Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BNTAS
Sektör Metal ambalaj çeliğinden her türlü metal ambalaj üretimi ve ticareti
Adres Balıkesir Asfaltı 8. Km Pk 77 Bandırma Balıkesir
Telefon 0266 7338787
Faks 0266 7338790
Web http://www.bantas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ADNAN ERDAN 10.346.306,00 12,83
Diğer 48.303.818,00 59,92
EMİNE SEVGİ BİRAV 5.362.500,00 6,65
FİKRET ÇETİN 11.249.876,00 13,95
MUTLU HASEKİ 5.362.500,00 6,65
Toplam 80.625.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
09.12.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
01.02.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,20
29.03.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 162.399.924,00 113.935.619,00 71.908.732,00 36.374.973,00 110.262.772,00
Satışların Maliyeti (-) -138.271.204,00 -97.281.722,00 -61.497.590,00 -31.300.621,00 -96.310.943,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 24.128.720,00 16.653.897,00 10.411.142,00 5.074.352,00 13.951.829,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 24.128.720,00 16.653.897,00 10.411.142,00 5.074.352,00 13.951.829,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.800.693,00 -3.419.149,00 -2.015.690,00 -1.163.123,00 -3.610.146,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.302.748,00 -3.126.226,00 -2.080.095,00 -1.117.411,00 -3.581.332,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17.609.834,00 14.052.211,00 6.507.876,00 4.135.274,00 9.424.551,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.689.398,00 -2.454.972,00 -2.420.622,00 -1.950.851,00 -851.370,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 26.945.715,00 21.705.761,00 10.402.611,00 4.978.241,00 15.333.532,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 26.945.715,00 21.705.761,00 10.402.611,00 4.978.241,00 15.333.532,00
Finansman Giderleri (-) -883.724,00 -570.839,00 -218.514,00 -8.878,00 -100.932,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 26.061.991,00 21.134.922,00 10.184.097,00 4.969.363,00 15.232.600,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -742.033,00 -1.769.879,00 -1.032.503,00 -325.059,00 -557.418,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -842.395,00 -1.802.238,00 -1.109.611,00 -327.050,00 -511.242,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 100.362,00 32.359,00 77.108,00 1.991,00 -46.176,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 25.319.958,00 19.365.043,00 9.151.594,00 4.644.304,00 14.675.182,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 25.319.958,00 19.365.043,00 9.151.594,00 4.644.304,00 14.675.182,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 25.319.958,00 19.365.043,00 9.151.594,00 4.644.304,00 14.675.182,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,31 0,30 0,14 0,07 0,23
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 28.101.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 29.737.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.635.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.602.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 1.602.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 29.703.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 55.023.780,00 19.365.043,00 9.151.594,00 4.644.304,00 14.675.182,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 136.623.161,00 107.169.724,00 91.692.067,00 83.822.552,00 77.050.227,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 102.980.843,00 78.859.896,00 59.700.065,00 52.203.751,00 51.583.841,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 9.079.121,00 7.409.366,00 7.402.112,00 8.406.807,00 6.114.786,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.079.121,00 7.409.366,00 7.402.112,00 8.406.807,00 6.114.786,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 66.784,00 66.784,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 66.784,00 66.784,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 20.056.286,00 19.488.680,00 23.767.269,00 22.281.708,00 17.712.132,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.598.792,00 253.920,00 229.912,00 210.001,00 1.437.959,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.906.119,00 1.155.862,00 392.622,00 43.904,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.000,00 2.000,00 200.087,00 609.597,00 134.725,00
ARA TOPLAM 136.623.161,00 107.169.724,00 91.692.067,00 83.822.552,00 77.050.227,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 124.927.490,00 86.574.440,00 83.651.535,00 83.504.293,00 83.589.933,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 114.869.328,00 83.153.103,00 82.698.753,00 82.659.570,00 82.368.445,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 281.103,00 311.786,00 333.185,00 363.233,00 393.338,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.164.538,00 494.534,00 539.283,00 464.167,00 462.175,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 261.550.651,00 193.744.164,00 175.343.602,00 167.326.845,00 160.640.160,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.635.514,00 20.117.244,00 11.801.029,00 12.385.467,00 10.622.422,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.345.712,00 10.334.427,00 2.180.084,00 36.644,00 227.844,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.181.503,00 1.239.766,00 2.412.231,00 3.543.032,00 4.653.599,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 8.461.550,00 2.650.392,00 3.648.591,00 7.087.273,00 3.252.685,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 670.239,00 669.658,00 849.510,00 864.269,00 646.725,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.791.311,00 1.980.734,00 2.799.081,00 6.223.004,00 2.605.960,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 995.830,00 1.315.927,00 319.998,00 303.569,00 303.071,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 859,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 859,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 412.816,00 376.358,00 49.062,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 842.395,00 1.802.238,00 1.109.611,00 327.050,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 373.187,00 682.017,00 377.593,00 313.636,00 222.110,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 122.294,00 182.736,00 168.166,00 96.930,00 71.082,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 250.893,00 499.281,00 209.427,00 216.706,00 151.028,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.022.521,00 1.716.119,00 1.703.000,00 774.263,00 1.963.113,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.909.607,00 15.101.910,00 15.231.013,00 10.981.128,00 10.701.793,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.797.793,00 10.910.404,00 11.289.168,00 6.885.327,00 6.728.278,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.885.591,00 1.598.705,00 1.349.044,00 1.631.521,00 1.509.235,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.885.591,00 1.598.705,00 1.349.044,00 1.631.521,00 1.509.235,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.195.026,00 2.464.280,00 2.464.280,00 2.464.280,00 2.464.280,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 41.545.121,00 35.219.154,00 27.032.042,00 23.366.595,00 21.324.215,00
Ö Z K A Y N A K L A R 220.005.530,00 158.525.010,00 148.311.560,00 143.960.250,00 139.315.945,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 220.005.530,00 158.525.010,00 148.311.560,00 143.960.250,00 139.315.945,00
Ödenmiş Sermaye 80.625.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.097.366,00 36.139,00 36.139,00 36.139,00 36.139,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 73.680.181,00 42.340.803,00 42.340.803,00 42.340.803,00 42.340.803,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 72.078.181,00 42.340.803,00 42.340.803,00 42.340.803,00 42.340.803,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.458.204,00 31.458.204,00 31.458.204,00 17.399.023,00 17.399.023,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 824.821,00 824.821,00 824.821,00 15.039.981,00 364.798,00
Net Dönem Karı/Zararı 25.319.958,00 19.365.043,00 9.151.593,00 4.644.304,00 14.675.182,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 261.550.651,00 193.744.164,00 175.343.602,00 167.326.845,00 160.640.160,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi