Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BRMEN
Sektör PAMUKLU HAMBEZ,BOYALI BEZ,HAVLU EV TEKSTİLİ VE YATAK ÜRETİM VE SATIŞI
Adres OSMAN KAVUNCU MAH. MENSUCAT CAD. NO:22 MELİKGAZİ KAYSERİ
Telefon (0352) 322 12 70
Faks (0352) 322 12 77
Web http://www.birlikmensucat.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEHMET TARMAN 894.613,98 5,44
YAŞAR KÜÇÜKÇALIK 1.035.365,01 6,30
YILMAZ KÜÇÜKÇALIK 3.359.003,60 20,43
DİĞER 11.148.239,41 67,82
Toplam 16.437.222,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BİRLİK DENİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.990.000,00 99,50
Tarih Açıklama Katsayı
30.01.2013 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,42
24.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.03.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
10.08.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,60
31.07.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,41
27.01.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,23
04.10.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,02
29.12.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,70
20.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.275.709,00 2.461.096,00 1.805.384,00 942.124,00 3.417.198,00
Satışların Maliyeti (-) -1.526.959,00 -1.108.859,00 -911.071,00 -501.791,00 -1.540.498,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.748.750,00 1.352.237,00 894.313,00 440.333,00 1.876.700,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.748.750,00 1.352.237,00 894.313,00 440.333,00 1.876.700,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -762.003,00 -670.368,00 -453.802,00 -247.182,00 -880.989,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.422.924,00 -1.015.273,00 -667.196,00 -302.384,00 -1.082.852,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 354.416,00 352.595,00 266.225,00 204.512,00 117.766,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -181.278,00 -102.306,00 -82.645,00 -130.775,00 -1.139.057,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -263.039,00 -83.115,00 -43.105,00 -35.496,00 -1.108.432,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.108.038,00 138.600,00 138.600,00 0,00 6.195.115,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.227,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.844.999,00 55.485,00 95.495,00 -35.496,00 5.077.456,00
Finansman Gelirleri 250.951,00 249.999,00 244.638,00 243.231,00 6.376.931,00
Finansman Giderleri (-) -12.759.443,00 -11.010.204,00 -7.984.415,00 -4.535.325,00 -20.164.478,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -10.663.493,00 -10.704.720,00 -7.644.282,00 -4.327.590,00 -8.710.091,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -10.663.493,00 -10.704.720,00 -7.644.282,00 -4.327.590,00 -8.710.091,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -10.663.493,00 -10.704.720,00 -7.644.282,00 -4.327.590,00 -8.710.091,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -121,00 -121,00 -162,00 -162,00 -581,00
- Ana Ortaklık Payları -10.663.372,00 -10.704.599,00 -7.644.120,00 -4.327.428,00 -8.709.510,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,65 -0,65 -0,47 -0,26 -0,53
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 413.405,00 -29.227,00 -8.313,00 -2.813,00 1.378.346,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 446.355,00 0,00 0,00 0,00 1.402.830,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -32.950,00 -29.227,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 -8.313,00 -2.813,00 -24.484,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 413.405,00 -29.227,00 -8.313,00 -2.813,00 1.378.346,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -10.250.088,00 -10.733.947,00 -7.652.595,00 -4.330.403,00 -7.331.745,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.826.894,00 1.544.415,00 1.644.220,00 2.486.238,00 28.877.551,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 76.469,00 91.407,00 639.995,00 27.011,00 26.631.890,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.581.810,00 1.271.519,00 868.087,00 1.111.085,00 2.027.663,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.581.810,00 1.271.519,00 868.087,00 1.111.085,00 2.027.663,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.743,00 7.743,00 7.742,00 1.194.721,00 7.744,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 1.186.978,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.743,00 7.743,00 7.742,00 7.743,00 7.744,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 85.629,00 107.189,00 72.570,00 39.071,00 45.771,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 73.897,00 58.336,00 55.427,00 120.391,00 164.295,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 1.203,00 399,00 188,00 188,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.346,00 7.018,00 0,00 -6.229,00 0,00
ARA TOPLAM 1.826.894,00 1.544.415,00 1.644.220,00 2.486.238,00 28.877.551,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 80.393.222,00 78.007.593,00 78.085.808,00 77.632.553,00 77.646.633,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 64.432.585,00 62.463.030,00 62.463.030,00 62.463.030,00 62.463.030,00
Maddi Duran Varlıklar 14.810.761,00 14.370.077,00 14.376.409,00 14.382.983,00 14.384.269,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 62.701,00 298.987,00 347.504,00 79.168,00 84.657,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 20.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 68.190,00 73.679,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 675.807,00 677.873,00 701.239,00 705.221,00 712.526,00
TOPLAM VARLIKLAR 82.220.116,00 79.552.008,00 79.730.028,00 80.118.791,00 106.524.184,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 57.635.378,00 55.377.003,00 52.453.064,00 49.744.666,00 71.841.314,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 54.960,00 34.937,00 89.275,00 84.735,00 10.535.853,00
- Banka Kredileri 54.960,00 0,00 0,00 84.735,00 10.535.853,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 126.167,00 45.840,00 73.901,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 126.167,00 45.840,00 73.901,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 479.027,00 905.118,00 930.701,00 594.756,00 199.475,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 338.708,00 760.130,00 794.479,00 421.978,00 14.215,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 140.319,00 144.988,00 136.222,00 172.778,00 185.260,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 106.765,00 122.945,00 98.986,00 129.684,00 90.617,00
Diğer Borçlar 55.804.123,00 54.089.845,00 51.074.694,00 48.745.699,00 33.524.074,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 55.804.123,00 54.089.845,00 51.074.694,00 48.745.699,00 33.524.074,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 888.390,00 3.665,00 11.669,00 17.336,00 15.120,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 102.420,00 102.420,00 101.605,00 172.456,00 145.291,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 102.420,00 102.420,00 101.605,00 93.168,00 63.299,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 79.288,00 81.992,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 73.526,00 72.233,00 72.233,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 227.024,00 301.150,00 321.757,00 96.726,00 75.068,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 103.807,00 189.659,00 214.262,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 103.807,00 189.659,00 214.262,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 123.217,00 111.491,00 107.495,00 96.726,00 75.068,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 123.217,00 111.491,00 107.495,00 96.726,00 75.068,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 57.862.402,00 55.678.153,00 52.774.821,00 49.841.392,00 71.916.382,00
Ö Z K A Y N A K L A R 24.357.714,00 23.873.855,00 26.955.207,00 30.277.399,00 34.607.802,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 24.351.701,00 23.867.842,00 26.949.235,00 30.271.427,00 34.601.668,00
Ödenmiş Sermaye 16.437.222,00 16.437.222,00 16.437.222,00 16.437.222,00 16.437.222,00
Sermaye Düzeltme Farkları 19.975.828,00 19.975.828,00 19.975.828,00 19.975.828,00 19.975.828,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 25.001,00 25.001,00 25.001,00 25.001,00 25.001,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 31.340.088,00 30.897.456,00 30.918.370,00 30.923.870,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 31.340.088,00 30.897.456,00 30.918.370,00 31.275.641,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -381.908,00 -378.185,00 -357.271,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 30.926.683,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 31.275.641,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 252.843,00 252.843,00 252.843,00 252.843,00 252.843,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -33.015.909,00 -33.015.909,00 -33.015.909,00 -33.015.909,00 -24.306.399,00
Net Dönem Karı/Zararı -10.663.372,00 -10.704.599,00 -7.644.120,00 -4.327.428,00 -8.709.510,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.013,00 6.013,00 5.972,00 5.972,00 6.134,00
TOPLAM KAYNAKLAR 82.220.116,00 79.552.008,00 79.730.028,00 80.118.791,00 106.524.184,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi