Geri Dön

BURCE | Burcelik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BURCE
Sektör Çelik döküm makine ve vana imalatı
Adres ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YEŞİL CAD. NO:20 NİLÜFER / BURSA
Telefon 224 243 11 07
Faks 224 243 21 82
Web www.burcelik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KÖMÜRCÜOĞLU İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. 3.980.340,70 47,25
TOPLAM 8.424.000,00 100,00
DİĞER 4.443.659,30 52,75
Toplam 16.848.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Burçelik Dış Ticaret Ldt Şti 25.000,00 50,00
Burçelik Vana Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 3.328.346,00 45,30
Tarih Açıklama Katsayı
27.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 13,00
24.01.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
25.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
13.10.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
04.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
18.08.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
20.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 36.266.362,00 119.009.315,00 71.975.691,00 50.248.566,00 14.038.486,00
Satışların Maliyeti (-) -26.843.464,00 -94.885.172,00 -59.362.546,00 -41.496.462,00 -12.208.190,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.422.898,00 24.124.143,00 12.613.145,00 8.752.104,00 1.830.296,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.422.898,00 24.124.143,00 12.613.145,00 8.752.104,00 1.830.296,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.257.139,00 -9.597.886,00 -7.060.334,00 -4.588.218,00 -2.157.861,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.215.149,00 -3.601.651,00 -2.585.933,00 -1.648.996,00 -650.580,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -390.043,00 -1.178.209,00 -538.463,00 -376.423,00 -183.152,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.610.545,00 7.372.552,00 2.490.948,00 2.107.373,00 1.378.700,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.174.788,00 -9.292.998,00 -3.092.045,00 -2.182.110,00 -1.413.120,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.996.324,00 7.825.951,00 1.827.318,00 2.063.730,00 -1.195.717,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.905,00 132.306,00 132.306,00 113.182,00 53.874,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -139.987,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.002.229,00 7.818.270,00 1.959.624,00 2.176.912,00 -1.141.843,00
Finansman gelirleri 1.234.388,00 3.049.932,00 939.530,00 835.885,00 576.936,00
Finansman Giderleri (-) -2.189.136,00 -8.116.283,00 -5.926.724,00 -3.843.685,00 -2.005.392,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.047.481,00 2.751.919,00 -3.027.570,00 -830.888,00 -2.570.299,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 474.907,00 -248.406,00 567.747,00 553.621,00 746.066,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -234.137,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 474.907,00 -14.269,00 567.747,00 553.621,00 746.066,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.522.388,00 2.503.513,00 -2.459.823,00 -277.267,00 -1.824.233,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.522.388,00 2.503.513,00 -2.459.823,00 -277.267,00 -1.824.233,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -176.811,00 237.988,00 -401.212,00 -368.331,00 -33.558,00
- Ana Ortaklık Payları 2.699.199,00 2.265.525,00 -2.058.611,00 91.064,00 -1.790.675,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 90.448.305,00 63.594.561,00 54.873.272,00 58.795.404,00 50.592.698,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.580.577,00 4.504.362,00 2.147.159,00 7.300.354,00 4.000.368,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 24.337.609,00 28.039.538,00 20.238.298,00 26.025.515,00 14.097.203,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.949.694,00 3.300.302,00 689.854,00 2.006.453,00 1.611.555,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.387.915,00 24.739.236,00 19.548.444,00 24.019.062,00 12.485.648,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.498.619,00 743.753,00 139.189,00 460.640,00 955.273,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 32.368,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.498.619,00 711.385,00 139.189,00 460.640,00 955.273,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 41.748.680,00 24.863.236,00 28.497.743,00 21.073.144,00 27.310.340,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.497.573,00 5.202.660,00 3.595.978,00 3.625.116,00 3.701.321,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 201.884,00 0,00 0,00 13.227,00 5.504,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 95,00 4.007,00 4.007,00 3.051,00 427,00
Diğer Dönen Varlıklar 785.152,00 237.005,00 250.898,00 307.584,00 527.766,00
ARA TOPLAM 90.448.305,00 63.594.561,00 54.873.272,00 58.795.404,00 50.592.698,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 110.741.433,00 109.092.112,00 107.635.130,00 107.703.458,00 107.582.439,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 102.841.985,00 101.837.501,00 101.055.537,00 101.444.678,00 101.819.104,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.684.705,00 7.049.862,00 6.358.800,00 5.997.967,00 5.611.639,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 45.030,00 42.335,00 106.258,00 157.518,00 42.910,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 201.189.738,00 172.686.673,00 162.508.402,00 166.498.862,00 158.175.137,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 91.207.639,00 67.419.204,00 61.612.682,00 62.678.719,00 54.474.591,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 17.548.314,00 19.315.510,00 17.477.228,00 17.341.866,00 8.887.749,00
- Banka Kredileri 17.244.404,00 19.044.747,00 17.460.002,00 17.312.109,00 8.870.103,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 17.041.688,00 14.388.773,00 17.553.987,00 17.052.154,00 18.329.009,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 47.886,00 45.816,00 43.834,00 41.939,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 29.628.735,00 22.947.981,00 16.612.060,00 15.933.583,00 13.158.677,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20.804,00 52.102,00 41.968,00 4.884,00 18.920,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.607.931,00 22.895.879,00 16.570.092,00 15.928.699,00 13.139.757,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.534.929,00 1.964.896,00 2.168.308,00 1.984.346,00 2.308.784,00
Diğer Borçlar 406.308,00 816.300,00 499.062,00 363.391,00 396.761,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 406.308,00 816.300,00 499.062,00 363.391,00 396.761,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 21.348.130,00 6.323.834,00 5.933.028,00 8.775.381,00 10.344.641,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 234.137,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.510.091,00 1.211.263,00 1.202.461,00 1.083.024,00 941.534,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.510.091,00 1.211.263,00 1.202.461,00 1.083.024,00 941.534,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 189.444,00 216.510,00 166.548,00 144.974,00 107.436,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.346.782,00 28.206.345,00 28.102.654,00 28.609.161,00 29.168.513,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.131.202,00 8.609.039,00 10.454.659,00 11.600.039,00 13.527.852,00
Banka Kredileri 9.555.680,00 7.950.503,00 10.429.655,00 11.563.341,00 13.479.966,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.719.511,00 15.631.556,00 14.039.834,00 13.389.352,00 11.991.224,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.719.511,00 15.631.556,00 14.039.834,00 13.389.352,00 11.991.224,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.425.982,00 3.891.425,00 3.529.599,00 3.536.970,00 3.562.401,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 121.554.421,00 95.625.549,00 89.715.336,00 91.287.880,00 83.643.104,00
Ö Z K A Y N A K L A R 79.635.317,00 77.061.124,00 72.793.066,00 75.210.982,00 74.532.033,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 75.814.298,00 73.043.842,00 69.403.100,00 71.762.908,00 70.743.649,00
Ödenmiş Sermaye 8.424.000,00 8.424.000,00 8.424.000,00 8.424.000,00 8.424.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 151.363,00 151.363,00 151.363,00 151.363,00 151.363,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 207.091,00 207.091,00 207.091,00 207.091,00 207.091,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 75.208.466,00 75.153.948,00 75.971.339,00 76.201.580,00 77.068.475,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 75.208.466,00 75.153.948,00 75.971.339,00 76.201.580,00 77.068.475,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.690.623,00 -5.745.141,00 -5.008.213,00 -4.777.972,00 -3.911.077,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 117.707,00 100.968,00 46.433,00 26.325,00 21.910,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 117.707,00 100.968,00 46.433,00 26.325,00 21.910,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.545.104,00 8.545.104,00 8.545.104,00 8.545.104,00 8.545.104,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -19.538.632,00 -21.804.157,00 -21.883.619,00 -21.883.619,00 -21.883.619,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.699.199,00 2.265.525,00 -2.058.611,00 91.064,00 -1.790.675,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.821.019,00 4.017.282,00 3.389.966,00 3.448.074,00 3.788.384,00
TOPLAM KAYNAKLAR 201.189.738,00 172.686.673,00 162.508.402,00 166.498.862,00 158.175.137,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 12.780,00 25.004,00 36.698,00 47.886,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi