Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,08
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 58,08
BIST-100'deki Ağırlığı 4,13
F/K Oranı 78,25
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,09
Dibe Uzaklık 70,54
Piyasa Değeri (USD) 14.292.605,87
Piyasa Değeri (TL) 67.402.500,00
Özsermaye (TL) 61.820.778,00
Sermaye (TL) 32.250.000,00
Net Kar (TL) 861.370,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BNTAS
Sektör Metal ambalaj çeliğinden her türlü metal ambalaj üretimi ve ticareti
Adres Balıkesir Asfaltı 8. Km Pk 77 Bandırma Balıkesir
Telefon 0266 7338787
Faks 0266 7338790
Web http://www.bantas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ADNAN ERDAN 4.118.908,00 12,77
EMİNE SEVGİ BİRAV 2.145.000,00 6,65
FİKRET ÇETİN 4.499.951,00 13,95
MUTLU HASEKİ 2.145.000,00 6,65
Toplam 12.908.859,00 40,02
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
29.03.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 18.398.616,00 54.671.468,00 39.114.114,00 26.564.612,00 12.717.721,00
Satışların Maliyeti (-) -16.396.954,00 -49.079.584,00 -34.675.314,00 -23.180.059,00 -10.858.001,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.001.662,00 5.591.884,00 4.438.800,00 3.384.553,00 1.859.720,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.001.662,00 5.591.884,00 4.438.800,00 3.384.553,00 1.859.720,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -636.996,00 -2.750.862,00 -2.028.263,00 -1.422.712,00 -821.019,00
Pazarlama Giderleri (-) -749.841,00 -2.215.124,00 -1.519.662,00 -1.054.612,00 -506.210,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 -1.868,00 -1.868,00 -1.868,00 -1.868,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 339.934,00 3.291.411,00 1.996.496,00 1.591.580,00 937.205,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -497.928,00 -2.443.472,00 -1.152.371,00 -1.120.010,00 -442.734,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 456.831,00 1.471.969,00 1.733.132,00 1.376.931,00 1.025.094,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 456.831,00 1.471.969,00 1.733.132,00 1.376.931,00 1.025.094,00
Finansman Giderleri (-) -7.065,00 -107.228,00 -80.343,00 -66.209,00 -29.090,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 449.766,00 1.364.741,00 1.652.789,00 1.310.722,00 996.004,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -13.875,00 -80.212,00 31.144,00 -199.157,00 -136.955,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -19.120,00 -226.870,00 0,00 -227.181,00 -183.130,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.245,00 146.658,00 31.144,00 28.024,00 46.175,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 435.891,00 1.284.529,00 1.683.933,00 1.111.565,00 859.049,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 435.891,00 1.284.529,00 1.683.933,00 1.111.565,00 859.049,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 435.891,00 1.284.529,00 1.683.933,00 1.111.565,00 859.049,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,11 0,05 0,03 0,03
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -428.306,00 -11.915,00 -11.915,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 -450.848,00 -12.542,00 -12.542,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 22.542,00 627,00 627,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 -428.306,00 -11.915,00 -11.915,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 435.891,00 856.223,00 1.672.018,00 1.099.650,00 859.049,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 34.338.051,00 36.846.578,00 31.783.072,00 35.792.976,00 33.848.684,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 15.645.560,00 7.557.496,00 8.259.442,00 11.373.907,00 10.552.288,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 6.832.105,00 17.168.176,00 16.875.593,00 17.474.582,00 15.353.810,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.832.105,00 17.168.176,00 16.875.593,00 17.474.582,00 15.353.810,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 73.547,00 2.118,00 9.797,00 13.597,00 184.195,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 73.547,00 2.118,00 9.797,00 13.597,00 184.195,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 11.208.226,00 10.905.396,00 6.184.047,00 5.823.529,00 7.075.725,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 334.733,00 305.334,00 162.217,00 892.063,00 656.130,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 300.416,00 271.456,00 215.298,00 25.654,00
Diğer Dönen Varlıklar 243.880,00 607.642,00 20.520,00 0,00 882,00
ARA TOPLAM 34.338.051,00 36.846.578,00 31.783.072,00 35.792.976,00 33.848.684,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 57.941.134,00 57.983.212,00 56.043.941,00 53.806.854,00 53.745.030,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 57.176.752,00 57.233.256,00 54.614.458,00 53.199.839,00 53.223.339,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 147.127,00 145.828,00 8.501,00 9.968,00 9.532,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 608.506,00 603.260,00 487.747,00 484.625,00 502.778,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 865.713,00 59.200,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 92.279.185,00 94.829.790,00 87.827.013,00 89.599.830,00 87.593.714,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.870.350,00 15.906.721,00 6.754.076,00 9.082.183,00 7.261.863,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 68.071,00 31.618,00 27.949,00 140.799,00 55.099,00
- Banka Kredileri 68.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 8.158.468,00 9.837.471,00 4.214.367,00 5.062.860,00 2.201.417,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.561.755,00 1.669.198,00 324.119,00 395.057,00 331.365,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.596.713,00 8.168.273,00 3.890.248,00 4.667.803,00 1.870.052,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 333.683,00 285.644,00 281.557,00 358.262,00 300.334,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 436.141,00 436.141,00 436.141,00 436.141,00 436.141,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.860,00 226.870,00 0,00 227.181,00 183.130,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 208.252,00 359.484,00 53.705,00 68.386,00 135.847,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 146.510,00 50.675,00 53.705,00 68.386,00 88.755,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 61.742,00 308.809,00 0,00 0,00 47.092,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 573.890,00 673.285,00 768.015,00 714.378,00 763.387,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.588.057,00 17.538.181,00 18.850.341,00 18.867.417,00 18.921.593,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.351.663,00 15.237.270,00 16.793.478,00 16.793.478,00 16.793.478,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 872.679,00 937.196,00 898.320,00 915.395,00 970.492,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 872.679,00 0,00 898.320,00 915.395,00 970.492,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.136.949,00 1.136.949,00 1.158.543,00 1.158.544,00 1.157.623,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 30.458.407,00 33.444.902,00 25.604.417,00 27.949.600,00 26.183.456,00
Ö Z K A Y N A K L A R 61.820.778,00 61.384.888,00 62.222.596,00 61.650.230,00 61.410.258,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 61.820.778,00 61.384.888,00 62.222.596,00 61.650.230,00 61.410.258,00
Ödenmiş Sermaye 32.250.000,00 32.250.000,00 32.250.000,00 32.250.000,00 32.250.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19.198.184,00 19.198.184,00 19.636.490,00 19.636.490,00 19.649.032,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 19.198.184,00 19.198.184,00 19.636.490,00 19.636.490,00 19.649.032,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.559.516,00 4.559.516,00 4.559.516,00 4.559.516,00 4.395.031,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.377.187,00 4.092.659,00 4.092.659,00 4.092.659,00 4.257.145,00
Net Dönem Karı/Zararı 435.891,00 1.284.529,00 1.683.931,00 1.111.565,00 859.050,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 92.279.185,00 94.829.790,00 87.827.013,00 89.599.830,00 87.593.714,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi