Geri Dön

BMSCH | Bms Celik Hasir


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,37
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 63,59
BIST-100'deki Ağırlığı 1,15
F/K Oranı 17,32
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,04
Dibe Uzaklık 63,67
Piyasa Değeri (USD) 32.917.595,78
Piyasa Değeri (TL) 1.039.248.000,00
Özsermaye (TL) 342.238.250,00
Sermaye (TL) 36.085.000,00
Net Kar (TL) 60.000.105,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BMSCH
Sektör Çelik tellerin soğuk çekme yöntemi ile imalatı
Adres MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:3 YUNUSEMRE /MANİSA
Telefon 02362360037
Faks 02362333411
Web www.bmsch.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET RAUF MOLLAOĞLU 13.138.992,00 36,41
TOPLAM 36.085.000,00 100,00
DİĞER 22.946.008,00 63,59
Toplam 72.170.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BMSCH Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 300.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
03.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
05.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.298.950.823,00 749.421.854,00 387.199.255,00 1.012.689.043,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -1.195.374.341,00 -710.299.032,00 -363.198.384,00 -914.654.650,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 103.576.482,00 39.122.822,00 24.000.871,00 98.034.393,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 103.576.482,00 39.122.822,00 24.000.871,00 98.034.393,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -25.304.206,00 -14.856.517,00 -6.351.132,00 -12.953.080,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -26.845.353,00 -15.118.467,00 -7.617.715,00 -26.501.093,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.785.991,00 9.880.181,00 1.636.830,00 13.898.502,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.376.450,00 -3.662.653,00 -2.495.925,00 -7.018.593,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 57.836.464,00 15.365.366,00 9.172.929,00 65.460.129,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 135.479,00 135.479,00 0,00 2.370.092,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 57.971.943,00 15.500.845,00 9.172.929,00 67.830.221,00 0,00
Finansman gelirleri 10.187.367,00 5.204.163,00 1.187.641,00 2.201.285,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -26.986.237,00 -18.175.787,00 -7.060.378,00 -9.027.890,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 41.173.073,00 2.529.221,00 3.300.192,00 61.003.616,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.474.237,00 -299.682,00 384.328,00 2.088.488,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.825.083,00 0,00 -42.497,00 -8.063.099,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -649.154,00 -299.682,00 426.825,00 10.151.587,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 38.698.836,00 2.229.539,00 3.684.520,00 63.092.104,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 38.698.836,00 2.229.539,00 3.684.520,00 63.092.104,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 38.698.836,00 2.229.539,00 3.684.520,00 63.092.104,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,07 0,06 0,10 1,75 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 338.683.344,00 333.485.145,00 327.328.843,00 265.018.448,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 75.679.557,00 16.681.160,00 9.471.469,00 47.651.371,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 27.693.885,00 37.542.874,00 65.390.527,00 0,00
Ticari Alacaklar 56.003.707,00 32.653.716,00 39.186.647,00 21.236.582,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 56.003.707,00 32.653.716,00 39.186.647,00 21.236.582,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 32.964.184,00 18.311.688,00 7.826.433,00 8.333.712,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 32.964.184,00 18.311.688,00 7.826.433,00 8.333.712,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 72.898.178,00 117.832.603,00 78.641.531,00 41.576.821,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 97.077.832,00 105.915.087,00 140.272.728,00 62.823.137,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 33.488,00 33.488,00 0,00 11.184.230,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.026.398,00 14.363.518,00 14.387.161,00 6.822.068,00 0,00
ARA TOPLAM 338.683.344,00 333.485.145,00 327.328.843,00 265.018.448,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 281.069.842,00 248.816.841,00 245.948.747,00 243.329.766,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 278.580.735,00 245.865.947,00 242.560.855,00 239.569.543,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 227.502,00 173.700,00 199.762,00 183.602,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 619.753.186,00 582.301.986,00 573.277.590,00 508.348.214,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 255.439.922,00 255.826.305,00 225.224.564,00 162.532.361,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 174.353.105,00 119.890.380,00 64.935.225,00 103.711.225,00 0,00
- Banka Kredileri 174.353.105,00 119.890.380,00 64.935.225,00 103.711.225,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 16.828.696,00 59.174.917,00 96.616.355,00 9.873.168,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.026.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 10.972.556,00 9.753.373,00 6.937.017,00 7.121.418,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 435.860,00 97.500,00 213.708,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.536.696,00 9.655.873,00 6.723.309,00 7.121.418,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.114.651,00 2.992.323,00 3.169.055,00 1.359.169,00 0,00
Diğer Borçlar 15.701.961,00 6.631.909,00 11.907.133,00 9.124.171,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 6.412,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.701.961,00 6.631.909,00 11.907.133,00 9.117.759,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 30.215.729,00 56.127.027,00 39.929.225,00 21.742.443,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.825.083,00 0,00 42.497,00 8.063.099,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.428.141,00 1.256.376,00 1.688.057,00 1.537.668,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.283.141,00 1.111.376,00 1.543.057,00 1.392.668,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.075.014,00 20.706.729,00 12.488.544,00 13.742.143,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.936.188,00 5.986.363,00 5.552.666,00 7.265.172,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.180.255,00 4.688.208,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.380.468,00 2.311.479,00 0,00 1.969.159,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.380.468,00 2.311.479,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 1.969.159,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.758.358,00 12.408.887,00 4.032.552,00 4.507.812,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 277.514.936,00 276.533.034,00 237.713.108,00 176.274.504,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 342.238.250,00 305.768.952,00 335.564.482,00 332.073.710,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 342.238.250,00 305.768.952,00 335.564.482,00 332.073.710,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 36.085.000,00 36.085.000,00 36.085.000,00 36.085.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 63.324.930,00 63.324.930,00 63.324.930,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 129.341.861,00 129.341.861,00 136.829.006,00 137.022.754,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 129.341.861,00 129.341.861,00 136.829.006,00 137.022.754,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -152.080,00 -152.080,00 -282.226,00 -88.478,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.614.498,00 15.614.498,00 2.287.812,00 2.287.812,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 68.988.186,00 68.988.185,00 93.353.214,00 30.261.110,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 38.698.836,00 2.229.539,00 3.684.520,00 63.092.104,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 619.753.186,00 582.301.986,00 573.277.590,00 508.348.214,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 27.693.885,00 37.542.874,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 27.693.885,00 37.542.874,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 75.242,00 53.515,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 4.077.073,00 7.265.172,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi