Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,98
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 14,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,10
F/K Oranı -11,33
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,94
Dibe Uzaklık 39,12
Piyasa Değeri (USD) 35.264.659,61
Piyasa Değeri (TL) 189.163.160,64
Özsermaye (TL) 97.408.996,00
Sermaye (TL) 33.012.768,00
Net Kar (TL) -16.698.353,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BOSSA
Sektör Pamuk ve sentetik elyaflardan iplik, hambez, mamul kumaş, gömleklik,spor giyim üretimi
Adres Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Acıdere OSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam - Adana
Telefon (0322) 355 20 00
Faks (0322) 346 75 33
Web http://www.bossa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. (Geri Alım) 1.400.000,00 4,12
DİGER 3.234.443,03 9,92
İSRAFİL UÇURUM 21.283.744,07 64,47
YUSUF UÇURUM 7.094.581,40 21,49
Toplam 33.012.768,50 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
08.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.08.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,25
30.09.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
25.09.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
06.11.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
11.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
06.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
14.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
10.06.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,59
12.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
05.12.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
08.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
09.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
15.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
12.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
28.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.04.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.02.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,09
24.12.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,70
28.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 2,58
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 400.175.517,00 236.588.516,00 110.887.868,00 373.261.199,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -242.957.233,00 -150.102.162,00 -71.605.903,00 -271.691.234,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 157.218.284,00 86.486.354,00 39.281.965,00 101.569.965,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 157.218.284,00 86.486.354,00 39.281.965,00 101.569.965,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -13.320.073,00 -8.450.417,00 -4.342.388,00 -26.119.965,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -23.852.302,00 -15.245.484,00 -7.004.368,00 -27.115.104,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 108.941.769,00 39.396.145,00 17.175.936,00 55.046.319,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -97.851.625,00 -34.244.280,00 -12.867.312,00 -55.201.427,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 131.136.053,00 67.942.318,00 32.243.833,00 48.179.788,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 33.224.047,00 1.558.988,00 0,00 23.792.937,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 164.360.100,00 69.501.306,00 32.243.833,00 71.972.725,00 0,00
Finansman Gelirleri 9.345.322,00 4.463.864,00 1.701.583,00 9.170.964,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -210.389.513,00 -69.122.361,00 -30.832.243,00 -72.683.947,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -36.684.091,00 4.842.809,00 3.113.173,00 8.459.742,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 32.845.243,00 -405.487,00 -1.018.842,00 -787.774,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 2.826.031,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 32.845.243,00 -405.487,00 -1.018.842,00 -3.613.805,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -3.838.848,00 4.437.322,00 2.094.331,00 7.671.968,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -3.838.848,00 4.437.322,00 2.094.331,00 7.671.968,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -3.838.848,00 4.437.322,00 2.094.331,00 7.671.968,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 22.414.052,00 -1.324.509,00 -510.277,00 963.880,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 31.219.416,00 0,00 0,00 7.097.633,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.869.456,00 -1.655.637,00 -637.846,00 -6.283.427,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -4.935.908,00 331.128,00 127.569,00 149.674,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 22.414.052,00 -1.324.509,00 -510.277,00 963.880,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 18.575.204,00 3.112.813,00 1.584.054,00 8.635.848,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 365.855.210,00 280.318.458,00 231.821.278,00 213.513.392,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 26.420.497,00 18.199.732,00 13.236.171,00 12.970.185,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 215.065.655,00 146.170.735,00 124.688.003,00 105.943.733,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 45.045,00 14.050,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 215.020.610,00 146.156.685,00 124.688.003,00 105.943.733,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.998.859,00 7.584.403,00 5.364.784,00 3.487.197,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.972,00 18.294,00 11.707,00 29.711,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.988.887,00 7.566.109,00 5.353.077,00 3.457.486,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 106.416.992,00 99.663.690,00 80.029.720,00 81.494.835,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.637.357,00 4.037.761,00 3.760.293,00 2.931.277,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.000,00 17.500,00 3.000,00 20.962,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.385.160,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.315.850,00 4.662.137,00 4.742.307,00 5.301.005,00 0,00
ARA TOPLAM 365.855.210,00 280.318.458,00 231.821.278,00 213.513.392,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 463.536.419,00 372.959.225,00 337.372.647,00 325.436.887,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 175.790.000,00 145.040.232,00 145.040.232,00 145.040.232,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 266.375.156,00 216.121.021,00 180.795.542,00 170.873.579,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.296.041,00 11.232.927,00 10.848.076,00 8.781.817,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 525.699,00 565.045,00 688.797,00 741.259,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.549.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 829.391.629,00 653.277.683,00 569.193.925,00 538.950.279,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 346.699.470,00 289.568.672,00 237.001.279,00 213.953.582,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 196.646.438,00 153.873.291,00 131.068.068,00 100.710.774,00 0,00
- Banka Kredileri 192.109.546,00 150.416.755,00 127.787.956,00 97.324.350,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 131.585.631,00 118.005.141,00 88.889.970,00 95.147.403,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 152.546,00 71.561,00 131.179,00 13.717,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 131.433.085,00 117.933.580,00 88.758.791,00 95.133.686,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.164.328,00 5.873.559,00 6.702.119,00 5.620.813,00 0,00
Diğer Borçlar 20.852,00 15.928,00 14.602,00 13.547,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.852,00 15.928,00 14.602,00 13.547,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 630.993,00 2.573.291,00 1.006.752,00 2.557.153,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.512.812,00 5.419.887,00 5.854.186,00 5.510.643,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.878.085,00 1.940.509,00 1.669.383,00 1.481.189,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.634.727,00 3.479.378,00 4.184.803,00 4.029.454,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.933.625,00 3.602.784,00 3.260.791,00 4.178.236,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 385.283.163,00 306.171.642,00 271.851.817,00 263.690.182,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 354.650.934,00 274.287.117,00 239.592.123,00 232.344.023,00 0,00
Banka Kredileri 354.219.353,00 273.112.109,00 237.674.031,00 229.945.118,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 431.581,00 1.175.008,00 1.918.092,00 2.398.905,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.590.107,00 11.598.369,00 10.875.671,00 10.563.118,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.590.107,00 11.598.369,00 10.875.671,00 10.563.118,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 18.434.173,00 19.251.086,00 18.359.814,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 912.764,00 1.517.334,00 1.798.288,00 2.071.924,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 731.982.633,00 595.740.314,00 508.853.096,00 477.643.764,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 97.408.996,00 57.537.369,00 60.340.829,00 61.306.515,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 97.408.996,00 57.537.369,00 60.340.829,00 61.306.515,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 33.012.769,00 33.012.769,00 33.012.769,00 33.012.769,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -187.490.570,00 -187.490.570,00 -187.490.570,00 -187.490.570,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 151.357.169,00 127.788.336,00 128.772.302,00 129.452.309,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 151.357.169,00 127.788.336,00 128.772.302,00 129.452.309,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -25.439.709,00 -23.668.655,00 -22.854.421,00 -22.344.146,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 80.768.476,00 81.099.512,00 84.570.779,00 68.658.765,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı -3.838.848,00 4.437.322,00 2.094.331,00 7.671.968,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 829.391.629,00 653.277.683,00 569.193.925,00 538.950.279,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 10.001.274,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi