Geri Dön

BRKSN | Berkosan Yalitim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,00
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 66,83
BIST-100'deki Ağırlığı 4,27
F/K Oranı 11,40
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,52
Dibe Uzaklık 66,92
Piyasa Değeri (USD) 28.678.890,85
Piyasa Değeri (TL) 828.705.230,08
Özsermaye (TL) 183.276.379,00
Sermaye (TL) 35.812.672,00
Net Kar (TL) 72.723.463,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BRKSN
Sektör Her türlü enerji tasarrufu sağlayan kimyasal maddelerin toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak,
Adres Seba Ofis Bulvar Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak Seba Office Boulevard Sit. No:21 Kat:6 D:41 34485 Sarıyer/İstanbul
Telefon 0212 830 44 55
Faks 0212 830 50 61
Web www.berkosan.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ENİS ALDIKAÇTI 4.244.600,10 13,60
MEMET ALDIKAÇTI 5.320.000,00 17,05
TOPLAM 31.200.000,00 100,00
DİĞER 21.635.399,90 69,35
Toplam 62.400.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BERKOSAN BALKANS DOO 0,00 60,00
BERKOSAN IBERICA S.L 0,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
19.09.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
20.06.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.01.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
23.08.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.07.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
25.07.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,38
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 348.691.302,00 199.727.797,00 101.729.277,00 290.056.632,00 209.319.905,00
Satışların Maliyeti (-) -221.741.963,00 -128.950.661,00 -69.581.253,00 -206.631.338,00 -156.439.450,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 126.949.339,00 70.777.136,00 32.148.024,00 83.425.294,00 52.880.455,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 126.949.339,00 70.777.136,00 32.148.024,00 83.425.294,00 52.880.455,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -27.579.826,00 -16.618.965,00 -7.255.393,00 -24.931.477,00 -13.667.071,00
Pazarlama Giderleri (-) -36.036.681,00 -21.671.467,00 -10.899.648,00 -33.750.224,00 -25.625.396,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 36.152.301,00 31.637.504,00 3.674.843,00 19.623.915,00 12.238.609,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -16.857.322,00 -11.561.216,00 -2.426.184,00 -13.190.229,00 -12.117.305,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 82.627.811,00 52.562.992,00 15.241.642,00 31.177.279,00 13.709.292,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.613.114,00 5.711.662,00 504.010,00 7.630.446,00 6.491.252,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 89.240.925,00 58.274.654,00 15.745.652,00 38.807.725,00 20.200.544,00
Finansman Giderleri (-) -10.255.086,00 -9.651.820,00 -3.156.372,00 -12.582.897,00 -7.982.787,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 78.985.839,00 48.622.834,00 12.589.280,00 26.296.395,00 12.217.757,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -14.977.291,00 -7.783.813,00 -2.212.411,00 -6.165.838,00 -3.457.805,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -14.667.498,00 -7.463.534,00 -1.985.000,00 -5.528.878,00 -2.955.481,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -309.793,00 -320.279,00 -227.411,00 -636.960,00 -502.324,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 64.008.548,00 40.839.021,00 10.376.869,00 20.130.557,00 8.759.952,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 64.008.548,00 40.839.021,00 10.376.869,00 20.130.557,00 8.759.952,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.219.986,00 1.694.961,00 720.121,00 1.001.192,00 565.489,00
- Ana Ortaklık Payları 61.788.562,00 39.144.060,00 9.656.748,00 19.129.365,00 8.194.463,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,98 1,26 0,00 0,61 0,53
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 71.567,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 205.375.540,00 185.110.849,00 153.008.511,00 139.731.473,00 127.423.704,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 25.938.017,00 26.223.259,00 26.132.431,00 13.478.390,00 6.877.013,00
Finansal Yatırımlar 19.844.435,00 18.531.364,00 13.739.694,00 13.848.953,00 18.517.241,00
Ticari Alacaklar 94.716.719,00 79.538.461,00 63.174.459,00 56.561.780,00 48.139.148,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 94.716.719,00 79.538.461,00 63.174.459,00 56.561.780,00 48.139.148,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 60.081,00 10.081,00 81,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.081,00 10.081,00 81,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 49.168.870,00 44.944.815,00 36.171.710,00 44.093.224,00 42.072.646,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.897.103,00 4.997.869,00 3.124.070,00 3.581.704,00 3.935.758,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.750.315,00 10.865.000,00 10.666.066,00 8.167.422,00 7.881.898,00
ARA TOPLAM 205.375.540,00 185.110.849,00 153.008.511,00 139.731.473,00 127.423.704,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 128.370.374,00 126.197.328,00 109.753.643,00 97.829.695,00 85.390.669,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 97.111.918,00 95.652.669,00 95.929.324,00 93.262.199,00 84.755.466,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 288.088,00 305.496,00 98.976,00 54.093,00 19.702,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.818.518,00 12.697.454,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 333.745.914,00 311.308.177,00 262.762.154,00 237.561.168,00 212.814.373,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 118.301.929,00 127.529.982,00 119.576.999,00 105.062.658,00 99.469.853,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 28.728.797,00 36.292.438,00 51.604.062,00 40.603.138,00 25.308.609,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.703.421,00 10.236.317,00 9.987.297,00 11.840.378,00 12.754.504,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.597.424,00 3.419.461,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 47.232.088,00 50.589.622,00 36.304.963,00 36.710.252,00 48.209.696,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 47.232.088,00 50.589.622,00 36.304.963,00 36.710.252,00 48.209.696,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 435.491,00 2.442.419,00 600.160,00 76.006,00 1.803.178,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 1.618.423,00 0,00 0,00 1.044.011,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 435.491,00 823.996,00 600.160,00 76.006,00 759.167,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.388.180,00 5.450.711,00 2.138.345,00 3.263.495,00 2.990.552,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.202.076,00 5.462.300,00 1.985.000,00 2.629.937,00 475.244,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.510.456,00 10.671.969,00 10.170.142,00 7.267.081,00 5.099.793,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.211.727,00 9.634.556,00 9.261.768,00 6.377.858,00 4.485.586,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.298.729,00 1.037.413,00 908.374,00 889.223,00 614.207,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.101.420,00 6.384.206,00 6.787.030,00 2.672.371,00 2.828.277,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.241.984,00 27.866.526,00 24.700.439,00 17.821.215,00 17.089.160,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.948.409,00 23.360.648,00 20.256.260,00 12.561.586,00 11.837.752,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.288.222,00 14.370.883,00 11.384.792,00 3.684.679,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.533.009,00 1.580.575,00 1.607.071,00 2.354.852,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.533.009,00 1.580.575,00 1.607.071,00 2.354.852,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.760.566,00 2.925.303,00 2.837.108,00 2.904.777,00 2.802.407,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 146.543.913,00 155.396.508,00 144.277.438,00 122.883.873,00 116.559.013,00
Ö Z K A Y N A K L A R 187.202.001,00 155.911.669,00 118.484.716,00 114.677.295,00 96.255.360,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 183.276.379,00 153.518.711,00 117.066.598,00 113.979.298,00 95.993.066,00
Ödenmiş Sermaye 31.200.000,00 31.200.000,00 31.200.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 312.370,00 312.370,00 312.370,00 312.370,00 312.370,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 57.594.319,00 59.331.504,00 58.230.020,00 55.469.484,00 48.418.154,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 57.594.319,00 58.211.326,00 58.230.020,00 59.410.338,00 59.539.399,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.717.415,00 -3.100.408,00 -3.081.714,00 -1.901.396,00 -1.772.335,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.857.991,00 0,00 -9.329.984,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 9.857.991,00 1.120.178,00 -9.329.984,00 -3.940.854,00 -11.121.245,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.693.416,00 2.705.130,00 1.815.460,00 1.827.174,00 1.850.602,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 19.829.722,00 20.825.647,00 25.181.984,00 21.640.905,00 21.617.477,00
Net Dönem Karı/Zararı 61.788.561,00 39.144.060,00 9.656.748,00 19.129.365,00 8.194.463,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.925.622,00 2.392.958,00 1.418.118,00 697.997,00 262.294,00
TOPLAM KAYNAKLAR 333.745.914,00 311.308.177,00 262.762.154,00 237.561.168,00 212.814.373,00
Banka Kredileri 0,00 8.989.765,00 8.871.468,00 8.876.907,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 13.739.694,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 13.739.694,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 49.083.418,00 40.603.138,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi