Geri Dön

BNTAS |


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,05
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 58,02
BIST-100'deki Ağırlığı 0,35
F/K Oranı 15,48
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,79
Dibe Uzaklık 70,54
Piyasa Değeri (USD) 55.161.761,26
Piyasa Değeri (TL) 1.717.312.500,00
Özsermaye (TL) 614.778.759,00
Sermaye (TL) 120.937.500,00
Net Kar (TL) 110.931.291,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BNTAS
Sektör Metal ambalaj çeliğinden her türlü metal ambalaj üretimi ve ticareti
Adres Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir
Telefon 02667338787
Faks 02667338790
Web www.bantas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ADNAN ERDAN 15.539.458,44 12,85
FİKRET ÇETİN 16.874.814,38 13,95
MUAMMER BİRAV 8.792.555,00 7,27
MUTLU HASEKİ 8.043.750,00 6,65
TOPLAM 120.937.500,00 100,00
DİĞER 71.686.922,18 59,28
Toplam 241.875.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
04.08.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
09.12.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
01.02.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,20
29.03.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 526.308.130,00 320.950.321,00 150.242.365,00 511.779.543,00 363.789.410,00
Satışların Maliyeti (-) -446.688.700,00 -271.067.036,00 -130.708.255,00 -417.496.271,00 -283.401.704,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 79.619.430,00 49.883.285,00 19.534.110,00 94.283.272,00 80.387.706,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 79.619.430,00 49.883.285,00 19.534.110,00 94.283.272,00 80.387.706,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -14.622.987,00 -8.016.698,00 -3.943.056,00 -9.039.250,00 -6.373.303,00
Pazarlama Giderleri (-) -14.341.166,00 -6.688.281,00 -3.228.914,00 -11.092.537,00 -7.736.602,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 90.001.569,00 35.371.161,00 8.993.350,00 41.886.103,00 32.446.434,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -13.629.264,00 -9.618.917,00 -2.945.731,00 -7.312.824,00 -4.379.844,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 127.027.582,00 60.930.550,00 18.409.759,00 108.724.764,00 94.344.391,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 127.027.582,00 60.930.550,00 18.409.759,00 108.724.764,00 94.344.391,00
Finansman Giderleri (-) -9.227.560,00 -3.560.694,00 -2.386.178,00 -4.192.315,00 -2.380.353,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 117.800.022,00 57.369.856,00 16.023.581,00 104.532.449,00 91.964.038,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -15.266.212,00 -8.435.199,00 -713.289,00 -5.430.617,00 -1.259.687,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -12.578.944,00 -6.212.468,00 -449.741,00 -2.076.684,00 -1.872.727,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.687.268,00 -2.222.731,00 -263.548,00 -3.353.933,00 613.040,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 102.533.810,00 48.934.657,00 15.310.292,00 99.101.832,00 90.704.351,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 102.533.810,00 48.934.657,00 15.310.292,00 99.101.832,00 90.704.351,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 102.533.810,00 48.934.657,00 15.310.292,00 99.101.832,00 90.704.351,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,84 0,40 0,13 0,82 0,75
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 2.074.231,00 -970.502,00 -497.160,00 183.319.117,00 2.199.352,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 127.659.366,00 381.366,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.728.526,00 0,00 -414.300,00 -648.328,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 345.705,00 -970.502,00 -82.860,00 56.308.079,00 1.817.986,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 -194.100,00 0,00 -2.434.182,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 -194.100,00 0,00 -2.434.182,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.074.231,00 -1.164.602,00 -497.160,00 180.884.935,00 2.199.352,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 104.608.041,00 47.770.055,00 14.813.132,00 279.986.767,00 92.903.703,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 -149.115,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 475.586.378,00 392.611.488,00 346.902.375,00 340.903.855,00 294.085.142,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 271.803.393,00 247.303.909,00 217.430.158,00 190.230.814,00 128.773.170,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 52.862.668,00 46.200.881,00 30.639.136,00 33.583.343,00 31.652.157,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 52.862.668,00 0,00 0,00 33.583.343,00 31.652.157,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 20.897,00 20.897,00 20.897,00 122.647,00 122.647,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.897,00 0,00 0,00 122.647,00 122.647,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 98.862.425,00 82.646.388,00 77.441.482,00 111.045.715,00 104.477.790,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 44.559.535,00 14.361.838,00 20.921.666,00 5.919.336,00 27.547.788,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.264.842,00 1.358.617,00 393.778,00 0,00 1.234.882,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.212.618,00 718.958,00 55.258,00 2.000,00 276.708,00
ARA TOPLAM 475.586.378,00 392.611.488,00 346.902.375,00 340.903.855,00 294.085.142,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 345.613.956,00 341.305.377,00 341.408.069,00 340.590.705,00 165.772.902,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 338.898.692,00 339.004.933,00 339.838.915,00 339.021.680,00 160.470.349,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 141.145,00 141.480,00 142.225,00 142.971,00 148.630,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 142.971,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.333.660,00 1.333.660,00 1.333.660,00 1.333.660,00 4.828.076,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 821.200.334,00 733.916.865,00 688.310.444,00 681.494.560,00 459.858.044,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 129.298.141,00 102.701.353,00 92.538.302,00 101.882.257,00 68.553.620,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 82.412.600,00 65.656.586,00 66.907.544,00 62.194.943,00 45.281.873,00
- Banka Kredileri 82.412.600,00 0,00 0,00 62.194.943,00 45.281.873,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.192.801,00 7.215.173,00 5.032.681,00 4.607.964,00 3.136.628,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 13.062.602,00 1.673.250,00 5.237.991,00 14.175.434,00 9.503.711,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.657.602,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.062.602,00 0,00 0,00 14.175.434,00 7.846.109,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.534.117,00 11.336.367,00 5.278.662,00 6.410.989,00 853.454,00
Diğer Borçlar 4.137.331,00 1.223.567,00 2.972.812,00 60.000,00 105.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.137.331,00 0,00 0,00 60.000,00 105.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 342.724,00 3.706.556,00 1.673.283,00 339.260,00 749.443,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.578.944,00 6.212.468,00 556.178,00 106.437,00 1.872.727,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 733.505,00 668.791,00 724.078,00 560.617,00 1.616.870,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 733.505,00 0,00 0,00 560.617,00 407.074,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209.796,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.303.517,00 5.008.595,00 4.155.073,00 13.426.613,00 5.433.914,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 77.123.434,00 72.734.934,00 70.359.727,00 69.744.208,00 12.211.313,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.378.469,00 3.250.226,00 3.247.262,00 3.729.092,00 3.605.935,00
Banka Kredileri 4.378.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.798.325,00 7.002.606,00 6.589.546,00 6.632.702,00 4.201.189,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.798.325,00 0,00 0,00 6.632.702,00 4.201.189,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 62.069.682,00 61.605.144,00 59.645.961,00 59.382.414,00 4.404.189,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 206.421.575,00 175.436.287,00 162.898.029,00 171.626.465,00 80.764.933,00
Ö Z K A Y N A K L A R 614.778.759,00 558.480.578,00 525.412.415,00 509.868.095,00 379.093.111,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 614.778.759,00 558.480.578,00 525.412.415,00 509.868.095,00 379.093.111,00
Ödenmiş Sermaye 120.937.500,00 120.937.500,00 120.937.500,00 120.937.500,00 120.937.500,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 199.165.497,00 199.165.497,00 199.165.497,00 199.165.497,00 71.887.498,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 199.165.497,00 199.165.497,00 199.165.497,00 199.165.497,00 71.887.498,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.333.660,00 1.333.660,00 1.333.660,00 1.333.660,00 3.767.843,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 1.333.660,00 1.333.660,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 177.956.628,00 10.837.558,00 90.149.884,00 89.915.856,00 92.382.170,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.851.664,00 12.851.664,00 98.515.582,00 -586.250,00 -586.251,00
Net Dönem Karı/Zararı 102.533.810,00 48.934.657,00 15.310.292,00 99.101.832,00 90.704.351,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 821.200.334,00 733.916.865,00 688.310.444,00 681.494.560,00 459.858.044,00
Diğer Yedekler 0,00 164.420.042,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 339.021.680,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 92.394,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi