Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BURCE
Sektör Çelik döküm makine ve vana imalatı
Adres Organize Sanayi Bölgesi Yeşil C. No:20 16159 Bursa
Telefon (0224) 243 11 07
Faks (0224) 243 21 82
Web http://www.burcelik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 3.967.985,30 47,10
KÖMÜRCÜOĞLU İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. 4.456.014,70 52,90
Toplam 8.424.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Burçelik Dış Ticaret Ldt Şti 25.000,00 50,00
Burçelik Vana Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 3.328.346,00 45,30
Tarih Açıklama Katsayı
27.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 13,00
24.01.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
25.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
13.10.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
04.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
18.08.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
20.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 26.921.411,00 13.091.416,00 66.469.340,00 52.334.837,00 30.724.819,00
Satışların Maliyeti (-) -21.338.934,00 -11.259.233,00 -51.258.437,00 -41.001.247,00 -25.113.026,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.582.477,00 1.832.183,00 15.210.903,00 11.333.590,00 5.611.793,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 5.582.477,00 1.832.183,00 15.210.903,00 11.333.590,00 5.611.793,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.472.105,00 -1.646.564,00 -6.103.457,00 -4.005.598,00 -2.520.606,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.216.569,00 -493.666,00 -2.348.746,00 -1.506.439,00 -961.283,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -216.114,00 -175.043,00 -496.219,00 -309.061,00 -231.954,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 970.161,00 615.165,00 3.423.523,00 4.665.260,00 1.622.680,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -613.399,00 -753.222,00 -4.227.506,00 -2.036.408,00 -519.739,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.034.451,00 -621.147,00 5.458.498,00 8.141.344,00 3.000.891,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 55.914,00 11.523,00 121.274,00 89.562,00 16.525,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -250,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.090.365,00 -609.624,00 5.579.522,00 8.230.906,00 3.017.416,00
Finansman gelirleri 345.339,00 175.061,00 1.879.288,00 545.345,00 424.126,00
Finansman Giderleri (-) -4.128.751,00 -2.065.598,00 -9.201.695,00 -7.202.874,00 -3.151.229,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.693.047,00 -2.500.161,00 -1.742.885,00 1.573.377,00 290.313,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 928.426,00 512.016,00 1.972.285,00 951.237,00 -202.080,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 928.426,00 512.016,00 1.972.285,00 951.237,00 -202.080,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.764.621,00 -1.988.145,00 229.400,00 2.524.614,00 88.233,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.764.621,00 -1.988.145,00 229.400,00 2.524.614,00 88.233,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -121.209,00 -122.659,00 44.352,00 463.722,00 34.295,00
- Ana Ortaklık Payları -1.643.412,00 -1.865.486,00 185.048,00 2.060.892,00 53.938,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 37.088.523,00 35.056.683,00 31.008.084,00 35.248.962,00 31.597.743,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.015.315,00 3.491.249,00 1.454.821,00 3.459.555,00 2.232.425,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 10.127.014,00 10.006.074,00 10.603.158,00 13.560.131,00 9.481.285,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.005.001,00 421.440,00 611.788,00 355,00 962.155,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.122.013,00 9.584.634,00 9.991.370,00 13.559.776,00 8.519.130,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 112.655,00 189.406,00 275.688,00 1.075.032,00 515.565,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 112.655,00 189.406,00 275.688,00 1.075.032,00 515.565,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 18.967.512,00 17.124.552,00 15.058.185,00 13.933.536,00 15.417.621,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.640.749,00 2.852.152,00 2.346.375,00 1.741.326,00 2.398.313,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 300.244,00 918.469,00 402.788,00 28.366,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 90,00 0,00 764,00 358,00 358,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.225.188,00 1.393.250,00 1.269.093,00 1.479.024,00 1.552.176,00
ARA TOPLAM 37.088.523,00 35.056.683,00 31.008.084,00 35.248.962,00 31.597.743,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 59.262.806,00 58.946.682,00 58.206.232,00 57.741.806,00 56.405.524,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 56.106.288,00 56.044.707,00 56.117.396,00 55.918.776,00 55.104.555,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.816.163,00 2.376.538,00 1.986.384,00 1.640.691,00 1.213.577,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 48.269,00 12.816,00 14.626,00 92.300,00 1.477,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 96.351.329,00 94.003.365,00 89.214.316,00 92.990.768,00 88.003.267,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.738.456,00 36.001.638,00 33.611.126,00 37.008.681,00 33.299.056,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.886.776,00 10.154.786,00 9.259.023,00 12.052.691,00 6.024.913,00
- Banka Kredileri 10.863.021,00 10.057.605,00 9.176.228,00 12.013.458,00 6.024.913,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 195.790,00 260.949,00 127.000,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 7.040.960,00 7.322.688,00 7.721.131,00 9.434.538,00 9.607.200,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.810,00 55.235,00 63.102,00 83.028,00 1.027,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.038.150,00 7.267.453,00 7.658.029,00 9.351.510,00 9.606.173,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.713.307,00 1.681.725,00 1.348.448,00 1.446.014,00 1.498.764,00
Diğer Borçlar 245.913,00 183.707,00 346.438,00 273.583,00 210.717,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 245.913,00 183.707,00 346.438,00 273.583,00 210.717,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.613.424,00 2.985.535,00 4.290.023,00 1.955.942,00 4.182.624,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 618.667,00 592.652,00 578.844,00 616.563,00 673.279,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 618.667,00 592.652,00 578.844,00 616.563,00 673.279,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 147.333,00 122.500,00 173.412,00 129.861,00 96.925,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.944.840,00 23.507.842,00 19.499.130,00 17.317.519,00 15.486.994,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.262.776,00 16.141.956,00 12.226.521,00 10.618.966,00 10.164.638,00
Banka Kredileri 11.184.598,00 15.845.331,00 12.185.750,00 10.566.467,00 10.164.638,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 78.178,00 268.467,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.305.789,00 6.535.670,00 6.148.485,00 4.472.244,00 4.841.043,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.305.789,00 6.535.670,00 6.148.485,00 4.472.244,00 4.841.043,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 251.553,00 692.241,00 1.098.072,00 2.191.143,00 437.033,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 61.683.296,00 59.509.480,00 53.110.256,00 54.326.200,00 48.786.050,00
Ö Z K A Y N A K L A R 34.668.033,00 34.493.885,00 36.104.060,00 38.664.568,00 39.217.217,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 32.079.874,00 31.910.645,00 33.356.747,00 35.488.981,00 36.451.862,00
Ödenmiş Sermaye 8.424.000,00 8.424.000,00 8.424.000,00 8.424.000,00 8.424.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 160.192,00 160.192,00 160.192,00 160.192,00 160.192,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 233.252,00 233.252,00 233.252,00 233.252,00 233.252,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 38.643.262,00 38.695.481,00 38.277.982,00 38.495.740,00 41.483.319,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 38.643.262,00 38.695.481,00 38.277.982,00 38.495.740,00 41.483.319,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.898.098,00 -1.845.879,00 -2.263.378,00 -2.012.681,00 -1.965.009,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.861,00 16.487,00 14.602,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 15.861,00 16.487,00 14.602,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 956.679,00 956.679,00 956.679,00 956.679,00 956.679,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -14.709.960,00 -14.709.960,00 -14.895.008,00 -14.841.774,00 -14.859.518,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.643.412,00 -1.865.486,00 185.048,00 2.060.892,00 53.938,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.588.159,00 2.583.240,00 2.747.313,00 3.175.587,00 2.765.355,00
TOPLAM KAYNAKLAR 96.351.329,00 94.003.365,00 89.214.316,00 92.990.768,00 88.003.267,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi