Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BOYP
Sektör Her nevi, kombine mensucat ve konfeksiyon mamul ve yarı mamulleri imal etmek, ettirmek, satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, her nevi deri ürünlerini, her türlü malzemeden yapılmış aksesuarları, her türlü fast-food yiyecek / gıda ürünlerini imal etmek, ettirmek, satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmektir.
Adres Eski Büyükdere Caddesi No.15 Oycan Plaza K:8 Maslak, Sarıyer, İstanbul
Telefon 0212 3356500
Faks 0212 3356599
Web http://www.boynerperakende.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 13.122.643,00 2,00
MAYHOOLA FOR INVESTMENTS LLC 644.577.356,66 98,00
Toplam 657.699.999,66 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AY MARKA MAĞAZACILIK A.Ş. 53.834.133,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
05.12.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,09
12.07.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 4,11
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.846.537.731,00 1.342.435.407,00 5.400.598.817,00 3.794.906.464,00 2.461.924.025,00
Satışların Maliyeti (-) -1.622.357.117,00 -831.786.013,00 -3.060.497.110,00 -2.197.327.124,00 -1.430.793.031,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.224.180.614,00 510.649.394,00 2.340.101.707,00 1.597.579.340,00 1.031.130.994,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.224.180.614,00 510.649.394,00 2.340.101.707,00 1.597.579.340,00 1.031.130.994,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -207.988.298,00 -82.116.868,00 -351.112.637,00 -262.689.947,00 -180.506.964,00
Pazarlama Giderleri (-) -816.135.310,00 -396.771.062,00 -1.538.967.127,00 -1.118.225.103,00 -731.460.086,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.481.994,00 -4.825.493,00 -14.729.114,00 -9.930.011,00 -5.492.451,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 181.740.673,00 144.787.328,00 329.946.826,00 271.495.380,00 161.069.729,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -194.929.904,00 -168.091.596,00 -349.916.833,00 -304.052.891,00 -151.277.950,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 176.385.781,00 3.631.703,00 415.322.822,00 174.176.768,00 123.463.272,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 54.452.919,00 442.129,00 3.518.649,00 2.491.877,00 2.460.528,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -20.674.497,00 -7.042.063,00 -8.814.648,00 -4.549.334,00 -4.544.021,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -195.013,00 0,00 72.034,00 72.034,00 72.034,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 209.969.190,00 -2.968.231,00 410.098.857,00 172.191.345,00 121.451.813,00
Finansman Gelirleri 63.970.999,00 29.965.823,00 332.163.492,00 156.693.617,00 60.714.461,00
Finansman Giderleri (-) -903.192.805,00 -479.514.274,00 -1.379.565.599,00 -1.141.942.809,00 -489.505.355,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -629.252.616,00 -452.516.682,00 -637.303.250,00 -813.057.847,00 -307.339.081,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 49.421.551,00 27.100.431,00 -34.356.051,00 -42.521.902,00 -33.984.916,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -35.328.955,00 -11.745.347,00 -68.309.553,00 -34.490.283,00 -21.688.509,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 84.750.506,00 38.845.778,00 33.953.502,00 -8.031.619,00 -12.296.407,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -579.831.065,00 -425.416.251,00 -671.659.301,00 -855.579.749,00 -341.323.997,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -579.831.065,00 -425.416.251,00 -671.659.301,00 -855.579.749,00 -341.323.997,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 498.098,00 270.215,00 1.895.487,00 1.161.641,00 759.286,00
- Ana Ortaklık Payları -580.329.163,00 -425.686.466,00 -673.554.788,00 -856.741.390,00 -342.083.283,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,88 -0,65 -2,56 0,00 -1,33
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -12.844.290,00 -2.937.884,00 -3.336.317,00 -3.542.400,00 -2.268.737,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -16.055.363,00 -3.672.355,00 -4.170.396,00 -4.428.000,00 -2.835.920,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 3.211.073,00 734.471,00 834.079,00 885.600,00 567.183,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.211.073,00 734.471,00 834.079,00 885.600,00 567.183,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 12.307,00 9.675,00 60.509,00 150.346,00 33.938,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 12.307,00 9.675,00 60.509,00 150.346,00 33.938,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -12.831.983,00 -2.928.209,00 -3.275.808,00 -3.392.054,00 -2.234.799,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -592.663.048,00 -428.344.460,00 -674.935.109,00 -858.971.803,00 -343.558.796,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.411.626.070,00 2.323.530.891,00 2.333.916.509,00 2.427.913.955,00 2.273.653.366,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 226.362.630,00 191.975.976,00 290.359.771,00 191.555.519,00 160.553.990,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 255.877.250,00 293.288.777,00 313.033.215,00 390.943.183,00 378.886.360,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 71.936.497,00 74.327.362,00 54.588.186,00 55.773.341,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 255.877.250,00 221.352.280,00 238.705.853,00 336.354.997,00 323.113.019,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 41.928.309,00 39.904.017,00 14.027.366,00 14.545.469,00 55.720.304,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 487.304,00 500.000,00 0,00 39.219.661,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.928.309,00 39.416.713,00 13.527.366,00 14.545.469,00 16.500.643,00
Türev Araçlar 1.970.167,00 32.127.107,00 28.839.051,00 55.794.733,00 78.537.274,00
Stoklar 772.697.470,00 1.504.409.707,00 1.458.396.015,00 1.489.560.704,00 1.353.956.093,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 70.580.395,00 86.975.495,00 70.799.358,00 113.409.676,00 81.817.098,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 42.209.849,00 174.849.812,00 158.461.733,00 172.104.671,00 164.182.247,00
ARA TOPLAM 1.411.626.070,00 2.323.530.891,00 2.333.916.509,00 2.427.913.955,00 2.273.653.366,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.769.733.159,00 4.198.869.761,00 2.223.023.530,00 2.331.749.588,00 2.378.952.939,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.878.323,00 2.073.336,00 2.073.336,00 2.073.336,00 2.073.336,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16.110.000,00 16.110.000,00 28.460.000,00 36.643.643,00 34.265.000,00
Maddi Duran Varlıklar 145.626.860,00 403.370.362,00 423.368.802,00 417.768.623,00 416.300.031,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 968.852.304,00 1.610.778.393,00 1.617.818.249,00 1.621.874.819,00 1.630.156.729,00
- Şerefiye 454.561.206,00 797.708.560,00 797.708.560,00 797.708.560,00 797.708.560,00
-Bilgisayar Yazılımları 2.498.049,00 23.679.673,00 21.571.667,00 20.267.215,00 19.841.547,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 187.484.008,00 296.773.822,00 309.956.115,00 321.703.409,00 333.450.702,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.425.602,00 13.151.435,00 16.686.116,00 18.744.396,00 20.051.980,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 68.543.249,00 73.966.382,00 40.031.128,00 25.973.988,00 31.339.332,00
Diğer Duran Varlıklar 3.763.470,00 3.763.470,00 3.763.470,00 4.452.894,00 4.452.894,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.181.359.229,00 6.522.400.652,00 4.556.940.039,00 4.759.663.543,00 4.652.606.305,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.778.355.126,00 3.456.618.883,00 3.242.802.970,00 3.259.456.523,00 2.859.602.037,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.024.864.931,00 126.046.101,00 80.142.157,00 65.188.258,00 160.179.817,00
- Banka Kredileri 1.024.864.931,00 126.046.101,00 80.142.157,00 65.188.258,00 160.179.817,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 330.464.867,00 270.933.951,00 5.269.777,00 8.089.934,00 9.791.586,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 848.490.632,00 2.100.402.603,00 1.901.427.854,00 1.809.029.208,00 1.550.326.948,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 33.671.198,00 14.208.056,00 17.525.300,00 25.198.953,00 23.419.921,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 814.819.434,00 2.086.194.547,00 1.883.902.554,00 1.783.830.255,00 1.526.907.027,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 28.394.623,00 63.005.804,00 33.103.615,00 61.558.329,00 62.792.721,00
Diğer Borçlar 522.934,00 4.060.012,00 14.028.177,00 5.253.769,00 2.673.103,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 1.132.608,00 11.614.500,00 2.102.543,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 522.934,00 2.927.404,00 2.413.677,00 3.151.226,00 2.673.103,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 103.019.114,00 176.234.100,00 195.405.914,00 204.088.384,00 196.746.822,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.575.921,00 75.398.335,00 64.795.176,00 32.475.217,00 20.109.970,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 68.283.617,00 82.566.617,00 94.275.039,00 90.526.347,00 71.373.869,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 34.719.143,00 34.691.429,00 33.394.407,00 27.610.066,00 23.968.912,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 33.564.474,00 47.875.188,00 60.880.632,00 62.916.281,00 47.404.957,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.576.144,00 88.367.063,00 91.338.025,00 74.026.271,00 47.181.411,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.252.382.347,00 3.750.544.555,00 1.569.400.220,00 2.339.729.108,00 2.117.113.350,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.112.073.682,00 3.504.613.677,00 1.310.681.101,00 1.866.177.686,00 1.645.056.532,00
Banka Kredileri 909.175.423,00 1.585.121.493,00 1.309.533.625,00 1.864.762.439,00 1.644.298.295,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.202.898.259,00 1.919.492.184,00 1.147.476,00 1.415.247,00 758.237,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 20.336.309,00 52.481.632,00 49.175.604,00 49.744.720,00 48.406.486,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.336.309,00 52.481.632,00 49.175.604,00 49.744.720,00 48.406.486,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 86.063.409,00 137.711.291,00 143.356.285,00 171.232.744,00 181.181.293,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 1.061.738,00 1.816.419,00 2.559.299,00 3.907.659,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.030.737.473,00 7.207.163.438,00 4.812.203.190,00 5.599.185.631,00 4.976.715.387,00
Ö Z K A Y N A K L A R -849.378.244,00 -684.762.786,00 -255.263.151,00 -839.522.088,00 -324.109.082,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -852.118.604,00 -687.572.133,00 -258.957.458,00 -842.482.550,00 -326.667.188,00
Ödenmiş Sermaye 657.700.000,00 657.700.000,00 657.700.000,00 257.700.000,00 257.700.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -316.555.195,00 -316.555.195,00 -316.555.195,00 -316.555.195,00 -316.555.195,00
Sermaye Düzeltme Farkları 56.061.369,00 56.061.369,00 56.061.369,00 56.061.369,00 56.061.369,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 787.677,00 787.677,00 787.677,00 565.433,00 565.433,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -46.694.435,00 -36.788.029,00 -32.022.635,00 -30.377.353,00 -29.103.690,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -46.694.435,00 -36.788.029,00 -32.022.635,00 -30.377.353,00 -29.103.690,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -50.461.893,00 -40.555.487,00 -37.617.603,00 -37.823.686,00 -36.550.023,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 -802.932,00 -812.607,00 -722.770,00 -839.178,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 -802.932,00 -812.607,00 -722.770,00 -839.178,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 33.451.107,00 33.451.107,00 33.451.107,00 33.451.107,00 33.451.107,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -656.539.964,00 -655.739.664,00 15.987.614,00 14.136.249,00 14.136.249,00
Net Dönem Karı/Zararı -580.329.163,00 -425.686.466,00 -673.554.788,00 -856.741.390,00 -342.083.283,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.740.360,00 2.809.347,00 3.694.307,00 2.960.462,00 2.558.106,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.181.359.229,00 6.522.400.652,00 4.556.940.039,00 4.759.663.543,00 4.652.606.305,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 104.891,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi