Geri Dön

BRLSM | Birlesim Muhendislik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,66
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 48,04
BIST-100'deki Ağırlığı 1,25
F/K Oranı -20,85
Piyasa Değ. / Defter Değ. 6,25
Dibe Uzaklık 48,23
Piyasa Değeri (USD) 127.284.379,37
Piyasa Değeri (TL) 4.170.880.000,00
Özsermaye (TL) 666.980.893,00
Sermaye (TL) 224.000.000,00
Net Kar (TL) -200.049.943,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BRLSM
Sektör Tüm alt ve üst yapı inşaat projelerinin iklimlendirme, sıhhi tesisat, yangın söndürme, duman egzoz, buhar dağıtım, medikal gaz ve bina otomasyonu
Adres Dudullu OSB Mah. 1.Cad. Birleşim Grup No:3/1 34775 Ümraniye - İSTANBUL
Telefon +90 216 499 49 59
Faks +90 216 499 49 60
Web www.birlesim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İDRİS ÇAKIR 57.987.450,60 25,89
MESUT ALTAN 57.987.450,60 25,89
TOPLAM 224.000.000,00 100,00
DİĞER 108.025.098,80 48,22
Toplam 448.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ERDE MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.Ş. 40.000.000,00 100,00
Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 40.000.000,00 100,00
Solar Santral Enerji A.Ş. 35.000,00 70,00
Tarih Açıklama Katsayı
13.06.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.11.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,20
13.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.968.179.018,00 2.094.172.160,00 1.236.186.512,00 562.174.553,00 1.362.282.837,00
Satışların Maliyeti (-) 3.557.941.782,00 1.826.754.710,00 1.076.766.006,00 -490.144.523,00 -1.189.946.169,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 410.237.236,00 267.417.450,00 159.420.506,00 72.030.030,00 172.336.668,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 410.237.236,00 267.417.450,00 159.420.506,00 72.030.030,00 172.336.668,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 171.264.746,00 87.709.469,00 47.280.849,00 -23.856.398,00 -49.521.271,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 870.862.341,00 525.132.071,00 322.691.087,00 51.511.835,00 164.031.499,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 724.244.171,00 408.198.718,00 195.543.349,00 -37.258.415,00 -135.624.685,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 385.590.660,00 296.641.334,00 239.287.395,00 62.427.052,00 151.222.211,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 113.534.956,00 97.367.859,00 34.023.213,00 15.046.565,00 66.571.023,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 3.001.092,00 947.187,00 675.819,00 -672.694,00 -1.206.911,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 496.124.524,00 393.062.006,00 272.634.789,00 76.800.923,00 216.586.323,00
Finansman gelirleri 425.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 27.491.762,00 14.265.441,00 8.734.474,00 -4.323.464,00 -25.427.027,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -201.540.200,00 378.796.565,00 263.900.315,00 72.477.459,00 193.211.461,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 14.183.869,00 12.767.726,00 10.797.024,00 -15.996.032,00 -17.763.336,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 59.375.108,00 5.804.297,00 1.628.248,00 -795.652,00 -3.587.408,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -45.191.239,00 6.963.429,00 9.168.776,00 -15.200.380,00 -14.175.928,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -215.724.069,00 366.028.839,00 253.103.291,00 56.481.427,00 175.448.125,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -215.724.069,00 366.028.839,00 253.103.291,00 56.481.427,00 175.448.125,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -15.674.126,00 22.896.114,00 17.598.174,00 -180.578,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -200.049.943,00 343.132.725,00 235.505.117,00 56.662.005,00 175.448.125,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,89 1,53 1,05 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,89 1,53 1,05 0,25 0,78
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -5.431.018,00 -3.988.272,00 -3.896.209,00 -3.324.723,00 -2.575.341,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -7.241.358,00 -4.985.340,00 -4.870.261,00 -4.155.904,00 -3.219.176,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.810.340,00 -997.068,00 -974.052,00 831.181,00 643.835,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -1.810.340,00 -997.068,00 -974.052,00 831.181,00 643.835,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -1.869.568,00 -77.161,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -1.869.568,00 -77.161,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -7.300.586,00 -4.065.433,00 -3.896.209,00 -3.324.723,00 -2.575.341,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -223.024.655,00 361.963.406,00 249.207.082,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -223.024.655,00 361.963.406,00 249.207.082,00 53.156.704,00 172.872.784,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,89 1,53 1,05 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 2.052.165,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.153.981.803,00 3.200.404.320,00 3.134.346.107,00 1.841.652.983,00 1.881.199.193,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 337.815.909,00 165.288.314,00 445.428.683,00 384.640.989,00 356.356.085,00
Finansal Yatırımlar 14.768.357,00 5.923.055,00 2.573.753,00 31.419.316,00 69.081.263,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 14.768.357,00 5.923.055,00 2.573.753,00 31.419.316,00 69.081.263,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 14.768.357,00 5.923.055,00 2.573.753,00 31.419.316,00 69.081.263,00
Ticari Alacaklar 1.288.108.998,00 1.499.486.820,00 1.383.195.139,00 499.648.816,00 684.003.424,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 591.892,00 466.490,00 463.873,00 337.746,00 123.379,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.287.517.106,00 1.499.020.330,00 1.382.731.266,00 499.311.070,00 683.880.045,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 30.246.033,00 63.711.106,00 72.723.187,00 47.082.762,00 70.187.537,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.946.612,00 7.522.192,00 6.478.613,00 788.873,00 10.396.254,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 25.299.421,00 56.188.914,00 66.244.574,00 46.293.889,00 59.791.283,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 295.972.244,00 321.886.620,00 260.431.576,00 269.485.181,00 251.839.138,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 260.080.013,00 268.304.491,00 239.535.717,00 78.559.176,00 89.165.101,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 89.173.958,00 122.056.877,00 86.192.083,00 85.261.377,00 70.647.272,00
Diğer Dönen Varlıklar 599.475.509,00 513.974.329,00 395.675.907,00 268.218.887,00 167.442.941,00
ARA TOPLAM 3.070.279.067,00 3.156.287.037,00 3.087.720.562,00 1.791.840.007,00 1.831.386.217,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 83.702.736,00 44.117.283,00 46.625.545,00 49.812.976,00 49.812.976,00
DURAN VARLIKLAR 342.870.209,00 132.763.636,00 126.704.937,00 114.527.779,00 106.264.956,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 300.048.448,00 106.311.191,00 100.275.923,00 88.281.368,00 79.996.292,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.166.465,00 26.238.788,00 26.156.503,00 26.246.411,00 26.268.664,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 213.657,00 272.511,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.655.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.496.852.012,00 3.333.167.956,00 3.261.051.044,00 1.956.180.762,00 1.987.464.149,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.825.108.702,00 2.395.835.319,00 2.434.408.871,00 1.308.427.758,00 1.395.692.469,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 509.581,00 325.833,00 1.537.659,00 10.798.292,00 23.959.269,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 1.300.632,00 10.353.581,00 22.633.914,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 45.178.495,00 9.952.212,00 9.691.011,00 44.946,00 364.144,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 782.999.274,00 716.301.819,00 660.011.360,00 531.418.987,00 581.481.735,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.371.714,00 4.502.342,00 7.767.932,00 4.735.744,00 7.924.707,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 777.627.560,00 711.799.477,00 652.243.428,00 526.683.243,00 573.557.028,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25.228.873,00 24.125.836,00 15.469.144,00 18.680.531,00 11.044.173,00
Diğer Borçlar 362.540,00 26.300.899,00 11.567.409,00 19.824.079,00 30.141.492,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 185.741,00 26.142.624,00 11.485.010,00 19.747.821,00 1.400.176,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 176.799,00 158.275,00 82.399,00 76.258,00 28.741.316,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.802.729.443,00 1.151.335.480,00 1.516.724.396,00 544.627.057,00 493.236.381,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181.620,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 13.447.276,00 19.776.018,00 16.937.104,00 10.501.919,00 10.701.244,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.834.014,00 5.398.367,00 4.489.072,00 4.582.046,00 3.946.037,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.613.262,00 14.377.651,00 12.448.032,00 5.919.873,00 6.755.207,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 44.882.001,00 41.227.810,00 38.153.609,00 29.930.182,00 20.329.494,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.144.786,00 52.786.878,00 56.289.815,00 52.826.426,00 40.220.590,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.753.117,00 7.841.906,00 9.389.705,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.218.056,00 9.056.395,00 8.396.596,00 7.761.863,00 9.598.604,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.218.056,00 9.056.395,00 8.396.596,00 7.761.863,00 9.598.604,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 34.574.157,00 36.802.520,00 42.976.995,00 28.607.796,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.844.253.488,00 2.448.622.197,00 2.490.698.686,00 1.361.254.184,00 1.435.913.059,00
Ö Z K A Y N A K L A R 652.598.524,00 884.545.759,00 770.352.358,00 594.926.578,00 551.551.090,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 666.980.893,00 860.469.841,00 751.551.232,00 593.904.204,00 550.348.138,00
Ödenmiş Sermaye 224.000.000,00 224.000.000,00 224.000.000,00 224.000.000,00 224.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 -4.594.787,00 -4.594.787,00 -4.594.787,00 -4.594.787,00
Sermaye Düzeltme Farkları 437.080.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 9.169.999,00 4.558.352,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 332.429.302,00 46.368.202,00 46.368.202,00 46.368.202,00 46.368.202,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.545.070,00 -6.082.927,00 -5.990.864,00 -5.419.378,00 -2.094.655,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.545.070,00 -6.082.927,00 -5.990.864,00 -5.419.378,00 -2.094.655,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.545.070,00 -6.082.927,00 -5.990.864,00 -5.419.378,00 -2.094.655,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.308.698,00 -54.013,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 66.282.620,00 19.283.587,00 19.283.588,00 9.211.516,00 9.211.516,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -181.907.930,00 247.587.053,00 241.538.328,00 279.154.832,00 103.994.970,00
Net Dönem Karı/Zararı -200.049.943,00 343.132.725,00 235.505.117,00 56.662.005,00 175.448.125,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -14.382.369,00 24.075.918,00 18.801.126,00 1.022.374,00 1.202.952,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.496.852.012,00 3.333.167.956,00 3.261.051.044,00 1.956.180.762,00 1.987.464.149,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi