Geri Dön

BRKO | Birko Mensucat


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,37
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 98,32
BIST-100'deki Ağırlığı 3,57
F/K Oranı 2,16
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,10
Dibe Uzaklık 98,33
Piyasa Değeri (USD) 20.014.198,11
Piyasa Değeri (TL) 468.000.000,00
Özsermaye (TL) 426.925.559,00
Sermaye (TL) 120.000.000,00
Net Kar (TL) 216.604.645,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BRKO
Sektör Tekstil Pamuk İpliği ve Makine Halısı Üretimi
Adres Paşabahçe Mah. Barbaros Cad. Hayal Kahvesi Blok No: 18A BEYKOZ / İSTANBUL
Telefon 0 545 304 02 07
Faks 03882250010 - 11
Web www.birko.com.tr - www.koyunlu.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Birko Enerji elktrik Üretimi San. ve Tic. A.Ş 96.850,00 96,85
Koyunlu Tekstil San. ve Tic. Aş. 3.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
16.05.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
12.05.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.033.035,00 66.402.199,00 61.271.907,00 39.546.631,00 6.492.991,00
Satışların Maliyeti (-) -952.695,00 -50.578.743,00 -47.330.188,00 -36.734.519,00 -7.934.234,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 80.340,00 15.823.456,00 13.941.719,00 2.812.112,00 -1.441.243,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 80.340,00 15.823.456,00 13.941.719,00 2.812.112,00 -1.441.243,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.830.590,00 -9.374.057,00 -8.243.633,00 -5.059.712,00 -2.013.338,00
Pazarlama Giderleri (-) -19.567,00 -1.184.704,00 -835.721,00 -454.138,00 -857.360,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 175.000,00 2.486.049,00 2.012.287,00 29.839.360,00 3.020.819,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.268.790,00 -8.724.561,00 -3.988.480,00 -31.171.950,00 -839.152,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -12.863.607,00 -973.817,00 2.886.172,00 -4.034.328,00 -2.130.274,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 356.706,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -12.863.607,00 -973.817,00 2.886.172,00 -3.677.622,00 -2.130.274,00
Finansman Gelirleri 64.116,00 5.356.872,00 5.307.601,00 2.273.371,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -164.458,00 -4.828.936,00 -1.876.631,00 -28.012.791,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -12.963.949,00 -445.881,00 6.317.142,00 -29.417.042,00 -2.130.274,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 87.114.150,00 142.480.439,00 1.500.174,00 48.247.008,00 1.710.388,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 87.114.150,00 142.480.439,00 1.500.174,00 48.247.008,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 74.150.201,00 142.034.558,00 7.817.316,00 18.829.966,00 -419.886,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 74.150.201,00 142.034.558,00 7.817.316,00 18.829.966,00 -419.886,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 74.150.201,00 142.034.558,00 7.817.316,00 18.829.966,00 -419.886,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 350.996.046,00 334.237.603,00 207.848.853,00 207.889.763,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 437.238.937,00 443.343.827,00 205.555.853,00 205.555.853,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.506.120,00 2.055.858,00 2.293.000,00 2.333.910,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -87.749.011,00 -111.162.082,00 0,00 -47.814.646,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -4.208.667,00 0,00 -527.390,00 -47.814.646,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 -527.390,00 -47.814.646,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 346.787.379,00 334.237.603,00 207.321.463,00 160.075.117,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 420.937.580,00 476.272.161,00 215.138.779,00 178.905.083,00 -419.886,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 35.977.890,00 43.219.190,00 36.665.793,00 114.355.172,00 70.088.283,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 25.995,00 14.839,00 287.474,00 442.742,00 1.319.919,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 15.326.065,00 23.926.447,00 13.390.838,00 26.025.814,00 27.653.497,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.279.304,00 12.404.807,00 0,00 8.139.921,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.046.761,00 11.521.640,00 13.390.838,00 17.885.893,00 27.653.497,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 337.541,00 434.632,00 432.201,00 47.263.183,00 666.232,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 194.185,00 434.632,00 432.201,00 769.692,00 666.232,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 143.356,00 0,00 0,00 46.493.491,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 20.024.350,00 18.762.841,00 22.394.416,00 32.372.762,00 38.479.958,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 231.660,00 0,00 0,00 7.556.178,00 1.968.677,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 32.279,00 80.431,00 160.864,00 694.493,00 0,00
ARA TOPLAM 35.977.890,00 43.219.190,00 36.665.793,00 114.355.172,00 70.088.283,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 459.310.360,00 392.468.790,00 232.947.679,00 231.844.684,00 106.723.844,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 48.495.000,00 12.000,00 1.117.540,00 37.994.957,00 83.059.175,00
Maddi Duran Varlıklar 343.332.092,00 350.243.487,00 210.678.373,00 172.093.173,00 19.351.531,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 66.856.294,00 15.780.231,00 15.721.756,00 15.721.756,00 67.358,00
- Şerefiye 15.656.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 15.721.756,00 15.721.756,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 585.984,00 26.392.082,00 979.548,00 1.584.454,00 4.200.716,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 495.288.250,00 435.687.980,00 269.613.472,00 346.199.856,00 176.812.127,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.054.737,00 50.848.384,00 35.942.830,00 142.493.214,00 68.591.300,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.742.752,00 16.742.752,00 0,00 44.116.730,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 16.742.752,00 0,00 17.972.655,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.501.047,00 2.981.913,00 3.968.011,00 84.490.846,00 11.032.020,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.855,00 0,00 0,00 6.810.283,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.495.192,00 2.981.913,00 3.968.011,00 77.680.563,00 11.032.020,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.749.906,00 7.668.300,00 6.746.788,00 5.850.794,00 0,00
Diğer Borçlar 6.218.934,00 6.116.248,00 548.088,00 543.282,00 31.810.974,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 902.970,00 5.987.473,00 547.691,00 404.335,00 2.134.551,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.315.964,00 128.775,00 397,00 138.947,00 29.676.423,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.674.845,00 8.229.846,00 70.337,00 70.337,00 1.610.420,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 395.993,00 9.109.325,00 7.866.854,00 7.421.225,00 159.740,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 395.993,00 395.993,00 395.993,00 395.993,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 8.713.332,00 7.470.861,00 7.025.232,00 159.740,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.771.260,00 0,00 0,00 0,00 6.005.491,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.307.954,00 22.258.777,00 17.901.835,00 19.415.695,00 24.557.486,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.464.808,00 11.464.808,00 11.464.808,00 11.464.808,00 11.464.808,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 780.526,00 1.959.734,00 1.119.847,00 1.066.388,00 7.290.279,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 780.526,00 1.959.734,00 1.119.847,00 1.066.388,00 7.290.279,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 145.369,00 0,00 6.766,00 5.687.507,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.917.251,00 5.917.251,00 5.802.379,00 1.152.091,00 5.802.399,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 68.362.691,00 73.107.161,00 53.844.665,00 161.908.909,00 93.148.786,00
Ö Z K A Y N A K L A R 426.925.559,00 362.580.819,00 215.768.807,00 184.290.947,00 83.663.341,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 426.925.559,00 362.580.819,00 215.768.807,00 184.290.947,00 83.663.341,00
Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 720.710,00 720.431,00 720.710,00 954.131,00 30.493.682,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 -6.566,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 -33.984.816,00 0,00 0,00 -33.498.285,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 350.996.046,00 334.237.603,00 207.321.463,00 160.075.118,00 91.831.153,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 350.996.046,00 334.237.603,00 0,00 160.075.118,00 91.831.153,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.208.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.662.154,00 15.662.154,00 15.662.155,00 23.145.810,00 9.787.115,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -130.394.886,00 -216.089.111,00 -102.254.550,00 -108.163.474,00 -134.530.438,00
Net Dönem Karı/Zararı 74.150.201,00 142.034.558,00 7.817.314,00 18.829.966,00 -419.886,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 495.288.250,00 435.687.980,00 269.613.472,00 346.199.856,00 176.812.127,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 1.583.011,00 0,00 1.797.111,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 44.116.730,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 44.116.730,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi