Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,43
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 1,99
BIST-100'deki Ağırlığı 0,15
F/K Oranı -3,24
Piyasa Değ. / Defter Değ. -3,33
Dibe Uzaklık 99,67
Piyasa Değeri (USD) 531.985.679,24
Piyasa Değeri (TL) 2.808.379.000,00
Özsermaye (TL) -842.482.550,00
Sermaye (TL) 657.700.000,00
Net Kar (TL) -867.213.108,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BOYP
Sektör Her nevi, kombine mensucat ve konfeksiyon mamul ve yarı mamulleri imal etmek, ettirmek, satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, her nevi deri ürünlerini, her türlü malzemeden yapılmış aksesuarları, her türlü fast-food yiyecek / gıda ürünlerini imal etmek, ettirmek, satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmektir.
Adres Eski Büyükdere Caddesi No.14 Park Plaza K:15-16 Maslak, Sarıyer, İstanbul
Telefon 0212 3668900
Faks 0212 3450920
Web http://www.boynerperakende.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BOYNER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 281.491.354,71 42,80
Diğer 21.404.060,52 3,25
MAYHOOLA FOR INVESTMENTS L.L.C. TÜRKİYE İSTANBUL İRTİBAT BÜROSU 74.125.133,78 11,27
MAYHOOLA FOR INVESTMENTS OPC 280.679.451,00 42,68
Toplam 657.700.000,01 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALTINYILDIZ CORPORATION 228.182,90 100,00
ALTINYILDIZ TEKSTİL ve KONFEKSİYON A.Ş. 101.000.000,00 100,00
AY MARKA MAĞAZACILIK A.Ş. 53.834.133,00 100,00
BEYMEN MAĞAZACILIK A.Ş. 156.225.000,00 100,00
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. 150.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
05.12.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,09
12.07.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 4,11
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.794.906.464,00 2.461.924.025,00 1.135.782.962,00 4.230.282.696,00 2.908.717.490,00
Satışların Maliyeti (-) -2.197.327.124,00 -1.430.793.031,00 -694.470.207,00 -2.487.015.111,00 -1.760.250.018,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.597.579.340,00 1.031.130.994,00 441.312.755,00 1.743.267.585,00 1.148.467.472,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.597.579.340,00 1.031.130.994,00 441.312.755,00 1.743.267.585,00 1.148.467.472,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -262.689.947,00 -180.506.964,00 -78.694.561,00 -295.518.438,00 -216.660.635,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.118.225.103,00 -731.460.086,00 -349.177.167,00 -1.263.483.543,00 -907.229.078,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -9.930.011,00 -5.492.451,00 -765.128,00 -3.031.743,00 -2.336.417,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 271.495.380,00 161.069.729,00 93.551.142,00 198.268.911,00 148.648.768,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -304.052.891,00 -151.277.950,00 -92.934.411,00 -187.838.462,00 -117.126.536,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 174.176.768,00 123.463.272,00 13.292.630,00 191.664.310,00 53.763.574,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.491.877,00 2.460.528,00 1.415.357,00 1.034.443,00 856.816,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -4.549.334,00 -4.544.021,00 -4.879.270,00 -959.009,00 -1.318.019,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 72.034,00 72.034,00 6.942,00 24.716,00 -7.318,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 172.191.345,00 121.451.813,00 9.835.659,00 191.764.460,00 53.295.053,00
Finansman Gelirleri 156.693.617,00 60.714.461,00 27.249.997,00 227.700.715,00 147.040.444,00
Finansman Giderleri (-) -1.141.942.809,00 -489.505.355,00 -182.802.711,00 -686.275.667,00 -478.959.793,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -813.057.847,00 -307.339.081,00 -145.717.055,00 -266.810.492,00 -278.624.296,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -42.521.902,00 -33.984.916,00 -10.600.677,00 -26.904.194,00 -4.969.552,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -34.490.283,00 -21.688.509,00 -11.777.680,00 -26.004.519,00 -21.756.539,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -8.031.619,00 -12.296.407,00 1.177.003,00 -899.675,00 16.786.987,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -855.579.749,00 -341.323.997,00 -156.317.732,00 -293.714.686,00 -283.593.848,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -855.579.749,00 -341.323.997,00 -156.317.732,00 -293.714.686,00 -283.593.848,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.161.641,00 759.286,00 388.031,00 937.197,00 586.317,00
- Ana Ortaklık Payları -856.741.390,00 -342.083.283,00 -156.705.763,00 -294.651.883,00 -284.180.165,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -1,33 -0,61 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.542.400,00 -2.268.737,00 -1.050.193,00 -6.446.581,00 -1.698.278,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -4.428.000,00 -2.835.920,00 -1.312.741,00 -8.058.226,00 -2.122.848,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 885.600,00 567.183,00 262.548,00 1.611.645,00 424.570,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 885.600,00 567.183,00 262.548,00 1.611.645,00 424.570,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 150.346,00 33.938,00 7.704,00 17.509,00 4.215,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 150.346,00 33.938,00 7.704,00 17.509,00 4.215,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.392.054,00 -2.234.799,00 -1.042.489,00 -6.429.072,00 -1.694.063,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -858.971.803,00 -343.558.796,00 -157.360.221,00 -300.143.758,00 -285.287.911,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.427.913.955,00 2.273.653.366,00 2.229.096.528,00 2.252.346.162,00 2.020.439.489,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 191.555.519,00 160.553.990,00 155.076.871,00 356.896.837,00 129.562.202,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 390.943.183,00 378.886.360,00 338.244.260,00 366.257.607,00 344.925.294,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 54.588.186,00 55.773.341,00 52.500.052,00 54.202.835,00 49.825.789,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 336.354.997,00 323.113.019,00 285.744.208,00 312.054.772,00 295.099.505,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 14.545.469,00 55.720.304,00 44.523.141,00 16.021.620,00 42.269.287,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 39.219.661,00 27.304.527,00 4.057.556,00 11.047.935,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.545.469,00 16.500.643,00 17.218.614,00 11.964.064,00 31.221.352,00
Türev Araçlar 55.794.733,00 78.537.274,00 65.923.105,00 52.226.406,00 21.464.508,00
Stoklar 1.489.560.704,00 1.353.956.093,00 1.365.917.488,00 1.256.687.460,00 1.264.827.947,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 113.409.676,00 81.817.098,00 92.002.587,00 51.173.196,00 62.721.090,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 172.104.671,00 164.182.247,00 167.409.076,00 145.078.558,00 154.669.161,00
ARA TOPLAM 2.427.913.955,00 2.273.653.366,00 2.229.096.528,00 2.244.341.684,00 2.020.439.489,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 8.004.478,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.331.749.588,00 2.378.952.939,00 2.337.616.362,00 2.314.146.981,00 2.256.753.507,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.073.336,00 2.073.336,00 2.008.244,00 2.001.302,00 15.446.254,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 36.643.643,00 34.265.000,00 34.265.000,00 34.265.000,00 32.995.000,00
Maddi Duran Varlıklar 417.768.623,00 416.300.031,00 408.296.660,00 410.252.415,00 374.745.092,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.621.874.819,00 1.630.156.729,00 1.639.884.971,00 1.645.958.668,00 1.657.981.726,00
- Şerefiye 797.708.560,00 797.708.560,00 797.708.560,00 797.708.560,00 797.708.560,00
-Bilgisayar Yazılımları 20.267.215,00 19.841.547,00 20.625.695,00 17.705.256,00 17.886.690,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 321.703.409,00 333.450.702,00 346.267.114,00 356.945.290,00 368.692.584,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.744.396,00 20.051.980,00 16.474.104,00 15.397.681,00 5.268.263,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 25.973.988,00 31.339.332,00 39.951.449,00 33.232.448,00 40.052.950,00
Diğer Duran Varlıklar 4.452.894,00 4.452.894,00 4.452.894,00 4.452.894,00 6.423.256,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.759.663.543,00 4.652.606.305,00 4.566.712.890,00 4.566.493.143,00 4.277.192.996,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.259.456.523,00 2.859.602.037,00 2.708.403.038,00 2.482.630.321,00 2.322.674.406,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 65.188.258,00 160.179.817,00 120.178.985,00 162.455.889,00 64.503.808,00
- Banka Kredileri 65.188.258,00 160.179.817,00 120.178.985,00 162.455.889,00 64.503.808,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.089.934,00 9.791.586,00 13.150.674,00 14.089.595,00 14.531.346,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.809.029.208,00 1.550.326.948,00 1.500.186.428,00 1.391.321.147,00 1.317.210.130,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25.198.953,00 23.419.921,00 24.792.825,00 21.295.548,00 20.484.544,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.783.830.255,00 1.526.907.027,00 1.475.393.603,00 1.370.025.599,00 1.296.725.586,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 61.558.329,00 62.792.721,00 44.818.034,00 52.828.212,00 49.002.853,00
Diğer Borçlar 5.253.769,00 2.673.103,00 2.524.110,00 6.247.885,00 2.749.756,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.102.543,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.151.226,00 2.673.103,00 2.524.110,00 5.547.885,00 2.749.756,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 204.088.384,00 196.746.822,00 175.047.716,00 189.547.341,00 173.299.249,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 32.475.217,00 20.109.970,00 9.595.921,00 2.261.072,00 6.942.070,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 90.526.347,00 71.373.869,00 80.629.258,00 73.662.930,00 54.222.741,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 27.610.066,00 23.968.912,00 29.705.280,00 22.510.807,00 21.324.767,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 62.916.281,00 47.404.957,00 50.923.978,00 51.152.123,00 32.897.974,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 74.026.271,00 47.181.411,00 20.995.736,00 25.892.097,00 28.605.850,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.339.729.108,00 2.117.113.350,00 1.995.997.833,00 2.061.074.982,00 1.906.467.098,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.866.177.686,00 1.645.056.532,00 1.523.065.256,00 1.595.119.106,00 1.465.490.697,00
Banka Kredileri 1.864.762.439,00 1.644.298.295,00 1.520.938.288,00 1.591.629.705,00 1.460.253.980,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.415.247,00 758.237,00 2.126.968,00 3.489.401,00 5.236.717,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 49.744.720,00 48.406.486,00 47.091.874,00 45.782.522,00 38.579.791,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 49.744.720,00 48.406.486,00 47.091.874,00 45.782.522,00 38.579.791,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 171.232.744,00 181.181.293,00 176.624.634,00 172.223.944,00 162.544.861,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.559.299,00 3.907.659,00 5.561.979,00 7.975.414,00 9.331.333,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.599.185.631,00 4.976.715.387,00 4.704.400.871,00 4.543.705.303,00 4.229.141.504,00
Ö Z K A Y N A K L A R -839.522.088,00 -324.109.082,00 -137.687.981,00 22.787.840,00 48.051.492,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -842.482.550,00 -326.667.188,00 -140.097.358,00 20.766.494,00 46.381.027,00
Ödenmiş Sermaye 257.700.000,00 257.700.000,00 257.700.000,00 257.700.000,00 257.700.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -316.555.195,00 -316.555.195,00 -316.555.195,00 -316.555.195,00 -316.555.195,00
Sermaye Düzeltme Farkları 56.061.369,00 56.061.369,00 56.061.369,00 56.061.369,00 56.061.369,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 565.433,00 565.433,00 565.433,00 565.433,00 565.433,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -30.377.353,00 -29.103.690,00 -27.885.146,00 -25.888.544,00 -16.709.812,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -30.377.353,00 -29.103.690,00 -27.885.146,00 -25.888.544,00 -16.709.812,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -37.823.686,00 -36.550.023,00 -35.331.479,00 -34.281.286,00 -29.532.983,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -722.770,00 -839.178,00 -865.412,00 -873.116,00 -886.410,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -722.770,00 -839.178,00 -865.412,00 -873.116,00 -886.410,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 33.451.107,00 33.451.107,00 33.451.107,00 33.451.107,00 33.451.107,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14.136.249,00 14.136.249,00 14.136.249,00 310.957.323,00 316.934.700,00
Net Dönem Karı/Zararı -856.741.390,00 -342.083.283,00 -156.705.763,00 -294.651.883,00 -284.180.165,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.960.462,00 2.558.106,00 2.409.377,00 2.021.346,00 1.670.465,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.759.663.543,00 4.652.606.305,00 4.566.712.890,00 4.566.493.143,00 4.277.192.996,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 104.891,00 104.891,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi