Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BRKO
Sektör Tekstil Pamuk İpliği ve Makine Halısı Üretimi
Adres Niğde Bor Yolu 8.Km. Niğde/TÜRKİYE
Telefon 388-225 00 00
Faks 388-225 00 11
Web http://www.birko.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 113.826.561,30 94,86
KOYUNLU TEKSTİL SAN VE TİC A Ş 6.173.438,70 5,14
Toplam 120.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Birko Enerji elktrik Üretimi San. ve Tic. A.Ş 96.850,00 96,85
Koyunlu Tekstil Sanayi A.Ş 2.997.078,00 99,90
Tarih Açıklama Katsayı
16.05.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
12.05.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.804.331,00 3.880.028,00 26.613.836,00 22.287.023,00 15.828.333,00
Satışların Maliyeti (-) -7.321.876,00 -3.445.478,00 -20.889.808,00 -18.573.110,00 -13.046.451,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.482.455,00 434.550,00 5.724.028,00 3.713.913,00 2.781.882,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.482.455,00 434.550,00 5.724.028,00 3.713.913,00 2.781.882,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.145.522,00 -1.073.230,00 -4.286.934,00 -3.502.931,00 -1.742.355,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.267.181,00 -638.909,00 -2.509.801,00 -2.289.127,00 -1.481.968,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.070.128,00 508.599,00 5.045.833,00 6.681.470,00 3.872.096,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.022.952,00 -863.310,00 -7.783.524,00 -2.419.432,00 -1.633.744,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -883.072,00 -1.632.300,00 -3.810.398,00 2.183.893,00 1.795.911,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.650.616,00 0,00 1.870.317,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.767.544,00 -1.632.300,00 -1.940.081,00 2.183.893,00 1.795.911,00
Finansman Giderleri (-) -4.898.650,00 -6.119.103,00 -7.960.797,00 -16.320.386,00 -7.874.871,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -3.131.106,00 -2.955.186,00 -9.900.878,00 -11.164.490,00 -3.170.738,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.630.922,00 553.929,00 2.979.771,00 -3.083.162,00 -3.941.261,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.199,00 -1.550,00 -4.719,00 0,00 -733,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.633.121,00 555.479,00 2.984.490,00 -3.083.162,00 -3.940.528,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.500.184,00 -2.401.257,00 -6.921.107,00 -14.247.652,00 -7.111.999,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.500.184,00 -2.401.257,00 -6.921.107,00 -14.247.652,00 -7.111.999,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 74,00 -23,00 -1.581,00 -1.591,00 -822,00
- Ana Ortaklık Payları -1.500.258,00 -2.401.234,00 -6.919.526,00 -14.246.061,00 -7.111.177,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -358.169,00 341.725,00 -5.675.726,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -447.711,00 341.725,00 252.023,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 89.542,00 0,00 -5.927.749,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 -68.345,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 -68.345,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -358.169,00 273.380,00 -5.675.726,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.858.353,00 -2.127.877,00 -12.596.833,00 -14.247.652,00 -7.111.999,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 4.796.217,00 0,00 2.972.003,00 2.908.222,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 28.429.009,00 30.069.233,00 30.117.104,00 31.358.216,00 32.876.306,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 107.843,00 87.114,00 340.853,00 1.225.386,00 343.192,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.979.444,00 5.569.847,00 5.887.634,00 6.971.287,00 8.951.997,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 10.171,00 350.296,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.979.444,00 5.569.847,00 5.887.634,00 6.961.116,00 8.601.701,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 149.550,00 149.552,00 149.550,00 149.552,00 149.553,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 149.550,00 149.552,00 149.550,00 149.552,00 149.553,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 22.131.806,00 23.179.955,00 22.794.859,00 22.077.752,00 22.615.317,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 921.800,00 920.974,00 750.708,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.528,00 1.528,00 1.528,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 137.038,00 160.263,00 191.972,00 934.239,00 816.247,00
ARA TOPLAM 28.429.009,00 30.069.233,00 30.117.104,00 31.358.216,00 32.876.306,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 110.783.111,00 109.670.349,00 110.262.805,00 110.423.935,00 110.281.905,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 102.224.619,00 102.296.979,00 103.426.976,00 103.728.010,00 104.443.343,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.519.569,00 7.334.447,00 6.796.906,00 6.657.002,00 5.799.639,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 139.212.120,00 139.739.582,00 140.379.909,00 141.782.151,00 143.158.211,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.592.235,00 39.721.225,00 39.461.985,00 39.512.317,00 48.907.188,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 24.859.383,00 21.933.153,00 22.844.494,00 20.368.780,00 20.806.542,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.097.925,00 4.893.766,00 4.753.191,00 5.943.317,00 3.623.453,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 88.434,00 5.624,00 12.478,00 76.126,00 186.499,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.009.491,00 4.888.142,00 4.740.713,00 5.867.191,00 3.436.954,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.451.064,00 5.466.366,00 4.384.288,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 1.052.400,00 2.011.799,00 2.397.779,00 13.200.220,00 24.477.193,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 885.884,00 817.077,00 2.278.023,00 2.573.961,00 13.347.342,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 166.516,00 1.194.722,00 119.756,00 10.626.259,00 11.129.851,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.590.185,00 2.712.953,00 2.360.557,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.540.629,00 2.703.188,00 2.721.676,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.298.364,00 11.816.970,00 10.738.050,00 14.104.957,00 15.467.748,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.830.227,00 7.233.821,00 6.460.442,00 8.948.098,00 10.159.729,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.468.137,00 4.583.149,00 4.277.608,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.468.137,00 4.583.149,00 4.277.608,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 50.890.599,00 51.538.195,00 50.200.035,00 53.617.274,00 64.374.936,00
Ö Z K A Y N A K L A R 88.321.521,00 88.201.387,00 90.179.874,00 88.164.877,00 78.783.275,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 88.317.765,00 88.205.040,00 90.176.192,00 88.161.205,00 78.778.834,00
Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 77.288.314,00
Sermaye Düzeltme Farkları 30.493.682,00 30.493.682,00 30.493.682,00 30.493.681,00 30.493.682,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -6.173.489,00 -6.173.489,00 -6.173.489,00 -6.173.439,00 -3.000.000,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar -29.162.828,00 -28.853.156,00 -29.162.828,00 -29.534.484,00 -6.516.591,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 87.382.221,00 93.057.947,00 93.057.947,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 87.180.603,00 93.057.947,00 93.057.947,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 87.024.052,00 87.453.983,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 87.180.603,00 87.180.603,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.787.115,00 9.787.115,00 9.745.832,00 9.745.832,00 9.745.832,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -122.130.509,00 -122.081.861,00 -115.169.700,00 -115.162.272,00 -115.159.173,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.500.258,00 -2.401.234,00 -6.919.526,00 -14.246.060,00 -7.111.177,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.756,00 -3.653,00 3.682,00 3.672,00 4.441,00
TOPLAM KAYNAKLAR 139.212.120,00 139.739.582,00 140.379.909,00 141.782.151,00 143.158.211,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi