Geri Dön

BOSSA | Bossa


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,53
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 12,17
BIST-100'deki Ağırlığı 0,22
F/K Oranı 6,06
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,19
Dibe Uzaklık 39,13
Piyasa Değeri (USD) 186.043.090,40
Piyasa Değeri (TL) 4.350.320.000,00
Özsermaye (TL) 1.984.311.744,00
Sermaye (TL) 356.000.000,00
Net Kar (TL) 717.989.593,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BOSSA
Sektör Tekstil Ürünleri İmalatı ve Satışı
Adres Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Acıdere OSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam - Adana
Telefon 0(212)437 84 06
Faks 0(212)437 84 04
Web www.bossa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İSRAFİL UÇURUM 234.468.603,10 65,86
TOPLAM 356.000.000,00 100,00
YUSUF UÇURUM 78.156.201,51 21,95
DİĞER 43.375.195,39 12,19
Toplam 712.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
20.07.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,74
18.02.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,69
08.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.08.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,25
30.09.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
25.09.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
06.11.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
11.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
06.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
14.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
10.06.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,59
12.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
05.12.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
08.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
09.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
15.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
12.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
28.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.04.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.02.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,09
24.12.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,70
28.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 2,58
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 775.096.324,00 2.614.671.126,00 1.988.936.316,00 1.308.484.286,00 629.840.332,00
Satışların Maliyeti (-) -668.390.610,00 -2.028.463.675,00 -1.471.114.337,00 -931.023.431,00 -425.046.717,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 106.705.714,00 586.207.451,00 517.821.979,00 377.460.855,00 204.793.615,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 106.705.714,00 586.207.451,00 517.821.979,00 377.460.855,00 204.793.615,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -18.536.121,00 -53.018.489,00 -41.905.540,00 -27.164.602,00 -12.194.271,00
Pazarlama Giderleri (-) -52.017.089,00 -155.966.063,00 -108.584.766,00 -69.029.323,00 -29.356.024,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -818.600,00 -1.663.811,00 -1.136.776,00 -674.734,00 -273.942,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 59.888.859,00 532.996.018,00 425.815.453,00 256.139.506,00 119.821.854,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -31.786.785,00 -343.824.701,00 -309.474.163,00 -177.680.661,00 -82.410.435,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 63.435.978,00 564.730.405,00 482.536.187,00 359.051.041,00 200.380.797,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 24.349.014,00 418.434.350,00 24.350,00 24.350,00 4.350,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 87.784.992,00 983.164.755,00 482.560.537,00 359.075.391,00 200.385.147,00
Finansman Gelirleri 1.721.363,00 17.588.762,00 14.332.596,00 8.553.413,00 4.518.937,00
Finansman Giderleri (-) -54.044.428,00 -254.098.582,00 -176.218.534,00 -120.411.595,00 -65.720.021,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 35.461.927,00 746.654.935,00 320.674.599,00 247.217.209,00 139.184.063,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 8.251.336,00 69.127.023,00 25.782.066,00 7.360.419,00 2.321.565,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 3.644.050,00 3.644.050,00 3.644.050,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 8.251.336,00 65.482.973,00 22.138.016,00 3.716.369,00 2.321.565,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 43.713.263,00 815.781.958,00 346.456.665,00 254.577.628,00 141.505.628,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 43.713.263,00 815.781.958,00 346.456.665,00 254.577.628,00 141.505.628,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 43.713.263,00 815.781.958,00 346.456.665,00 254.577.628,00 141.505.628,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,06 0,02 0,04 0,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -7.973.574,00 454.875.447,00 -29.345.385,00 -32.338.142,00 -7.158.778,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 667.079.295,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -9.966.968,00 -136.670.364,00 -36.681.731,00 -40.422.677,00 -8.948.472,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.993.394,00 -75.533.484,00 7.336.346,00 8.084.535,00 1.789.694,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -7.973.574,00 454.875.447,00 -29.345.385,00 -32.338.142,00 -7.158.778,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 35.739.689,00 1.270.657.405,00 317.111.280,00 222.239.486,00 134.346.850,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.721.191.021,00 1.706.240.716,00 1.678.856.996,00 1.711.052.882,00 1.497.966.924,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 84.337.078,00 236.151.625,00 157.756.070,00 147.563.202,00 145.680.207,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 837.283.003,00 684.889.632,00 723.401.353,00 824.695.585,00 773.257.210,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 668.986,00 0,00 168.077,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 836.614.017,00 684.889.632,00 723.233.276,00 824.695.585,00 773.257.210,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.674.518,00 1.253.196,00 1.216.446,00 1.227.443,00 1.211.401,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.655,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.674.518,00 1.253.196,00 1.216.446,00 1.227.443,00 1.205.746,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 721.881.178,00 729.605.203,00 757.827.869,00 660.726.974,00 499.920.694,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 25.506.515,00 7.846.557,00 10.861.355,00 39.132.868,00 39.271.782,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 14.052.721,00 22.650.363,00
Diğer Dönen Varlıklar 50.508.729,00 46.494.503,00 27.793.903,00 23.654.089,00 15.975.267,00
ARA TOPLAM 1.721.191.021,00 1.706.240.716,00 1.678.856.996,00 1.711.052.882,00 1.497.966.924,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.410.898.421,00 2.359.068.237,00 1.067.668.052,00 910.615.849,00 747.319.463,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 586.520.000,00 586.520.000,00 168.110.000,00 168.110.000,00 168.110.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.686.807.903,00 1.635.100.881,00 764.023.982,00 617.937.781,00 565.570.755,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.446.876,00 18.590.606,00 16.309.797,00 15.059.535,00 12.753.456,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 116.003.642,00 118.736.750,00 116.568.426,00 109.508.533,00 885.252,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 2.655.847,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.132.089.442,00 4.065.308.953,00 2.746.525.048,00 2.621.668.731,00 2.245.286.387,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.462.860.854,00 1.323.183.396,00 1.214.970.197,00 1.252.077.771,00 1.080.714.145,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 985.634.908,00 843.474.372,00 755.455.654,00 636.288.518,00 527.918.419,00
- Banka Kredileri 976.642.109,00 834.817.677,00 747.160.696,00 628.299.392,00 520.222.999,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 191.039.554,00 261.303.372,00 241.614.300,00 248.833.330,00 237.835.177,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 150.763.584,00 150.813.746,00 147.549.330,00 297.308.547,00 247.749.701,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.035.409,00 0,00 81.733,00 0,00 327.672,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 149.728.175,00 150.813.746,00 147.467.597,00 297.308.547,00 247.422.029,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 66.551.388,00 15.082.599,00 13.625.410,00 15.649.048,00 10.332.417,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 50.795.406,00 32.633.270,00 33.988.276,00 33.181.539,00 37.878.929,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.202.812,00 11.592.814,00 13.867.639,00 12.512.510,00 10.890.325,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.568.125,00 8.737.814,00 11.048.427,00 9.866.510,00 6.636.113,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.634.687,00 2.855.000,00 2.819.212,00 2.646.000,00 4.254.212,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.873.202,00 8.283.223,00 8.869.588,00 8.304.279,00 8.109.177,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 684.916.844,00 793.553.501,00 536.855.662,00 469.193.338,00 352.067.256,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 458.007.954,00 513.572.156,00 387.559.087,00 339.266.642,00 245.479.879,00
Banka Kredileri 436.802.331,00 489.965.646,00 361.989.362,00 311.504.620,00 215.606.730,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.205.623,00 23.606.510,00 25.569.725,00 27.762.022,00 29.873.149,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 139.551.863,00 181.916.590,00 81.146.938,00 84.616.938,00 51.044.195,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 139.551.863,00 181.916.590,00 81.146.938,00 84.616.938,00 51.044.195,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25.911.098,00 36.155.829,00 0,00 15.017.611,00 22.707.257,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.147.777.698,00 2.116.736.897,00 1.751.825.859,00 1.721.271.109,00 1.432.781.401,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.984.311.744,00 1.948.572.056,00 994.699.189,00 900.397.622,00 812.504.986,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.984.311.744,00 1.948.572.056,00 994.699.189,00 900.397.622,00 812.504.986,00
Ödenmiş Sermaye 356.000.000,00 356.000.000,00 356.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.565.883,00 4.565.883,00 4.565.883,00 4.565.883,00 4.565.883,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 621.495.444,00 637.646.880,00 154.696.927,00 152.975.050,00 179.425.294,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 621.495.444,00 637.646.880,00 154.696.927,00 152.975.050,00 179.425.294,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -156.870.867,00 -148.897.292,00 -68.906.388,00 -71.899.144,00 -46.719.780,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.009.575,00 35.803.714,00 35.803.714,00 35.233.488,00 35.233.488,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 916.966.631,00 110.212.673,00 109.055.127,00 402.354.474,00 401.083.594,00
Net Dönem Karı/Zararı 43.713.263,00 815.781.958,00 346.456.665,00 254.577.628,00 141.505.628,00
Diğer Yedekler 440.075,00 440.075,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.132.089.442,00 4.065.308.953,00 2.746.525.048,00 2.621.668.731,00 2.245.286.387,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi