Geri Dön

BRKVY | Birikim Varlik Yonetim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BRKVY
Sektör Bankalar ve diğer mali kurumların alacaklarının ve diğer varlıklarının satın alınması, satılması, satın alınan alacakların borçlusundan tahsil edilmesi, varlıkların nakde çevrilmesi ve bunların yeniden yapılandırılması,Alacaklarının tahsili ve alacakların ve/veya diğer varlıkların yeniden yapılandırılması kapsamında alacak tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkların satışı, işletilmesi, kiralanması ve geliştirilmesi,Alacaklarını tahsil etmek amacıyla faaliyette bulunmak ve bunlara yatırım yapılarak iştigal konuları itibariyle gelişme potansiyeli bulunan müşterilere ilave finansman/sermaye temini dahil yeniden yapılandırma/iyileştirme çalışmaları yapılması,Bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması ve üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve aracılık hizmeti verilmesi, Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verilmesi.
Adres Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok No:122 K:5 Esentepe Şişli/İSTANBUL
Telefon 2123551900
Faks 2122669330
Web www.birikimvarlik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALTINHAS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 41.823.456,25 74,68
TOPLAM 56.000.000,00 100,00
DİĞER 14.176.543,75 25,32
Toplam 112.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
26.03.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
02.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAİZ GELİRLERİ 370.055.000,00 823.104.000,00 643.629.000,00 356.568.000,00 232.910.000,00
Kredilerden Alınan Faizler 366.956.000,00 770.983.000,00 598.206.000,00 324.324.000,00 218.007.000,00
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankalardan Alınan Faizler 3.064.000,00 38.275.000,00 29.952.000,00 21.442.000,00 12.439.000,00
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 35.000,00 13.846.000,00 15.471.000,00 10.802.000,00 2.464.000,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 35.000,00 13.846.000,00 15.471.000,00 10.802.000,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Faiz Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAİZ GİDERLERİ 30.420.000,00 107.648.000,00 81.028.000,00 58.694.000,00 -59.407.000,00
Mevduata Verilen Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 51.000,00 12.104.000,00 9.037.000,00 5.311.000,00 -2.740.000,00
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 20.719.000,00 26.820.000,00 14.268.000,00 9.415.000,00 -4.064.000,00
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 9.650.000,00 25.554.000,00 14.886.000,00 6.397.000,00 -3.349.000,00
Diğer Faiz Giderleri 0,00 43.170.000,00 42.837.000,00 37.571.000,00 -49.254.000,00
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 339.635.000,00 715.456.000,00 562.601.000,00 297.874.000,00 173.503.000,00
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ -3.018.000,00 -9.214.000,00 -6.282.000,00 -3.796.000,00 -2.344.000,00
Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gayri Nakdi Kredilerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verilen Ücret ve Komisyonlar 3.018.000,00 9.214.000,00 6.282.000,00 3.796.000,00 -2.344.000,00
Gayri Nakdi Kredilere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMETTÜ GELİRLERİ 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 7.622.000,00 14.614.000,00 13.336.000,00 7.201.000,00 1.970.000,00
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 42.571.000,00 100.318.000,00 71.370.000,00 43.996.000,00 -16.814.000,00
NET FAALİYET KARI/ZARARI 200.871.000,00 369.222.000,00 307.866.000,00 156.024.000,00 100.785.000,00
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 200.871.000,00 369.222.000,00 307.866.000,00 156.024.000,00 100.785.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 59.422.000,00 153.247.000,00 74.245.000,00 38.655.000,00 -30.496.000,00
Cari Vergi Karşılığı 4.252.000,00 21.573.000,00 15.785.000,00 9.804.000,00 -3.993.000,00
Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 141.449.000,00 215.975.000,00 233.621.000,00 117.369.000,00 70.289.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 141.449.000,00 215.975.000,00 233.621.000,00 117.369.000,00 70.289.000,00
Grubun Karı/Zararı (-) 141.449.000,00 215.975.000,00 233.621.000,00 117.369.000,00 70.289.000,00
Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
AKTİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 260.000,00 0,00 87.823.000,00 91.961.000,00 67.477.000,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Borçlanma Senetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Menkul Değerler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krediler 1.400.987.000,00 1.217.559.000,00 1.040.416.000,00 821.904.000,00 769.005.000,00
BANKALAR 23.557.000,00 25.435.000,00 56.288.000,00 65.116.000,00 242.135.000,00
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KREDİLER VE ALACAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krediler ve alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Takipteki Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özel Karşılıklar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAKTORİNG ALACAKLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İŞTİRAKLER (Net) 0,00 26.360.000,00 26.360.000,00 26.360.000,00 21.860.000,00
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsolide Edilmeyenler 0,00 26.360.000,00 26.360.000,00 26.360.000,00 21.860.000,00
Mali İştirakler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Olmayan İştirakler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 319.971.000,00 315.327.000,00 150.177.000,00 151.249.000,00 1.381.000,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.510.000,00 2.046.000,00 2.046.000,00 2.046.000,00 2.101.000,00
Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VERGİ VARLIĞI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Varlığı 13.082.000,00 8.292.000,00 15.142.000,00 8.894.000,00 5.133.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 5.709.000,00 0,00 0,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 20.137.000,00 19.580.000,00 19.052.000,00 18.872.000,00 20.165.000,00
Satış Amaçlı 20.137.000,00 19.580.000,00 19.052.000,00 18.872.000,00 20.165.000,00
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER AKTİFLER 93.670.000,00 60.567.000,00 55.874.000,00 56.283.000,00 57.643.000,00
AKTİF TOPLAMI 1.342.089.000,00 1.203.528.000,00 1.026.306.000,00 879.055.000,00 866.170.000,00
PASİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEVDUAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALINAN KREDİLER 0,00 6.526.000,00 41.713.000,00 58.380.000,00 65.315.000,00
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 151.086.000,00 156.750.000,00 18.750.000,00 91.900.000,00 75.000.000,00
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 82.092.000,00 137.442.000,00 111.774.000,00 35.458.000,00 52.410.000,00
Bonolar 82.092.000,00 137.442.000,00 111.774.000,00 35.458.000,00 52.410.000,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahviller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Müstakriz Fonları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUHTELİF BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 35.771.000,00 19.141.000,00 11.788.000,00 8.878.000,00 7.577.000,00
FAKTORİNG BORÇLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KARŞILIKLAR 22.131.000,00 19.712.000,00 19.943.000,00 20.485.000,00 31.701.000,00
Genel Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışan Hakları Karşılığı 6.812.000,00 4.393.000,00 3.151.000,00 2.514.000,00 3.127.000,00
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Karşılıklar 15.319.000,00 15.319.000,00 16.792.000,00 17.971.000,00 28.574.000,00
VERGİ BORCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Borcu 19.932.000,00 12.556.000,00 20.688.000,00 13.875.000,00 8.818.000,00
Ertelenmiş Vergi Borcu 249.029.000,00 193.859.000,00 126.387.000,00 91.068.000,00 88.720.000,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖZKAYNAKLAR 782.048.000,00 657.542.000,00 675.263.000,00 559.011.000,00 536.629.000,00
Ödenmiş Sermaye 56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00
Sermaye Yedekleri 79.200.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00
Hisse Senedi İhraç Primleri 79.200.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00
Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar Yedekleri 120.126.000,00 84.616.000,00 84.616.000,00 84.616.000,00 22.659.000,00
Yasal Yedekler 120.126.000,00 84.616.000,00 84.616.000,00 84.616.000,00 22.659.000,00
Statü Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olağanüstü Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar 514.993.000,00 437.714.000,00 455.359.000,00 339.107.000,00 378.682.000,00
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 373.544.000,00 221.739.000,00 221.738.000,00 221.738.000,00 308.393.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 141.449.000,00 215.975.000,00 233.621.000,00 117.369.000,00 70.289.000,00
Azınlık Payları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASİF TOPLAMI 1.342.089.000,00 1.203.528.000,00 1.026.306.000,00 879.055.000,00 866.170.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi