Geri Dön

BOSSA | Bossa


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,63
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 12,17
BIST-100'deki Ağırlığı 0,90
F/K Oranı 4,03
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,67
Dibe Uzaklık 39,13
Piyasa Değeri (USD) 129.138.322,00
Piyasa Değeri (TL) 4.054.840.000,00
Özsermaye (TL) 2.433.593.833,00
Sermaye (TL) 356.000.000,00
Net Kar (TL) 1.006.811.976,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BOSSA
Sektör Tekstil Ürünleri İmalatı ve Satışı
Adres Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Acıdere OSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam - Adana
Telefon 0(322)355 20 00
Faks 0(322)346 75 54
Web www.bossa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İSRAFİL UÇURUM 428.102.763,89 65,86
TOPLAM 650.000.000,00 100,00
YUSUF UÇURUM 142.700.922,17 21,95
DİĞER 79.196.313,94 12,19
Toplam 1.300.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
26.06.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,83
20.07.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,74
18.02.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,69
08.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.08.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,25
30.09.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
25.09.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
06.11.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
11.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
06.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
14.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
10.06.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,59
12.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
05.12.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
08.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
09.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
15.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
12.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
28.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.04.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.02.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,09
24.12.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,70
28.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 2,58
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.743.888.819,00 1.696.914.709,00 775.096.324,00 2.614.671.126,00 1.988.936.316,00
Satışların Maliyeti (-) -2.037.654.568,00 -1.361.552.992,00 -668.390.610,00 -2.028.463.675,00 -1.471.114.337,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 706.234.251,00 335.361.717,00 106.705.714,00 586.207.451,00 517.821.979,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 706.234.251,00 335.361.717,00 106.705.714,00 586.207.451,00 517.821.979,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -64.969.471,00 -38.778.076,00 -18.536.121,00 -53.018.489,00 -41.905.540,00
Pazarlama Giderleri (-) -171.738.846,00 -107.513.205,00 -52.017.089,00 -155.966.063,00 -108.584.766,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.426.481,00 -1.108.194,00 -818.600,00 -1.663.811,00 -1.136.776,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 642.443.138,00 522.225.457,00 59.888.859,00 532.996.018,00 425.815.453,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -266.617.413,00 -183.482.910,00 -31.786.785,00 -343.824.701,00 -309.474.163,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 842.925.178,00 526.704.789,00 63.435.978,00 564.730.405,00 482.536.187,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 27.149.952,00 25.733.841,00 24.349.014,00 418.434.350,00 24.350,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 870.075.130,00 552.438.630,00 87.784.992,00 983.164.755,00 482.560.537,00
Finansman Gelirleri 10.543.316,00 7.573.816,00 1.721.363,00 17.588.762,00 14.332.596,00
Finansman Giderleri (-) -266.707.894,00 -194.960.787,00 -54.044.428,00 -254.098.582,00 -176.218.534,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 613.910.552,00 365.051.659,00 35.461.927,00 746.654.935,00 320.674.599,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -76.423.869,00 -22.844.456,00 8.251.336,00 69.127.023,00 25.782.066,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 3.644.050,00 3.644.050,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -76.423.869,00 -22.844.456,00 8.251.336,00 65.482.973,00 22.138.016,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 537.486.683,00 342.207.203,00 43.713.263,00 815.781.958,00 346.456.665,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 537.486.683,00 342.207.203,00 43.713.263,00 815.781.958,00 346.456.665,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 537.486.683,00 342.207.203,00 43.713.263,00 815.781.958,00 346.456.665,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,00 0,00 0,06 0,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -49.425.750,00 -36.409.114,00 -7.973.574,00 454.875.447,00 -29.345.385,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 667.079.295,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -65.901.000,00 -45.511.392,00 -9.966.968,00 -136.670.364,00 -36.681.731,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 16.475.250,00 9.102.278,00 1.993.394,00 -75.533.484,00 7.336.346,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -49.425.750,00 -36.409.114,00 -7.973.574,00 454.875.447,00 -29.345.385,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 488.060.933,00 305.798.089,00 35.739.689,00 1.270.657.405,00 317.111.280,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.626.209.202,00 2.454.811.550,00 1.721.191.021,00 1.706.240.716,00 1.678.856.996,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 249.718.572,00 85.511.127,00 84.337.078,00 236.151.625,00 157.756.070,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.290.373.883,00 1.402.841.112,00 837.283.003,00 684.889.632,00 723.401.353,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 188.171,00 0,00 668.986,00 0,00 168.077,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.290.185.712,00 1.402.841.112,00 836.614.017,00 684.889.632,00 723.233.276,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 789.019,00 2.998.713,00 1.674.518,00 1.253.196,00 1.216.446,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 789.019,00 2.998.713,00 1.674.518,00 1.253.196,00 1.216.446,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.004.740.365,00 887.544.312,00 721.881.178,00 729.605.203,00 757.827.869,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 30.703.205,00 17.569.026,00 25.506.515,00 7.846.557,00 10.861.355,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 49.884.158,00 58.347.260,00 50.508.729,00 46.494.503,00 27.793.903,00
ARA TOPLAM 2.626.209.202,00 2.454.811.550,00 1.721.191.021,00 1.706.240.716,00 1.678.856.996,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.505.113.927,00 2.454.279.178,00 2.410.898.421,00 2.359.068.237,00 1.067.668.052,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 586.520.000,00 586.520.000,00 586.520.000,00 586.520.000,00 168.110.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.821.144.192,00 1.769.736.602,00 1.686.807.903,00 1.635.100.881,00 764.023.982,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.802.692,00 24.721.411,00 21.446.876,00 18.590.606,00 16.309.797,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 67.527.043,00 73.181.165,00 116.003.642,00 118.736.750,00 116.568.426,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 2.655.847,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.131.323.129,00 4.909.090.728,00 4.132.089.442,00 4.065.308.953,00 2.746.525.048,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.865.151.090,00 1.878.847.053,00 1.462.860.854,00 1.323.183.396,00 1.214.970.197,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.422.272.997,00 1.265.478.546,00 985.634.908,00 843.474.372,00 755.455.654,00
- Banka Kredileri 1.412.557.025,00 1.256.133.363,00 976.642.109,00 834.817.677,00 747.160.696,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 80.904.001,00 150.212.149,00 191.039.554,00 261.303.372,00 241.614.300,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 185.292.447,00 335.198.458,00 150.763.584,00 150.813.746,00 147.549.330,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 1.035.409,00 0,00 81.733,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 185.292.447,00 335.198.458,00 149.728.175,00 150.813.746,00 147.467.597,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 28.301.859,00 54.748.948,00 66.551.388,00 15.082.599,00 13.625.410,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 79.347.568,00 37.074.753,00 50.795.406,00 32.633.270,00 33.988.276,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.147.128,00 11.114.929,00 10.202.812,00 11.592.814,00 13.867.639,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.512.443,00 8.759.929,00 7.568.125,00 8.737.814,00 11.048.427,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.634.685,00 2.355.000,00 2.634.687,00 2.855.000,00 2.819.212,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 54.885.090,00 25.019.270,00 7.873.202,00 8.283.223,00 8.869.588,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 832.578.206,00 776.980.948,00 684.916.844,00 793.553.501,00 536.855.662,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 512.295.340,00 514.200.586,00 458.007.954,00 513.572.156,00 387.559.087,00
Banka Kredileri 496.143.165,00 495.477.668,00 436.802.331,00 489.965.646,00 361.989.362,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.152.175,00 18.722.918,00 21.205.623,00 23.606.510,00 25.569.725,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 158.412.051,00 140.891.550,00 139.551.863,00 181.916.590,00 81.146.938,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 158.412.051,00 140.891.550,00 139.551.863,00 181.916.590,00 81.146.938,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 96.104.450,00 49.898.007,00 25.911.098,00 36.155.829,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.697.729.296,00 2.655.828.001,00 2.147.777.698,00 2.116.736.897,00 1.751.825.859,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.433.593.833,00 2.253.262.727,00 1.984.311.744,00 1.948.572.056,00 994.699.189,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.433.593.833,00 2.253.262.727,00 1.984.311.744,00 1.948.572.056,00 994.699.189,00
Ödenmiş Sermaye 650.000.000,00 650.000.000,00 356.000.000,00 356.000.000,00 356.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.565.883,00 4.565.883,00 4.565.883,00 4.565.883,00 4.565.883,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 563.687.545,00 584.882.043,00 621.495.444,00 637.646.880,00 154.696.927,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 563.687.545,00 584.882.043,00 621.495.444,00 637.646.880,00 154.696.927,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -198.323.042,00 -185.306.406,00 -156.870.867,00 -148.897.292,00 -68.906.388,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 56.048.731,00 54.116.993,00 53.009.575,00 35.803.714,00 35.803.714,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 636.041.708,00 630.037.075,00 916.966.631,00 110.212.673,00 109.055.127,00
Net Dönem Karı/Zararı 537.486.683,00 342.207.203,00 43.713.263,00 815.781.958,00 346.456.665,00
Diğer Yedekler 681.566,00 440.075,00 440.075,00 440.075,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.131.323.129,00 4.909.090.728,00 4.132.089.442,00 4.065.308.953,00 2.746.525.048,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi