Geri Dön

BOBET | Bogazici Beton Sanayi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,49
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 30,00
BIST-100'deki Ağırlığı 1,79
F/K Oranı 8,71
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,01
Dibe Uzaklık 30,00
Piyasa Değeri (USD) 327.458.527,20
Piyasa Değeri (TL) 10.754.000.000,00
Özsermaye (TL) 5.337.210.538,00
Sermaye (TL) 380.000.000,00
Net Kar (TL) 1.235.210.902,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BOBET
Sektör Hazır beton ve elemanlarının imalatı,üretimi,alımı,satımı ve taşınması
Adres Ayazağa Mah.Kemerburgaz Yolu Cad.No:53 Sarıyer-İstanbul
Telefon 0 212 289 70 10
Faks 0 212 289 68 59
Web www.bogazicibeton.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ABDURRAHİM ZENGİN 112.000.000,00 29,47
AYŞE ZENGİN 39.200.000,00 10,32
ERTAN ZENGİN 112.000.000,00 29,47
TOPLAM 380.000.000,00 100,00
DİĞER 116.800.000,00 30,74
Toplam 760.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
07.05.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
08.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
04.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.03.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.224.108.737,00 8.901.574.740,00 5.028.071.623,00 3.131.666.268,00 1.620.018.343,00
Satışların Maliyeti (-) 1.918.287.816,00 7.092.098.419,00 3.893.517.129,00 2.379.824.701,00 -1.226.575.579,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 305.820.921,00 1.809.476.321,00 1.134.554.494,00 751.841.567,00 393.442.764,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 305.820.921,00 1.809.476.321,00 1.134.554.494,00 751.841.567,00 393.442.764,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 27.383.311,00 78.705.188,00 45.190.581,00 27.758.526,00 -15.177.378,00
Pazarlama Giderleri (-) 2.389.720,00 7.178.819,00 4.055.480,00 2.471.780,00 -1.312.927,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 254.759.052,00 629.777.882,00 304.542.832,00 177.251.238,00 91.076.270,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 247.051.658,00 379.974.557,00 240.610.235,00 129.508.637,00 -80.055.451,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 283.755.284,00 1.973.395.639,00 1.149.241.030,00 769.353.862,00 387.973.278,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 17.346.353,00 203.754.085,00 111.779.771,00 50.719.421,00 5.383.495,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 8.499,00 70.706,00 158.212,00 158.212,00 -151.576,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 301.093.138,00 2.177.079.018,00 1.260.862.589,00 819.915.071,00 393.205.197,00
Finansman gelirleri 149.238.260,00 247.238.910,00 102.233.208,00 50.093.236,00 14.904.107,00
Finansman Giderleri (-) 226.001.937,00 771.956.865,00 295.415.545,00 162.377.361,00 -58.525.212,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 149.211.792,00 1.449.295.760,00 1.067.680.252,00 707.630.946,00 349.584.092,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 48.157.417,00 45.102.217,00 217.654.033,00 123.561.632,00 -79.547.076,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 49.772.074,00 273.909.729,00 245.920.392,00 141.580.325,00 -87.965.121,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.614.657,00 -228.807.512,00 -28.266.359,00 -18.018.693,00 8.418.045,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 101.054.375,00 1.404.193.543,00 850.026.219,00 584.069.314,00 270.037.016,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 101.054.375,00 1.404.193.543,00 850.026.219,00 584.069.314,00 270.037.016,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 101.054.375,00 1.404.193.543,00 850.026.219,00 584.069.314,00 270.037.016,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,27 3,69 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,27 3,69 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -841.069,00 -2.213.324,00 88.662,00 4.062.679,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -841.069,00 -2.213.324,00 110.827,00 5.078.349,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 22.165,00 1.015.670,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 168.214,00 442.665,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -168.214,00 -442.665,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -672.855,00 -1.770.659,00 88.662,00 4.062.679,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 100.381.520,00 1.402.422.884,00 850.114.881,00 588.131.993,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 100.381.520,00 1.402.422.884,00 850.114.881,00 588.131.993,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,27 3,69 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.139.326.871,00 2.579.022.860,00 2.173.704.510,00 1.659.544.807,00 1.567.927.228,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.443.024.557,00 1.368.677.090,00 940.012.249,00 524.456.946,00 582.758.715,00
Finansal Yatırımlar 100.544.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.223.355.785,00 959.093.432,00 1.077.023.230,00 977.263.967,00 827.689.167,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 313.016,00 444.268,00 2.958.641,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.223.042.769,00 958.649.164,00 1.074.064.589,00 977.263.967,00 827.689.167,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 766.872,00 544.372,00 958.021,00 5.535.692,00 653.638,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 958.021,00 0,00 653.638,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 124.486.768,00 93.125.845,00 104.381.566,00 83.541.412,00 72.706.444,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 247.148.453,00 157.582.121,00 51.329.444,00 68.746.790,00 84.119.264,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 3.139.326.871,00 2.579.022.860,00 2.173.704.510,00 1.659.544.807,00 1.567.927.228,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.741.587.180,00 4.168.418.066,00 2.178.400.314,00 2.004.541.951,00 1.848.403.657,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 4.379.608.198,00 3.832.653.998,00 1.869.249.722,00 1.711.920.222,00 1.439.597.797,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.377.986,00 3.690.985,00 1.350.785,00 934.261,00 843.818,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 11.940.417,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24.384.843,00 22.601.972,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 224.746.055,00 224.746.818,00 342.350.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.880.914.051,00 6.747.440.926,00 4.352.104.824,00 3.664.086.758,00 3.416.330.885,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.141.358.808,00 1.808.289.989,00 1.571.800.414,00 1.164.221.810,00 972.532.070,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 654.608.333,00 565.509.232,00 463.385.022,00 340.644.472,00 298.814.927,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 923.036.976,00 877.907.859,00 721.484.430,00 473.721.286,00 354.571.708,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.812.569,00 6.813.761,00 5.874.072,00 19.370.495,00 35.671.797,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 914.224.407,00 871.094.098,00 715.610.358,00 454.350.791,00 318.899.911,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 117.978.363,00 79.240.377,00 72.053.461,00 48.488.818,00 40.482.964,00
Diğer Borçlar 52.755.646,00 60.076.641,00 34.720.458,00 85.567.733,00 91.093.624,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 52.755.646,00 60.076.641,00 34.720.458,00 52.567.733,00 91.093.624,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 316.673.485,00 197.140.353,00 174.382.535,00 159.232.252,00 97.374.002,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 69.644.906,00 24.543.322,00 102.290.744,00 54.318.283,00 87.422.250,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.661.099,00 3.872.205,00 3.483.764,00 2.248.966,00 1.904.702,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 867.893,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 402.344.705,00 387.904.536,00 475.410.036,00 456.953.462,00 399.914.362,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 319.363.820,00 331.603.074,00 347.214.864,00 329.753.450,00 261.801.071,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 82.980.885,00 56.301.462,00 52.127.772,00 39.891.441,00 41.226.799,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 69.104.194,00 43.294.671,00 37.235.353,00 26.573.022,00 27.261.456,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 13.876.691,00 13.006.791,00 14.892.419,00 13.318.419,00 13.965.343,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 76.067.400,00 87.308.571,00 96.886.492,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.543.703.513,00 2.196.194.525,00 2.047.210.450,00 1.621.175.272,00 1.372.446.432,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.337.210.538,00 4.551.246.401,00 2.304.894.374,00 2.042.911.486,00 2.043.884.453,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.337.210.538,00 4.551.246.401,00 2.304.894.374,00 2.042.911.486,00 2.043.884.453,00
Ödenmiş Sermaye 380.000.000,00 380.000.000,00 380.000.000,00 380.000.000,00 380.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.679.146.578,00 1.409.572.167,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.034.590.255,00 899.146.250,00 335.504.619,00 335.504.619,00 270.600.793,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 129.465.715,00 113.101.401,00 450.072.034,00 454.046.051,00 552.197.576,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 208.188.557,00 180.933.427,00 68.206.314,00 68.206.314,00 114.753.086,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.804.765.058,00 164.299.613,00 221.085.188,00 221.085.188,00 502.842.754,00
Net Dönem Karı/Zararı 101.054.375,00 1.404.193.543,00 850.026.219,00 584.069.314,00 270.037.016,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.880.914.051,00 6.747.440.926,00 4.352.104.824,00 3.664.086.758,00 3.416.330.885,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi