Geri Dön

BRKSN | Berkosan Yalitim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BRKSN
Sektör Her türlü enerji tasarrufu sağlayan kimyasal maddelerin toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak,
Adres Seba Ofis Bulvar Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak Seba Office Boulevard Sit. No:21 Kat:6 D:41 34485 Sarıyer/İstanbul
Telefon 0212 830 44 55
Faks 0212 830 50 61
Web www.berkosan.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ENİS ALDIKAÇTI 2.122.300,05 13,60
MEMET ALDIKAÇTI 2.660.000,00 17,05
TOPLAM 15.600.000,00 100,00
DİĞER 10.817.699,95 69,35
Toplam 31.200.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BERKOSAN BALKANS DOO 0,00 60,00
BERKOSAN IBERICA S.L 0,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.07.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
25.07.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,38
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 61.768.858,00 141.727.618,00 100.762.607,00 63.752.918,00 28.847.673,00
Satışların Maliyeti (-) -43.598.926,00 -103.863.691,00 -75.636.927,00 -49.591.235,00 -22.558.864,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 18.169.932,00 37.863.927,00 25.125.680,00 14.161.683,00 6.288.809,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 18.169.932,00 37.863.927,00 25.125.680,00 14.161.683,00 6.288.809,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.969.432,00 -12.469.785,00 -7.503.798,00 -4.610.788,00 -2.261.198,00
Pazarlama Giderleri (-) -10.357.196,00 -17.955.843,00 -11.638.770,00 -7.141.324,00 -2.746.664,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.664.985,00 23.375.260,00 7.112.529,00 6.299.320,00 4.630.138,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.527.985,00 -12.670.962,00 -4.478.479,00 -3.950.443,00 -2.052.765,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.980.304,00 18.142.597,00 8.617.162,00 4.758.448,00 3.858.320,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 120.612,00 7.578.923,00 1.689.036,00 1.480.003,00 23.947,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 8.100.916,00 25.721.520,00 10.306.198,00 6.238.451,00 3.882.267,00
Finansman Giderleri (-) -3.574.313,00 -8.801.707,00 -3.236.102,00 -2.456.157,00 -1.292.940,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.526.603,00 16.919.813,00 7.070.096,00 3.782.294,00 2.691.402,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -258.769,00 -1.441.203,00 -2.332.271,00 -1.533.794,00 -780.389,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.169.723,00 -4.685.080,00 -2.224.508,00 -1.494.865,00 -687.157,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 910.954,00 3.243.877,00 -107.763,00 -38.929,00 -93.232,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.267.834,00 15.478.610,00 4.737.825,00 2.248.500,00 1.911.013,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.267.834,00 15.478.610,00 4.737.825,00 2.248.500,00 1.911.013,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 324.912,00 -255.436,00 -52.377,00 -219.898,00 -227.712,00
- Ana Ortaklık Payları 3.942.922,00 15.734.046,00 4.790.202,00 2.468.398,00 2.138.725,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,25 1,01 0,31 0,16 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 102.075,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 95.602.845,00 91.720.167,00 63.075.524,00 66.622.258,00 50.421.866,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.171.577,00 4.412.759,00 15.962.352,00 12.331.886,00 11.223.387,00
Finansal Yatırımlar 15.102.579,00 19.299.456,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 42.660.457,00 35.607.064,00 25.142.647,00 30.191.534,00 24.325.653,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 446.697,00 3.272.781,00 269.721,00 253.943,00 253.943,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 42.213.760,00 32.334.283,00 24.872.926,00 29.937.591,00 24.071.710,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 24.124.126,00 25.795.494,00 14.720.961,00 17.469.522,00 12.538.426,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.313.600,00 1.960.195,00 4.856.075,00 3.860.665,00 667.100,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.230.506,00 4.645.199,00 2.393.489,00 2.766.651,00 1.665.300,00
ARA TOPLAM 95.602.845,00 91.720.167,00 63.075.524,00 66.622.258,00 50.421.866,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 44.250.988,00 44.091.452,00 39.876.817,00 40.325.279,00 39.575.935,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 40.181.757,00 40.509.738,00 39.313.867,00 39.723.167,00 38.931.474,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.307,00 42.808,00 48.298,00 53.877,00 48.876,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.491.718,00 1.602.466,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 139.853.833,00 135.811.619,00 102.952.341,00 106.947.537,00 89.997.801,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.345.191,00 70.270.309,00 52.044.527,00 60.848.402,00 36.546.822,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.770.017,00 7.228.860,00 11.264.778,00 11.155.881,00 13.238.803,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.553.927,00 14.414.631,00 12.311.760,00 13.264.401,00 2.520.317,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 34.119.037,00 41.193.339,00 21.734.215,00 30.728.974,00 16.951.855,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 34.119.037,00 41.193.339,00 21.734.215,00 30.728.974,00 16.951.855,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 150.000,00 150.000,00 877.050,00 877.050,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 150.000,00 877.050,00 877.050,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.565.501,00 1.539.610,00 919.541,00 869.217,00 885.919,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.169.532,00 2.489.153,00 725.882,00 772.927,00 687.157,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.129.033,00 2.406.107,00 3.003.504,00 2.733.979,00 1.866.922,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.568.537,00 1.963.951,00 2.777.364,00 2.507.839,00 1.760.255,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 560.496,00 442.156,00 226.140,00 226.140,00 106.667,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 888.144,00 848.609,00 1.207.797,00 445.973,00 395.849,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.534.692,00 18.873.106,00 9.251.420,00 6.864.220,00 13.117.693,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.260.923,00 17.667.742,00 6.377.667,00 3.785.716,00 10.294.501,00
Banka Kredileri 16.958.138,00 16.667.581,00 6.144.478,00 3.785.716,00 9.898.742,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 302.785,00 1.000.161,00 233.189,00 0,00 395.759,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.273.769,00 1.205.364,00 1.142.919,00 1.087.449,00 1.031.911,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.273.769,00 1.205.364,00 1.142.919,00 1.087.449,00 1.031.911,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 1.730.834,00 1.711.340,00 1.791.281,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 89.879.883,00 89.143.415,00 61.295.947,00 67.712.622,00 49.664.515,00
Ö Z K A Y N A K L A R 49.973.950,00 46.668.204,00 41.656.394,00 39.234.915,00 40.333.286,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 49.938.757,00 48.040.563,00 42.825.694,00 40.571.736,00 41.677.921,00
Ödenmiş Sermaye 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 312.370,00 312.370,00 312.370,00 312.370,00 312.370,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.898.170,00 16.811.364,00 12.655.756,00 12.723.602,00 17.163.539,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.898.170,00 16.811.364,00 16.863.626,00 17.060.989,00 17.163.539,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -936.188,00 -1.022.994,00 -970.732,00 -773.369,00 -670.819,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.016.117,00 -9.884.583,00 0,00 0,00 -3.004.079,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -12.016.117,00 -9.884.583,00 -4.207.870,00 -4.337.387,00 -3.004.079,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.126.430,00 1.138.144,00 1.149.858,00 1.161.572,00 703.177,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 24.074.982,00 8.329.222,00 8.317.508,00 8.305.794,00 8.764.189,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.942.922,00 15.734.046,00 4.790.202,00 2.468.398,00 2.138.725,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 35.193,00 -1.372.359,00 -1.169.300,00 -1.336.821,00 -1.344.635,00
TOPLAM KAYNAKLAR 139.853.833,00 135.811.619,00 102.952.341,00 106.947.537,00 89.997.801,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi