Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,65
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 49,50
BIST-100'deki Ağırlığı 5,92
F/K Oranı -3,03
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,46
Dibe Uzaklık 99,27
Piyasa Değeri (USD) 2.566.950,54
Piyasa Değeri (TL) 15.450.988,68
Özsermaye (TL) 33.764.682,00
Sermaye (TL) 16.437.222,00
Net Kar (TL) -5.099.839,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BRMEN
Sektör PAMUKLU HAMBEZ,BOYALI BEZ,HAVLU EV TEKSTİLİ VE YATAK ÜRETİM VE SATIŞI
Adres Orta Sanayi Bolgesi Mensucat Cad. No: 7 Kayseri
Telefon (0352) 336 44 70
Faks (0352) 336 98 73
Web http://www.birlikmensucat.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
YAŞAR KÜÇÜKÇALIK 4.057.536,01 24,68
YILMAZ KÜÇÜKÇALIK 4.106.467,60 24,98
DİĞER 8.273.218,39 50,33
Toplam 16.437.222,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BİRLİK DENİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.990.000,00 99,50
Tarih Açıklama Katsayı
30.01.2013 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,42
24.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.03.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
10.08.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,60
31.07.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,41
27.01.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,23
04.10.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,02
29.12.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,70
20.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.092.475,00 13.867.630,00 12.037.191,00 7.397.860,00 3.976.700,00
Satışların Maliyeti (-) -398.166,00 -11.824.513,00 -9.641.571,00 -5.473.283,00 -2.950.749,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 694.309,00 2.043.117,00 2.395.620,00 1.924.577,00 1.025.951,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 694.309,00 2.043.117,00 2.395.620,00 1.924.577,00 1.025.951,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -133.960,00 -849.930,00 -622.415,00 -442.344,00 -208.333,00
Pazarlama Giderleri (-) -195.859,00 -2.924.954,00 -2.624.284,00 -1.850.102,00 -822.512,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16.185,00 468.928,00 282.272,00 77.263,00 73.420,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.007,00 -818.103,00 -57.770,00 -21.649,00 -13.888,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 368.668,00 -2.080.942,00 -626.577,00 -312.255,00 54.638,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 14,00 34.764,00 34.750,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 368.668,00 -2.080.928,00 -591.813,00 -277.505,00 54.638,00
Finansman Gelirleri 271.828,00 4.399.323,00 3.319.732,00 2.722.125,00 1.777.790,00
Finansman Giderleri (-) -2.142.066,00 -8.627.723,00 -5.369.673,00 -3.661.195,00 -3.029.594,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.501.570,00 -6.309.328,00 -2.641.754,00 -1.216.575,00 -1.197.166,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.122.458,00 1.869.141,00 1.454.007,00 1.488.720,00 1.477.510,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.122.458,00 1.869.141,00 1.454.007,00 1.488.720,00 1.477.510,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -379.112,00 -4.440.187,00 -1.187.747,00 272.145,00 280.344,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -379.112,00 -4.440.187,00 -1.187.747,00 272.145,00 280.344,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -162,00 518,00 355,00 190,00 160,00
- Ana Ortaklık Payları -378.950,00 -4.440.705,00 -1.188.102,00 271.955,00 280.184,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,02 -0,27 -0,07 0,02 0,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 12.695,00 3.938.570,00 3.954.386,00 3.965.857,00 4.336,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 5.091.204,00 5.091.204,00 5.091.204,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 12.695,00 -167.991,00 -148.221,00 -133.883,00 5.420,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -984.643,00 -988.597,00 -991.464,00 -1.084,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 12.695,00 3.938.570,00 3.954.386,00 3.965.857,00 4.336,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -366.417,00 -501.617,00 2.766.639,00 4.238.002,00 284.680,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 6.295.898,00 5.902.623,00 11.232.525,00 11.119.974,00 10.937.029,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 142.575,00 209.590,00 494.402,00 162.415,00 155.247,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.968.764,00 4.436.281,00 8.316.953,00 4.743.518,00 5.280.302,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.513,00 2.513,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.966.251,00 4.433.768,00 8.316.953,00 4.743.518,00 5.280.302,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.743,00 7.746,00 1.182,00 1.181,00 25.737,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.743,00 7.746,00 1.182,00 1.181,00 25.737,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 310.613,00 372.827,00 1.485.476,00 5.002.222,00 4.182.570,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 96.117,00 39.778,00 42.913,00 56.382,00 228.810,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 188,00 19.709,00 13.117,00 6.596,00 188,00
Diğer Dönen Varlıklar 769.898,00 816.692,00 878.482,00 1.147.660,00 1.064.175,00
ARA TOPLAM 6.295.898,00 5.902.623,00 11.232.525,00 11.119.974,00 10.937.029,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 69.884.284,00 69.905.581,00 69.939.239,00 69.969.967,00 64.906.211,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 478.932,00 478.932,00 478.932,00 478.932,00 478.932,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 69.302.078,00 69.317.886,00 69.339.579,00 69.364.818,00 64.295.573,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 101.123,00 106.612,00 112.101,00 117.590,00 123.079,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 76.180.182,00 75.808.204,00 81.171.764,00 81.089.941,00 75.843.240,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.038.896,00 15.878.765,00 16.125.485,00 14.643.905,00 11.693.378,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.363.380,00 10.525.388,00 7.820.849,00 6.455.825,00 2.831.614,00
- Banka Kredileri 11.363.380,00 10.525.388,00 7.820.849,00 6.455.825,00 2.831.614,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 309.929,00 186.421,00 3.369.956,00 3.228.759,00 3.191.832,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 184.630,00 2.738,00 2.873.003,00 2.557.499,00 2.408.015,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 125.299,00 183.683,00 496.953,00 671.260,00 783.817,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 56.856,00 39.876,00 131.693,00 92.688,00 104.422,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 110.230,00 198.496,00 138.852,00 320.344,00 823.655,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 250.738,00 243.085,00 229.759,00 280.238,00 266.873,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 250.738,00 243.085,00 229.759,00 280.238,00 266.873,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.370.051,00 25.765.744,00 27.614.328,00 27.542.723,00 29.199.871,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.448.862,00 17.722.277,00 19.018.433,00 18.815.894,00 21.534.594,00
Banka Kredileri 2.448.862,00 17.722.277,00 19.018.433,00 18.815.894,00 21.534.594,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 134.311,00 137.304,00 270.644,00 433.424,00 351.042,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 134.311,00 137.304,00 270.644,00 433.424,00 351.042,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.786.878,00 7.906.163,00 8.325.251,00 8.293.405,00 7.314.235,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 42.408.947,00 41.644.509,00 43.739.813,00 42.186.628,00 40.893.249,00
Ö Z K A Y N A K L A R 33.771.235,00 34.163.695,00 37.431.951,00 38.903.313,00 34.949.991,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 33.764.682,00 34.156.980,00 37.425.399,00 38.896.926,00 34.943.634,00
Ödenmiş Sermaye 16.437.222,00 16.437.222,00 16.437.222,00 16.437.222,00 16.437.222,00
Sermaye Düzeltme Farkları 19.975.828,00 19.975.828,00 19.975.828,00 19.975.828,00 19.975.828,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 25.001,00 25.001,00 25.001,00 25.001,00 25.001,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 49.788.574,00 49.775.879,00 49.791.695,00 49.803.165,00 45.841.644,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 50.133.371,00 50.133.371,00 50.133.371,00 50.133.371,00 46.060.408,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 252.843,00 252.843,00 252.843,00 252.843,00 252.843,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -52.335.836,00 -47.869.088,00 -47.869.088,00 -47.869.088,00 -47.869.088,00
Net Dönem Karı/Zararı -378.950,00 -4.440.705,00 -1.188.102,00 271.955,00 280.184,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.553,00 6.715,00 6.552,00 6.387,00 6.357,00
TOPLAM KAYNAKLAR 76.180.182,00 75.808.204,00 81.171.764,00 81.089.941,00 75.843.240,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi