Geri Dön

BRMEN | Birlik Mensucat


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,69
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 73,11
BIST-100'deki Ağırlığı 8,38
F/K Oranı 134,95
Piyasa Değ. / Defter Değ. 10,70
Dibe Uzaklık 73,19
Piyasa Değeri (USD) 6.943.958,68
Piyasa Değeri (TL) 201.267.864,71
Özsermaye (TL) 18.817.753,00
Sermaye (TL) 44.627.021,00
Net Kar (TL) 1.491.411,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BRMEN
Sektör PAMUKLU HAMBEZ,BOYALI BEZ,HAVLU EV TEKSTİLİ VE YATAK ÜRETİM VE SATIŞI
Adres OSMAN KAVUNCU MAH. MENSUCAT CAD. NO:22 MELİKGAZİ KAYSERİ
Telefon 0 352 322 12 70
Faks 0 352 322 12 77
Web www.birlikmensucat.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 44.627.021,32 100,00
YAŞAR KÜÇÜKÇALIK 15.249.543,34 34,17
DİĞER 29.377.477,98 65,83
Toplam 89.254.042,64 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BİRLİK DENİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.990.000,00 99,50
Tarih Açıklama Katsayı
22.12.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,58
30.01.2013 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,42
24.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.03.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
10.08.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,60
31.07.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,41
27.01.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,23
04.10.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,02
29.12.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,70
20.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 13.888.475,00 5.028.514,00 1.959.178,00 1.852.668,00 1.066.317,00
Satışların Maliyeti (-) -6.816.912,00 -2.555.074,00 -1.006.455,00 -787.365,00 -311.881,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7.071.563,00 2.473.440,00 952.723,00 1.065.303,00 754.436,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 7.071.563,00 2.473.440,00 952.723,00 1.065.303,00 754.436,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.218.496,00 -1.646.564,00 -709.156,00 -1.319.916,00 -1.050.724,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.538.382,00 -3.483.287,00 -1.661.592,00 -2.948.673,00 -2.137.179,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 759.611,00 337.989,00 209.083,00 337.669,00 299.003,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -331.341,00 -250.441,00 -57.091,00 -162.177,00 -149.192,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.257.045,00 -2.568.863,00 -1.266.033,00 -3.027.794,00 -2.283.656,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.257.045,00 -2.568.863,00 -1.266.033,00 -3.027.794,00 -2.283.656,00
Finansman Gelirleri 9.225.338,00 3.690.002,00 892.548,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -4.364.827,00 -3.266.478,00 -453.079,00 -1.077.294,00 -709.148,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.603.466,00 -2.145.339,00 -826.564,00 -4.105.088,00 -2.992.804,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.603.466,00 -2.145.339,00 -826.564,00 -4.105.088,00 -2.992.804,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.603.466,00 -2.145.339,00 -826.564,00 -4.105.088,00 -2.992.804,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -61,00 -146,00 -15,00 -392,00 -224,00
- Ana Ortaklık Payları 2.603.527,00 -2.145.193,00 -826.549,00 -4.104.696,00 -2.992.580,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,05 0,05 -0,03 -0,16 -0,13
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 31.719,00 -25.081,00 11.549,00 19.875,00 -3.214,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 31.719,00 -25.081,00 11.549,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 31.719,00 -25.081,00 11.549,00 19.875,00 -3.214,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.635.185,00 -2.170.420,00 -815.015,00 -4.085.213,00 -2.996.018,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 33.267.241,00 28.733.806,00 26.066.057,00 5.810.888,00 2.336.838,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 15.611.616,00 18.311.348,00 20.665.510,00 3.271.651,00 45.698,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.397.191,00 1.314.040,00 1.191.193,00 1.110.979,00 1.062.850,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.397.191,00 1.314.040,00 1.191.193,00 1.110.979,00 1.062.850,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.917.663,00 1.053.217,00 548.930,00 157.168,00 9.115,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.917.663,00 1.053.217,00 548.930,00 157.168,00 9.115,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 10.256.742,00 6.101.367,00 2.238.195,00 1.192.811,00 1.170.760,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.607.470,00 1.290.875,00 1.369.920,00 61.006,00 30.102,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 43.055,00 43.055,00 35.196,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 433.504,00 619.904,00 17.113,00 17.273,00 18.313,00
ARA TOPLAM 33.267.241,00 28.733.806,00 26.066.057,00 5.810.888,00 2.336.838,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.630.839,00 5.596.472,00 5.324.116,00 4.990.706,00 5.139.382,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 617.229,00 44.960,00 8.833,00 10.021,00 28.170,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.026,00 12.772,00 13.312,00 13.852,00 15.635,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 12.231,00 12.772,00 13.312,00 13.852,00 14.392,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.210.446,00 3.263.414,00 3.384.213,00 3.396.902,00 3.304.968,00
Diğer Duran Varlıklar 2.395.337,00 1.626.541,00 1.140.792,00 917.914,00 836.695,00
TOPLAM VARLIKLAR 39.898.080,00 34.330.278,00 31.390.173,00 10.801.594,00 7.476.220,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.719.888,00 16.729.462,00 12.231.210,00 9.856.275,00 8.233.315,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 61.125,00 80.598,00 85.919,00 99.648,00 99.803,00
- Banka Kredileri 61.125,00 80.598,00 85.919,00 99.648,00 99.803,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 265.405,00 428.926,00 497.787,00 286.949,00 82.551,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 265.405,00 428.926,00 497.787,00 286.949,00 82.551,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.979.905,00 4.398.026,00 2.404.252,00 805.628,00 899.868,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.801,00 5.000,00 157.702,00 178.890,00 222.427,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.974.104,00 4.393.026,00 2.246.550,00 626.738,00 677.441,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 140.577,00 358.029,00 489.025,00 152.407,00 473.026,00
Diğer Borçlar 11.321.205,00 10.516.260,00 7.771.682,00 7.460.739,00 5.531.795,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.321.205,00 10.516.260,00 7.771.682,00 7.460.739,00 5.531.795,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 884.621,00 880.573,00 880.753,00 896.854,00 895.573,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 67.050,00 67.050,00 101.792,00 154.050,00 250.699,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 34.742,00 87.000,00 183.649,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 67.050,00 67.050,00 67.050,00 67.050,00 67.050,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.355.065,00 3.533.131,00 3.786.036,00 3.974.703,00 4.443.371,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 111.279,00 256.901,00 330.752,00 402.073,00 918.226,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 111.279,00 256.901,00 330.752,00 402.073,00 918.226,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 33.340,00 12.816,00 71.071,00 175.728,00 220.177,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 33.340,00 12.816,00 71.071,00 175.728,00 220.177,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.210.446,00 3.263.414,00 3.384.213,00 3.396.902,00 3.304.968,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.074.953,00 20.262.593,00 16.017.246,00 13.830.978,00 12.676.686,00
Ö Z K A Y N A K L A R 18.823.127,00 14.067.685,00 15.372.927,00 -3.029.384,00 -5.200.466,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 18.817.753,00 14.062.396,00 15.367.507,00 -3.034.819,00 -5.206.069,00
Ödenmiş Sermaye 44.627.021,00 44.627.021,00 44.627.021,00 25.573.788,00 22.313.511,00
Sermaye Düzeltme Farkları 19.975.828,00 19.975.828,00 19.975.828,00 19.975.828,00 19.975.828,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.712.806,00 5.712.806,00 5.712.806,00 5.548.713,00 5.548.713,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -310.556,00 -317.193,00 -330.726,00 -342.275,00 -365.364,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 252.843,00 252.843,00 252.843,00 252.843,00 252.843,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -54.043.716,00 -54.043.716,00 -54.043.716,00 -49.939.020,00 -49.939.020,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.603.527,00 -2.145.193,00 -826.549,00 -4.104.696,00 -2.992.580,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.374,00 5.289,00 5.420,00 5.435,00 5.603,00
TOPLAM KAYNAKLAR 39.898.080,00 34.330.278,00 31.390.173,00 10.801.594,00 7.476.220,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi