Geri Dön

BNTAS |


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BNTAS
Sektör Metal ambalaj çeliğinden her türlü metal ambalaj üretimi ve ticareti
Adres Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir
Telefon 02667338787
Faks 02667338790
Web www.bantas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ADNAN ERDAN 15.519.458,44 12,83
EMİNE SEVGİ BİRAV 8.043.750,00 6,65
FİKRET ÇETİN 16.874.814,38 13,95
MUTLU HASEKİ 8.043.750,00 6,65
TOPLAM 120.937.500,00 100,00
DİĞER 72.455.727,18 59,92
Toplam 241.875.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
04.08.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
09.12.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
01.02.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,20
29.03.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 115.756.609,00 254.536.139,00 159.014.565,00 102.207.561,00 50.792.812,00
Satışların Maliyeti (-) -86.192.593,00 -208.084.337,00 -130.292.910,00 -81.948.445,00 -41.434.834,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 29.564.016,00 46.451.802,00 28.721.655,00 20.259.116,00 9.357.978,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 29.564.016,00 46.451.802,00 28.721.655,00 20.259.116,00 9.357.978,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.516.457,00 -5.200.645,00 -3.743.460,00 -2.397.201,00 -1.542.072,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.281.460,00 -5.280.992,00 -3.693.529,00 -2.527.391,00 -1.248.779,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.334.035,00 34.338.109,00 15.700.247,00 14.966.721,00 9.684.861,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.664.955,00 -3.940.674,00 -2.284.171,00 -1.905.517,00 -1.763.842,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 30.435.179,00 66.367.600,00 34.700.742,00 28.395.728,00 14.488.146,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 30.435.179,00 66.367.600,00 34.700.742,00 28.395.728,00 14.488.146,00
Finansman Giderleri (-) -56.907,00 -564.552,00 -639.410,00 -556.046,00 -299.484,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 30.378.272,00 65.803.048,00 34.061.332,00 27.839.682,00 14.188.662,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -376.771,00 -1.204.861,00 -980.602,00 -829.197,00 -610.266,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -596.121,00 -1.071.036,00 -944.144,00 -892.380,00 -826.449,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 219.350,00 -133.825,00 -36.458,00 63.183,00 216.183,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 30.001.501,00 64.598.187,00 33.080.730,00 27.010.485,00 13.578.396,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 30.001.501,00 64.598.187,00 33.080.730,00 27.010.485,00 13.578.396,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 30.001.501,00 64.598.187,00 33.080.730,00 27.010.485,00 13.578.396,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,25 0,53 0,27 0,34 0,17
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 646.338,00 934.313,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 -572.049,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 646.338,00 1.506.362,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 2.165.843,00 0,00 -289.789,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 2.165.843,00 0,00 -289.789,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 646.338,00 3.100.156,00 0,00 -289.789,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 30.647.839,00 67.698.343,00 33.080.730,00 26.720.696,00 13.578.396,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 209.520.840,00 181.907.839,00 136.709.162,00 150.845.987,00 141.975.601,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 109.402.890,00 87.478.526,00 56.561.357,00 89.748.327,00 102.728.363,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 37.196.339,00 27.505.115,00 15.835.460,00 16.888.172,00 12.266.542,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 37.196.339,00 27.505.115,00 15.835.460,00 16.888.172,00 12.266.542,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063.724,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063.724,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 60.883.723,00 47.334.202,00 60.826.178,00 41.467.409,00 25.623.394,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.987.133,00 18.578.524,00 345.954,00 566.617,00 199.996,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 48.755,00 1.009.472,00 960.885,00 921.704,00 91.582,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.000,00 2.000,00 2.179.328,00 1.253.758,00 2.000,00
ARA TOPLAM 209.520.840,00 181.907.839,00 136.709.162,00 150.845.987,00 141.975.601,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 141.226.150,00 141.417.418,00 140.985.508,00 129.834.192,00 127.017.611,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 136.347.596,00 136.905.255,00 131.682.514,00 121.829.328,00 116.226.107,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 180.631,00 196.793,00 212.956,00 231.174,00 250.420,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.434.386,00 4.215.036,00 2.128.081,00 1.937.932,00 2.380.720,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 350.746.990,00 323.325.257,00 277.694.670,00 280.680.179,00 268.993.212,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.704.681,00 27.042.807,00 15.768.262,00 24.573.197,00 23.168.562,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 269.182,00 187.438,00 261.573,00 8.417.525,00 10.405.623,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.048.851,00 4.216.438,00 4.618.700,00 4.973.734,00 4.001.941,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 7.017.734,00 7.178.791,00 5.853.914,00 4.820.556,00 3.254.048,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.134.849,00 47.934,00 949.413,00 977.441,00 822.679,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.882.885,00 7.130.857,00 4.904.501,00 3.843.115,00 2.431.369,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.721.082,00 3.217.373,00 514.037,00 403.811,00 548.402,00
Diğer Borçlar 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 9.129,00 418.148,00 487.194,00 511.562,00 808.529,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 596.263,00 1.071.036,00 944.144,00 892.380,00 826.449,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 242.209,00 109.918,00 217.716,00 374.499,00 472.649,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 188.148,00 79.443,00 135.805,00 179.440,00 192.236,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 54.061,00 30.475,00 81.911,00 195.059,00 280.413,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.650.231,00 10.493.665,00 2.870.984,00 4.179.130,00 2.850.921,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.205.063,00 8.586.538,00 8.848.110,00 9.388.718,00 12.248.687,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.642.455,00 1.596.014,00 2.647.287,00 3.283.414,00 5.839.856,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.777.053,00 2.204.969,00 1.974.600,00 1.879.081,00 2.182.608,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.777.053,00 2.204.969,00 1.974.600,00 1.879.081,00 2.182.608,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.785.555,00 4.785.555,00 4.195.026,00 4.195.026,00 4.195.026,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 33.909.744,00 35.629.345,00 24.616.372,00 33.961.915,00 35.417.249,00
Ö Z K A Y N A K L A R 316.837.246,00 287.695.912,00 253.078.298,00 246.718.264,00 233.575.963,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 316.837.246,00 287.695.912,00 253.078.298,00 246.718.264,00 233.575.963,00
Ödenmiş Sermaye 120.937.500,00 120.937.500,00 120.937.500,00 80.625.000,00 80.625.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 8.089.404,00 8.089.404,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 75.273.975,00 71.506.132,00 72.078.181,00 72.078.181,00 72.078.181,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 71.506.132,00 71.506.132,00 72.078.181,00 72.078.181,00 72.078.181,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 3.767.843,00 1.602.000,00 1.312.211,00 1.602.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 3.767.843,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.359.299,00 26.219.324,00 3.261.801,00 3.437.489,00 32.732.097,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 65.264.972,00 666.926,00 22.118.086,00 54.165.494,00 24.870.885,00
Net Dönem Karı/Zararı 30.001.500,00 64.598.187,00 33.080.730,00 27.010.485,00 13.578.396,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 350.746.990,00 323.325.257,00 277.694.670,00 280.680.179,00 268.993.212,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 100.334,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi