Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BOSSA
Sektör Pamuk ve sentetik elyaflardan iplik, hambez, mamul kumaş, gömleklik,spor giyim üretimi
Adres Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Acıdere OSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam - Adana
Telefon (0322) 355 20 00
Faks (0322) 346 75 33
Web http://www.bossa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İSRAFİL UÇURUM 21.283.744,16 64,47
YUSUF UÇURUM 7.094.581,40 21,49
DİĞER 4.634.443,02 14,04
Toplam 33.012.768,58 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bossa International Inc. 200.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.08.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,25
30.09.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
25.09.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
06.11.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
11.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
06.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
14.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
10.06.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,59
12.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
05.12.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
08.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
09.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
15.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
12.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
28.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.04.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.02.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,09
24.12.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,70
28.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 2,58
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 269.117.853,00 173.573.438,00 82.214.205,00 361.200.233,00 276.922.346,00
Satışların Maliyeti (-) -201.694.255,00 -132.102.826,00 -62.892.048,00 -282.410.665,00 -214.733.393,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 67.423.598,00 41.470.612,00 19.322.157,00 78.789.568,00 62.188.953,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 67.423.598,00 41.470.612,00 19.322.157,00 78.789.568,00 62.188.953,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -20.888.096,00 -14.451.288,00 -7.703.088,00 -28.042.156,00 -21.601.658,00
Pazarlama Giderleri (-) -20.270.828,00 -14.664.692,00 -6.646.251,00 -33.523.056,00 -25.801.245,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 52.628.652,00 37.527.960,00 26.606.872,00 58.845.786,00 25.873.486,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -34.206.029,00 -25.693.697,00 -18.958.426,00 -45.317.979,00 -20.433.871,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 44.687.297,00 24.188.895,00 12.621.264,00 30.752.163,00 20.225.665,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.287.836,00 3.509.341,00 1.465.153,00 3.916.004,00 2.704.644,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.370.010,00 -1.149.273,00 -906.729,00 -15.426.935,00 -584.521,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 47.605.123,00 26.548.963,00 13.179.688,00 19.241.232,00 22.345.788,00
Finansman Gelirleri 21.647.246,00 13.625.076,00 6.860.099,00 21.260.140,00 15.154.144,00
Finansman Giderleri (-) -47.198.438,00 -28.490.148,00 -18.294.305,00 -50.208.141,00 -24.888.295,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 22.053.931,00 11.683.891,00 1.745.482,00 -9.706.769,00 12.611.637,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.522.458,00 22.405,00 -1.026.722,00 1.044.192,00 -2.482.349,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -728.470,00 743.637,00 -318.000,00 -1.455.354,00 -3.071.392,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -793.988,00 -721.232,00 -708.722,00 2.499.546,00 589.043,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 20.531.473,00 11.706.296,00 718.760,00 -8.662.577,00 10.129.288,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 20.531.473,00 11.706.296,00 718.760,00 -8.662.577,00 10.129.288,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 20.531.473,00 11.706.296,00 718.760,00 -8.662.577,00 10.129.288,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.249.280,00 -2.856.629,00 -1.451.670,00 21.594.586,00 -6.053.773,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 31.855.426,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -5.311.600,00 -3.570.786,00 -1.814.588,00 -8.773.360,00 -7.567.216,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.062.320,00 714.157,00 362.918,00 -1.487.480,00 1.513.443,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -4.249.280,00 -2.856.629,00 -1.451.670,00 21.594.586,00 -6.053.773,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 16.282.193,00 8.849.667,00 -732.910,00 12.932.009,00 4.075.515,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 247.532.264,00 239.619.788,00 192.073.825,00 205.221.463,00 253.596.203,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 27.368.103,00 58.523.887,00 27.052.307,00 18.796.254,00 14.382.427,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 92.971.888,00 70.902.084,00 67.214.574,00 73.270.067,00 59.417.028,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 92.971.888,00 70.902.084,00 67.214.574,00 73.270.067,00 59.417.028,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.015.387,00 5.041.527,00 3.659.158,00 3.232.620,00 1.744.030,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17.641,00 11.760,00 0,00 440.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.997.746,00 5.029.767,00 3.659.158,00 2.792.620,00 1.744.030,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 78.555.366,00 62.369.663,00 52.939.063,00 66.792.839,00 62.756.263,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.363.549,00 2.624.116,00 1.566.092,00 1.743.469,00 652.224,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 2.070.425,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.391.368,00 2.291.908,00 1.776.028,00 1.449.186,00 2.388.973,00
ARA TOPLAM 209.665.661,00 201.753.185,00 154.207.222,00 167.354.860,00 141.340.945,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 37.866.603,00 37.866.603,00 37.866.603,00 37.866.603,00 112.255.258,00
DURAN VARLIKLAR 533.144.799,00 526.374.654,00 521.078.305,00 513.710.298,00 396.304.226,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 87.134.667,00 87.134.667,00 87.228.000,00 87.228.000,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 158.766.252,00 163.001.024,00 164.923.218,00 168.123.794,00 161.750.664,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.871.318,00 9.746.673,00 10.622.028,00 11.498.630,00 4.760.155,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 962.236,00 913.033,00 1.364.670,00 1.552.026,00 909.317,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 780.677.063,00 765.994.442,00 713.152.130,00 718.931.761,00 649.900.429,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 228.742.829,00 214.575.166,00 253.787.547,00 252.183.348,00 188.699.571,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 102.337.774,00 94.325.374,00 136.929.790,00 130.266.284,00 89.638.059,00
- Banka Kredileri 78.712.503,00 70.511.272,00 92.640.067,00 86.454.204,00 67.134.927,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 108.358.986,00 101.929.145,00 99.753.333,00 104.396.257,00 81.301.593,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 56.742,00 5.288,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 108.302.244,00 101.923.857,00 99.753.333,00 104.396.257,00 81.301.593,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.065.458,00 5.611.262,00 6.037.469,00 7.083.214,00 6.711.428,00
Diğer Borçlar 12.577,00 12.009,00 11.725,00 21.130,00 20.082,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.577,00 12.009,00 11.725,00 21.130,00 20.082,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 507.312,00 1.241.651,00 1.443.638,00 1.384.438,00 2.919.418,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.472.106,00 1.771.917,00 306.036,00 0,00 -445.698,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.422.686,00 4.238.467,00 4.232.597,00 4.215.127,00 4.164.976,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.036.755,00 972.407,00 796.275,00 956.083,00 805.084,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.385.931,00 3.266.060,00 3.436.322,00 3.259.044,00 3.359.892,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.206.882,00 5.086.293,00 4.713.911,00 4.547.138,00 4.066.393,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 237.383.542,00 244.301.111,00 161.828.995,00 168.479.915,00 171.788.854,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 209.200.261,00 214.648.657,00 132.442.519,00 139.256.221,00 146.308.631,00
Banka Kredileri 206.204.564,00 211.309.855,00 129.567.001,00 136.454.946,00 122.560.413,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.995.697,00 3.338.802,00 2.875.518,00 2.801.275,00 3.397.569,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.178.367,00 10.687.203,00 10.598.369,00 11.138.546,00 11.196.040,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.178.367,00 10.687.203,00 10.598.369,00 11.138.546,00 11.196.040,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.627.351,00 14.902.757,00 15.241.487,00 14.895.682,00 13.805.262,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.811.247,00 3.496.178,00 2.980.304,00 2.980.304,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 466.126.371,00 458.876.277,00 415.616.542,00 420.663.263,00 360.488.425,00
Ö Z K A Y N A K L A R 314.550.692,00 307.118.165,00 297.535.588,00 298.268.498,00 289.412.004,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 314.550.692,00 307.118.165,00 297.535.588,00 298.268.498,00 289.412.004,00
Ödenmiş Sermaye 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 149.104.739,00 149.104.739,00 149.104.739,00 149.104.739,00 149.104.739,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.435,00 3.435,00 3.435,00 3.435,00 3.435,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 124.516.960,00 126.346.136,00 127.949.547,00 129.599.668,00 102.278.312,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 124.516.960,00 126.346.136,00 127.949.547,00 129.599.668,00 102.278.312,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -21.566.683,00 -20.174.033,00 -18.769.073,00 -17.317.404,00 -16.352.488,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 41.022.230,00 41.022.230,00 41.022.230,00 41.022.230,00 41.022.230,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -5.714.046,00 -6.150.572,00 -6.349.024,00 2.115.102,00 1.788.099,00
Net Dönem Karı/Zararı 20.531.473,00 11.706.296,00 718.760,00 -8.662.577,00 10.129.288,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 780.677.063,00 765.994.442,00 713.152.130,00 718.931.761,00 649.900.429,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 23.459,00 0,00 0,00 0,00
İhraç Edilen Tahviller 0,00 0,00 0,00 0,00 20.350.649,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi