Geri Dön

BRKO | Birko Mensucat


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BRKO
Sektör Tekstil Pamuk İpliği ve Makine Halısı Üretimi
Adres Niğde - OSB Bor Yolu 7. Km Birko Cad. No : 288 - NİĞDE
Telefon 03882250000
Faks 03882250010 - 11
Web www.birko.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Birko Enerji elktrik Üretimi San. ve Tic. A.Ş 96.850,00 96,85
Koyunlu Tekstil San. ve Tic. Aş. 3.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
16.05.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
12.05.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 61.271.907,00 39.546.631,00 6.492.991,00 63.899.849,00 23.076.856,00
Satışların Maliyeti (-) -47.330.188,00 -36.734.519,00 -7.934.234,00 -44.188.607,00 -15.581.523,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 13.941.719,00 2.812.112,00 -1.441.243,00 19.711.242,00 7.495.333,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 13.941.719,00 2.812.112,00 -1.441.243,00 19.711.242,00 7.495.333,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.243.633,00 -5.059.712,00 -2.013.338,00 -5.282.163,00 -4.714.693,00
Pazarlama Giderleri (-) -835.721,00 -454.138,00 -857.360,00 -2.704.706,00 -1.900.014,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 -72.734,00 -71.234,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.012.287,00 29.839.360,00 3.020.819,00 5.309.911,00 5.598.188,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.988.480,00 -31.171.950,00 -839.152,00 -5.681.123,00 -3.957.471,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.886.172,00 -4.034.328,00 -2.130.274,00 11.280.427,00 2.450.109,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 356.706,00 0,00 1.896.688,00 1.278.496,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -1.340.025,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.886.172,00 -3.677.622,00 -2.130.274,00 11.837.090,00 3.728.605,00
Finansman Gelirleri 5.307.601,00 2.273.371,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -1.876.631,00 -28.012.791,00 0,00 -7.115.481,00 -7.208.333,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 6.317.142,00 -29.417.042,00 -2.130.274,00 4.721.609,00 -3.479.728,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.500.174,00 48.247.008,00 1.710.388,00 -3.645.644,00 -5.893.919,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 -3.047,00 -2.076,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.500.174,00 48.247.008,00 0,00 -3.642.597,00 -5.891.843,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7.817.316,00 18.829.966,00 -419.886,00 1.075.965,00 -9.373.647,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 7.817.316,00 18.829.966,00 -419.886,00 1.075.965,00 -9.373.647,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 7.817.316,00 18.829.966,00 -419.886,00 1.075.965,00 -9.373.647,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 207.848.853,00 207.889.763,00 0,00 -262.180,00 -708.575,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 205.555.853,00 205.555.853,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.293.000,00 2.333.910,00 0,00 -327.725,00 -944.767,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -47.814.646,00 0,00 65.545,00 236.192,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -527.390,00 -47.814.646,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -527.390,00 -47.814.646,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 207.321.463,00 160.075.117,00 0,00 -262.180,00 -708.575,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 215.138.779,00 178.905.083,00 -419.886,00 813.785,00 -10.082.222,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 36.665.793,00 114.355.172,00 70.088.283,00 62.812.234,00 32.311.400,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 287.474,00 442.742,00 1.319.919,00 112.905,00 182.029,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 13.390.838,00 26.025.814,00 27.653.497,00 24.530.751,00 1.099.468,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 8.139.921,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.390.838,00 17.885.893,00 27.653.497,00 24.530.751,00 1.099.468,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 432.201,00 47.263.183,00 666.232,00 210.358,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 432.201,00 769.692,00 666.232,00 210.358,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 46.493.491,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 22.394.416,00 32.372.762,00 38.479.958,00 28.901.965,00 23.779.968,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 7.556.178,00 1.968.677,00 9.051.871,00 7.241.168,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 160.864,00 694.493,00 0,00 4.384,00 8.767,00
ARA TOPLAM 36.665.793,00 114.355.172,00 70.088.283,00 62.812.234,00 32.311.400,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 232.947.679,00 231.844.684,00 106.723.844,00 106.175.774,00 104.550.149,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.117.540,00 37.994.957,00 83.059.175,00 83.059.975,00 83.394.982,00
Maddi Duran Varlıklar 210.678.373,00 172.093.173,00 19.351.531,00 19.351.531,00 19.462.281,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.721.756,00 15.721.756,00 67.358,00 67.358,00 74.576,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.721.756,00 15.721.756,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 979.548,00 1.584.454,00 4.200.716,00 3.638.874,00 1.560.274,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 269.613.472,00 346.199.856,00 176.812.127,00 168.988.008,00 136.861.549,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.942.830,00 142.493.214,00 68.591.300,00 63.284.029,00 39.917.292,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 44.116.730,00 0,00 16.800,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 16.742.752,00 0,00 17.972.655,00 19.004.372,00 18.219.540,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.968.011,00 84.490.846,00 11.032.020,00 33.846.890,00 9.250.218,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 6.810.283,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.968.011,00 77.680.563,00 11.032.020,00 33.846.890,00 9.250.218,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.746.788,00 5.850.794,00 0,00 1.636.631,00 394.240,00
Diğer Borçlar 548.088,00 543.282,00 31.810.974,00 1.787.405,00 2.056.908,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 547.691,00 404.335,00 2.134.551,00 1.776.244,00 2.056.908,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 397,00 138.947,00 29.676.423,00 11.161,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 70.337,00 70.337,00 1.610.420,00 1.453.608,00 4.888.490,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 3.047,00 2.077,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.866.854,00 7.421.225,00 159.740,00 159.740,00 221.961,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 395.993,00 395.993,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.470.861,00 7.025.232,00 159.740,00 159.740,00 221.961,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 6.005.491,00 5.375.536,00 4.883.858,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.901.835,00 19.415.695,00 24.557.486,00 20.544.787,00 22.681.073,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.464.808,00 11.464.808,00 11.464.808,00 10.829.085,00 11.464.809,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.119.847,00 1.066.388,00 7.290.279,00 4.182.402,00 5.141.449,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.119.847,00 1.066.388,00 7.290.279,00 4.182.402,00 5.141.449,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.766,00 5.687.507,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.802.379,00 1.152.091,00 5.802.399,00 5.533.300,00 6.074.815,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 53.844.665,00 161.908.909,00 93.148.786,00 83.828.816,00 62.598.365,00
Ö Z K A Y N A K L A R 215.768.807,00 184.290.947,00 83.663.341,00 85.159.192,00 74.263.184,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 215.768.807,00 184.290.947,00 83.663.341,00 85.159.192,00 74.263.184,00
Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 720.710,00 954.131,00 30.493.682,00 30.493.682,00 30.493.682,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 -6.566,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 -33.498.285,00 -33.498.285,00 -33.498.285,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 207.321.463,00 160.075.118,00 91.831.153,00 91.831.153,00 91.384.758,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 160.075.118,00 91.831.153,00 91.831.153,00 91.384.758,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.662.155,00 23.145.810,00 9.787.115,00 9.787.115,00 9.787.115,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -102.254.550,00 -108.163.474,00 -134.530.438,00 -134.530.438,00 -134.530.439,00
Net Dönem Karı/Zararı 7.817.314,00 18.829.966,00 -419.886,00 1.075.965,00 -9.373.647,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 269.613.472,00 346.199.856,00 176.812.127,00 168.988.008,00 136.861.549,00
- Banka Kredileri 0,00 44.116.730,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 44.116.730,00 0,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 1.797.111,00 0,00 -1.330.230,00 -1.776.625,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi