Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,21
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 13,40
BIST-100'deki Ağırlığı 0,08
F/K Oranı -4,24
Piyasa Değ. / Defter Değ. -6,16
Dibe Uzaklık 99,67
Piyasa Değeri (USD) 347.371.718,53
Piyasa Değeri (TL) 2.012.637.000,00
Özsermaye (TL) -326.667.188,00
Sermaye (TL) 257.700.000,00
Net Kar (TL) -474.239.293,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BOYP
Sektör Her nevi, kombine mensucat ve konfeksiyon mamul ve yarı mamulleri imal etmek, ettirmek, satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, her nevi deri ürünlerini, her türlü malzemeden yapılmış aksesuarları, her türlü fast-food yiyecek / gıda ürünlerini imal etmek, ettirmek, satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmektir.
Adres Eski Büyükdere Caddesi No.14 Park Plaza K:15-16 Maslak, Sarıyer, İstanbul
Telefon 0212 3668900
Faks 0212 3450920
Web http://www.boynerperakende.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BOYNER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 24.695.228,29 42,80
Diğer 4.714.857,71 8,17
İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON 3.665.914,00 6,35
MAYHOOLA FOR INVESTMENTS OPC 24.624.000,00 42,68
Toplam 57.700.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALTINYILDIZ CORPORATION 228.182,90 100,00
ALTINYILDIZ TEKSTİL ve KONFEKSİYON A.Ş. 101.000.000,00 100,00
AY MARKA MAĞAZACILIK A.Ş. 53.834.133,00 100,00
BEYMEN MAĞAZACILIK A.Ş. 156.225.000,00 100,00
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. 150.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
12.07.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 4,11
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.461.924.025,00 1.135.782.962,00 4.230.282.696,00 2.908.717.490,00 1.909.967.443,00
Satışların Maliyeti (-) -1.430.793.031,00 -694.470.207,00 -2.487.015.111,00 -1.760.250.018,00 -1.146.192.721,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.031.130.994,00 441.312.755,00 1.743.267.585,00 1.148.467.472,00 763.774.722,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.031.130.994,00 441.312.755,00 1.743.267.585,00 1.148.467.472,00 763.774.722,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -180.506.964,00 -78.694.561,00 -295.518.438,00 -216.660.635,00 -136.843.327,00
Pazarlama Giderleri (-) -731.460.086,00 -349.177.167,00 -1.263.483.543,00 -907.229.078,00 -596.665.197,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -5.492.451,00 -765.128,00 -3.031.743,00 -2.336.417,00 -1.618.438,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 161.069.729,00 93.551.142,00 198.268.911,00 148.648.768,00 107.867.798,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -151.277.950,00 -92.934.411,00 -187.838.462,00 -117.126.536,00 -85.727.881,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 123.463.272,00 13.292.630,00 191.664.310,00 53.763.574,00 50.787.677,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.460.528,00 1.415.357,00 1.034.443,00 856.816,00 835.327,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -4.544.021,00 -4.879.270,00 -959.009,00 -1.318.019,00 -726.248,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 72.034,00 6.942,00 24.716,00 -7.318,00 -524,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 121.451.813,00 9.835.659,00 191.764.460,00 53.295.053,00 50.896.232,00
Finansman Gelirleri 60.714.461,00 27.249.997,00 227.700.715,00 147.040.444,00 113.304.935,00
Finansman Giderleri (-) -489.505.355,00 -182.802.711,00 -686.275.667,00 -478.959.793,00 -327.746.052,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -307.339.081,00 -145.717.055,00 -266.810.492,00 -278.624.296,00 -163.544.885,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -33.984.916,00 -10.600.677,00 -26.904.194,00 -4.969.552,00 1.453.050,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -21.688.509,00 -11.777.680,00 -26.004.519,00 -21.756.539,00 -13.184.727,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -12.296.407,00 1.177.003,00 -899.675,00 16.786.987,00 14.637.777,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -341.323.997,00 -156.317.732,00 -293.714.686,00 -283.593.848,00 -162.091.835,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -341.323.997,00 -156.317.732,00 -293.714.686,00 -283.593.848,00 -162.091.835,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 759.286,00 388.031,00 937.197,00 586.317,00 404.038,00
- Ana Ortaklık Payları -342.083.283,00 -156.705.763,00 -294.651.883,00 -284.180.165,00 -162.495.873,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -1,33 -0,61 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.268.737,00 -1.050.193,00 -6.446.581,00 -1.698.278,00 -2.052.219,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.835.920,00 -1.312.741,00 -8.058.226,00 -2.122.848,00 -2.565.274,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 567.183,00 262.548,00 1.611.645,00 424.570,00 513.055,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 567.183,00 262.548,00 1.611.645,00 424.570,00 513.055,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 33.938,00 7.704,00 17.509,00 4.215,00 -879,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 33.938,00 7.704,00 17.509,00 4.215,00 -879,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.234.799,00 -1.042.489,00 -6.429.072,00 -1.694.063,00 -2.053.098,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -343.558.796,00 -157.360.221,00 -300.143.758,00 -285.287.911,00 -164.144.933,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.273.653.366,00 2.229.096.528,00 2.252.346.162,00 2.020.439.489,00 1.983.435.633,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 160.553.990,00 155.076.871,00 356.896.837,00 129.562.202,00 267.228.629,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 378.886.360,00 338.244.260,00 366.257.607,00 344.925.294,00 308.848.145,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 55.773.341,00 52.500.052,00 54.202.835,00 49.825.789,00 59.809.952,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 323.113.019,00 285.744.208,00 312.054.772,00 295.099.505,00 249.038.193,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 55.720.304,00 44.523.141,00 16.021.620,00 42.269.287,00 13.193.612,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 39.219.661,00 27.304.527,00 4.057.556,00 11.047.935,00 816.503,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.500.643,00 17.218.614,00 11.964.064,00 31.221.352,00 12.377.109,00
Türev Araçlar 78.537.274,00 65.923.105,00 52.226.406,00 21.464.508,00 4.732.214,00
Stoklar 1.353.956.093,00 1.365.917.488,00 1.256.687.460,00 1.264.827.947,00 1.191.068.908,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 81.817.098,00 92.002.587,00 51.173.196,00 62.721.090,00 57.627.874,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 164.182.247,00 167.409.076,00 145.078.558,00 154.669.161,00 140.736.251,00
ARA TOPLAM 2.273.653.366,00 2.229.096.528,00 2.244.341.684,00 2.020.439.489,00 1.983.435.633,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 8.004.478,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.378.952.939,00 2.337.616.362,00 2.314.146.981,00 2.256.753.507,00 2.243.644.746,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 104.891,00 104.891,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.073.336,00 2.008.244,00 2.001.302,00 15.446.254,00 15.453.048,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 34.265.000,00 34.265.000,00 34.265.000,00 32.995.000,00 32.995.000,00
Maddi Duran Varlıklar 416.300.031,00 408.296.660,00 410.252.415,00 374.745.092,00 371.916.026,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.630.156.729,00 1.639.884.971,00 1.645.958.668,00 1.657.981.726,00 1.670.180.786,00
- Şerefiye 797.708.560,00 797.708.560,00 797.708.560,00 797.708.560,00 797.708.560,00
-Bilgisayar Yazılımları 19.841.547,00 20.625.695,00 17.705.256,00 17.886.690,00 18.309.624,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 333.450.702,00 346.267.114,00 356.945.290,00 368.692.584,00 380.439.877,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 20.051.980,00 16.474.104,00 15.397.681,00 5.268.263,00 3.614.893,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 31.339.332,00 39.951.449,00 33.232.448,00 40.052.950,00 34.613.363,00
Diğer Duran Varlıklar 4.452.894,00 4.452.894,00 4.452.894,00 6.423.256,00 4.331.116,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.652.606.305,00 4.566.712.890,00 4.566.493.143,00 4.277.192.996,00 4.227.080.379,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.859.602.037,00 2.708.403.038,00 2.482.630.321,00 2.322.674.406,00 2.231.942.619,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 160.179.817,00 120.178.985,00 162.455.889,00 64.503.808,00 73.681.727,00
- Banka Kredileri 160.179.817,00 120.178.985,00 162.455.889,00 64.503.808,00 73.681.727,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.791.586,00 13.150.674,00 14.089.595,00 14.531.346,00 14.917.639,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.550.326.948,00 1.500.186.428,00 1.391.321.147,00 1.317.210.130,00 1.209.595.849,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23.419.921,00 24.792.825,00 21.295.548,00 20.484.544,00 19.334.968,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.526.907.027,00 1.475.393.603,00 1.370.025.599,00 1.296.725.586,00 1.190.260.881,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 62.792.721,00 44.818.034,00 52.828.212,00 49.002.853,00 36.976.469,00
Diğer Borçlar 2.673.103,00 2.524.110,00 6.247.885,00 2.749.756,00 16.623.321,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 700.000,00 0,00 15.781.950,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.673.103,00 2.524.110,00 5.547.885,00 2.749.756,00 841.371,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 196.746.822,00 175.047.716,00 189.547.341,00 173.299.249,00 129.429.350,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.109.970,00 9.595.921,00 2.261.072,00 6.942.070,00 6.557.296,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 71.373.869,00 80.629.258,00 73.662.930,00 54.222.741,00 51.641.374,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.968.912,00 29.705.280,00 22.510.807,00 21.324.767,00 19.757.845,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 47.404.957,00 50.923.978,00 51.152.123,00 32.897.974,00 31.883.529,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.181.411,00 20.995.736,00 25.892.097,00 28.605.850,00 27.403.168,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.117.113.350,00 1.995.997.833,00 2.061.074.982,00 1.906.467.098,00 1.940.927.362,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.645.056.532,00 1.523.065.256,00 1.595.119.106,00 1.465.490.697,00 1.494.128.784,00
Banka Kredileri 1.644.298.295,00 1.520.938.288,00 1.591.629.705,00 1.460.253.980,00 1.488.674.023,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 758.237,00 2.126.968,00 3.489.401,00 5.236.717,00 5.454.761,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 48.406.486,00 47.091.874,00 45.782.522,00 38.579.791,00 38.155.814,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 48.406.486,00 47.091.874,00 45.782.522,00 38.579.791,00 38.155.814,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 181.181.293,00 176.624.634,00 172.223.944,00 162.544.861,00 159.165.997,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.907.659,00 5.561.979,00 7.975.414,00 9.331.333,00 12.054.798,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.976.715.387,00 4.704.400.871,00 4.543.705.303,00 4.229.141.504,00 4.172.869.981,00
Ö Z K A Y N A K L A R -324.109.082,00 -137.687.981,00 22.787.840,00 48.051.492,00 54.210.398,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -326.667.188,00 -140.097.358,00 20.766.494,00 46.381.027,00 52.492.671,00
Ödenmiş Sermaye 257.700.000,00 257.700.000,00 257.700.000,00 257.700.000,00 57.700.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -316.555.195,00 -316.555.195,00 -316.555.195,00 -316.555.195,00 -316.555.195,00
Sermaye Düzeltme Farkları 56.061.369,00 56.061.369,00 56.061.369,00 56.061.369,00 56.061.369,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 565.433,00 565.433,00 565.433,00 565.433,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -29.103.690,00 -27.885.146,00 -25.888.544,00 -16.709.812,00 -16.815.140,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -29.103.690,00 -27.885.146,00 -25.888.544,00 -16.709.812,00 -16.815.140,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -36.550.023,00 -35.331.479,00 -34.281.286,00 -29.532.983,00 -29.886.924,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -839.178,00 -865.412,00 -873.116,00 -886.410,00 -805.383,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -839.178,00 -865.412,00 -873.116,00 -886.410,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 33.451.107,00 33.451.107,00 33.451.107,00 33.451.107,00 33.451.107,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14.136.249,00 14.136.249,00 310.957.323,00 316.934.700,00 316.599.966,00
Net Dönem Karı/Zararı -342.083.283,00 -156.705.763,00 -294.651.883,00 -284.180.165,00 -162.495.873,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.558.106,00 2.409.377,00 2.021.346,00 1.670.465,00 1.717.727,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.652.606.305,00 4.566.712.890,00 4.566.493.143,00 4.277.192.996,00 4.227.080.379,00
İhraç Edilen Tahviller 0,00 0,00 0,00 0,00 109.872.488,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi