Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,95
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 12,17
BIST-100'deki Ağırlığı 0,09
F/K Oranı 4,64
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,94
Dibe Uzaklık 39,12
Piyasa Değeri (USD) 45.619.150,96
Piyasa Değeri (TL) 269.080.000,00
Özsermaye (TL) 138.838.421,00
Sermaye (TL) 62.000.000,00
Net Kar (TL) 57.969.655,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BOSSA
Sektör Pamuk ve sentetik elyaflardan iplik, hambez, mamul kumaş, gömleklik,spor giyim üretimi
Adres Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Acıdere OSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam - Adana
Telefon (0322) 355 20 00
Faks (0322) 346 75 33
Web http://www.bossa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BOSSA T.A.Ş. 0,00 2,26
İSRAFİL UÇURUM 0,00 65,86
YUSUF UÇURUM 0,00 21,95
DİĞER 0,00 9,93
Toplam 0,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
18.02.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,69
08.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.08.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,25
30.09.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
25.09.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
06.11.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
11.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
06.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
14.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
10.06.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,59
12.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
05.12.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
08.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
09.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
15.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
12.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
28.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.04.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.02.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,09
24.12.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,70
28.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 2,58
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 555.098.120,00 400.175.517,00 236.588.516,00 110.887.868,00 373.261.199,00
Satışların Maliyeti (-) -358.029.166,00 -242.957.233,00 -150.102.162,00 -71.605.903,00 -271.691.234,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 197.068.954,00 157.218.284,00 86.486.354,00 39.281.965,00 101.569.965,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 197.068.954,00 157.218.284,00 86.486.354,00 39.281.965,00 101.569.965,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -19.197.177,00 -13.320.073,00 -8.450.417,00 -4.342.388,00 -26.119.965,00
Pazarlama Giderleri (-) -34.562.696,00 -23.852.302,00 -15.245.484,00 -7.004.368,00 -27.115.104,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 121.927.643,00 108.941.769,00 39.396.145,00 17.175.936,00 55.046.319,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -125.637.489,00 -97.851.625,00 -34.244.280,00 -12.867.312,00 -55.201.427,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 139.599.235,00 131.136.053,00 67.942.318,00 32.243.833,00 48.179.788,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 33.246.390,00 33.224.047,00 1.558.988,00 0,00 23.792.937,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 172.845.625,00 164.360.100,00 69.501.306,00 32.243.833,00 71.972.725,00
Finansman Gelirleri 20.815.046,00 9.345.322,00 4.463.864,00 1.701.583,00 9.170.964,00
Finansman Giderleri (-) -156.573.311,00 -210.389.513,00 -69.122.361,00 -30.832.243,00 -72.683.947,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 37.087.360,00 -36.684.091,00 4.842.809,00 3.113.173,00 8.459.742,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 20.882.295,00 32.845.243,00 -405.487,00 -1.018.842,00 -787.774,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -770.531,00 0,00 0,00 0,00 2.826.031,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 21.652.826,00 32.845.243,00 -405.487,00 -1.018.842,00 -3.613.805,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 57.969.655,00 -3.838.848,00 4.437.322,00 2.094.331,00 7.671.968,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 57.969.655,00 -3.838.848,00 4.437.322,00 2.094.331,00 7.671.968,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 57.969.655,00 -3.838.848,00 4.437.322,00 2.094.331,00 7.671.968,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 3.606.514,00 22.414.052,00 -1.324.509,00 -510.277,00 963.880,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 12.769.374,00 31.219.416,00 0,00 0,00 7.097.633,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -8.911.089,00 -3.869.456,00 -1.655.637,00 -637.846,00 -6.283.427,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -251.771,00 -4.935.908,00 331.128,00 127.569,00 149.674,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.606.514,00 22.414.052,00 -1.324.509,00 -510.277,00 963.880,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 61.576.169,00 18.575.204,00 3.112.813,00 1.584.054,00 8.635.848,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 336.428.428,00 365.855.210,00 280.318.458,00 231.821.278,00 213.513.392,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.482.075,00 26.420.497,00 18.199.732,00 13.236.171,00 12.970.185,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 198.432.582,00 215.065.655,00 146.170.735,00 124.688.003,00 105.943.733,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20.602,00 45.045,00 14.050,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 198.411.980,00 215.020.610,00 146.156.685,00 124.688.003,00 105.943.733,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.766.774,00 4.998.859,00 7.584.403,00 5.364.784,00 3.487.197,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 9.972,00 18.294,00 11.707,00 29.711,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.766.774,00 4.988.887,00 7.566.109,00 5.353.077,00 3.457.486,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 112.214.912,00 106.416.992,00 99.663.690,00 80.029.720,00 81.494.835,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.831.773,00 4.637.357,00 4.037.761,00 3.760.293,00 2.931.277,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385.160,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.700.312,00 8.315.850,00 4.662.137,00 4.742.307,00 5.301.005,00
ARA TOPLAM 336.428.428,00 365.855.210,00 280.318.458,00 231.821.278,00 213.513.392,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 445.710.614,00 463.536.419,00 372.959.225,00 337.372.647,00 325.436.887,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 175.790.000,00 175.790.000,00 145.040.232,00 145.040.232,00 145.040.232,00
Maddi Duran Varlıklar 254.357.137,00 266.375.156,00 216.121.021,00 180.795.542,00 170.873.579,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.638.559,00 11.296.041,00 11.232.927,00 10.848.076,00 8.781.817,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 440.423,00 525.699,00 565.045,00 688.797,00 741.259,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.484.495,00 9.549.523,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 782.139.042,00 829.391.629,00 653.277.683,00 569.193.925,00 538.950.279,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 288.534.818,00 346.699.470,00 289.568.672,00 237.001.279,00 213.953.582,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 153.792.795,00 196.646.438,00 153.873.291,00 131.068.068,00 100.710.774,00
- Banka Kredileri 150.706.532,00 192.109.546,00 150.416.755,00 127.787.956,00 97.324.350,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 113.398.022,00 131.585.631,00 118.005.141,00 88.889.970,00 95.147.403,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 152.546,00 71.561,00 131.179,00 13.717,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 113.398.022,00 131.433.085,00 117.933.580,00 88.758.791,00 95.133.686,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.791.373,00 6.164.328,00 5.873.559,00 6.702.119,00 5.620.813,00
Diğer Borçlar 0,00 20.852,00 15.928,00 14.602,00 13.547,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 20.852,00 15.928,00 14.602,00 13.547,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.899.529,00 630.993,00 2.573.291,00 1.006.752,00 2.557.153,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 770.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.363.599,00 5.512.812,00 5.419.887,00 5.854.186,00 5.510.643,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.440.319,00 1.878.085,00 1.940.509,00 1.669.383,00 1.481.189,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.923.280,00 3.634.727,00 3.479.378,00 4.184.803,00 4.029.454,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.354.229,00 5.933.625,00 3.602.784,00 3.260.791,00 4.178.236,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 354.765.803,00 385.283.163,00 306.171.642,00 271.851.817,00 263.690.182,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 321.750.214,00 354.650.934,00 274.287.117,00 239.592.123,00 232.344.023,00
Banka Kredileri 321.487.922,00 354.219.353,00 273.112.109,00 237.674.031,00 229.945.118,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 262.292,00 431.581,00 1.175.008,00 1.918.092,00 2.398.905,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 20.898.674,00 14.590.107,00 11.598.369,00 10.875.671,00 10.563.118,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.898.674,00 14.590.107,00 11.598.369,00 10.875.671,00 10.563.118,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 18.434.173,00 19.251.086,00 18.359.814,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 479.873,00 912.764,00 1.517.334,00 1.798.288,00 2.071.924,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 643.300.621,00 731.982.633,00 595.740.314,00 508.853.096,00 477.643.764,00
Ö Z K A Y N A K L A R 138.838.421,00 97.408.996,00 57.537.369,00 60.340.829,00 61.306.515,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 138.838.421,00 97.408.996,00 57.537.369,00 60.340.829,00 61.306.515,00
Ödenmiş Sermaye 33.012.769,00 33.012.769,00 33.012.769,00 33.012.769,00 33.012.769,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -149.992.456,00 -187.490.570,00 -187.490.570,00 -187.490.570,00 -187.490.570,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 132.077.659,00 151.357.169,00 127.788.336,00 128.772.302,00 129.452.309,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 132.077.659,00 151.357.169,00 127.788.336,00 128.772.302,00 129.452.309,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -29.473.016,00 -25.439.709,00 -23.668.655,00 -22.854.421,00 -22.344.146,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.472.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 40.770.794,00 80.768.476,00 81.099.512,00 84.570.779,00 68.658.765,00
Net Dönem Karı/Zararı 57.969.655,00 -3.838.848,00 4.437.322,00 2.094.331,00 7.671.968,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 782.139.042,00 829.391.629,00 653.277.683,00 569.193.925,00 538.950.279,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 3.000,00 17.500,00 3.000,00 20.962,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 10.001.274,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi