Geri Dön

BORLS | Borlease Otomotiv


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,25
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 6,03
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 2.846.285.867,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 170.630.207,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BORLS
Sektör
Adres Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No : 4 / 28 Kat :13 Cessas Plaza 34768 Ümraniye / İstanbul
Telefon 0216 510 43 13 (Dahili : 307)
Faks
Web www.borlease.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BOR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 117.000.000,00 69,35
TOPLAM 168.700.000,00 100,00
DİĞER 51.700.000,00 30,65
Toplam 337.400.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ARTI SEYAHAT ACENTESİ TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş 100,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.12.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 882.990.508,00 3.180.907.351,00 1.684.655.086,00 0,00 901.713.084,00
Satışların Maliyeti (-) 843.332.186,00 2.579.726.591,00 948.640.740,00 0,00 883.577.170,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 39.658.322,00 601.180.760,00 736.014.346,00 0,00 18.135.914,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 39.658.322,00 601.180.760,00 736.014.346,00 0,00 18.135.914,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 64.260.396,00 202.093.488,00 104.082.044,00 0,00 34.316.989,00
Pazarlama Giderleri (-) 75.559.281,00 212.288.087,00 73.237.025,00 0,00 45.118.699,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.110.300,00 141.884.486,00 86.397.001,00 0,00 91.025.797,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 16.806.656,00 36.191.992,00 16.277.877,00 0,00 4.492.624,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -109.857.711,00 292.491.679,00 628.814.401,00 0,00 25.233.399,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 63.703.384,00 71.222.609,00 19.048.619,00 0,00 27.766.012,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 35.755,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -46.154.327,00 363.714.288,00 647.827.265,00 0,00 52.999.411,00
Finansman gelirleri 586.429,00 41.577.071,00 33.596.147,00 0,00 27.386.102,00
Finansman Giderleri (-) 277.623.824,00 616.640.595,00 416.249.378,00 0,00 155.675.918,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -264.180.467,00 255.137.002,00 265.174.034,00 0,00 -40.598.889,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 73.798.045,00 -253.471.717,00 -99.650.659,00 0,00 60.954.933,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 4.854.971,00 615.705,00 0,00 1.076.655,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 73.798.045,00 -258.326.688,00 -100.266.364,00 0,00 59.878.278,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -337.978.512,00 508.608.719,00 364.824.693,00 0,00 -101.553.822,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -337.978.512,00 508.608.719,00 364.824.693,00 0,00 -101.553.822,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -337.978.512,00 508.608.719,00 364.824.693,00 0,00 -101.553.822,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 4,77 2,60 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 4,77 2,60 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.099.729,00 -1.480.128,00 -573.184,00 0,00 -225.223,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.374.661,00 -1.973.504,00 -764.246,00 0,00 -281.529,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -274.932,00 -493.376,00 -191.062,00 0,00 -56.306,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.099.729,00 -1.480.128,00 -573.184,00 0,00 -225.223,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -339.078.241,00 507.128.591,00 364.251.509,00 0,00 -101.779.045,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -339.078.241,00 507.128.591,00 364.251.509,00 0,00 -101.779.045,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 4,77 2,60 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.753.186.102,00 1.988.965.520,00 1.052.895.863,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 659.886.786,00 1.224.204.739,00 116.982.536,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 95.478.000,00 101.811.184,00 306.257,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 306.257,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 377.126.892,00 238.888.155,00 195.963.379,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 49.137.472,00 5.400.938,00 29.882.654,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 327.989.420,00 233.487.217,00 166.080.725,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.072.825,00 1.126.486,00 421.356.828,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 420.759.254,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.072.825,00 1.126.486,00 597.574,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 24.712.239,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 394.389.702,00 371.557.811,00 264.051.363,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.763.179,00 0,00 727.503,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 220.468.718,00 51.377.145,00 28.795.758,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.753.186.102,00 1.988.965.520,00 1.052.895.863,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.811.318.474,00 5.227.811.462,00 2.928.650.093,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 39.553.121,00 39.553.121,00 25.175.000,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 4.735.652.122,00 4.083.962.871,00 2.193.588.235,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 281.512.352,00 284.749.865,00 134.774.767,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 159.536.724,00 164.321.028,00 35.481.638,00 0,00 0,00
- Şerefiye 89.628.949,00 89.628.949,00 18.453.894,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 69.907.775,00 74.692.079,00 17.027.744,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 108.590.192,00 21.992.139,00 27.043.429,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 32.680.909,00 106.204.022,00 134.542.350,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.564.504.576,00 7.216.776.982,00 3.981.545.956,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.699.520.278,00 2.770.235.164,00 2.229.874.591,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 801.508.365,00 1.034.532.345,00 1.043.858.777,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 459.816.630,00 633.321.437,00 716.257.144,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 859.916.225,00 773.714.595,00 512.918.844,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 823.545.939,00 753.146.249,00 388.042.899,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 5.553.133,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 823.545.939,00 747.593.116,00 388.042.899,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.541.914,00 9.543.694,00 9.278.591,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 648.595,00 29.838.043,00 98.340,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 29.748.794,00 20.765,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 648.595,00 89.249,00 77.575,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 181.580.261,00 131.822.346,00 251.022.674,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 413.383,00 423.841,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.596.295,00 9.587.613,00 8.745.173,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.614.752,00 4.521.439,00 3.723.116,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.981.543,00 5.066.174,00 5.022.057,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.182.684,00 27.636.896,00 15.485.452,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.018.698.431,00 1.263.096.799,00 875.825.233,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.807.093.914,00 1.096.564.453,00 563.023.996,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 450.713.541,00 302.632.979,00 290.338.100,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.620.543,00 1.472.267,00 1.034.307,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.620.543,00 1.472.267,00 1.034.307,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.718.218.709,00 4.033.331.963,00 3.105.699.824,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.846.285.867,00 3.183.445.019,00 875.846.132,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.846.285.867,00 3.183.445.019,00 875.846.132,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 168.700.000,00 168.700.000,00 140.500.000,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 418.327.083,00 418.327.083,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 837.848.895,00 837.848.895,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.046.102,00 -1.865.462,00 -893.181,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.046.102,00 -1.865.462,00 -893.181,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.046.102,00 -1.865.462,00 -893.181,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 41.812.874,00 41.188.446,00 15.963.262,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.718.621.629,00 1.134.022.436,00 355.451.358,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı -337.978.512,00 585.223.621,00 364.824.693,00 0,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.564.504.576,00 7.216.776.982,00 3.981.545.956,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi