.862.623,00
Satışların Maliyeti (-) -49.403.451,00 -18.348.663,00 -9.993.814,00 -50.579.135,00 -30.461.595,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.357.674,00 3.824.472,00 1.614.232,00 14.898.683,00 10.401.028,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 6.357.674,00 3.824.472,00 1.614.232,00 14.898.683,00 10.401.028,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.416.478,00 -3.376.662,00 -1.738.072,00 -7.640.726,00 -5.507.734,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.008.238,00 -1.216.696,00 -635.823,00 -2.348.413,00 -1.665.517,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -487.070,00 -301.635,00 -179.587,00 -560.284,00 -366.965,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.030.888,00 1.279.332,00 1.086.942,00 1.662.825,00 1.204.311,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.939.085,00 -2.504.159,00 -1.297.393,00 -2.885.563,00 -2.348.991,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -462.309,00 -2.295.348,00 -1.149.701,00 3.126.522,00 1.716.132,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 10.032.102,00 1.894.647,00 509.668,00 249.014,00 55.912,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -166.667,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 9.569.793,00 -400.701,00 -640.033,00 3.208.869,00 1.772.044,00
Finansman gelirleri 985.879,00 326.578,00 172.930,00 904.731,00 768.045,00
Finansman Giderleri (-) -7.198.521,00 -4.127.836,00 -2.036.609,00 -8.166.853,00 -6.399.217,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.357.151,00 -4.201.959,00 -2.503.712,00 -4.053.253,00 -3.859.128,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 615.541,00 975.391,00 321.784,00 1.177.835,00 1.197.807,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -210.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 825.856,00 975.391,00 321.784,00 1.177.835,00 1.197.807,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.972.692,00 -3.226.568,00 -2.181.928,00 -2.875.418,00 -2.661.321,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.972.692,00 -3.226.568,00 -2.181.928,00 -2.875.418,00 -2.661.321,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 442.165,00 -371.315,00 -227.735,00 -82.253,00 -122.562,00
- Ana Ortaklık Payları 3.530.527,00 -2.855.253,00 -1.954.193,00 -2.793.165,00 -2.538.759,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 55.361.855,00 49.148.055,00 36.085.588,00 35.949.792,00 37.565.356,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.359.344,00 4.807.962,00 2.161.037,00 2.818.078,00 2.312.530,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 25.134.781,00 12.988.462,00 10.154.105,00 12.744.776,00 10.637.425,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 941.107,00 1.533.879,00 1.258.368,00 1.816.790,00 1.231.962,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.193.674,00 11.454.583,00 8.895.737,00 10.927.986,00 9.405.463,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 736.959,00 261.497,00 241.168,00 176.827,00 264.873,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 736.959,00 261.497,00 241.168,00 176.827,00 264.873,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 20.846.287,00 20.232.741,00 16.753.280,00 16.841.136,00 20.651.707,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.801.430,00 10.283.934,00 6.509.518,00 3.041.303,00 2.638.635,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 106.369,00 1.534.649,00 1.903.750,00 627.783,00 415.898,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.659,00 1.492,00 280,00 117,00 90,00
Diğer Dönen Varlıklar 475.395,00 571.967,00 266.200,00 327.555,00 1.060.096,00
ARA TOPLAM 55.361.855,00 49.148.055,00 36.085.588,00 35.949.792,00 37.565.356,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 107.724.896,00 107.844.229,00 107.987.372,00 107.935.832,00 59.442.553,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 102.470.534,00 102.983.406,00 103.503.848,00 103.874.865,00 55.953.001,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.741.560,00 4.377.733,00 4.020.837,00 3.635.576,00 3.193.223,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 65.332,00 66.009,00 79.797,00 34.048,00 41.839,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 366.304,00 308.355,00 255.918,00 219.800,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 163.086.751,00 156.992.284,00 144.072.960,00 143.885.624,00 97.007.909,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 51.971.081,00 54.462.270,00 40.022.869,00 42.317.039,00 41.380.918,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.033.738,00 19.471.722,00 9.002.051,00 4.538.949,00 3.453.606,00
- Banka Kredileri 19.022.964,00 19.450.074,00 8.935.256,00 4.512.392,00 3.437.098,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.392.446,00 17.499.522,00 15.736.495,00 19.729.264,00 19.454.322,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 62.465,00 91.700,00 111.542,00 133.082,00 159.035,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 8.662.615,00 6.949.580,00 6.935.389,00 9.914.717,00 6.861.998,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.237,00 17.737,00 16.565,00 25.312,00 6.735,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.652.378,00 6.931.843,00 6.918.824,00 9.889.405,00 6.855.263,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.673.406,00 2.561.938,00 1.669.101,00 1.300.338,00 1.456.342,00
Diğer Borçlar 744.977,00 644.647,00 257.659,00 548.084,00 346.034,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 744.977,00 644.647,00 257.659,00 548.084,00 346.034,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.413.002,00 6.602.054,00 5.868.528,00 5.528.533,00 9.116.673,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 210.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 712.194,00 615.604,00 448.687,00 573.137,00 526.932,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 712.194,00 615.604,00 448.687,00 573.137,00 526.932,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 128.388,00 117.203,00 104.959,00 184.017,00 165.011,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.431.751,00 33.260.766,00 32.430.470,00 28.121.395,00 21.437.645,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.242.143,00 17.200.407,00 17.514.556,00 12.890.109,00 15.381.919,00
Banka Kredileri 18.242.143,00 17.200.407,00 17.514.556,00 12.866.632,00 15.333.912,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.110.669,00 11.114.139,00 8.942.876,00 9.013.806,00 5.856.537,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.110.669,00 11.114.139,00 8.942.876,00 9.013.806,00 5.856.537,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.983.427,00 4.846.470,00 5.869.051,00 6.109.255,00 86.727,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 86.402.832,00 87.723.036,00 72.453.339,00 70.438.434,00 62.818.563,00
Ö Z K A Y N A K L A R 76.683.919,00 69.269.248,00 71.619.621,00 73.447.190,00 34.189.346,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 72.515.073,00 66.083.522,00 68.303.556,00 69.946.049,00 31.589.053,00
Ödenmiş Sermaye 8.424.000,00 8.424.000,00 8.424.000,00 8.424.000,00 8.424.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 151.363,00 156.386,00 158.302,00 158.775,00 160.192,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 207.091,00 221.976,00 227.652,00 229.054,00 233.252,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 76.343.642,00 76.426.182,00 77.864.968,00 77.564.633,00 39.048.060,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 76.343.642,00 76.426.182,00 77.864.968,00 77.564.633,00 39.048.060,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.635.910,00 -4.617.665,00 -3.203.399,00 -3.509.789,00 -1.493.300,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22.402,00 22.361,00 13.518,00 29.552,00 15.589,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 22.402,00 22.361,00 13.518,00 29.552,00 15.589,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.090.496,00 1.092.619,00 1.093.428,00 956.080,00 956.679,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -17.254.448,00 -17.404.749,00 -17.524.119,00 -14.622.880,00 -14.709.960,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.530.527,00 -2.855.253,00 -1.954.193,00 -2.793.165,00 -2.538.759,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.168.846,00 3.185.726,00 3.316.065,00 3.501.141,00 2.600.293,00
TOPLAM KAYNAKLAR 163.086.751,00 156.992.284,00 144.072.960,00 143.885.624,00 97.007.909,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 23.477,00 48.007,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi