Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BOSSA
Sektör TEKSTIL ÜRÜNLERI İMALATI VE SATIŞI.
Adres MERKEZ: HACI SABANCI ORGANIZE SANAYI BÖLGESI ACIDERE OSB MAH. CELAL BAYAR BUL. NO:3 SARIÇAM / ADANA
Telefon 0322 355 20 00
Faks 0322 346 75 54
Web http://www.bossa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İSRAFİL UÇURUM 40.834.420,24 65,86
YUSUF UÇURUM 13.611.473,50 21,95
TOPLAM 62.000.000,00 100,00
DİĞER 7.554.106,26 12,19
Toplam 124.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
18.02.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,69
08.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.08.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,25
30.09.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
25.09.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
06.11.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
11.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
06.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
14.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
10.06.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,59
12.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
05.12.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
08.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
09.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
15.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
12.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
28.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.04.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.02.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,09
24.12.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,70
28.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 2,58
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 523.625.262,00 220.631.248,00 703.987.557,00 443.874.729,00 258.169.754,00
Satışların Maliyeti (-) -339.278.752,00 -145.961.383,00 -456.536.221,00 -303.509.246,00 -185.221.599,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 184.346.510,00 74.669.865,00 247.451.336,00 140.365.483,00 72.948.155,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 184.346.510,00 74.669.865,00 247.451.336,00 140.365.483,00 72.948.155,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -12.819.046,00 -5.851.893,00 -21.287.340,00 -14.971.007,00 -9.166.437,00
Pazarlama Giderleri (-) -27.273.707,00 -12.080.938,00 -42.911.247,00 -29.188.440,00 -18.740.406,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -416.967,00 -58.057,00 -154.557,00 -103.630,00 -75.067,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 85.511.682,00 44.806.360,00 168.657.993,00 139.538.006,00 71.717.065,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -60.773.835,00 -35.540.201,00 -128.714.356,00 -78.324.414,00 -45.714.367,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 168.574.637,00 65.945.136,00 223.041.829,00 157.315.998,00 70.968.943,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.245.040,00 100.110,00 11.208.965,00 -19.347.137,00 460.915,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -62.094,00 -62.094,00 -19.885.002,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 171.757.583,00 65.983.152,00 214.365.792,00 137.968.861,00 71.429.858,00
Finansman Gelirleri 3.874.710,00 6.040.341,00 8.528.848,00 4.185.524,00 2.103.199,00
Finansman Giderleri (-) -69.860.700,00 -40.151.684,00 -175.199.753,00 -164.396.265,00 -92.839.261,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 105.771.593,00 31.871.809,00 47.694.887,00 -22.241.880,00 -19.306.204,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -26.633.831,00 -6.180.369,00 -10.573.672,00 3.415.869,00 3.087.887,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -22.650.363,00 -2.393.928,00 -691.740,00 -59.713,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.983.468,00 -3.786.441,00 -9.881.932,00 3.475.582,00 3.087.887,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 79.137.762,00 25.691.440,00 37.121.215,00 -18.826.011,00 -16.218.317,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 79.137.762,00 25.691.440,00 37.121.215,00 -18.826.011,00 -16.218.317,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 79.137.762,00 25.691.440,00 37.121.215,00 -18.826.011,00 -16.218.317,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.237.537,00 -756.182,00 15.917.344,00 -476.416,00 -691.126,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 20.715.671,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -4.046.921,00 -945.228,00 -1.850.866,00 -595.520,00 -863.907,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 809.384,00 189.046,00 -2.947.461,00 119.104,00 172.781,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.237.537,00 -756.182,00 15.917.344,00 -476.416,00 -691.126,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 75.900.225,00 24.935.258,00 53.038.559,00 -19.302.427,00 -16.909.443,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 599.480.248,00 542.289.434,00 527.343.945,00 491.768.512,00 434.182.684,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.411.814,00 37.687.990,00 14.696.578,00 10.210.417,00 29.826.637,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 354.035.361,00 295.733.851,00 315.792.868,00 301.716.132,00 211.126.911,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 593.168,00 2.888,00 2.760.234,00 239.333,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 354.035.361,00 295.140.683,00 315.789.980,00 298.955.898,00 210.887.578,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.894.786,00 4.485.943,00 3.928.393,00 5.361.258,00 5.743.703,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.894.786,00 4.485.943,00 3.928.393,00 5.361.258,00 5.743.703,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 225.271.070,00 197.332.239,00 187.405.220,00 165.623.261,00 169.280.342,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.432.405,00 4.918.876,00 4.292.685,00 4.728.019,00 11.565.135,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.434.812,00 2.130.535,00 1.228.201,00 4.129.425,00 6.639.956,00
ARA TOPLAM 599.480.248,00 542.289.434,00 527.343.945,00 491.768.512,00 434.182.684,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 474.703.115,00 478.468.586,00 481.195.545,00 448.718.951,00 494.511.027,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 137.910.000,00 137.910.000,00 137.910.000,00 127.410.000,00 202.295.000,00
Maddi Duran Varlıklar 325.781.426,00 330.000.304,00 333.521.736,00 305.688.447,00 276.920.668,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.496.568,00 9.995.685,00 9.136.953,00 14.706.550,00 14.284.882,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 515.121,00 562.597,00 626.856,00 913.954,00 1.010.477,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.074.183.363,00 1.020.758.020,00 1.008.539.490,00 940.487.463,00 928.693.711,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 497.385.148,00 465.329.864,00 434.275.354,00 422.465.574,00 372.769.116,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 211.535.058,00 253.890.787,00 223.960.840,00 309.081.543,00 282.622.048,00
- Banka Kredileri 207.638.233,00 250.101.741,00 220.289.814,00 305.511.417,00 279.150.048,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 172.723.789,00 139.964.737,00 137.840.174,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 60.079.428,00 41.231.594,00 45.452.077,00 47.808.576,00 52.517.200,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 279.435,00 246.017,00 2.437.365,00 867.250,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 60.079.428,00 40.952.159,00 45.206.060,00 45.371.211,00 51.649.950,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.895.070,00 6.995.708,00 5.946.016,00 8.945.217,00 7.285.760,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 26.346.530,00 15.821.532,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 26.346.530,00 15.821.532,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 11.786.304,00 9.625.037,00 9.471.276,00 17.217.551,00 3.638.559,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.256.435,00 2.393.928,00 632.027,00 59.713,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.424.802,00 7.985.469,00 7.931.158,00 7.759.507,00 7.342.275,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.914.784,00 3.333.364,00 3.421.140,00 3.113.597,00 2.832.257,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.510.018,00 4.652.105,00 4.510.018,00 4.645.910,00 4.510.018,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.599.308,00 3.157.650,00 2.956.832,00 5.161.983,00 3.456.788,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 229.229.186,00 258.824.096,00 302.676.359,00 318.775.098,00 354.284.819,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 165.165.732,00 198.011.530,00 247.286.017,00 279.108.713,00 314.690.039,00
Banka Kredileri 151.768.923,00 183.590.034,00 231.849.238,00 262.957.214,00 297.608.357,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.396.809,00 14.421.496,00 15.436.779,00 16.151.499,00 17.081.682,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 35.981.924,00 32.368.851,00 30.625.593,00 29.289.293,00 28.809.150,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 35.981.924,00 32.368.851,00 30.625.593,00 29.289.293,00 28.809.150,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25.221.180,00 25.644.491,00 22.047.094,00 5.623.016,00 5.957.034,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 726.614.334,00 724.153.960,00 736.951.713,00 741.240.672,00 727.053.935,00
Ö Z K A Y N A K L A R 347.569.029,00 296.604.060,00 271.587.777,00 199.246.791,00 201.639.776,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 347.569.029,00 296.604.060,00 271.587.777,00 199.246.791,00 201.639.776,00
Ödenmiş Sermaye 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -74.996.228,00 -74.996.228,00 -74.996.228,00 -112.494.342,00 -112.494.342,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.565.883,00 4.565.883,00 4.565.883,00 4.565.883,00 4.565.883,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 106.492.011,00 109.581.187,00 110.864.170,00 94.975.268,00 139.913.453,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 106.492.011,00 109.581.187,00 110.864.170,00 94.975.268,00 139.913.453,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -36.867.712,00 -34.386.357,00 -33.630.175,00 -32.625.898,00 -32.840.608,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.535.885,00 19.535.886,00 15.492.719,00 15.492.719,00 15.492.719,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 162.142.617,00 161.534.793,00 127.848.919,00 164.842.175,00 119.689.281,00
Net Dönem Karı/Zararı 79.137.762,00 25.691.440,00 37.121.215,00 -18.826.011,00 -16.218.317,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.074.183.363,00 1.020.758.020,00 1.008.539.490,00 940.487.463,00 928.693.711,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi