Geri Dön

BORLS | Borlease Otomotiv


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,12
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,36
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 875.846.132,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 364.824.693,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BORLS
Sektör
Adres Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No : 4 / 28 Kat :13 Cessas Plaza 34768 Ümraniye / İstanbul
Telefon 0216 510 43 13 (Dahili : 307)
Faks
Web www.borlease.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BOR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 117.000.000,00 69,35
TOPLAM 168.700.000,00 100,00
DİĞER 51.700.000,00 30,65
Toplam 337.400.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ARTI SEYAHAT ACENTESİ TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş 100,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.12.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.684.655.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -948.640.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 736.014.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 736.014.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -104.082.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -73.237.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 86.397.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -16.277.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 628.814.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 19.048.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -35.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 647.827.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 33.596.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -416.249.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 265.174.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 99.650.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -615.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 100.266.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 364.824.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 364.824.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 364.824.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -573.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -764.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 191.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -573.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 364.251.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.052.895.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 116.982.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 306.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 306.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 195.963.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 29.882.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 166.080.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 421.356.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 420.759.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 597.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 24.712.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 264.051.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 727.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 28.795.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.052.895.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.928.650.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 25.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.193.588.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 134.774.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.481.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 18.453.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.027.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 27.043.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 134.542.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.981.545.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.229.874.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.043.858.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 716.257.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 512.918.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 388.042.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 388.042.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.278.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 98.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 77.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 251.022.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 423.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.745.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.723.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.022.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.485.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 875.825.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 563.023.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 272.685.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 290.338.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.034.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.034.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.105.699.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 875.846.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 875.846.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 140.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -893.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -893.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -893.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.963.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 355.451.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 364.824.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.981.545.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi