Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BRKSN
Sektör Her türlü enerji tasarrufu sağlayan kimyasal maddelerin toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak,
Adres Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk.İMPA İş Mrk. No:12 K:1 Kavacık Beykoz İstanbul
Telefon 0212 347 19 10
Faks 0212 347 19 05
Web http://www.berkosan.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 10.817.699,95 69,34
ENİS ALDIKAÇTI 2.122.300,05 13,60
MEMET ALDIKAÇTI 2.660.000,00 17,05
Toplam 15.600.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
27.07.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
25.07.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,38
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 55.591.347,00 36.321.355,00 18.430.964,00 74.982.883,00 53.082.328,00
Satışların Maliyeti (-) -42.458.475,00 -28.009.761,00 -12.255.310,00 -54.343.034,00 -40.783.583,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 13.132.872,00 8.311.594,00 6.175.654,00 20.639.849,00 12.298.745,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 13.132.872,00 8.311.594,00 6.175.654,00 20.639.849,00 12.298.745,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.662.000,00 -3.354.776,00 -2.982.275,00 -8.292.055,00 -5.642.797,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.819.994,00 -4.971.148,00 -2.449.637,00 -8.398.377,00 -5.459.507,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.626.848,00 2.364.391,00 548.439,00 5.511.802,00 7.477.603,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.397.624,00 -1.139.471,00 -885.760,00 -5.486.882,00 -2.078.673,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 880.102,00 1.210.590,00 406.421,00 3.974.337,00 6.595.371,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 142.262,00 95.898,00 35.911,00 3.488.366,00 162.803,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -695.708,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.022.364,00 1.306.488,00 442.332,00 6.766.995,00 6.758.174,00
Finansman gelirleri 1.152.063,00 560.143,00 309.894,00 1.756.821,00 80.248,00
Finansman Giderleri (-) -3.552.142,00 -2.383.905,00 -1.188.487,00 -6.950.430,00 -6.128.024,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.377.715,00 -517.274,00 -436.261,00 1.573.386,00 710.398,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -216.427,00 -349.223,00 -43.151,00 -1.131.947,00 -965.675,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -249.086,00 -171.501,00 -20.242,00 -1.237.743,00 -985.180,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 32.659,00 -177.722,00 -22.909,00 105.796,00 19.505,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.594.142,00 -866.497,00 -479.412,00 441.439,00 -255.277,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.594.142,00 -866.497,00 -479.412,00 441.439,00 -255.277,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -562.132,00 -311.619,00 33.064,00 -382.078,00 -466.512,00
- Ana Ortaklık Payları -1.032.010,00 -554.878,00 -512.476,00 823.517,00 211.235,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 30.052.255,00 35.281.789,00 31.607.563,00 32.317.791,00 34.161.486,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.394.451,00 9.750.841,00 8.105.664,00 4.343.546,00 7.447.471,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 13.098.556,00 12.490.867,00 12.910.144,00 16.479.928,00 18.322.090,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.770,00 1.770,00 2.360,00 590,00 3.540,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.096.786,00 12.489.097,00 12.907.784,00 16.479.338,00 18.318.550,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 11.030,00 2.030,00 281.448,00 6.195,00 20.596,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 16.723,00 0,00 15.901,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.030,00 2.030,00 264.725,00 6.195,00 4.695,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 7.335.567,00 10.439.310,00 8.336.787,00 8.654.543,00 6.270.071,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 362.352,00 552.588,00 177.285,00 1.017.052,00 159.125,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.850.299,00 2.046.153,00 1.796.235,00 1.816.527,00 1.942.133,00
ARA TOPLAM 30.052.255,00 35.281.789,00 31.607.563,00 32.317.791,00 34.161.486,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 31.058.853,00 31.946.363,00 30.644.984,00 30.186.178,00 29.831.170,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 29.242.861,00 30.222.062,00 29.831.270,00 29.356.189,00 29.090.701,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.666,00 27.711,00 19.612,00 23.465,00 27.339,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 95.660,00 95.660,00 95.660,00 95.660,00 95.959,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 783.241,00 603.891,00 667.977,00 680.399,00 586.706,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 61.111.108,00 67.228.152,00 62.252.547,00 62.503.969,00 63.992.656,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.519.328,00 32.108.126,00 29.464.958,00 29.645.620,00 28.177.170,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.799.685,00 6.582.002,00 7.882.799,00 8.067.248,00 7.788.351,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.914.846,00 12.960.668,00 10.250.252,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 9.371.619,00 10.900.867,00 9.603.062,00 11.762.951,00 11.309.443,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.371.619,00 10.900.867,00 9.603.062,00 11.762.951,00 11.309.443,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 16.500,00 16.500,00 131.076,00 281.137,00 59.675,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 141.618,00 13.686,00 369.152,00 659.026,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 874.092,00 1.218.391,00 1.452.748,00 910.853,00 1.013.436,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 845.491,00 1.189.790,00 1.424.147,00 882.252,00 984.835,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 28.601,00 28.601,00 28.601,00 28.601,00 28.601,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 542.586,00 288.080,00 131.335,00 87.715,00 210.116,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.960.398,00 8.441.624,00 6.322.313,00 5.610.083,00 9.262.218,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.185.394,00 6.624.141,00 4.587.418,00 3.931.437,00 7.458.493,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 299.701,00 304.506,00 285.062,00 228.813,00 353.892,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 299.701,00 304.506,00 285.062,00 228.813,00 353.892,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.475.303,00 1.512.977,00 1.449.833,00 1.449.833,00 1.449.833,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 37.479.726,00 40.549.750,00 35.787.271,00 35.255.703,00 37.439.388,00
Ö Z K A Y N A K L A R 23.631.382,00 26.678.402,00 26.465.276,00 27.248.266,00 26.553.268,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 24.302.262,00 27.098.769,00 26.540.960,00 27.357.014,00 26.746.450,00
Ödenmiş Sermaye 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 312.370,00 312.370,00 312.370,00 312.370,00 312.370,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.282.638,00 8.329.297,00 9.131.432,00 8.521.756,00 8.571.455,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.282.638,00 8.329.297,00 8.459.719,00 8.521.756,00 8.571.455,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -276.678,00 -250.107,00 -139.774,00 -97.825,00 -68.214,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -910.547,00 1.382.257,00 0,00 933.342,00 905.449,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -910.547,00 1.382.257,00 671.713,00 933.342,00 905.449,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 703.178,00 703.178,00 499.792,00 423.287,00 423.287,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.346.633,00 1.326.545,00 1.509.842,00 742.742,00 722.654,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.032.010,00 -554.878,00 -512.476,00 823.517,00 211.235,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -670.880,00 -420.367,00 -75.684,00 -108.748,00 -193.182,00
TOPLAM KAYNAKLAR 61.111.108,00 67.228.152,00 62.252.547,00 62.503.969,00 63.992.656,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 668.335,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi