Geri Dön

BMSTL | Bms Birlesik Metal


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,38
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,77
BIST-100'deki Ağırlığı 0,12
F/K Oranı 136,78
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,37
Dibe Uzaklık 29,77
Piyasa Değeri (USD) 43.560.433,59
Piyasa Değeri (TL) 1.427.397.000,00
Özsermaye (TL) 1.042.361.416,00
Sermaye (TL) 36.525.000,00
Net Kar (TL) 10.435.931,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BMSTL
Sektör
Adres Sahrayıcedit Mh. Batman Sk. No.30/ 2 Kadıköy/ İSTANBUL
Telefon 0216.7249898
Faks 0262.7249889
Web www.bmstel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ ZONTUR 20.337.212,00 27,84
MUSTAFA ZONTUR 20.337.212,00 27,84
TOPLAM 73.050.000,00 100,00
DİĞER 32.375.576,00 44,32
Toplam 146.100.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
23.10.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
03.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 476.672.397,00 1.380.215.793,00 991.110.695,00 625.581.827,00 291.578.658,00
Satışların Maliyeti (-) 417.692.739,00 1.138.514.831,00 836.806.515,00 523.680.866,00 -257.169.184,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 58.979.658,00 241.700.962,00 154.304.180,00 101.900.961,00 34.409.474,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 58.979.658,00 241.700.962,00 154.304.180,00 101.900.961,00 34.409.474,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 12.423.845,00 34.911.469,00 25.647.108,00 16.784.534,00 -6.058.251,00
Pazarlama Giderleri (-) 38.948.442,00 103.787.590,00 68.969.048,00 39.952.629,00 -19.013.175,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.879.765,00 16.907.887,00 15.384.585,00 12.039.714,00 4.111.697,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 4.851.494,00 17.458.062,00 14.061.751,00 9.301.360,00 -3.183.480,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 10.635.642,00 102.451.728,00 61.010.858,00 47.902.152,00 10.266.265,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 11.591,00 9.893.097,00 8.592.663,00 7.520.522,00 5.214.174,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 612.256,00 6.368.674,00 1.933.834,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 10.034.977,00 105.976.151,00 67.669.687,00 55.422.674,00 15.480.439,00
Finansman gelirleri 20.982.003,00 9.241.731,00 58.697.957,00 47.439.266,00 10.598.235,00
Finansman Giderleri (-) 16.859.110,00 85.373.306,00 33.631.891,00 21.023.769,00 -10.651.729,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 14.157.870,00 29.844.576,00 92.735.753,00 81.838.171,00 15.426.945,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 6.274.537,00 12.952.546,00 -3.886.641,00 5.240.385,00 -1.087.513,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 4.594.747,00 8.896.710,00 7.279.861,00 4.340.966,00 -793.525,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.679.790,00 4.055.836,00 -11.166.502,00 899.419,00 -293.988,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7.883.333,00 16.892.030,00 96.622.394,00 76.597.786,00 14.339.432,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 7.883.333,00 16.892.030,00 96.622.394,00 76.597.786,00 14.339.432,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 7.883.333,00 16.892.030,00 96.622.394,00 76.597.786,00 14.339.432,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,23 2,65 2,10 0,39
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,23 2,65 2,10 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 21.696,00 105.395.978,00 119.281,00 -92.426,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 141.179.877,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 27.120,00 -149.252,00 149.094,00 -115.533,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 5.424,00 35.634.647,00 29.813,00 -23.107,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 91.701.799,00 243.629.697,00 281.110.137,00 230.956.879,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 243.629.697,00 0,00 230.956.879,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 91.723.495,00 349.025.675,00 281.229.418,00 230.864.453,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 99.606.828,00 365.917.705,00 377.851.812,00 307.462.239,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 99.606.828,00 365.917.705,00 377.851.812,00 307.462.239,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,23 2,65 2,10 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 775.641.784,00 641.878.903,00 791.113.233,00 751.301.686,00 517.910.749,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 101.586.527,00 81.926.776,00 114.951.834,00 75.447.584,00 34.938.846,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 50.684.754,00 68.459.548,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 50.684.754,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 50.684.754,00 0,00
Ticari Alacaklar 232.981.519,00 206.381.418,00 259.188.004,00 263.038.383,00 141.196.542,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 232.981.519,00 206.381.418,00 259.188.004,00 263.038.383,00 141.196.542,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 47.223.402,00 31.731.464,00 23.382.357,00 22.828.059,00 15.999.987,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 152.107,00 435.864,00 97.508,00 213.708,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 47.223.402,00 31.579.357,00 22.946.493,00 22.730.551,00 15.786.279,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 287.997.617,00 276.889.822,00 338.823.293,00 297.913.770,00 224.408.944,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 100.747.655,00 35.155.305,00 46.644.174,00 40.571.783,00 29.278.026,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 52.270,00 7.419.692,00 4.351.390,00 800.155,00 793.525,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.052.794,00 2.374.426,00 3.772.181,00 17.198,00 2.835.331,00
ARA TOPLAM 775.641.784,00 641.878.903,00 791.113.233,00 751.301.686,00 517.910.749,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.099.438.215,00 997.318.131,00 797.564.470,00 731.045.327,00 527.086.147,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.856.751,00 8.987.500,00 7.113.753,00 6.710.060,00 4.975.036,00
Maddi Duran Varlıklar 984.230.620,00 878.569.095,00 680.623.856,00 646.491.431,00 462.928.761,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.493.232,00 1.172.053,00 1.322.979,00 1.357.778,00 1.211.176,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 1.055.595,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 33.624.754,00 5.185.065,00 2.274.291,00 2.498.606,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 69.667.414,00 94.337.015,00 65.779.518,00 49.187.644,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.875.079.999,00 1.639.197.034,00 1.588.677.703,00 1.482.347.013,00 1.044.996.896,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 598.591.287,00 475.496.301,00 529.402.370,00 483.274.692,00 340.838.070,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 271.564.219,00 24.406.917,00 270.340.231,00 228.728.418,00 191.685.425,00
- Banka Kredileri 0,00 24.315.276,00 270.330.896,00 228.217.456,00 191.476.714,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 75.754.528,00 234.552.185,00 84.736.361,00 152.128.581,00 60.172.949,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 458.824,00 134.775,00 10.893.500,00 13.456.441,00
Banka Kredileri 271.564.219,00 0,00 0,00 0,00 60.037.070,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 205.665.973,00 177.319.937,00 142.483.870,00 65.755.425,00 65.314.665,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 205.665.973,00 177.319.937,00 142.483.870,00 65.755.425,00 65.314.665,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.595.115,00 8.011.901,00 7.665.367,00 5.358.809,00 6.431.965,00
Diğer Borçlar 14.194.276,00 9.229.347,00 8.640.223,00 11.738.200,00 5.636.889,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.194.276,00 9.229.347,00 8.640.223,00 11.738.200,00 5.636.889,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 12.343.193,00 11.702.656,00 5.684.033,00 12.990.517,00 8.596.420,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.594.747,00 8.896.710,00 7.279.861,00 4.340.966,00 793.525,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.879.236,00 1.376.648,00 2.572.424,00 2.233.776,00 2.206.232,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.332.515,00 878.142,00 1.878.288,00 1.579.031,00 1.944.870,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 546.721,00 498.506,00 694.136,00 654.745,00 261.362,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 234.127.296,00 220.946.145,00 104.697.673,00 114.884.234,00 87.692.318,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 169.732.257,00 166.779.650,00 68.029.184,00 89.797.790,00 68.660.179,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 4.602.633,00 2.018.238,00 8.090.068,00 8.623.109,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.484.248,00 7.232.436,00 6.541.170,00 5.755.065,00 4.859.523,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.484.248,00 7.232.436,00 6.541.170,00 5.755.065,00 4.859.523,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 51.751.043,00 46.784.542,00 29.927.442,00 19.137.551,00 14.029.385,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 832.718.583,00 696.442.446,00 634.100.043,00 598.158.926,00 428.530.388,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.042.361.416,00 942.754.588,00 954.577.660,00 884.188.087,00 616.466.508,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.042.361.416,00 942.754.588,00 954.577.660,00 884.188.087,00 616.466.508,00
Ödenmiş Sermaye 73.050.000,00 73.050.000,00 36.525.000,00 36.525.000,00 36.525.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 13.651.358,00 13.651.358,00 13.651.358,00 13.651.358,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 61.206.482,00 0,00 0,00 97.731.482,00 97.731.482,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 749.462.582,00 657.739.087,00 94.760.004,00 539.577.865,00 323.003.529,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 200.058.397,00 200.036.701,00 94.760.004,00 94.548.297,00 94.454.099,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -16.475,00 -38.171,00 200.510,00 -11.197,00 -105.395,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 549.404.185,00 457.702.386,00 0,00 445.029.568,00 228.549.430,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 495.182.826,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.709.881,00 16.709.881,00 16.709.881,00 16.709.881,00 14.172.345,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 147.700.496,00 130.808.466,00 130.697.431,00 130.697.431,00 144.346.078,00
Net Dönem Karı/Zararı 7.883.333,00 16.892.030,00 96.622.394,00 76.597.786,00 14.339.432,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.875.079.999,00 1.639.197.034,00 1.588.677.703,00 1.482.347.013,00 1.044.996.896,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi