Geri Dön

BNTAS |


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,93
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 58,02
BIST-100'deki Ağırlığı 3,64
F/K Oranı 7,16
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,39
Dibe Uzaklık 70,54
Piyasa Değeri (USD) 37.022.327,25
Piyasa Değeri (TL) 709.903.125,00
Özsermaye (TL) 509.868.095,00
Sermaye (TL) 120.937.500,00
Net Kar (TL) 99.101.832,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BNTAS
Sektör Metal ambalaj çeliğinden her türlü metal ambalaj üretimi ve ticareti
Adres Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir
Telefon 02667338787
Faks 02667338790
Web www.bantas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ADNAN ERDAN 15.519.458,44 12,83
EMİNE SEVGİ BİRAV 8.043.750,00 6,65
FİKRET ÇETİN 16.874.814,38 13,95
MUTLU HASEKİ 8.043.750,00 6,65
TOPLAM 120.937.500,00 100,00
DİĞER 72.455.727,18 59,92
Toplam 241.875.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
04.08.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
09.12.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
01.02.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,20
29.03.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 511.779.543,00 363.789.410,00 242.034.528,00 115.756.609,00 254.536.139,00
Satışların Maliyeti (-) -417.496.271,00 -283.401.704,00 -182.578.669,00 -86.192.593,00 -208.084.337,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 94.283.272,00 80.387.706,00 59.455.859,00 29.564.016,00 46.451.802,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 94.283.272,00 80.387.706,00 59.455.859,00 29.564.016,00 46.451.802,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.039.250,00 -6.373.303,00 -3.997.326,00 -1.516.457,00 -5.200.645,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.092.537,00 -7.736.602,00 -5.527.664,00 -2.281.460,00 -5.280.992,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 41.886.103,00 32.446.434,00 14.720.931,00 7.334.035,00 34.338.109,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.312.824,00 -4.379.844,00 -3.681.133,00 -2.664.955,00 -3.940.674,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 108.724.764,00 94.344.391,00 60.970.667,00 30.435.179,00 66.367.600,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 108.724.764,00 94.344.391,00 60.970.667,00 30.435.179,00 66.367.600,00
Finansman Giderleri (-) -4.192.315,00 -2.380.353,00 -301.514,00 -56.907,00 -564.552,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 104.532.449,00 91.964.038,00 60.669.153,00 30.378.272,00 65.803.048,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -5.430.617,00 -1.259.687,00 -1.036.096,00 -376.771,00 -1.204.861,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.076.684,00 -1.872.727,00 -1.225.160,00 -596.121,00 -1.071.036,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.353.933,00 613.040,00 189.064,00 219.350,00 -133.825,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 99.101.832,00 90.704.351,00 59.633.057,00 30.001.501,00 64.598.187,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 99.101.832,00 90.704.351,00 59.633.057,00 30.001.501,00 64.598.187,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 99.101.832,00 90.704.351,00 59.633.057,00 30.001.501,00 64.598.187,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,82 0,75 0,49 0,25 0,53
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 183.319.117,00 2.199.352,00 2.866.335,00 646.338,00 934.313,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 127.659.366,00 381.366,00 0,00 0,00 -572.049,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -648.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -149.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 56.308.079,00 1.817.986,00 2.866.335,00 646.338,00 1.506.362,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -2.434.182,00 0,00 -9.057.721,00 0,00 2.165.843,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -2.434.182,00 0,00 -9.057.721,00 0,00 2.165.843,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 180.884.935,00 2.199.352,00 -6.191.386,00 646.338,00 3.100.156,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 279.986.767,00 92.903.703,00 53.441.671,00 30.647.839,00 67.698.343,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 340.903.855,00 294.085.142,00 237.088.761,00 209.520.840,00 181.907.839,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 190.230.814,00 128.773.170,00 117.132.535,00 109.402.890,00 87.478.526,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 33.583.343,00 31.652.157,00 25.035.219,00 37.196.339,00 27.505.115,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 33.583.343,00 31.652.157,00 25.035.219,00 37.196.339,00 27.505.115,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 122.647,00 122.647,00 122.647,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 122.647,00 122.647,00 122.647,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 111.045.715,00 104.477.790,00 87.344.461,00 60.883.723,00 47.334.202,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.919.336,00 27.547.788,00 4.857.786,00 1.987.133,00 18.578.524,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 1.234.882,00 603.233,00 48.755,00 1.009.472,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.000,00 276.708,00 1.992.880,00 2.000,00 2.000,00
ARA TOPLAM 340.903.855,00 294.085.142,00 237.088.761,00 209.520.840,00 181.907.839,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 340.590.705,00 165.772.902,00 142.321.844,00 141.226.150,00 141.417.418,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 339.021.680,00 160.470.349,00 136.511.646,00 136.347.596,00 136.905.255,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 339.021.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 142.971,00 148.630,00 164.468,00 180.631,00 196.793,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 142.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 92.394,00 0,00 0,00 0,00 100.334,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.333.660,00 4.828.076,00 3.461.535,00 4.434.386,00 4.215.036,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 681.494.560,00 459.858.044,00 379.410.605,00 350.746.990,00 323.325.257,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.882.257,00 68.553.620,00 23.592.291,00 24.704.681,00 27.042.807,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 62.194.943,00 45.281.873,00 2.173.129,00 269.182,00 187.438,00
- Banka Kredileri 62.194.943,00 45.281.873,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.607.964,00 3.136.628,00 4.547.198,00 3.048.851,00 4.216.438,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 14.175.434,00 9.503.711,00 6.139.585,00 7.017.734,00 7.178.791,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 1.657.602,00 1.154.297,00 1.134.849,00 47.934,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.175.434,00 7.846.109,00 4.985.288,00 5.882.885,00 7.130.857,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.410.989,00 853.454,00 3.446.992,00 1.721.082,00 3.217.373,00
Diğer Borçlar 60.000,00 105.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 60.000,00 105.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 339.260,00 749.443,00 219.373,00 9.129,00 418.148,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 106.437,00 1.872.727,00 1.225.160,00 596.263,00 1.071.036,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 560.617,00 1.616.870,00 297.035,00 242.209,00 109.918,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 560.617,00 407.074,00 272.492,00 188.148,00 79.443,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 1.209.796,00 24.543,00 54.061,00 30.475,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.426.613,00 5.433.914,00 5.393.819,00 11.650.231,00 10.493.665,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 69.744.208,00 12.211.313,00 16.187.235,00 9.205.063,00 8.586.538,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.729.092,00 3.605.935,00 594.479,00 1.642.455,00 1.596.014,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.632.702,00 4.201.189,00 2.692.043,00 2.777.053,00 2.204.969,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.632.702,00 4.201.189,00 2.692.043,00 2.777.053,00 2.204.969,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 59.382.414,00 4.404.189,00 12.900.713,00 4.785.555,00 4.785.555,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 171.626.465,00 80.764.933,00 39.779.526,00 33.909.744,00 35.629.345,00
Ö Z K A Y N A K L A R 509.868.095,00 379.093.111,00 339.631.079,00 316.837.246,00 287.695.912,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 509.868.095,00 379.093.111,00 339.631.079,00 316.837.246,00 287.695.912,00
Ödenmiş Sermaye 120.937.500,00 120.937.500,00 120.937.500,00 120.937.500,00 120.937.500,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 199.165.497,00 71.887.498,00 71.506.132,00 75.273.975,00 71.506.132,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 199.165.497,00 71.887.498,00 71.506.132,00 71.506.132,00 71.506.132,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.333.660,00 3.767.843,00 -5.289.879,00 0,00 3.767.843,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 3.767.843,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 89.915.856,00 92.382.170,00 93.430.519,00 25.359.299,00 26.219.324,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -586.250,00 -586.251,00 -586.250,00 65.264.972,00 666.926,00
Net Dönem Karı/Zararı 99.101.832,00 90.704.351,00 59.633.057,00 30.001.500,00 64.598.187,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 681.494.560,00 459.858.044,00 379.410.605,00 350.746.990,00 323.325.257,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi