Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,38
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 37,56
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 20,03
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,37
Dibe Uzaklık 39,53
Piyasa Değeri (USD) 23.809.185,77
Piyasa Değeri (TL) 83.850.000,00
Özsermaye (TL) 61.410.258,00
Sermaye (TL) 32.250.000,00
Net Kar (TL) 4.185.412,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu BNTAS
Sektör Metal ambalaj çeliğinden her türlü metal ambalaj üretimi ve ticareti
Adres Balıkesir Asfaltı 8. Km Pk 77 Bandırma Balıkesir
Telefon 0266 7338787
Faks 0266 7338790
Web http://www.bantas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ADNAN ERDAN 6.512.382,00 20,19
Diğer 11.932.718,00 37,00
EMİNE SEVGİ BİRAV 2.145.000,00 6,65
FİKRET ÇETİN 6.902.375,00 21,40
MUAMMER BİRAV 2.612.526,00 8,10
MUTLU HASEKİ 2.145.000,00 6,65
Toplam 32.250.001,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
29.03.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 12.717.721,00 41.647.511,00 30.490.150,00 21.110.550,00 10.085.318,00
Satışların Maliyeti (-) -10.858.001,00 -35.263.294,00 -25.669.418,00 -17.858.980,00 -8.799.849,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.859.720,00 6.384.217,00 4.820.732,00 3.251.570,00 1.285.469,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.859.720,00 6.384.217,00 4.820.732,00 3.251.570,00 1.285.469,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -821.019,00 -2.035.505,00 -1.487.613,00 -1.024.812,00 -532.280,00
Pazarlama Giderleri (-) -506.210,00 -1.515.823,00 -1.114.818,00 -768.790,00 -339.997,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.868,00 -2.242,00 -681,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 937.205,00 3.087.661,00 1.435.034,00 1.014.276,00 866.569,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -442.734,00 -1.530.618,00 -699.891,00 -608.269,00 -320.151,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.025.094,00 4.387.690,00 2.953.444,00 1.863.975,00 959.610,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.025.094,00 4.387.690,00 2.953.444,00 1.863.975,00 959.610,00
Finansman Giderleri (-) -29.090,00 -105.651,00 -389.703,00 -156.721,00 -10.311,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 996.004,00 4.282.039,00 2.563.741,00 1.707.254,00 949.299,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -136.955,00 -61.203,00 -216.202,00 21.731,00 -54.825,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -183.130,00 -290.761,00 -430.083,00 -216.156,00 -88.537,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 46.175,00 229.558,00 213.881,00 237.887,00 33.712,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 859.049,00 4.220.836,00 2.347.539,00 1.728.985,00 894.474,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 859.049,00 4.220.836,00 2.347.539,00 1.728.985,00 894.474,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 894.474,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 859.049,00 4.220.836,00 2.347.539,00 1.728.985,00 894.474,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 0,55 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 3.054.962,00 -1.126.064,00 -5.862.955,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 2.076.606,00 -1.464.488,00 -5.900.718,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 901.822,00 221.000,00 -214.394,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 76.534,00 117.424,00 252.157,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 3.054.962,00 -1.126.064,00 -5.862.955,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 894.474,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 859.049,00 7.275.798,00 1.221.475,00 -4.133.970,00 894.474,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 33.848.684,00 37.850.935,00 29.147.042,00 28.977.733,00 35.241.329,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.552.288,00 9.424.414,00 10.147.557,00 8.140.211,00 16.268.975,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 154.330,00 132.370,00 0,00
Ticari Alacaklar 15.353.810,00 20.061.813,00 14.424.587,00 14.218.262,00 14.101.956,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 5.307.028,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.353.810,00 14.754.785,00 14.424.587,00 14.218.262,00 14.101.956,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 184.195,00 24.727,00 29.862,00 34.993,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 184.195,00 24.727,00 29.862,00 34.993,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 7.075.725,00 6.793.198,00 4.033.400,00 5.700.607,00 4.268.500,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 656.130,00 742.777,00 124.459,00 638.866,00 700.818,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25.654,00 455.739,00 231.669,00 101.912,00 12.854,00
Diğer Dönen Varlıklar 882,00 348.267,00 1.178,00 10.512,00 0,00
ARA TOPLAM 33.848.684,00 37.850.935,00 29.147.042,00 28.977.733,00 35.241.329,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 53.745.030,00 49.221.294,00 49.158.940,00 43.324.798,00 45.464.827,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 53.223.339,00 48.751.244,00 44.247.053,00 39.102.537,00 45.192.213,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.532,00 11.147,00 6.784,00 7.911,00 4.584,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 4.584,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 502.778,00 456.603,00 440.926,00 464.931,00 260.757,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 96.288,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 87.593.714,00 87.072.229,00 78.305.982,00 72.302.531,00 80.706.156,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.261.863,00 10.456.662,00 7.186.451,00 6.254.676,00 6.747.737,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 55.099,00 47.955,00 118.714,00 157.179,00 134.353,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780.581,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.201.417,00 4.852.151,00 2.094.533,00 2.100.364,00 3.213.919,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 331.365,00 263.212,00 260.760,00 263.574,00 316.248,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.870.052,00 4.588.939,00 1.833.773,00 1.836.790,00 2.897.671,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 300.334,00 227.581,00 130.967,00 184.032,00 322.734,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 436.141,00 436.141,00 371.681,00 369.302,00 817.158,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 183.130,00 290.761,00 430.083,00 216.156,00 88.537,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 135.847,00 395.080,00 370.970,00 152.383,00 90.024,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 88.755,00 48.059,00 37.059,00 36.843,00 42.838,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 47.092,00 347.021,00 333.911,00 115.540,00 47.186,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 763.387,00 343.666,00 775.260,00 433.527,00 300.430,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.921.593,00 16.064.360,00 16.663.537,00 17.082.039,00 18.119.926,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.793.478,00 14.118.911,00 15.074.427,00 15.711.818,00 16.452.468,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 970.492,00 787.827,00 741.324,00 755.921,00 742.593,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 970.492,00 787.827,00 0,00 755.921,00 742.593,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.157.623,00 1.157.622,00 847.786,00 614.300,00 924.864,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 26.183.456,00 26.521.022,00 23.849.988,00 23.336.715,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 61.410.258,00 60.551.207,00 54.455.994,00 48.965.816,00 55.838.493,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 61.410.258,00 60.551.207,00 54.455.994,00 48.965.816,00 55.838.493,00
Ödenmiş Sermaye 32.250.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -901.822,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 8.350.512,00 8.350.512,00 8.350.512,00 8.350.512,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19.649.032,00 19.649.032,00 16.328.938,00 11.280.708,00 17.572.425,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 19.649.032,00 19.649.032,00 16.107.938,00 11.671.708,00 17.572.425,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.395.031,00 6.794.519,00 6.794.519,00 5.315.948,00 4.896.477,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.257.145,00 36.308,00 36.308,00 1.514.879,00 3.526.427,00
Net Dönem Karı/Zararı 859.050,00 4.220.836,00 2.347.539,00 1.728.985,00 894.474,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 87.593.714,00 87.072.229,00 78.305.982,00 72.302.531,00 80.706.156,00