Geri Dön

BRKO | Birko Mensucat


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,34
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 98,32
BIST-100'deki Ağırlığı 2,77
F/K Oranı 6,65
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,29
Dibe Uzaklık 98,33
Piyasa Değeri (USD) 42.727.938,17
Piyasa Değeri (TL) 1.377.600.000,00
Özsermaye (TL) 418.429.678,00
Sermaye (TL) 120.000.000,00
Net Kar (TL) 207.280.098,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BRKO
Sektör Tekstil Pamuk İpliği ve Makine Halısı Üretimi
Adres Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No : 25 İç Kapı No : 1 BEYKOZ / İSTANBUL
Telefon 0216 218 00 92
Faks
Web www.birko.com.tr - www.koyunlu.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİC.VE SAN. A.Ş. 20.000.000,00 14,29
TOPLAM 140.000.000,00 100,00
DİĞER 120.000.000,00 85,71
Toplam 280.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Birko Enerji elktrik Üretimi San. ve Tic. A.Ş 96.850,00 96,85
Koyunlu Tekstil San. ve Tic. Aş. 3.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
16.05.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
12.05.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 24.261.116,00 18.346.211,00 1.033.035,00 66.402.199,00 61.271.907,00
Satışların Maliyeti (-) -22.063.605,00 -17.059.256,00 -952.695,00 -50.578.743,00 -47.330.188,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.197.511,00 1.286.955,00 80.340,00 15.823.456,00 13.941.719,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.197.511,00 1.286.955,00 80.340,00 15.823.456,00 13.941.719,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.892.491,00 -3.460.231,00 -2.830.590,00 -9.374.057,00 -8.243.633,00
Pazarlama Giderleri (-) -21.767,00 -21.767,00 -19.567,00 -1.184.704,00 -835.721,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 256.491,00 240.491,00 175.000,00 2.486.049,00 2.012.287,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -13.325.700,00 -12.107.569,00 -10.268.790,00 -8.724.561,00 -3.988.480,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -18.785.956,00 -14.062.121,00 -12.863.607,00 -973.817,00 2.886.172,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -18.785.956,00 -14.062.121,00 -12.863.607,00 -973.817,00 2.886.172,00
Finansman Gelirleri 64.115,00 64.116,00 64.116,00 5.356.872,00 5.307.601,00
Finansman Giderleri (-) -58.704,00 -28.390,00 -164.458,00 -4.828.936,00 -1.876.631,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -18.780.545,00 -14.026.395,00 -12.963.949,00 -445.881,00 6.317.142,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 91.843.399,00 93.263.195,00 87.114.150,00 142.480.439,00 1.500.174,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 91.843.399,00 93.263.195,00 87.114.150,00 142.480.439,00 1.500.174,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 73.062.854,00 79.236.800,00 74.150.201,00 142.034.558,00 7.817.316,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 73.062.854,00 79.236.800,00 74.150.201,00 142.034.558,00 7.817.316,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 73.062.854,00 79.236.800,00 74.150.201,00 142.034.558,00 7.817.316,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 333.961.097,00 420.905.847,00 350.996.046,00 334.237.603,00 207.848.853,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 419.225.197,00 437.238.937,00 443.343.827,00 205.555.853,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 332.248.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.140.375,00 2.100.812,00 1.506.120,00 2.055.858,00 2.293.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -428.075,00 -420.162,00 -87.749.011,00 -111.162.082,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.762.746,00 11.901.497,00 -4.208.667,00 0,00 -527.390,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 -527.390,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 335.723.843,00 432.807.344,00 346.787.379,00 334.237.603,00 207.321.463,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 408.786.697,00 512.044.144,00 420.937.580,00 476.272.161,00 215.138.779,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 50.474.001,00 47.621.700,00 35.977.890,00 43.219.190,00 36.665.793,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 28.211,00 85.844,00 25.995,00 14.839,00 287.474,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 17.001.212,00 19.930.731,00 15.326.065,00 23.926.447,00 13.390.838,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.783.891,00 1.803.631,00 13.279.304,00 12.404.807,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.217.321,00 18.127.100,00 2.046.761,00 11.521.640,00 13.390.838,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 13.556.827,00 13.401.026,00 337.541,00 434.632,00 432.201,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.279.527,00 12.965.370,00 194.185,00 434.632,00 432.201,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 277.300,00 435.656,00 143.356,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 14.827.036,00 5.387.246,00 20.024.350,00 18.762.841,00 22.394.416,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.589.165,00 8.657.349,00 231.660,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.447,00 1.447,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.470.103,00 158.057,00 32.279,00 80.431,00 160.864,00
ARA TOPLAM 50.474.001,00 47.621.700,00 35.977.890,00 43.219.190,00 36.665.793,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 448.573.317,00 464.502.295,00 459.310.360,00 392.468.790,00 232.947.679,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 48.495.000,00 48.495.000,00 48.495.000,00 12.000,00 1.117.540,00
Maddi Duran Varlıklar 346.058.388,00 363.048.754,00 343.332.092,00 350.243.487,00 210.678.373,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 51.921.269,00 51.921.269,00 66.856.294,00 15.780.231,00 15.721.756,00
- Şerefiye 15.656.801,00 0,00 15.656.801,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.264.468,00 0,00 0,00 0,00 15.721.756,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.571.139,00 509.751,00 585.984,00 26.392.082,00 979.548,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 499.047.318,00 512.123.995,00 495.288.250,00 435.687.980,00 269.613.472,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 67.626.957,00 74.852.397,00 50.054.737,00 50.848.384,00 35.942.830,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.742.752,00 11.464.808,00 16.742.752,00 16.742.752,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.464.808,00 16.742.752,00 0,00 0,00 16.742.752,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 8.512.549,00 6.766.307,00 6.501.047,00 2.981.913,00 3.968.011,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.512.549,00 118.855,00 5.855,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 6.647.452,00 6.495.192,00 2.981.913,00 3.968.011,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.975.093,00 11.428.874,00 10.749.906,00 7.668.300,00 6.746.788,00
Diğer Borçlar 17.115.122,00 19.334.732,00 6.218.934,00 6.116.248,00 548.088,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.110.690,00 14.018.175,00 902.970,00 5.987.473,00 547.691,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.004.432,00 5.316.557,00 5.315.964,00 128.775,00 397,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.112.293,00 2.440.846,00 3.674.845,00 8.229.846,00 70.337,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 395.993,00 395.993,00 395.993,00 9.109.325,00 7.866.854,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 395.993,00 395.993,00 395.993,00 395.993,00 395.993,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 8.713.332,00 7.470.861,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.308.347,00 6.278.085,00 5.771.260,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.990.683,00 6.215.877,00 18.307.954,00 22.258.777,00 17.901.835,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 11.464.808,00 11.464.808,00 11.464.808,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 153.256,00 780.526,00 1.959.734,00 1.119.847,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 153.256,00 780.526,00 1.959.734,00 1.119.847,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 99.779,00 145.369,00 145.369,00 0,00 6.766,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 12.328.258,00 5.917.252,00 5.917.251,00 5.917.251,00 5.802.379,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 80.617.640,00 81.068.274,00 68.362.691,00 73.107.161,00 53.844.665,00
Ö Z K A Y N A K L A R 418.429.678,00 431.055.721,00 426.925.559,00 362.580.819,00 215.768.807,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 418.429.678,00 431.055.721,00 426.925.559,00 362.580.819,00 215.768.807,00
Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 720.710,00 720.710,00 720.710,00 720.431,00 720.710,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 -33.984.816,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 333.961.097,00 333.929.446,00 350.996.046,00 334.237.603,00 207.321.463,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 333.961.097,00 0,00 350.996.046,00 334.237.603,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.712.300,00 0,00 0,00 1.583.011,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.762.746,00 11.901.497,00 -4.208.666,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.662.156,00 15.662.154,00 15.662.154,00 15.662.154,00 15.662.155,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -126.739.885,00 -130.394.886,00 -130.394.886,00 -216.089.111,00 -102.254.550,00
Net Dönem Karı/Zararı 73.062.854,00 79.236.800,00 74.150.201,00 142.034.558,00 7.817.314,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 499.047.318,00 512.123.995,00 495.288.250,00 435.687.980,00 269.613.472,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi