Geri Dön

BOBET | Bogazici Beton Sanayi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,43
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 30,00
BIST-100'deki Ağırlığı 4,59
F/K Oranı 12,84
Piyasa Değ. / Defter Değ. 6,25
Dibe Uzaklık 30,00
Piyasa Değeri (USD) 463.314.802,37
Piyasa Değeri (TL) 14.409.600.000,00
Özsermaye (TL) 2.304.894.374,00
Sermaye (TL) 380.000.000,00
Net Kar (TL) 1.122.145.608,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BOBET
Sektör Hazır beton ve elemanlarının imalatı,üretimi,alımı,satımı ve taşınması
Adres Ayazağa Mah.Kemerburgaz Yolu Cad.No:53 Sarıyer-İstanbul
Telefon 0 212 289 70 10
Faks 0 212 289 68 59
Web www.bogazicibeton.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ABDURRAHİM ZENGİN 112.000.000,00 29,47
AYŞE ZENGİN 39.200.000,00 10,32
ERTAN ZENGİN 112.000.000,00 29,47
TOPLAM 380.000.000,00 100,00
DİĞER 116.800.000,00 30,74
Toplam 760.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
08.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
04.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.03.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.028.071.623,00 3.131.666.268,00 1.620.018.343,00 3.414.203.760,00 2.013.440.473,00
Satışların Maliyeti (-) -3.893.517.129,00 -2.379.824.701,00 -1.226.575.579,00 -2.868.522.311,00 -1.752.760.108,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.134.554.494,00 751.841.567,00 393.442.764,00 545.681.449,00 260.680.365,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.134.554.494,00 751.841.567,00 393.442.764,00 545.681.449,00 260.680.365,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -45.190.581,00 -27.758.526,00 -15.177.378,00 -31.748.555,00 -19.558.417,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.055.480,00 -2.471.780,00 -1.312.927,00 -2.504.115,00 -1.708.033,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 304.542.832,00 177.251.238,00 91.076.270,00 157.115.330,00 81.573.558,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -240.610.235,00 -129.508.637,00 -80.055.451,00 -131.127.610,00 -84.675.053,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.149.241.030,00 769.353.862,00 387.973.278,00 537.416.499,00 236.312.420,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 111.779.771,00 50.719.421,00 5.383.495,00 35.640.165,00 18.632.379,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -158.212,00 -158.212,00 -151.576,00 -7.986,00 -7.986,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.260.862.589,00 819.915.071,00 393.205.197,00 573.048.678,00 254.936.813,00
Finansman gelirleri 102.233.208,00 50.093.236,00 14.904.107,00 22.662.201,00 18.045.976,00
Finansman Giderleri (-) -295.415.545,00 -162.377.361,00 -58.525.212,00 -56.940.292,00 -32.694.686,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.067.680.252,00 707.630.946,00 349.584.092,00 538.770.587,00 240.288.103,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -217.654.033,00 -123.561.632,00 -79.547.076,00 -65.321.763,00 -38.958.668,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -245.920.392,00 -141.580.325,00 -87.965.121,00 -112.048.037,00 -57.751.029,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 28.266.359,00 18.018.693,00 8.418.045,00 46.726.274,00 18.792.361,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 850.026.219,00 584.069.314,00 270.037.016,00 473.448.824,00 201.329.435,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 850.026.219,00 584.069.314,00 270.037.016,00 473.448.824,00 201.329.435,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 850.026.219,00 584.069.314,00 270.037.016,00 473.448.824,00 201.329.435,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.173.704.510,00 1.659.544.807,00 1.567.927.228,00 1.104.886.493,00 798.209.363,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 940.012.249,00 524.456.946,00 582.758.715,00 224.555.889,00 108.075.582,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 21.600.211,00 19.998.157,00
Ticari Alacaklar 1.077.023.230,00 977.263.967,00 827.689.167,00 739.766.873,00 604.987.901,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.958.641,00 0,00 0,00 0,00 1.212.718,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.074.064.589,00 977.263.967,00 827.689.167,00 739.766.873,00 603.775.183,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 958.021,00 5.535.692,00 653.638,00 591.168,00 674.221,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 958.021,00 0,00 653.638,00 591.168,00 674.221,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 104.381.566,00 83.541.412,00 72.706.444,00 67.167.156,00 54.474.164,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 51.329.444,00 68.746.790,00 84.119.264,00 51.205.196,00 9.999.338,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 2.173.704.510,00 1.659.544.807,00 1.567.927.228,00 1.104.886.493,00 798.209.363,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.178.400.314,00 2.004.541.951,00 1.848.403.657,00 1.418.866.481,00 944.642.667,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.869.249.722,00 1.711.920.222,00 1.439.597.797,00 1.348.916.112,00 902.253.815,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.350.785,00 934.261,00 843.818,00 579.172,00 1.603.786,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.940.417,00 0,00 0,00 17.610.060,00 290.726,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 224.746.055,00 224.746.818,00 342.350.000,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.352.104.824,00 3.664.086.758,00 3.416.330.885,00 2.523.752.974,00 1.742.852.030,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.571.800.414,00 1.164.221.810,00 972.532.070,00 692.386.501,00 607.528.737,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 463.385.022,00 340.644.472,00 298.814.927,00 72.381.603,00 73.416.285,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 721.484.430,00 473.721.286,00 354.571.708,00 417.161.614,00 287.579.726,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.874.072,00 19.370.495,00 35.671.797,00 29.714.928,00 2.147.402,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 715.610.358,00 454.350.791,00 318.899.911,00 387.446.686,00 285.432.324,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 72.053.461,00 48.488.818,00 40.482.964,00 34.095.700,00 18.531.734,00
Diğer Borçlar 34.720.458,00 85.567.733,00 91.093.624,00 32.566.712,00 27.425.658,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 34.720.458,00 52.567.733,00 91.093.624,00 32.566.712,00 27.425.658,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 174.382.535,00 159.232.252,00 97.374.002,00 78.564.688,00 162.183.461,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 102.290.744,00 54.318.283,00 87.422.250,00 54.286.941,00 36.117.181,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.483.764,00 2.248.966,00 1.904.702,00 1.593.457,00 2.274.692,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.274.692,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 867.893,00 1.735.786,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 475.410.036,00 456.953.462,00 399.914.362,00 191.097.002,00 107.748.778,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 347.214.864,00 329.753.450,00 261.801.071,00 47.493.707,00 33.517.874,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 52.127.772,00 39.891.441,00 41.226.799,00 39.291.701,00 27.129.290,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 37.235.353,00 26.573.022,00 27.261.456,00 25.453.461,00 15.399.067,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 14.892.419,00 13.318.419,00 13.965.343,00 13.838.240,00 11.730.223,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 76.067.400,00 87.308.571,00 96.886.492,00 104.311.594,00 47.101.614,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.047.210.450,00 1.621.175.272,00 1.372.446.432,00 883.483.503,00 715.277.515,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.304.894.374,00 2.042.911.486,00 2.043.884.453,00 1.640.269.471,00 1.027.574.515,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.304.894.374,00 2.042.911.486,00 2.043.884.453,00 1.640.269.471,00 1.027.574.515,00
Ödenmiş Sermaye 380.000.000,00 380.000.000,00 380.000.000,00 380.000.000,00 380.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 335.504.619,00 335.504.619,00 270.600.793,00 141.505.651,00 141.505.651,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 450.072.034,00 454.046.051,00 552.197.576,00 572.852.788,00 247.146.978,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 68.206.314,00 68.206.314,00 114.753.086,00 68.850.182,00 68.850.182,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 221.085.188,00 221.085.188,00 502.842.754,00 63.605.781,00 48.736.024,00
Net Dönem Karı/Zararı 850.026.219,00 584.069.314,00 270.037.016,00 473.448.824,00 201.329.435,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.352.104.824,00 3.664.086.758,00 3.416.330.885,00 2.523.752.974,00 1.742.852.030,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 21.600.211,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi