Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,32
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 92,95
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -2,11
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,39
Dibe Uzaklık 94,68
Piyasa Değeri (USD) 8.953.206,82
Piyasa Değeri (TL) 31.800.000,00
Özsermaye (TL) 80.595.297,00
Sermaye (TL) 60.000.000,00
Net Kar (TL) -15.041.238,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu BRKO
Sektör Pamuk İpliği ve Halı Üretimi
Adres Niğde Bor Yolu 8.Km. Niğde/TÜRKİYE
Telefon 388-225 00 00
Faks 388-225 00 11
Web http://www.birko.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Şirketin %5’den fazla paya veya oy hakkına sahip ortağı bulunmamaktadır. 0,00 0,00
Toplam 0,00 0,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Koyunlu Tekstil Sanayi A.Ş 2.997.078,00 99,90
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 95.157.526,00 75.555.433,00 51.444.845,00 25.753.130,00 137.565.401,00
Satışların Maliyeti (-) -92.297.526,00 -72.596.977,00 -49.984.456,00 -25.715.251,00 -125.282.455,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.860.000,00 2.958.456,00 1.460.389,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.860.000,00 2.958.456,00 1.460.389,00 37.879,00 12.282.946,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.137.514,00 -3.478.865,00 -7.072.974,00 -5.679.071,00 -7.209.769,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.420.224,00 -8.775.694,00 -2.505.150,00 -1.287.421,00 -4.099.520,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.360.624,00 17.755.690,00 14.265.048,00 11.881.393,00 3.327.375,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -11.008.846,00 -4.757.558,00 -3.469.686,00 -811.147,00 -2.671.703,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -5.345.960,00 3.702.029,00 2.677.627,00 4.141.632,00 1.629.330,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -5.345.960,00 3.702.029,00 2.677.627,00 0,00 1.629.330,00
Finansman Gelirleri 7.978.536,00 6.742.883,00 6.247.580,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -18.964.087,00 -17.343.339,00 -13.851.593,00 -9.612.598,00 -23.900.705,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -16.331.511,00 -6.898.427,00 -4.926.386,00 37.426,00 -14.909.039,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.284.452,00 2.251.189,00 1.953.970,00 1.839.035,00 1.396.664,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.285.594,00 2.251.189,00 1.953.970,00 1.839.035,00 1.396.664,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -15.047.059,00 -4.647.238,00 -2.972.416,00 1.876.461,00 -13.512.375,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -15.047.059,00 -4.647.238,00 -2.972.416,00 1.876.461,00 -13.512.375,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 1.876.462,00 -13.512.375,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -5.821,00 -6.550,00 -6.549,00 -6.878,00 770,00
- Ana Ortaklık Payları -15.041.238,00 -4.640.688,00 -2.965.867,00 1.883.340,00 -13.513.145,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.509.492,00 -2.509.492,00 -2.509.492,00 -2.509.492,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -2.641.571,00 -2.641.571,00 -2.641.571,00 -2.641.571,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 132.079,00 132.079,00 132.079,00 132.079,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.509.492,00 -2.509.492,00 -2.509.492,00 -2.509.492,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 -633.031,00 -13.512.375,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -17.556.551,00 -7.156.730,00 -5.481.908,00 -633.031,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirkeri 0,00 0,00 0,00 5.508.391,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 7.362.336,00
Bilanço Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 71.777.772,00 95.624.053,00 111.584.586,00 120.513.428,00 138.017.031,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.076.049,00 1.084.284,00 3.570.773,00 1.187.237,00 1.978.405,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 48.232.888,00 63.707.523,00 71.478.887,00 76.254.077,00 91.009.036,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 42.252,00 20.823,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 48.232.888,00 63.665.271,00 71.458.064,00 76.254.077,00 91.009.036,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 103.130,00 249.253,00 223.929,00 267.949,00 384.785,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 103.130,00 249.253,00 223.929,00 267.949,00 384.785,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 20.643.852,00 29.749.843,00 34.348.755,00 40.168.592,00 41.960.727,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 721.853,00 833.150,00 1.962.242,00 2.635.573,00 2.684.078,00
ARA TOPLAM 71.777.772,00 95.624.053,00 111.584.586,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 114.831.543,00 116.734.581,00 122.176.071,00 126.052.674,00 123.286.354,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 110.032.943,00 110.970.388,00 116.709.098,00 0,00 119.773.349,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.798.298,00 5.763.891,00 5.466.671,00 5.351.738,00 3.512.703,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 186.609.315,00 212.358.634,00 233.760.657,00 246.566.102,00 261.303.385,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 88.586.587,00 94.238.063,00 106.900.823,00 109.931.306,00 112.048.340,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 53.182.756,00 63.149.023,00 68.910.620,00 70.263.026,00 72.022.093,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 23.329.685,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 15.055.953,00 15.611.015,00 19.094.092,00 0,00 26.883.893,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.055.953,00 15.611.015,00 19.094.092,00 0,00 26.883.893,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 20.327.591,00 15.463.563,00 18.889.206,00 16.336.114,00 13.140.536,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.128.944,00 6.833.992,00 8.014.053,00 4.703.472,00 4.020.614,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.198.647,00 8.629.571,00 10.875.153,00 11.632.642,00 9.119.922,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.287,00 14.462,00 6.905,00 480,00 1.818,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.432.701,00 27.130.421,00 34.195.164,00 39.121.249,00 51.107.671,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.279.408,00 18.248.370,00 24.865.090,00 29.247.247,00 38.636.148,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 12.471.523,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 12.471.523,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 106.019.288,00 121.368.484,00 141.095.987,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 80.590.027,00 90.990.150,00 92.664.670,00 97.513.547,00 98.147.374,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 80.595.297,00 90.995.847,00 92.670.668,00 97.519.874,00 98.146.801,00
Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 30.493.682,00 30.493.682,00 30.493.682,00 30.493.682,00 30.493.682,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 93.057.947,00 93.057.947,00 93.057.947,00 0,00 95.567.439,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 93.057.947,00 93.057.947,00 93.057.947,00 0,00 95.567.439,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 93.057.947,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 93.057.947,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.528.526,00 2.528.526,00 2.528.526,00 2.528.526,00 2.528.526,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -90.443.620,00 -90.443.620,00 -90.443.620,00 -90.443.620,00 -76.929.701,00
Net Dönem Karı/Zararı -15.041.238,00 -4.640.688,00 -2.965.867,00 1.883.340,00 -13.513.145,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -5.270,00 -5.697,00 -5.998,00 -6.327,00 573,00
TOPLAM KAYNAKLAR 186.609.315,00 212.358.634,00 233.760.657,00 246.566.102,00 261.303.385,00