Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BRKSN
Sektör Her türlü enerji tasarrufu sağlayan kimyasal maddelerin toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak,
Adres Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk.İMPA İş Mrk. No:12 K:1 Kavacık Beykoz İstanbul
Telefon 0212 347 19 10
Faks 0212 347 19 05
Web http://www.berkosan.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 10.817.699,95 69,34
ENİS ALDIKAÇTI 2.122.300,05 13,60
MEMET ALDIKAÇTI 2.660.000,00 17,05
Toplam 15.600.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
27.07.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
25.07.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,38
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 46.905.820,00 30.229.351,00 14.916.999,00 50.277.530,00 35.986.803,00
Satışların Maliyeti (-) -35.284.602,00 -22.026.373,00 -10.889.127,00 -37.919.251,00 -27.684.064,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 11.621.218,00 8.202.978,00 4.027.872,00 12.358.279,00 8.302.739,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 11.621.218,00 8.202.978,00 4.027.872,00 12.358.279,00 8.302.739,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.464.883,00 -2.342.475,00 -1.098.402,00 -4.209.154,00 -2.968.024,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.585.406,00 -3.742.732,00 -1.991.087,00 -5.588.555,00 -3.751.723,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.425.510,00 928.365,00 713.788,00 1.076.933,00 838.838,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -662.549,00 -962.627,00 -767.235,00 -960.096,00 -812.861,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.333.890,00 2.083.509,00 884.936,00 2.677.407,00 1.608.969,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 275.401,00 148.217,00 24.952,00 712.651,00 336.383,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -180.668,00 -24.400,00 0,00 -438.762,00 -2.646,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.428.623,00 2.207.326,00 909.888,00 2.951.296,00 1.942.706,00
Finansman gelirleri 57.781,00 21.287,00 0,00 398.811,00 3.422,00
Finansman Giderleri (-) -2.091.252,00 -1.428.411,00 -470.475,00 -2.403.213,00 -1.312.241,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.395.152,00 800.202,00 439.413,00 946.894,00 633.887,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -324.872,00 -170.031,00 -94.790,00 -426.513,00 -143.505,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -373.970,00 -263.610,00 -125.023,00 -157.145,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 49.098,00 93.579,00 30.233,00 -269.368,00 -143.505,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.070.280,00 630.171,00 344.623,00 520.381,00 490.382,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.070.280,00 630.171,00 344.623,00 520.381,00 490.382,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.070.280,00 630.171,00 344.623,00 520.381,00 490.382,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 27.626.404,00 25.977.638,00 24.207.969,00 23.904.021,00 22.512.445,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.241.303,00 4.711.460,00 2.773.852,00 2.555.918,00 2.443.652,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 13.317.674,00 13.813.825,00 13.480.588,00 12.961.509,00 10.677.159,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.317.674,00 13.813.825,00 13.480.588,00 12.961.509,00 10.677.159,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 60.740,00 58.185,00 100.202,00 92.038,00 998.798,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 60.740,00 58.185,00 100.202,00 92.038,00 998.798,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 16.457,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 6.263.429,00 6.575.440,00 7.195.217,00 6.994.014,00 7.020.245,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 220.244,00 531.609,00 206.339,00 441.412,00 746.045,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14.326,00 7.818,00 2.108,00 55.152,00 48.942,00
Diğer Dönen Varlıklar 508.688,00 279.301,00 449.663,00 803.978,00 577.604,00
ARA TOPLAM 27.626.404,00 25.977.638,00 24.207.969,00 23.904.021,00 22.512.445,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 27.861.105,00 28.225.682,00 28.059.782,00 28.311.270,00 23.098.803,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 27.121.904,00 27.415.535,00 27.294.186,00 27.578.146,00 22.238.161,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.997,00 46.925,00 50.853,00 54.781,00 58.709,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 50.853,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 95.959,00 95.959,00 95.959,00 95.959,00 95.959,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 583.401,00 650.829,00 602.350,00 565.950,00 690.237,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 55.487.509,00 54.203.320,00 52.267.751,00 52.215.291,00 45.611.248,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.343.212,00 20.441.045,00 19.587.062,00 19.333.191,00 19.134.332,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.631.209,00 3.641.562,00 4.958.354,00 7.676.878,00 9.053.418,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 8.692.789,00 9.024.301,00 7.683.392,00 7.497.083,00 6.054.770,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.692.789,00 9.024.301,00 7.683.392,00 7.497.083,00 6.054.770,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 15.751,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 15.751,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 99.941,00 1.070.394,00 93.859,00 470.166,00 599.867,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 118.024,00 140.689,00 125.023,00 184.721,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 729.401,00 696.718,00 633.145,00 644.102,00 722.904,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 700.800,00 668.117,00 604.544,00 615.501,00 694.303,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 28.601,00 28.601,00 28.601,00 28.601,00 28.601,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 411.621,00 241.193,00 272.592,00 57.003,00 81.306,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.199.449,00 9.352.863,00 8.615.270,00 9.132.490,00 7.239.449,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.346.325,00 7.527.820,00 6.709.234,00 7.247.071,00 5.618.383,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 403.291,00 375.210,00 456.203,00 435.586,00 407.908,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 403.291,00 375.210,00 456.203,00 435.586,00 407.908,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.449.833,00 1.449.833,00 1.449.833,00 1.449.833,00 1.213.158,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 30.542.661,00 29.793.908,00 28.202.332,00 28.465.681,00 26.373.781,00
Ö Z K A Y N A K L A R 24.944.848,00 24.409.412,00 24.065.419,00 23.749.610,00 19.237.467,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 24.944.848,00 24.409.412,00 24.065.419,00 23.749.610,00 19.237.467,00
Ödenmiş Sermaye 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 312.370,00 312.370,00 312.370,00 312.370,00 312.370,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.891.700,00 8.820.000,00 8.860.976,00 8.885.644,00 4.395.121,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.891.700,00 8.820.000,00 8.840.554,00 8.885.644,00 4.395.121,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 171.677,00 79.888,00 0,00 45.090,00 51.394,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -34.823,00 -38.361,00 -37.340,00 -33.194,00 -24.815,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -34.823,00 -38.361,00 20.422,00 -33.194,00 -24.815,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 423.287,00 423.287,00 423.287,00 378.011,00 378.011,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.317.966,00 -1.338.055,00 -1.438.497,00 -1.913.602,00 -1.913.602,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.070.280,00 630.171,00 344.623,00 520.381,00 490.382,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 55.487.509,00 54.203.320,00 52.267.751,00 52.215.291,00 45.611.248,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 38.928,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi