Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BRKSN
Sektör Her türlü enerji tasarrufu sağlayan kimyasal maddelerin toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak,
Adres Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk.İMPA İş Mrk. No:12 K:1 Kavacık Beykoz İstanbul
Telefon 0212 347 19 10
Faks 0212 347 19 05
Web http://www.berkosan.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 10.817.699,95 69,34
ENİS ALDIKAÇTI 2.122.300,05 13,60
MEMET ALDIKAÇTI 2.660.000,00 17,05
Toplam 15.600.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
27.07.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
25.07.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,38
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 32.930.906,00 15.612.245,00 73.086.324,00 55.591.347,00 36.321.355,00
Satışların Maliyeti (-) -26.861.654,00 -12.113.681,00 -57.033.536,00 -42.458.475,00 -28.009.761,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.069.252,00 3.498.564,00 16.052.788,00 13.132.872,00 8.311.594,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 6.069.252,00 3.498.564,00 16.052.788,00 13.132.872,00 8.311.594,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.520.489,00 -1.908.642,00 -6.180.636,00 -5.662.000,00 -3.354.776,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.445.863,00 -1.718.600,00 -9.548.036,00 -7.819.994,00 -4.971.148,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.710.524,00 1.877.445,00 2.486.874,00 3.626.848,00 2.364.391,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.417.987,00 -549.539,00 -2.196.869,00 -2.397.624,00 -1.139.471,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.395.437,00 1.199.228,00 614.121,00 880.102,00 1.210.590,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 77.370,00 36.288,00 2.658.533,00 142.262,00 95.898,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -465.717,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.472.807,00 1.235.516,00 2.806.937,00 1.022.364,00 1.306.488,00
Finansman gelirleri 1.890.977,00 609.606,00 665.938,00 1.152.063,00 560.143,00
Finansman Giderleri (-) -2.641.152,00 -1.417.531,00 -4.703.604,00 -3.552.142,00 -2.383.905,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 722.632,00 427.591,00 -1.230.729,00 -1.377.715,00 -517.274,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -515.028,00 -253.574,00 -445.077,00 -216.427,00 -349.223,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -532.235,00 -282.933,00 -441.635,00 -249.086,00 -171.501,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 17.207,00 29.359,00 -3.442,00 32.659,00 -177.722,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 207.604,00 174.017,00 -1.675.806,00 -1.594.142,00 -866.497,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 207.604,00 174.017,00 -1.675.806,00 -1.594.142,00 -866.497,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -279.614,00 -177.491,00 -866.723,00 -562.132,00 -311.619,00
- Ana Ortaklık Payları 487.218,00 351.508,00 -809.083,00 -1.032.010,00 -554.878,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 37.640.933,00 36.164.405,00 36.359.417,00 30.052.255,00 35.281.789,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.626.552,00 7.640.991,00 8.489.842,00 7.394.451,00 9.750.841,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 15.162.123,00 13.855.713,00 12.669.692,00 13.098.556,00 12.490.867,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 70,00 247.025,00 70,00 1.770,00 1.770,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.162.053,00 13.608.688,00 12.669.622,00 13.096.786,00 12.489.097,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 10.753,00 14.250,00 14.500,00 11.030,00 2.030,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.753,00 14.250,00 14.500,00 11.030,00 2.030,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 9.473.996,00 11.326.070,00 11.926.574,00 7.335.567,00 10.439.310,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.872.189,00 1.541.860,00 1.130.597,00 362.352,00 552.588,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 6.388,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.495.320,00 1.779.133,00 2.128.212,00 1.850.299,00 2.046.153,00
ARA TOPLAM 37.640.933,00 36.164.405,00 36.359.417,00 30.052.255,00 35.281.789,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 29.312.134,00 29.761.443,00 30.851.250,00 31.058.853,00 31.946.363,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 28.561.887,00 28.873.388,00 29.239.226,00 29.242.861,00 30.222.062,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.804,00 16.370,00 18.561,00 22.666,00 27.711,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 774.482,00 783.241,00 603.891,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 66.953.067,00 65.925.848,00 67.210.667,00 61.111.108,00 67.228.152,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.492.670,00 32.700.232,00 32.142.701,00 28.519.328,00 32.108.126,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.395.235,00 12.243.790,00 8.613.048,00 13.799.685,00 6.582.002,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.412.983,00 10.700.682,00 10.083.062,00 3.914.846,00 12.960.668,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 8.469.304,00 7.304.620,00 11.290.989,00 9.371.619,00 10.900.867,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.469.304,00 7.304.620,00 11.290.989,00 9.371.619,00 10.900.867,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 685.814,00 715.086,00 551.974,00 16.500,00 16.500,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 241.151,00 282.933,00 0,00 0,00 141.618,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.351.299,00 1.313.287,00 1.259.829,00 874.092,00 1.218.391,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.305.286,00 1.255.287,00 1.183.228,00 845.491,00 1.189.790,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 46.013,00 58.000,00 76.601,00 28.601,00 28.601,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 936.884,00 139.834,00 343.799,00 542.586,00 288.080,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.766.781,00 8.340.754,00 9.694.246,00 8.960.398,00 8.441.624,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.650.756,00 7.239.726,00 7.840.283,00 7.185.394,00 6.624.141,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 434.102,00 418.048,00 372.644,00 299.701,00 304.506,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 434.102,00 418.048,00 372.644,00 299.701,00 304.506,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 681.923,00 682.980,00 1.481.319,00 1.475.303,00 1.512.977,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 42.259.451,00 41.040.986,00 41.836.947,00 37.479.726,00 40.549.750,00
Ö Z K A Y N A K L A R 24.693.616,00 24.884.862,00 25.373.720,00 23.631.382,00 26.678.402,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 25.948.701,00 26.037.824,00 26.349.191,00 24.302.262,00 27.098.769,00
Ödenmiş Sermaye 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 312.370,00 312.370,00 312.370,00 312.370,00 312.370,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.139.765,00 8.493.041,00 8.207.265,00 8.282.638,00 8.329.297,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.139.765,00 8.206.684,00 8.207.265,00 8.282.638,00 8.329.297,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -359.285,00 -312.455,00 -331.962,00 -276.678,00 -250.107,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 108.354,00 0,00 968.739,00 -910.547,00 1.382.257,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 108.354,00 286.357,00 968.739,00 -910.547,00 1.382.257,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 679.749,00 734.076,00 703.177,00 703.178,00 703.178,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 621.245,00 546.829,00 1.366.723,00 1.346.633,00 1.326.545,00
Net Dönem Karı/Zararı 487.218,00 351.508,00 -809.083,00 -1.032.010,00 -554.878,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.255.085,00 -1.152.962,00 -975.471,00 -670.880,00 -420.367,00
TOPLAM KAYNAKLAR 66.953.067,00 65.925.848,00 67.210.667,00 61.111.108,00 67.228.152,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 95.660,00 0,00 95.660,00 95.660,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 668.335,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi