Geri Dön

BMSCH | Bms Celik Hasir


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BMSCH
Sektör Çelik tellerin soğuk çekme yöntemi ile imalatı
Adres MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:3 YUNUSEMRE /MANİSA
Telefon 02362360037
Faks 02362333411
Web www.bmsch.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET RAUF MOLLAOĞLU 13.138.992,00 36,41
TOPLAM 36.085.000,00 100,00
DİĞER 22.946.008,00 63,59
Toplam 72.170.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BMSCH Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 300.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
03.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
05.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 559.432.057,00 2.254.288.366,00 1.298.950.823,00 749.421.854,00 387.199.255,00
Satışların Maliyeti (-) 542.077.084,00 2.079.964.576,00 1.195.374.341,00 710.299.032,00 -363.198.384,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 17.354.973,00 174.323.790,00 103.576.482,00 39.122.822,00 24.000.871,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 17.354.973,00 174.323.790,00 103.576.482,00 39.122.822,00 24.000.871,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 18.408.048,00 47.841.476,00 25.304.206,00 14.856.517,00 -6.351.132,00
Pazarlama Giderleri (-) 15.621.796,00 48.914.862,00 26.845.353,00 15.118.467,00 -7.617.715,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.432.334,00 30.808.930,00 13.785.991,00 9.880.181,00 1.636.830,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 2.508.786,00 14.453.071,00 7.376.450,00 3.662.653,00 -2.495.925,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -11.751.323,00 93.923.311,00 57.836.464,00 15.365.366,00 9.172.929,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 786.081,00 157.865,00 135.479,00 135.479,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 30.549,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -10.965.242,00 94.050.627,00 57.971.943,00 15.500.845,00 9.172.929,00
Finansman gelirleri 5.076.934,00 16.001.339,00 10.187.367,00 5.204.163,00 1.187.641,00
Finansman Giderleri (-) 22.134.011,00 51.562.442,00 26.986.237,00 18.175.787,00 -7.060.378,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -29.874.947,00 39.846.862,00 41.173.073,00 2.529.221,00 3.300.192,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 6.991.668,00 14.264.157,00 2.474.237,00 299.682,00 384.328,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 8.284.684,00 1.825.083,00 0,00 -42.497,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 6.991.668,00 5.979.473,00 649.154,00 299.682,00 426.825,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -36.866.615,00 25.582.705,00 38.698.836,00 2.229.539,00 3.684.520,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -36.866.615,00 25.582.705,00 38.698.836,00 2.229.539,00 3.684.520,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -36.866.615,00 25.582.705,00 38.698.836,00 2.229.539,00 3.684.520,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -1,02 0,71 1,07 0,06 0,10
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -1,02 0,71 1,07 0,06 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -7.630,00 209.522.510,00 -7.680.893,00 -7.680.893,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 270.285.651,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 166.601,00 -79.502,00 -79.502,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 7.630,00 60.929.742,00 7.601.391,00 7.601.391,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 9.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -7.630,00 209.522.510,00 -7.680.893,00 -7.680.893,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -36.874.245,00 235.105.215,00 31.017.943,00 -5.451.354,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -36.874.245,00 235.105.215,00 31.017.943,00 -5.451.354,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) -1,02 0,71 1,07 0,06 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 358.661.859,00 332.712.036,00 338.683.344,00 333.485.145,00 327.328.843,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 25.973.342,00 115.633.844,00 75.679.557,00 16.681.160,00 9.471.469,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 27.693.885,00 37.542.874,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 27.693.885,00 37.542.874,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 27.693.885,00 37.542.874,00
Ticari Alacaklar 66.138.608,00 66.697.045,00 56.003.707,00 32.653.716,00 39.186.647,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 66.138.608,00 66.697.045,00 56.003.707,00 32.653.716,00 39.186.647,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 34.761.585,00 27.641.192,00 32.964.184,00 18.311.688,00 7.826.433,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.761.585,00 27.641.192,00 32.964.184,00 18.311.688,00 7.826.433,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 93.292.718,00 68.577.646,00 72.898.178,00 117.832.603,00 78.641.531,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 136.515.710,00 50.826.271,00 97.077.832,00 105.915.087,00 140.272.728,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.962.026,00 1.769.692,00 33.488,00 33.488,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 17.870,00 1.566.346,00 4.026.398,00 14.363.518,00 14.387.161,00
ARA TOPLAM 358.661.859,00 332.712.036,00 338.683.344,00 333.485.145,00 327.328.843,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 923.860.776,00 778.512.055,00 281.069.842,00 248.816.841,00 245.948.747,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 902.481.880,00 762.086.961,00 278.580.735,00 245.865.947,00 242.560.855,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 463.894,00 490.459,00 227.502,00 173.700,00 199.762,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 75.242,00 53.515,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.282.522.635,00 1.111.224.091,00 619.753.186,00 582.301.986,00 573.277.590,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 324.197.241,00 255.357.590,00 255.439.922,00 255.826.305,00 225.224.564,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 229.133.648,00 190.458.228,00 174.353.105,00 119.890.380,00 64.935.225,00
- Banka Kredileri 229.133.648,00 190.458.228,00 174.353.105,00 119.890.380,00 64.935.225,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.873.943,00 8.222.219,00 16.828.696,00 59.174.917,00 96.616.355,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.115.214,00 0,00 2.026.030,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 4.077.073,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 14.381.218,00 9.151.409,00 10.972.556,00 9.753.373,00 6.937.017,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 152.107,00 435.860,00 97.500,00 213.708,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.381.218,00 8.999.302,00 10.536.696,00 9.655.873,00 6.723.309,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.542.084,00 3.110.222,00 4.114.651,00 2.992.323,00 3.169.055,00
Diğer Borçlar 17.078.945,00 11.850.435,00 15.701.961,00 6.631.909,00 11.907.133,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.078.945,00 11.850.435,00 15.701.961,00 6.631.909,00 11.907.133,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 41.877.278,00 22.492.767,00 30.215.729,00 56.127.027,00 39.929.225,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.798.439,00 7.798.437,00 1.825.083,00 0,00 42.497,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.511.686,00 2.273.873,00 1.428.141,00 1.256.376,00 1.688.057,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.065.586,00 1.827.773,00 1.283.141,00 1.111.376,00 1.543.057,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 446.100,00 446.100,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 125.146.664,00 100.018.540,00 22.075.014,00 20.706.729,00 12.488.544,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.059.911,00 4.586.735,00 5.936.188,00 5.986.363,00 5.552.666,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.499.867,00 0,00 5.180.255,00 4.688.208,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.801.283,00 3.920.947,00 3.380.468,00 2.311.479,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.801.283,00 3.920.947,00 3.380.468,00 2.311.479,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 112.285.470,00 91.510.858,00 12.758.358,00 12.408.887,00 4.032.552,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 449.343.905,00 355.376.130,00 277.514.936,00 276.533.034,00 237.713.108,00
Ö Z K A Y N A K L A R 833.178.730,00 755.847.961,00 342.238.250,00 305.768.952,00 335.564.482,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 833.178.730,00 755.847.961,00 342.238.250,00 305.768.952,00 335.564.482,00
Ödenmiş Sermaye 36.085.000,00 36.085.000,00 36.085.000,00 36.085.000,00 36.085.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 204.073.278,00 172.632.813,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 11.464.613,00 11.811.536,00 9.815.061,00 9.815.061,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 247.452.911,00 0,00 0,00 63.324.930,00 63.324.930,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 361.845.706,00 314.481.090,00 129.341.861,00 129.341.861,00 136.829.006,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 361.845.706,00 314.481.090,00 129.341.861,00 129.341.861,00 136.829.006,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.699,00 -6.143,00 -152.080,00 -152.080,00 -282.226,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.771.742,00 24.245.638,00 15.614.498,00 15.614.498,00 2.287.812,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.281.321,00 -20.425.212,00 68.988.186,00 68.988.185,00 93.353.214,00
Net Dönem Karı/Zararı -36.866.615,00 25.582.705,00 38.698.836,00 2.229.539,00 3.684.520,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.282.522.635,00 1.111.224.091,00 619.753.186,00 582.301.986,00 573.277.590,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi