Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BRKSN
Sektör Her türlü enerji tasarrufu sağlayan kimyasal maddelerin toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak,
Adres Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk.İMPA İş Mrk. No:12 K:1 Kavacık Beykoz İstanbul
Telefon 0212 347 19 10
Faks 0212 347 19 05
Web http://www.berkosan.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEMET ALDIKAÇTI 2.660.000,00 17,05
ENİS ALDIKAÇTI 2.122.300,05 13,60
Diğer 10.817.699,95 69,35
Toplam 15.600.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
27.07.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
25.07.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,38
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 63.752.918,00 28.847.673,00 83.942.256,00 57.605.079,00 32.930.906,00
Satışların Maliyeti (-) -49.591.235,00 -22.558.864,00 -59.491.720,00 -43.007.056,00 -26.861.654,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 14.161.683,00 6.288.809,00 24.450.536,00 14.598.023,00 6.069.252,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 14.161.683,00 6.288.809,00 24.450.536,00 14.598.023,00 6.069.252,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.610.788,00 -2.261.198,00 -7.692.504,00 -5.328.136,00 -2.520.489,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.141.324,00 -2.746.664,00 -9.155.160,00 -6.136.253,00 -3.445.863,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.299.320,00 4.630.138,00 8.839.007,00 8.354.686,00 2.710.524,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.950.443,00 -2.052.765,00 -1.822.125,00 -2.333.018,00 -1.417.987,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4.758.448,00 3.858.320,00 14.619.754,00 9.155.302,00 1.395.437,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.480.003,00 23.947,00 2.745.656,00 1.979.922,00 77.370,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -1.005.235,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.238.451,00 3.882.267,00 16.360.175,00 11.135.224,00 1.472.807,00
Finansman Giderleri (-) -2.456.157,00 -1.292.940,00 -5.796.784,00 -5.123.543,00 -2.641.152,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.782.294,00 2.691.402,00 10.729.291,00 6.650.639,00 722.632,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.533.794,00 -780.389,00 -2.880.914,00 -1.350.444,00 -515.028,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.494.865,00 -687.157,00 -2.828.610,00 -1.401.209,00 -532.235,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -38.929,00 -93.232,00 -52.304,00 50.765,00 17.207,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.248.500,00 1.911.013,00 7.848.377,00 5.300.195,00 207.604,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.248.500,00 1.911.013,00 7.848.377,00 5.300.195,00 207.604,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -219.898,00 -227.712,00 -358.172,00 -263.105,00 -279.614,00
- Ana Ortaklık Payları 2.468.398,00 2.138.725,00 8.206.549,00 5.563.300,00 487.218,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,16 0,00 0,00 0,36 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 102.075,00 165.900,00 638.958,00 1.890.977,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 66.622.258,00 50.421.866,00 46.016.725,00 45.378.254,00 37.640.933,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 12.331.886,00 11.223.387,00 10.156.774,00 10.671.484,00 8.626.552,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 30.191.534,00 24.325.653,00 19.296.850,00 22.035.145,00 15.162.123,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 253.943,00 253.943,00 223.885,00 70,00 70,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.937.591,00 24.071.710,00 19.072.965,00 22.035.075,00 15.162.053,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.750,00 10.753,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.750,00 10.753,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 17.469.522,00 12.538.426,00 13.614.216,00 10.002.665,00 9.473.996,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.860.665,00 667.100,00 1.657.170,00 1.451.116,00 1.872.189,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.766.651,00 1.665.300,00 1.289.715,00 1.207.094,00 2.495.320,00
ARA TOPLAM 66.622.258,00 50.421.866,00 46.016.725,00 45.378.254,00 37.640.933,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 40.325.279,00 39.575.935,00 29.231.233,00 29.487.446,00 29.312.134,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 39.723.167,00 38.931.474,00 28.552.058,00 28.782.048,00 28.561.887,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.877,00 48.876,00 37.714,00 13.378,00 14.804,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 106.947.537,00 89.997.801,00 75.247.958,00 74.865.700,00 66.953.067,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 60.848.402,00 36.546.822,00 32.534.180,00 37.420.590,00 30.492.670,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.155.881,00 13.238.803,00 12.466.637,00 10.341.353,00 7.395.235,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.264.401,00 2.520.317,00 1.679.694,00 8.928.903,00 11.412.983,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 30.728.974,00 16.951.855,00 14.113.453,00 14.203.690,00 8.469.304,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 30.728.974,00 16.951.855,00 14.113.453,00 14.203.690,00 8.469.304,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 877.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 877.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 869.217,00 885.919,00 744.562,00 835.385,00 685.814,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 772.927,00 687.157,00 1.421.379,00 865.981,00 241.151,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.733.979,00 1.866.922,00 1.894.207,00 1.792.066,00 1.351.299,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.507.839,00 1.760.255,00 1.787.540,00 1.746.053,00 1.305.286,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 226.140,00 106.667,00 106.667,00 46.013,00 46.013,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 445.973,00 395.849,00 214.248,00 453.212,00 936.884,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.864.220,00 13.117.693,00 12.827.574,00 10.009.596,00 11.766.781,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.785.716,00 10.294.501,00 11.308.287,00 8.883.136,00 10.650.756,00
Banka Kredileri 3.785.716,00 9.898.742,00 10.883.128,00 8.457.977,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.087.449,00 1.031.911,00 840.835,00 488.846,00 434.102,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.087.449,00 1.031.911,00 840.835,00 488.846,00 434.102,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.711.340,00 1.791.281,00 678.452,00 637.614,00 681.923,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 67.712.622,00 49.664.515,00 45.361.754,00 47.430.186,00 42.259.451,00
Ö Z K A Y N A K L A R 39.234.915,00 40.333.286,00 29.886.204,00 27.435.514,00 24.693.616,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 40.571.736,00 41.677.921,00 31.003.127,00 28.674.090,00 25.948.701,00
Ödenmiş Sermaye 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 312.370,00 312.370,00 312.370,00 312.370,00 312.370,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.723.602,00 17.163.539,00 7.921.188,00 8.081.561,00 8.139.765,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.060.989,00 17.163.539,00 7.921.188,00 8.081.561,00 8.139.765,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -773.369,00 -670.819,00 -618.039,00 -397.401,00 -359.285,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -4.337.387,00 -3.004.079,00 -2.297.797,00 -2.204.223,00 108.354,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 -3.004.079,00 -2.297.797,00 -2.204.223,00 108.354,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.161.572,00 703.177,00 703.177,00 668.035,00 679.749,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.305.794,00 8.764.189,00 557.640,00 653.047,00 621.245,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.468.398,00 2.138.725,00 8.206.549,00 5.563.300,00 487.218,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.336.821,00 -1.344.635,00 -1.116.923,00 -1.238.576,00 -1.255.085,00
TOPLAM KAYNAKLAR 106.947.537,00 89.997.801,00 75.247.958,00 74.865.700,00 66.953.067,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 395.759,00 0,00 425.159,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi