Geri Dön

BNTAS |


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BNTAS
Sektör Metal ambalaj çeliğinden her türlü metal ambalaj üretimi ve ticareti
Adres Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir
Telefon 02667338787
Faks 02667338790
Web www.bantas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ADNAN ERDAN 15.539.458,44 12,85
FİKRET ÇETİN 15.874.814,38 13,13
MUAMMER BİRAV 8.792.555,00 7,27
MUTLU HASEKİ 8.043.750,00 6,65
TOPLAM 120.937.500,00 100,00
DİĞER 72.686.922,18 60,10
Toplam 241.875.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
04.08.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
09.12.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
01.02.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,20
29.03.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 265.033.376,00 965.381.694,00 526.308.130,00 320.950.321,00 259.730.005,00
Satışların Maliyeti (-) 205.404.275,00 797.993.729,00 446.688.700,00 271.067.036,00 229.853.488,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 59.629.101,00 167.387.965,00 79.619.430,00 49.883.285,00 29.876.517,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 59.629.101,00 167.387.965,00 79.619.430,00 49.883.285,00 29.876.517,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 7.706.164,00 26.202.564,00 14.622.987,00 8.016.698,00 6.970.829,00
Pazarlama Giderleri (-) 8.562.947,00 25.198.648,00 14.341.166,00 6.688.281,00 5.998.633,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 45.307.361,00 144.827.560,00 90.001.569,00 35.371.161,00 15.360.316,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 9.526.812,00 22.523.158,00 13.629.264,00 9.618.917,00 5.025.668,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 79.140.539,00 238.291.155,00 127.027.582,00 60.930.550,00 27.241.703,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 79.140.539,00 238.291.155,00 127.027.582,00 60.930.550,00 27.241.703,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 9.433.412,00 21.125.172,00 9.227.560,00 3.560.694,00 4.037.682,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 67.373.815,00 192.027.839,00 117.800.022,00 57.369.856,00 22.336.301,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 20.705.229,00 21.636.295,00 15.266.212,00 8.435.199,00 12.240.305,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 9.068.680,00 25.738.421,00 12.578.944,00 6.212.468,00 1.352.948,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 11.636.549,00 -4.102.126,00 2.687.268,00 2.222.731,00 10.887.357,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 46.668.586,00 170.391.544,00 102.533.810,00 48.934.657,00 10.095.996,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 46.668.586,00 170.391.544,00 102.533.810,00 48.934.657,00 10.095.996,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 46.668.586,00 170.391.544,00 102.533.810,00 48.934.657,00 10.095.996,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,39 1,41 0,84 0,40 0,05
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,39 1,41 0,84 0,40 0,05
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 2.791.158,00 2.074.231,00 -970.502,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 1.728.526,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 -345.705,00 970.502,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 -2.197.472,00 0,00 -194.100,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 194.100,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 593.686,00 2.074.231,00 -1.164.602,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 46.668.586,00 170.985.230,00 104.608.041,00 47.770.055,00 10.095.996,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 46.668.586,00 170.985.230,00 104.608.041,00 47.770.055,00 10.095.996,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,39 1,41 0,84 0,40 0,05
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 576.002.059,00 638.443.614,00 475.586.378,00 392.611.488,00 346.902.375,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 323.950.015,00 309.243.772,00 271.803.393,00 247.303.909,00 217.430.158,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 182.649.977,00 200.660.447,00 52.862.668,00 46.200.881,00 30.639.136,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 52.862.668,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.007.484,00 24.045,00 20.897,00 20.897,00 20.897,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 20.897,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 46.828.038,00 94.801.169,00 98.862.425,00 82.646.388,00 77.441.482,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 17.184.036,00 33.714.181,00 44.559.535,00 14.361.838,00 20.921.666,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 356.164,00 0,00 6.264.842,00 1.358.617,00 393.778,00
Diğer Dönen Varlıklar 26.345,00 0,00 1.212.618,00 718.958,00 55.258,00
ARA TOPLAM 576.002.059,00 638.443.614,00 475.586.378,00 392.611.488,00 346.902.375,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 368.849.689,00 341.206.663,00 345.613.956,00 341.305.377,00 341.408.069,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 298.315.941,00 303.121.246,00 338.898.692,00 339.004.933,00 339.838.915,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 197.804,00 379.588,00 141.145,00 141.480,00 142.225,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.623.722,00 31.498.829,00 1.333.660,00 1.333.660,00 1.333.660,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 944.851.748,00 979.650.277,00 821.200.334,00 733.916.865,00 688.310.444,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 137.975.971,00 155.393.233,00 129.298.141,00 102.701.353,00 92.538.302,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 67.635.130,00 87.244.624,00 82.412.600,00 65.656.586,00 66.907.544,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 82.412.600,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.810.483,00 4.259.986,00 3.192.801,00 7.215.173,00 5.032.681,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 23.878.452,00 21.444.602,00 13.062.602,00 1.673.250,00 5.237.991,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 13.062.602,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.835.570,00 18.018.738,00 7.534.117,00 11.336.367,00 5.278.662,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 4.137.331,00 1.223.567,00 2.972.812,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 4.137.331,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 657.726,00 1.403.428,00 342.724,00 3.706.556,00 1.673.283,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.818.020,00 11.586.946,00 12.578.944,00 6.212.468,00 556.178,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.182.123,00 677.432,00 733.505,00 668.791,00 724.078,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 733.505,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.158.467,00 10.757.477,00 5.303.517,00 5.008.595,00 4.155.073,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.993.308,00 18.171.673,00 77.123.434,00 72.734.934,00 70.359.727,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.142.498,00 5.659.144,00 4.378.469,00 3.250.226,00 3.247.262,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.126.134,00 9.182.139,00 9.798.325,00 7.002.606,00 6.589.546,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 9.798.325,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.066.951,00 2.510.482,00 62.069.682,00 61.605.144,00 59.645.961,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 156.969.279,00 173.564.906,00 206.421.575,00 175.436.287,00 162.898.029,00
Ö Z K A Y N A K L A R 787.882.469,00 806.085.371,00 614.778.759,00 558.480.578,00 525.412.415,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 787.882.469,00 806.085.371,00 614.778.759,00 558.480.578,00 525.412.415,00
Ödenmiş Sermaye 120.937.500,00 120.937.500,00 120.937.500,00 120.937.500,00 120.937.500,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 591.369.796,00 591.369.796,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 199.165.497,00 199.165.497,00 199.165.497,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 199.165.497,00 199.165.497,00 199.165.497,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 1.333.660,00 1.333.660,00 1.333.660,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 1.333.660,00 1.333.660,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 32.469.767,00 32.469.767,00 177.956.628,00 10.837.558,00 90.149.884,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.563.180,00 -134.750.376,00 12.851.664,00 12.851.664,00 98.515.582,00
Net Dönem Karı/Zararı 46.668.586,00 196.058.684,00 102.533.810,00 48.934.657,00 15.310.292,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 164.420.042,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 944.851.748,00 979.650.277,00 821.200.334,00 733.916.865,00 688.310.444,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi