Geri Dön

BOSSA | Bossa


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,72
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 12,17
BIST-100'deki Ağırlığı 7,51
F/K Oranı 4,46
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,03
Dibe Uzaklık 39,13
Piyasa Değeri (USD) 186.873.795,39
Piyasa Değeri (TL) 6.137.440.000,00
Özsermaye (TL) 5.947.922.546,00
Sermaye (TL) 356.000.000,00
Net Kar (TL) 1.377.235.021,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BOSSA
Sektör Tekstil Ürünleri İmalatı ve Satışı
Adres Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Acıdere OSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam - Adana
Telefon 0(212)437 84 06
Faks 0(322)346 75 54
Web www.bossa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İSRAFİL UÇURUM 428.102.763,89 65,86
TOPLAM 650.000.000,00 100,00
YUSUF UÇURUM 142.700.922,17 21,95
DİĞER 79.196.313,94 12,19
Toplam 1.300.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.352.538.265,00 4.947.595.406,00 2.743.888.819,00 1.696.914.709,00 775.096.324,00
Satışların Maliyeti (-) -994.832.291,00 -4.146.254.760,00 -2.037.654.568,00 -1.361.552.992,00 -668.390.610,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 357.705.974,00 801.340.646,00 706.234.251,00 335.361.717,00 106.705.714,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 357.705.974,00 801.340.646,00 706.234.251,00 335.361.717,00 106.705.714,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -48.806.199,00 -165.120.659,00 -64.969.471,00 -38.778.076,00 -18.536.121,00
Pazarlama Giderleri (-) -99.000.213,00 -320.577.758,00 -171.738.846,00 -107.513.205,00 -52.017.089,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.243.706,00 -7.155.524,00 -2.426.481,00 -1.108.194,00 -818.600,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 160.430.066,00 1.084.909.229,00 642.443.138,00 522.225.457,00 59.888.859,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -69.996.505,00 -500.005.127,00 -266.617.413,00 -183.482.910,00 -31.786.785,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 299.089.417,00 893.390.807,00 842.925.178,00 526.704.789,00 63.435.978,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 280.740,00 318.908.912,00 27.149.952,00 25.733.841,00 24.349.014,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 299.370.157,00 1.212.299.719,00 870.075.130,00 552.438.630,00 87.784.992,00
Finansman Gelirleri 3.156.201,00 22.617.224,00 10.543.316,00 7.573.816,00 1.721.363,00
Finansman Giderleri (-) -108.880.420,00 -481.131.977,00 -266.707.894,00 -194.960.787,00 -54.044.428,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 319.504.197,00 1.161.482.937,00 613.910.552,00 365.051.659,00 35.461.927,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -46.858.212,00 -13.180.638,00 -76.423.869,00 -22.844.456,00 8.251.336,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -18.405.381,00 -34.494.450,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -28.452.831,00 21.313.812,00 -76.423.869,00 -22.844.456,00 8.251.336,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 272.645.985,00 1.148.302.299,00 537.486.683,00 342.207.203,00 43.713.263,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 272.645.985,00 1.148.302.299,00 537.486.683,00 342.207.203,00 43.713.263,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 272.645.985,00 1.148.302.299,00 537.486.683,00 342.207.203,00 43.713.263,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -25.993.056,00 147.967.211,00 -49.425.750,00 -36.409.114,00 -7.973.574,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 201.420.470,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -32.491.320,00 -19.026.960,00 -65.901.000,00 -45.511.392,00 -9.966.968,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 6.498.264,00 -34.426.299,00 16.475.250,00 9.102.278,00 1.993.394,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -25.993.056,00 147.967.211,00 -49.425.750,00 -36.409.114,00 -7.973.574,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 246.652.929,00 1.296.269.510,00 488.060.933,00 305.798.089,00 35.739.689,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.118.255.095,00 2.709.594.687,00 2.626.209.202,00 2.454.811.550,00 1.721.191.021,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 136.334.318,00 196.317.594,00 249.718.572,00 85.511.127,00 84.337.078,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.560.030.657,00 1.384.370.577,00 1.290.373.883,00 1.402.841.112,00 837.283.003,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 170.334,00 0,00 188.171,00 0,00 668.986,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.559.860.323,00 1.384.370.577,00 1.290.185.712,00 1.402.841.112,00 836.614.017,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.957.369,00 801.083,00 789.019,00 2.998.713,00 1.674.518,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.957.369,00 801.083,00 789.019,00 2.998.713,00 1.674.518,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.292.006.119,00 1.045.262.246,00 1.004.740.365,00 887.544.312,00 721.881.178,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 30.899.219,00 25.262.860,00 30.703.205,00 17.569.026,00 25.506.515,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 97.027.413,00 57.580.327,00 49.884.158,00 58.347.260,00 50.508.729,00
ARA TOPLAM 3.118.255.095,00 2.709.594.687,00 2.626.209.202,00 2.454.811.550,00 1.721.191.021,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.670.237.642,00 4.832.070.522,00 2.505.113.927,00 2.454.279.178,00 2.410.898.421,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.432.731.969,00 1.245.165.000,00 586.520.000,00 586.520.000,00 586.520.000,00
Maddi Duran Varlıklar 3.912.519.083,00 3.328.230.756,00 1.821.144.192,00 1.769.736.602,00 1.686.807.903,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 181.864.328,00 166.209.894,00 29.802.692,00 24.721.411,00 21.446.876,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 142.561.000,00 91.977.088,00 67.527.043,00 73.181.165,00 116.003.642,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.788.492.737,00 7.541.665.209,00 5.131.323.129,00 4.909.090.728,00 4.132.089.442,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.901.778.526,00 1.743.379.948,00 1.865.151.090,00 1.878.847.053,00 1.462.860.854,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.227.506.340,00 1.185.169.607,00 1.422.272.997,00 1.265.478.546,00 985.634.908,00
- Banka Kredileri 1.216.991.422,00 1.175.059.438,00 1.412.557.025,00 1.256.133.363,00 976.642.109,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 90.004.396,00 88.510.722,00 80.904.001,00 150.212.149,00 191.039.554,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 337.127.022,00 305.486.708,00 185.292.447,00 335.198.458,00 150.763.584,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.336.538,00 0,00 0,00 0,00 1.035.409,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 334.790.484,00 305.486.708,00 185.292.447,00 335.198.458,00 149.728.175,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 65.132.299,00 45.675.584,00 28.301.859,00 54.748.948,00 66.551.388,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 66.871.452,00 20.714.497,00 79.347.568,00 37.074.753,00 50.795.406,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.405.381,00 34.494.450,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 24.940.967,00 18.958.727,00 14.147.128,00 11.114.929,00 10.202.812,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19.491.414,00 13.863.727,00 11.512.443,00 8.759.929,00 7.568.125,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.449.553,00 5.095.000,00 2.634.685,00 2.355.000,00 2.634.687,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 71.790.669,00 44.369.653,00 54.885.090,00 25.019.270,00 7.873.202,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 938.791.665,00 843.400.780,00 832.578.206,00 776.980.948,00 684.916.844,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 477.640.322,00 471.258.269,00 512.295.340,00 514.200.586,00 458.007.954,00
Banka Kredileri 466.962.760,00 457.787.684,00 496.143.165,00 495.477.668,00 436.802.331,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.677.562,00 13.470.585,00 16.152.175,00 18.722.918,00 21.205.623,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 161.981.498,00 123.283.139,00 158.412.051,00 140.891.550,00 139.551.863,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 161.981.498,00 123.283.139,00 158.412.051,00 140.891.550,00 139.551.863,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 234.432.337,00 184.661.115,00 96.104.450,00 49.898.007,00 25.911.098,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.840.570.191,00 2.586.780.728,00 2.697.729.296,00 2.655.828.001,00 2.147.777.698,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.947.922.546,00 4.954.884.481,00 2.433.593.833,00 2.253.262.727,00 1.984.311.744,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.947.922.546,00 4.954.884.481,00 2.433.593.833,00 2.253.262.727,00 1.984.311.744,00
Ödenmiş Sermaye 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 356.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 876.994.872,00 677.087.421,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 23.847.354,00 20.725.363,00 4.565.883,00 4.565.883,00 4.565.883,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 656.933.294,00 593.520.636,00 563.687.545,00 584.882.043,00 621.495.444,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 656.933.294,00 593.520.636,00 563.687.545,00 584.882.043,00 621.495.444,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -249.707.697,00 -194.426.905,00 -198.323.042,00 -185.306.406,00 -156.870.867,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 172.247.201,00 149.697.355,00 56.048.731,00 54.116.993,00 53.009.575,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.362.134.592,00 1.773.676.424,00 636.041.708,00 630.037.075,00 916.966.631,00
Net Dönem Karı/Zararı 272.645.985,00 1.148.302.299,00 537.486.683,00 342.207.203,00 43.713.263,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.788.492.737,00 7.541.665.209,00 5.131.323.129,00 4.909.090.728,00 4.132.089.442,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 681.566,00 440.075,00 440.075,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi