Geri Dön

BMSTL | Bms Birlesik Metal


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,25
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,77
BIST-100'deki Ağırlığı 4,59
F/K Oranı 10,40
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,46
Dibe Uzaklık 29,77
Piyasa Değeri (USD) 44.701.383,35
Piyasa Değeri (TL) 1.390.141.500,00
Özsermaye (TL) 954.577.660,00
Sermaye (TL) 36.525.000,00
Net Kar (TL) 133.711.218,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BMSTL
Sektör
Adres NİDAKULE-GÖZTEPE MERDİVENKÖY MAH.BORA SOK.NO:1-3 KAT:2/6 KADIKÖY-İSTANBUL
Telefon 0216.7249898
Faks 0262.7249889
Web www.bmstel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET RAUF MOLLAOĞLU 6.245.576,00 8,55
ALİ ZONTUR 22.527.212,00 30,84
MUSTAFA ZONTUR 22.527.212,00 30,84
TOPLAM 73.050.000,00 100,00
DİĞER 21.750.000,00 29,77
Toplam 146.100.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
23.10.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
03.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 991.110.695,00 625.581.827,00 291.578.658,00 1.112.868.185,00 841.815.640,00
Satışların Maliyeti (-) -836.806.515,00 -523.680.866,00 -257.169.184,00 -871.683.442,00 -637.559.243,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 154.304.180,00 101.900.961,00 34.409.474,00 241.184.743,00 204.256.397,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 154.304.180,00 101.900.961,00 34.409.474,00 241.184.743,00 204.256.397,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -25.647.108,00 -16.784.534,00 -6.058.251,00 -29.428.018,00 -18.673.189,00
Pazarlama Giderleri (-) -68.969.048,00 -39.952.629,00 -19.013.175,00 -79.184.957,00 -61.551.879,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.384.585,00 12.039.714,00 4.111.697,00 7.107.312,00 3.351.006,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -14.061.751,00 -9.301.360,00 -3.183.480,00 -6.530.625,00 -2.640.887,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 61.010.858,00 47.902.152,00 10.266.265,00 133.148.455,00 124.741.448,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.592.663,00 7.520.522,00 5.214.174,00 7.306.960,00 3.238.315,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.933.834,00 0,00 0,00 -1.111.597,00 -1.290.403,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 67.669.687,00 55.422.674,00 15.480.439,00 139.343.818,00 126.689.360,00
Finansman gelirleri 58.697.957,00 47.439.266,00 10.598.235,00 20.350.023,00 11.299.472,00
Finansman Giderleri (-) -33.631.891,00 -21.023.769,00 -10.651.729,00 -40.056.910,00 -29.979.038,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 92.735.753,00 81.838.171,00 15.426.945,00 119.636.931,00 108.009.794,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 3.886.641,00 -5.240.385,00 -1.087.513,00 3.645.641,00 -21.816.046,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -7.279.861,00 -4.340.966,00 -793.525,00 -15.006.765,00 -17.120.187,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 11.166.502,00 -899.419,00 -293.988,00 18.652.406,00 -4.695.859,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 96.622.394,00 76.597.786,00 14.339.432,00 123.282.572,00 86.193.748,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 96.622.394,00 76.597.786,00 14.339.432,00 123.282.572,00 86.193.748,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 96.622.394,00 76.597.786,00 14.339.432,00 123.282.572,00 86.193.748,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,65 2,10 0,39 3,38 2,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 791.113.233,00 751.301.686,00 517.910.749,00 551.920.901,00 489.744.347,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 114.951.834,00 75.447.584,00 34.938.846,00 131.614.623,00 53.151.295,00
Finansal Yatırımlar 0,00 50.684.754,00 68.459.548,00 0,00 15.011.078,00
Ticari Alacaklar 259.188.004,00 263.038.383,00 141.196.542,00 153.900.247,00 167.260.584,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 259.188.004,00 263.038.383,00 141.196.542,00 153.900.247,00 167.260.584,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 23.382.357,00 22.828.059,00 15.999.987,00 14.141.692,00 7.126.480,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 435.864,00 97.508,00 213.708,00 140.536,00 101.142,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.946.493,00 22.730.551,00 15.786.279,00 14.001.156,00 7.025.338,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 338.823.293,00 297.913.770,00 224.408.944,00 216.091.972,00 223.056.907,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 46.644.174,00 40.571.783,00 29.278.026,00 16.274.683,00 4.140.891,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.351.390,00 800.155,00 793.525,00 17.129.868,00 17.120.178,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.772.181,00 17.198,00 2.835.331,00 2.767.816,00 2.876.934,00
ARA TOPLAM 791.113.233,00 751.301.686,00 517.910.749,00 551.920.901,00 489.744.347,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 797.564.470,00 731.045.327,00 527.086.147,00 496.818.099,00 400.159.926,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.113.753,00 6.710.060,00 4.975.036,00 4.858.702,00 4.266.815,00
Maddi Duran Varlıklar 680.623.856,00 646.491.431,00 462.928.761,00 436.075.825,00 365.678.498,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.322.979,00 1.357.778,00 1.211.176,00 1.387.695,00 1.345.873,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.185.065,00 2.274.291,00 2.498.606,00 137.264,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 94.337.015,00 65.779.518,00 49.187.644,00 48.155.938,00 21.224.469,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.588.677.703,00 1.482.347.013,00 1.044.996.896,00 1.048.739.000,00 889.904.273,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 529.402.370,00 483.274.692,00 340.838.070,00 367.057.433,00 311.257.203,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 270.340.231,00 228.728.418,00 191.685.425,00 187.693.218,00 90.497.811,00
- Banka Kredileri 270.330.896,00 228.217.456,00 191.476.714,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 84.736.361,00 152.128.581,00 60.172.949,00 78.670.124,00 111.785.194,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 134.775,00 10.893.500,00 13.456.441,00 17.914.579,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 142.483.870,00 65.755.425,00 65.314.665,00 65.677.125,00 72.679.208,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 142.483.870,00 65.755.425,00 65.314.665,00 65.677.125,00 72.679.208,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.665.367,00 5.358.809,00 6.431.965,00 3.494.395,00 3.798.238,00
Diğer Borçlar 8.640.223,00 11.738.200,00 5.636.889,00 7.446.313,00 5.707.275,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 116.864,00 116.870,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.640.223,00 11.738.200,00 5.636.889,00 7.329.449,00 5.590.405,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.684.033,00 12.990.517,00 8.596.420,00 8.142.324,00 8.291.719,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.279.861,00 4.340.966,00 793.525,00 15.006.761,00 17.120.187,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.572.424,00 2.233.776,00 2.206.232,00 927.173,00 1.377.571,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.878.288,00 1.579.031,00 1.944.870,00 671.923,00 837.556,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 694.136,00 654.745,00 261.362,00 255.250,00 540.015,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 104.697.673,00 114.884.234,00 87.692.318,00 80.193.250,00 75.192.505,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 68.029.184,00 89.797.790,00 68.660.179,00 61.694.535,00 63.704.476,00
Banka Kredileri 58.448.762,00 79.651.274,00 60.037.070,00 187.547.988,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.018.238,00 8.090.068,00 8.623.109,00 8.898.632,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.541.170,00 5.755.065,00 4.859.523,00 4.787.737,00 3.246.806,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.541.170,00 5.755.065,00 4.859.523,00 4.787.737,00 3.246.806,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 29.927.442,00 19.137.551,00 14.029.385,00 13.573.732,00 7.545.591,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 634.100.043,00 598.158.926,00 428.530.388,00 447.250.683,00 386.449.708,00
Ö Z K A Y N A K L A R 954.577.660,00 884.188.087,00 616.466.508,00 601.488.317,00 503.454.565,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 954.577.660,00 884.188.087,00 616.466.508,00 601.488.317,00 503.454.565,00
Ödenmiş Sermaye 36.525.000,00 36.525.000,00 36.525.000,00 36.525.000,00 36.525.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 97.731.482,00 97.731.482,00 0,00 97.731.482,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 94.760.004,00 539.577.865,00 323.003.529,00 308.713.412,00 40.781.184,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 94.760.004,00 94.548.297,00 94.454.099,00 94.640.723,00 40.781.184,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 200.510,00 -11.197,00 -105.395,00 81.229,00 1.036.448,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 495.182.826,00 0,00 0,00 0,00 206.987.300,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 495.182.826,00 445.029.568,00 228.549.430,00 214.072.689,00 206.987.300,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.709.881,00 16.709.881,00 14.172.345,00 520.987,00 520.987,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 130.697.431,00 130.697.431,00 144.346.078,00 34.714.864,00 34.714.864,00
Net Dönem Karı/Zararı 96.622.394,00 76.597.786,00 14.339.432,00 123.282.572,00 86.193.748,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.588.677.703,00 1.482.347.013,00 1.044.996.896,00 1.048.739.000,00 889.904.273,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 50.684.754,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 50.684.754,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi