Geri Dön

BRLSM | Birlesim Muhendislik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BRLSM
Sektör Tüm alt ve üst yapı inşaat projelerinin iklimlendirme, sıhhi tesisat, yangın söndürme, duman egzoz, buhar dağıtım, medikal gaz ve bina otomasyonu
Adres Dudullu OSB Mah. 1.Cad. Birleşim Grup No:3/1 34775 Ümraniye - İSTANBUL
Telefon +90 216 499 49 59
Faks +90 216 499 49 60
Web www.birlesim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İDRİS ÇAKIR 58.196.077,60 25,98
MESUT ALTAN 58.196.077,60 25,98
TOPLAM 224.000.000,00 100,00
DİĞER 107.607.844,80 48,04
Toplam 448.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ERDE MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.Ş. 40.000.000,00 100,00
Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 40.000.000,00 100,00
Solar Santral Enerji A.Ş. 35.000,00 70,00
Tarih Açıklama Katsayı
13.06.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.11.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,20
13.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.094.172.160,00 1.236.186.512,00 562.174.553,00 1.362.282.837,00 897.781.673,00
Satışların Maliyeti (-) -1.826.754.710,00 -1.076.766.006,00 -490.144.523,00 -1.189.946.169,00 -786.031.942,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 267.417.450,00 159.420.506,00 72.030.030,00 172.336.668,00 111.749.731,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 267.417.450,00 159.420.506,00 72.030.030,00 172.336.668,00 111.749.731,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -87.709.469,00 -47.280.849,00 -23.856.398,00 -49.521.271,00 -35.207.831,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 525.132.071,00 322.691.087,00 51.511.835,00 164.031.499,00 136.462.164,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -408.198.718,00 -195.543.349,00 -37.258.415,00 -135.624.685,00 -99.675.395,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 296.641.334,00 239.287.395,00 62.427.052,00 151.222.211,00 113.328.669,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 97.367.859,00 34.023.213,00 15.046.565,00 66.571.023,00 22.928.797,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -947.187,00 -675.819,00 -672.694,00 -1.206.911,00 -681.263,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 393.062.006,00 272.634.789,00 76.800.923,00 216.586.323,00 135.576.203,00
Finansman Giderleri (-) -14.265.441,00 -8.734.474,00 -4.323.464,00 -25.427.027,00 -21.147.198,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 378.796.565,00 263.900.315,00 72.477.459,00 193.211.461,00 116.010.520,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -12.767.726,00 -10.797.024,00 -15.996.032,00 -17.763.336,00 3.698.349,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.804.297,00 -1.628.248,00 -795.652,00 -3.587.408,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -6.963.429,00 -9.168.776,00 -15.200.380,00 -14.175.928,00 3.698.349,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 366.028.839,00 253.103.291,00 56.481.427,00 175.448.125,00 119.708.869,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 366.028.839,00 253.103.291,00 56.481.427,00 175.448.125,00 119.708.869,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 22.896.114,00 17.598.174,00 -180.578,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 343.132.725,00 235.505.117,00 56.662.005,00 175.448.125,00 119.708.869,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,53 1,05 0,25 0,78 1,17
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.988.272,00 -3.896.209,00 -3.324.723,00 -2.575.341,00 711.823,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -4.985.340,00 -4.870.261,00 -4.155.904,00 -3.219.176,00 889.779,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 997.068,00 974.052,00 831.181,00 643.835,00 -177.956,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 997.068,00 974.052,00 831.181,00 643.835,00 -177.956,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -77.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -77.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -4.065.433,00 -3.896.209,00 -3.324.723,00 -2.575.341,00 711.823,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 361.963.406,00 249.207.082,00 53.156.704,00 172.872.784,00 120.420.692,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 2.052.165,00 1.581.515,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.200.404.320,00 3.134.346.107,00 1.841.652.983,00 1.881.199.193,00 1.171.572.716,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 165.288.314,00 445.428.683,00 384.640.989,00 356.356.085,00 255.934.557,00
Finansal Yatırımlar 5.923.055,00 2.573.753,00 31.419.316,00 69.081.263,00 2.622.026,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 5.923.055,00 2.573.753,00 31.419.316,00 69.081.263,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 5.923.055,00 2.573.753,00 31.419.316,00 69.081.263,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.499.486.820,00 1.383.195.139,00 499.648.816,00 684.003.424,00 408.844.721,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 466.490,00 463.873,00 337.746,00 123.379,00 1.349.288,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.499.020.330,00 1.382.731.266,00 499.311.070,00 683.880.045,00 407.495.433,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 63.711.106,00 72.723.187,00 47.082.762,00 70.187.537,00 67.836.320,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.522.192,00 6.478.613,00 788.873,00 10.396.254,00 11.790.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 56.188.914,00 66.244.574,00 46.293.889,00 59.791.283,00 56.046.320,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 321.886.620,00 260.431.576,00 269.485.181,00 251.839.138,00 147.172.725,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 268.304.491,00 239.535.717,00 78.559.176,00 89.165.101,00 19.648.626,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 122.056.877,00 86.192.083,00 85.261.377,00 70.647.272,00 31.700.850,00
Diğer Dönen Varlıklar 513.974.329,00 395.675.907,00 268.218.887,00 167.442.941,00 116.080.775,00
ARA TOPLAM 3.156.287.037,00 3.087.720.562,00 1.791.840.007,00 1.831.386.217,00 1.116.581.691,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 44.117.283,00 46.625.545,00 49.812.976,00 49.812.976,00 54.991.025,00
DURAN VARLIKLAR 132.763.636,00 126.704.937,00 114.527.779,00 106.264.956,00 77.920.895,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 106.311.191,00 100.275.923,00 88.281.368,00 79.996.292,00 76.876.128,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.238.788,00 26.156.503,00 26.246.411,00 26.268.664,00 349.411,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 213.657,00 272.511,00 0,00 0,00 528.983,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 166.373,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.333.167.956,00 3.261.051.044,00 1.956.180.762,00 1.987.464.149,00 1.249.493.611,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.395.835.319,00 2.434.408.871,00 1.308.427.758,00 1.395.692.469,00 770.114.949,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 325.833,00 1.537.659,00 10.798.292,00 23.959.269,00 50.951.836,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.952.212,00 9.691.011,00 44.946,00 364.144,00 557.985,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 716.301.819,00 660.011.360,00 531.418.987,00 581.481.735,00 335.111.927,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.502.342,00 7.767.932,00 4.735.744,00 7.924.707,00 7.417.951,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 711.799.477,00 652.243.428,00 526.683.243,00 573.557.028,00 327.693.976,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.125.836,00 15.469.144,00 18.680.531,00 11.044.173,00 8.263.214,00
Diğer Borçlar 26.300.899,00 11.567.409,00 19.824.079,00 30.141.492,00 367.071,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26.142.624,00 11.485.010,00 19.747.821,00 1.400.176,00 297.620,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 158.275,00 82.399,00 76.258,00 28.741.316,00 69.451,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.151.335.480,00 1.516.724.396,00 544.627.057,00 493.236.381,00 344.465.152,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 1.181.620,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 19.776.018,00 16.937.104,00 10.501.919,00 10.701.244,00 9.636.448,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.398.367,00 4.489.072,00 4.582.046,00 3.946.037,00 3.538.635,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.377.651,00 12.448.032,00 5.919.873,00 6.755.207,00 6.097.813,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 41.227.810,00 38.153.609,00 29.930.182,00 20.329.494,00 13.245.083,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.786.878,00 56.289.815,00 52.826.426,00 40.220.590,00 20.088.091,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.841.906,00 9.389.705,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 7.841.906,00 9.389.705,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.056.395,00 8.396.596,00 7.761.863,00 9.598.604,00 5.297.415,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.056.395,00 8.396.596,00 7.761.863,00 9.598.604,00 5.297.415,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34.574.157,00 36.802.520,00 42.976.995,00 28.607.796,00 11.555.310,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.448.622.197,00 2.490.698.686,00 1.361.254.184,00 1.435.913.059,00 790.203.040,00
Ö Z K A Y N A K L A R 884.545.759,00 770.352.358,00 594.926.578,00 551.551.090,00 459.290.571,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 860.469.841,00 751.551.232,00 593.904.204,00 550.348.138,00 459.290.571,00
Ödenmiş Sermaye 224.000.000,00 224.000.000,00 224.000.000,00 224.000.000,00 102.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.594.787,00 -4.594.787,00 -4.594.787,00 -4.594.787,00 -4.594.787,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 46.368.202,00 46.368.202,00 46.368.202,00 46.368.202,00 168.368.202,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.082.927,00 -5.990.864,00 -5.419.378,00 -2.094.655,00 1.192.509,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.082.927,00 -5.990.864,00 -5.419.378,00 -2.094.655,00 1.192.509,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.082.927,00 -5.990.864,00 -5.419.378,00 -2.094.655,00 1.192.509,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -54.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -54.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.283.587,00 19.283.588,00 9.211.516,00 9.211.516,00 9.211.516,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 247.587.053,00 241.538.328,00 279.154.832,00 103.994.970,00 88.774.174,00
Net Dönem Karı/Zararı 343.132.725,00 235.505.117,00 56.662.005,00 175.448.125,00 119.708.869,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 24.075.918,00 18.801.126,00 1.022.374,00 1.202.952,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.333.167.956,00 3.261.051.044,00 1.956.180.762,00 1.987.464.149,00 1.249.493.611,00
- Banka Kredileri 0,00 1.300.632,00 10.353.581,00 22.633.914,00 50.482.648,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi