Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,63
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 66,83
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 53,44
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,30
Dibe Uzaklık 66,92
Piyasa Değeri (USD) 8.697.696,03
Piyasa Değeri (TL) 31.824.000,00
Özsermaye (TL) 24.409.412,00
Sermaye (TL) 15.600.000,00
Net Kar (TL) 595.515,00
 

BERKOSAN YALITIM Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
2,050 8.307 11,86 8.307 37,60 0 0,00
2,040 32.325 46,16 10.026 45,38 22.299 46,51
2,030 29.402 41,98 3.760 17,02 25.642 53,49
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
2,040 70.034 47.941 2,030 22.093 2,040
Konu Açıklama
BIST Kodu BRKSN
Sektör Her türlü enerji tasarrufu sağlayan kimyasal maddelerin toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak,
Adres Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk.İMPA İş Mrk. No:12 K:1 Kavacık Beykoz İstanbul
Telefon 0212 347 19 10
Faks 0212 347 19 05
Web http://www.berkosan.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 10.817.699,95 69,34
ENİS ALDIKAÇTI 2.122.300,05 13,60
MEMET ALDIKAÇTI 2.660.000,00 17,05
Toplam 15.600.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
27.07.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
25.07.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,38
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 30.229.351,00 14.916.999,00 50.277.530,00 35.986.803,00 24.944.600,00
Satışların Maliyeti (-) -22.026.373,00 -10.889.127,00 -37.919.251,00 -27.684.064,00 -19.172.815,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.202.978,00 4.027.872,00 12.358.279,00 8.302.739,00 5.771.785,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 8.202.978,00 4.027.872,00 12.358.279,00 8.302.739,00 5.771.785,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.342.475,00 -1.098.402,00 -4.209.154,00 -2.968.024,00 -1.993.548,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.742.732,00 -1.991.087,00 -5.588.555,00 -3.751.723,00 -2.568.186,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 928.365,00 713.788,00 1.076.933,00 838.838,00 728.387,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -962.627,00 -767.235,00 -960.096,00 -812.861,00 -662.652,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.083.509,00 884.936,00 2.677.407,00 1.608.969,00 1.275.786,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 148.217,00 24.952,00 712.651,00 336.383,00 266.575,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -24.400,00 0,00 -438.762,00 -2.646,00 -2.646,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.207.326,00 909.888,00 2.951.296,00 1.942.706,00 1.539.715,00
Finansman gelirleri 21.287,00 0,00 398.811,00 3.422,00 49.652,00
Finansman Giderleri (-) -1.428.411,00 -470.475,00 -2.403.213,00 -1.312.241,00 -862.080,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 800.202,00 439.413,00 946.894,00 633.887,00 727.287,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -170.031,00 -94.790,00 -426.513,00 -143.505,00 -172.250,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -263.610,00 -125.023,00 -157.145,00 0,00 -22.843,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 93.579,00 30.233,00 -269.368,00 -143.505,00 -149.407,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 630.171,00 344.623,00 520.381,00 490.382,00 555.037,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 630.171,00 344.623,00 520.381,00 490.382,00 555.037,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 630.171,00 344.623,00 520.381,00 490.382,00 555.037,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 25.977.638,00 24.207.969,00 23.904.021,00 22.512.445,00 22.003.535,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.711.460,00 2.773.852,00 2.555.918,00 2.443.652,00 2.105.923,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 13.813.825,00 13.480.588,00 12.961.509,00 10.677.159,00 11.016.989,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.813.825,00 13.480.588,00 12.961.509,00 10.677.159,00 11.016.989,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 58.185,00 100.202,00 92.038,00 998.798,00 1.087.489,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 58.185,00 100.202,00 92.038,00 998.798,00 1.087.114,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 16.457,00 375,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 6.575.440,00 7.195.217,00 6.994.014,00 7.020.245,00 6.558.989,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 531.609,00 206.339,00 441.412,00 746.045,00 811.644,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.818,00 2.108,00 55.152,00 48.942,00 27.034,00
Diğer Dönen Varlıklar 279.301,00 449.663,00 803.978,00 577.604,00 395.467,00
ARA TOPLAM 25.977.638,00 24.207.969,00 23.904.021,00 22.512.445,00 22.003.535,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 28.225.682,00 28.059.782,00 28.311.270,00 23.098.803,00 23.183.108,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 27.415.535,00 27.294.186,00 27.578.146,00 22.238.161,00 22.329.080,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 38.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.925,00 50.853,00 54.781,00 58.709,00 51.662,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 50.853,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 95.959,00 95.959,00 95.959,00 95.959,00 95.959,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 650.829,00 602.350,00 565.950,00 690.237,00 690.984,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 54.203.320,00 52.267.751,00 52.215.291,00 45.611.248,00 45.186.643,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.441.045,00 19.587.062,00 19.333.191,00 19.134.332,00 18.458.123,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.641.562,00 4.958.354,00 7.676.878,00 9.053.418,00 7.463.113,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 9.024.301,00 7.683.392,00 7.497.083,00 6.054.770,00 6.752.669,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.024.301,00 7.683.392,00 7.497.083,00 6.054.770,00 6.752.669,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 15.751,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 15.751,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.070.394,00 93.859,00 470.166,00 599.867,00 877.272,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 140.689,00 125.023,00 184.721,00 0,00 22.843,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 696.718,00 633.145,00 644.102,00 722.904,00 599.716,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 668.117,00 604.544,00 615.501,00 694.303,00 571.115,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 28.601,00 28.601,00 28.601,00 28.601,00 28.601,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 241.193,00 272.592,00 57.003,00 81.306,00 256.472,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.352.863,00 8.615.270,00 9.132.490,00 7.239.449,00 7.447.458,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.527.820,00 6.709.234,00 7.247.071,00 5.618.383,00 5.802.162,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 375.210,00 456.203,00 435.586,00 407.908,00 432.138,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 375.210,00 456.203,00 435.586,00 407.908,00 432.138,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.449.833,00 1.449.833,00 1.449.833,00 1.213.158,00 1.213.158,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 29.793.908,00 28.202.332,00 28.465.681,00 26.373.781,00 25.905.581,00
Ö Z K A Y N A K L A R 24.409.412,00 24.065.419,00 23.749.610,00 19.237.467,00 19.281.062,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 24.409.412,00 24.065.419,00 23.749.610,00 19.237.467,00 19.281.062,00
Ödenmiş Sermaye 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 312.370,00 312.370,00 312.370,00 312.370,00 312.370,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.820.000,00 8.860.976,00 8.885.644,00 4.395.121,00 4.368.523,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.820.000,00 8.840.554,00 8.885.644,00 4.395.121,00 4.368.523,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 79.888,00 0,00 45.090,00 51.394,00 24.796,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -38.361,00 -37.340,00 -33.194,00 -24.815,00 -19.277,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -38.361,00 20.422,00 -33.194,00 -24.815,00 -19.277,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 423.287,00 423.287,00 378.011,00 378.011,00 378.011,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.338.055,00 -1.438.497,00 -1.913.602,00 -1.913.602,00 -1.913.602,00
Net Dönem Karı/Zararı 630.171,00 344.623,00 520.381,00 490.382,00 555.037,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 54.203.320,00 52.267.751,00 52.215.291,00 45.611.248,00 45.186.643,00